De weblogs van de NOS worden niet langer bijgewerkt.

Voor nieuws Over de NOS kunt u terecht op over.nos.nl.
Voor de overige berichtgeving kunt u terecht op NOS.nl.

Kersttoespraak zonder God

In de eerste kersttoespraak van koning Willem-Alexander komen de woorden ‘God’, ’Jezus’ en ‘Christus’ niet voor. Dat is een opvallende trendbreuk met de kersttoespraken van koningin Beatrix. De nieuwe koning slaat een meer seculiere, minder religieuze toon aan dan zijn moeder gewoon was te doen. Niettemin komt de christelijke kernboodschap – die van de liefde tot en de zorg voor de naasten – volop aan bod. Ook daarbij echter opvallende verschillen met de kersttoespraken van Beatrix.

De nieuwe koning profileert zich als een menselijke en sociale koning voor wie de woorden ‘verbinding’ en ‘participatie’ sleutelwoorden blijken. Hij toont zich begaan met mensen die lijden onder eenzaamheid of die slachtoffer werden van de heersende economische crisis, maar houdt zich verre van politieke gevoeligheden. De vroegere koningin uitte zich veelal iets abstracter en afstandelijker. Zij hamerde meer op algemene waarden en normen en bleek af en toe ook niet vies van (licht) politiek geladen aansporingen en uitspraken.

Gods licht

In haar eerste kersttoespraak sprak koningin Beatrix over ‘het feest van de geboorte van Jezus Christus’ en noemde zij hem ‘het licht dat schijnt in de duisternis’. In haar laatste kerstrede zei ze: “Met Kerstmis gaat Gods licht op over onze wereld en de duisternis heeft het niet overwonnen.” In nagenoeg al haar kersttoespraken tussen 1980 en 2012 had Beatrix het over ‘het licht van Gods liefde’, het ‘licht van de geboorte van Jezus’, het ‘verhaal van het Christuskind’ en het ‘licht van Jezus’ geboorte’. Koning Willem-Alexander noemt zonder de woorden ‘God’ of ‘Jezus Christus’ in de mond te nemen Kerstmis meer neutraal en minder christelijk religieus ‘het feest van het licht’.

Hij heeft het over ‘Kerstmis als rustpunt’ en ‘een moment voor bezinning op ons bestaan en op onze relatie met anderen’. En terwijl Beatrix graag een Bijbeltekst gebruikte om op te roepen tot medemenselijkheid en naastenliefde, citeert Willem-Alexander een Afrikaanse spreekwoord dat luidt: “Mensen zijn mensen door andere mensen.”. Aan het einde van zijn toespraak haalt de koning overigens nog wel ‘het Kind in de kribbe’ aan als ‘boodschap van hoop en licht in de donkerste dagen’. Haastig voegt hij daar dan meteen aan toe: “Onafhankelijk van geloof of levensovertuiging voelen mensen zich door die boodschap aangesproken.” Willem-Alexander lijkt zich terdege te realiseren dat steeds minder Nederlanders het christelijk geloof belijden of praktiseren en dat de islam in ons land een stevige voet aan de grond gekregen heeft.

Participatiesamenleving

Het woord ‘participatiesamenleving’ dat de koning , aangereikt door het kabinet, in zijn eerste Troonrede introduceerde blijkt aan Willem-Alexander goed besteed, al gebruikt hij voor het woord ‘participatie’ liever het woord ‘verbinding’. In zijn kersttoespraak steekt de koning de loftrompet over ‘mensen die daadwerkelijk verbinding zoeken met anderen’. Met name noemt hij mantelzorgers , vrijwilligers, gastouders, buddies, actieve buurtbewoners en maatschappelijk verantwoord opererende ondernemers. “Zij allen zoeken de verbinding, vanuit hun persoonlijke overtuiging dat een betere toekomst mogelijk is.”, aldus de koning.

Hoezeer hem dit thema aan het hart ligt, maakte Willem-Alexander ook al duidelijk in zijn inhuldigingsrede, toen hij betoogde dat ‘onze kracht niet in afzondering, maar in samenwerking’ ligt. “Burgers die zich verantwoordelijk weten voor het algemeen belang en opkomen voor elkaar.”, zoals hij het toen formuleerde. Binding, verbinding en samenwerking; allemaal begrippen die een participatiesamenleving van mondige, zelfredzame, verantwoordelijke en – niet te vergeten – minder van de overheid afhankelijk burgers vorm moeten gaan geven. De nieuwe koning profileert er zich ook in zijn kersttoespraak nadrukkelijk mee en het strookt mooi met de klassieke rol van een koning als samenbindend element in een verdeelde samenleving.

