De weblogs van de NOS worden niet langer bijgewerkt.

Voor nieuws Over de NOS kunt u terecht op over.nos.nl.
Voor de overige berichtgeving kunt u terecht op NOS.nl.

Ouderwetse bezoeken van modern koningspaar

Een derde deel van de bliksembezoeken aan twaalf provincies zit erop voor het koningspaar. Nog vier dagen en acht provincies te gaan. Na Groningen, Drenthe, Gelderland en Utrecht komen op woensdag 12 juni Limburg en Noord-Brabant aan de beurt. Tijd voor een voorlopige balans. Willem-Alexander en Máxima zijn overal geestdriftig ontvangen. Máxima in het bijzonder. Maar hun bezoeken tot nu toe pakten nogal ouderwets uit.

“Zes varianten op Koninginnedag. Pardon Koningsdag.” Dat voorspelde de Volkskrant op grond van het programma trefzeker. Onder de kop ‘Oranje bomen en gymmende bejaarden’ verwachtte NRC-Handelsblad ‘een eerder oud-Hollands dan modern Oranjefeest’. Ook deze krant kreeg gelijk.

Met op vroegere Koninginnedagen lijkende Oranjefeesten is op zich niets mis. De koning had in zijn inhuldigingsrede echter gezegd ‘een eigen invulling’ aan zijn ambt te zullen geven, omdat hij nu eenmaal ‘een andere persoon in een andere tijd is’.

Contouren van een nieuw, modern koningschap hebben de koninklijke provinciebezoeken vooralsnog niet opgeleverd. Het Algemeen Dagblad stelde vast ‘geen breuk met het verleden’ te zien en noteerde dat ‘de oude ambachten en het versmade koekhappen’ nog springlevend zijn.

Afraffelen

Tegen het megasucces van de natiebreed meebeleefde inhuldiging van Willem-Alexander kunnen de provinciebezoeken begrijpelijkerwijs niet op. Deze ‘kennismakingsbezoeken’ zijn een traditie. Daarmee heeft de nieuwe koning kennelijk niet willen breken. Toch lijken ze niet meer zo zinvol.

Nederland heeft – met dank aan de media – al volop met het nieuwe koningspaar kennis kunnen maken. Bovendien bezoekt het koppel al voortdurend alle uithoeken van het land. Het lijkt er een beetje op dat de koning de traditionele provinciebezoeken als ‘verplichte figuren’ ziet.

Er is tijd voor ingeruimd, maar niet te veel: om en nabij de vier uur per provincie. In die beperkte tijd moet een omvangrijk programma worden afgewerkt. Dat leidt tot strakke draaiboeken en een moordend bezoektempo. Het wekt, al doet iedereen zijn best, de indruk dat de provinciebezoeken worden afgeraffeld. Ze kenmerken zich door oppervlakkigheid en vluchtigheid.

Voor het koningspaar lijkt het een vorm van sightseeing in gebieden die ze al lang kennen. Het idee dat de nieuwe koning nieuwe wegen wil inslaan wordt er niet door gevoed. Ook het vooraf geformuleerde doel van de bezoeken komt er door in de knel.

Ambtsketens

Veel contact met ‘gewone’ mensen en wat minder aandacht voor regionale en locale bestuurders. Daar zou het volgens Willem-Alexander en Máxima bij hun provinciebezoeken om moeten gaan.  In de woorden van de Rijksvoorlichtingsdienst: “Uitgangspunt is dat vele mensen de gelegenheid krijgen om de koning en de koningin in hun provincie te zien en te ontmoeten.”

Ondanks alle goede bedoelingen lijkt dit uitgangspunt niet waargemaakt te worden. Commissarissen van de koning en burgemeesters houden zich bij koninklijke bezoeken niet graag op de achtergrond. Omdat ze toch al vaker kritisch gevolgd dan toegejuicht worden, koesteren ze elke mogelijkheid om hun gezag bevestigd te zien.

