De weblogs van de NOS worden niet langer bijgewerkt.

Voor nieuws Over de NOS kunt u terecht op over.nos.nl.
Voor de overige berichtgeving kunt u terecht op NOS.nl.

Hyperactief koningspaar

Nederland heeft in Willem-Alexander en Máxima een hyperactief koningspaar. Dat blijkt als je de publieke optredens van koning en koningin sinds hun aantreden op 30 april vorig jaar tot nu toe op een rijtje zet.

In die twaalf maanden blijken ze – vaak samen, maar veel vaker apart – zo rond de 175 publieke optredens voor hun rekening genomen hebben. Los hiervan staan hun activiteiten die achter gesloten deuren plaatsvonden. Het geeft aan dat de koning en zijn vrouw gretig, enthousiast en energiek aan hun nieuwe leven zijn begonnen. Kennelijk hebben ze staan popelen om als koning en koningin aan de slag te kunnen.

Publieke optredens

Publieke zichtbaarheid van de koning is zuurstof voor de monarchie. Willem-Alexander heeft als staatshoofd ook taken achter de schermen, zoals gesprekken met ministers , het ontvangen van ambassadeurs en het tekenen van wetten en besluiten, maar representatieve ‘verplichtingen’ vormen het leeuwendeel van zijn ambt.

Wijlen prins Claus heeft in een moment van openhartigheid de spijker op de kop geslagen toen hij, weliswaar licht ironisch, linten doorknippen de core business van het Koninklijk Huis noemde.

Uit een inventarisatie van hun openbare agenda’s blijkt dat Willem-Alexander en Máxima dat goed begrepen hebben. Samen hebben ze 33 publieke optredens voor hun rekening genomen, waaronder grote gebeurtenissen met flinke televisie-exposure zoals de troonswisseling, de provinciebezoeken, de nationale dankbetuiging aan Beatrix, de herdenking van Friso, Prinsjesdag, de viering van 200 jaar Koninkrijk en de NSS-top van wereldleiders in Den Haag.

Los van elkaar gingen zowel de koning als de koningin elk nog zo’n zestig keer op pad. Daarbij ging het in de kern veelal om varianten van ‘linten doorknippen’ die voornamelijk locale en regionale publiciteit opleverden.

Voeg daarbij de ruim tien keer dat Willem-Alexander en Máxima samen met andere Oranjes aantraden (bij ‘NL Doet’ bijvoorbeeld) en de bijna twintig keer dat zij zich met hoge buitenlandse gasten presenteerden en dan ga je al snel richting de 200 publieke optredens in hun eerste jaar als nieuwbakken koningspaar.

Máxima vaak buitenlands

Opmerkelijk is dat de koningin veel vaker en langduriger in het buitenland toefde dan de koning. Vakanties niet meegeteld was Willem-Alexander 25 dagen in het buitenland en Máxima 43 dagen: bijna twee keer zoveel dus.

Samen legden ze korte kennismakingsbezoeken af aan bevriende koningshuizen en staatshoofden en maakten ze een (omstreden) vijfdaagse trip naar de Olympische Winterspelen in Sotsji.

In het kader van haar functie als speciaal raadgever van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties inzake het promoten van financiële diensten in ontwikkelingslanden legde Máxima zonder Willem-Alexander verschillende meerdaagse buitenlandse bezoeken af. Die voerden haar naar onder meer New York, Ethiopië, Peru en Columbia.

Ook haar binnenlandse optredens hadden vaak raakvlakken met haar VN-functie. De koning is wat vaker bij bijeenkomsten die met sport en handelsbevordering te maken hebben. Ruim baan maken ze allebei voor evenementen die direct te maken hebben met het Oranjefonds: samen maar liefst 22 keer.

Het geeft aan hoe na dit fonds, waarvan ze beschermpaar paar zijn en dat projecten steunt en entameert ‘op het gebied van maatschappelijk welzijn’, hen aan het hart ligt. Met dit fonds verbonden manifestaties als ‘NL Doet’ en de jaarlijkse toekenning van de ‘Appeltjes van Oranje’ voor sociale initiatieven hebben mede daardoor een nationale uitstraling gekregen.

