De weblogs van de NOS worden niet langer bijgewerkt.

Voor nieuws Over de NOS kunt u terecht op over.nos.nl.
Voor de overige berichtgeving kunt u terecht op NOS.nl.

Lakeiengedrag als koninklijke valkuil

Een organisatie waarin querulanten – mensen die altijd op alles en iedereen kritiek hebben – de boventoon voeren, valt niet te benijden. Evenmin word je blij van een organisatie bevolkt met voornamelijk jaknikkers waar lakeiengedrag de norm is. De organisatie rond een koning is bijna van nature nogal gesloten, hiërarchisch en elitair. Voeg daarbij een lang zittend, niet gekozen of benoemd, maar erfelijk bepaald leiderschap en je hebt wat we meestal een hofhouding noemen.

Tel daarbij op het feit dat een vorst alleen bij calamiteiten en enormiteiten de laan uitgestuurd kan worden en het beeld van een club met een per definitie weinig zelfreinigend en lerend vermogen is compleet. Waar dat op termijn toe kan leiden, zagen we in Spanje en België. Daar moesten afgebladderde koningen het veld ruimen.

Ons land lijkt het er beter vanaf te brengen, maar er zijn toch telkens weer incidenten, zoals nu die rond de prijzige verbouwing van het Haagse onderkomen van prinses Beatrix en een aanlegsteiger bij de Griekse vakantievilla van Willem-Alexander.

Absolute discretie

Mensen in dienst van koning en koningin worden ervoor betaald om hen loyaal en discreet te ‘dienen’ en te faciliteren. Vanwege de vermenging van ambt en persoonlijk leven, kenmerkend voor een erfelijke monarchie, en vanwege de politieke gevoeligheid van al wat de koning doet en zegt, kenmerkend voor een constitutionele monarchie, is het logisch dat van koninklijke personeelsleden absolute discretie wordt geëist.

Het ligt, gelet op de grote afstand tussen koning en ‘lakeien’, niet in de rede dat hofpersoneel gemakkelijk commentaar levert op het doen en laten van de koning. Integendeel. De interactie van de hofhouding met de buitenwereld is, voor zover al aanwezig, marginaal en defensief. De paleisdeuren blijven doorgaans potdicht.

Of de koning binnenskamers kritiek op zijn functioneren duldt dan wel organiseert, is onbekend. Zo weet je bijvoorbeeld niet of hoffunctionarissen Willem-Alexander hebben aangeraden of juist afgeraden een nieuwe, prijzige dienstauto (een verlengde Audi 8 die naar schatting bijna een half miljoen kostte) aan te schaffen.

Ook onduidelijk is welke rol de adviseurs van de koning spelen bij de op zich begrijpelijke bescherming van zijn privacy via het introduceren van een mediacode en het voor de rechter slepen van media die privéfoto’s van leden van de koninklijke familie publiceren.

Of de bijna een miljoen kostende verbouwing van het Haagse pied a terre naast paleis Noordeinde voor prinses Beatrix haar wens of een overheidsgeste was, blijft onbekend.

Transparantie is er, om nóg maar een voorbeeld te geven, vooralsnog ook niet echt rond de besluitvorming over de omvang en kosten van de aanstaande verbouwing van Huis ten Bosch, het woonpaleis van de koning. Ook al gaat het hier om belastinggeld. Tot er een rel over komt, gevolgd door Kamervragen, zullen we ook daar weinig over vernemen.

Tegenspel

Echt gevaarlijk voor de koning is het als hij te weinig constructief tegenspel krijgt en men er vooral op uit is het hem naar de zin te maken. Een soort proactief lakeiengedrag dus, om het wat scherp te zeggen.

We hebben het dan over hofpersoneel en – niet te vergeten – departementale ambtenaren die dingen gaan regelen waarvan ze alleen maar dénken dat die bij de koning in goede aarde zullen vallen of die wensen van de koning gaan vervullen die hij niet of nog slechts in bedekte termen geuit heeft. Omdat lakeiengedrag hun tweede natuur is geworden of omdat ze bij de vorst in een goed blaadje willen komen, kunnen diens medewerkers zelfs twijfelachtige en risicovolle dingen voor hem gaan regelen.

Overijverige en al te gedienstige hofdignitarissen kunnen ook de neiging krijgen om bij gerezen kritiek en ontstane problemen de koning tot elke prijs uit de wind te houden. Bijvoorbeeld door kritiek op de vorst voor hem simpelweg te verzwijgen of te bagatelliseren. Tot dat niet meer kan en dan is Leiden in last.

