De weblogs van de NOS worden niet langer bijgewerkt.

Voor nieuws Over de NOS kunt u terecht op over.nos.nl.
Voor de overige berichtgeving kunt u terecht op NOS.nl.

De koning en de vliegtuigramp

De MH17-ramp van afgelopen donderdag heeft ons land diep en hard geraakt. Verbijstering, verdriet en ontreddering alom vanwege de 193 Nederlanders die daarbij omkwamen.

Door de explosieve politieke achtergrond van de ramp – de bloedige en chaotische burgeroorlog in Oekraïne en mede als gevolg daarvan de verslechtering van de relatie tussen Rusland en de westerse wereld – speelt Nederland ongewild ineens ook nog eens een rol op het politieke wereldtoneel.

Premier Mark Rutte onderbrak zijn net begonnen zomervakantie en bemant nu met andere leden van het kabinet het Nationaal Crisiscentrum in het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Voor Willem-Alexander is dit de eerste grote nationale crisis sinds zijn aantreden als koning. Zijn optreden is tot nu toe wat flets, nogal op de achtergrond. Een bewuste keuze van het staatshoofd?

De rol van trooster die koningin Beatrix met name in de latere jaren van haar koningschap op zich nam, is voor Willem-Alexander als man moeilijker. Hij zal naar nieuwe , bij hem passende vormen moeten zoeken om zijn rouwende land bij de hand te nemen. Zeker nu de plaats van de ramp oorlogsgebied is. Zijn onverwachte toespraak vandaag op radio en televisie is daar een mooi voorbeeld van.

Meeleven

Koning Willem-Alexander was op de dag van de ramp in het Limburgse Born doende met de opening van de autofabriek VDL Nedcar, maar kwam prompt met een schriftelijke verklaring waarin hij ‘diep getroffen’ meldde ‘het vreselijke nieuws’ op de voet te volgen. “Wij leven intens mee met familie, vrienden, collega’s en bekenden van de slachtoffers en met hen die nog in onzekerheid zijn of hun geliefden aan boord van het toestel waren.”, aldus de koning op de dag van de ramp.

Hij liet een rouwwimpel aan de koninklijke standaard op zijn paleis aanbrengen. Meteen ook meldde de Rijksvoorlichtingsdienst dat de voor de dag na de ramp geplande fotosessie, gebruikelijk aan de vooravond van de vakantie, met het gezin van de koning niet door zou gaan. In plaats daarvan tekenden de koning (met behulp van een spiekbriefje) en koningin onder toeziend oog van de camera’s die dag in de hal van het ministerie van Veiligheid en Justitie het condoleanceregister voor de omgekomenen bij de ramp.

In zijn condoleanceboodschap benadrukte de koning nog eens zeer mee te leven met alle getroffenen en schreef hij ‘in onze gedachten’ bij hen te zijn. Intussen ontving Willem-Alexander blijken van medeleven van andere staatshoofden.

Daags daarop vloog het regeringsvliegtuig naar Griekenland, waar de koning een vakantievilla heeft. Binnen twee dagen al weer vloog het weer op en neer naar Griekenland. De RVD wil er niets over kwijt. Premier Rutte zei zondag dat koning en koningin aanwezig zullen zijn bij een bijeenkomst met nabestaanden van de vliegramp. Een besloten bijeenkomst. Tot hun aanwezigheid daarbij is pas in een wat later stadium besloten.

Grote gebaar

Met het optreden tot nu toe van de koning rond de vliegtuigramp is op zich niets mis. Het was adequaat en professioneel. Geheel in lijn ook met wat Willem-Alexander in zijn toespraak bij zijn aantreden zelf zei: “Ik wil verbindingen leggen, verbanden signaleren en uitdragen wat, ons Nederlanders, verenigt, ook in tijden van grote vreugde en bij diep verdriet.”

Toch mis je bij nadere beschouwing een beetje het ‘grote gebaar’. Een gebaar dat geladen is met emotionaliteit en spontaniteit en waarvan de beelden zich vastzetten in het nationale geheugen. Daar was vanwege de omvang en impact van de vliegtuigramp alle reden voor. Maar de gelegenheid voor een echt dramatisch en voor iedereen zichtbaar gebaar van de koning laat zich niet regisseren. Het zou de koning wel goed gedaan hebben.

