De weblogs van de NOS worden niet langer bijgewerkt.

Voor nieuws Over de NOS kunt u terecht op over.nos.nl.
Voor de overige berichtgeving kunt u terecht op NOS.nl.

Waar de koningin niet over sprak

Op de keper beschouwd is de al op kerstavond via een overheidscomputer uitgelekte kersttoespraak van koningin Beatrix meer opmerkelijk door wat ze er niet in zegt dan door wat ze er wel in zegt. Opvallend genoeg namelijk heeft de koningin het slechts heel zijdelings over de financieel-economische crisis die ook ons land in zijn greep heeft.

Zoals we van Beatrix gewend zijn, is ook dit keer haar kerstboodschap sterk normatief van aard en politiek getint. Ze roept op tot onderling vertrouwen en multiculturele solidariteit en hamert op nationale en internationale saamhorigheid. Echt uitgesproken is de vorstin in haar pleidooi voor Europese samenwerking. “Europa dat zijn wij!”, aldus Beatrix. Sinds in Den Haag de politieke bordjes verhangen zijn en de PVV naar de zijlijn van de macht is gedirigeerd kan de koningin zich deze glasheldere opstelling gemakkelijker veroorloven. Het kabinet-Rutte II heeft zich immers afgewend van nationale navelstaarderij en (weer) wat vensters op de wereld geopend. Kennelijk naar de zin van Beatrix.

Over de economische crisis heeft de koningin het slechts in verband met haar pleidooi voor Europa. Ze stelt vast dat Europese samenwerking ons welvaart heeft gebracht, maar voegt daar prompt aan toe dat ‘er meer is dan geld alleen’.  Tot zover dit keer de crisis met zijn dalende koopkracht en groeiende werkeloosheid. Bij de vorige economische crisis was Beatrix veel meer uitgesproken.

We gaan even terug naar 1982. Crisispremier en ‘macher’ Ruud Lubbers (CDA) is dan net aangetreden. Zijn CDA-VVD-kabinet staat voor de taak een verwoestende economische neergang het hoofd te bieden. Koningin Beatrix besteedt in de derde kersttoespraak van haar dan nog prille loopbaan uitvoerig aandacht aan de economische malaise. Ze heeft het over tegenslagen die ons ‘in beweging brengen, ons aansporen tot een nieuwe vindingrijkheid en inspireren tot vernieuwing in ons denken’.

Elke crisis, zei ze toen, dwingt tot verandering en ‘die verandering kan ook een verbetering zijn’. Vooruitlopend op forse bezuinigingen en inkomensoffers zei Beatrix in 1982: “Praten wij elkaar aan dat het steeds slechter zal gaan en blijven wij gefixeerd op de duisternis, of spreken wij elkaar moed in door te wijzen op het goede, op wat licht en hoop brengt in ons leven?” Koninklijke woorden van dertig jaar geleden die weer verrassend actueel zijn. Dat Beatrix de economische crisis nu slechts aanstipt in plaats van centraal stelt, kan te maken hebben met de vrees dat ze met de behandeling van dit gevoelige onderwerp te snel in politiek vaarwater denkt te komen. Ook kan de angst ‘vuur aan te trekken’ een  rol gespeeld hebben. Van iedereen worden dezer dagen grote financiële offers gevraagd, terwijl er op de uitgaven voor het Koninklijk Huis tot nu toe nauwelijks bezuinigd is.

Friso
Kenmerkend voor de kersttoespraken van Beatrix is ook dat ze er maar hoogst zelden persoonlijk in wordt. Ze blijft graag waf afstandelijk en hecht aan privacy. Terwijl heel Nederland al maanden intensief meeleeft met het tragische lot dat prins Friso trof, scheert de koningin een beetje over het onderwerp heen. Ze wenst dat liefde verbindt, hoop doet leven en geloof kracht geeft en noemt dat ‘inspirerende woorden die dit jaar in mijn familie  een bijzondere betekenis hebben gekregen’, waarna ze aldus besluit: “Het medeleven van velen is ons daarbij tot grote steun.”

De naam Friso en het woord skiongeluk zijn niet gevallen. Ondanks de sleutelrol die zij en haar familie in ons land en staatsbestel spelen is Beatrix in haar kersttoespraken, die van oudsher wat persoonlijker mogen en kunnen zijn, maar zelden echt persoonlijk geworden. Na 2000 staat ze met enkel woord stil bij het huwelijk van haar zonen, de geboorte van haar kleinkinderen en de dood van haar ouders. Echt persoonlijk wordt ze in 2002, het jaar waarin prins Claus overleed en in 2005, het jaar waarin de koningin haar zilveren regeerjubileum vierde. Allebei die keren wijdde Beatrix toen dankbare, warme en liefdevolle woorden aan haar overleden man.

