De weblogs van de NOS worden niet langer bijgewerkt.

Voor nieuws Over de NOS kunt u terecht op over.nos.nl.
Voor de overige berichtgeving kunt u terecht op NOS.nl.

De beveiliging van de koning

Koning Willem-Alexander wordt, net als de andere leden van het Koninklijk Huis, van staatswege vierentwintig uur per dag zeven dagen per week beveiligd. De drie dochtertjes van het koningspaar ‘genieten’ zelfs op school een permanente beveiliging. Ook tijdens de vakanties van de leden van het Koninklijk Huis gaat die 24/7-persoonsbeveiliging , zoals dat in het jargon heet, gewoon door.

Deze miljoenenoperatie, waarvoor speciale ambtelijke diensten, zoals de Dienst Bewaken en Beveiligen (DB&B) van de politie en de Koninklijke Marechaussee, dag in dag uit in de weer zijn, is wettelijk volledig afgedekt. Over de aard en omvang van deze megaoperatie worden – om mensen die iets kwaads in de zin hebben niet op een idee te brengen – nooit mededelingen gedaan. Ook niet over het onderzoek naar dreigingsniveaus e.d. dat eraan ten grondslag ligt.

Dat is begrijpelijk. Niemand wil het op zijn geweten hebben dat door een te grote openheid de veiligheid van de koning en diens naaste verwanten in het geding komt. Tegelijk valt op dat de informatiestilte op dit terrein wel heel ver gaat.

Belastinggeld

Over de hoeveelheid belastinggeld die jaarlijks met de beveiliging van de Oranjes gemoeid is en zelfs over de verdeling daarvan over de verschillende departementale begrotingen, bewaart de overheid een absoluut stilzwijgen. Niettemin kan je de vraag stellen of openbaarmaking van het met de beveiliging van het Koninklijk Huis gemoeide totaalbedrag op jaarbasis afbreuk zou doen aan de effectiviteit van de beveiliging.

De in Den Haag zo vaak bepleite transparantie is met zulke informatie gediend. Daarnaast lijken bewindslieden af en toe wel érg gretig om met een beroep op de veiligheid lastige vragen van parlement en pers over het treffen van maatregelen en het maken van (extra) kosten voor de koning en zijn familie af te wimpelen.

Onlangs nog was dat het geval met vragen uit de Tweede Kamer over de financiering van rijkswege van een aanlegsteiger bij het Griekse vakantiehuis van Willem-Alexander en de hoge verbouwingskosten van het Haagse pied-á -terre van prinses Beatrix. En zelfs de hoge prijs (een half miljoen euro) van een nieuwe dienstauto voor de koning werd, zonder verdere uitleg, in verband gebracht met diens veiligheid.

Dezelfde weg werd een paar jaar geleden ook al bewandeld met betrekking tot gerezen vragen over het immense veiligheidshek rond Drakensteyn, het privékasteeltje van prinses Beatrix.

Onthullend verhullend

Onthullend verhullend in dit verband zijn de antwoorden begin deze maand van premier Mark Rutte op schriftelijke vragen van het PvdA-kamerlid Jeroen Recourt ‘over de betrokkenheid van de Nederlandse staat bij de beveiliging van een woning van de koning in Griekenland’. De premier geeft volmondig toe dat de houten steiger bij de Griekse privévilla van Willem-Alexander, waar persrumoer over ontstond, in samenspraak met de Griekse overheden vervangen is door een betonnen steiger.

Maar dat is lang niet alles. Er is op het terrein van die vakantievilla ook nog een bijgebouw (als onderkomen voor beveiligingspersoneel) gebouwd. Het koninklijk privéterrein is verder met een door het rijk te onderhouden ‘beveiligingshek’ omringd en ten slotte zijn er ook nog niet nader aangeduide ‘voorzieningen in de woning’ van de koning getroffen.

Allemaal ‘uit veiligheidsoverwegingen’ en dus allemaal op kosten van de staat, zij het dat er ‘met betrekking tot het privégebruik van de steiger verrekening plaats vindt op basis van schriftelijk overeengekomen afspraken’. Over de inhoud van die afspraken of over de kosten van de ingrepen geen nadere mededelingen, omdat volgens de premier ’de overheid dat nooit doet’ en omdat ‘dit ongewenste veiligheidsrisico’s kan opleveren’.

Wel meldt hij nog maar eens dat de rijksoverheid ‘voor een beperkte groep personen’, onder wie de leden van het Koninklijk Huis, een ‘bijzondere verantwoordelijkheid’ heeft vanwege ‘het nationale belang dat met hun veiligheid en ongestoord functioneren is gemoeid’.

