De weblogs van de NOS worden niet langer bijgewerkt.

Voor nieuws Over de NOS kunt u terecht op over.nos.nl.
Voor de overige berichtgeving kunt u terecht op NOS.nl.

Onrust over ‘nep-eed’ bij inhuldiging

Je hebt het wel eens met iets wat je koopt en dat je pas veel later nodig hebt. Je legt het in een kast en als je het dan ineens nodig hebt, blijkt het onhandig of onbruikbaar. Zoiets is er aan de hand met de rijkswet ‘houdende bepalingen inzake de beëdiging en inhuldiging van de Koning’. En dan vooral met de bepalingen over de eed/belofte van trouw aan de koning uit die wet.

De daarover nu ontstane verwarring en onrust kunnen bij de inhuldiging van koning Willem-Alexander op 30 april aanstaande in Amsterdam nog wel eens tot verrassende en zelfs pijnlijke taferelen leiden. Ook het doorgaans saaiste deel van de inhuldigingsplechtigheid in de Nieuwe Kerk is nu iets om op het puntje van je stoel te gaan volgen.

Nep-eed/loze belofte

Het draait allemaal om de eed/belofte van trouw aan de nieuwe koning die de 225 leden van de Eerste en Tweede Kamer – in gezamenlijke vergadering bijeen om Willem-Alexander in te huldigen – dienen af te leggen. Die is overbodig. De eed is nep, de belofte loos. Bij vorige inhuldigingen speelde dit niet.

Toen koningin Beatrix in 1980 aantrad, stond de parlementaire eed van trouw aan haar nog stevig verankerd in de grondwet. In 1983 – drie jaar na het aantreden van Beatrix – werd die bepaling echter geschrapt. De grondwet beveelt nu alleen dat de nieuwe koning ‘trouw aan de Grondwet en een getrouwe vervulling van zijn ambt’ zweert of belooft, maar over wat de parlementariërs bij de inhuldiging te doen staat, wordt slechts gemeld: “De wet stelt nadere regels vast.”

In februari 1992 werden die nadere regels gegeven in een zes artikelen tellende wet over de beëdiging en inhuldiging van de koning. Daarin wordt bepaald dat de leden van de Eerste en Tweede Kamer bij de inhuldiging hoofd voor hoofd ‘een plechtige verklaring’ dienen te beëdigen of te bevestigen, waarin ze de nieuwe koning zweren/beloven ‘Uw onschendbaarheid en de rechten van Uw Koningschap´ te zullen handhaven.

Dubbelop en dus overbodig, want alle kamerleden hebben op grond van artikel 60 van de grondwet bij hun aantreden al trouw aan de grondwet en aan de daarin neergelegde rechten van de koning beloofd/gezworen. Dus waarom zouden ze dat bij de inhuldiging nóg een keer en dan zelfs in meer koningsgezinde bewoordingen moeten doen? De D66-ers Thom de Graaf en Hans Engels, allebei lid van de Eerste Kamer, legden de vraag voor aan premier Mark Rutte. Diens antwoord van 12 maart jongstleden bond ongewild de kat de bel aan.

Wettelijke plicht

De minister-president stelt klip en klaar vast dat de van de parlementariërs gevraagde inhuldigingsverklaring van trouw aan de nieuwe koning ‘geen zelfstandige juridische-constitutionele betekenis’ heeft. De betekenis van de verklaring zit volgens de premier vooral in het via het parlement ‘uiting geven van onderlinge verbondenheid’ tussen de nieuwe koning en het volk.

Anders gezegd: de parlementaire eed/gelofte van trouw aan de koning bij diens inhuldiging is niet veel meer dan een (gestileerde, veredelde) vorm van applaus of acclamatie. Gevolgen heeft het niet. Maar – en dat is het gekke – toch hebben de parlementariërs ‘de wettelijke plicht’ de eed/belofte af te leggen. Artikel 3 van de inhuldigingswet stelt zonder omhaal van woorden vast dat na het voorlezen van ‘de bedoelde plechtige verklaring’ die door alle leden van de Eerste en Tweede Kamer ‘hoofd voor hoofd beëdigd of bevestigd’ wordt. Daar is geen woord Latijn bij. Des te gekker: als ze het níet doen, heeft dat geen gevolgen. Een wettelijke plicht zonder sanctie dus. Of zoals Rutte het in zijn antwoord op D66-vragen formuleert: “De wet beëdiging en inhuldiging van de Koning verbindt geen rechtsgevolgen aan het geval waarin een lid van de Staten Generaal geen uitvoering geeft aan artikel 3.”

