De weblogs van de NOS worden niet langer bijgewerkt.

Voor nieuws Over de NOS kunt u terecht op over.nos.nl.
Voor de overige berichtgeving kunt u terecht op NOS.nl.

Voor de koning, tegen de monarchie

Na een jaar regeren is koning Willem-Alexander al zeker zo geliefd als koningin Beatrix dat na 33 jaar onberispelijke ambtsvervulling was. De NOS Koningsdagenquête 2014 laat daarover geen misverstand bestaan. De grote en snelle populariteit van de nieuwe koning is een opsteker voor hem en een compliment aan het adres van de ‘kingmakers’ om hem heen.

Aan die grote en snelle populariteit kleeft ook een gevaar. Mensen raken snel gewend aan een geliefde vorst, vinden dat al vlug normaal. Populairder worden zit er voor Willem-Alexander nauwelijks in. Dus rest eigenlijk alleen maar consolidatie of populariteitsdaling en dat is geen wenkend perspectief.

Er zit nóg een addertje onder het gras. Uit de NOS-enquête, uitgevoerd door onderzoeksbureau Ipsos, blijkt namelijk dat de groeiende steun voor de koning samenvalt met een dalende steun voor de monarchie. Tegelijkertijd vóór de koning en tégen de monarchie zijn. Hoe ongerijmd en onlogisch het ook lijkt, het is de realiteit. Nogal wat mensen vinden Willem-Alexander sympathiek, maar de monarchie als staatsvorm uit de tijd en ondemocratisch.

Moedeloosheid

Je zou verwachten dat de duidelijk toegenomen reserves tegenover de monarchie, die overigens nog altijd door een grote meerderheid wordt gesteund, zich vertaalt in meer steun voor modernisering van het koningschap. Dat is niet het geval.

Uit de antwoorden op vragen naar bijvoorbeeld de wenselijkheid van een louter ceremonieel koningschap of naar de geldelijke beloning en belastingvrijstellingen van de koning blijkt vooral een ‘sterke daling in het aantal mensen dat hier een uitgesproken mening over heeft’. De formulering is van Ipsos.

Bij de pleitbezorgers van een modernisering van de monarchie lijkt sprake te zijn van een zekere moedeloosheid, een groeiende desinteresse. Dat valt te begrijpen. De publieke en politieke monarchiediscussies in de laatste jaren van de regeringsperiode van koningin Beatrix hebben vrijwel geen tastbare resultaten opgeleverd. Het recente pleidooi van een PvdA-Kamerlid om te korten op het salaris van de koning doofde uit als een natte vuurpijl.

Lange adem

Door de stevige grondwettelijke verankering van zowat alles wat met de monarchie te maken heeft, is modernisering van het koningschap hoe dan ook een zaak van zeer lange adem. Er gaan jaren mee heen en er is uiteindelijk een tweederde meerderheid in het parlement voor vereist.

Het is begrijpelijk dat er grondwettelijke regels zijn die verhinderen dat een miniem kleine parlementsmeerderheid – om maar iets te noemen – de democratie uitholt, discriminatie mogelijk maakt of fundamentele mensenrechten aantast.

Maar de tijden dat een gedetailleerde verankering in de grondwet van de monarchie als staatsvorm en de privileges van de koning voor de stabiliteit en continuïteit van ons staatsbestel geboden waren, zijn voorbij. De koning oefent immers al lang geen feitelijke politieke macht van betekenis meer uit.

De vergaande grondwettelijke blokkade tegen aanpassingen van de monarchie kan oprechte en democratische hervormers intussen wel de moed in de schoenen doen zinken. Illustratief in dit verband is het onlangs aangenomen wetsvoorstel dat een raadgevend referendum (een niet bindende volksraadpleging onder strikte voorwaarden) mogelijk maakt. Daarin staat nadrukkelijk dat ‘geen referendum kan worden gehouden over het koningschap en het koninklijk huis’. Ook niet over bepaalde aspecten daarvan.

Uit de grondwet

Bij politiek omstreden kwesties waar vele decennia over gediscussieerd werd, maar waar grondwettelijke verankering breed bepleite veranderingen steeds weer blokkeerde, koos men eerder al de weg van de deconstitutionalisering; een deftig woord voor ‘uit de grondwet halen’.