Menselijke bekommernis

Opvallend in de kerstboodschap van de koning is ook zijn menselijke bekommernis. Behalve als een participatiekoning lijkt hij er ook op uit zich (verder) te profileren als een mensenkoning : een dichtbije, sociale vorst die, ondanks zijn hoge positie en luxe, weet heeft van de zorgen van gewone mensen en zich daarom bekommert. Hij zet in zijn kerstrede dan ook de schijnwerpers op mensen die een dierbare hebben verloren en daar met kerst extra onder lijden en op ‘honderdduizenden Nederlanders’ die een eenzame kerst hebben ‘en wachten op een uitgestoken hand of een luisterend oor’. Ook tijdens de provinciebezoeken meteen na zijn inhuldiging toonde Willem-Alexander zich een koning die het contact met gewone mensen zoekt en gemakkelijk en joviaal in de omgang met burgers is.

Na acht maanden koningschap begint al met al duidelijk te worden hoe de nieuwe koning zijn ambt gaat invullen: politiek terughoudend, menselijk nabij, sociaal en informeel. Heel anders dus dan zijn moeder. In zijn eerste kersttoespraak voegt hij aan dit profiel nog een element toe: godsdienstige neutraliteit en religieuze terughoudendheid. Toch sluit Willem-Alexander, net als zijn moeder altijd deed, zijn kersttoespraak af met ieder een ‘gezegend’ in plaats van een zalig, fijn, mooi of gelukkig kerstfeest te wensen. En omdat, naar het aloude gezegde ons leert, ‘alle zegen van boven komt’, blijkt God dus toch niet helemaal uit de koninklijke kersttoespraak verdwenen.

Deel deze pagina

« Terug naar het overzicht


49 reacties op “Kersttoespraak zonder God”

 1. robert zegt: 25-12-13 om 14:05

  Ik zeg niets over de inhoud maar bij televisie is het beeld toch belangrijk. Majesteit had zich geplaatst in een interieur waarin zijn over-grootmoeder Wilhelmina zich prettig had gevoeld; de stoel met de charleston-slierten; het haardvuur en de voorspelbare foto’s en schilderijen; dan de presentatie: net zo strak als zijn moeder met vrijwel dezelfde intonatie. Kortom een conservatief plaatje. De beelden van de Horsten, een nep-paleis van het ergste soort helpen ook niet mee. Helaas niets nieuws bij deze toespraak van onze nieuwe, toch nog jonge Koning. Wat een gemiste kans.

 2. Anna Boleyn zegt: 25-12-13 om 15:32

  Vond de toespraak ok, maar blonk niet echt uit door originaliteit. Al met al een stuk “gewoner” dan zijn moeder. Dat was alijd te stijf en formeel. Prima premiere.

 3. Bas van Stapelberg zegt: 25-12-13 om 15:33

  Begin me toch echt af te vragen of ik nog de enige ben die deze onzin verafschuw. Wat een vreselijke onzin zeg. Makkelijk zeggen de woorden verbinding en participatie. Welke participatie . Dat mensen schoenen moeten gaan poetsen omdat ze een uitkering ontvangen? Deze familie krijgt ook een uitkering een hele dikke van bijna 500 miljoen euro zie ze nog geen schoenen poetsen. Verbinding, welke verbinding? De miljarden bij elkaar graaien van zijn kennissen die bij banken werken? Alle zegen komt van boven, echt ik ga plat.

 4. koning Wilhelm Alexander,geachte koning ,ik leo kleijzen vond de toespraak van u zéér mooi en doel treffend gespoken ook u en het gezin ‘n fijne kerst,met mijn nederigen wel zijn,leo kleijzen.

 5. Marcel zegt: 25-12-13 om 15:50

  Ik zal eerlijk toegeven, dat is dan een pluspunt. Je gaat immers ook de kerstman en de paashaas (andere fantasiefiguren die dus niet bestaan) niet aanhalen.

  Over saamhorigheid gesproken beste Willem-Alexander, hoe zit dat met inkomstenbelasting? Of is het een gevalletje Animal Farm, sommigen zijn ‘gelijker’ dan anderen?