Gezegend
Alles in een toespraak, zelfs in een kersttoespraak, van het staatshoofd ligt gevoelig. Nederland is immers nog altijd een in de kern politiek, sociaal en religieus verdeeld land. Neem de wens waarmee Beatrix nu al meer dan 30 jaar op rij haar kerstboodschap besluit. Ons land kent van oudsher ruwweg drie soorten kerstwensen: goed/gelukkig kerstfeest (de profane variant), zalig kerstfeest (de katholieke variant) en gezegend kerstfeest (de protestantse variant).

In de eerste jaren van haar koningschap wenste Beatrix haar volk nog vaak een goed of gelukkig kerstfeest, maar al meer dan vijftien jaar is dat standaard een gezegend kerstfeest.  Een zalig kerstfeest heeft de protestantse vorstin de Nederlanders nog nooit toegewenst. Bij een van de eerste keren dat Beatrix van een goed/gelukkig kerstfeest overstapte op een gezegend kerstfeest (1986) liet zij die protestants getinte kerstwens – wellicht toch als een soort handreiking aan de katholieken – overigens wel voorafgaan door een citaat van de heilige Franciscus van Assisi. Geheel in lijn met de ontwikkeling van onze samenleving zijn de kerstboodschappen van de vorstin steeds profaner, steeds politieker en steeds minder religieus geworden. Maar het bijvoeglijk naamwoord ‘gezegend’ heeft in de kerstwens van Beatrix een vaste plaats verworven. Die vastigheid heeft de koningin ons in deze onzekere crisistijd ook dit jaar niet ontnomen.

Deel deze pagina

« Terug naar het overzicht


35 reacties op “Waar de koningin niet over sprak”

 1. Ik vind het een schande dat de Kersttoespraak wederom is uitgelekt. Hij gaat over vertrouwen………………….

 2. echt??????

 3. Hoy.

  Wij weten wel beter,je kunt dit allemaal makkelijk zeggen.
  In het land der blinden is eenoog koning.
  Leve de Republiek wel Rood-Wit -blauw maar geen oranje.
  Dat ze dat zelf nu niet snapt.
  Kritikus

 4. Ook in de kerstboodschap natuurlijk geen woord over de aanstaande zware oliekrisis die vernietigend zal zijn voor de japanse en europese economie, boven op de banken- en eurokrisis, die ook door de GoldMorgs gebakken zijn. Volgens het advocatenkantoor spire-law hebben de GoldMorgs illegaal 43 duizend miljard ingepikt die ze nu witwassen. Iran gaat in strijd met de VS lange tijd de Perzische Golf afsluiten. Dat zal de VS weinig deren. De VS kunnen van de ene op de andere dag zonder energie import. Na WO I en II weer een zware slag voor Europa en een grote machtsuitbreiding voor de GoldMorgs.

 5. jan zegt: 25-12-12 om 12:07

  Ik vind het respectloos tegenover de Konkngin dat de NOS dit bericht overneemt

 6. Geert zegt: 25-12-12 om 12:12

  Dat deze toespraak gevonden is is nog daar aan toe. Het publiceren daar van dat doe je gewoon niet. Je moet dat gewoon niet willen. Onfatsoenlijk zelfs.
  Dat de NOS daarin zelfs in meegaat en in het journaal al voordat de toespraak is uitgezonden hieruit al delen laat zien snap ik niet. Het getuigt niet van respect.
  NOS, schaam je!

 7. Geachte dames en heren,
  Ik vind het niet netjes om in het journaal van 12 .oo uur al te reageren op de inhoud van de kersttoespraak van de Koningin die pas om 13.00 uur wordt uitgezonden..

 8. Dick Waalboer zegt: 25-12-12 om 12:29

  Het is een schande dat de RVD niet zorgvuldiger is geweest.
  Schandaliger nog is het dat de NOS misbruik maakt van de fout van een ander. Zij zend delen op televisie uit in het nieuws van 12 uur en zet de toespraak integraal op het internet. Ruim voor dat de toespraak officieel wordt uitgezonden.
  Toevallig keek ik naar het nieuws anders had ik het niet geweten. En velen met mij.
  Er wordt kennelijk niets meer beschermd. Ook onze Koningin niet.