Zo’n gebaar namelijk had de beelden van Willem-Alexanders publicitair omstreden, maar politiek door het kabinet geheel afgedekte ontmoeting met de Russische president Poetin begin dit jaar naar de achtergrond kunnen dringen. De koning dronk toen in de marge van de Olympische Winterspelen in Sotsji , zonder daar overigens zelf op uit geweest te zijn, in het Holland Heineken House heel ontspannen en spontaan een biertje met de Russische president. Die beelden gingen de wereld rond.

Koningin Beatrix

Hoe belangrijk en indrukwekkend koninklijk meeleven en troost bij nationale rampen voor land en monarchie kunnen zijn, laat zich gemakkelijk illustreren aan de hand van het optreden van ex-koningin Beatrix.

Haar ontreddering tijdens een bezoek aan de plaats des onheils na de Bijlmervliegramp (1992), haar bezoek – met laarzen – aan overstroomde gebieden in Limburg (1993), haar verwaaide kapsel tijdens een verblijf in Curaçao dat toen juist getroffen werd door een zware storm (1999),haar gesprekken met zwaar gewonde slachtoffers van de nieuwjaarsbrand in Volendam (2001), haar zichtbare ontsteltenis op de rampplaats na de vuurwerkexplosie in Enschede (2000), haar geëmotioneerde reactie op TV na de aanslag op Koninginnedag 2009 en haar daarop volgende ontmoeting in het ziekenhuis met slachtoffers van die aanslag.

Het zijn beelden van Beatrix als koningin die in ons nationale geheugen gegrift staan en die haar gaandeweg en in weerwil van haar eerdere nogal afstandelijke imago- de vleiende titel ‘moeder des vaderlands’ bezorgden.

Vlak en formeel

Al valt er op het optreden van de nieuwe koning bij de eerste grote ramp die hij als staatshoofd meemaakt, op zich weinig aan te merken, het oogde al met al tot nu toe toch wat vlak, formeel. Dat kan veranderen. De naargeestige en verdrietige gevolgen van de vliegramp zullen Nederland nog geruime tijd in hun greep houden. Misschien heeft de koning, om te voorkomen van effectbejag beschuldigd te worden, zich kiesheidshalve wat op de achtergrond willen houden. Maar de gruwelijke werkelijkheid heeft hem achterhaald en vandaar zijn toepsraak via radio en televisie.

Deel deze pagina

« Terug naar het overzicht


51 reacties op “De koning en de vliegtuigramp”

 1. Javaou zegt: 21-07-14 om 11:28

  Zag er toch wel beetje onbeholpen uit met een wegmoffelend spiekbriefje het condoleance register tekenen….hij kan toch wel 3 zinnen uit zijn hoofd leren?

  Ennnnn zou WA nu wel spijt hebben/krijgen van zijn vrolijke biertje met Poetin, maakt m.i. nu medeleven tonen weinig oprecht!

 2. JCH zegt: 21-07-14 om 11:48

  Ongelofelijk dat je hier op dit moment een pagina mee kunt en wilt vullen.. Gaan we nu op dit moment het gedrag van een koning zitten millimeteren..?
  Wat een volstrekt onzinnig artikel is dit zeg..! NOS onwaardig..!

  Grt JCH

 3. jose gerressen zegt: 21-07-14 om 13:39

  Het is moeilijk te bevatten wat er is gebeurd.Ben er net zoals vele anderen door geraakt.Dit zal ook zo zijn bij onze koning en koningin.
  Dat zei nu even alle families hun tijd geven vind ik prima.
  Er zal zeker een moment komen dat de koning en koningin troost kunnen bieden aan de nabestaanden.

 4. Johanfrederik zegt: 21-07-14 om 14:01

  Inderdaad, een Koningspaar, dat zijn plichten kent en in naleving aan hun grote voorbeeld H.K.H. Prinses Beatrix, eveneens diep meeleeft met de nabestaanden. Werkelijke troost kan men niet geven, maar wel een gevoel van samenhorigheid en voor velen een goed voorbeeld in tijden van grootste nood er te zijn en samen met de betroffenen het leed te delen en zich niet al te veel op te dringen of toegeven aan bepaalde ‘vorderingen’ van de b.v. de pers.

 5. Harry zegt: 21-07-14 om 14:31

  Kom op Koning, het wordt tijd (u heeft zich ruim kunnen voorbereiden) dat u zich laat zien en horen, zeker tijdens een ramp van deze omvang.