Verwarring

Net als onder de oude regeling kunnen parlementariërs – bijvoorbeeld omdat ze tegen de monarchie zijn – zich aan de eed van trouw aan de koning onttrekken door niet naar de inhuldiging te gaan: een galante ontsnappingsroute. Zo kunnen ze zichzelf principieel trouw blijven zonder een feestje te verstoren of te ontsieren. Drie kamerleden van de Partij voor de Dieren (PvdD) echter willen dat naar eigen zeggen nu eens anders aanpakken.

Ze gaan wél naar de inhuldiging, maar zullen de nieuwe koning geen trouw beloven of zweren. Niet dat ze tegen de monarchie of tegen Willem-Alexander als koning zijn, maar ze voelen niets voor een nep-eed of loze belofte. De ernst en waarde van een ambtseed zou er door uitgehold worden. Heel zuiver en principieel dus. Dat ze daarmee een wettelijke plicht verzaken, nemen ze op de koop toe. Letterlijk kunnen ze dat ook straffeloos doen. De vraag is nu hoe dit tijdens de komende inhuldiging zal uitpakken.

Gaan andere kamerleden ook deze door miljoenen televisiekijkers bekeken mogelijkheid tot demonstratie en profilering benutten? Hoe lang gaat de voorzitter wachten als na het voorlezen van een naam de aangesprokene niet reageert en de lippen stijf op elkaar houdt? Of gaan de weigeraars gebruik maken van hun spreekrecht en nadere uitleg geven? Zo wordt zelfs het saaiste deel van de inhuldiging nog spannend. Tenzij er op het laatste moment besloten wordt dat koning Willem-Alexander tijdens de inhuldiging een hermelijnen mantel met nieuw, echt bont zal dragen. De Partij voor de Dieren zal de inhuldiging dan (uiteraard) boycotten. We zullen het zien.

Deel deze pagina

« Terug naar het overzicht


36 reacties op “Onrust over ‘nep-eed’ bij inhuldiging”

 1. pam zegt: 22-03-13 om 11:32

  Interessant artikel dat toont dat het staatsrecht blijkbaar niet ondubbelzinnig kan worden uitgelegd. Daarom biedt deze omissie in het staatsrecht leden van de Staten-Generaal een keuzevrijheid.Toch getuigt het weigeren van de eed/belofte van principieel zijn “op het verkeerde moment”, dat nog wel eens averechts kunnen uitwerken op de PVDD.

 2. willem over zegt: 22-03-13 om 11:54

  Gewoon mee doen met de show of je ziek melden.

 3. bas zegt: 22-03-13 om 12:26

  Als republikijn zou ik never nooit, in welke vorm dan ook, trouw zweren aan een monarch. Ik zou liever mijn tong afbijten, maar gelukkig is dat helemaal niet nodig: ik zou gewoon elke functie weigeren waarvoor een dergelijke eed gevraagd wordt. En dat openbaar bekend maken

  Het gaat echter nu om een andere vraag. Is de eed een schijnhandeling of niet? Volgens mij is het in het kader van de geloofwaardigheid van de overheid heel erg verkeerd om een schijnhandeling uit te voeren.

  Er wordt een eed van trouw gezworen – hetgeen mij tegen de borst stuit, of er wordt niet gezworen.

 4. Sébastien zegt: 22-03-13 om 13:20

  Het zou mij niets verbazen als de PvdD-leden op het gevraagde moment in plaats van het voorgeschreven “Dat zweer ik” of “Dat beloof ik” simpelweg “Hartelijk gefeliciteerd” zullen zeggen.

  Had Marianne Thieme niet gezegd dat het haar gewoon heel leuk leek om bij de inhuldiging aanwezig te zijn, ondanks haar bezwaar tegen de eed?