Zulke proactieve medewerkers bereiken dus precies het omgekeerde van wat ze beogen. Ze brengen ze de koning met hun verkeerde taxaties of met hun te toeschietelijke behaagzucht in een lastig parket. Door hun inspanningen de koning van problemen te vrijwaren zadelen ze hem er juist mee op. Zoiets kan trouwens ook de voor de koning politiek verantwoordelijke minister-president overkomen.

Dit mechanisme zou wel eens een rol gespeeld kunnen hebben bij het indertijd zeer omstreden bezoek van koning, koningin en premier aan de Olympische Winterspelen aan het Sotsji van president Poetin: politiek niet verstandig, maar de net aangetreden koning, erelid van het IOC wilde zo graag en dus pasten ze er ondanks alle kritiek wel een mouw aan.

Aanlegsteiger

Het is interessant als voorbeeld het recente relletje over de door de staat betaalde aanlegsteiger bij de Griekse vakantievilla van Willem-Alexander eens langs de meetlat van het lakeiengedrag te leggen. Hoewel die villa een ‘privéaangelegenheid’ van de koning is, betaalt en regelt de Nederlandse overheid de bouw ervan en wel ‘als onderdeel van een pakket veiligheidsmaatregelen’.

Over het precieze hoe en wat zijn – net als over het Haagse verblijf van prinses Beatrix trouwens – Kamervragen gesteld. Het antwoord op die vragen zal echter niet duidelijk maken of de steiger er op suggestie of aanvraag van Willem-Alexander komt of dat die louter en alleen het gevolg is van een autonoom overheidsinitiatief om de koning te beveiligen c.q. te behagen.

En wie is er nu tegen beveiliging van de koning? En wie berust er niet in dat daarover ‘om begrijpelijke redenen’ nooit mededelingen gedaan worden? Of en tegen welke prijs hier (pro)actieve ‘lakeien’ aan het werk zijn geweest? Wie zal het zeggen?

Het is ook hoogst twijfelachtig dat we dat via een klokkenluider, zoals die zich regelmatig manifesteren in bijvoorbeeld de wereld van de bouw, de banken en de zorg, later nog eens aan de weet zullen komen. Koninklijke klokkenluiders zijn uiterst schaars tot niet bestaand.

Zeker is dat Willem-Alexander zijn Griekse vakantievilla aan zee ziet uitgebreid met een handige aanlegsteiger. Dat is mooi meegenomen voor hem.

Deel deze pagina

« Terug naar het overzicht


37 reacties op “Lakeiengedrag als koninklijke valkuil”

 1. JCH zegt: 20-06-14 om 11:58

  Als ik het goed begrijp deugt er geen spaan van het koningshuis..!
  Nu kun je je dus afvragen hoe goed we af zijn met een republiek of een denkbare democratie… Het gaat mij te ver hier allerlei voorbeelden aan te halen… Dan komt er column bij.. Beste Piet je kunt je ook afvragen hoe netjes de tweede kamer in elkaar zit..?

 2. henk zegt: 20-06-14 om 12:23

  Tja, alsof dit bij een presidentieel stelsel anders is…

 3. Maar bij een president is de basis om te beginnen anders: geen domme dikkop die ‘automatisch’ koning gaat worden bij geboorte. Groot verschil.

 4. Henk Bultman zegt: 20-06-14 om 15:22

  Lakeiengedrag vind je altijd en overal in paleizen en rondom mensen die de macht bezitten. Men knikt en slikt. Er zijn maar weinig personen in die omgeving , die gewoon durven te zeggen waar het op staat en niet bang zijn om op (lange) tenen te gaan staan. Ik wens de koning veel van zulke vaak wijze raadgevers toe.

 5. Margareta zegt: 20-06-14 om 15:44

  @ Roel_of Gewoon ‘erfopvolging’ zou voldoende zijn geweest, dan weet iedereen waar u het over heeft zonder dat u met onaardige kwalificaties gaat strooien… Wij moeten niet vergeten dat de persoon in kwestie geen weerwoord kan geven. U, Roel_of, bent zelf anoniem en kunt er heel makkelijk van alles uitgooien zonder dat dat gevolgen heeft.
  Maar, to the point: de kosten en hoe daarmee wordt omgegaan, dat is wel iets om over na te denken. Moet het transparanter, en zo ja: hoe transparant? Hoeveel recht heeft een mens, en ook een koning, op privacy? Wat moet het volk weten, en wat niet? Wie bepaalt/bepalen dat?
  En de andere kwestie in dit artikel vind ik ook heel boeiend: wie corrigeert de koning? In zo’n positie is een meekijkende en meedenkende, kritische doch liefdevolle geest geen overbodige luxe. Dat geldt m.i. trouwens voor alle mensen die langdurig in een hoge maatschappelijke positie verkeren.