 6. André Tanis zegt: 25-12-13 om 16:05

  De Kersttoespraak vond ik mooi. De keuze voor een minder politieke lading vond ik politiek sterk. Zijn religieuze terughoudendheid, zoals door Asseldonk aangegeven, is zeer afgewogen. Toch is zijn achtergrond wel duidelijk. Het opkomen voor en het helpen van minder bedeelden en zieken is zeker niet vrij van een Christelijke annotatie zoals ik het zie. Met oproep tot betrokkenheid en samenwerking en je actief opstellen in de samenleving geeft de koning wel degelijk aan waar hij staat. Als mensen dat er uit halen en er naar (proberen te) handelen is er veel gewonnen.
  Het “Kind in de kribbe” geeft toch iets aan. Als ik de achtergrond daarvan goed heb begrepen is die immers geboren tot heil van de gehele mensheid.

 7. J Korpershoek zegt: 25-12-13 om 16:07

  Dat de woorden GOD en zelfs het kindje JESUS niet met name genoemd zijn vind ik een armoedig gebrek ,juist omdat de toespraak verder zeer goed was en keurig verzorgd.
  Verder is een totale SCHANDE dat deze Troonrede wéér is uitgelekt,
  Hier moet nou echt eens gestraft worden, leuk hoor ,de flinke journalist uit te hangen, belachelijk!

 8. B.H zegt: 25-12-13 om 17:51

  Jammer, ik had gehoopt dat er gewezen werd op de geboorte van Jezus Christus en het gevolg daarvan.Dit was een toespraak die iedereen had kunnen bedenken, had geen enkele waarde met betrekking tot kerst.

 9. bas zegt: 25-12-13 om 19:43

  Met mijn mede-Bas heeft het mij niet geraakt.

  Een verplicht nummer, en slecht geacteerd. Ik vond vele pauzes, stemverbuigingen en blikken die ik niet kon plaatsen – en die dus weg zouden moeten.

  Waarschijnlijk heeft de man nog jaren de tijd om het te leren. Helaas

 10. Elian zegt: 25-12-13 om 21:45

  Ik vond het een mooie toespraak. Voor de meer behoudende christenen in ons land zal het even slikken zijn, dat de koning in zijn toespraak vooral horizontaal gericht is door de nadruk te leggen op wat mensen voor elkaar kunnen betekenen in onze maatschappij. Persoonlijk mis ik een concretere verwijzing naar het kind Jezus wel, maar de koning moet vooral een toespraak houden waar hij zelf achter kan staan en ook waar alle Nederlanders zich op een positieve manier door zouden kunnen aangesproken voelen.
  De hele inrichting laat zien dat hij in materieel opzicht mijlenver van de gemiddelde inwoner van Nederland verwijderd is. Wel vond ik het mooi om te zien, dat zijn kinderen, vrouw en ouders zo zichtbaar waren op de achtergrond.

 11. Anneke zegt: 25-12-13 om 22:00

  Het Kind in de kribbe!

  Want een Kind is ons geboren,
  een Zoon is ons gegeven,
  en de heerschappij is op Zijn schouder,
  en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad,
  Sterke God, Vader der eeuwigheid,
  Vredevorst.
  Jesaja 9:5.

 12. Yvonne zegt: 25-12-13 om 22:56

  Wederom heeft hij bewezen een goede voorleesvader te zijn

 13. Derk de Jong zegt: 25-12-13 om 23:56

  Deze koning kan het haast niet over God en Jezus hebben want, of hij weet er weinig van of hij is vals voorgelicht op de bijbelstudies door ene (Ds) ter Linden die volgens de Bijbel een valse leraar is. Daarom dus B.H. En dan participatie e.d. komt uit de mond van iemand die zelf geen belasting betaald (of niet mag betalen) Beste koning W.A. zet uzelf in om mee te helpen met de crisis bestrijding, die nu alleen voor rekening van het volk komt. U hoort toch ook bij het Nederlandse volk of bent u toch een Duitser.