 5. Stompzinnig gedoe die eed leven we in 1600

 6. Sam Koeman zegt: 22-03-13 om 16:52

  Het antwoord van Rutte maakt duidelijk dat hij weinig waarde hecht aan een belofte of eed. Niet erg verrassend, hij is tenslotte een politicus.

 7. Krijn van Drie zegt: 22-03-13 om 17:42

  Zijn er geen belangrijker onderwerpen waar politici zich druk over zouden moeten maken? Schandalig gewoon!

 8. MBS zegt: 22-03-13 om 17:54

  een eed of belofte is een teken en uiting van verbondenheid en is dus nooit een loze handeling, zeker niet als die wordt afgelegd door een lid van de Staten-Generaal. Door middel van het afleggen van die eed belofte herbevestigt men die verbondenheid tussen parlement en koning. Ik kan dat geen nulliteit noemen, ook als het geen verdere nieuwe juridische binding schept. Mevrouw Thieme heeft geen historisch besef.

 9. Bart zegt: 23-03-13 om 08:27

  Als het dragen van Hermelijn echt een probleem is , stel ik voor om gewoon de oerhollandse koeienhuid, als mantel en hoofdtooi te gebruiken.

  Boe en loei geluiden zullen wij toch horen op deze dag.

 10. Richard zegt: 23-03-13 om 10:36

  Er wordt voorbijgegaan aan het feit dat een eed, los van de ‘juridisch-constitutionele’ werking, een religieuze plicht schept (‘zo helpe mij God almachtig’), dan wel een persoonlijke erekwestie wordt in het geval van de ‘plechtige belofte’ die niet religieuze parlementariërs kunnen afleggen. Het idee van een nep-eed door gebrek aan (positief) rechtsgevolg is een erg legalistische gedachte.
  Misschien is het bezwaar van de PvdD lijsttrekkers in de TK en de Senaat ook deels religieus, omdat die allebei Zevende-dags Adventisten zijn? Ik weet niet wie de derde weigeraar is, en of die ook een adventist is.

 11. Jos Meijers zegt: 23-03-13 om 14:01

  Gewoon deze drie overslaan. Ze hebben immers ook geen wettelijke mogelijkheid om af te dwingen dat hen de vraag gesteld wordt om de eed of gelofte af te leggen.

  Simpele zielen moeten op een simpele manier worden afgeserveerd. We weten inmiddels toch ook dat die mevrouw Thieme een zeer donkere (want ”sektarische”) kant heeft? Dus ze moet zich gewoon gedeisd houden.

 12. Jos Meijers zegt: 23-03-13 om 14:12

  @Bas, leer eerst eens het woord ”republikein” foutloos te schrijven, voordat je je achter dat begrip verschuilt.

  Ik ben ook niet echt koningsgezind, maar vind het argument dat vele ”republikeinen” gebruiken om tegen het koningshuis te zijn, getuigen van een gebrek aan realiteitsgevoel. Heel simpel: denken republikeinen nu echt dat een Presidentschap ons land GEEN geld kost?

  Ja, een monarchie kost geld. Iets van 12 miljoen euro per jaar. Het is waar, dat is veel geld. Maar die zelfbenoemde ”republikeinen” vergeten dat de staatsbezoeken die leden van het Koninklijk huis doorgaans het veelvoud van dat jaarbedrag opleveren aan orders vanuit de bezochte landen. Zo bedruipt het Konklijk Huis zich echt zelf, en kost het de belastingbetaler geen cent.

  Een President zal ook staatsbezoeken afleggen, maar die zullen lang niet zoveel aan buitenlandse orders opleveren. In de basis zal een republiek goedkoper lijken, maar door het uitblijven van orders (er zullen er heus wel zijn), zal eem monarchie per saldo aantrekkelijker zijn voor Nederland dan een republiek dat zal zijn.

 13. @… Uw onschendbaarheid en de rechten van Uw Koningschap´ te zullen handhaven … @

  En zo houdt een achterlijk systeem zichzelf in stand, want geen enkele volksvertegenwoordiger die deze malle tekst uitspreek kan nog voor een republiek stemmen zonder meineed te hebben gepleegd.

  Laat het alsjeblieft maar snel 1-mei worden.