Op dit moment speelt het rond het taaie vraagstuk van de gekozen of benoemde burgemeester. Door het verbod op een gekozen burgemeester uit de grondwet te halen, komt er een politiek meer begaanbare weg vrij voor veranderingen op dit punt.

Ten aanzien van de monarchie is deze weg trouwens ook al eens met succes ingeslagen. Zo regelt tegenwoordig een ‘gewone wet’ en niet langer de grondwet, ‘wie lid is van het Koninklijk Huis’. Ook financiële vergoedingen, waar de koning grondwettelijk recht op heeft, kunnen bij wet worden aangepast. Daar is dan weer wél een tweederde meerderheid voor nodig.

Het zou niet onlogisch zijn om de ‘truc’ van de deconstitutionalisering los te laten op meer onderdelen van de monarchie. Het lidmaatschap van de koning van de regering zou er zich goed voor lenen. Een nog altijd door velen bepleit louter ceremonieel koningschap zou dan (opnieuw) onderwerp, maar dan van een ‘normale’, politieke discussie kunnen worden.

Oranjezon

Juist nu de persoon van de koning niet in het geding is, zou een gedeeltelijke deconstitutionalisering van onze constitutionele monarchie heel voorzichtig en stapsgewijs de weg kunnen banen naar een moderner en meer democratisch koningschap.

Ook hier geldt: je moet het dak repareren als de zon schijnt. En de Oranjezon schijnt sinds het aantreden van de nieuwe koning uitbundig! Niemand hoeft dus bij een bevrijding van onze monarchieregels uit de op sommige punten wel erg knellende grondwettelijke omhelzing het idee te krijgen dat die operatie gericht is tegen de populaire Willem-Alexander of tegen de manier waarop hij invulling geeft aan zijn ambt.

Deel deze pagina

« Terug naar het overzicht


34 reacties op “Voor de koning, tegen de monarchie”

 1. Maggie zegt: 26-04-14 om 11:44

  Koningsdag 2014 in De Rijp staat de burgemeester teveel in beeld. Jammer.

 2. R.Paape zegt: 26-04-14 om 12:37

  Er werd op televisie vertelt dat de mensen die niet naar de koningsdag komen dat zij dan automatisch tegen de monarchie zijn, maar daar ben ik het absoluut niet mee eens omdat er gezien de huidige armoede grens er zat genoeg mensen zijn die niet eens in de gelegenheid zijn om te kunnen komen ook al zouden zij dat wel willen dus zou ik het fijn vinden als men daar ook rekening mee hield bij de enquette’s

 3. Johan C zegt: 26-04-14 om 12:54

  Op dit moment heb ik toch echt veel meer sympathie voor deze koning, dan voor het het hele voltallige kabinet met al haar gepruts..!

 4. Peter Korsten zegt: 26-04-14 om 13:16

  Wat ik me bij dit soort pleidooien altijd afvraag is: waarom? Alsof een president zoveel democratischer is. Of je hebt een president die door het parlement wordt gekozen zoals in Duitsland en je hebt geen fundamenteel verschil met de Nederlandse situatie. Of je hebt een rechtstreeks gekozen president met veel macht, zoals in Frankrijk (of Rusland…) wat ook niet bijster democratisch is. Of het volk kiest een president die geen feitelijke macht heeft, wat je dus ook geen meter mee opschiet.

  Een democratischer bestel krijg je door het electoraat taken van het parlement over te laten nemen, niet door de staatsvorm aan te passen. Dus kom geen republicanisme verkopen onder het mom van democratie.

 5. H.heuvelink zegt: 26-04-14 om 13:46

  Ik vind dat de monarchie moet blijven zoals het is. Laten we trots zijn dat we nog een monarchie hebben. Het zou verschrikkelijk zijn als het wordt zoals in Amerika waar macht en kapitaal heerst. Leve de koning

 6. Daan zegt: 26-04-14 om 16:35

  Ik pleit voor een gekozen koning, danwel koningin.

 7. Harm zegt: 26-04-14 om 17:02

  De monarchie, wat eigenlijk een te groot woord is voor ons staatsbestel, functioneert prima. De beste manier om daar mee om te gaan is conservatief maar niet principieel.

 8. Piet Chromagrijs zegt: 26-04-14 om 17:14

  Volgens mij is macht, in welke vorm dan ook, gedoemd om te mislukken want er is geen enkele vorm van macht te bedenken waarin er geen heersende en – beheerste klassen be- en ontstaan.
  Met andere woorden: het enige effect dat macht heeft is strijd om macht.