 6. NAvO zegt: 20-06-14 om 15:51

  Misschien zou een positief verhaal over het koningshuis ook wel een keer aardig zijn.
  Ik ben blij met de koning Willem Alexander en koningin Maxima, die net als iedereen positieve en negatieve kanten hebben.
  probeer eens te letten op al het goede wat ze voor ons volk en vaderland doen.

 7. Sam zegt: 20-06-14 om 17:31

  @Margareta
  De premier zou de koning moeten corrigeren. Maar als de premier nog minister van staat wil worden, laat hij het wel uit zijn hoofd.

 8. Louisa zegt: 20-06-14 om 19:36

  Als wij kijken naar de koningshuizen in de ons omringende landen springt dat van ons er in negatieve zin uit. Belgie, Spanje, de troonswisseling was simpel en ging niet gepaard met exorbitant hoge kosten, pracht en praal en luxueuze feesten voor alle gekroonde hoofden van Europa. Nou vind ik Felipe van Belgie niet echt een licht, maar Felipe de Zesde van Spanje geeft duidelijk te kennen dat er voor de Spaanse monarchie modernere tijden zullen aanbreken. Simpele overdacht van de monarchie.Aandacht voor de crisis in Spanje en de hoge werkloosheid. Een transparanter , simpeler en goedkoper Koningshuis. Flip de Zesde snapt het.
  Maar, in Nederland loopt in alle opzichten 50 jaar achter op de rest en dus ook in deze kwestie. In ons land was er vorig jaar een feest met de troonswisseling dat deed denken aan vroeger tijden, het kon niet op, en dat…terwijl er in ons land toch voor veel “onderdanen” niet zo veel te vieren en te spenderen valt.
  Wim-Lex snapt het dus niet. Ja,. juichen bij sportevenementen, dat snapt hij.
  Als ik de reacties tot nu lees heb ik de indruk dat het ook niet doordringt dat wij leven in 2014 en niet meer in vroeger tijden.
  Ik kan nu wel een heel verhaal op gaan hangen over het feit dat de familie van O het toch wel heel breed laat hangen op staatskosten, maar ik vermoed dat dit kwartje niet valt bij de fans van de familie van O.
  Weet u…Nederlanders hebben vaak een heel grote mond, maar als het er op aan komt zijn wij een volkje van volgzame schapen, zeker op dit vlak.

 9. Louisa zegt: 20-06-14 om 19:45

  En dan de lakeien:
  In een land als het onze is het duidelijk dat een koningshuis als het onze alleen kan floreren bij lakeiengedrag: jaknikken, knipmessen, meepraten en dit allemaal om de eigen positie veilig te stellen.(Kijkt , of keek u naar The Tudors ? )
  Nederland: wordt wakker, wordt volwassen en verlos ons van dit harlekijnengedoe.
  En bedenk: in tijden van de Republiek ( Der Zeven Verenigde Nederlanden) waren er verstandige, goed opgeleiden die ons land zouden kunnen besturen: Ik noem één naam, om aan te geven wat ik bedoel: Herman Tjeenk Willink. Zo maar een voorbeeld, hoor.
  Onze laatste Nationale Ombusman, Brenninkmeijer, nummer twee.
  We hebben in ons land heus wel iets in huis om ons als president te vertegenwoordigen….
  En Wim-Lex kan altijd nog als vastgoedmanager iets voor ons land betekenen, met Max als econome naast zich……
  2014 !

 10. @navo, ja juist geef eens aan wat ze behalve het incasseren van het
  geld van de Nederlandse belastingbetaler nog meer doen voor volk en Vaderland en dan bedoel ik niet het bekende verhaaltje.

 11. Mag ik vragen wat voor een goed ze eigenlijk voor het z.g. vaderland doen? Het is nog nooit iets anders geweest dan zichzelf verrijken. Kijk naar Bernhard. Kijk naar mevr, Z. Het gedrag van de nouveau riche…Nu is ze dat natuurlijk ook, maar je kunt je in een dergelijke functie, echtgenote (niet meer, al denkt ze dat zelf en velen met haar) van de koning, je wel gedragen. Bescheidenheid is meer op zijn plaats….

