De weblogs van de NOS worden niet langer bijgewerkt.

Voor nieuws Over de NOS kunt u terecht op over.nos.nl.
Voor de overige berichtgeving kunt u terecht op NOS.nl.

Koningin en werkende moeder

Met het oog op zijn naderend koningschap zal de Prins van Oranje  ‘met in achtneming van de termijn en afhankelijk van de procedures van de betreffende organisatie’ al zijn officiële functies neerleggen. Ook stopt hij als hoge militair. Een militair kan grondwettelijk geen lid van de regering zijn en als staatshoofd is Willem-Alexander (nog steeds) lid van de regering.  Wél zal de nieuwe koning af en toe nog een uniform dragen.

Over zijn functies als erevoorzitter en beschermheer valt later een besluit. Dat luistert niet zo nauw. Als koning ben je eigenlijk erevoorzitter en beschermheer van alles en iedereen in het land. Niets aan de hand dus. Pikanter is de zin in het persbericht van de RVD van 29 januari 2013 die zegt dat prinses Máxima ‘in beginsel’ haar huidige (ere)functies zal behouden ‘wanneer zij Koningin’ wordt. Let vooral op de woorden ‘in beginsel’. Die geven aan dat het voor Máxima nog geen gelopen race is dat ze, eenmaal koningin, als werkende moeder op de oude voet door kan gaan. Er zitten hier nog wel wat addertjes onder het gras.

Werkende moeder

Een werkende moeder is doodnormaal. Het is zelfs staand overheidsbeleid om vrouwen, ook als ze moeder worden, te stimuleren om te blijven werken. Er zijn tal van regelingen en subsidies op met name het gebied van kinderopvang die dat faciliteren. Dat het in het huidige economisch gure klimaat voor veel vrouwen lastiger is om een baan te vinden of te behouden en dat er op de kinderopvang fiks bezuinigd wordt, doet daar ‘in beginsel’ niets aan af. Sterker nog: er is een gestaag toenemende druk om ook alleenstaande moeders te prikkelen een baan(tje) te nemen. Veel huishoudens zijn trouwens financieel simpelweg afhankelijk van een tweede inkomen.

Voor een koningin ligt dat vanzelfsprekend totaal anders. Die heeft geld genoeg en kent geen problemen om aan een baan te komen. Al evenmin hoeft ze zich zorgen maken over dure kinderopvang. Dus dit type problemen van jonge gezinnen, die in het spitsuur van het leven proberen overeind te blijven, zijn voor koningin Máxima niet aan de orde. Daarbij heeft zij zichtbaar lol in haar werk en vervult ze als werkende moeder (rolmodel) óók nog eens een voorbeeldfunctie.

Koningin-gemalin

Behalve voor Willem-Alexander zal ook voor Máxima het leven na de troonswisseling op 30 april er wezenlijk anders uit gaan zien. Als vrouw achter de man – als ‘Koningin-gemalin’ – zal ze met nog meer (vooral representatieve) taken te maken krijgen waaraan ze zich niet kan onttrekken. Daardoor kan haar werk op het gebied van inclusive finance en microkrediet, dat haar veelvuldig naar het buitenland voert, onder druk komen te staan.

Ook als moeder van drie dochters, onder wie de toekomstige koningin Catharina-Amalia, zullen Máxima’s  taken eerder zwaarder dan lichter worden. Opgroeiende kinderen eisen aandacht en begeleiding. Een bataljon lakeien en een stoet aan gekwalificeerde en gescreende kindermeisjes zullen veel oplossen, maar zelfs koningskinderen gaan puberen en zoeken – met alle gevolgen en problemen van dien – hun eigen weg in het leven.

Men denke slechts aan de vele uren die Juliana en Beatrix  (en niet te vergeten ‘hun’ kabinetten!) kwijt waren aan hun kinderen, zoals bijvoorbeeld Irene, Beatrix, Willem-Alexander en Friso toen die het pad van de liefde insloegen.

Toch is dát niet eens het kernprobleem. Dat is de politieke hypergevoeligheid van het werk van de echtgenoot (m/v) van de Koning (m/v) dat voluit valt onder de ministeriële verantwoordelijkheid. Ervaringen uit het verleden met de prinsen-gemaal Bernhard en Claus, om nog maar te zwijgen van Hendrik, bieden hooguit de pijnlijke garantie dat het hier om een glibberig terrein gaat waarop het moeilijk is om op de been te blijven.