Gestoken in zondagse pakken en omhangen met glanzend gepoetste ambtsketenen wijken ze zo min mogelijk van de zijde van de koning en koningin, terwijl ze minzaam toezien hoe hun burgers zich voor het koninklijk gezelschap uitsloven. Voor de camera’s van de NOS en de regionale omroepen is het heel moeilijk shots te maken van Willem-Alexander en Máxima die met omstanders praten zonder dat daarbij een ambtsketen in beeld komt.

Ondanks de wens van de het koningspaar om zoveel mogelijk ‘gewone’ mensen te ontmoeten, konden zij de gretige bestuurders natuurlijk niet negeren. Afgezien van commissarissen van de koning en andere provinciebestuurders hebben de koning en de koningin tijdens hun eerste twee provinciebezoeken alleen al zo’n veertig burgemeesters ontmoet.

Een blik op de draaiboeken voor de komende bezoeken leert dat het niet veel anders wordt. In Brabant staat zelfs een ontmoeting met alle 67 burgemeesters op het programma.

Vernieuwing

Toch lijkt het nog te vroeg voor de conclusie dat Willem-Alexander geen oog heeft voor een nieuwe invulling van zijn koningschap. Hij heeft als ‘koning koopman’ bijvoorbeeld kennismakingsstaatsbezoeken aan buurlanden al vervangen door korte, ietwat informele kennismakingsbezoeken en is van plan zijn eerste echte staatsbezoeken te brengen aan landen waar hij de economische belangen van ons land kan bevorderen.

Proef op de som voor een nieuwe inhoud van zijn koningschap zou wel eens de manier kunnen zijn waarop Willem-Alexander Koningsdag gaat inrichten. Blijft die de vorm houden van bezoeken in het land met veel aandacht voor folklore, muziek, dans, streekproducten, vendelzwaaien en oranje huisvlijt of wordt er een andere weg ingeslagen?

Daarbij valt te denken aan nationale themadagen rond bijvoorbeeld mantelzorg, breedtesport, vrijwilligerswerk of Nederlandse cultuuruitingen. Elk jaar een nieuw thema. Ook sponsoring zou er een rol bij kunnen spelen. Zelfs de jaarlijkse lintjesregen zou de ‘kleur’ van zo’n thema kunnen krijgen.

De populariteit van evenementen als Serious Request en Alpde d’HuZes bewijzen dat zoiets kan. De koning zou zo inhoud kunnen geven aan de belofte uit zijn inhuldigingsrede dat hij ondanks alle verscheidenheid ‘mensen wil aanmoedigen om actief gebruik te maken van de mogelijkheden die ze hebben’ en ze wil stimuleren ‘grenzen te verkennen en liefst te verleggen’.

Intussen kan, al dan niet op Koningsdag en al dan niet gecombineerd met feesten, braderieën en vrijmarkten, het culturele erfgoed van zaklopen en koekhappen op gemeenteniveau behouden blijven. Het woord is aan de nieuwe koning.

Deel deze pagina

« Terug naar het overzicht


19 reacties op “Ouderwetse bezoeken van modern koningspaar”

 1. bas zegt: 31-05-13 om 12:23

  Om het bovenstaande op mijn manier samen te vatten:

  ergerlijk, tenenkrommend en eigenlijk ook beledigend voor de deelnemers

 2. Ach, ze doen het hele jaar door al charity events. Koningsdag is de verjaardag van Willem-Alexander. Het is een feest. Om daar nu ook weer een charity event van te maken… Dat kan hij op iedere andere dag in het jaar ook doen.

  Ik denk dat de VVV-achtige dingen voor een stad belangrijk zijn. Het is toch mooie promotie voor steden of regio’s. Maar Willem-Alexander en Máxima zijn moderner in hun invulling. Ze houden niet alleen van klassieke muziek maar ook van housemuziek, ze juichen uitbundig mee bij sportwedstrijden, enz.