Privacy in het geding

De permanente en dus peperdure beveiliging waar de koning en zijn naaste familie mee te maken hebben zullen ze zelf overigens niet altijd als een zegen ervaren. Hooguit als een noodzakelijk kwaad. Zo’n 24uurs-beveiliging is, hoe je het ook wendt of keert, een inperking van de privacy waar ook leden van het Koninklijk Huis wettelijk aanspraak op kunnen maken.

De persoonsbeveiligers moeten de privacy van de leden van het Koninklijk Huis overigens respecteren; tenminste binnen de grenzen van hun beveiligingstaak, de staatsveiligheid en het openbaar belang. De DB&B-beveiligers zijn geen inlichtingen- en/of opsporingsambtenaren en dienen uiterst discreet te opereren, maar de DB&B krijgt hoe dan ook veel informatie over wat de leden van het Koninklijk Huis buiten hun privévertrekken doen en laten.

De DB&B-site meldt enigszins dreigend over de beveiligers: “Je ziet ze nauwelijks, maar ze zijn er wel. (..) Overal waar leden en gasten van het van het Koninklijk Huis gaan volgen ze.” Dat gaat ver, want de dienst laat er geen misverstand over bestaan de Oranjes ook ’in privéomstandigheden’ te moeten bewaken.

Ze voegt er ter geruststelling aan toe dat haar medewerkers beschikken over ‘een grote mate aan flexibiliteit en improvisatievermogen en zich zoveel mogelijk aanpassen aan de wensen van de te beveiligen personen’.

Of onder die wensen ook de eventuele wens van de koning valt hem en zijn familie – bijvoorbeeld tijdens de vakantie – maar eens even niet te bewaken en te beveiligen, weten we niet. Daar worden om veiligheidsredenen – ook wel aangeduid als ‘begrijpelijke redenen’ – door de overheid ‘uiteraard’ nooit mededelingen over gedaan.

Deel deze pagina

« Terug naar het overzicht


16 reacties op “De beveiliging van de koning”

 1. Pomoek zegt: 14-07-14 om 10:34

  Mee eens. Uiteraard moeten de leden van het kon. huis worden beveiligd. Maar wat moeten ze daar zelf aan bijdragen en wat betaald de belastingbetaler? Is het redelijk dat de Nederlandse belastingbetaler alle kosten betaald van het hek dat om het privé vakantiehuis van de koning staat betaald? Ik vond van niet. De regering mag zich wat mij betreft duidelijker en steviger opstellen tegenover het koningshuis in dergelijke situaties. De staat trekt iets te makkelijk de portemonnee in dergelijke situaties.

 2. Johan zegt: 14-07-14 om 11:33

  Gaat dit stuk ergens over? Natuurlijk worden de oranjes bewaakt. En moeten we ze dan opsluiten in de paleizen? Mogen ze niet op vakantie?

  Dat deze beveiliging nodig is, kun je toch moeilijk het koningshuis aanrekenen.

 3. Hennie zegt: 14-07-14 om 17:41

  Ik heb er niet zo’n probleem mee om niet te weten hoeveel het kost om de Oranjes te beveiligen omdat zij veel doen dat in het belang is van Nederland en zijn bewoners.

  Wel vraag ik me af hoeveel het kost om Geert Wilders te beveiligen omdat die meent op een ongenuanceerde en kwetsende manier mensen van een andere religie te moeten afschilderen. Zijn 24/7 beveiliging wordt ook door de Nederlandse belastingbetaler betaalt…

 4. Bas van Stapelberg zegt: 14-07-14 om 17:42

  Wat jammer toch dat de bevolking in ons land niet valt te beschermen. Vooral oude mensen worden helaas iedere dag slachtoffer van geweld met de dood tot gevolg en zeker spijtig dat iedere opsporingsdienst daarvoor wegkijkt onder het mom capaciteitsgebrek, geen mogelijkheden, prioriteiten stellen, we moeten flitsen, triest maar helaas de realiteit.

 5. Ricardo zegt: 14-07-14 om 21:05

  Goed stukje. Transparantie geldt als altijd vooral voor minder handige en/of meer machteloze burgers. Zelfs een beetje daarvan moet bij de oude en nieuwe kasten van rijken en machtigen en de overheid via doorgaans onbetaalbare, ondoorzichtige en langdurige procedures bevochten worden. Een zeer diep ingebakken vorm van rechtsongelijkheid die me steeds weer doet denken aan die ‘goede oude tijd’ van trekschuiten, regenten, vooroorlogse verhoudingen.

  De huidige regenten proefden in de jaren 60 tot 90 van de vorige eeuw aan een nieuwe vrijheid, een fijne jeugd van vooruitgang en veel afzetten tegen gezag. Om dat zelf nu weer op schijnbaar democratische en transparante wijze weer af te breken. Hun zogenaamde samenleving is intussen ook allang weer versplinterd.