  Het nieuwe werkadres? Hoezo? Mevr. van Amsberg heeft haar ‘functie’ toch overgedragen. Althans dat dacht ik. Ze zou toch rustig aan gaan doen op Kasteel Drakensteyn, dat ook grotendeels verbouwd is met onze (ja , ja) belastingcenten. Als deze mevrouw zo graag verder met haar haar hobby wil gaan (musea bezoeken), dan moet ze er zelf ook maar voor opdraaien en daar heb je m.i. ook geen apart werkadres voor nodig,. Het ontbreekt haar bepaald niet aan eigen vermogen….Ik snap het gewoon niet dat ze het lef heeft….Maar ja, deze mensen staan zo ver van hun onderdanen vandaan dat ze dit soort dingen gewoon niet begrijpen.

  Ze gaan gewoon hun eigen gang en denken helemaal niet aan het ‘gewone’ volk. WA koopt een nieuwe, prijzige dienstauto (een verlengde Audi 8 die naar schatting bijna een half miljoen kostte). En dat (natuurlijk weer van ons belastinggeld). Dan nu weer de ‘problemen met die Griekse vakantievilla. Daarvoor de omstreden vakantievilla in Mozambique (met z’n vriendjes). Verder het landgoed in Argentinië bestaande uit twee grote percelen in de exclusieve privéwijk Muelle de PiedraDe eigendommen van Prinses Máxima (ja, zij is eigenaar!!!) voor enige miljoenen Euro’s. Gekocht toen ze nog nauwelijks enig inkomen had.
  En dan te denken dat de één na de ander in dit land ontslagen wordt, dat er zelfs voedselbanken in dit land zijn. En dat er zoveel mensen armoede moeten leven.
  Gewoon schandalig….!!

 12. Bieter zegt: 21-06-14 om 07:44

  Er hangt zo’n mateloze waas van misgunning over dit artikel, zolang het merendeel van een bevolking zich graag laat leiden door vlaggetjes-gedrag, zal de minderheid zich hier toch bij neer moeten leggen.

 13. Gelijkhebber zegt: 21-06-14 om 10:18

  Uitgaven van koninklijke familie sterk inkrimpen. Alleen Paleis Huis ten Bosch en Noordeinde worden vergoed + een toelage. Meer niet. De rest moet uit privévermogen worden betaald. Dan zijn de kosten te vergelijken met bv de bondspresident in Duitsland.

 14. bas zegt: 21-06-14 om 11:29

  @ NAvO

  Geen slimme opmerking – nu gaan mensen op jou reageren. Laat ik het mild houden, ze worden – zeer vorstelijk – betaald om iets positiefs te doen.

  Dus doen ze dat, dan is dat geen reden voor een compliment, dan doen ze gewoon hun werk.

  Doen ze het niet, of niet genoeg, dan is dat wel reden tot een standje, net zo goed dat als jij of ik ons werk niet goed doen.

  Terug naar het hoofdartikel, ik vind het een goede analyse. Persoonlijk lees ik tussen de regels dat het heel moeilijk, zelfs wel onmogelijk, is om een hofhouding zuiver te houden als het staatshoofd lang regeert.

  En lang is dan in politieke termen, dus waar een premier die 8 jaar zit lang zit, geldt dit ook voor een staatshoofd.

  Het mooie van een republiek is, dat het staatshoofd regelmatig wordt opgevolgd, en dan geconfronteerd wordt met een hofhouding van zijn of haar voorganger(ster). Daarmee zit je de eerste paar maanden met het aan elkaar wennen, en dus voldoende kritiek.

  Dan, na 4 jaar, komt een herverkiezing aan bod. Dat lukt niet altijd, maar waarschijnlijk zal niemand 2 maal herkozen worden (in de grondwetten van de meeste landen staat ook dat dit niet kan, dus waarom zouden wij dit anders doen) en dus komt na maximaal 8 jaar een nieuwe president.

  Geen ruimte om echt een jaknikkerscultuur te ontwikkelen

 15. Erik Boshuijzen zegt: 21-06-14 om 12:24

  Beste Piet,
  Geïnspireerd door jouw blog en het stuk van Monic Slingerland inTrouw van vandaag: Komt je republikeinse overtuiging hier impliciet naar boven? Je blogt via de NOS. Lees ik dus het redactie standpunt? Overigens oud collega, ik ben het eens met je benadering.

 16. G.B. zegt: 21-06-14 om 13:12

  @een positief verhaal over het koningshuis@

  Hoezo? Zijn dat huis zo gewenst dan?
  Bij bible-belt brave domineesvolgers, waarvan we er in dit land veel te veel hebben, wellicht, maar bij weldenkende – zelf denkende – mensen niet.