Politiek gevoelig

Koningin Máxima zal er  vast en zeker mee te maken krijgen dat haar werk en functies nóg meer en nóg constanter onder het vergrootglas van de publiciteit en onder dat van de ministeriële verantwoordelijkheid komen te liggen. Het is nauwelijks mogelijk in te schatten of en in hoeverre Máxima’s (internationale) gedreven en op zich relevante inzet voor inclusive finance en microkrediet in politiek gevoelig vaarwater kan komen. Helemaal gerust kan je er niet op zijn.

De financiële wereld wordt sinds 2008 terecht met argusogen bekeken, ook als die zich bezig houdt met landen in ontwikkeling. Het uitrollen van inclusive finance (het beschikbaar stellen van elementaire bankdiensten als sparen, lenen en betalen) in arme landen trekt om redenen van toekomstige groei en winst steeds meer de aandacht van reguliere banken.

Anderzijds laten die om kostenredenen het verstrekken van microkredieten vaker over aan instanties zonder winstoogmerk. En die aanvankelijk ideële instanties blijken op den duur steeds minder vies van het maken van winst. Kijk in ons land bijvoorbeeld maar eens naar Qredit in Almelo. Een gezamenlijk initiatief van grote banken en overheid om starters microkredieten (tot € 50.000) te verstrekken, door Máxima bevorderd en omarmd. Daarover klinkt nu gemor.

De banken zouden hun maatschappelijke kredietverleningstaak te minimaal opvatten. Zo kan een werkgebied waar niks mis mee lijkt, pardoes omstreden worden. Koningin en werkende moeder Máxima is gewaarschuwd. Relevant werk is haar gegund (Ledigheid is des duivels oor kussen), maar tegelijk is het koorddansen voor haar.

Wordt na 30 april vervolgd. Dan zal snel blijken wat de toevoeging ‘in beginsel’ in het RVD-persbericht voor haar baanbehoud inhoudt.

Deel deze pagina

« Terug naar het overzicht


5 reacties op “Koningin en werkende moeder”

 1. Realist zegt: 19-03-13 om 09:12

  Is de schrijver van het artikel nu ook getroffen door het Oranjevirus??De Oranjes gebruiken momenteel al hun macht en invloed om samen met de rijksvoorlichtingsdienst een nationale feelgood campagne voor de Oranjes te voeren. Zij bespelen de media, de politiek en de Nederlandse elite om ervoor te zorgen dat zij dagelijks positief in het nieuws komen. Als de Oranjes vrijwilligerswerk promoten dan doen zij dat hooguit één dag per jaar en net lang genoeg om de media van de juiste beelden te voorzien. Als Maxima als werkende moeder wordt neergezet is dat alleen maar om ons de indruk te geven dat ze dicht bij het volk staat. Als Beatrix de eenvoudige oma van de familie speelt is het de bedoeling dat het volk ontroerd raakt. Het is allemaal geregiseerd door de Oranjes zelf en de rijksvoorlichtingdienst. De Oranjes willen in rust en rijkdom tussen te internationale jetset leven. Zij wensen geen kritiek met de troonwisseling op komst. Het is daarom nodig het volk nu te bespelen en het volk slikt het als oranjekoek.

 2. m.schaepman zegt: 19-03-13 om 14:13

  Een werkende moeder met een eigen kapper, styliste, nanny en een audi A3 met chauffeur, werkdagen van max 2 uur en 20 weken vakantie per jaar….dan wil ik ook wel een koninklijke werkende moeder zijn.

 3. Als ik al dit gekleurde (oranje) nieuws lees denk ik echt, ben ik de enige die de propaganda zie??

 4. Marcel zegt: 21-03-13 om 18:30

  De Oranjes werken? Dat is nieuws voor mij. Hier en daar een lintje doorknippen en wat zwaaien noem ik toch echt geen werk.

  Zeker eens met Bastiaan, er is een hoge mate van propaganda in het ‘nieuws’ over deze familie. Blijkbaar vinden sommige mensen het toch altijd nog een prestatie als je bij je geboorte een titel erft. En vinden dat je daar privileges voor dient te krijgen.
  Of in het geval van mevrouw Zorreguieta, haar wereldprestatie is dan het aangaan van een huwelijk.

  Wellicht de propaganda op instructie van de RVD? Die ziet immers ook dat een relatief grote minderheid schamperend doet over de achterhaalde poppenkast.

 5. Louisa zegt: 22-03-13 om 16:07

  @Bastiaan: nee, je bent echt de enige niet. Men gaat er vanuit dat het volk te simpel is om e.e.a. te doorzien, vermoed ik.
  In dit land, dat door bezuinigen aan het afgijden is tot een achterstandsgebied gaat deze Oranjefranje gewoon door. We moeten ( ja, moeten !) ook nog de MaxiTango gaan dansen.
  BAh.

Geef een reactie