De weblogs van de NOS worden niet langer bijgewerkt.

Voor nieuws Over de NOS kunt u terecht op over.nos.nl.
Voor de overige berichtgeving kunt u terecht op NOS.nl.

Het geheim van de monarchie ontrafeld

De massale en geconcentreerde publiciteit rond de troonswisseling uitmondend in een ‘nationale feestdag’, bood een uitgekiende kans het geheim, of het mysterie, van de monarchie te ontrafelen; in ieder geval om een bescheiden poging daartoe te wagen.

Kernpunt is de eeuwenoude verbondenheid van de Oranjefamilie met ons land; sinds zo’n 200 jaar in de vorm van een erfelijke koningschap. Dat werd in de loop der jaren weliswaar steeds meer van zijn politieke macht ontdaan, maar het bleef stevig verankerd in de grondwet. Zo schiep het nationale tradities en daarmee ook iets van continuïteit, saamhorigheid en verbondenheid.

De laatste dagen hebben de aanwijzingen/bewijzen daarvoor zich opgestapeld. Formeel is het niet waar, maar door de erfelijkheid van het koningschap hebben wij feitelijk een familie, op zijn minst een gezin, als staatshoofd. Op de inhuldigingsdag waren er behalve voor de nieuwe koning dan ook glansrollen weggelegd voor zijn vrouw en zijn drie dochtertjes.

De hiermee onvermijdelijk verbonden vermenging van familieperikelen en staatszaken en van privé en publiek kunnen soms zelfs de vorm aannemen van een soap. Meer eigenlijk nog leveren ze keer op keer de ingrediënten voor een onvervalste streekroman. Daaruit valt minstens een deel van de populariteit en dus de houdbaarheid van de monarchie te verklaren.

Streekroman

Het geheim van goede streekromans (nog altijd heel populair!) is dat ze de wederwaardigheden in goede en slechte tijden over meerdere generaties van één familie beschrijven zonder al te expliciete seksscènes en zonder uitputtend abstract gefilosofeer en psychologisch getob. Er is vrijwel altijd sprake van een familiehoofd dat zijn bedrijf ongeschonden en levensvatbaar aan de volgende generatie wil doorgeven, maar daar nogal eens moeite mee heeft.

Zo’n  opvolging is altijd een precair moment. Vooral vanwege de partnerkeuze van de beoogde opvolger. Die wordt dan ook gestimuleerd iemand – het blijft natuurlijk altijd de koude kant - te kiezen van minimaal dezelfde stand en rijkdom. Dat vanuit het principe: je hoeft het er niet om te doen, maar je hoeft het er zéker ook niet om te laten.

Breed uitgemeten in een goede streekroman worden steevast ook tragische ongelukken en gedoe met kinderen die afwijkende keuzes maken op het terrein van de liefde en de godsdienst en zich van hun familie afwenden. Rebelse pubers, vertederende kleinkinderen, demente en hulpbehoevende ouders; in een goede streekroman kom je het allemaal tegen.

Als met name rijke, hoog geplaatste en succesvolle mensen geraakt worden door kwaad en leed, dan is dat troostrijk voor mensen die het minder  getroffen hebben: geld en aanzien blijken geen garantie tegen ziekte en ongeluk te bieden. Geen mooier vermaak dan (heimelijk) leedvermaak. Het zijn dit soort mechanismen die ook optreden in de relatie tussen de koninklijke familie en hun ‘ onderdanen’. De Oranjes dus als hoofdpersonen in populaire streekromans die door het ‘lezend’ volk verslonden en gewaardeerd worden.

Meerwaarde

De meerwaarde van een koning boven een president is dat de eerste vanwege de erfopvolging zijn familie en daarmee herkenbare familietaferelen, emoties en problemen meeneemt in zijn ambt. Dat krijgt daardoor een menselijker karakter. Een koning blijft normaliter óók nog eens veel langer in functie dan een president en torst voorst geen partijpolitiek verleden met zich mee.

Omdat burgers de familie en de familiegeschiedenis van hun koninklijk staatshoofd kennen en bij bijvoorbeeld momenten als huwelijk, geboorte, begrafenis en troonswisseling, verlengd door een veelheid en veelvoud aan media, kunnen meebeleven, raken ze gemakkelijker met hem vertrouwd.