 14. w.b zegt: 25-12-13 om 23:57

  Nederland, die geworteld en gevormd is door het protestantisme, heeft nu een koning die niet eens meer kan vertellen wat precies kerst inhoud! Dat deed zijn voorgeslacht wel anders….diep triest….
  deze toespraak kan hij beter op Prinsjesdag houden, dan komt hij beter tot zijn recht

 15. lita zegt: 26-12-13 om 01:01

  Vernieuwend onze Koning
  kan haast niet maar had graag een toespraak gehoord die onze
  Koning zelf had geschreven en geregisseerd

  Spreken uit zijn hart

 16. Peterenzout zegt: 26-12-13 om 07:18

  Wat ik had gehoopt bij de eerste beelden: een koning die de kamer in loopt, gaat zitten op een gemakkelijke stoel bij de haard, of voor mijn part inderdaad achter een bureau, en zijn toespraak houdt met wat meer variatie in toon. Helaas; een monotoon woord met nauwelijks enige spiervertrekking. Jammer. Weggezapt.

 17. Anoniem zegt: 26-12-13 om 14:56

  Jammer dat de koning God niet aanhaalde.
  Marcel en vele anderen, bedoelt u dat God/Jezus niet bestaat? Dat het een sprookje is? Waar is anders kerst voor bedoeld? Een lege traditie met een kerstman die cadeautjes uitdeelt? Vergeten we dan dat we door de komst van Jezus zalig kunnen worden? De koning wens ik veel sterkte toe, en een gelukkig nieuwjaar.

  “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe!”

  Dan is het pas echt kerst.

 18. Marian Groeneveld zegt: 26-12-13 om 16:20

  Jammer dat iedereen altijd ergens een mening over moet hebben. Kan er nou niet gewoon een keer worden geluisterd zonder commentaar. Laten we er gewoon van uit gaan dat hij zijn toespraak met de beste intenties heeft gehouden.

  Vrede op aarde.

 19. Goedeavond ,

  Heb deze niet gehoord maar gelezen .
  Heb dus maar 1x klein puntje kritiek op Wa en onze Mp waar waren jullie??

  In mijn geval een schrijend geval op het Geldersch Eiland.
  Vader ontslagen en 6 weken wachten op WW ,een vrouw en 4 kinderen …
  Waar was je WA groot € 900.000 en MP 1820000€ op jaarbasis wel praten maar niets doen …

  Wa je geeft thee kransjes aan de hoge heren en het oude geld maar hier was je niet … , waarom niet ???

  Wij ( verguisde) rk.ers helpen dit gezin met eten en geld !!

  Waar blijven de hoge Heren wel praten over .. , maar niets doen …

  In mijn opinie zijn deze 2 heren iets wat je van je schoen schraapt op een warme dag als je er in gelopen hebt ,,,

  U mag mij allemaal verguizen enz…maar op praten dient actie te komen

  gr

  Jakobus

 20. bas zegt: 26-12-13 om 19:56

  Met kerst vieren we de Wederkomst van het Licht.

  Niet toevallig valt kerst een paar dagen na de kortste dag, zodat het de eerste dag van het jaar is dat je – met primitieve middelen – kunt merken dat de dag weer langere wordt.

  Een Germaanse traditie die ca 3, 4 duizend jaar teruggaat.

  God, Jezus – inderdaad bedenksel van mensen die de wereld in al zijn hardheid niet aankunnen.

  Maar kerst is zeker geen lege traditie

 21. Bas van Stapelberg zegt: 26-12-13 om 20:11

  Nu we toch even tussen enkele EO broeders zitten zeg ik, Mattheus 19:24, door het oog van de naald, maar dat vergeten we liever.

 22. Bert zegt: 26-12-13 om 23:59

  Ik vond het een verademing, we moeten niet altijd alles betreffende het geloof in zijn toespraken op een goudschaaltje wegen, typisch calvinisme van de Nederlanders.

  Hij wenste ons allen een gezegende kerst toe, wat wil je eigenlijk meer als christen.