  En wie is de klos? Mensen die gewoon leven willen. En de natuur in het algemeen want die wordt, geheel volgens de geldende regels geplunderd om die veelvraat die men beschaving noemt te voeden en ieder beschaafd mens tevreden te houden.

  Da’s althans mijn bescheiden mening. Alaaf!

 9. J. Sirder zegt: 26-04-14 om 17:52

  De afgelopen week zijn er tal van onderzoeksresultaten bekend gemaakt over het functioneren van Willem-Alexander en over de monarchie. Een opvallend verschil tussen de NOS Koningsdagenquête en een Nipo-onderzoek is bijvoorbeeld de koningsgezindheid in Nederland. Volgens de NOS daalt deze van 78% naar 69% – opmerkelijk en significant zou ik menen. Nipo daarentegen peilt dat het aantal koningsgezinden gestegen is van 85 naar 89%. Op zich al raar dat er verschillende resultaten zijn bij onderzoeken, maar al helemaal vreemd is het dat bij één onderzoek de trend dalend is en bij de ander stijgend. Ik zou graag willen weten hoe zoiets nu kan.

 10. Henk zegt: 26-04-14 om 18:31

  Is het niet juist het doel van een grondwet om duidelijk te specificeren waar de bestuurlijke macht van een staat ligt. Op dit moment is er vastgelegd in artikel 42 lid 1: “De regering wordt gevormd door de Koning en de ministers.”

  Om de positie van de koning in een gewone wet te regelen zonder direct het ceremonieel konigsschap in te voeren, betekent dat automatisch ook dat de positie van alle regeringsleden (de ministers dus) in een gewone wet geregeld moeten worden, wat hun staatsrechtelijke positie zal verminderen, iets wat naar mijn idee niemand met enige kennis van zaken wenselijk zal vinden.

  Dus ondanks dat ik het idee van u leuk bedacht vindt, is het zover ik kan nagaan niet uitvoerbaar.

 11. Marcel zegt: 26-04-14 om 19:01

  Koningschap is per definitie niet democratisch. Sterker nog, het is een systeem dat hangt op discriminatie. Voor de functie van staatshoofd wordt onderscheid gemaakt tussen Nederlanders op grond van afkomst en dat voldoet volledig aan de definitie van discriminatie.

  De vraag is dus, waarom zou een ander per definitie geen staatshoofd kunnen of mogen worden? Omdat een of andere figuur toevallig een titel heeft geerfd? Titels zouden trouwens sowieso niet overerfbaar moeten zijn.

  En enige kwestie van zogenaamde populariteit? Simpel. Een vorm van discriminatie wordt niet legitiem doordat die nu zogenaamd populair zou zijn.

  Wie voor monarchie is, is dus voor discriminatie en kan ook niet schoppen tegen Wilders.

 12. Bram B. zegt: 26-04-14 om 19:12

  NOS verslaggeefster Hekster laat weten in een commentaar op TV dat er twijfels zijn bij de functie van Maxima op het gebied van inclusive finance. Hoezo? Waar baseert ze dat op? Is dat haar mening en is die dan interessant? Als verslaggeefster Kerssenboom doorvraagt weet ze het niet meer. Wat een dom stuk verslaggeving… Dat krijg je als deze omroep meningen van de zogenaamde reporters belangrijker gaat vinden dan de werkelijke feiten.

 13. Nico Mels zegt: 26-04-14 om 20:10

  De verslaggeving via NOS-radio vond ik beneden peil. Het ging over hoge hakken:dat bewerkt: billen naar achteren, borsten naar voren. Het ging over paaldansen bij de kuiten van Koningin Maxima, Een prinses “viel van haar voetstuk” omdat ze een jurk droeg, die omhoog gehouden werd door haar boezem en meer van dat soort puberale praat. Dat is weinig respectvol en past niet Het is ronduit beledigend en getuigt van weinig smaak. Is er niet meer te zien en te melden dan dat? Dit niveau verslaggeving is zonde van ons omroepgeld. Alsjeblieft: zo niet weer. En zet de verslaggevers in de studio en ter plekke in De Rijp eens flink op hun nummer.

