De weblogs van de NOS worden niet langer bijgewerkt.

Voor nieuws Over de NOS kunt u terecht op over.nos.nl.
Voor de overige berichtgeving kunt u terecht op NOS.nl.

Republikeinen en antimonarchisten

Na de aankondiging van haar aftreden werd koningin Beatrix overstelpt met loftuitingen. Ze werd zowat de hemel in geprezen. In dat eenstemmige koor mengden zich zelfs tegenstanders van de monarchie. Principiële republikeinen en politici die zich de voorbije jaren inspanden voor een meer ceremonieel en minder politiek koningschap, zeiden er wél bij dat hun lof niet de monarchie, maar de persoon van Beatrix gold.

Van een georganiseerd republikeins tegengeluid was – los van veel getwitter – geen sprake. Op één uitzondering na. De 23-jarige Utrechtse studente en ‘koningshuisactiviste’ Joanna hield een stuk karton omhoog met de tekst ‘Weg met de monarchie, het is 2013.’ Ze deed dat toen de koningin met haar familie het Beatrixtheater in Utrecht binnenging om daar in besloten kring haar 75ste verjaardag te vieren. Joanna werd meteen opgepakt.

Justitieminister Ivo Opstelten noemde deze actie van de Utrechtse politie ‘niet het normale optreden’ en verzekerde dat er bij de komende troonswisseling, behoudens zwaarwegende redenen, niet getornd zal worden aan het ‘spijkerharde recht’ om te demonstreren.

Na deze kortstondige ophef werd het nieuws rond de troonswisseling gedomineerd door een omstreden (bont!) hermelijnen inhuldigingsmantel, door een koningssloep die uit de mottenballen gehaald zal worden, door speciale herdenkingsmunten en postzegels, door de hausse aan Alexanderuniformen met carnaval en door het verzoek om bij de inhuldigingsplechtigheid op 30 april geen grote hoeden te dragen.

Deftige republikeinen

Het uitblijven van een republikeins offensief zou wel eens te maken kunnen hebben met de verdeeldheid in deze kring. Deftige republikeinen en boze antimonarchisten lijken maar weinig gemeen te hebben.

Principiële tegenstanders van de erfelijke monarchie timmeren sowieso niet veel aan de weg. Door hen opgerichte deftige genootschappen, bevolkt met politici, kunstenaars, intellectuelen en journalisten, leiden een betrekkelijk zieltogend bestaan. Veel republikeinen die in hun jeugdjaren activistisch, provocerend en publicitair de trom roerden, zijn gearriveerde carrièremakers of bedaagde burgers geworden die zich in veel gevallen met plezier zelfs een koninklijke onderscheiding laten opspelden.

De tijden dat ze, zoals bij de inhuldiging van Beatrix in 1980 (‘Geen woning, geen kroning!’), protesterend de straat opgingen, hebben ze ver achter zich gelaten. Via ‘hun’ politieke partijen zoals met name GroenLinks en D66 blijven ze nog wel steun geven aan republikeins geïnspireerde pogingen om de politieke macht van de koning terug te dringen. Tegelijk beseffen ze, kijkend naar opiniepeilingen, dat een grote meerderheid van de Nederlanders niet van de Oranjes en de monarchie af wil.

Daar komt nog eens bij dat het moderniseren van de monarchie in de richting van een (meer) ceremonieel koningschap door politieke verdeeldheid en door grondwettelijke belemmeringen een even taai als langdurig proces is gebleken. En in tijden van economische neergang en massaal koopkrachtverlies zijn er andere prioriteiten. De keurige republikeinen lijken vooralsnog te berusten in de koestering van hun principiële gelijk.  Daarvoor de straat op gaan? Nee, dankuwel! Maar misschien gaat ‘koningshuisactiviste’ Joanna toch nog voor actie zorgen. Ze is het naar eigen zeggen in elk geval vast van plan.

Boze antimonarchisten

De Oranjes en hun aanhangers zouden zich overigens wel eens kunnen vergissen als ze denken dat republikeinse sentimenten er niet meer toe doen. Ter rechterzijde van het politieke spectrum, manifesteert zich, aangevuurd door internetfora en sociale media, een nieuwe republikeinse beweging: die van de antimonarchisten.

