De weblogs van de NOS worden niet langer bijgewerkt.

Voor nieuws Over de NOS kunt u terecht op over.nos.nl.
Voor de overige berichtgeving kunt u terecht op NOS.nl.

Jorge en Máxima Zorreguieta

Voor de zoveelste keer lijkt een poging om Jorge Zorreguieta vervolgd te krijgen vanwege zijn mogelijke betrokkenheid bij de grootscheepse en gruwelijke schending van mensenrechten in het Argentinë van dictator Jorge Videla te stranden. Voorlopig ten minste. Sinds 2005 is zowel in Nederland als in Argentinië al meerdere keren geprobeerd om de vader van prinses Máxima voor de rechter te krijgen.

Het verleden van Jorge Zorreguieta, die eind deze maand 85 wordt, blijft sinds het huwelijk van zijn dochter Máxima met de Nederlandse troonopvolger voor (begrijpelijke) opwinding en problemen zorgen. Vooral uiteraard in verband met een mogelijke troonsafstand van koningin Beatrix die eind deze maand 75 wordt.

Centrale vraag daarbij: mag de vader van Máxima de inhuldiging van zijn schoonzoon Willem-Alexander als koning bijwonen? Het kabinet staat onverkort op het standpunt dat het met deze kwestie ‘zeer zorgvuldig’ zal omgaan ‘zodra die zich voordoet’. Het verleden van Jorge Zorreguieta blijft intussen het heden van zijn dochter Máxima problematiseren. Maar misschien is het omgekeerde nog wel méér het geval. De vader van Máxima lijkt vooralsnog meer last te hebben van het heden van zijn dochter dan zij last heeft van het verleden van haar vader.

Beroemde vader

Door haar huwelijk met Willem-Alexander werd het Argentijnse burgermeisje Máxima Zorreguieta prinses en kwam ook haar vader onder het vergrootglas van de publiciteit te liggen. Zijn status van ‘beroemde vader’ (zijn critici zullen het woord ‘berucht’ prefereren) biedt de nabestaanden van slachtoffers van het militaire Videla-bewind extra kansen op publiciteit als ze juist hem in het vizier nemen.

Alleen al die (publicitaire) aandacht kan voor hen een zekere genoegdoening betekenen. Bovendien ligt het voor de hand dat onderzoeksrechters en openbare aanklagers nét iets zorgvuldiger en strikter opereren als ze zich publicitair gecontroleerd weten. Dat alles maakt Jorge Zorreguieta tot een ‘gewild doelwit’ voor mensen die er zich voor inspannen dat de verantwoordelijken voor het schenden van mensrechten ten tijde van Videla – we hebben het dan met name over de jaren 1976-1983 – alsnog vervolgd worden.

Geef ze eens ongelijk. Nu er in het huidige Argentinië een meer progressieve wind waait, worden behalve de militaire ook de burgerlijk-politieke mededaders en meelopers van Videla, zij het nog mondjesmaat, ter verantwoording geroepen. De vader van Máxima hoort als (onder)minister van landbouw uit die tijd tot die groep. Hij heeft altijd ontkend iets geweten te hebben van de misdaden die er ook in zijn omgeving zijn gepleegd. Maar er is niemand die dát gelooft.

Dat pogingen om Jorge Zorreguieta te vervolgen tot nu toe op niets uitliepen, heeft ermee te maken dat hij niet echt ‘een grote vis’ lijkt. De druk bezette onderzoeksautoriteiten in Argentinië hebben zijn dossier daarom niet hoog op de torenhoge stapel van nog aan te pakken zaken liggen. Daar komt nog bij dat het verre van simpel is 35 jaar na dato sluitende bewijzen op tafel te leggen.

Beroemde dochter

Toen Jorge Zorreguieta als (onder)minister van landbouw deel uitmaakte van een dictatoriaal schrikbewind in Argentinië en er in het land een ‘vuile oorlog’ woedde, was zijn dochter Máxima, geboren in 1971, nog een kind. Haar vader scheidde in 1965 en heeft uit dat huwelijk drie dochters: halfzusjes van Máxima dus. Zij is het eerste kind uit het tweede huwelijk van Jorge Zorreguieta. Die kreeg na Máxima nog twee zonen en een dochter.