  Máxima die onlangs bij een evenement over homo-emancipatie was. Niemand die er moeilijk over deed. Dat was voor Beatrix moeilijker. Zij kreeg als Koningin kritiek uit streng gereformeerde hoek toen zij zes jaar geleden in een briefje sympathie uitte voor de doelstellingen van Roze Zaterdag. Ze ging er niet eens naartoe.

  Het is dus volgens mij nu al een moderner koningschap, maar het valt wellicht niet eens zo op, omdat we Willem-Alexander en zijn vrouw al lang op deze manier kennen. Ze passen gewoon in deze tijd. Ik denk niet dat ze geforceerd modern of vernieuwend moeten gaan doen. Dat werkt toch niet.

  Beatrix was trouwens ook modern in haar invulling van het koningschap, alleen dat was een andere tijd. In de jaren ’80 was zakelijkheid modern, nu juist het persoonlijke, ook in de media.

 3. Frank zegt: 03-06-13 om 07:09

  Zoals altijd een zeer kritische houding op het Koningshuis. Mag het ook wel eens wel goed zijn?

  Het is zeer goed mogelijk dat de invulling van deze dagen zo is omdat mensen dat zelf zo willen. Kan bovenstaande schrijver onderscheid maken tussen wat hij wil en wat het publiek wil?

  Verder vertoont dit artikel een groot gehalte ‘waan van de dag’. De koning heeft vele jaren om een eigen invulling aan zijn ambt te geven. Laat hem.

 4. Rolf zegt: 03-06-13 om 17:42

  Piet van Asseldonk wil zo graag modern doen maar is in zijn reactie eigenlijk heel ouderwets. Hij vindt namelijk dat je als beetje ‘journalist’ altijd kritisch moet zijn, zeker over het Koningshuis. Typisch blijven hangen in de zestiger jaren. Nooit een andere invalshoek kunnen bedenken blijkbaar. Ach ja, het achterhaalde en voorspelbare gedrag van bepaalde media… Het kruis van Nederland.
  Als je naar de beelden kijkt van de provinciebezoeken zie je dat heel veel mensen het geweldig vinden. Mogen ze alsjeblieft Piet? Laat iedereen in zijn of haar waarde, probeer eens een positieve levenshouding.
  De koning moet de tijd krijgen om rustig zijn eigen draai te kunnen vinden en geven aan zijn taak, gun hem dat en wel zonder meteen weer met dat vreselijke vingertje klaar te staan.

 5. Realist zegt: 03-06-13 om 22:39

  Laten we hopen dat het na deze bezoeken snel voorbij is met de oranje-popaganda. Laat Willem-Alexander vooral gewoon zichzelf zijn en zeggen wat hij denkt: de mediacode van de Oranjes wordt weer van kracht, laat de familie met rust en opgelazerd met de pers. Het wordt tijd dat de Oranjes het Nederlandse volk met rust laat, de Oranjes hebben hun buit voor de komende decennia wel binnen gesleept.

 6. Louisa zegt: 04-06-13 om 08:42

  @Frank: Enig idee hoe men in het buitenland denkt over onze slaafse houding t.o.v. deze familie ?
  Waarschijnlijk niet, want de Nederlandse pers is heel selectief als het om kritische geluiden gaat.
  We staan voor aap.

 7. John van Dokkumburg zegt: 04-06-13 om 08:55

  Ik ben het wel eens met de schrijver. Weet je wat ik zou willen zien, dat het Ambt een – inspiratie – vormt met – hen die het anders willen doen – .. doe het dan mens, en loop niet vrolijk te doen achter de feiten aan maar ga nog voor de onvermijdelijke feiten zich verder aandienen de paden op , als je de bedoeling van de mens tenminste begrijpt !

 8. Frank zegt: 04-06-13 om 22:35

  @Lousia -
  Waarom denk je dat wij voor aap lopen? Ik hoor heel andere geluiden. Grotendeels is men gefascineerd door deze folklore. Een traditie van 200+ jaar loop je niet zomaar in.