De nieuwe koning Willem-Alexander is geen onbekende voor ons, komt niet uit de lucht vallen, wordt niet geparachuteerd. We kennen zijn familie, zijn vrouw en kinderen, zijn geschiedenis en (een klein beetje) zijn karakter en temperament. Te zijner tijd zal voor koningin Catharina-Amalia hetzelfde gelden.

De ervaringen rond deze troonswisseling hebben duidelijk gemaakt dat voor het functioneren van een monarchie de familiecontext zeker zo belangrijk en beslissend is als de staatsrechtelijke kanten dat zijn. In dat licht bezien verbleken politieke discussies over een ceremonieel koningschap versus een inhoudelijk koningschap in zekere zin.

Maar daarmee is weer niet gezegd dat de monarchie onaantastbaar is. Er liggen wel degelijk gevaren op de loer waar. Koning Willem-Alexander zal dat snel genoeg merken.

Privacy en populariteit

Om als koning te slagen en op zijn beurt de monarchie weer ongeschonden aan zijn dochter te kunnen doorgeven, zal Willem-Alexander zijn populariteit moeten vasthouden en uitbouwen. Met politieke daden of uitspraken kan en mag hij dat niet, een meeslepend redenaar is hij evenmin als zijn moeder en zijn jovialiteit en geringe hang naar plechtstatigheid zullen de grandeur van het koningschap niet mogen verdringen.

Ook omwille van die populariteit, wezenlijk voor een constitutioneel vorst en de toekomst van de monarchie, zal de nieuwe koning er niet aan ontkomen op gezette tijden zijn gezin bij zijn ambtsuitoefening te betrekken. Dat Willem-Alexander blijkens onder meer de mediacode erg gesteld is op zijn privacy en dat koningin Máxima door wil gaan met haar eigen werk in en buiten Nederland zal dat niet mogen belemmeren.

Een tweede netelig punt is de rijkdom van de Oranjes. Daarmee (ongewild en/of onbedoeld)) te koop lopen kan de nieuwe koning lelijk opbreken; zeker nu de economische crisis zich verder verdiept en de werkloosheid recordhoogtes bereikt. Natuurlijk heeft Willem-Alexander met de affaire rond de Mozambikaanse strandvilla zijn lesje geleerd, maar het blijft zijn achilleshiel.

Het  alom bejubelde koningschap van Beatrix  en de feestelijke en vlekkeloze troonswisseling, op tv meebeleefd door miljoenen, hebben de monarchie in Nederland een stevige steun in de rug gegeven. Op de monarchie als staatsvorm in onze tijd valt vanuit democratisch oogpunt principieel gezien veel af te dingen. Maar het koningschap leeft en heeft de steun van het volk, zo bleek dezer dagen.

Kort gezegd: het klopt niet, maar het werkt (nog?) wél. Het woord is aan de nieuwe koning. En aan zijn vrouw en kinderen – de prinses van Oranje voorop – niet te vergeten.

Deel deze pagina

« Terug naar het overzicht


24 reacties op “Het geheim van de monarchie ontrafeld”

 1. hans zegt: 01-05-13 om 14:54

  Moeilijke betoog. Goede kans dat WA in de komende jaren zijn koningschap verliest als gevolg van verborgen externe processen in de wereld waardoor de positie van Nederland in de wereld (en EU) verandert. Als daar niet op wordt geanticipeerd geef ik WA tot 2017. Hij zou er goed aan doen hierop te anticiperen, dat hij gevraagd zal worden zijn functie op te offeren. Wat mij betreft stilte voor de storm.

 2. Prat zegt: 01-05-13 om 15:22

  Tradiities, tradiities, tradities.