 9. Hans zegt: 25-12-12 om 13:15

  Tja.. Het wordt natuurlijk moeilijk Nederlanders met fiancieele problemen een hart onder de riem te steken in crisistijd, als jezelf weigert belasting te betalen voordat dat eerst extra uitgekeerd en bijbetaald wordt. De vraag is of in een modern Europa er nog plaats is voor een koningshuis, dat in weerwil van de scheiding tussen kerk en staat pretendeert middeleeuwse privileges te mogen claimen ‘bij de gratie Gods’.

 10. Louis van Rasten zegt: 25-12-12 om 13:26

  De koningin dient zich niet met politieke zaken te bemoeien en heeft slechts een ceremoniële functie. Ze dient zich tijdens een kersttoespraak neutraal te gedragen.

  Dat verhaal over offers brengen in tijden van financieel economische crisis is alom bekend. Het gaat steeds slechter in dit land en de voedselbanken zijn drukker dan ooit tevoren. Het koningshuis echter zou zelf hieraan het goede voorbeeld kunnen nemen door bijvoorbeeld een zekere mate van soberheid in acht te nemen; een dergelijk gedrag zou het koningshuis daarom sieren. Helaas is van dit alles niets te merken.

 11. Abe zegt: 25-12-12 om 13:45

  Uitlekken is alleen voor de koningin niet “leuk” (zit je daar en iedereen weet het al).
  Aanmoedigen tot vertrouwen, Europa en multicultureel samenwonen vanuit haar hotaine, geisoleerde, rijke, afgeschermde, en 1-culturele positie………is hypocriet!

  Zolang de koninklijke familie nog steeds niet HET VOORBEELD geeft in economische, en relationele zaken in Nederland komen deze toespraken Onbetrouwbaar over.

  Shalom.

 12. Klaas zegt: 25-12-12 om 15:46

  Opvallend genoeg namelijk heeft de koningin het slechts heel zijdelings over de financieel-economische crisis die ook ons land in zijn greep heeft. Kan mij dit best voorstellen dat er niet veel of amper over gesproken wordt, gezien dat momenteel ontvangen de drie belangrijkste leden van het Koninklijk Huis samen ruim zes miljoen euro per jaar, belastingvrij.

  Ach ze zit er lekker warm bij, en behoord tenminste niet bij die 20% die aangemeld zijn bij de voedselbank.

  Politiek getint.
  Het hoofd deel bestond uit politiek getinte aard, en uitlatingen daarover. Als het Koninklijk Huis alleen nog een ceremoniële functie heeft, kunnen de leden van het Koninklijk Huis grotere vrijheid krijgen; bijvoorbeeld om in het openbaar hun mening te geven. Nou dat heeft ze wel gegeven zoals dit blijkt in politieke vorm zoals geloof.

  Op kerstavond via een overheidscomputer uitgelekte kersttoespraak van koningin Beatrix. Ja en, zo wat !!!!!

  Weten ze tenminste ook hoe het voelt dat wanneer andere persoonlijke informatie van burgers in iemand anders zijn handen valt, hiermee bedoel ik dan de EPD gegevens.

  Hoe bedoel je in herhaling vallen.
  saamhorigheid
  vertrouwen
  multiculturele solidariteit

  koningin Beatrix, het was in ieder geval een hart onder de riem hoor, en vele zullen wachten op de nieuwe kerst toespraak. En wellicht met een iets beter geregisseerde toespraak, waar u ten minste weer een jaar voor hebt om het op te nemen. En vele zullen ook weer bij uw verjaardag aanwezig zijn, om dat samen met u te vieren hoor.

 13. A.W.v Haarlem zegt: 25-12-12 om 19:35

  Het getuigd van de NOS geen RESPECT om 24 dec een deel van de kersttoespraak te laten zien/horen.
  Een mededeling was genoeg geweest,Nu kunnen jullie aanschuiven bij hart voor ned en boulevard.

 14. Alf zegt: 25-12-12 om 21:34

  Gelukkig er is meer dan geld alleen………dat terwijl inmiddels banken de dienst uitmaken en wij slechts dienen hun kredietwaardigheid te garanderen..

  lol

  niet dus

 15. Johan Druif zegt: 26-12-12 om 04:40

  Bij ons in de DDR hielden we ons aan het motto ‘vertrouwen is goed, controle is beter’. Daar hebben we veel baat bij gehad.