 6. Henk Bultman zegt: 21-07-14 om 14:32

  En wie stapt er in Nieuwegein weer als eerste uit de auto, schudt als eerste handen en gaat ook als eerste naar binnen? Nee, goed geraden, niet de KONING.

 7. mvo zegt: 21-07-14 om 14:54

  Had Poetin niet ook zijn vakantievilla in hetzelfde gebied als onze Koning?

 8. Jan en Anna zegt: 21-07-14 om 15:19

  Het zou dhr. van Asseldonk sieren als hij zich in zijn commentaar veel terughoudender zou uiten.
  Het gaat niet aan om in de eerste dagen wie dan ook de maat te nemen.
  Reeds vanmiddag is er een bijeenkomst met de nabestaanden en het is maar goed dat die besloten is, anders zou daar ook weer commentaar op komen. Onze koning en koningin zullen er echt zijn voor de mensen.

 9. DEM zegt: 21-07-14 om 15:42

  Tja, de NOS heeft nu eenmaal iemand in dienst met de exclusieve taak om ons Koningshuis “krieties” te volgen.

  Dat is zijn goed recht, de vraag is of dat met belastinggeld betaald moet worden.

  Maar op een moment als dit had het de schrijver gepast om de pen te laten rusten, of ZELF een blijk van medeleven te geven.

  DEM

 10. Enno zegt: 21-07-14 om 15:52

  De koning maakt vaak een “bleek” figuur, als hij wordt vergezeld door zijn vrouw. Zij gaat te vaak vooruit en domineert altijd de beeldopbouw. Het past bij hem, dat hij 3 regels niet zonder fouten en zonder spiekbriefje schrijven kan. Hij is gewoon niet “Mister100%”. Nauw en? De schoenen die zijn moeder heeft achtergelaten, zijn meer dan een maat te groot. Hij doet het als koning op zijn manier prima; maakt een no-nonsense, oprechte indruk en achter gesloten deuren zal hij zeker met de mensen mee kunnen leven. Eerlijk? ik mis de betrokken manier hoe Beatrix bij rampen te werk ging en ik gun het haar, dat zij daar niet meteen mee moet gaan. Maar de een doet het op zijn manier net zo goed als de ander en hier wordt echt vaak gezeurd om niks.

 11. Cora zegt: 21-07-14 om 15:58

  Wat een opjutterij! komt dit van de NOS? Nederland onwaardig.!! wat een opjutterij! Schandalig gewoon. Hier heb ik ook geen woorden voor.

 12. WalterW zegt: 21-07-14 om 15:59

  Tja, beetje zeikerige kritiek, dit. Want het is van tweeën één:
  Als zo’n ontbrekend groot gebaar inderdaad alleen maar spontaan ‘in het moment’ kan ontstaan en zich dus noch organiseren noch regisseren laat, dan is het onzinnig om de koning te verwijten dat dat kennelijk random voorkomende verschijnsel zich nog niet heeft voorgedaan.
  Of als zo’n gebaar wèl te initiëren en/of te regisseren valt -al was het maar deels- kom dan zelf hier met suggesties wat dat grote gebaar dan had kunnen zijn.
  Gratuit roepen dat er ‘iets’ mist, is goedkoop en slap.

 13. Jojo zegt: 21-07-14 om 17:00

  Wat een gezeur over hoe de koning reageert.
  Waar ik me mateloos aan erger is de verslagevers van de nos die daarbij ter plaatse zijn.
  Een beetje herhalen wat we net hebben gezien. Alsof we niet zelf kunnen horen, begrijpen en duiden wat er is gezegd.
  Interessant doen op Schiphol, in Nieuwegein of Den Haag. Stop daar mee!

 14. Nu al, een paar dagen na dit rampzalige ongeluk, om de koning de maat te nemen hoe hij bij deze tragedie handelt en wandelt, is op z’n zachtst gezegd zeer ongepast. Dhr v. Asseldonk kan zijn tijd vast beter besteden aan nuttiger zaken. Als er dan zo nodig een stukje over dit onderwerp geschreven moest worden, was het objectiever geweest om dat pas over een paar maanden te doen.
  En nee, ik ben niet zo’n klakkeloze volger van ons koningshuis, als uit deze reactie misschien zou blijken.