 23. Geef de man (als we dan toch zonodig willen afstemmen op een toespraak, voor mij onbegrijpelijk, maar goed laat vele bloemen bloeien) een stylist, een kapper, een slimme mooie bril, gebleekte tanden, en een tekstschrijver (vast even te leen bij GTST).
  Help WA al is het maar om zichzelf in het monarchisme te laten geloven, en om hem tegen zichzelf te beschermen. Maarja, dit is wel de dag waarvan dat we wisten dat die dag komen zou…. – of zoiets -

 24. Ik denk dat er veel mensen niet echt geluisterd hebben.
  Willem Alexander sprak over het “LICHT” in deze dagen en vrede.
  Het Licht van deze wereld is juist “Christus” het kind in de kribbe is juist Jezus( oft in het hebreeuws) Yehoshua Ha Messiach redder van deze wereld en ons mensen. Ik vond deze toespraak ingetogen en heel netjes. En hoop van Harte dat er voor ieder mens met zijn probleem een oplossing word gevonden. En elke ziekte mag genezen, en de vrolijkheid in elk kind mag terug keren, ook in grote kinderen. En vooral voor dit nieuwe Koningspaar met hun kinderen.

 25. Ben zegt: 27-12-13 om 14:58

  Het koningshuis moet het juist nog hebben van de ”rechtse ” flank, elke zondag wordt er nog gebeden in de kerk voor het koningshuis.
  Het is inderdaad arm dat er niets over de geboorte van Jezus werd gesproken.. Hij is gekomen voor velen maar het zegt al genoeg dat hij in een kribbe geboren moest worden..

 26. Dat we dit in 2013 nog meemaken . Sprookjes geloven we toch niet in.Praten van uit een bepaalde positie is makkelijk. Mensen zelf blijven denken ! De democratie is die regeringsvorm waarin men zegt wat men wil ….maar doet wat er gezegd wordt.

  En maar praten tegen de muur van hoogmoed.

  Bas van Stapelberg er zijn dus meer zelfdenkende.

 27. erik geurtsen zegt: 28-12-13 om 18:26

  volgens mij is het zo langzamerhand wel genoeg met dit weblog.en dat geldt voor zowel de schrijver van deze stukjes alsook de inzenders pro en contra.
  voor de tegenstanders:kies een partij die tegen de monarchie is.
  voor de voorstanders: kies een partij die voor de monarchie is.
  laat in het stemhokje blijken of je voor of tegen de monarchie bent.
  dan zal blijken hoe over onze staatsvorm door de kiezer wordt gedacht.
  en kom niet met mogelijke l*l verhalen over geheime diensten, mogelijk oneerlijke verkiezingen, gemanipuleer etc.

  en voor de goede orde: ik ben monarchist. maar als er door de kiezers wordt besloten de monarchie af te schaffen, prima.zo werkt dat! en niet anders!

  Rest mij jullie veel plezier te wensen en vergeet vooral niet dat de bezuinigingen ter waarde van meer dan 40 miljard euro plaats vinden omdat niet gekozen bestuurders van banken en al hun companen wereldwijd ons de crisis laten betalen.

  Veel plezier met jullie gereutel.

 28. 365Y zegt: 29-12-13 om 13:17

  Alle preken zijn niet bij machte om de daden te verbeteren dus ook hier. .. waarom hebben we behoefte aan iets wat we allang weten maar telkens opnieuw weer willen horen ? Volgens mij gaat het hier om het sprookje , niet om onze plaats in het geheel te vinden

  Ik denk in termen van nuttige bijdragen en waar het kan, vooral de ondeugd tot beter gedrag zal inspireren.

 29. Peter Bours zegt: 30-12-13 om 11:09

  Gewoon stoppen met deze flauwekul.Woorden die zo clichématig voor de bühne worden gebracht. Gewoon weg met de monarchie en stop ermee deze toneelvereniging zoveel aandacht te geven (m.n. door de NOS).

 30. Een toepspraak, die weloverwogen is opgesteld. Met maar vaag wat uitgesproken persoonlijke ingredienten, waardoor de samenleving er in elk geval niet overheen walst. Jammer, dat de trend blijft zoals die van zijn moeder: vrede op aarde maak je zelf door verbindingen te leggen. Niet echt een Zaligmaker nodig dus, die deze mensheid kan en wil redden van zonde en schuld, geboren in een stal, gehangen aan het kruis en opgestaan om velen eens toegang te verlenen tot Zijn eeuwig Koninkrijk.

 31. ben risus zegt: 30-12-13 om 15:02

  De koning heeft naar vermogen (in overdrachtelijke zin natuurlijk) gesproken en dat deed hij goed. In een stijlvolle ambiance kwam zijn toespraak goed over. Mensen met enige educatie en schoolopleiding zullen deze toespraak niet van veel kritiek hebben voorzien. Stupide reacties over de inkomenspositie van het staatshoofd doen er hier niet toe, maar blijven voorbehouden aan de wat minder getalenteerden.