  En dan dat afschuwelijke droevige volkslied dat erbijhoort…
  Van elk ander land is het volkslied vrolijk en vlot. Bij ons komt het zo van de treurige kansel…
  Ben ik van duitsem bloed… zingen we in ons volkslied.
  Dat ben ik helemaal niet. Ik ben een Nederlander.
  De koning van Spanje geeerd… Die is in zijn eigen land niet eens gewenst, laat staan bij mij.

  Nee. Het is droevig gesteld met ons stelsel. Maar zolang de dominees van Kampen of van de synode van Dordrecht/oude berijming in dit land geeerd worden – want is is wel lekker gemakkelijk dat anderen het denkwerk doen – zal er van democatie voorlopig geen sprake zijn.

 17. Leve de republiek! zegt: 21-06-14 om 18:39

  Het koningschap hoort niet thuis in een land dat zichzelf een democratie noemt. Althans niet, als het de belastingbetaler geld kost en de vorst bij de gratie van de wet nog reële politieke invloed heeft.

  Beide dingen zijn het geval. Wanneer kappen we eens met gratis geld geven aan diverse leden van een Quote500-familie? Dat ze maar een manier vinden om hun onschatbaar waardevolle bezittingen te gelde te maken.

  Aangezien het niet haalbaar is om een koningschap te hebben dat niets kost en 100% ceremonieel is moeten we ermee kappen. Zelfs als de vorst geen wettelijk geregelde invloed in de poltiiek heeft, staat hij als persoon nog zo dicht bij de machthebbers dat hij achter de schermen toch macht heeft bij gratie van zijn geboorte.

  Moeten we dat willen? Ik vind het op geen enkele wijze meer verdedigbaar om op basis van wiens baarmoeder je uit ontsproten bent zo’n invloedrijke positie te hebben.

 18. beste Roel en aanverwante personen.

  Lakeiengedrag heb je ook in een republiek.
  Er wordt een lang draderig en oppervlakkige opsomming gegeven, van het hoe en het waarom.
  Ik ben zelf erg blij met onze democratische monarchie, waarin transparantie en uitspraken mogelijk zijn. Vaak wordt gekeken naar
  AMERIKA, Duitsland……..maar Iran/Irak/Pakistan enz. hebben ook een republiek. God behoede ons dat het grote geld ook ons gaat verdelen en beheersen.
  Wees ook eens blij en positief zoals wij het nu nog hebben.

 19. Bieter zegt: 22-06-14 om 07:32

  Koningshuizen zullen er altijd zijn,alleen moeten wij (het volk) ons beseffen dat al die zg. koninklijkheden in de kern ook maar heel gewoon mens zijn, wat is daar nu zo moeilijk aan.

 20. Johanfrederik zegt: 22-06-14 om 12:42

  Mevrouw Margareta heeft helemaal gelijk. Kritiek zonder bewijzen is nutteloos, echter nadenken over bepaalde zaken heeft wel degelijk zin.
  Zeker is, dat er in Griekenland niet zonder vergunning is gebouwd, wie deze dan ook toegestaan mag hebben. Prinses Beatrix heeft eigen ruimtes in Den Haag nodig om niet in aanvaring te komen met ontvangsten van de Koning en Koningin en om speculatieve invloed te vermijden. Bovendien mag deze staatsvorm best wat kosten en is noodzakelijk om deze taken dan ook op de beste manier en professioneel uit te voeren. Het geheel komt nogal bekrompen (wèl Nederlands) over. De nederlandse bemoeizucht is dan ook
  spreekwoordelijk.

 21. Hierbij een opmerking:
  Pied-a-terre Prinse Beatrix
  Als ik mijn huis verkoop betaal ik ook de renovatie niet voor de volgende gebruiker .De toenmalige Prins heeft er en goede winst op gemaakt.
  De Prinses kan ook haar werkkamer in het Paleis Noordeinde gewoon gebruiken.
  De belastingbetaler betaald al genoeg voor de Familie.
  Onze oudjes worden als … behandeld.
  Wat voor rechten heeft die Familie meer als de gewone bevolking.
  Zij kunnen het best zelf betalen .Moeten ik ook als ik ga verhuizen.