 14. Eric zegt: 24-03-13 om 08:22

  Ik vind het niet meer als normaal dat als je gaat dat je ook de eed aflegd. Ook al vind je het een schijnhandeling of ben je niet voor de monarchie. Het hoort er gewoon bij.
  En om je land zo te kijken te zetten, door deze bijzondere gebeurtenis aan te grijpen voor een protest vind ik erg tegen de borst stuitend. Zielig als het op deze manier moet.
  Het gaat er niet om wat die mensen ervan vinden. Deze beelden zouden de hele wereld overgaan over iets wat sommige mensen vinden. En het zal een smet opleveren op deze hele mooie dag.
  Want een troonswisseling maakt niet iedereen mee of maar hoog uit een paar keer in je leven. Laten we het dan gewoon gezellig houden en je politieke standpunten bewaren voor het debat in de kamer.

 15. Jos zegt: 24-03-13 om 19:48

  Nooit een eed afleggen of trouw zweren aan een ‘vorst’die niet democratisch gekozen is. Het wordt tijd dat we stoppen met die hele poppenkast (koningshuis) Een modern alternatief zal meer van deze tijd zijn.

 16. bas zegt: 25-03-13 om 09:09

  @ Jos Meijers

  Ik heb nergens geschreven dat een republiek goedkoper is dan een monarchie, en dat dat mijn reden is om tegen een monarchie te zijn.

  Een monarchie heeft het probleem dat de monarch nakomelingen heeft, die geld kosten, een republiek heeft dat niet, maar op een goed moment wel een handvol oud-presidenten, die ook geld kosten.

  Alleen, de toelage van Beatrix (ca 1 miljoen, belastingvrij) – volgens mij kan je daar makkelijk een president (3 ton) en 3 oud presidenten (2 ton elk) fatsoenlijk van betalen. Al is het maar omdat presdidenten wel belasting betalen.

  Nee, mijn probleem is een heel andere – Beatrix is niet gekozen, en dus kan ze niet namens ons besturen. De situatie dat wij haar mening niet mogen weten, maar dat ze zich wel met het bnestuur bemoeit, betekent dat er soms rare verhalen in de wereld komen:

  Meneer de premier, waarom bent u eigenlijk voor dit besluit? – Eh, de majesteit heeft mij overtuigd, maar ik ben de redenatie kwijt.

  Of erger nog, de majesteit wilde het nu eenmaal zo.

  Doordat de ware reden van besluiten de majesteit KAN zijn, MAG er niet goed doorgevraagd worden – waardoor ook andere onzuivere argumenten onder de tafel blijven. Daardoor is Nederland gevoeliger voor omkoping dan noodzakelijk.

  Niet democratisch, corrumperend – dat is mijn probleem met de monarchie. Daarnaast, secundair, is een monarchie ook duurder, maar ik ben erven overtuigd dat een president inderdaad ook geld kost.

 17. Jos voor de duidelijkheid, 12 miljoen euro komt zij of hij zijn bed niet voor uit hoor. De kosten bedrage ruim 400 miljoen euro, iets anders dan 12 miljoen. Toch een leuk bedrag van de Nederlander, de Nederlander bestaat niet maar het geld is lekker.

 18. Ilse zegt: 25-03-13 om 13:53

  Los van het feit of deze eed nep is of niet en of die nou wel of niet gevraagd gaat worden zou ik het behoorlijk kinderachtig vinden als wie dan ook juist deze gelegenheid aan zou grijpen voor een principiëel protest in de vorm van eed-weigering. Het is natuurlijk wel een uitgelezen mogelijkheid, maar het heeft niets te maken met respect en fatsoen. Het is maar hoe je je partij wilt neerzetten.

  Gelegenheden genoeg om je ongenoegen over de monarchie te spuien voor of na 30 april, maar niet op de dag zelf. In elk geval niet tijdens de hele plechtigheid. Echt, ik zou dat behoorlijk zielig vinden…

 19. Joop zegt: 25-03-13 om 15:26

  Dus eigenlijk is het een soort blowen: er zijn regels voor maar als je je daar niet aan houdt zijn er geen consequenties.