 32. Wim Eshuis zegt: 30-12-13 om 15:30

  Willem Alexander ik moet toegeven ik heb je onderschat. Zoals jij (ik ben ook 47) (u) als koning de laatste maanden bezig bent, Chapeua!
  Goed bespraakt zeer rustig en ook niet bang tegenstanders een platform geven. De kersttoespraak was origineel en zeer goed inhoudelijk. Alleen een foto van uw overleden broer ontbrak op de achtergrond. Dat had ik wel sterk gevonden als die erbij had gestaan!

 33. Ik vond het wel meevallen, de toespraak. Een beetje te stijf en niet echt doorklinkende boodschap. Maar dat is mijn mening

 34. Nick Laarakkers zegt: 31-12-13 om 16:32

  Dat de koning God, Christus etc. niet noemde acht ik niet zo bezwaarlijk, zijn Christelijke achtergrond blijkt duidelijk uit de kerstboodschap die hij uitsprak. Ik vond de setting (bij de haard) wel intiem (je kwam als het ware op ‘bezoek’ bij de koning), lekker kneuterig, dat past toch goed bij Nederland!

 35. Marcel zegt: 31-12-13 om 17:48

  @erik geurtsen

  Het heeft niks te maken met verkiezingen en dergelijke. Het gaat er om dat monarchie feitelijk synoniem is aan discriminatie. Voor de functie van staatshoofd, waar ik ook voor in aanmerking wens te komen (of ik geschikt ben is vraag 2) wordt ik dus gediscrimineerd op grond van afkomst.

  Discriminatie op grond van afkomst zou in theorie verboden moeten zijn, maar in de praktijk blijkt dus van niet. En als de grondwet zichzelf tegenspreekt, dan zou het eerdere artikel het latere artikel moeten overrulen, dus ieder artikel dat discriminatie goedkeurt (de artikelen mbt monarchie) zouden puur op grond van artikel 1 ongeldig verklaard moeten worden.

  Koninklijk bloed bestaat niet, adel bestaat niet, het is niks dan de erfgenamen van figuren die zichzelf titels toekenden en die overerfbaar verklaarden en allemaal rijk waren door het volk structureel te beroven en klein te houden.

  Monarchie is discriminatie, en dat alleen al maakt het niet legitiem. Discriminatie is niet legitiem enkel omdat een meerderheid er toevallig ‘voor’ is (wat ik me trouwens serieus afvraag, maar goed zoals ik al zei, niet relevant).

  Aan voorstanders van monarchie vraag ik altijd, als je voorstander bent van discriminatie op grond van afkomst, welke vormen van discriminatie zijn zoals volgens u nog meer acceptabel?

 36. Mooie analyse met maar een misser. Maar wel een beslissende misser. Het is niet dat Willem-Alexander zich niet in bijbelse termen uitspreekt vanwege de islam. Want hoeveel belijdende moslims kent Nederland? Zo’n 350.000? Willem-Alexander spreekt over het licht en houdt zich op de vlakte doordat sinds 1980 Nederland in rap tempo geseculariseerd is. Uit statistieken van het CBS blijkt immers dat niet een van de aloude religieuze zuilen of de islam, maar de seculieren de grootste bevolkingsgroep vormen.

 37. Archaios zegt: 01-01-14 om 01:49

  Ik vond het voor de koning een gemiste kans. Hoe belangrijk is in het kerstfeest de verwijzing naar Jezus Christus als het Licht van de wereld.
  Hij is het antwoordt op al het leed wat er in de wereld is. Dat is pas hoop hebben. Wat een leeg kerstfeest als het alleen maar bestaat uit eten, drinken en vrolijk zijn.
  De christelijke inhoud van het kerstfeest is geen sprookje, het is realiteit. Of je het nou gelooft of niet.

  Ik wens allen een gezond en goed 2014!

 38. Adrie de Jong zegt: 01-01-14 om 11:18

  Ik had de kersttoespraak al gelezen en vond ‘m erg mooi en inspirerend, ook las ik over ‘het Kind in de kribbe’, nav al de kritiek op hoe het gebracht werd heb ik nu ook even geluisterd en gekeken.