  Sommige tradities verdwijnen gewoon.
  Het instand houden ervan is als een hete aardappel die door je strot wordt geduwd.
  Reclame is tegenwoordig de essentiele manier om te overleven.
  Dit loopt dan waar het oranje betreft gewoon via de NOS binnen de publieke omroep.
  Het lijkt wel alsof het koningshuis de NOS in hun achterzak hebben zoveel zendtijd er aan
  wordt besteed. Ik denk dat de NOS zeker zich bewust is van het effect op de samenleving
  van het ophypen van bepaalde onderwerpen en het weglaten van ander belangrijk nieuws.
  Het blijft nog teveel oranje, voetbal en een weggelopen koe in het Journaal.
  Uiteraard wil ik hier kwijt dat we recht hebben op iets anders dan middeleeuwse kostumen
  en het steeds maar krampachtig herhalen van rituelen die als je het goed beschouwt niet
  meer bij deze tijd passen. Neem bijvoorbeeld de realiteit van nu en de kosten van zo een
  middeleeuws kostuum en entourage.
  Een decorum om je voor te schamen als je andere werelddelen ziet waar het voor veel
  minder geld ook prima gaat.
  De hype van de NOS e.a. zorgt ervoor dat je je bijna gaat schamen als je er anders over
  denkt. Dat is een doodzonde in onze democratie waar je nog niet eens volgens de koning
  maar juist volgens de NOS en dus ook het opgehypte volk verplicht bent op één manier te
  denken.

  Crimmineel is het hoe een mens berooofd wordt van de mogelijkheid gewoon mens te zijn
  door de traditie. En crimmineel is het om te doen voorkomen alsof de enige andere manier
  een president is. Dat is het gevolg van het steeds dommer worden van de mensen door te
  laag gehalte educatie en het steeds wijder worden van de kloof tussen arm en rijk.

  Terwijl rijk zich steeds hogere lonen en bonussen toekent is er voor de gewone economie
  geen plaats meer. Hiermee wil ik zeggen het aantal banen droogt op en er gaan mensen
  dood of moeten opnieuw in middeleeuwse toestanden verkeren. Traditie ja…..hou het hoog !

  Ik als horige moet dit niet durven zeggen maar gedreven door mijn hart zeg ik stop deze
  dromen zoals we gisteren hebben gezien. het ziet er middeleeuws uit en past niet meer bij
  de realiteit van nu. De rijken gaan ons vermoorden en willum gaat ook gewoon naar de
  aankomende bilderberg meeting bij London om mee te besluiten over het wel en wee van de
  horigen. Het volk is bedrogen en de echte waarheid wordt verre van hen gehouden.

  Pas als we echt nieuws krijgen en de waarheid horen en uit de droom van ongepaste
  tradities kunnen ontsnappen waar we nu in worden gehouden dan kan alles beter worden.
  Zoals in Amerika de revolutie al is begonnen en meer dan 50% wakker wordt uit de droom.
  Banken, regering, oude structuren worden nu door écht nieuws afgebroken en alhoewel het
  voor velen even schrikken is verliest de staande elite snel aan vertrouwen.
  Hoe kan willum over vertrouwen spreken terwijl robots die ons werk hebben afgepakt nog
  steeds geoorloofd zijn. En de mens dan ? Moeten die maar gewoon sterven ?

  Is het eigenlijk wel democratisch om die mensen te slaan als zij proberen te demonstreren ?
  Mag je daar eigenlijk wel video beelden van maken zodat niemand meer durft ?
  Vertrouwen ?

 3. marielle schaepman zegt: 01-05-13 om 17:12

  Waarom is de functie ‘minister-president’ eigenlijk ook niet erfelijk? Of de burgemeester van Amsterdam? Misschien kunnen belangrijke ministersposten ook wel van vader op zoon doorgegeven worden…

  Nee he?

  Waarom het staatshoofd dan wel?

 4. Henk Kuipers zegt: 01-05-13 om 20:55

  Steenwijk 1 mei 2013.