Voor zover partijpolitiek geïnteresseerd koesteren die vooral sympathie voor de PVV van Geert Wilders. Zij zijn niet zozeer principieel tegen het koningschap gekant, maar plegen hun digitale gram behalve over ‘bancaire graaiers en politieke zakkenvullers’ en passant ook uit te storten over de ‘uit de staatsruif etende rijke Oranjes’.

De antimonarchisten, kennelijk teleurgesteld in de samenleving en in de mensen die daar aan de touwtjes trekken, vormen op het eerste oog geen hechte, georganiseerde groep, maar hun woede is oprecht en geen pose of stijlfiguur. Verbonden met elkaar via het internet en met name de sociale media, zouden ze geheel onverwacht toch nog wel eens voor antimonarchaal rumoer op straat kunnen gaan zorgen.

De antimonarchisten storen zich met name aan alle pracht en praal en vertoon van rijkdom rond de komende inhuldiging. Die zal, zo heeft premier Rutte wijselijk laten weten, vanwege de heersende crisis sober zijn. Maar dat zal in de praktijk vanwege de aard van het evenement nog niet zó gemakkelijk te realiseren zijn.

‘Koning Pils’

Al met al is rond de inhuldiging van koning Willem-Alexander de situatie ontstaan, dat uitgerekend politiek ter rechterzijde, waar de monarchie vanouds op blinde steun kon rekenen, populistisch geïnspireerde, boze antimonarchisten (vaak jongeren!) zich roeren. De nieuwe koning zal deze nieuwe ontwikkeling niet straffeloos kunnen negeren.

Aan Willem-Alexander de mooie taak om een brug te slaan naar deze antimonarchisten. Door zijn sociale inslag en jovialiteit zou hij dat moeten kunnen. Wie weet wordt hij door hen over een paar jaar nog eens vertederd met de geuzennaam ‘Koning Pils’ begroet.

Koningin Máxima zou intussen met haar charmes de deftige, intellectuele republikeinen aan zich en daarmee aan de monarchie kunnen binden. De Oranjes hebben wel eens voor hetere vuren gestaan.

Deel deze pagina

« Terug naar het overzicht


31 reacties op “Republikeinen en antimonarchisten”

 1. bas zegt: 11-02-13 om 12:12

  Ik vind de termen antimonarchist en republikijn toch eignelijk synoniem.

  Volgens mij is het beter om bijvoorbeeld ‘anti oranjegezinden’ hierboven te gebruiken. Want degene die hierboven als animonarchisten omschreven worden zijn toch immers tegen het huis van Oranje – tegen de personen in kwestie?

  Hoe dan ook, ik hoop dat de komende troonswisselig – die onvermijdelijk is – de laatste zal zijn.

 2. Alois zegt: 11-02-13 om 15:19

  In NLD gaat het vooral vaak over het geld wat de monarchie kost, hetgeen niet geheel op lucht berust is. De Oranjes zijn immers niet een geheel onvermogende familie!!
  Als de nieuwe Koning Willem-Alexander nu eens een goede PR move maakt, dan wordt er gelijk weer wat wind uit de zeilen gehaald van de anti-monarchisten.
  Hij en Máxima zijn het beschermechtpaar van het Oranjefonds. Het grootste vrijwilligersfonds van het land. Als hij nu eens in zijn inhuldigingstoespraak kenbaar maakt dat zij het goede voorbeeld willen geven door af te zien van hun persoonlijke staatstoelage!!?? Het is crisis en iedereen levert in.
  Gegarandeerd dat de Oranje ster weer hoog zal rijzen!!

 3. Sam Koeman zegt: 11-02-13 om 16:03

  In Nederland hebben we nooit een proper monarchiedebat gevoerd. Het onderwerp is dikwijls de tegenstelling politiek of ceremonieel, maar aan het principe zelf wordt niet getornd. Slechts de soort monarchie staat ter discussie. Dit geldt vooral het parlement, waar een discussie over de monarchie eigenlijk alleen oplaait bij het debat over de begroting van het koninklijk huis of als leden van het koninklijk huis wat fout doen.

 4. Bart zegt: 11-02-13 om 17:22

  Een andere variant op deze discussie zou kunnen zijn; in het kader van een gehele versobering van het landelijke en lokale bestuur, de lijn doortrekken van drastische salarisverlagingen en versobering van cao’s over alles wat regering en lokaal bestuur betreft.