  Het komt bij mij over dat de boodschap uit zijn hart komt, dat vind ik het allerbelangrijkste. Voordracht, leefsituatie, verschillen, kunnen kritiek opleveren, maar als de intentie goed is, kan het mij inspireren en hoopvol stemmen en dat heeft het gedaan.

  Veel teleurstelling bij christenen dat Jezus niet genoemd wordt, maar bij 7.40 min. spreekt hij toch over ‘het Kind in de kribbe’. Voor mij als niet kerkelijke christen is Licht en de intentie en inhoud van woorden het belangrijkste: ‘Christ in Action’, zeg maar. Licht staat voor mij voor het Christusbewustzijn en werd dus volop uitgesproken. Daarnaast noemde hij activiteiten van Christus Opdracht: goed zijn voor elkaar.

  Ik eis weinig taken van een Koning, maar ik vind dat deze boodschap er één van is: ons helpen herinneren dat we handelen in het Licht van Christus Opdracht: want als we er voor elkaar zijn, dan gaat het goed met ons en het land.

  Ook voor de Koning geld het menselijk gezond verstand: ‘Je kunt niet overal alles voor iedereen doen, maar wel ergens iets voor iemand.’ Als wij allemaal ergens iets voor iemand doen, dan zal er overal in alles voor iedereen gezorgd worden. Een eenling kan dat niet, maar een volk samen wel.

  Wel kan de Koning vanuit zijn functie ons helpen herinneren aan deze mooie boodschap van Christus: ‘Heb God lief boven alles en uw naaste als u zelf.’, opdat we de vonk van God’s Licht altijd in elkaar mogen zien en daarnaar handelen. En dat heeft hij met deze toespraak gedaan.

  Koning Willem Alexander voldoet hierbij mi aan deze taak die hem gesteld is, en ik hoop dat hij het nog vele jaren mag doen ! Ik verheug me er in dat ik hem er in mag zien groeien. Ik zal het zeker volgen !

  Moge 2014 een jaar vol veerkracht zijn, van herstel van economie en werkgelegenheid. En dat zij, die met moeilijkheden en uithoudingsvermogen op de proef zijn gesteld, beloond mogen worden met een wending ten goede ! Dat wens ik een ieder toe, namaste !

 39. johan zegt: 02-01-14 om 16:39

  De koning heeft het goed gedaan , en mooi gesproken. Inderdaad heel anders dan zijn moeder destijds deed. Ook al is het nu een andere tijd dan vroeger , en wordt het kerstfeest bij grofweg de meeste Nederlanders anders gevierd dan vroeger , is het een gemiste kans van koning Willem Alexander , dat hij de naam van God en Jezus niet heeft genoemd. Ook heeft hij het echte christelijke kerstfeest wat echt , is gebeurd – niet duidelijk verteld, en toegelicht.

  En dan maar te zwijgen over zijn geloofsovertuiging , daarmee bedoel ik dat voor hem,- koning Alexander- de echte koning , Koning Jezus is geboren. En dat hij voor de christelijke traditie en geloofsovertuiging uit komt, als koning van de staat der Nederlanden Als christen is dat een taak , dat ben je naar God toe verplicht. Licht laten schijnen in de duisternis is een stukje evangelisatie.

  Helaas is de realiteit dat wij zo langzamerhand geen christelijk land meer zijn , met alle gevolgen van dien. Waar geloof in Jezus Christus minder wordt , neemt ten eerste de duivel, satan Zijn plaats in. Ook geef je anders denkenden en andere geloven de volle ruimte zicht te vermeerderen. in dit geval in ons land is dit de Islam .

  Terwijl ik dit typ besef ik heel goed dat voor anders denkenden en andere geloven alle ruimte moet zijn. ter gelijke tijd is dit ook voor ons land het probleem….best moeilijk….met alle respect voor ieder zijn geloof of geaardheid , wat dan ook!

  Normaals koning Willem Alexander heeft het goed gedaan……Wat ik mij als typende hebt gerealiseerd heeft hij al lang geweten. En nu komt het….Door God , Jezus , christendom niet in je toespraak te noemen , blijf je neutraal en vindt iedereen je een aardige vent , en zit er iets in wat voor iedereen kerstfeest betekend…zonder kwetsen of partijdig zijn.

  Het zou mijn keuze niet zijn……….

  Al met al., een gezegend , gezond en voorspoedig 2014 toegewenst voor echt iedereen….En ga ook in 2014 voor God Jezus Christus ga voor de waarheid!