 14. @ Korsten, de een na laatste zin wekte mijn belangstelling.
  Het electoraat van Nederland zou dus voor een democratischer
  bestel zorgen!!!!!. Wat een hypocriet geneuzel. Wat een opvatting.
  Het electoraat is regelmatig in negatieve zin in de publiciteit.
  De nazaten van de Ranitz zijn blij met dit soort opmerkingen.

 15. G.B. zegt: 26-04-14 om 22:41

  @Laten we@
  Ook zo’n religieuze murfgeslagen dooddoener… Laten we… Klinkt als Nederlandstalig meezing… allemááááál …

  Praat svp voor uzelf, en probeer mij niet als u te laten zijn.

 16. Lydia zegt: 27-04-14 om 00:14

  De monarchie is een totaal achterhaald instituut dat geen enkel doel meer dient en alleen maar bakken vol van uw en mijn belastinggeld kost. Leuk dat in het kielzog van een staatsbezoek hele delegaties vanuit het bedrijfsleven meegaan, maar kijk eens naar al die landen zonder koningshuis die minstens zo goed in staat zijn hun orders binnen te slepen. Het is de waanin ten top en zo ondemocratisch als het maar kan dat het koningshuis anno 2014 nog steeds een onaantasbaar bastion is met de Rijksvoorlichtingsdienst als grote beschermengel. Hoe is het mogelijk dat wij, het klootjesvolk, het gewoon maar slikken dat de koning plus aanhang geen inkomstenbelasting hoeft te betalen? En hoe zat het ookal weer met de Balkenendenorm – o nee, niet voor Alexander, hoor. En onbeperkt reizen omdat niet goed te onderscheiden valt waar beroepsmatig reizen eindigt en privereizen begint? Moet ik eens proberen met mijn bedrijf. En wat zijn ze allemaal lekker “gewoon” en staan ze “dichtbij het volk” met hun vakantiehuisjes van 4.5 miljoen euro in Griekenland waar ik dus aan heb meebetaald. Ik heb niets tegen die mensen als persoon – het gaat mij om het in stand houden van een achterhaald instituut dat op ondemocratische wijze mijn belastinggeld opslobbert.

 17. Desiree Esser zegt: 27-04-14 om 00:41

  Ik vind dat de monarchie moet blijven zoals het is. Laten we trots zijn dat we nog een monarchie hebben. Het zou verschrikkelijk zijn als het wordt zoals in Amerika waar macht en kapitaal heerst of in de onstabiele landen waar het in puinhoop is crisis corruptie oorlog Oekraïne Syrië Rusland of waar een dictator aan de macht is

  Elke vier jaar kunnen wij een nieuwe regering kiezen als het niet eerder is
  Een monarchie is veel stabieler

  En Koningsdag vind ik een keileuk feest
  Het grootste volksfeest van Nederland
  Waarvan de wereld al heeft kennisgemaakt op 30 april 2013
  dit is Nederland op zijn best
  Leve de koning

 18. leen schmitz zegt: 27-04-14 om 06:06

  ik ben trots op deze koning Hij heeft echt Duits Bloed Hij had wat mijn betreft gewoon Koning Willem Alexander von Amsberg mogen heten dat Oranje gedoe past niet meer in deze tijd

 19. Hein zegt: 27-04-14 om 07:23

  Er is eigenlijk helemaal niets aan de hand. Als we maar met zijn allen roepen dat er iets niet goed is dan geloven we dat op ten duur ook.
  Modernisering van de monarchie is een stop woordje. Aanpassingen prima, maar ga niet de poten onder de tafel weg zagen, want dan hol je het hele instituut uit.
  Monarchie is helemaal niet ouderwets, het is maar wat je ervan maakt. Gooi geen volle bak met water weg maar wees zuinig op wat je hebt. Kijk nu wat een mooie dag het gisteren was. In een woord geweldig.
  Dit krijg je met een president echt niet voor elkaar !

 20. G Jansen zegt: 27-04-14 om 07:50

  Het blijft altijd weer wonderlijk dat de argumentatie voor de monarchie niet veel verder komt dan emotie. Kennelijk vinden we het prettig om iemand te hebben als nationaal symbool die we dan koning noemen.

  De krampachtigheid waarmee deze keuze via de grondwet wordt beschermd is wel bijzonder. Maar goed, de keuze voor de monarchie is welliswaar democratisch gelegitimeerd, de invulling van dat ambt door overerving blijft toch een wonderlijk fenomeen.