  Dan pas is er basis ( een brug geslagen) voor een geheel economisch en sociaal herstel van het Koninkrijk der Nederlanden !

  Ik begrijp uit alle publicaties, dat nu alleen de middeninkomens en de allerarmsten in dit land het ‘ offer ‘ moeten opbrengen.

 5. André Verburg zegt: 11-02-13 om 21:00

  Laten we alle republikeinen in Nederland vragen om naar Italië, Portugal of Polen te verhuizen, om daar te genieten van een republiek. Want het leven is veel en veel beter onder een presidentschap.
  Waarom wordt er alleen maar naar gekeken hoeveel een monarchie kost? Een monarchie kost wat (een president ook), maar wat ik belangrijk vindt is dat onze majesteit zorgt voor stabiliteit en eenheid in het land. En aangezien in Nederland bijna altijd de kabinetten vallen, zullen we vast om de twee of drie jaar een nieuwe president krijgen. Overigens alle monarchieën in de wereld zijn stabiele landen.

 6. Jos zegt: 11-02-13 om 22:32

  Ik ben het met de laatste schrijver eens: de tegenstanders komen meestal niet verder dan “het kost zoveel geld”. M.i. is dat geen principe… Willen we een gekroond hoofd of niet, dat is de vraag. Zo niet: wat willen we dan? Met een stuk karton in een publiek staan voegt voegt in ieder geval niks toe tot een fatsoenlijk gesprek over de monarchie.

 7. Hein zegt: 12-02-13 om 09:44

  Wat is er nu tegen een monarchie zoals wij die hebben! Welnu, dan een republiek en dan? Na 6 jaar gaat zo,n president op wachtgeld, gebeurt in alle landen met een President. Kijk maar naar Duitsland. Levenslang wachtgeld. Wat kost dat allemaal niet?. En kijk eens wat een werkbezoeken de leden van de koninklijke familie jaarlijks afleggen.Dat loopt in de honderden in een jaar tijd. Mensen moeten zich eens werkelijk verdiepen wat de Koningin en de leden van haar huis allemaal voor ons land doen. En maak dan eens een eerlijke afweging.

 8. Ricardo zegt: 12-02-13 om 10:54

  Die brug naar die nieuwe antimonarchisten of republikeinen lijkt mij pas geslagen te kunnen worden als alle leden van het koningshuis, zoals ik eerder beweerde, normaal belasting gaan betalen. Zelfs het Britse koningshuis onderging die modernisering allang. En als men veel minder opzichtig ‘multiculti’ wordt. Dat laatste is moeilijk zo niet onmogelijk gezien de veranderde samenstelling van Nederland en de rol van het koningshuis voor alle Nederlanders ongeacht afkomst.

  Koningin Beatrix is mede vanwege haar aandacht voor minderheden juist in die kringen zeer populair geworden. En evenredig minder onder een flink deel van de oude (autochtone) aanhang. Ik denk even terug aan de vrij extreem rechtse en fel koningsgezinde Prosper Ego, lange tijd ‘spraakmakend’ leider van het kleine maar militante Oud Strijders Legioen. Rond het huwelijk van Willem-Alexander en Maxima haakte hij als ‘oranjeklant’ definitief af. Al die burgermeisjes en dat opzichtig beleden multiculturalisme vond hij niets. Ik denk dat dit nu ook geldt voor de grote groep nieuwe antimonarchisten. Een kloof die voorlopig lastiger te overbruggen lijkt als met de inderdaad allang stevig tot de elite behorende (voormalig) oud linkse republikeinen. Nog los van de vraag hoe de koning zijn ambt gaat invullen. Nee, de republikeinen van nu lijken ook de komende jaren een nieuwe ‘klassenstrijd’ te voeren tegen overerfde rechten, ‘knuffelende’ multiculturele elites en belastingvrije rijkdom.

 9. Ricardo zegt: 12-02-13 om 11:14

  PS Extra ‘hulpmotor’ achter een groeiend antimonarchisme kan ook de toenemende armoede en werkloosheid worden onder jongeren, ZZP’ers en middenstanders. Historisch gezien speelt ook dit makkelijk radicalisering in de kaart en groepen uit elkaar.