  Het Nationale Onderbuik Gevoel

  Wat een prachtige kroningsdag hebben we met z’n allen meegemaakt. In één woord geweldig! Van de redevoering bij zijn inhuldiging tot het spontane optreden bij Armin van Buuren, ik heb genoten, wat een dag! Wat mij aan deze dag nog wel het meeste opviel, is de diepgewortelde hunkering van ons volk naar 2 belangrijke factoren; Verbondenheid en Identiteit. Als er iets was wat deze dag ons volk heeft gebracht is dat het wel. We hadden het ook wel heel erg nodig met z’n allen. De laatste pakweg 30 jaar (zo’n beetje de regeerperiode van Beatrix) is ons land steeds verder geïndividualiseerd. Mensen zijn steeds meer teruggeworpen op zichzelf, ieder voor zich en god voor ons allen. Daarnaast zijn de aloude zuilen waar veel mensen hun identiteit aan ontleenden steeds meer weggevallen, waardoor er voor velen onder ons een enorme leegte is ontstaan in het leven. Er is nationaal gezien een enorme behoefte aan dingen die ons samenbinden en waar we ons gevoel van identiteit aan kunnen ontlenen. Deze leegte en het collectieve verlangen om deze leegte in te vullen is wat ik voor deze gelegenheid maar even
  “Het Nationale Onderbuik Gevoel” noem. Wat me opviel, is dat er in de landelijke media nog niet of nauwelijks aandacht is geweest voor deze factoren in relatie tot de context die ik hiervoor beschreef. Ook niet bij de royalty-watchers en andere deskundigen op het gebied van het koningshuis en onze samenleving.

  Je ziet deze hunkering overigens ook naar voren komen als in Nederland de temperatuur ‘s winters ver onder het vriespunt daalt en we massaal de schaatsen onder binden. En dan heb ik het nog niet eens over een eventuele Elfstedentocht. Zodra er rayonhoofden met elkaar in overleg gaan over de ijsdikte langs de route, zijn we als volk al helemaal niet meer te houden. Met eigen ogen heb ik afgelopen winter gezien dat zelfs in de paar spaarzame dagen dat er op grote schaal geschaatst kon worden, er grote groepen mensen uit het zuiden richting de grote plassen in het noorden kwamen om daar met elkaar de schaatsen onder te binden. Wat er dan ontstaat is uniek: saamhorigheid. Alles gebeurt dan met elkaar, voor elkaar, door elkaar en door alle lagen van de samenleving heen. Het is juist die samenbindende factor die we zo nodig hebben.

  Ons kersverse koningspaar heeft gister op grandioze wijze invulling gegeven aan alle genoemde factoren. Toen het koningspaar het podium betrad bij Armin van Buuren klonk er een geweldig gejuich op uit de menigte en de spontane Armin ging helemaal uit z’n dak. Aardig detail (opgemerkt door de Telegraaf) vond ik ook wel het dragen van het Elfstedenkruisje naast alle andere officiële insignes op het kostuum van Willem Alexander. Misschien een klein detail, hij heeft er toch iets mee willen aangeven.
  Een mooi gebaar. Ik hoop dat we als land weer wat dichter naar elkaar toe groeien, elkaar weten te vinden als we elkaar nodig hebben en we van tijd tot tijd samen invulling kunnen geven aan ons “Nationale Onderbuik Gevoel”.

  Met Willem Alexander en zijn Maxima zijn de verwachtingen weliswaar hoog gespannen. Toch denk ik dat zij als géén ander in staat zullen zijn om ons samen te brengen op de momenten dat we dat het hardste nodig hebben. Net zoals Beatrix dat destijds ook deed bij de Bijlmerramp en andere drama’s die zich hebben voorgedaan. Maar ook bij vreugdevolle momenten, zoals het gewonnen EK in 1988 waar het volk door het dolle heen was.

  Ik moet er niet aan denken wat er zou gebeuren wanneer we een kille en koude republiek zouden worden. De rol die er ligt voor het koningspaar is van onschatbare waarde. Probeer je maar eens voor te stellen, dat we onze nationale kleur oranje
  (waar we wereldwijd bekend mee zijn) ineens kwijt zouden zijn en dagen zoals gisteren moeten inruilen voor een saaie toast op de republiek… Ik heb er eigenlijk nog nooit zo over nagedacht, maar volgens mij ben ik een monarchist.

 5. De streekroman–de arme boerenjongen die verliefd is op een lekkere boerentrien. Maar een stadse jongen pikt zijn boerentrien in, hij pikt dit niet en probeer de boerentrien toch te krijgen. En ja op de laatste bladzijde gaat de stoute stadse jongen terug naar de verderfelijke stad en de boerenjongen en de boerentrien leefde nog gelukkig in hun huisje in Fryslan. Het wordt verkocht, RTL kijkers dachten dat zij gisteren naar een lange aflevering van GTST keken
  Niet alleen onderwijs meer de schuld geven van de onvoorstelbare domheid van het Nederlandse volk.