 15. J. Sirder zegt: 21-07-14 om 17:08

  Meneer Van Asseldonk, nu de toespraak van de Koning op televisie is geweest, zou het u sieren als u uw tekst nog eens zou willen herzien. NOS; kritisch volgen van het koningshuis is prima, maar wat mij betreft mag de zure, venijnige toon van Van Asseldonk achterwege blijven.

 16. Wat een onzin deze weblog. Een weblog al vroegtijdig erin gooien is ook niet heel slim. Volgens mij zag ik net toch echt WA op televisie. Je loopt ook iets makkelijker door de Bijlmer dan door een oorlogsgebied…doelend op Beatrix. Die ik ook top vond.

 17. niko zegt: 21-07-14 om 19:12

  Volg met genoegen de boeiende weblogs van Piet van Asseldonk over ons koningshuis. Naar mijn bescheiding mening zijn ze absoluut niet kritisch maar juist goed doordacht en weloverwogen.
  Ga zo door heer Asseldonk.
  Wat een verschil met het gebral van de collega’s van Herstel de Republiek!
  .

 18. Zure nederlanders. Alleen maar zeiken over wat niet goed is. Niet meer naar de nos kijken piepen ze wel anders.

 19. kwastp zegt: 21-07-14 om 20:06

  Wat een volkomen misplaatst commentaar.
  Waarom heeft de NOS zo columnist nodig. Overbodig voor onze nationale omroep.
  De koning heeft zich geweldig opgesteld. Mooie , gevoelige toespraak.
  Wat moet de koning anders in deze moeilijke situatie, waar hij zelf weinig aan kan veranderen. Van deze columnist is me al eerder opgevallen dat WA niks goed kan doen. Ook het vergelijken van Maxima met hem, was een gezocht commentaar.
  Op het salaris van deze columnist kan worden bespaard!

 20. Ricardo zegt: 21-07-14 om 20:11

  Politiek gezien wekt de koning op mij al jaren een vrij naieve indruk. Dat kan handig zijn, hij moet immers de diverse soms ook koninklijke schurken van de wereld de hand schudden. De koopman eist dit van hem, de dominee eet ook dan graag mee. Maar ik hoop dat dat biertje met Poetin de laatste keer was dat de koning zich zo makkelijk liet misbruiken. Dat de beste man nu erg formeel was vind ik verstandig. En ook hij heeft nu recht op enige privacy met families van de slachtoffers.

 21. Han van Dongen zegt: 21-07-14 om 20:33

  De vergelijking die gemaakt wordt tussen het troostend optreden van Koningin Beatrix en dat van Koning Willem-Alexander gaat volledig mank.
  De rampen waarmee Koningin Beatrix tijdens haar ambtsperiode te maken had, speelden zich zonder uitzondering af binnen de landsgrenzen en daardoor kon zij zich relatief eenvoudig ter plekke (onder toeziend oog van de camera’s) op de hoogte te stellen van de gebeurtenissen en haar medeleven te betuigen.
  In het geval van de vliegramp in Oekraïne is dat uiteraard volstrekt onmogelijk. De koning heeft zijn medeleven betuigd via diverse verklaringen, het tekenen van een condoleanceregister en een indrukwekkende toespraak voor de televisie. Dat deze uitingen visueel minder meeslepend zijn dan een wandeling door een rampgebied is evident, maar daaraan zijn de omstandigheden debet – niet het staatshoofd.

 22. Koning en Koningin doen het goed.
  Zij hebben nabestaanden veel troost geboden en zijn tot steun, naar ik heb vernomen.
  Het doordrammen van journalisten en willen scoren met irritante vragen en vervolgens door de antwoorden heen kakelen en zure blogschrijvers, dat is pas om je te ergeren en te schamen in deze dagen!
  Oh wat zijn we meelevend en vinden ons zelf weer zo geweldig!