Het katholieke gezin, conservatief en in goede doen, maar niet echt rijk, woonde in Buenos Aires en Máxima’s vader verdiende de kost als belangenbehartiger van rijke boeren en grootgrondbezitters en later als (onder)minister van landbouw onder dictator Videla. Toen Máxima in 1999 een relatie kreeg met de Prins van Oranje, had Jorge Zorreguieta plotsklaps een beroemde dochter en ging in Nederland zijn omstreden verleden opspelen.

Na veel politiek geharrewar viel onder PvdA-premier Wim Kok het besluit dat Willem-Alexander en Máxima zich mochten verloven (2001) en trouwen (2002), maar dat Jorge Zorreguieta het koninklijk huwelijk van zijn dochter niet zou mogen bijwonen. Bij officiële, staatsrechtelijk relevante gebeurtenissen is de vader van Máxima tot op de dag van vandaag nog altijd persona non grata, maar bij familieaangelegenheden, zoals de doop van zijn kleindochters, is hij welkom en komt hij naar Nederland.

Op gezette tijden bezoeken de ouders van Máxima het gezin van hun dochter in Nederland en ook koningin Beatrix. Daar wordt niet echt heimelijk over gedaan, maar publiciteit daarover wordt zoveel mogelijk vermeden. Datzelfde geldt trouwens voor bezoeken van Máxima en haar gezin aan haar ouders in Argentinë, zoals in de voorbije kerstvakantie nog het geval was.

Inhuldiging

De grote, onopgeloste vraag voor Nederland is intussen nog steeds: wat doen we met vader Zorreguieta bij de inhuldiging van de nieuwe koning?

Als de oude vader van Máxima het nog zal meemaken dat zijn schoonzoon de Nederlandse troon bestijgt en zijn dochter de titel ‘koningin’ krijgt, dan zal het kabinet de vraag over de aanwezigheid van Jorge Zorreguieta bij de inhuldigingsceremonie niet langer kunnen ontlopen. Zoals de politieke kaarten nu liggen is de kans dat Jorge Zorreguieta, los even van zijn ouderdom, erbij zal zijn uiterst klein. De steeds weer de kop opstekende berichten over zijn mogelijke vervolging maken dat vrijwel onmogelijk.

Beslissend is de houding van de PvdA. Afgelopen september zei PvdA-leider Diederik Samsom tijdens een verkiezingsdebat nog het denkbaar te achten dat Jorge Zorreguieta aanwezig zou zijn bij de inhuldiging van Willem-Alexander tot koning. Zijn partij heeft deze handreiking intussen ‘genuanceerd’. De beslissing zal pas vallen als de kwestie actueel wordt. Zo blijven het verleden van Jorge Zorreguieta en het heden van Máxima Zorreguieta elkaars  gevangenen.

En koningin Beatrix ziet het, zittend op haar troon, allemaal aan.

Deel deze pagina

« Terug naar het overzicht


28 reacties op “Jorge en Máxima Zorreguieta”

 1. rosa1o4 zegt: 08-01-13 om 11:15

  Jorge Zorreguieta moet NIET bij de troonswisseling zijn………

 2. Ricardo zegt: 08-01-13 om 14:29

  De loopbaan van de vader van prinses Maxima laat m.i. zien dat hij uit overtuiging en politieke betrokkenheid tenminste bij de groep reactionaire Argentijnen hoort met een grote afkeer van alle veranderingsgezinde democratische krachten binnen Argentinie.