 22. Boudewijn zegt: 22-06-14 om 15:25

  Het genuanceerde verhaal van Piet van Asseldonk wordt volgens goed Noord Koreaans gebruik weer geheel in de ‘bloemetjesjurkensfeer’ gegooid. Ons koningshuis heeft een relatief machtige positie. Zij vormen onderdeel van de regering en kunnen om die reden geen weerwoord geven. Als zij een heel klein stapje terug zouden doen – zoals heel veel vorstenhuizen in Europa – dan kunnen zij zich veel meer veroorloven. Kijk maar naar Zweden.
  Geen enkele democratie is feilloos. In ons land worstelen wij van tijd tot tijd met ons koningshuis. Nu kun je daar helemaal aan voorbij gaan, maar je kunt er ook eerlijk over discussieren. Denk nog eens na over Mabelgate, De Roy van Zuijderwijn en niet te vergeten de tweede Lockheed affaire die Den Uijl om electorale redenen niet voor de rechter heeft willen brengen. Dit zijn slechts voorbeelden die wij weten, mogelijk is er meer. Vandaar dat de transparantie best bediscussieerd mag worden zonder dat degene wordt neergezet als republikein.
  Wij moeten ons afvragen wat het Noord Koreaanse feestje (troonswisseling) van vorig jaar zegt over de Nederlanders als wij in België en Spanje zien hoe het ook kan.

 23. Rina zegt: 23-06-14 om 16:51

  @ NaVo: Groot gelijk, ik zou het nooit zo kunnen en tevens ook niet willen. Wordt moe van negatieve verhalen. Zo kun je iedereen in een kwaad daglicht zetten, aanzetten tot schamper en smaad is blijkbaar heel makkelijk… enne…krijgt u hiervoor toevallig ook betaald meneer de schrijver???

 24. Sommige mensen reageren echt op iedere column, ongeacht het onderwerp, met dezelfde tirade tegen de monarchie. Worden die mensen niet een beetje moe van zichzelf? De grote meerderheid wil de monarchie houden met de Oranjes. Klaar. Er bestaat ook gewoon democratische legitimiteit voor de monarchie via de parlementaire democratie.

  On topic. Ik denk dat Willem-Alexander een koning is van deze tijd, en niet afgeschermd leeft van kritiek. Als er iets te klagen valt dan staan de kranten en het internet er vol mee, en komt het ook op tv langs. Dan moet je echt je best doen om het níet mee te krijgen.

  Willem-Alexander heeft dus volgens mij geen lakeien nodig om voeling met de maatschappij te houden. Dat gold voor Beatrix ook al, zeker in de tweede helft van haar koningschap. Zij weten wat er maatschappelijk speelt. Dat blijkt uit hun activiteiten en toespraken.

  In hun positie hebben zij wel beperkte ruimte om in te spelen op maatschappelijk debat. Een biertje drinken met Poetin geeft het signaal af: de dialoog gaande houden. Dat was op dat moment ook het kabinetsstandpunt, dus Willem-Alexander deed niets raars.

  Inmiddels is die situatie veranderd. De G7 dreigen met extra sancties, en Rutte (die eerder tegen sancties was) volgt nu die internationale lijn. Hij kan ook niet anders. Nu zien we de koning en koningin niet meer informeel met Poetin in beeld, maar wel met Obama.

  Dat is denk ik niet compleet geregisseerd, maar dat Willem-Alexander nu niet gezellig met Poetin in de media verschijnt toont dat hij inmiddels heel goed weet hoe en wat.

  Tenslotte, relletjes over een nieuwe auto of verbouwing gaan nergens over. Dat zijn herkenbare issues. Daar ontstaan echt geen politieke of staatsrechtelijke crises over.

 25. @Roel: een president kijkt doorgaans ook niet verder dan zijn politieke neus lang is, met alle gevolgen van dien. Wou jij iedere vier jaar een enorm geldverslindende propagandacampagne, waarin twee kandidaten elkaar met modder gaan gooien? En als een van beide gewonnen heeft, blijken ze opeens verrassend goed met elkaar samen te kunnen werken…
  Geef mij dan maar een koningshuis voor onbepaalde tijd, dat zich daarover niet druk hoeft te maken en dat zijn ‘waarde’ (!) heeft bewezen in de loop van de geschiedenis. En nee, ze zijn niet perfect. Hierboven staan wat verbeterpunten, en het koningshuis zou dom zijn om daarvan niet te leren.

  On topic: ik vind het stuk van Van Asseldonk nogal suggestief, op een lelijke manier. Wat heeft het Nederlandse volk ermee te maken welke lakei vóór aanschaf van W-A’s dienstauto is en wie tegen?
  De basis van een koningshuis bestaat m.i. juist uit het vertrouwen dat dergelijke mededelingen over privézaken achterwege blijven.