  Maar wat maakt het uit of wij voor aap lopen of niet in de ogen van anderen? Zolang wij zelf maar een systeem hebben dat werkt – en dat hebben wij – en zolang wij er voordeel uit halen – en dat halen wij.

 9. Mark zegt: 05-06-13 om 12:04

  @Louisa
  Grote mensen maken zich niet druk om wat andere mensen van hun denken. En met groot bedoel ik dan de persoonlijkheid

 10. Louisa zegt: 06-06-13 om 08:52

  Nou Frank, kennelijk kom je nooit in het buitenland, vooral in de VS vindt men ons systeem belachelijk, vooral het feit dat ons Koningshuis weigert met de pers te praten, tenzij alles is voorgekookt. En in de tweede plaats is het een absolute myte dat Wim Lex en consorten ons voordeel opleveren.Dat is echt nimmer bewezen.
  Tenslotte: er wordt ons op zorgvuldige wijze een sprookjesachtig beeld voorgeschoteld waar het gros van de volgzame landgenoten intrapt.

 11. Louisa zegt: 06-06-13 om 10:13

  Tenslotte kan ik iedereen de column van Youp van ‘t Hek in de NRC van 1 juni j.l. aanbevelen.
  Dat is dus precies wat ik bedoel.

 12. Ja de mensen houden van folklore en denken niet na over staatsvormen. Het zal ze ook een biet wezen tegenwoordig, ze hebben het al moeilijk genoeg om iedere maand de eindjes aan elkaar te knopen. Maar wel even zwaaien hoor.

 13. Frank zegt: 07-06-13 om 06:45

  @ Lousia -

  In de USA wordt tenslotte nooit iets voorgekookt? Kom op, het spindokteren is daar uitgevonden! Ze zijn gewoon niet gewend aan mensen die een publiek neutraal standpunt in horen te nemen.

  Het is duidelijk dat jij evenmin kan aantonen wat jij zegt, als ik wat ik zeg. Allemaal emotie en speculatie, zowel van jou als van mij. Is er enige reden dat je zo sterk tegen het koningshuis bent?

  Ikzelf ben niet zozeer direct voor het koningshuis, als wel dat Beatrix mijn respect heeft verdiend door haar harde werken en goede standpunten en dat ik hen zie als het sluitstuk van onze democratie wanneer we tussen verkiezingen in zitten. Want ondanks recente pogingen van de Tweede Kamer om het koningshuis buiten te sluiten bij de formatie denk ik dat het heel fraai is als er een echt neutrale partij bestaat om een eerlijke formatie aan te zwengelen.

  Daarnaast heb ik het sterke vermoeden dat zij onze ambassadeurs zijn bij handelsbetrekkingen – maar omdat de koning publiekelijk neutraal moet zijn horen we dat nooit, dus kan ik dat niet bewijzen.

  En, wat is jouw verhaal?

 14. @Louisa
  Het is ook nooit bewezen dat het niets oplevert…
  En het amerikaanse systeem is werkt wel in jouw optiek? Dan woon ik toch liever in Nederland met een ‘sprookjes’ koningshuis.

 15. Louisa zegt: 07-06-13 om 18:08

  @Mark: Nou, noem er eens ff een paar ? Grote mensen dus ?

 16. erik zegt: 08-06-13 om 19:24

  Kritiek is nooit verkeerd. Zeker als het opbouwend is.
  Mocht men het echter niet eens zijn met de huidige staatsvorm in Nederland, dan kan men zijn of haar stem uitbrengen op een partij die wellicht voor u de juiste staatsvorm wil invoeren middels het gebruikelijke democratische proces.

  Begrippen als slaafsheid,folklore en meer van dit soort kwalificaties als het om het gedrag van een bepaald segment van de bevolking gaat,zijn per definitie geen argument voor of tegen de huidige staatsvorm.Zij zijn subjectief,en dus niet ter zake doend.