 21. Chris zegt: 27-04-14 om 08:55

  Overgrote deel Nederlanders is voor en daarmee is de kous voor een groot deel af.

  Met de instroom van nieuwe inwoners uit alle delen van de wereld, zijn er mensen die even aan het idee van de monarchie moeten wennen. Die vinden de koning sympathiek, maar snappen de voordelen van een koninkrijk nog niet. Dat komt echter vanzelf.

  Gisteren weer Amerikanen gesproken die hier nu wonen en ook door kregen dat de pensioenen die men in Amerika aan oud presidenten moet betalen, alsmede de eeuwig durende beveiliging de republiek nog veel duurder maken dan ze al dachten. Zij waren al om en hebben de monarchie vol enthousiasme omarmt.

 22. AsJonah zegt: 27-04-14 om 12:58

  Achterhaald en volstrekt niet meer van deze tijd. Puur volksvermaak en de ‘spelen’ indoctrinerend.

 23. Helena zegt: 27-04-14 om 15:21

  Ik ben het volkomen eens met Peter Korsten. Bovendien, bij een democratisch gekozen president weet je nooit wat voor vlees je in de kuip haalt.

  Kies je voor de “president met veel macht”, dan loop je het risico dat je snuiter krijgt die het normaal vindt om af en toe een nacht door te brengen in het mausoleum van zijn voorganger (Maduro Chavez) om met hem te praten, of één die legio wetten invoert of verandert om zelf buiten schot te blijven bij onderzoek naar hem zelf door justitie (Berlusconi – is geen president maar had meer macht dan Napolitano) of een levensgevaarlijke gek als Hitler. Moet je zoiets als vertegenwoordiger van je land willen? Of een figuur als Carter, die heus wel een aardige man was en misschien alles van pinda’s afwist, of van filmsets, maar bitter weinig van omgangsvormen op internationaal en representatief niveau? Dit soort lieden heeft nauwelijks enige voorbereiding op het ambt van president gehad en ze zijn meestal omhooggevallen ambtenaren of vriendjes van zittende politici.

  Kies je voor een ceremonieel president, dan maakt het geen verschil of je nou een president of een koning hebt die toch al weinig macht meer heeft. Een regering kan je wegsturen, maar een staatshoofd…?

  Nee, laten we het maar bij het oude houden. Wel zo vertrouwd en veilig, ook voor het internationale aanzien van ons land.

 24. Emin Pariz zegt: 27-04-14 om 15:32

  Leve de Monarchie leve de Koning

 25. Martin zegt: 27-04-14 om 18:41

  Het voordeel van een monarchie als in Nederland is dat het staatshoofd in elk geval een goede opleiding heeft gehad. Het voordeel van een republiek met een gekozen president is dat je een slechte president kunt wegstemmen.
  Maar als beiden geen grondwettelijke macht uitoefenen lijkt mij het feit van een grondige voorbereiding wezenlijker dan het risico van een slechte president. Het genereert in elk geval continuïteit aan de top.

 26. Bas van Stapelberg zegt: 27-04-14 om 20:33

  Tegen de reacties van de voorstanders van de monarchie is geen kruid gewassen. Kant en Bacon moesten het erin stampen bij mensen dat je moet nadenken, zelf moet nadenken en niet een ander voor je laten denken.

 27. Freek zegt: 28-04-14 om 07:36

  Hier ben ik het echt enorm mee oneens. Als er iets is dat in de Grondwet verankerd hoort te zijn, dan zijn het wel de fundamentele beginselen van ons staatsbestel. En de rol van de koning is zo’n fundamenteel beginsel. Dat hoort in zekere zin nog meer in de Grondwet thuis dan bijvoorbeeld het verbod op discriminatie.

  Door de beginselen van ons staatsbestel in de Grondwet te verankeren wordt gegarandeerd dat er een duidelijk proces is om die beginselen te wijzigen, maar ook dat zulke wijzigingen niet zomaar aan de waan van de dag onderhevig zijn. Dat is volkomen terecht.

  Het deconstitutionaliseren van de rol van de koning is een zeer opportunistisch hulpmiddel voor de critici van de monarchie. De vraag is wat diezelfde critici zouden doen als ze hun doel bereikt hebben. De republiek in de Grondwet verankeren zodat we niet zomaar met een minieme parlementaire meerderheid de monarchie kunnen invoeren?