  Het is m.i. tijd dat de jongeren tot 40 jaar deze ‘standbeelden’ ook weer omver gaan trekken op een even verrassende manier als sinds de tweede wereldoorlog zo vaak gebeurde. Want zelf bestuurders en politici van boven de 40 ogen ‘te verkalkt’ om nog te boeien. Die generatie lijkt vooral uit zeer vroeg oude jongeren te bestaan. Een kritische discussie over de kosten en positie van dit relatief jonge koningspaar past daar prima in. Ook al vindt premier Rutte van niet.

  In het geval van het koningshuis geldt nog steeds een merkwaardige geheimhouding die in 200 jaar monarchie nauwelijks veranderd is. Intussen worden burgers door een toenemend gebrek aan juridische, politionele en justitionele bescherming en handhaving steeds meer in de steek gelaten. Overgeleverd aan de rap toenemende wetteloosheid van te open grenzen en een almaar toenemende ‘multiculti jungle’ waar weinigen zich nog in thuis voelen en waar al jaren domweg het recht van de sterkste groep geldt.

  De altijd goed beschermde bestuurlijke, politieke, rechterlijke en journalistieke elites spreken altijd veel en graag over ‘onze samenleving’ terwijl zij meestal die van henzelf bedoelen en zich doorgaans ook weinig kunnen of willen voorstellen bij een echte ‘doorsnee’ straat. Zij vervullen als vanouds een ‘zalvende en masserende’ rol die zij altijd graag ‘boven partijen, samenbindend en toegankelijk’ noemen. Want juist in die kringen kent de arrogantie geen grenzen. Brutaal, al oogt die minder ernstig als de inderdaad vaak brute en rauwe werkelijkheid van al die andere straten.

 6. bas zegt: 14-07-14 om 21:34

  Zou bekend worden dat de beveiliging – ik noem maar iets – 24 miljoen per jaar kost, dan is dat redelijk snel om te rekenen naar een bedrag per persoon. Want wie het betreft, dat is redelijk makkelijk uit te vissen.

  Maar, stel dat de uitkomst is 2 miljoen pp, dan zegt dat bar weinig. Voor die 2 miljoen kan je waarschijnlijk 30 man inschakelen, maar dan hebben ze lege handen

  Willen ze communicatie apparatuur hebben, mee kunnen rijden met een eigen auto etc, dan kost dat ook geld.

  en dat gaat dus van die 30 mensen af, maar niemand kan zeggen hoeveel van die 30 mensen er niet zijn.

  En hoe die ingedeeld zijn – er is best kans dat overdag meer mensen werken dan ‘s nachts

  Dus inderdaad, de bedragen zeggen erg weinig.

 7. ben risus zegt: 15-07-14 om 17:14

  Als versteviging van de politieke rol over de hoogte van de financiering van de beveiliging zou in het belang van de veiligheid van leden van het koningshuis een geheime commissie, bestaande uit één vertegenwoordiger van elke politieke partij die regeringsverantwoordelijkheid draagt, ieder jaar het budget kunnen vaststellen en controle op naleving hiervan kunnen uitvoeren. Op die manier bereik je twee doelen: vergroting van de democratische controle en (daarmee samenhangend) een redelijk vertrouwen onder de bevolking dat de volksvertegenwoordiging meer participeert bij dit budget.

 8. De andere Nederlander zegt: 15-07-14 om 19:37

  Overal in de wereld worden hoogwaardigheidsbekleders beveiligd. En die beveiliging is alleen maar toegenomen door de dreiging van extremisten van allerlei pluimage. Ons land zou in een chaos kunnen geraken als we ze net zouden (laten) bewaken. En het maakt niet uit of het de koning is of niet, want in andere landen zijn dezelfde kosten aanwezig.
  Meer transparantie zouden we natuurlijk allemaal wel willen, maar als dat ten koste gaat van veiligheid is dat onverstandig. Laat het verstand eens meer wegen dan ideeën, politiek of republikeins.
  Het zou beter zijn als de schrijver zich meer richt op misstanden in de samenleving waar feitelijk iets aan gedaan kan worden. Denk daarbij aan de politieke leiders: zijn ze daadwerkelijk een voorbeeld voor de samenleving, doen zij zelf wat het beste is voor land en volk, enz.
  Of denk aan de diverse maatschappelijke organisaties: zetten zij zich wel echt in voor het welzijn van de bevolking, doen zij baanbrekend werk waarvoor ze opgericht zijn, enz.
  En natuurlijk aan ons allemaal: zetten we ons echt wel in voor een schonere leefomgeving, hebben we iets over voor onze omgeving, respecteren we elkanders levensovertuiging, hebben we echt wel oog voor de enorme voordelen van ons kleine land als we het vergelijken met misschien wel 95% van alle andere landen of maken we onze reputatie als klagers waar, enz.
  Genoeg om over te schrijven, als het maar opbouwend is en niet alleen maar kritiek hebben, klagen, anti systeem gezeur en ‘politiek juist’ geneuzel.