 23. Marcel zegt: 21-07-14 om 21:13

  Net als de afgelopen dagen ook vandaag het nieuws via de NOS op de voet gevolgd. Het journaal van 20.00 uur was geweldig goed. Mijn complimenten! Wat een nieuwsvoorziening over de twee thema’s die er toe doen op dit moment. En wat een geweldig optreden van onze koning en premier. Zeker omdat er persoonlijk contact met veel nabestaanden is geweest. Prima dat er voor gekozen is om eerst deze mensen te spreken voordat de koning met een verklaring voor de rest van het land komt. Ik mis niet ‘iets’ in het koninklijk meeleven. Integendeel, ik ben trots. Hoop dat ook de tweede kamer eensgezind achter de regering gaat staan in het op dit moment enig geldende doel: de verongelukte Nederlanders terug naar huis laten komen. Natuurlijk is het de rol van de journalistiek om kritisch te zijn, maar niet te vroeg en niet voordat iedereen ‘thuis’ is.

 24. Elian zegt: 21-07-14 om 21:13

  Ik vind deze uiteenzetting over de koning veel te snel komen. Het komt op mij, en het zal vast niet de bedoeling van Van Asseldonk geweest zijn, een beetje ongepast over om vier dagen na de vliegramp te gaan schrijven over hoe de koning reageert of niet reageert. Waarom niet twee of drie weken gewacht meneer Van Asseldonk?

 25. Chris zegt: 21-07-14 om 21:14

  Wat een muggenzifterij om te zaniken over het gebruik van een ‘spiekbriefje’ door de koning.

  Zou het niet zo kunnen zijn dat de koning en zijn vrouw, net als zeer vele anderen,óók hevig ontdaan en geemotioneerd zijn.
  Dat zij in samenspraak met elkaar tot een ‘tekst’ gekomen zijn die zij in het condoleance register wilden zetten en die tekst op papier hebben gezet om er zeker van te kunnen zijn, dat zij die, dwars door alle emoties heen, ook als zodanig op zouden kunnen schrijven. ?!

  Bedenk eens hoe het voor jezelf zou zijn als je onder hoge druk en met hevige emoties iets op moet schrijven. De kans is zeer groot dat er weinig tot niets van terecht komt om dan daadwerkelijk op te schrijven wat je eerder nog helder in je hoofd had.

  De Koning is net als wij allen ook maar een mens hoor !!!

 26. Jan zegt: 21-07-14 om 21:30

  Ik vind de ramp te groot, het verdriet te immens, de ontsteltenis te bizar, de scheuren van rouw te diep.

  Te groot, te immens, te bizar en te diep om ook maar één onvertogen woord te spreken over de rol van Koning Willem-Alexander, de minister-president etc. Ik wens dat wij als bevolking, media, eerste en tweede kamer, ministers etc. PAL achter de nabestaanden gaan staan in het volle besef dat zij er niet mee gediend zijn om discussies op gang te brengen die er op dit moment het minst toe doen.

 27. henk zegt: 21-07-14 om 22:12

  Tja mijn moeder zei al – waar is de koning nu? En hij is er wel maar toch ook weer niet echt.

 28. John zegt: 21-07-14 om 22:33

  Zou het trouwens niet veel meer de taak van de media zijn om op dit moment ipv het publiek op te hetzen met hele en halve onwaarheden (weglaten is ook liegen….), het publiek te informeren van welke bedrijven en producten op de Nederlandse markt de opbrengsten naar Rusland worden doorgesluisd?
  Zodat de Nederlandse bevolking massaal die producten en bedrijven kan negeren en zo de Russische elite kan treffen op de enige plek waar zij wel gevoel hebben: hun portemonnee……..

 29. Bieter zegt: 22-07-14 om 07:33

  Deze “koning” zal altijd een hoog ‘tegen wil en dank gehalte blijven uitstralen, daar kunnen 10 Maxima’s niets aan veranderen.

 30. Herman Schreurs zegt: 22-07-14 om 11:37

  Wat je ook doet: het gaat om het image wat je oproept. Kan een sportfanaat en een opportunist die een biertje drinkt met een dubieus wereldleider een volk troosten?