 10. Moest toch even lachen om de opmerking van de NOS-schrijf geen dingen waar je later spijt van krijgt. Is de AIVD van nar Opstelten ook bij jullie binnengedrongen? Maar terug naar het onderwerp. Monarchie in welke vorm dan ook is toch de meest belachelijke poppenkast die er is. Of het over het paard getild zooitje, kosten bijna (even terug naar de gulden) een miljard gulden, nou vooruit 500 miljoen euro, nou sympathiek ligt bij de bevolking of niet is totaal niet relevant. De onzichtbare macht van deze bastaard familie is gigantisch, in dat kader maak ik er een gesloten einde aan. Veel mensen zullen inderdaad uit moeten kijken met hun mening over dat Haagse schorem. Zij hebben inderdaad de mogelijkheden om je door ja knikkers van de politie, je 2 jaar op te laten sluiten zonder tussenkomst van een rechter, Alhoewel dat laatste ook niks meer uitmaakt. Hoe bedoel rechtspraak, VVD is echt de grootste belediging voor het liberalisme.

 11. m.schaepman zegt: 12-02-13 om 14:48

  Het feit dat je de belangrijkste baan van het land alleen kunt bekleden als je als oudste kind uit de kroonprinses/koningin wordt geboren is voor mij de reden om geheel tegen de monarchie te zijn.

  En verder is het ook niet-democratisch om de monarch bij slecht functioneren niet weg te kunnen stemmen. Je blijft ermee zitten totdat het hem/haar behaagt ermee te stoppen. De enorme maandelijkse toelagen die de monarch, diens eega, vader, moeder en oudste kind boven de 18 jaar ontvangen is mij ook een doorn in het oog.

  Leve de republiek.

 12. Toon ten Kortenaar zegt: 12-02-13 om 16:27

  Een familie die elkaar blijven opvolgen om naar de menigte te wuiven is vreemd.

  Een president , die gekozen wordt voor prestaties ten voordele van het land en daarom voor een bepaalde tijd in het voetlicht mag staan als de president van Nederland lijkt een betere oplossing.

 13. Frank zegt: 13-02-13 om 00:28

  Ooit was ik zelfs een D66 stemmer. Nu vraag ik mij af waarom er toch in vredesnaam getoorn moet worden aan een systeem wat gewoon werkt, wat stabiel is en waar zoveel tevredenheid mee gevangen wordt. D66, republikeins genootschap, anti-monarchisten… allemaal theoretici die eraan voorbijgaan dat als je het badwater weggooit je ook het kind kan verliezen.

  Stemmen is echt niet zoveel zaligmakender; zijn de USA, Italie, Frankrijk en andere landen, waar alles via verkiezingen gaat, nou zoveel beter af?

  Praten over de kosten van de monarchie is maar geklets. Het in stand houden van onze democratie kost waarschijnlijk ook heel veel geld, en is ook niet zo efficient. Als het werkt is het goed. En weinigen betwijfelen dat onze koningin haar werk goed uitvoert.

  Theoretisch gepraat over allerlei staatsvormen is allemaal goed en wel. Maar als het economisch slecht gaat en vooruitzichten ook niet mooi zijn, heb je behoefte aan een vaste baan, een dak boven je hoofd en stabiliteit. Het koningshuis biedt dat en ik zou willen dat de theoretici onder ons daar wat bewuster mee bezig waren.

 14. bas zegt: 13-02-13 om 11:15

  Frank,

  Velen zeggen dat Beatrix een goed staatshoofd was/is. Eerlijk gezegd kan ik dat niet beoordelen, al is het maar bij gebrek aan vergelijingsmateriaal.

  Maar je kunt och niet ontkennen dat de afstamming geen criterium kan zijn voor wie een geschikt staatshoofd is?

  Ik wil hier geen kritiek op WA geven, maar is hij de meest geschikte? Voor mij zeker niet – hij heeft zich immers nog niet bewezen.

  Goed, we kunnen mazzel hebben, maar ook pech.

  If it ain’t broken, dan’t fix it lijkt een wijze manier van leven – totdat je in een situatie zit dat het verborgen gebrek tot een probleem leidt – en dat is altijd op een moment dat het effe niet goed uitkomt.

  en daarom ben ik het helemaal niet met je eens

 15. Frank zegt: 13-02-13 om 19:13

  Bas,

  we hebben een systeem dat werkt. Waarom wil je dat veranderen? Laat Willem-Alexander zich eerst maar eens bewijzen, ik heb er vertrouwen in. Ik zie geen situatie die mis gaat dus ik kan jouw criteria niet toepassen. Kan jij dat wel?