  Er is nu sprake van 4 ‘gevallen van verdwijning’ tijdens zijn periode als direct verantwoordelijk bestuurder. Daarmee lijkt hij inderdaad geen ‘grote vis’. Hier tegenover staat echter zijn voortdurend ontkennen van iedere vorm van wetenschap over hetgeen onder Videla zeer systematisch met politieke tegenstanders gebeurde. Van gedwongen ontslag tot gedrogeerd uit een vliegtuig gegooid worden. Daarmee plaatst Zorreguieta zich wel in een lange rij van m.i. ‘fascistische lafaards’ die persoonlijke verantwoordelijkheden afschuiven op hogeren in een systeem waarin hij zonder bezwaar carriere maakte. We zagen dit in Europa na WO2 ook veelvuldig. Men sprak toen afkeurend over meelopers, profiteurs cq. overtuigde collaborateurs. Het zou interessant zijn om nu eens verder te zoeken naar mogelijk bewijs via b.v. Zorreguieta’s toespraken, artikelen, lezingen en interviews, om uit te vinden in hoeverre hij overtuigd collaborateur of profiterende meeloper was. Ik denk toch het eerste. Intussen lijkt zijn officiele aanwezigheid bij de inhuldiging van prins Willem-Alexander nog altijd even onacceptabel als destijds.

  Los hiervan valt er sinds de jaren dertig van de vorige eeuw regelmatisch een ‘bruine schaduw’ over het doen en laten van de Oranjes. Van een met veel NSB’ers gevulde hofhouding van koningin Wilhelmina, het ver van haar terrein weghouden van een opvangkamp voor Joodse vluchtelingen (Westerbork) op haar verzoek, het deels met nazivertoon omhulde huwelijk van prins Bernhard en koningin Juliana, ook zijn zeer ‘foute’ familie, tot het ‘zomaar’ benoemen van Bernhard tot leider van de ook al discutabele Binnenlandse Strijdkrachten, het naoorlogs streven van Wilhelmina naar verregaande afschaffing van de parlementaire democratie, het gedwongen benoemen van Bernhard tot inspecteur der Strijdkrachten. Tot de ook weer zeer vreemde poging van de historicus Willem-Alexander om via het aanhalen van notabene een ingezonden brief van dictator Videla zelf aan te willen tonen dat vader Zorreguieta eigenlijk een gewone keurige meneer is.

  Uit niets bleek en blijkt dat men ergens ooit spijt van had of iets tenminste problematisch vond. Steeds moest de ‘doofpot’ de tijd erover heen laten gaan. Het meeste kwam pas decennia later uit. Zorreguieta hoort juist vanwege deze lange geschiedenis niet bij de inhuldiging aanwezig te zijn. Juist iemand als Samsom had op dit punt moeten leren van zijn grote partijgenoot Max van der Stoel.

 3. Klaas zegt: 08-01-13 om 17:03

  Het is jammer dat er al vooroordelen zijn dat Jorge Zorreguieta onder militaire Videla-bewind als onder)minister van landbouw heeft gediend, betrokken zou zijn geweest bij deze ‘vuile oorlog’. Er blijkt tot heden absoluut nog geen bewijs te zijn gevonden, dat dit ook daadwerkelijk het geval zal zijn. Het zou wellicht eventueel mogelijke betrokkenheid bij de grootscheepse en gruwelijke schending van mensenrechten in het Argentinë van dictator Jorge Videla zijn betrokken. Dit wat absoluut niet wil aangeven dat dit ook daadwerkelijk het geval zal zijn.

  Inhuldiging van Willem-Alexander tot koning, zal mijn een zorg zijn, het is maar een inhuldigingsceremonie die ons Nederlanders weer een hoop geld zal gaan kosten.