 31. Karel M. de Bruin zegt: 22-07-14 om 11:47

  Ik vind dat de Koning juist uitstekend, terughoudend én heel gevoelig en professioneel heeft gereageerd. Ik vind dit commentaar dan ook uiterst ongepast. Wat willen we nu eigenlijk? Natuurlijk heeft het nieuwe koningspaar een andere benadering. En laten we nu eens ophouden met dat spiekbriefje bij het tekenen van het condoleance register en vooral met dat biertje met Putin…..hebben vorige staatshoofden – de onze én die van andere landen – altijd hun handen schoongehouden? Ik zie nog steeds Predsident Ceaucescu van Roemenië, samen met Juliana in een open koets, tijdens zijn staatsbezoek aan ons land of President Suharto, keizer Hirohito en zo veel anderen, voor wie we de rode loper hebben uitgerold. Kijk naar de leiders van Israël, een land dat we bewierroken en kennelijk (en we dachten met rede) in ons hart gesloten hebben en wat gebeurd daar allemaal op dit moment? Nee, Nederland heeft juist een bewogen en goed figuur geslagen. Zowel het koningspaar, als Mark Rutte (die uiterst terughoudend en to the point heeft gereageerd) en niet in de laatste plaats minister Timmermans met die gevoelige toespraak (in overigens fantastisch en vlekvrij engels) in de Veiligheidsraad, hebben op een waardige manier ons land op de kaart gezet. Misschien zal,later blijken dat deze manier de juiste was. Ik begrijp de woede van mensen die dierbaren hebben verloren, ik begrijp hun onmacht. Maar voor een commentaar als dit, had de NOS ons kunnen sparen!

 32. selma zegt: 22-07-14 om 14:15

  Maxima pontificaal in de kranten. Het roept bij mij alleen maar beelden op van uit vliegtuigen vallende mensen: te pijnlijk voor woorden. Kunnen wij hiervan verschoond blijven?
  Zij is niet ons staatshoofd. Laat dan onze regeringsleiders aan het woord (of terugroepen van vakantie).

 33. Käthy Stücken zegt: 22-07-14 om 14:17

  Het enige dat ik kwijt wil n.a.v. de reakties op de koning, is het volgende: laat de koning zichzelf blijven en vergelijk hem niet met zijn moeder (de beste stuurlui staan aan wal). Maak je druk om waar het deze dagen echt om gaat, namelijk de vliegtuigramp, de respectloze attitude van die barbaren in de Oekraine en het verdriet van de nabestaanden. Een “kritische” houding m.b.t. het optreden van de koning is in deze situatie zeer misplaatst en getuigt van emotionele afgestomptheid.

 34. Wij weten natuurlijk niet wat er gebeurd is tijdens de bijeenkomst in Nieuwegein.
  Daar schijnt WA gezegd te hebben: het gaat niet om ons (WA en Max), maar om u.
  De speech was algemeen en erg ingestudeerd. Spiekbriefje kan natuurlijk niet.
  De enige die echt uit het hart spreekt is dhr. Timmermans: gemeend, emotioneel. Voor HEM heb ik bewondering. Daar kan ik wat mee.

 35. Ton zegt: 22-07-14 om 16:03

  Eigenlijk spijtig dat aan het optreden van WA en MA zoveel aandacht besteed wordt.
  Dertg jaar geleden was de aandacht van de pers voor het koningshuis tenminste bescheidener.
  Maar als de Nos het zo graag over nationale symbolen wil hebben: waarom vraagt men zich dan niet af waarom onze Koninklijke Luchtvaart Maatschappij de opvang van wie weet hoeveel mensen die KLM-vlucht KL4103 geboekt hadden haastig overdraagt aan een andere maatschappij?
  Waarom niet op zijn minst samen het leed verzacht?
  In ieder geval een reden om nooit meer met de KLM te vliegen, als de KLM dat niet waarmakend kan uitleggen.

 36. F. Markestein zegt: 22-07-14 om 16:35

  Behalve op de avond na de aanslag in Apeldoorn in 2009 wachtte koningin Beatrix meestal ook een poos voordat ze publiekelijk betrokkenheid toonde. Soms gebeurde het haars ondanks echter meteen, zoals op Curaçao, waar ze bij toeval door een golf werd geraakt. De opwinding daarover heb ik nooit begrepen, behalve dan dat we haar voor het eerst eens met ongekapt hoofd zagen.
  Van Asseldonk had beter ook een poosje kunnen wachten voordat hij commentaar leverde op de koning. De ramp is nog lang niet afgewikkeld, de lichamen van de slachtoffers zijn nog altijd in de Oekraïne, de rouwverwerking van de nabestaanden moet nog beginnen, wat had de koning nu al meer moeten doen dan hij heeft gedaan? Zich aan een parachute boven het rampgebied laten droppen?