  Ik heb het volste respect voor de mening van mensen die vinden dat we de monarchie moeten veranderen of afschaffen, maar als ze hun opvattingen in praktijk willen brengen moeten ze er maar voor zorgen dat ze een ruime meerderheid achter zich krijgen. Dat dat een zaak van lange adem is ligt vooral aan het feit dat die meerderheid er op dit moment in de verste verte niet is. Als daar ooit verandering in komt, dan komt die Grondwetswijziging er ook wel. Dat is democratie.

 28. Johannes Suyderlingh zegt: 28-04-14 om 08:57

  Deze Koning is de eerste ‘Media King’: een product ‘van de media, door de media en voor de media’. Aanjager daarbij is Maxima.
  Dat is een gegeven uit de reclamewereld: een product met een saaie uitstraling, voorzie je van een leuk bijproduct of slogan en: hoppakee!
  Het volk kan het geen moer schelen of er een verband is tussen Grondwet en Koning; dat wil Panem et (vooral) Circenses.

 29. Erna van Nes zegt: 28-04-14 om 11:24

  Wat mij betreft, afschaffen dat hele Koningshuis zie geen enkel voordeel in die achterhaalde ‘ poppenkast’ .
  Misschien wel een jaarlijkse feestdag een ‘ Holland ” dag of zo, maar daar hoeven die miljardairs dan niet bij te zijn….
  Aan de regering hebben wij genoeg, een president is ook niet nodig…in Zwitserland gaat het toch ook prima ?

 30. Ricardo zegt: 29-04-14 om 22:43

  Ik ben al vele decennia republikein. In die zin dat ik een politiek volstrekt op afstand gezet veel goedkoper ceremonieel koningschap prima blijf vinden. Ik accepteer ook dat ik inmiddels bij een zeer kleine minderheid hoor nu zelfs (de aanhang van) oud links zich mede vanwege hun multiculturele verwarring en een moderne monarchie koningsgezind opstelt. Ik groeide nog op met de strapatsen (oplichterij) van Prins Bernhard en de gevaarlijk grote macht die hij na WO2 ook nog kreeg.

  In die zin ben ik dus ook voor de koning en tegen de monarchie. Bovendien vergeten veel koningsgezinden dat koning Willem-Alexander uit de tijd van zijn grootmoeder ook nog een jaarlijkse toelage van 4,5 miljoen euro ontvangt. Totaal dus pakweg 5,3 miljoen per jaar. Ik blijf erbij dat dit veel te duur en niet langer uit te leggen is.

 31. Remco zegt: 30-04-14 om 20:08

  Leuk weer, zo’n referentie naar andere landen (zoals Erna van Es Zwitserland aanhaalt). Maar dan moet je het wel compleet doen, en dus alles overnemen wat zo’n land doet. Dus: het land wordt alleen maar leuk voor de rijksten. Ontslagbescherming? Je hebt toch een paar dagen om je spullen in te pakken? Treinkaartjes gemiddeld 2x zo duur maken, en zo zijn er nog veel meer dingen die je dan moet doen.

 32. nou ja zo kunnen we blijven door discuseren wat nou beter is !!!

 33. Laat iemand mij nou eens een zinnig antwoord geven waarom dit
  verwerpelijke instituut in stand wordt gehouden. Het is al eens eerder
  gezegd de Koning behoort een te zijn met het volk ook in slechte
  tijden. De praktijk is echter het tegendeel. De zogenaamde
  Oranjes hebben geen boodschap aan de belastingbetaler en nog
  meer aan de Belastingdienst. En dit alles schijnt in dit land geaccepteerd
  te worden. Neem zo’n NOS nou. De slippendragers met hun verachtelijk
  geschrijf. De hofnarren van de Oranjes. Hoe bestaat het!!.
  Het Engelse Hof draagt wel belasting af. Waarom kan dat niet in Nederland ?
  Een President betaalt in ieder geval wel belasting en die heeft geen last van
  erfopvolging waar je je hele leven last van hebt. En niet alleen financiële
  last

 34. prat zegt: 14-05-14 om 03:04

  FOUTJE bedankt !

  Je moet het dak pas repareren als het regent.
  Dan heeft het namelijk voornamelijk pas zin.
  Het dak is altijd in de hoogheid, daarom !
  Regen komt meestal vanzelf naar beneden, duzz…..

Geef een reactie