 9. Mike zegt: 16-07-14 om 08:59

  Dat deze ambtenaren geen opsporingsambtenaren zijn is een misvatting…

 10. Bas van Stapelberg zegt: 17-07-14 om 08:24

  De andere Nederlander werkt waarschijnlijk als sprookjesverteller in een pretpark. Voor je informatie dit zijn de misstanden in de samenleving, geen afleidingsmanoeuvre gebruiken.

 11. Arno zegt: 17-07-14 om 09:55

  Helaas zit de mensheid zo in elkaar, dat al die beveiliging nodig is. Als de mensheid nou eens zo ging leven, dat al die beveiliging niet nodig is, zijn al die kosten ook niet nodig.
  Ook als leden van de Koninklijke familie ergnes rondlopen, loopt iedereen op ze af. Laat ze lekker lopen en loop niet gelijk op ze af. En bijvoorbeeld op koningsdag, iedereen probeert door de hekken heen te komen. Laat die mensen lekker hun programma afwerken en blijf rustig achter de hekken.
  En ga niet bij Eikenhorst staan te posten of je een glimp van ze opvangt, doe je bij een ander ook niet.
  Echt we hebben dit met zijn allen aan onszelf te danken.

 12. bas zegt: 17-07-14 om 12:37

  @ de andere Nederlander,

  In België is heel lang gedacht dat de Bende van Nijvel in werkelijkheid een groep Rijkswachters was, die dachten dat met het veroorzaken van grote chaos de roep naar veiligheid – en dus meer Rijkswachters groter zou worden.

  Of het waar is, is niet bekend, en ik noem dit alleen om aan te geven dat alle maatregelen, dus ook veiligheidsmaatregelen, risico’s opleveren.

  En dus is controle van die veiligheidsmaatregelen noodzakelijk.

  Want ja, het zal lijken alsof de beveiliging nog altijd beter kan. Bijvoorbeeld door wegen af te zetten als beveiligde personen er overheen komen, en andere totaal onaanvaardbare maatregelen.

  We moeten niet vergeten dat de overheid er voor de burgers is, en niet omgekeerd. Dat sommige personen beveiligd moeten worden is te betreuren maar helaas onvermijdelijk. Maar dit moet wel op het niveau dat minimale overlast, waaronder kosten, met zich meebrengt.

 13. jakob zegt: 18-07-14 om 16:22

  Ja , kosten auto 7 ton , salaris 9 ton , salaris maxima 3,5 ton .
  allemaal veel en rijkelijk , de arbeider droomt er van .

  De koning kreeg hoofdpijn over zijn vakantiehuis.en dat terwijl er Nederlandse Arbeiders aan het verrekken waren tijdens de crisis.

  Ik twijfel aan het koningshuis wat kost het en wat levert het op??
  Markje zo daar antwoord op moeten geven maar deze (accijncen )koning loopt het dun dan door de broek.

  Geschiedtechisch hoop ik dat Waaatje het aardig gaat doen nu lijkt hij een zwakke afspiegeling van W3…..

 14. We hebben ooit Hare Majesteit nog eens op bezoek gehad in ons dorp, ik zag hoe de beveiligingsmensen met gladde schoenzolen (want nette schoenen) over kasseien liepen. Geloof me, de beveiliging is een wassen (kostbare) neus.

 15. De andere Nederlander zegt: 23-07-14 om 19:42

  @ Bas van Stapelberg

  Ik werk niet als sprookjesverteller. In tegendeel. Ik ben mij zeer bewust van wat er in de wereld werkelijk gebeurt.
  Het punt van bescherming van ouderen enz. versus capaciteit is een juist punt. Want een meer accurate inzet van politie zou zeker helpen. Het aangehaalde voorbeeld (flitsen met een man de hele dag in de auto krantje lezen of slapen – zelf gezien!) is toch echt geen oog hebben voor de noden in de samenleving. En dat bedoelde ik ook met het vaak aansnijden van dergelijke onderwerpen als veel nuttiger dan oeverloze republikeinse discussies. Het houdt ons in ieder geval wel van de straat :)

 16. prat zegt: 27-07-14 om 22:34

  Het gaat weer eens over geld i.p.v. principes.

Geef een reactie