  Ik vind het prachtig dat wij Nederlanders zelfs tijdens de inhuldiging van onze koning het gedoogbeleid handhaven.

  Laten we in ieder geval stoppen met zoveel aandacht besteden aan dit kleine groepje zogenaamd principiële huilebalken. Misschien niet geheel toevallig is dit trekje ook zeer bekend bij vegetariërs: prima dat je geen vlees eet, maar val mij er niet mee lastig. Leg gewoon de eed af of doe het niet, maar hou verder je mond.

 20. Rob Heusdens zegt: 25-03-13 om 15:32

  Het hele instituut van de monarchie moet eens een keer worden afgeschaft, en bovendien is het tegen de europese regels. Die verbieden immers deze onbeperkte staats subsidie aan deze instelling, bovendien is de troonopvolging in strijd met de europese regels voor aanbesteding!
  Weg met het koningshuis!

 21. Kinderachtig?
  Een eed zweren aan de koning is voor een republikein de hoogst mogelijke vorm van verraad mogelijk in het geen waar hij voor staat, ook tijdens een gelegenheid als deze, of misschien juist vooral. Een oplegging dat te verloochenen of zo iemand op enige andere mogelijke wijze het zwijgen op te leggen over de monarchie…. DAT is pas kinderachtig.

  Ik snap sowieso de rel niet. Er wordt hier een rel van gemaakt terwijl er helemaal niets aan de hand is. In een land dat zichzelf democratisch noemt moet moet iedereen vrij zijn om zijn eigen afweging te maken of hij wel of niet deze eed die verder geen waarde heeft af te leggen of niet en we kunnen niemand verplichten een eed af te leggen waar hij niet achter staat. Als de NOS nu verstandig was geweest en dit alles niet had gemeld dan was er niemand op de barricade gesprongen en was alles zonder enige vorm van rel verlopen en was er ook geen enkel risico op ‘pijnlijke situaties’.

 22. lezer zegt: 26-03-13 om 11:04

  Het wordt helemaal niet spannend, zoals in dit artikel wordt gesteld en er is voor zover ik weet ook geen onrust. Iedereen heeft nl al aangegeven of ze de eed gaan afleggen of niet. Een aantal leden van de SP die dit niet willen, komen niet en de leden van de PvDD staan achterin de rij en hun naam zal niet eens worden genoemd.

 23. pam zegt: 26-03-13 om 12:55

  @Ilse
  Volldeig gelijk heb je. Ik ga ook niet om maar m’n frustraties te botvieren, een feestje dwarsbomen van mensen waarmee ik niks heb. Ik ga er niet heen en zoek iets op waar ik me prettig voel. Inderdaad zielig, om zo provocerend te weigeren. Ze hebben dermate weinig “guts” die lui van de PVDD, dat ze wèl de lusten willen , maar niet de lasten. Als ik als genodigde hen zou zien, zou ik zeggen: “wat doen jullie hier”?

 24. Marie zegt: 26-03-13 om 15:57

  Wat ik heb begrepen is dat de PvdD alleen naar de gezamenlijke vergadering van de Eerste- en Tweede Kamer gaan en niet naar het bal (het feestje) in de avond.

 25. bas zegt: 26-03-13 om 19:36

  @ Ilse

  Als ik mijn buren niet moet, en die hebben een feestje – dan is dat hun zaak.

  Het probleem is, ik wil geen koning – of koningin – en toch krijg ik dat. Het gaat niet om WA van Oranje, het gaat om ons staatsbestuur.

  Daar heb ik een mening over, en die mag ik hebben. Sterker nog, die mag ik uiten, wanneer het mij goeddunkt. Ook als anderen het zeer ongepast vinden.

  DAT is vrijheid van meningsuiting.

 26. Een eed is een eed, hoe je het ook ziet.De Leden van de Staten-Generaal hebben allemaal, geen enkele uitzondering, een eed dan wel gelofte afgelegd. Van links tot rechts. Van rechts tot links.
  Dat betekent de facto dat de totale volksvertegenwoordiging een eed /of belofte van trouw richting het staatshoofd heeft gedaan. Als Eerste dan wel Tweede Kamerlid. Namens alle kiezers. Deze luidt als volgt:

  “Ik zweer (verklaar) dat ik, om tot lid van de Staten-Generaal te worden benoemd, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer (verklaar en beloof), dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.