 4. pam zegt: 08-01-13 om 21:12

  Een analytisch mooi geschreven stuk van Ricardo. Ofschoon weinigen op de hoogte zijn van de ware gebeurtenissen in de jaren 70 en begin 80 van de vorige eeuw in Argentinië heeft eenieder toch wel het sterke vermoeden dat de heer Zorreguieta op zijn minst méér geweten heeft van die periode dan hij zelf toegeeft. Toch wil ik proberen, zeker niet om hem te ontlasten van zijn verantwoordelijkheid maar in een poging om de redenen te zoeken waarom deze episode in de geschiedenis van Argentinië überhaupt heeft kunnen gebeuren, een relativering aan te brengen. Uiteraard in de treurige wetenschap dat de vuile oorlog veel slachtoffers heeft gekend. Begin jaren 70 waren onrustige jaren in Zuid-Amerika. De al dan niet democratisch gekozen regeringen kregen te maken met politieke tegenstanders die bepaald geen vreedzame middelen gebruikten om hun doelen te bereiken. In Argentinië ontstond de groep die zich als links-anarchistisch presenteerde: de Montoneros guerilla-beweging. Opgericht om de heersende grootkapitalisten te verdrijven die de Montoneros-leden beschouwden als fascistisch, de bestaande structuren in stand houdend. De Montoneros deden dat op niet zachtzinnige wijze. Iedere hardwerkende overheidsdienaar was in principe hun vijand, hun doelwit, zeker leger- en politieambtenaren. Het aantal gruwelijke moorden dat de Montoneros gepleegd hebben, is niet te tellen. Vele, slechts hun taak uitvoerende agenten, b.v. die het verkeer stonden te regelen, werden rücksichtlos geliquideerd. Ook ministers werden vermoord. De verbetenheid en haat waarmee de Montoneros hun (politieke) klassestrijd voerden, is in onze cultuur wezensvreemd. Het volk was in meerderheid niet vóór de militaire dictatuur, maar zag de dictatuur wel als het logisch gevolg van de weerzinwekkende, moorddadige wijze waarop de linkse activisten de bestaande macht trachtten omver te werpen. De harde repressie van Videla eind jaren 70 is niet goed te keuren, maar in het licht van de voorafgaande jaren voor mij iets begrijpelijker. Er moest een einde komen aan de militante beweging die haar doel slechts met bloedvergieten wilde bereiken. Een zeer kleine minderheid kon daarvoor begrip opbrengen. In Nederland ziet men slechts de gruwelen van de Videla-regering. Zou Freek de Jonge, de o zo begeestigde pleitbezorger voor de Argentijnse slachtoffers, ooit geweten hebben dat er behalve links-radicalen ook onschuldige, hun gewone werk uitvoerende ambtenaren zijn doodgemarteld door de guerilla’s? Onschuldige ambtenaren die in de ogen van de Montoneros de oorzaak waren van alle kwaad. Of paste dat niet in zijn script?

 5. Joop zegt: 08-01-13 om 23:11

  @ Ricardo. Het lijkt er eerder op dat U iemand veroordeelt zonder op de hoogte te zijn van details. Men kan iemand verdenken maar mag nooit bij voorbaat over iemand spreken als zijnde schuldig. Als ik zeg dat de kans groot is dat meneer Zorreguieta inderdaad niets geweten heeft dan is die bewering even sterk als die van U, totdat het tegendeel bewezen is. Dan ligt de bal dus bij U. En gedraagt U zich ondertussen s.v.p. niet alsof de heer Z. al veroordeeld is.

 6. marion jaegly-simons zegt: 09-01-13 om 07:39

  Als ik dit artikel lees ben ik erg verwonderd dat de BVD (ik weet niet hoe deze instantie nu heet) niet beter zijn werk heeft gedaan. Toen ik 46 jaar geleden (woon nu al 42 jaar in het buitenland) bij deze instantie solliciteerde , heeft men er 2 jaar over gedaan om alles na te lopen terwijl wij thuis “hofleverancier” waren.
  Ik vind dit een zeer grote nalatigheid en vooral voor iemand die misschien zeer binnenkort de hoogste functie in ons NEDERLAND krijgt.

 7. Peter zegt: 09-01-13 om 08:15

  Nu hebben we een schurkendochter in ons aardappelkoninkrijk, als koningin in de vorm van Trix, wat al erg genoeg is.

  De oranjes leren het maar niet af en opnieuw is er een schurkendochter in de wacht als koningin.

  Laat de schurk zelf maar lekker wegblijven.

  Nederland een democratie? Nee niet echt, eerder een fluwelen dictatuur!!

  Nederland is financier van schurken op de troon!!