Beatrix geleidelijk minder actief

Na haar aftreden en ondanks haar zorgen om prins Friso bleef Beatrix, nog altijd ‘beschermvrouwe’ van een zestigtal verenigingen, fondsen, stichtingen en genootschappen, volop representatieve taken vervullen, al is ze met name de laatste maanden een stuk minder actief.

De voorbije twaalf maanden zette de vroegere koningin overigens in totaal nog vijftig (!) keer allerlei evenementen koninklijke luister bij. Het zwaartepunt daarbij lag op kunst en cultuur. In haar eentje vereerde de vroegere koningin 19 culturele evenementen met haar aanwezigheid; zowat evenveel als Willem-Alexander en Máxima op dat terrein samen en apart deden.

Absolute topmaand voor Beatrix was november vorig jaar. Los van de officiële herdenkingsdienst voor prins Friso op 2 november trad ze die maand twaalf keer officieel in de openbaarheid. Daarna is dat geleidelijk minder geworden.

Opvallend is wel dat Beatrix relatief vaak in het weekend aantreedt, terwijl de koning en koningin afgaande op hun agenda, dan veelal vrijaf hebben. Uiteindelijk zijn ze ook nog de ouders van drie opgroeiende dochters. Overigens zullen Willem-Alexander en Máxima de komende weken niet aan ‘weekenddienst’ ontkomen. Koningsdag is dit jaar op een zaterdag (26 april) en de Nationale Dodenherdenking (4 mei) op een zondag.

Drukke jaren

Als de koning, samen met andere leden van het Koninklijk Huis, de publieke presentie van de Oranjes in de toekomst op peil wil houden, wachten hem en de koningin drukke jaren. Prinses Beatrix (76) zal eerder minder dan meer optredens voor haar rekening kunnen/willen nemen. Ook voor prinses Margriet (71) en Pieter van Vollenhoven (bijna 75) gaan de jaren tellen.

Reservetroepen in de personen van prins Constantijn en prinses Laurentien zijn niet simpel te mobiliseren. Zij wonen met hun gezin in Brussel en hebben allebei een baan. Het lijkt erop dat ze niet staan te popelen de koninklijke core business van het linten doorknippen meer dan incidenteel ter hand te nemen.

Het wachten is dus op de Prinses van Oranje. Maar Amalia is pas tien. Het komende decennium zullen Willem-Alexander en Máxima hun gretigheid, energie en enthousiasme dus hard nodig hebben. Gelukkig voor hen worden ze goed beloond en gefaciliteerd.

Deel deze pagina

« Terug naar het overzicht


17 reacties op “Hyperactief koningspaar”

 1. Wim Reijnders zegt: 14-04-14 om 17:47

  Respect voor koning , koningin en prinses.

  We kunnen heel trots op deze mensen zijn.

 2. Benyaminn zegt: 14-04-14 om 18:12

  Ja, het koninklijk paar maakte zeker een snelle start in een makkelijk jaar. Geen toeval die pace – wat anders zou niet getolereerd worden. Ik hoop dat de gezondheid het toelaat, dat ook de oudere generatie aan boord blijft en zij er plezier in blijven hebben. Hun manier van functioneren door de jaren heen is zeker belangrijk voor het totaalbeeld van Oranje-BV. Een hoge rating is daar opgebouwd en dat verdient respekt en is tevens een goed fundament voor de 2 “jongeren”.

 3. Is er ook een berekening te maken van de globale en gemiddelde kosten per optreden? Dus alle kosten inclusief beveiliging, vervoer etc, gedeeld door het aantal “optredens”?

 4. Louisa zegt: 14-04-14 om 19:04

  Het bekende, ingewikkelde taalgebruik van Piet, om maar vooral niet duidelijk te zijn, geheel in de lijn van de NOS. Eigenlijk een beetje zielig.

  “Hyperactief”, ga me nou niet vertellen dat Wim-Lex en Max ADHD hebben !

 5. Dré Druivesuiker zegt: 14-04-14 om 20:37

  Hoe hebben zij elkaar eigenlijk ontmoet?

 6. Henk Haagsma zegt: 15-04-14 om 05:15

  Prima gedaan, Koningspaar!
  We zijn trots op jullie!

 7. Karel M. de Bruin zegt: 15-04-14 om 10:18

  Mooi dat het nieuwe koningspaar goed op weg is. Hoe meer ze gezien worden, hoe beter het is voor de monarchie. Dat prinses Beatrix het wat rustiger aan doet, was te verwachten en is ook alleszins begrijpelijk.