  Maar, laat ik voor de grap jouw gedachten experiment meespelen. Hoe zou je dan die opperste staatsvrouw/man willen kiezen? Niet dat onze koning(in) dat echt is, maar als we dan toch spelen…

  Kiezen we volgens ‘democratische principes’? Mmm, dat klinkt theoretisch best leuk maar de USA en steeds meer landen tonen dat je dan eigenlijk kiest op grond van populariteit, of geld verzamel kunst, of de ander afkraken, en heeeel soms omdat de ander gewoon beter is. Maar dat laatste komt minder aan bod naarmate de positie prestigieuzer is…

  Het voordeel van kind van de vorige zijn is dat je de kunst met de paplepel ingegoten krijgt. En dat je al vroeg leert te gaan wennen aan de positie, macht en glazen huis effecten van macht. Er is zo’n mooi spreekwoord dat macht corrumpeert en absolute macht absoluut corrumpeert – de mooiste mensen kunnen gigantisch omslaan bij het verkrijgen van een nieuwe positie. Zo bekeken is Willem-Alexander een heel goede om deze positie over te nemen. Ik zie het hem nog niet slechter doen dan, zeg, een Obama.

  Vroeger was ik vrij theoretisch in mijn beschouwing van regeer/bestuursvormen. Tegenwoordig merk ik dat ik steeds pragmatischer wordt. Laat Willem het maar eens tonen. Als hij het slecht blijkt te doen zal publieke opinie en dan de politiek er snel bij zijn, dus ik zie hem veel redenen hebben om zijn best te doen.

 16. bas zegt: 14-02-13 om 14:11

  Frank,

  Het Amerikaanse systeem lijkt mij het slechts mogelijke. Daar zet je alle macht in handen van een persoon (watmij reeds een slecht idee lijkt), en inderdaad, die persoon wordt niet op grond van bekwaamheid gekozen, maar populisme, geldverzamelen en een blanco blazoen op bepaalde gebieden (andere niet).

  Zelf vind ik het Duitse systeem veel beter. Daar heeft het staatshoofd geen macht – de rol is zuiver ceremonieel, maar wellicht juist daardoor heeft de president veel invloed.

  De president wordt door de Bondsdag en Bondsraad – zeg maar de gezamenlijke Eerste en Tweede kamer – gekozen, indirect, dus, waardoor het een snelle procedure kan zijn.

  En laten we eerlijk wezen, ik denk niet dat iemand aanneemt dat een staatshoofd door politici op grond van populisme gekozen zou worden – daarvoor zijn de politici teveel baantjesjagers. Kunnen die een argument vinden om een tegenstander af te branden, dan doen ze dat.

  Op die manier komen alleen mensen met gezag – die dus al jaren meelopen – bovendrijven.

  Juist vanwege het populisme, en de kosten, zou ik een voorstander van een indirect gekozen president zijn.

  Uiteraard ook om te voorkomen dat die president – met een eigen mandaat – zich met gezag met besluiten zou bemoeien.

 17. Frank zegt: 14-02-13 om 15:41

  Bas,

  je lijkt erg overtuigd van het Duitse systeem, en van verkiezingen over de hele linie. Nog steeds heb ik geen idee waarom je dat zo graag najaagt en dingen wilt veranderen die werken. Ik heb ook mijn twijfels of het Duitse systeem zomaar naar ons land over te zetten is.

  Hoe dan ook, ik vind ons systeem prima en onze discussie gaat teveel naar speculatie om voor mij verder interessant te zijn. Dus, laten we het eens zijn dat we het oneens zijn. Fijne dag verder.

 18. Bewondering heb ik voor het optreden van activiste Joanne .
  Moedig , gedurfd ! (Utrecht , bij Pauw en Witteman ).
  Parbleu ! ik beschouw haar als de nieuwe Jeanne d ‘Arc van de republikeinen .
  Zij durft de barricaden op te gaan , onverschrokken .
  Bravo Joanne , kom op voor je principes , dat verdient respect .

  Ik deel volledig de mening van columnist de heer Max Pam die stelt :o p zichzelf is de monarchie een bespottelijk instituut .
  Evenzo deel ik volledig de mening van columniste mevr. Ingeborg Beugel : de monarchie is een bron van absurdisme en krankzinnigheid .