 8. Het zou voor Nederland een grote blamage zijn als er tijdens de abdicatie iemand op het bordes staat die verdacht is van grove schending van de mensenrechten.
  http://indegelogeerdeaap.blogspot.nl/2013/01/watskeburt.html

 9. @ Ricardo, Samsom is tactisch bezig, maar dat is niet de manier waarop hij denkt. In dit filmpje geeft hij zijn mening weer over de monarchie.
  http://indegelogeerdeaap.blogspot.nl/2012/02/republikein-zijn-republikein-blijven.html

 10. bas zegt: 09-01-13 om 10:49

  Een kroning is – veel meer als een bruiloft – een staatsaangelegenheid.

  Zorreguieta is een man waarvan vaststaat dat hij is opgekomen voor de grootgrondbezitters, en daarmee heeft hij beleid verdedigd en later gemaakt dat, schat ik, 80 % van de Nederlanders of meer helemaal niet verteerbaar vindt.

  Los van een evt veroordeling is voor mij dit reeds reden om die man te weren.

 11. Alexander zegt: 09-01-13 om 13:29

  Ik zie absoluut niet in waarom Zorreguieta niet bij de inhuldiging van Willem Alexander aanwezig zou mogen zijn. Nederland kan nu wel collectief “goed na de oorlog” zijn (of spelen) maar in de jaren 70 waren mensenrechtenschendingen in Argentinië een minder groot issue dan een eventuele boycot door oranje van het WK in datzelfde Argentinië. Alle opwinding nu over Zorreguieta komt op mij tamelijk schijnheilig over.

 12. J.Riemersma zegt: 09-01-13 om 14:48

  Helmaal mee eens. Met Ricardo. Zorreguieta gaat zich verantwoorden voor het gerecht en in Nederland gaan we over op het kiezen van een staatshoofd ipv een hele familie duur in stand te houden in ruil voor het eens per generatie leveren van een opvolger.

 13. bas zegt: 09-01-13 om 17:22

  de volkskrant bericht ,’Ministerie Zorreguieta stelde lijsten op voor vervolging’

  maar niks hiervan bij NOS ?

 14. mrs zegt: 09-01-13 om 21:28

  Als men verstandig is, komen de koninklijke familie en familie Zorreguieta zelf al tot de conclusie dat vader Zorreguieta beter thuis kan blijven. Beter het zelf alvast regelen, dan het laten uitlopen in een politieke kwestie/beslissing. De jonge koning moet een valse start vermijden. Daarnaast lijkt mij dat het bijwonen van het huwelijk van dochter voor vader en moeder Zorreguieta persoonlijk belangrijker is dan deze inhuldiging.

 15. Marc zegt: 09-01-13 om 23:10

  Afschaffen die monarchie. Iedereen hoort een gelijke (theoretische) kans op de functie van staatshoofd te hebben.

  Beatrix en WA von Amsberg hebben nog nooit een dag in hun leven gewerkt en hun familie fortuin is opgebouwd over de rug van de arbeider die eeuwenlang door de elite is geexploiteerd.

  En Zorreguieta is een fascist.

 16. Louisa zegt: 10-01-13 om 09:54

  Ricardo omschrijft het prima, hier valt weinig aan toe te voegen !

 17. Hanny zegt: 10-01-13 om 11:25

  Ik vind het onzin dat hij er niet bij zou mogen zijn. Hallo, het is al jaren geleden. Het was al erg genoeg dat hij niet bij haar bruiloft mocht zijn. Gun zo’n oude vader dat nou gewoon!!

 18. Lars zegt: 10-01-13 om 13:50

  Het feit dat Jorge zijn best heeft gedaan voor een verkeerd regime zegt toch al voldoende. Het Videla-regime staat erom bekend om ‘subversieve elementen’ zoals vakbondsbestuurders, vakbondsleden, linkse politici, Joden, journalisten, etc. te martelen en te vermoorden. Als je als burger deel uit maakt van deze club ben je mede-verantwoordelijk en dus mede-schuldig en aansprakelijk. Bovendien zal hij het gedachtengoed hebben aanvaard, en dus ook zijn kinderen in die (politieke) lijn hebben opgevoed.
  Jorge was volwassen toen hij bewust zijn best deed voor een verwerpelijk regime en is er duidelijk beter van geworden, en misdaden tegen de menselijkheid verjaren nooit.