 6. Marvin Beerse zegt: 02-05-13 om 12:46

  Het geheim van de monarchie? god bestaat maar speel er nooit mee.. en als je er mee speelt moet je van hele goede huizen komen, een land, een wereld. die twee spelen samen in dit land en daarom is er nu een nieuwe koning. uit liefde voor U!

 7. Christine zegt: 02-05-13 om 13:46

  Ik schrik van de filistijnse domheid van sommige reageerders. Niet van hen die worden weggezet als ‘dom’ omdat ze de continuiteit en traditie van een monarchie waarderen, maar juist van degenen die hen arrogant daarvan betichten — die tradities definieren als ‘middeleeuwse kostumen’ [sic] en verder niet veel anders te berde brengen dan dat erfopvolging ondemocratisch is (80% van het volk steunt de monarchie, en hoe gaat dat bij familiebedrijven als C&A en Philips eigenlijk?) en dat elke vliegreis van de koning ten behoeve van de BV Nederland rechtstreekse diefstal van hun eigen portemonnee is. We moeten een staatshoofd; wie kan die beter leveren dan de firma die dit al eeuwen doet, en waarbinnen de ambtsbekleders de best mogelijke opleiding krijgen — gemiddeld 40 jaar per persoon…

 8. Prat zegt: 02-05-13 om 13:49

  Het geheim van de monarchie zit em in het woord geheim.

  Ik ben het met Bastiaan eens dat niet zozeer de scholing de schuld is van de on-
  wetendheid van het volk. Het is de geheime kracht erachter.

  Die geheime kracht en belichaamd door geheime ordes zorgt dat allen zich gedragen
  zoals “MEN” dat wil. Verdeel en heers. Verdeeldheid zien we genoeg de afgelopen
  decennia.
  Het geheim is bijvoorbeeld de Bilderberg waar je niets over leert op school omdat dat
  niet mag.

  Waar ik heen wil is het geheim “Bilderberg” zij komen jaarlijks bijeen.
  De media mag (mocht) er niet over berichten. Sinds 60 jaar bestaat het en bijna
  niemand kent het. Vorig jaar zei iemand in een blog op de nos dat de nos in een
  samenzwering zit om er niet over te berichten……zó geheim.
  Toen is er plotseling door de nos (Bijna voor het eerst een publikatie gedaan)
  Ik hoop dat dat weer gebeurt want de rol van de koning is ceremonieel.
  Hij mag niet deelnemen in het geheim aan een jaarlijkse vergadering van alle
  wereldleiders en industrielen en daar besluiten nemen over de wereld en nederland.
  Om te bewijzen dat wat ik zeg waar is type bilderberg in in google en zie hoeveel de
  wereld de laatste jaren geleerd heeft over dit geheime genootschap dat door Prins
  Bernard is opgericht en Beatrix één van de prominenten is.
  Nu wordt dat willum. Wat zij van plan zijn in het geheim is angstaanjagend……
  En het mag eigenlijk niet. Het is niet democratisch. Kijk maar naar de link hieronder
  die ik graag deel als bewijs van mijn hele pleidooi hier. Wordt wakker, de banken gaan
  alles in laten storten en de democratie om zeep helpen. de middeklasse verdwijnt en
  daarna zijn er alleen rijken en horigen….. Slaven….. Kijk maar om je heen !
  youtube.com/watch?v=uGZJA0-JUng (even www ervoor zetten)

 9. @bastiaan maak dat de oranje
  slippedragers van nos maar eens duidelijk, en inderdaad onvoorstelbare domheid van de bevolking.