  Tja , strikt genomen komt het mij als absurd voor , dat een dochter van een voorlopig verdachte Argentijnse onderminister van landbouw , ten tijde van het misdadige Videla- regime , het in Nederland tot koningin schopt . Met majesteit aangesproken dient te worden .
  Want wat als de vader ooit nog eens schuldig bevonden , veroordeeld
  zou worden . Onderzoeken zijn nog steeds gaande ….
  Dat Zorreqieta de inhuldiging niet zal bijwonen , zegt toch wel wat over deze man .
  Graatzuiver te zijn kan hij kennelijk niet bewijzen .
  Professor Baud en onderzoeker de heer Karskens ( Brandpunt , EénVandaag ) verklaarden dat Zorreqieta geweten moet hebben wat zich afspeelde in die tijd . Lijkt mij ook volstrekt logisch .

  Ook meen ik te moeten concluderen dat Nederland , voor de tweede maal op rij , een koningin krijgt met een ” foute pa “.
  Beatrix – - -Bernard : corruptie/steekpenningenschandaal , overspelige escapades , buitenechtelijke dochters – biecht. Een ” Wein , Weib und Gesang ” – type , veronderstel ik .
  Maxima – - -J.Zorreqieta : verdacht van directe of indirecte medeplichtigheid/betrokkenheid . ( Videla – bewind ) .

  Uitspraak van de heer H. Pleij : ” Willem 1 ging nog wel , maar Willem 2 en Willem 3 waren rare kwasten . ”
  Eén van de drie werd zelfs bijgenaamd : de Gorilla .
  Dat zijn dan onze staatshoofden geweest . ( koningen ) .

  Ik vraag mij af in hoeverre de koninklijke familie nog ” koninklijk ” is .

 19. Marcel zegt: 14-02-13 om 19:09

  Net als ‘bas’ hierboven zou het Duitse model voor Nederland verreweg het beste zijn. En daarbij, het een sluit het ander niet uit. Hoezo kan de heer Von Amsberg niet op dergelijke wijze periodiek tot staatshoofd (= president) aangewezen worden?

  Maar ja, die privileges vind hij wel lekker. Waar anders kun je ongestoord 20 weken per jaar met vakantie, geen inkomstenbelasting betalen en jezelf beter wanen dan mensen die geen titel hebben geerfd? Want ja, dat erven van een titel is toch wel een zware wereldprestatie, nietwaar?

  En Frank, waar haal jij het recht vandaan om het volgende ‘oudste kind’ direct al zo te willen laten opvoeden? Hoezo kan die dat niet zelf kiezen, zonder daar eerst x jaar voor te zijn opgevoed? Ga jij bij het overlijden van je bakker, slager, huisarts of vuilnisman ook direct over op diens oudste kind?

  Dan zitten we natuulijk ook nog met het feit dat de beste man nog nooit een dag in zijn leven gewerkt heeft. En zijn moeder ook niet, Frank. Die gasten werken niet. Punt. Die stelling durf ik wel aan.
  Rapportjes die door anderen namens hen zijn geschreven tellen niet mee.

 20. Marcel zegt: 14-02-13 om 19:11

  En wanneer wordt het onzinconcept ‘majesteitsschennis’ eens afgeschaft? Net als godslastering is het onzin. Immers, zowel ‘god’ als ‘majesteit’ bestaat niet.

 21. realist zegt: 16-02-13 om 15:31

  De Oranjes. Het rijkste en duurste koningshuis van Europa, schatrijk geworden in één van de kleinste landjes van Europa en onderhouden door één van de meest bezuinigende landen van Europa. Ongekend rijk zijn de Oranjes en geld geeft macht en invloed op de media, de politiek en de hogere elite van Nederland. De Oranjes laten zich bejubelen in de media, door de politiek en door figuren die tot de elite behoren. Zo hebben de Oranjes en de Rijksvoorlichtingsdienst dat “geregeld”. Negatieve berichtgeving of kritiek wordt niet toegestaan en in de kiem gesmoord. Zo wordt het volk voor de gek gehouden en wordt het beeld van de geweldige Oranjes die zoveel goeds doen voor volk en vaderland in stand gehouden. De anti-monarchisten zullen geen gehoor vinden en worden overstemd door de oranjebejubelaars. Zo hebben de Oranjes dat “geregeld”. Het volk blijft tevreden en krijgt droog brood en Oranjespelen.