 16. E.de Graaf zegt: 26-12-12 om 11:03

  het wordt steeds moeilijker om de journalistiek als serieus te beschouwen.
  een uitgelekte kerst toespraak, twee elkaar tegensprekende berichten over de kersttoespraak,een ambtseed van de ministers die twee keer overgedaan moet worden,enz,enz,
  zo wordt ook het NOS (vakwerk) niet meer dan amateuristisch gepruts!

 17. John van Dokkumburg zegt: 26-12-12 om 13:03

  Ik denk , hoe belangrijker de boodschap, hoe eerder het naar buiten gebracht moet worden .

 18. bas zegt: 26-12-12 om 13:36

  Dat de RVD een stomme fout maakt is nieuws, en de NOS zou zich moeten schamen als ze het filmpje niet hadden doorgegeven.

  Wie zich aan het lek stoort, moet de RVD bellen. Niet de NOS.

  Ik heb niet gekenen en ik zal ook niet gaan kijken. Ik zit nameliujk niet te wachten op vrome woorden van een oudere dame die, zonder er iets voor te doen, tot staatshoofd is benoemd.

  Helaas zal haar zoon haar opvolgen. Persoonlijk zal ik de dag van zijn kroning uitroepen tot treurdag

 19. Mart Wijnen zegt: 26-12-12 om 20:27

  Ook ik vind dat de NOS een fout gemaakt heeft door een deel van de Kersttoespraak reeds uit te zenden voordat ze gehouden is. Echter de reacties van mensen op deze site verontrusten mij ook. Weinig onderbouwde reacties. Tenminste daar waar men zegt dat anderen het niet goed doen. Weinig respect dus, ook niet voor het Koningshuis. Jammer. Respect is toch de basis.Wel zeggen wat een ander moet doen, maar waar blijft de zelfreflexie?

 20. Bart zegt: 27-12-12 om 09:33

  Goed zo Klaas !

  EPD, DIGID , troonrede en al uw prive toespraken liggen op straat voor het oprapen !

  Een permanente lekkend en krakkemikkerig orgaan !

  U ziet de Nederlanse overheid heeft geen RESPECT voor bescherming van privacy van burgers en het Koninklijk huis !

 21. J.A.G. zegt: 27-12-12 om 10:44

  Soberheid en saamhorigheid, vrouwe heeft u zelf al uw woorden gelezen en begrepen?
  Het stoort mij zeer dat u met uw op maat gemaakte kleding durft te opperen dat wij soberder moeten zijn terwijl wat u draagt voor vele mensen een weekpakket zou zijn met voedsel, niks sober maar een nood lijkt mij, eten..
  Dan uw wens voor ons onderdanen, een gezegende kerst? Als u dan zo multiculti bent en zou wensen dat wij met ons allen die in Nederland wonen door 1 deur kunnen zou u die woorden toch beter moeten kiezen. Gezegende, zie veel mensen om mij heen die deze woorden ook gebruiken maar dingen doen die het licht niet verdragen, achja de buitenwereld ziet/ hoort het en daar doen we het toch voor. U, als ons staatshoofd zou uw hoofd samen met uw gezinsleden mogen buigen en ook een afdracht cq belasting moeten betalen, zou dat nou niet solidair zijn? Wil ik ook best dan de vrije koninginnedag voor opgeven. Ziet u doen we toch iets samen. N.O.S. goede journalistiek, gebruiken van de info die voorhanden is, huiver wel voor onze, lees onderdanen, prive gegevens die straks ook op straat liggen mocht dat al niet zo zijn.

 22. pam zegt: 27-12-12 om 13:48

  Het getuigt inderdaad van weinig fatsoen dat de linkse NOS als goede paparazzi’s nieuws dat geheim moet blijven in het NOS-Journaal gooit. Maar ja, NOS en niveau…….

 23. Vuurenhout zegt: 27-12-12 om 13:52

  “…maar [Beatrix] voegt daar prompt aan toe dat ‘er meer is dan geld alleen’.”

  Makkelijk gezegd als je geschatte vermogen boven de 1 miljard euro ligt.

 24. Klaas zegt: 28-12-12 om 13:44

  @Pam
  Er wordt nieuws gepubliceerd wat ieder uitkomt waar een score uit te halen is. De waarheid is namelijk ook makkelijk aan te passen in belang van een verhaal.