  Ik zweer (beloof) trouw aan de Koningin, aan het Statuut voor het Koninkrijk en aan de Grondwet. Ik zweer (beloof) dat ik de plichten die mijn ambt oplegt getrouw zal vervullen.”

  Wie de eed aflegt, moet vervolgens de twee voorste vingers van zijn rechterhand aaneengesloten opsteken en daarbij de woorden uitspreken: “Zo waarlijk helpe mij God almachtig.”

  Wie de belofte aflegt, spreekt de woorden: “Dat beloof ik”.

  Kortom, als ze deze eed niet hadden gezworen hadden ze ook nooit kamerlid kunnen worden.

  Dus bij inhuldiging gewoon eed afleggen, want gezien het feit dat alle kamerleden dit ook hebben gedaan betekent dat er geen politiek draagvlak is voor gedoe.

  En nou niet verder zeuren.

 27. Michael zegt: 26-03-13 om 22:35

  Ik vind de monarchie zo iets onnederlands. Het maakte nooit een echte onderdeel van het ontstaan van Nederland en dat is juist wat Nederland zo uniek in Europa maakt. In zulke open samenleving zoals de nederlandse zo een inhoudsloze instituut als zogenaamd bindfactor, treurig vind ik het en het maakt me bepaald niet trots.

 28. adsldirect@gmail.com zegt: 27-03-13 om 13:04

  Een eed .. waarvoor ? Om het koningshuis levend te houden zeker … het is ongepast ergens mee in te stemmen zonder vooraf te weten waar het zweren ons naar toe zal dwingen te gaan .. Gij zult niet zweren , noch bij … “”het een of het ander”" waar heb ik die uitspraak eerder gelezen ..

 29. Ilse zegt: 27-03-13 om 16:43

  @T.

  Dat is juist het kromme hier in Nederland. Om je maar te citeren:
  ‘Een eed zweren aan de koning is voor een republikein de hoogst mogelijke vorm van verraad mogelijk in het geen waar hij voor staat, ook tijdens een gelegenheid als deze, of misschien juist vooral. Een oplegging dat te verloochenen of zo iemand op enige andere mogelijke wijze het zwijgen op te leggen over de monarchie…. DAT is pas kinderachtig.”

  En tegelijkertijd moet de SGP zich verantwoorden over een ZEER principiëel standpunt als de vrouwenkwestie en moet zijn statuten zelfs herzien op bevel van de rechter.

  Kijk… en dat snap ik nou niet… Een republikein mag dus koste wat kost zijn mening spuien, zelfs als dat tegen alle ongeschreven wetten van respect en fatsoen ingaat, of misschien wel juist omdat ze tegen die wetten ingaan, alleen maar om te zeggen: kijk ons nou voor onze principes durven staan!

  Maar zodra het over de christelijke partij(en) gaat gelden er ineens andere regels. Dat moet je maar voor thuis bewaren en val ons er niet mee lastig. Je voegt je maar naar de gevestigde orde en je gaat maar met je tijd mee. Je mag zeggen van de SGP wat je wilt, maar zij hebben tenminste nog fatsoen en respect voor de ander.

  Het blijft een kromme redenatie dat alles moet wijken voor een republikein voor wie het ‘de hoogste vorm van verraad is te zweren aan een koning’ en een partij vrouwen op de kieslijst toe moet laten, terwijl dat verraad aan hun principes betekend. In wezen is het precies hetzelfde.

  Als er gelijke rechten en plichten zijn, vind ik dat een republikeinse partij in haar statuten moet opnemen, desnoods op last van een rechter, dat ze zolang Nederland een koninkrijk is, ze zich schikken en trouw aan hem of haar zweren. Dat zou redelijk zijn.

 30. John van Dokkumburg zegt: 28-03-13 om 09:34

  Ga nooit een eed afleggen , het bind u toekomst aan onoverzichtelijke , dwz aan de vrije wil en willekeur van vele belanghebbende mensen vast . Verder wil ik iedereen er aan herrinneren dat een christen nooit mag zweren dus ook geen eed mag afleggen .