 37. jakob zegt: 22-07-14 om 18:30

  ik ben als arbeider altijd zeer kritiek over Wa en Max maar in dit geval moet ik zegen dat zijn toespraak goed was.
  Zijn kersttoespraak was een drama. Een dingetje nog hoe zou Mark en Wa over de “bierdrienkende foto van de OS denken “, lijkt mijn nu de grootste stomminiteit van de eeuw , maar ja ze wpuden zo graag .
  Wa en Mark veel geluk met deze foto voor de eeuwigheid..
  Wij het volk wouden het niet , jullie wel…
  Wie heeft er gelijk gehad ????

 38. Louisa zegt: 22-07-14 om 18:57

  Kijk, en uit alle reacties blijkt de verdeeldheid op dit gebied.
  En het feit dat van A. door de NOS gedwongen blijkt een stukje te vervaardigen met betrekking tot dit drama, met als gevolg zijn bekende vlees-noch-vis neuzeltje.
  Ga toch je tuintje van onkruid ontdoen man en laat deze zogenaamde hot-items over aan je jongere collega’s…
  Zijn die overigens nog te vinden, voor dit onderwerp ?

 39. Louisa zegt: 22-07-14 om 19:01

  Tja, en dan de reactie van de Koning op De Vliegtuigramp:

  Hoe kan een zinnig mens, en ook de Heer Drs. van Amsberg Jr. nu een fatsoenlijke , zinnige reactie geven op zo iets walgelijks ?

  @Wim Lex, ik heb niks met het Koningshuis, maar complimenteer je met deze toespraak.

  Want wat had je anders moeten/willen zeggen ?

 40. Ernst de Vries zegt: 22-07-14 om 20:30

  Typisch Nederlands gezeur en gezijk! Geef de koning toch een kans en ja, wij mannen zijn toch anders? Als hij er had staan grienen dan was het ook niet goed geweest want dan wordt de koning te emotioneel verklaart – het is dus ook nooit goed!

 41. Anne zegt: 22-07-14 om 22:07

  Een commentaar als dit van dhr. Van Asseldonk had niet geschreven moeten worden. Volkomen overbodig. Het gaat bij deze ramp in de eerste plaats om de nabestaanden en niet over koning en de koningin,

 42. Bibi zegt: 23-07-14 om 09:33

  Bij het tekenen van het condoleance register door de koning liet zijn eega weer eens zien dat haar voorkomen hoog op haar prioriteitenlijst staat. Met een immens grote zwarte ketting, een burgemeester waardig, stond ze pal naast haar man.

 43. Lilian zegt: 23-07-14 om 10:21

  Waarom respecteren de mensen elkaar niet omdat het mensen zijn? Nee die en die, deed en doet het niet goed. Wat moet of kun je doen bij zo’n vreselijke ramp. Zeker wanneer je in zo’n keurslijf zit als staatshoofd. En Javaou want WA aan moeten doen toen Poetin aanschoof voor een biertje? Weglopen? Volgens mij zou dit nog meer stof doen opwaaien.
  Laten we elkaar nou eens gewoon in elkaars waarde. Ik vind dat WA en zijn vrouw het keurig doen, en oprecht meeleven. Een scenario schrijven en uit je hoofd leren voor de volgende ramp, werkt niet, dus een spiekbriefje is op zin plaats. Zo sluit je tenminste uit dat je spontaan iets zegt of doet wat echt verkeerd zou vallen.
  Dus muggenzifters ga zelf eens aan het werk en bedenk wat jij zou hebben gedaan.
  Ik heb niets met het koninklijk huis, maar ik ben er zeker ook niet tegen. Ik vind dat we het zeker getroffen hebben met onze koning Willem Alexander en zijn vrouw Maxima. Kijk eens om je heen naar al die wereldleiders, daar word je ook niet vrolijk van.

 44. John zegt: 23-07-14 om 10:54

  @ redatie

  In de regels staat dat reacties on-topic moeten zijn en niet onnodig op de man (in dit geval vrouw) moeten spelen.

  Wat doet de reactie van Selma dan hier?

  In verhouding met andere niet geplaatste reacties is dit veel meer op de vrouw en veel verder off-topic…….

 45. John zegt: 23-07-14 om 11:17

  Sneue misplaatste reactie van Selma hier. Vraag me af wat haar voorvaderen allemaal op hun geweten hebben waarvoor zij NIET verantwoordleijk wordt gehouden.