 10. Piet zegt: 02-05-13 om 17:00

  Het klopt niet… Nee, dat klopt.. Maar een president hebben is niet per definitie beter… de president van Duitsland is dan wel gekozen maar is een lintjes knipper… Gauck is het staatshood en iedereen denkt dat Merkel dat is…
  In de USA is de president praktisch in z’n eentje overal verantwoordelijk voor.. en daardoor nauwlijks enige reflectie…

  Kwa kosten wordt er regelmatig appels met peren vergeleken… In NL worden vaak de kosten van de gebouwen meegerekend met de kosten voor het koninklijk huis… alsof die gebouwen er niet meer zijn als we een republiek worden… nog gekker.. de meeste zijn gebouwd en/of verbouwd toen we een republiek waren…(Paleis op de Dam) Het meeste geld gaat ook op aan salarissen voor medewerkers (die een president ook heeft, maar die staan dan op een andere loonlijst) het zijn behoorlijke werkgevers…

  Marketing technisch is het ook wel beter een Koning te hebben. Het brengt ons een hoop aandacht en dus ook handel… De enige manier om op tweejaarlijks terugkerende basis op z’n minst van al die oranje gadgets af te komen… er valt toch weinig te ‘laat de leeuw niet in z’n hempie staan…’ bij gebrek aan leeuw… of oranje wuppies….

  En er Koning onderschrijft wetten. Na goedkeuring in het parlement en daarna de senaat. De door ons democratisch gekozen volksvertegenwoordiging gaat akkoord. De koning tekent. Niet namens de politiek, maar namens het Koninkrijk.. of te wel.. ons iedereen.
  Dat is wat anders dan het ondertekenen van een wet als in de gemiddelde republiek.. daar is het tekenen van een wet een poltiek besluit… en kan zomaar door een volgende president ongedaan worden gemaakt. Behalve dan die stumper in Duitsland… die mag niks..

  Doe mij maar een Koning…

 11. Elles zegt: 03-05-13 om 00:09

  Voor of tegenstander van de monarchie wat op 30 april te zien was was net een sprookje, eigenlijk te onwerkelijk.
  In deze tijd past zoiets niet, maar aan de andere kant hebben mensen blijkbaar in slechte tijden behoefte aan zulke sprookjes, gezien de kijkcijfers.
  Het was GTST aflevering WA, heeft toch ook een bindende factor in Nederland of niet?.
  Laten wij eerlijk zijn, het is eigenlijk uit de tijd, overdreven en ja misschien wat pracht en praal en de daarmee samenhangende verspilling betreft volledig misplaatst.
  Wie gaat de overdrachtsbelating betalen nu het familiebedrijf over gaat van moeder op zoon?.
  Misschien is bezinning op dit moment noodzakelijk, want de prijs voor dit alles is best hoog.
  Wat is het rendement voor Nederland en dus voor ons.
  Kan het niet anders, vooral in deze tijd waar armoede is.
  Wie weet het?.

 12. J.Riemersma zegt: 03-05-13 om 10:10

  Elke generatie wordt de oranje 3-D printer aangezet en rolt er een volgende staatshoofd uit. Zo simpel is het eigenlijk.

 13. Jolanda van Veen zegt: 03-05-13 om 11:12

  Ik zie niet in waarom we oranje niet als kleur terug kunnen halen als we een republiek zouden worden? En waarom moet een republiek kil en koud zijn? Dat is beeldspraak die niet past bij een serieus argument.

  Het serieuze argument is: de koning heeft politieke macht, maar kan en mag daar niet op worden afgerekend. Dit is ondemocratisch. De huidige koningin zou die macht niet hebben, maar het is onrealistisch te denken dat zij die macht niet eveneens uit zal oefenen. En dan komen we met een constitutioneel probleem te zitten.

  Tevens hebben we dan direct een voorbeeld hoe het gaat worden als de monarchie ceremonieel wordt. Die macht, zoals die nu bestaat, gaat dan natuurlijk in de coulissen gewoon door. Het is bekend dat mensen die macht hebben, die willen behouden, vaak koste wat het kost.

  En nu is de minister nog verantwoordelijk. Bij een ceremonieel koningschap niet meer. Maar… dan is het ook niet meer noodzakelijk openheid van zaken te geven, dus wat er achter de schermen gebeurt, gaan wij nooit meer boven tafel krijgen.

  Daarom zou de monarchie moeten worden opgeheven. En dan heb ik het systeem van de erfopvolging nog niet eens aangekaart. Russische roulette spelen met het ambt van staatshoofd (je weet immers nooit wat voor intellect degene heeft die als eerste wordt geboren) is natuurlijk zeer gevaarlijk.