 26. Louisa zegt: 23-06-14 om 21:06

  Geen enkel systeem is feilloos. Het is ook helemaal niet de bedoeling dat wij een feilloos systeem krijgen.Want dat is onmogelijk.
  Neem landen als de VS en Frankrijk, daar zijn goede en slechte presidenten geweest.( Ja, en sommige Amerikaanse presidenten stammen uit zeer rijke families en betalen zo hun verkiezingscampagnes, maar is de VS eigenlijk wel een goed voorbeeld ? Wij zijn Europeanen. ) Het blijft tenslotte “mensenwerk”.
  Alle systemen kosten bovendien geld, zo veel is zeker. En gepensioneerde vorsten en presidenten hebben recht op een pensioen. Ook terecht.
  Maar er is wel verschil: € 250.000 is heel wat minder als gage voor een staatshoofd dan de krankzinnige belastingvrije bedragen die nu worden uitbetaald aan het Huis van ON.Dat is echt niet meer van deze tijd. Terwijl het land in crisis verkeert ! Het toont aan dat het HvO zich echt verheven voelt boven de massa.Geen enkel stapje terug..
  En bovendien toont dit aan dat wij, ik zei het al, behoorlijk achterlopen in de tijd. Dus eens met Boudewijn.
  En tenslotte: erfopvolging is ook belachelijk en achterlijk, in de letterlijke betekenis van het woord.

 27. Louisa zegt: 23-06-14 om 21:09

  @Bieter en @Johanfredrik: U behoort kennelijk tot degenen die het volstrekt normaal vinden dat er in ons land een familie is die zich alles meent te kunnen permitteren. Ik vermoed dat u stamt uit kringen die menen dat er meesters en slaven zijn.
  Nu, ik niet.

 28. Willem zegt: 23-06-14 om 23:24

  Beste Nederlanders,

  Als democraat ben ik niet pro Koning, maar weet dat dat de meerderheid beslist.
  Het hele feest heeft de schatkist 5 milj en amsterdam 7 miljoen gekost. Dus alles bij elkaar 70 EUROCENT per NL.
  Als ik dan kijk hoeveel mensen er waren , TV Kijkers en goodwill hiervan is uitgegaan. een koopje.
  In Duitsland hing men voor de buis!!!!
  Een lichtpuntje in crisistijd, kinderen op school vonden het Super, u niet, ik neem aan dat u niet gekeken heeft en uit protest de TV uitdeed en uw abb. van de krant heeft opgezegd vanwege de belachelijke dikke pagina’s extra aandacht

  Een auto voor het aantal KM wat hij rijdt en moet rijden moet een goede auto zijn. Ja misschien had hij niet verlengd hoeven worden, maar zijn moeder reed een VOLVO S80, ik ga met mijn tijd mee, u waarschijnlijk ook, waarom de koning Niet. Ik proef hier eerder wat van Jaloezie!
  Na een aanslag waarbij 7 burgers de dood vonden is veiligheid gewenst, hier in NL, maar ook in griekenland.

  Het maakt niet uit wat er gebeurd het is nooit goed.
  U behoort tot de groep ZEURPIETEN.

  Deed NL het net zoals in Spanje, dan waren we krenterig en niet trots genoeg, of was het de Hollandse gierigheid.
  Wordt er een aanslag gepleegd vanaf het water in Griekenland door een of andere boze Griek of Turk, waar hebben we dan nog een Veiligheidsdienst voor.

  Wees blij met een president, kijk eens wat alle oud franse en duitse presidenten nog krijgen aan vergoedingen, pied a terres, gratis vliegen , personeel en salaris, TOT AAN HUN DOOD

  Nee, wij zijn niet modern, misschien niet goedkoper, maar wel een huis van Oranje

 29. @ NAvO en ja-knikkers zegt: 24-06-14 om 12:35

  @NAvO: Wees ook een positief..?
  Fijn dat u blij bent met de koning en de illusie van de pracht en praal die het uitstraalt (op u en velen onnozelen met u).
  Maar waar het om belastinggeld en kosten van u en mij betreft – en het gaat hier om veel geld dat voor het koninklijk huis wordt uitgegeven om diverse zeer dubieuze redenen – lijkt het mij toch zeer belangrijk om kritisch en zuinig te blijven. Er wordt al genoeg met (belasting)geld over de balk gegooid dat u en ik moeten opbrengen.
  Alleen al om die reden zou ik zeggen volledige openheid en transparantie of het alternatief van de republiek!

 30. Leve de republiek! zegt: 24-06-14 om 15:38

  @ Willem: Wat de Duitse en Franse ex-presidenten tot aan hun dood vangen is totaal irrelevant. Wij hebben in ons land een wachtgeldregeling voor vertrekkende politici, en die is beduidend minder luxueus.