  @J.a.g.
  Ze heeft en mag een mening van vrijheid geven. Echter wordt dit wel gecontroleerd door RVD, nu kan je dan ook wel afvragen of er daadwerkelijk een vrijheid van mening aanwezig zal zijn.

  En trouwens jouw geschreven stuk is mooi weer gegeven mag ik wel even aangeven.

  @Bart
  Yep, en wat doe je eraan als simpele burgers (onderdanen)(slaven) die steeds minder te zeggen of inspraak hebben op diverse uitvoeringen. Sjips ik had DIGI vergeten, dank je Bart.

  @Mart Wijnen
  Mart Wijnen dat wanneer je een onderbouwde reactie geeft in een blog, wordt dit dagen later pas vrijgegeven en of het wordt absoluut niet vrijgegeven. Spijtig maar waar, en dat is dus de macht dat waar wij voor betalen voor het bestaan van diverse omroepen in dit bestel.

  @John van Dokkumburg
  Het zou wellicht best wel eens zo kunnen zijn, dat de kerst toespraken die eerder zijn gehouden niet de top 1 heeft behaalt. Om de kijkcijfers of aandacht te vergroten, kan je zo’n stunt uithalen om dat dan wel weer op nummer 1 te zetten.

  @E.de Graaf
  Je meent het, het blijkt dus niet alleen mij op te vallen. Maar daar kom je steeds meer achter als je niet alleen af gaat op het nieuws van één nieuws bron. Soms moet je zelf ook achter dingen aangaan om meer te weten te komen dat hoe het daadwerkelijk in elkaar steekt.

  @Johan Druif
  Inderdaad, en dat bedoel ik met het stuk hierboven. En trouwens mooi omschreven je stuk tekst.

  @Alf
  Absoluut Alf, dit heb ik wederom mee mogen maken met mijn blog die niet is vrijgegeven. In dat stuk blog staat namelijk dingen in, dat waar je mensen mee zou kunnen helpen, je mede mens bedoel ik dan. En er is al een grote kloof tussen rijk en middenklasse, en het is al een gelang tijd bezig dat de kloof tussen middenklasse en minderbedeelde ook steeds meer vorm krijgt van een kloof.

  Het geheel komt er spijtig genoeg erop neer, dat je inderdaad moet gaan denken, ieder voor zich zelf. Schande, treurig en triest voor woorden dat hoe mensen nu al met elkaar omgaan, vele weten niet eens wie er naast zich woont, maar weten wel wat er allemaal onder de afstandbediening te vinden is op tijd en datum.

  Ondanks mijn trappen tegen dit gehele systeem, wens ik de Nederlandse bevolking een absolute goede nieuwjaar toe. Pas op uw zelf en uw kinderen en naaste, maak u zelf sterk voor uw zelf en uw omgeving, die uw hulp kan gebruiken.

  Een fijn 2013 toegewenst ieder

 25. ja het schokt mij niet wat de konegin zegt .het zal haar een biet wezen wat er allemaal gebeurd hier in dat land .zij zit goed met der geld aandelen bij shel dat levert haar veel op en zij hoeft geen belasting tebetalen he dat scheel weer in de kosten .ze zeggen wel er is er maar een die niks hoeft tebetalen dat is de konegin.nou als het aan mij licht dan betaald ze wel net als wij en die friso ja dat is zijn eigen schuuld had hij zig maar aan de regels moeten houden

 26. Toneelstukje.De jaarlijkse kersttoespraken van Beatrix komen op mij over als kerstopvoeringen.
  Opvallend : ondanks al dat “moreel” gebabbel wordt Nederland er niet vromer of moreel beter door .
  Integendeel zelfs : de media schrijven en vertellen van steeds meer
  verhuftering , verharding , onverschilligheid en intollerantie van de maatschappij .
  Apropos , men spreekt vaak over de “B.V.”Nederland ,wel ,daarbij past een toespraak van een president .
  Verstond ik het goed? “De crisis raakt ons allemaal”.
  Dat had natuurlijk moeten zijn : ” De crisis raakt jullie allemaal , ik Beatrix , blijf financiëel buiten schot .

 27. Arie zegt: 29-12-12 om 12:35

  Met het slot van de toespraak: “gezegend kerstfeest” heeft de koningin in feite alles gezegd. Het gaat bij Kerst immers om Jezus Christus die geboren is. Dat is al een zegen. Als we Christus persoonlijk leren kennen, hebben we pas echt een gezegend kerstfeest!