  En daarnaast is het natuurlijk eigenlijk bizar dat veel Nederlanders zo tegen uithuwelijking zijn, maar het doodnormaal vinden dat iemand die argeloos in de wereld komt verplicht een bepaald beroep moet krijgen, zonder daar zelf enige keus in te hebben. Want de keus om afstand te doen van de troon, in de wetenschap dat je daarmee je broer of zus verplicht deze taak over te nemen, lijkt mij een zeer moeilijke, en je moet goed beslagen ten ijs komen voordat je een ander daartoe verplicht.

 14. @Sommige tradities verdwijnen gewoon@

  Nee hoor… Hij zat nog geen dag op de troon en zijn neefje had al een erebaantje.
  En ik maar denken dat dat alleen in Zuid Amerika kon bij presidenten…

 15. Bob de Koning zegt: 03-05-13 om 15:53

  Zojuist, zojuist heb ik afstand gedaan van de Monarchie. het is inderdaad de ongelooflijke domheid van de mensen die dit in stand houden en geklust met het stemming makende ‘nieuws’ van de media, de kranten. Van objectieve berichtgeving is GEEN sprake. Dat is erg! De media en de kranten doen alsof het heel populair is bij alle landgenoten. Dat is niet zo. Alleen de mensen die het bespottelijke er van inzien worden niet gehoord. Dat volle plein 29 april jl, acht bij het Pop pinksterfestival zijn er meer mensen.

  Het komt door het slechte niveau van het basisonderwijs, de opvoeding. Het wordt als vanzelfsprekend gebracht en vermengd met carnaval, sinterklaas, koniginnendag. Voor dat laatste is inderdaad draagvlak, de vrije dag, het folkloristische.

  Voor mij is 5 Mei altijd wel een bijzondere dag geweest. 4 Mei ook.

  Ik word treurig van de verafgoderij van de paar rijke mensen. Het zijn gewone mensen in een bijzondere positie terwijl er heel veel bijzondere mensen zijn in een ‘gewone’ positie. Er gaat zoveel moois verloren door dat niet te beseffen.

  Sorry mijn achternaam is zo. Beter dan ‘Van Oranje niet waar… ordinaire achternaam.

 16. Bob de Koning zegt: 03-05-13 om 15:55

  PS Laten wij de koning en koningin is elkaar gaan zien en waarderen. En…. bij Bruna is iedereen koning, aldus hun uithangbord. Leve Bruna!

 17. Anh Le zegt: 03-05-13 om 18:28

  Naar mijn mening had en blijft het Oranjehuis veel betekenis voor dit land. Vandaar dat ik niet eens ben met de vergelijking van het Oranjehuis met de Streekroman van de heer Piet van Asseldonk.

  Wat de tradities betreft, ben ik van mening dat wij de goede tradities moeten behouden en niet anders. Hiermee wil ik zeggen dat het Oranjehuis moet blijven, omdat dat een waardevolle traditie is.

  De welvaart en het welzijn van dit land liggen niet in de handen van het Oranjehuis maar in iedere Nederlandse handen. M.a.w.: Begint bij jezelf en laat de uitdrukking ” iedere voor zich en God voor alleen” varen.

 18. nick zegt: 03-05-13 om 20:34

  Ik ben erg blij met de reactie van Henk Kuipers. Een goede uiteenzetting van wat er ook bij mij leeft.
  Ik wordt wat moe van die (ik vind toch vaak wat “zure” republikeinen) die niet verder komen dan zich opwinden over de kosten van ons koningshuis en dat het niet democratisch zou zijn. Maar goed, dan bezuinigen we op die 8 ton van het koningshuis. Een druppel op de gloeiende plaat. Ik denk dat er op een willekeurige namiddag een veelvoud hiervan wordt uitgegeven aan nutteloze gemeente projecten, onderzoekcommissie’s die niets opleveren en directeuren van grote concerns die het bedrijf de grond in boren en vervolgens nog een paar ton zakgeld meekrijgen. En wat is het alternatief? Kan een Balkenende, een Rutte ons net zo vertegenwoordigen en internationaal op de kaart zetten als ons koningshuis?