 22. Ricardo zegt: 16-02-13 om 19:00

  Weg met de monarchie!
  Leve de republiek!
  Allen te wapen!

 23. Ricardo zegt: 19-02-13 om 18:13

  Hee, een 2e Ricardo. Wel iets radicaler als ik..

 24. Prat zegt: 21-02-13 om 01:51

  Een echt goede koning is koninglijk

  Maar de pen is machtiger dan het zwaard.

 25. Uit principe ben ik republikein.Alle gezagsdragers vallen onder de volkssoevereiniteit en dienen dus gekozen te worden. Een monarchie gaat in tegen dit principe.De monarchie van de Oranjes is ons in 1813 opgedrongen.De grondwet van de Bataafse Republiek uit 1798 geldt nog steeds. Willem V deed in 1801 afstand van alle claims op Nederland en kreeg compensatie voor zijn verlies.De erfelijke opvolging is dubieus omdat nog steeds niet zeker is dat Wilhelmina geen bastaarddochter was van Willem III. DNA zou dit kunnen aantonen maar wordt wijselijk geweigerd af te staan.
  Herstel de Republiek Nederland en ontneem de Oranjes het koningsschap !

 26. Manuel Sewgobind zegt: 04-04-13 om 09:40

  OPVOEDEN

  Kinderen laten opgroeien met onwaarheden is moreel zeer ongewenst.
  De nieuwe koning kan subiet beginnen met uitleg aan zijn kroost dat erfrecht 0% procent democratie is, en gebruik maken van privileges in een solidaire wereld verwerpelijk. In die uitleg past ook dat je werken moet voor je geld en belasting dient te betalen. Dit helpt de kinderen in hun proces naar volwassenheid.
  En zullen zij begrijpen dat afstand nemen van de troon ( in de hoogste versnelling) een logisch gevolg is van de denkwereld waarin wij leven.

  Manuel Sewgobind

 27. Hans Oranje zegt: 06-04-13 om 19:58

  Weg met de republikeinen, als je niet in een monarchie wilt wonen ga dan in een republiek wonen; Duitsland, Frankrijk, enz. Laat ons normale Nederlanders met ons koningshuis gewoon met rust. Weg met de republikeinen.

 28. Frank zegt: 02-05-13 om 00:46

  Joanna moet eens beseffen dat de massa niet dom wordt gehouden, maar dat ze dom willen worden gehouden. Ze zijn ontwetend. Want als ze er echt in gaan verdiepen komen ze er wel achter dat ze als klootjesvolk gewoon voor de gek worden gehouden. Dus heb eerder medelijden met het volk dat zo achterlijk en dom is.

 29. Ricardo zegt: 02-05-13 om 17:00

  @Frank, ik heb liever een koning als een president. Zolang het volk het wil en er niets misgaat maakt het mij als vrijzinnig republikein niet meer uit. Het ene bedrog wordt meestal vervangen door een ander. We zien in de politiek meestal weinig anders. Zie deze coalitie die beide achterbannen juist liefst niet hadden.

  Joanna kan zeer tevreden zijn: zo’n geringe opkomst aan republikeinen en met behulp van de media en ditmaal domme politie toch zoveel aandacht kunnen genereren is toch het beste wat de momenteel zeer kleine groep echte republikeinen kon overkomen?

 30. Louis van Rasten zegt: 03-05-13 om 23:33

  Men heeft nog altijd de keuze dat -indien je republikeins ingesteld bent- je dan gewoon maar naar een republikeins land moet gaan. Wij hebben open grenzen doe dus hier dan je voordeel mee.

  De Nederlandse monarchie opent de deuren voor de zakenwereld. Onze economische belangen zijn in tijden niet zo belangrijk geweest en het koningshuis doet de openingszet. Bovendien is de populariteit van het koningshuis in geen tijden zo hoog geweest.

 31. Prat zegt: 04-05-13 om 00:50

  Ik heb na het zien van deze info niet heel veel toe te voegen.
  Voel me duidelijk wel zwaar bedrogen door willem die woorden
  als vertrouwen in zijn koninklijke mond durft te nemen.
  youtube.com/watch?v=uGZJA0-JUng

Geef een reactie