 28. pam zegt: 29-12-12 om 15:46

  @Klaas
  Als je de behoefte hebt een uitgebreid verhaal te schrijven, probeer het dan in begrijpelijk Nederlands te doen. Wat je schrijft is soms nogal warrig en vaak echt storend, foutief Nederlands. Wat is b.v. in Godsnaam “…..een mening van vrijheid”? Je bedoelt wellicht: “….haar vrije mening”. In hetzelfde stuk bedoel je te zeggen: “weergegeven” (zoals jij ‘t schrijft betekent het dat er iets opnieuw gegeven is). Even verder: “….de macht dat waar wij voor betalen”. Je bedoelt: de macht waarvoor wij betalen. Zo rijgen zich de taal- en spelfouten aan elkaar. Jammer. Koop een boekje over Nederlandse grammatica. Het zal je goed doen, want je meent het volgens mij goed.

 29. Fred zegt: 29-12-12 om 16:29

  Het blijft bijzonder dat iemand die in een aparte positie zit haar onderdanen zo gaat toespreken. Crisis ? What crisis ? Belastingverhogingen merkt zij niet op omdat ze geen belasting betaalt. Wat zouden we ervan zeggen als de zoon of dochter (als hij die zou hebben) van Mark Rutte zijn plaats inneemt na zijn aftreden ?

 30. Louisa zegt: 30-12-12 om 10:42

  Ach, het is toch ieder jaar hetzelfde liedje: een moraliserend prietpraatje, ons wordt de maat genomen en zelf blijft deze familie hechten aan de lusten en ziet af van de lasten.

 31. bas zegt: 30-12-12 om 10:49

  @ Caroline

  Ik Beatrix? Dat moet. pluralis majesteitis Wij, Beatrix zijn.

  Te idioot voor woorden, inderdaad, maar ik, Beatrix is niet correct.

  De achtergrond hiervoor is minder zot als je zou denken: Het is geen arrogantie van staatshoofden, maar afkomstig van de Romijnen, die een periode met een gedeeld staatshoofd hadden. Wij, de consuls, verwees dus wel degelijk naar de twee vervullers van het ambt, maar toen later het systeem overging in 1 keizer, wilde men dat eigenlijk niet weten (Ceasar heeft zelfs nog consuls gekend, stromannen die deden wat hij wilde) en dus bleef ‘wij’ in gebruik.

  Tsja, toen het Romijnse rijk later uiteenviel, met soms wel 4 keizers, toen schreven ze alle vier ‘wij’

  net als erfelijke staatshoofden later

 32. Louis van Rasten zegt: 02-01-13 om 16:26

  Het is weer eens de welbekende toespraak over hoe de maatschappij feitelijk zou moeten zijn. Helaas is het tegenovergestelde de waarheid. Het is het welbekende utopische toneelstukje dat jaarlijks wordt opgevoerd.

  En dan spreken over de crisis die ONS allen raakt. Het koningshuis echter vaart er -crisis of niet- welvarend bij.

  Het zou derhalve hare majesteit c.s. sieren om een goed voorbeeld te geven door enige vorm van soberheid te betrachten. Dit kan al door bijvoorbeeld jaarlijks minder miljoenen euro’s aan belastinggeld te besteden voor exclusieve reisjes naar danwel het kopen van luxieuze miljoenenvilla’s in subtropische oorden.

 33. Sam Koeman zegt: 07-01-13 om 05:04

  Ik vraag mij af waarom de koningin voor Europa is. Is een koningschap nog wel houdbaar in een federaal Europa, aangezien een koningshuis een uiting is van de nationale identiteit en nationalisme, het gehate N-woord in Brussel?

 34. Rick zegt: 24-01-13 om 12:38

  @Sam Koeman:

  Natuurlijk is de Koningin voor een verenigd Europa! Door een sterker Europa is er bij de bevolking in de diverse Europese landen een sterkere behoefte aan nationale symbolen. Zie daar in Nederland: het Huis van Oranje-Nassau.
  Dit is hun toekomst, hun bestaansrecht: Het zijn van een nationaal symbool.

 35. Samson Betachew zegt: 28-01-13 om 20:38

  Een koningen vol met liefde en wijsheid.
  Een koningen die je graag naar luistert

  Veel respect en dank!!
  Heel veel gezondheid en geluk toegewenst!!

Geef een reactie