 40. ben risus zegt: 02-01-14 om 19:21

  @Marcel
  De geschiedenis van ons koninkrijk gaat terug tot 1815. Daarvoor waren adellijke personen stadhouders, ook ontstaan uit erfopvolging. Die opvolging is geregeld in de Grondwet (art. 25). Je kunt als individu bezwaar hebben tegen de Grondwet maar erg veel kans op wijziging maak je niet. Afgezien van het feit dat je in essentie een punt hebt. Je kunt echter ook zeggen: waarom zou alles voor iedereen mogelijk moeten zijn? Kan je ook leven met het idee dat bepaalde zaken nou eenmaal niet haalbaar zijn? Is de grootste gerechtigheid (in dit geval de verkiezing tot staatshoofd door het volk) wel zo nastrevenswaardig? Trek je daarmee nou juist het unieke element (de verplichting tot erfopvolging) niet uit zijn verband? Een ding is zeker: na een tijdje wordt een gekozen staatshoofd afgedankt en vervangen.

 41. we weten allemaal dat Jezus in september geboren is !!!!.dat kerst
  moet in donkere december gevierd worden omdat de Katholiek kerk dit heeft gewild en gezellig daarna het begin van het christelijke jaar vieren Jezus is het licht van de wereld , altijd geweest en dat blijft ie ook . mannelijke toespraak overal ter wereld heeft weinig betrekking tot religie.Ik vind hem simpel, geen gecompliceerde koning, aardig en voor het volk.Maar over de crisis ,de salarissen bonus noem maar op moet je bij het kabinet zijn want dat is het kabinet dat regeert en niet de konning.Hij doet zijn best en God zegent hem.

 42. Ik had een verdrietig gevoel toen ik de toespraak van de koning hoorde. Ik had erg gehoopt dat hij als gelovig Christen de naam van God en van Jezus zou noemen. Juist omdat hij overkomt als een betere koning dan de koningen voor hem.

  Als je leest hoe stadhouder Willem van Oranje zijn kracht vond in God en ook Willem III en koningin Wilhelmina, dan voel je je met hen verbonden,
  Want ik weet dat God mensen die Hem dienen en op Hem vertrouwen niet teleurstelt, hoeveel fouten ze ook mogen maken.
  Ook al lijkt het soms een poos of God niet luistert – als je Hem je problemen in handen geeft, zal je achteraf altijd danken voor de manier waarop Hij je heeft geholpen.

  Dat blijf ik ook van harte hopen voor Willem-Alexander.

 43. wimpie zegt: 03-01-14 om 19:46

  Een koning die gelovig is mag ook wel voor zijn geloof uit komen. Hij is toch geen marionet van de samenleving?

 44. Marcel zegt: 04-01-14 om 18:22

  Kerstmis is afgeleid van de Dies Natalis Solis Invicti. Oftewel de dag van de ‘god’ die was verzonnen door de Romeinse keizer Marcus Aurelius.

  Een eeuw later kwam een andere Romeinse keizer, Contantine, met een andere verzonnen ‘god’ en werd een en ander hernoemd.

  Punt is, ‘god’ bestaat niet, in welke vorm dan ook. En zoals eerder gezegd, ‘god’ hoort dus net zo min in een toespraak of de aanhef tot een wet of grondwet als de paashaas of de boeman.

 45. Willem zegt: 08-01-14 om 17:19

  God bestaat wel. Zeker!
  Daar ben ik van overtuigd!
  Lees de bijbel! En je zult het zien!!!!!!

 46. bas zegt: 09-01-14 om 11:49

  @ Willem,

  Die bijbel is geschreven door mensen, die van mening waren dat er zoiets als een god bestaat.

  Dus ja, in die bijbel van jou staat dat. Nou en? Voor mij is die bijbel NIET de bron van enige kennis.

 47. Hij bestaat zeker wel ,ik heb hem vanochtend nog gesproken.

 48. Kees zegt: 29-01-14 om 13:48

  De bijbel is geinspireerd door de Heilige Geest.
  een heilig boek
  om daar zo over te spotten….

 49. Beste Kees, In de Bijbel staat ook dat God tot je spreken kan en waarschijnlijk heeft N. Shahid het zo bedoeld. Dan is het geen spotten, maar juist een bewijs van een hechte relatie met God.

Geef een reactie