 8. Marcel zegt: 16-04-14 om 00:14

  Twee waardeloze profiteurs, zonder enige legitimiteit.

 9. Informatief artikel. De laatste zin had wat mij betreft weggelaten kunnen worden

 10. eerlijk zegt: 17-04-14 om 10:35

  Dat mag ook wel al die optredens. Voor het geld wat zij elk jaar als zogenaamd vergoeding ontvangen(willem meer dan 8ton euro’s en maxima meer dan 2ton euro’s. En dat is exclusief beveiliging,reiskosten en kledingsgeld). Dus wat mij betreft werken ze heel weinig in verhouding met wat er wordt verdiend. Of anders balkenende-norm, lijkt mij stuk eerlijker!!!

 11. Het is goed, dat dit echtpaar laat zien, wat ze doen voor hun salaris. Er zijn genoeg mensen, die veel minder presteren en er vervolgens nog steeds met vette bonussen vandoor gaan of die te lui zijn om te werken en onterecht gebruik maken van de sociale voorzieningen, die hen meer opleveren… hoe krom wil men het hebben? Of geld van de nette belastingbetaler, dat doorgesluisd wordt naar het buitenland voor niet bestaande kinderen etc. Jammer vind het persoonlijk, dat onze koning en koningin nog al eens op zondag wat ondernemen in het publieke domein. Is de week soms te kort??? Waar is het respect voor de minderheid in deze maatschappij, die de zondag graag als rustdag voor de gehele samenleving wenselijk acht?

 12. Louisa zegt: 17-04-14 om 18:59

  @Nou Dré Druivesuiker, Iedereen in ons land die niet verblind is door de Oranjesaus die door de pers over ons allen wordt uitgegoten : Wim-Lex en Max hebben met elkaar “kennisgemaakt” door de bemoeienissen van wijlen Bernhard Von Lippe Biesterfeld: Deze stouterik ( ik neem aan dat u weet dat hij de “Prins Gemaal van die lieve Juliana was ?) had overal ter wereld contacten. Ten faveure van zich zelf uiteraard. Een van die contacten was met de familie Z.
  Contact gelegd via Evita Peron, ook wel eens van gehoord ? Old Bernie was gek op haar. En Wim Lex nu op Max.
  Ach, het zal allemaal wel. Maar de NOS denkt dat de lezertjes gek zijn en dat is nu toevallig niet zo.
  Tja…. uiteraard wordt deze reactie weer niet geplaatst, mag niet van de RVD….die denkt ook dat wij allemaal gek zijn. Zielig.

 13. Louisa zegt: 17-04-14 om 19:05

  Weet u wat mij opvalt, NOS ? Dat de reacties van degenen die pro zijn allemaal komen van degenen die garen spinnen bij positieve reacties over de monarchie. Omdat het hen uitkomt voor hun brood pro te zijn. Zij zijn dus niet pro uit principe, maar pro omdat zij er geldelijk garen bij spinnen……Hypocrieten dus.

 14. Jaime Enachescu zegt: 17-04-14 om 19:15

  Geweldig! Als Nederlandse wonende in Canada krijg je een echte bewondering voor de manier dat het koningshuis Nederland vertegenwoordigd. Zoals de nederlanders zijn, zonder veel gedoe en als jonge mensen van deze tijd. De public relations waarde die het koningspaar buiten Nederland brengen is absoluut waarde voor geld!

 15. Adrian Furst Dawnton zegt: 18-04-14 om 23:39

  “‘noblesse oblige”

 16. Karel Groot zegt: 19-04-14 om 14:31

  Ahhh…, de STAATS-media N.O.S. bericht weer eens iets over twee staatsprofiteurs. Hoe kan dit ook anders dan alleen maar buitengewoon goed zijn? In Noord-Korea hebben ze de N.k.O.S., het broertje van onze N.O.S.

 17. G.B. zegt: 27-04-14 om 12:01

  @Als Nederlandse wonende in Canada krijg je … @
  … ongeveer de helft of nog minder mee van wat er echt aan de hand is.

  @Hyperactief@
  Ik vraag me af… Zou WA wel eens in de file hebben gestaan?
  Dat doen echte actieven, die belasting betalen, namelijk met enige regelmaat.

Geef een reactie