  Niemand weet wat er zich achter de schermen / binnenskamers heeft afgespeeld en wat bijv. het biertje van Willem Alexander met Poetin uiteindelijk heeft bijgedragen tot de snelheid en toch ook correcte wijze waarop uiteindelijk alles nu afgehandeld wordt.

  Laten we niet vergeten dat de vliegtuigen met de lichamen binnen 5 dagen na de ramp onderweg zijn naar Nederland, dat Nederland over de zwarte dozen beschikt.
  En dat terwijl de ramp in oorlogsgebied plaats vond.

  Met de vorige ramp in Lybie duurde dat echt allemaal langer.

  Laten we ipv de “leiding van Nederland” af te zeiken eens complimenten uitdelen voor de vastberadenheid, inzet en zelfbeheersing waarmee men deze situatie heeft aangepakt.
  En dan vooral ook voor het overgrote deel van het werk dat buiten het zicht van de media is verricht.

 46. Marcel zegt: 23-07-14 om 11:35

  Dat met dat spiekbriefje bij het condoleance register is natuurlijk wel een dieptepunt. De man is gewoon niet geschikt en zit zwaar onder de plak.

  En waarom moet mevrouw Zorreguita zichzelf toch altijd profileren zelfs ten koste van WA?

 47. Benjamin Schneider zegt: 23-07-14 om 18:45

  Op vakantie of voor zaken, voor een wens of voor plezier.
  Kinderen die nog een leven voor zich hadden, ouderen met hun laatste vertier.
  Gezinnen die nog verandering konden brengen, een maatschappij staat even stil.
  vallend aan je einden komen, er is niemand die dat echt wil.
  Een geest zonder besef of een kwijt geraakte ziel, dichterbij kan het niet komen als een vliegtuig zo mobiel.
  Met een laatste vlucht geen weg meer terug een ramp nog veel te vers. Zijn de laatste eer betonen voor onze slachtoffers, te zeggen levens echt.
  Een laatste hoop van mij en ook van vele andere, laat die zielen nu maar rusten en laat dat nooit meer veranderen.
  Een ramp als deze een vaak gevreesde en toch nog levens echt, laten wij als land nu troosten want wij zijn gelukkig hecht.

  Een gedicht dat ik opdraag aan de slachtoffers en na bestaande

 48. Anne Marie zegt: 24-07-14 om 15:31

  Wij, als Nederland, mogen blij zijn met onze koning en koningin. Willem Alexander is wat stijfjes en onhandig, maar hij lijkt me wel oprecht en Maxima is een echt mens, die emoties durft te tonen. Alles wat Willem Alexander misschien niet helemaal goed doet (in onze ogen) valt weg bij die ene goede beslissing die hij heeft gemaakt: trouwen met Maxima!
  Verder sluit ik me helemaal aan bij Karel M. de Bruin.

 49. Louisa zegt: 24-07-14 om 18:00

  Opmerkelijk: Mijn reacties die in het pulletje vallen van de NOS worden gepubliceerd, andere reacties niet.
  Een beter bewijs dat de NOS een absoluut gekleurde weergave van het feitennieuws geeft is er niet.
  En neem nu zo’n stompzinnige reactie als van Ernst de Vries “Wij mannen”…ach ach ach…
  Voor mij heeft de NOS volledig afgedaan.
  Achterlijk, gekleurd, etc etc.
  BARST !

 50. johan zegt: 25-07-14 om 00:44

  Oke John. Bij deze de complimenten aan de leiding van Nederland voor hun vastberadenheid en zeer tactvol handelen. Ook dan maar de complimenten voor ons koningspaar voor hun optreden. Ben echt onder de indruk en ik denk dat Poetin nu wel zal inbinden. Dankzij onze toppertjes in Den Haag.

 51. Margaretha zegt: 27-07-14 om 13:03

  Als Willem Alexander echt indruk had willen maken als koning van het Nederlandse volk, en echt had willen meeleven met het leed van het Nederlandse volk, dan zou hij iedere dag op dat klapstoeltje op de landingsbaan gezeten hebben deze week bij de aankomst van de overledenen. Niet alleen de eerste dag. En dan zou hij ook de volgende dag niet teruggevlogen zijn naar zijn vakantiehuis in Griekenland, wat naast dat van Vladimir Poetin ligt.

Geef een reactie