 31. Bas zegt: 28-03-13 om 11:16

  Toch vreemd om de troonwisseling aan te grijpen om de parlementariers een eed te laten zweren dat ze geen afbreuk zullen doen aan de rechten van het Koningsschap. Ik vind dat eerlijk gezegd een oneigenlijke vertoning en vraag me af wie deze precieze tekst voorgesteld heeft – had ook best neutraler gekund.

 32. Lindert zegt: 28-03-13 om 22:12

  Een rare redenatie. De eed staat dan wel niet in de grondwet, maar er is toch een wet uit 1992 waarin staat dat kamerleden zo’n eed moeten afleggen bij de inhuldiging van de nieuwe koning.

  Het kan zijn dat sommige kamerleden deze wet overbodig vinden. Het geeft echter een zeer verkeerd signaal om daarom de eed te weigeren. Het zijn juist deze kamerleden die onze wetten schrijven en die goedkeuren. Als ze zelf vervolgens weigeren die wetten te gehoorzamen, geven ze een erg slecht voorbeeld. Iedereen in Nederland hoort zich aan de wet te houden, en kamerleden in hun publieke optreden in het bijzonder. Als ze het zo’n slechte wet vinden, waarom proberen ze die dan niet te wijzigen?

 33. Zou veel leuker zijn als kamerleden van de gelegenheid gebruik maken om hun proteststem te laten horen, ik ben die Noord-Koreaanse verheerlijking van het Koningshuis spuugzat.

 34. Frank zegt: 08-04-13 om 07:42

  In een andere log schreef ik dit, wat dus niet geheel klopt; hier is de juiste plaats:

  Wat ik heel spijtig vind is dat nergens een publiek podium hier te vinden [dat is er dus wel; hier] is om onvrede te betuigen over de parlementariers die geen eed willen afleggen tijdens de kroning… en dan wel op komen dagen.

  Allereerst vind ik het slecht gedrag dat mensen niet de eed afleggen. Dit zijn de regels van het spel; bevalt dat je niet, dan moet je de wet veranderen. Geen meerderheid? Dan regels volgen.

  Als mensen zich dan ziek melden oid kan ik daar zelfs nog wel waardering voor opbrengen. Maar wel komen en dan eed niet afleggen, dat gaat er bij mij niet in. Ik moet ook de regels volgen van ons land, parlementariers dus ook. Erg slecht dat dit niet publiekelijk aan de kaak gesteld wordt (althans, niet waar ik het lees :) ).

 35. John van Dokkumburg zegt: 08-04-13 om 10:22

  Ik lees over regels van het spel , vergeet niet dat wij die regels niet gemaakt hebben , maar als nederlander word ik aan een eed van een parlementarier gelinkt en waar ik tijdens de verkiezingen niet óók voor gekozen heb . Zweren is niet even zeggen oké, ik kies liever inwat voor situatie dan ook voor de maat van nuchterheid en gelijkheid , systemen zijn belangen mee gemoeid en daarom heb ik daar een inmense hekel aan.

 36. Frank zegt: 09-04-13 om 22:04

  Het is heel makkelijk om in een complex systeem elementen aan te wijzen waar we het niet mee eens zijn. zulke aspecten zijn er altijd, dus dat is makkelijk scoren. Geldt voor alles – school, werk, je leven… onze regering.

  Maar het is onzin te denken dat je daarom die vervelender dingen maar weg kan laten. Als je alleen maar leuke dingen hoefde te doen, zou dat prachtig zijn. Maar zo werkt het zelden of nooit.

  Kamerleden die dit soort regels negeren en het Nederlandse volk die dat allemaal maar ok vindt zeggen voor mij samen dat regeltjes, speciaal de regels die we wat minder vinden, wel genegeerd mogen worden. En dat is m.i. een slechte houding; wanneer wij Nederlanders zo in het algemeen reageren zullen diezelfde parlementariers er als de kippen bij zijn om ons de regels voor te houden. En… terecht. Alleen zou het leuk zijn als zij zichzelf dat ook voorhouden.

  Gelijke monniken, gelijke kappen… en aanvaarden dat soms de plicht zwaarder weegt dan wat we leuk vinden.

Geef een reactie