  Het Videla-regime heeft overigens een ‘connectie’ met de nazi’s in Duitsland. Veel SS’ers zijn na de oorlog naar Argentinië gevlucht en hebben de militairen getraind in het effectief martelen. Ook was Bernard vaak in Argentinië te vinden: zijn enorme belangstelling voor Evita Perron is bekend. Jorge en Bernard zullen elkaar vast zijn tegengekomen.

 19. j.riemersma zegt: 10-01-13 om 20:46

  Verantwoordelijkheid dragen in en financieel profijt nemen door lid te zijn van een fascistisch regiem, dat deed Zorreguieta en zijn dochter heeft daar nooit afstand van genomen, voorbijgaand aan de gruwelijke misdaden van het regiem. Hoe durft zij zich te vertonen steeds weer op de Dam, op 4 mei, jaar na jaar.

 20. Klaas zegt: 11-01-13 om 09:14

  Het lijkt mij dat een inhuldiging van de toekomstige koning een officiële, staatsrechtelijk relevante gebeurtenissen is.

  De regering heeft haar standpunt in deze nog niet gewijzigd dus de status van persona non grata geldt nog steeds, waarmee elke vraag in deze is beantwoord

 21. Syl zegt: 11-01-13 om 20:21

  Niet bij de troonwisseling! Als de oranjes nog enige voorbeeldfunctie hebben, dan géén contact met dit soort omstreden figuren, wat mij betreft. Maar zeker geen aanwezigheid van deze man bij officiele Nederlandse aangelegenheden. Als hij daarbij aanwezig mag zijn, wat zijn wij Nederlanders dan?

 22. Anna zegt: 13-01-13 om 05:18

  Het is een schande dat we de discussie nog voeren over al dan niet aanwezig zijn. Een aanwezigheid is schadelijk voor ons land. Dat weet iedereen, inclusief politiek Den Haag en het Huis. De discussie gaat om wat belangrijker is: Enerzijds of Maxima en Willem het gezellig vinden die dag… En anderzijds gerechtigheid, respect voor de duizenden slachtoffers, het imago van ons land en onze positie in speelveld van internationale politiek. Die afweging is het. Daar gaat het om.

  En dan is er in heel politiek Den Haag niemand die het lef heeft om vast te houden aan de belofte die bij de verloving gedaan is: Nee, niet aanwezig zijn, dat was een voorwaarde bij het trouwen! Of is jullie woord echt niets waard, beste Maxima en Willem? Wat hier staat is dat Maxima en Willem niets geven om het landsbelang, de rechtstaat en internationale diplomatieke betrekkingen. En dat hun woord weinig waard is, want anders zouden we het er niet eens over hebben. Ik schaam me zo, dat we de discussie nog voeren…

 23. bas zegt: 14-01-13 om 22:41

  ik zou nog een stap verder gaan

  door huwelijk met Maxima ,afzien van de troon,,net als zn broer moest vanwege zn vrouw

 24. ze zijn voor mij van harte welkom hoor ,stop je hand in eigen boezum en hij komt er ook niet schoon uit hoor .

 25. Thonon zegt: 19-01-13 om 09:02

  ‘Was nicht sein darf, was nicht sein kann’ luidt het Duits gezegde.
  De vader van Maxima, was INITIATOR van de dictatuur. Hij riep Vileda op de wantoestanden (“links tuig”) aan te pakken, als vertegenwoordiger van de oligarchie.
  Hij en de vader van de koniging waren vrienden.
  In Patagonie, waar veel ex-ss-ers een nieuw tehuis vonden. Werd de verloving van Max&Willem bekend gemaakt.
  We zien liever in een zilveren rand rondom, dan de achtergond.
  Maar goed, dat geen enkel mens verantwoordelijk is voor het verleden van zijn ouders.
  We hebben een Monarchie. En die heeft zijn verdiensten.
  “Van de Prins geen kwaat”, staat op een huis aan de Bloemgracht te Amsterdam.
  Zo is het maar net.
  Als iedereen in ons land zijn plichten waarmaakt, zijn rechten handhaaft, zoals Majesteit dat doet. Dan zou ons land minder hoeven piepen, en meer kunnen genieten. Lijkt mij

 26. Klaas zegt: 22-01-13 om 04:39

  Wat ik absoluut hier totaal even niet begrijp is het volgende

  Iedereen heeft zijn eigen verhaal over Jorge Zorreguieta, wat hij is wie hij is en wat hij wel allemaal heeft gedaan.