  Als ons staatshoofd een door het parlement benoemde bewindspersoon zou zijn, net zoals in Duitsland, zou deze zoals elke bewindspersoon na vertrek een poos doorbetaald krijgen maar dan houdt het ook op. Uiteraard krijgt hij of zij na het bereiken van de pensioenleeftijd ook een oudedagsvoorziening, maar daar is ook premie voor betaald.

  Wat het volk wil, is ook irrelevant, net als de kosten. Het gaat om het principe. Als iets intrinsiek verkeerds toevallig ‘de wil van het volk’ is, maakt het het niet minder verkeerd. Het verkrijgen van een maatschappelijke positie PUUR EN ALLEEN op basis van geboorte, is intrinsiek verkeerd, punt uit. Of we nu met z’n allen willen dat het gebeurt doet daar niks aan af. Mensen zijn nu eenmaal hypocriet. Als je hen zou vragen of ze het principe achter monarchie (dat je geboorte bepaalt welke positie je verwerft) goedkeuren zonder de monarchie te noemen zal er massaal ‘nee’ gezegd worden.

  Tijd om met deze middeleeuwse poppenkast af te rekenen.

 31. Louisa zegt: 24-06-14 om 19:40

  Ik begrijp dat wanneer Willem de meningen leest van degene die het niet met hem eens zijn hij deze “ZEURPIETEN” noemt.
  Zwak argument, Willem.
  En wat “Jalousie” betreft: is dit en zelfprojectie ?
  Ik heb het meer gezegd: Bij de vlaggetjeswapperaars zijn er een paar steekwoorden: “Een president kost ook geld , azijnplassen, jalouzie, ze doen zo veel voor ons land” etc etc.
  Maar aan deze discussie zal voorlopig wel geen einde komen.

  Jan Klaassen en Katrijn blijven in de poppenkast.

 32. Maryam zegt: 27-06-14 om 21:06

  Jan Klaassen en Katrijn zijn in de poppekast gebleven, Lisa. Maar gelukkig zie ik nergens meer een poppekast. Er blijft hoop op het einde van onze monarchie in de huidige vorm. De onze is inderdaad veel geldverslindender dan die van ander Europese monarchiën.

 33. ben risus zegt: 04-07-14 om 12:53

  Een mooi voorbeeld van gekozen presidenten. Sarkozy, Berlusconi en andere criminelen in Oost-Europese landen. Zo corrupt als een mens maar kan zijn. Het is al eerder gezegd: iedere handige, sluwe vos kan het tot president schoppen. Om na één ambtstermijn te worden verruild voor weer een andere figuur. O, o wat zijn we blij met dat soort democratie! Gefrustreerde figuren zullen altijd tégen een bepaald niveau, met decorum aanhikken. Ook een president heeft een kostenpost van heb ik jou daar. Juist (kennis van) geschiedenis van een land als Nederland is kostbaar en herbergt continuïteit. Gelukkig denkt 90 % van de Nederlanders zo, dus laat dat zooitje ongeregeld maar roepen.

 34. @risus, misschien is het goed dat je je eens verdiept in een stukje
  geschiedenis van de erfopvolgers. En, bij mijn weten is er nog nooit
  een referendum over dit Koningshuis geweest. Dus voortaan geen
  onzin vertellen dat 90% dat Nederlanders er zo over denken.
  In ieder geval een President kost jaarlijks geen 110 miljoen euro.
  En weet je, een President betaalt wel belasting ook in slechte tijden.

 35. WA studeerde tegelijkertijd met onze dochter in Leiden. hij haalde
  niets en kreeg zijn bull, zomaar.

  Ook mocht zijn naam met veel pracht en praal in het “kleine kamertje”,
  zelf gezien.

  zoals gezegd, een vrij simpele man die op een grootse wijze gedomineerd wordt door zijn vrouw.
  die beter in Argentinië had kunnen blijven maar door Trix in het
  zadel is geholpen. Leuke vader heeft ze!

 36. Giechelmeisje zegt: 17-07-14 om 12:39

  Koninklijke klokkenluiders bestaan wel degelijk, maar worden monddood gemaakt door de knipmessen aan het Hof. Toch zal het niet heel lang meer duren totdat er echt openheid zal komen over de familie Van Oranje waar velen zich onbehagelijk en ongemakkelijk bij zullen gaan voelen.

 37. G.B. zegt: 17-07-14 om 13:39

  @Koninklijke klokkenluiders bestaan wel degelijk@
  Wie zijn dat dan? Op welke posities?

Geef een reactie