  Hoewel ik mij terdege bewust ben van het feit, dat het principe van de monarchie eeuwenoud is(is het daarom per defenitie fout?)vraag ik iedereen is goed te kijken naar allen die door ons gekozen zijn zowel in het heden als het verleden.En maak dan een lijst van gekozenen die in staat zijn geweest verder te kijken dan de volgende verkiezingen of alleen het partijbelang.

  Ik wens geen koning die mijn leven bepaalt, maar ik wil zeer zeker geen gekozen Poetin, Hugo Chavez, George Bush, Ronald Reagan,Francois Mitterrand, Nixon, Kurt Waldheim, en de nodige minister-presidenten van een reeks van landen. Lees uw geschiedenisboeken voor de verandering eens een keer.

  En kijk vooral naar de geschiedenis en staatsvorm van de USA.
  Sarah Palin for Vice-President. Kijk naar de destructieve vorm van politiek bedrijven domweg om aan stemmen te komen.

  Het geniale antwoord heb ik niet. Maar maak keuzes op basis van rationele argumenten en niet vanuit de onderbuik. Weeg alles af.

  De engelse premier wilde na WO1 dat de monarchie in Duitsland zou worden afgeschaft en de duitse keizer zou worden opgehangen.
  Later,toen Hitler aan de macht was gekomen en zijn demonisch beleid begon uit voeren,kwam hij daarop terug.Hij had achteraf het besef dat de keizer(meer in het bijzonder zijn kleinzoon die hem zou moeten opvolgen) een Hitler nooit had geaccepteerd.

  In Spanje redde Juan Carlos de democratie toen Tejero het parlement met troepen bestormde.

  Maar in Duitsland was Richard von Weizsacker een formidabele Bondspresident.

  Weeg alleen de echte argumenten en maak een serieuze afweging.

 17. mark zegt: 09-06-13 om 09:32

  Dat is weer onzin dat amerikanen zo denken. Ik heb 3 jaar in amerika gewoond. Ik neem aan dat je daar niet hebt gewoond om te zien wat amerikanen denken. A de meeste amerikanen weten niet eens waar nederland ligt sinds 75 procent van de amerikanen nooit usa hebt verlaten. B in amerikaanse scholen leer je voornamelijk over de noord amerikaanse continent. Ja de amerikaanse overheid zou zo iets kunnen zeggen. maar enfin wie geloofd die. Zogenaamd een democratie, terwijl we concentratiecampen in cuba hebben, afluisterpraktijken via prism en patriot act, en met een excutive order kan de president iemand ter dood veroordelen zonder de rechtbank.Dus u denkt wat amerika denkt .Dat zijn wilde verhalen van een tourist die in new york of ergens anders is geweest. Hoewel niemand perfect is en ook niet de koningshuis moet je iedereen eerst naar zich zelf kijken of zij perfect zijn voordat men onzin gaat schrijven over iemand anders

 18. Goed om te zien dat een bericht over het Koningspaar zoveel reacties oplevert… dat betekent dus dat het leeft ;-)

  Je bent voor of je bent tegen. Nederland is nu eenmaal een monarchie, dus maak er een feestje van zou ik zeggen op Http://www.koningsdag27april.info kan je bekijken waar het straks weer te doen is.

 19. Louisa zegt: 17-06-13 om 15:33

  Nou Mark, dan raad ik je aan ook eens in de spiegel te kijken en te beoordelen of je zelf perfect ben en mij te becritiseren. Ik heb familie in de VS (New York, LA en Midland ) en heb zeer veel gesproken met hen en hun vrienden en een monarchie wordt door iedereen afgekeurd omdat de koning(in) niet gekozen wordt.
  Waarschijnlijk ben ik dus andere Amerikanen tegen gekomen dan jij.

Geef een reactie