  Ik vroeg mij dus eens af, hoe komen jullie allemaal ineens aan die informatie dat Jorge Zorreguieta betrokken is geweest in dat militaire Videla-bewind.

  Kennen jullie Jorge Zorreguieta persoonlijk.

  Tot heden is hij niet eens als verdachte aangemerkt, dus waar praten wij hier eigenlijk over. Op alles dat wat met geruchten zijn, totdat het tegen deel is bewezen kan je iemand beschuldigen op misdaden. Zelf hier wordt hij al aan de schandpaal genageld op geruchten en andere onzin wat wellicht helemaal niet eens is gebeurd.

  Waren jullie erbij dat Jorge Zorreguieta die mensen uit het vliegtuig gooide

  Hebben jullie alleen dit vernomen uit nieuwsberichten over Jorge Zorreguieta

 27. Ricardo zegt: 23-01-13 om 09:48

  @Pam, dank voor de verdere uitwerking. Ook bij mijn weten was de ‘links-rechts’ polarisatie vrij extreem in met name die jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw. En gebruikten inderdaad beide ‘kampen’ geweld. Waarbij overheden dankzij politie en leger dit meer structureel en systematisch konden maken. De extra polariserende rol van de VS en toen nog USSR in heel latijns-amerika hadden ook nog vooral veel van een ‘idelogische botte bijl’ die het geweld van diverse (splinter) groepen bevorderden.

  @Joop, van vier mensen is al bewezen dat zij onder Zorreguieta’s directe verantwoordelijkheid bij zijn ministerie zijn ontslagen en later verdwenen. Ik kan me domweg niet voorstellen dat hij daarvan niet op de hoogte was. Intussen weten wij ook niet goed waar Zorreguieta in die tijd politiek en idelogisch stond. Hij heeft de schijn tegen, vandaar ook mijn vraag aan journalisten en/of advocaten wat voor speeches en interviews hij in die dagen als bewindspersoon gaf. En zijn ministerie gaat de archieven openen. Met de kans op ‘nu ontbrekend bewijsmateriaal’ kan dit ook een nieuw licht werpen.

  Graag sluit ik me mede daarom weer aan bij diverse opmerkingen en kanttekeningen van o.a. @Wil, @Lars, @Klaas en @Syl. Ik ben voor een ceremonieel koningsschap maar heb ook geen behoefte aan het voortdurend extra ‘zwart’ maken van het koningshuis dat voor zovelen steeds weer een bindende rol vervult. Maar juist ook die , beetje domme’ actie van prins Willem-Alexander maakte het me weer niet makkelijk om een zekere argwaan weg te nemen.

 28. Lisa zegt: 15-02-13 om 14:13

  Na het bericht van @Pam ben ik gaan zoeken naar de Montoneros en deze extreem linkse terrorist groep kon alleen gestopt worden door ze te bestrijden met gelijke wapens. De Montoneros hebben duizenden mensen gedood, waaronder politie mensen, vakbondsleiders, zelfs een Amerikaanse ambassadeur. Mensen kidnappen voor losgeld die werd uitbetaald, een bedrag van 60 miljoen US-dollars.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Montoneros

  Geen lekkere jongens dus en Vital heeft ze verslagen op een onorthodoxe manier maar het werkte wel.
  Ik begrijp de verontwaardiging hier niet zo goed. Zonder achtergrond informatie kan en mag je niemand veroordelen.

  In diezelfde periode heeft Nederland onder den Uyl 6 Molukse kapers gedood tijdens de treinkaping in De Punt in 1977.

Geef een reactie