  De koning heeft geen macht in de regering. Maar tijdens formatie’s kan hij wel boven de partijen staan. En net zoals Beatrix dat deed, het formatie proces qua protocol in goede banen leiden zodat iedereen blijft doen wat hij/zij moet doen.

  Kortom, per saldo levert ons koningshuis meer op dan wij met elkaar denken.

 19. Michaël zegt: 03-05-13 om 21:28

  Als Vlaming sta ik versteld hoe populair de monarchie in Nederland wel is, dat heb ik dinsdag wel duidelijk gemerkt. Zo’n festiviteiten zijn bij ons gewoon ondenkbaar. Het lijkt wel hoelanger hoe populairder de oranjes worden, dan is dat in Vlaanderen het omgekeerde ( ik zeg niet België, want bij de franstaligen is het koningshuis veel populairder) en zelfs hier wordt meer opgekeken naar Willem-Alexander en Maxime dan Filip en Mathilde.

  Groeten uit het minder koningsgezinde Vlaanderen.

 20. Willy Casteels zegt: 04-05-13 om 10:01

  Niemand heeft door dat we in een schijndemocratie leven.De rijken alsmaar rijker en de armen alsmaar armer.
  Dit is nu wel zeer actueel zou ik zeggen.
  De lijfeigenen en hun leenheren.

 21. Louisa zegt: 04-05-13 om 14:22

  Ik neem aan dat Henk Kuipers een grapje maakt ?

 22. Ik heb een vraag, waarom moest Koning Willem overal afstand van doen, van zijn marinier zijn, hij heeft deze opleiding gedaan met lof geslaagd hij was er trots op om bij de Marine te zijn en er bij te horen, ook het waterschap wat hij deed ook al ben je een koning dan kun je toch nog wel deel uit makken van de Mariniers ook een uniform dragen, voor mij niet begrijpelijk, ik denk dat dit niet goed is voor Koning Willem.
  Hij heeft ergens afstand van gedaan waar hij misschien niet helemaal echt wilden.
  Wil je mij hier over terug informeren.
  Groeten

  Addie Rozemond

 23. Prat zegt: 06-05-13 om 19:13

  @Willy Casteels
  Niemand ? nou ik wel hoor, en velen met mij.
  Eerder zou je kunnen stellen dat we lijden aan het stockholm syndroom.
  De kasteelheren en de horigen.
  Sommige tradities moeten verdwijnen. Zoals het offeren van mensen aan de goden.
  Of het aderlaten bij een griepje, Koningen zijn uit de tijd.
  De schijndemocratie is er door de vele geheimen. Dat kan niet in een democratie.
  Ik ben zéér zéér boos op de Bilderberg groep. Maar ook op het systematisch verdrukken
  van de waarheid. Die zou op school geleerd moeten worden.
  We (het volk) heeft altijd moeten strijden om de heersers correct en eerlijk te houden.
  Wij willen een goede koning. Maar hij wil ook een goed volk.
  Een volk dat duidelijk maakt wat hij moet doen. Anders gaat hij maar een beetje
  aanklooien. Wij moeten eisen dat zij uit de Bilderberg stappen !
  Minder geheimen meer democratie. Liegen moet verboden worden voor regeerders.
  Alles moet anders, een mooie taak !

 24. Pim zegt: 10-05-13 om 20:08

  Wat minder klagen en zeuren!
  Wat meer tevreden zijn met wat we hebben!
  We doen het zo slecht nog niet in de wereld met onze monarchie. Alsof een republiek zaligmakend is. Met een president die alleen voor eigen parochie preekt omwille van het belang herkozen te worden (dan wel iemand uit zijn of haar partij).
  Vergelijkingen gaan altijd mank, dus laten we dáár maar mee ophouden. Ieder land is uniek. Zo ook Nederland en bij ieder uniek land past een uniek staatsbestel. Zo hebben wij het onze en het werkt nog steeds prima.
  Onze democratie is een parlementaire. Het koningshuis past daar prima in en doet niets af aan onze democratische beginselen.
  Een monarchie kost geld, dat hebben we inmiddels wel vaak genoeg gehoord. Maar een republiek kost dat eveneens en méér dan we denken te weten.
  Ik wens onze koning succes en alle goeds.

Geef een reactie