De weblogs van de NOS worden niet langer bijgewerkt.

Voor nieuws Over de NOS kunt u terecht op over.nos.nl.
Voor de overige berichtgeving kunt u terecht op NOS.nl.

De koning begint vuur aan te trekken

De feiten spreken een duidelijke taal. Na een soepele start en een snel gegroeide waardering voor de manier waarop hij zijn koningschap invult, valt er de laatste maanden steeds vaker ook kritiek te beluisteren op Willem-Alexander. De ‘wittebroodsweken’ voor de nieuwe koning zijn kennelijk voorbij. Hij begint vuur aan te trekken.

Onder de onverkorte erkenning overigens dat hij hard en enthousiast werkt, politiek geen uitglijders van betekenis heeft gemaakt en – voor zover waarneembaar – voorbeeldig samenwerkt met minister-president Mark Rutte. De kregelige en kritische berichten over de koning en zijn vrouw zijn veelkoppig en onderling moeilijk vergelijkbaar, maar er valt wel degelijk een lijn in te ontdekken.

Willem-Alexander en Máxima vallen niet op door een gedreven naleving van oud-Hollandse deugden als soberheid en zuinigheid. Voor een koning en een koningin, die er financieel ook nog eens warmpjes bijzitten, heel begrijpelijk, maar toch.

Hang naar luxe

Afgaand op de over het koningspaar naar buiten komende punten van kritiek, heeft het paar zo op het oog een zekere hang naar luxe. Of het om door henzelf of door het rijk betaalde spullen gaat, is daarbij niet relevant.

Enkele ingrediënten zijn bekend, want in de pers breed uitgemeten: een kostbare, nieuwe dienstauto, een peperdure privéspeedboot, een veelvuldig gebruik van het regeringsvliegtuig , een Griekse vakantievilla met veiligheidshek, een streng afgeschermde familietrip naar Peru en een modernisering van woonpaleis Huis ten Bosch.

Voeg dit alles bij de modieuze en uitbundige jetsetuitstraling van met name koningin Máxima en al heel gemakkelijk kan dan het beeld ontstaan van een levenswijze die zekere overeenkomsten heeft met die van nieuwe rijken zoals voetbalmiljonairs en mediasterren en die minder aansluit bij het imago van (adellijke) lieden met oud geld.

Hoewel koningin Beatrix en prins Claus het materieel gezien zeker niet minder hadden, kleeft aan hen toch minder het etiket van een hang naar luxe.

Veiligheid en privacy

Naar het precieze hoe en wat van de kwesties waarmee de koning recentelijk op een omstreden manier in het nieuws kwam, moeten we doorgaans gissen. Om redenen van veiligheid en privacy worden over deze zaken niet of nauwelijks mededelingen gedaan. Ook niet in antwoord op schriftelijke vragen van leden van de Tweede Kamer. Dat is op zich te billijken. Veiligheid voor alles. En recht op privacy hebben ook een koning en een koningin.

Intussen kan je vaststellen dat veiligheid en privacy vaak elkaars broertje en zusje zijn. Een hek rond de particuliere vakantievilla dient de veiligheid, maar waarborgt tevens de vakantieprivacy van het koninklijk gezin. Het gaat ook op voor de inzet buiten dienstverband van persoonsbeveiligers en paleiswachten. Die zorgen voor veiligheid én voor privacy van de koning en zijn gezin.

Voor de veiligheid van het koningspaar echter is de overheid (financieel) meer verantwoordelijk dan voor hun privacy. Door dat allemaal één op één aan elkaar te koppelen wil de in regeringskringen gekoesterde transparantie- met alle publieke kritiek en wrevel van dien – er nog wel eens bij inschieten.

Zoekende media

De media hebben duidelijk nog moeite met die paar doffe plekjes op het glanzende imago van Willem-Alexander en Máxima. Hun oordeel is nog niet geveld, hun positie nog niet bepaald. De (pluriforme) media zijn zoekend. Ze sluiten zich zeker niet op voorhand aan bij elke kritiek op het koningspaar.

Kritiek van de kant van de Protestantse Kerk in Nederland in NRC Handelsblad dat de koning te weinig blijk geeft van zijn christelijke geloof werd door die krant groot gebracht. In een hoofdredactioneel commentaar noemde de krant deze houding van Willem-Alexander echter prijzenswaardig , omdat we immers leven in een samenleving waarin geloven of niet geloven een privézaak is.

Veel media brachten het nieuws over God en de koning neutraal en kort. Publiekskranten als De Telegraaf en het Algemeen Dagblad meldden het groot, maar de Volkskrant maakte er weer nauwelijks een woord aan vuil. Anders ging dat met de verhalen over de extra uitgaven uit de schatkist voor het veiligheidshek om de Griekse vakantievilla van de koning . Berichten daarover hadden vaak een kritische ondertoon, maar bleven toch voornamelijk feitelijk.

De veelal koningsgezinde gossipbladen echter beginnen een meer kritische toon aan te slaan. Het weekblad Privé bijvoorbeeld – behorend tot de Telegraaf Media Groep – pakte op de voorpagina uit met koppen als ‘Alexander Zonnekoning’ en ‘Na Grieks hek van 5 ton, op vakantie Peru…’. Extra belastinggelden aan het koningspaar besteed in deze tijden van crisis vormen de achilleshiel van de koning.

Schurende mediacode

Een meer vrijmoedige en kritische toon tegenover de koning blijkt ook uit de afnemende bereidheid van sommige media om zich, aan de overigens niet verplichte, Mediacode te (blijven) houden. Die code, ontworpen door de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD), beoogt bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de leden van het Koninklijk Huis.

Wie er zich aan houdt, is onder regie van de RVD welkom bij (privé) mediamomenten van het koninklijk gezin. Wie er zich niet aan houdt, kan daarvan buitengesloten worden. Maar de code schuurt aan alle kanten. Wat te doen als social media of buitenlandse media berichten en/of foto’s van ons koningshuis publiceren die volgens de RVD privé zijn? Dat gebeurde recentelijk nog bij het bezoek van de koninklijke familie aan Peru en bij het huwelijk van een broer van Máxima in Wenen.

Het is moeilijk vol te houden dat zulke wereldwijd rondgaande berichten en foto’s voor de Nederlandse media taboe zijn. Geen wonder dan ook dat steeds meer media in ons land de Mediacode niet zo serieus nemen en dat de RVD, die in echt schrijnende gevallen altijd naar de rechter kan stappen, dat door de vingers ziet. Uiteindelijk is een vanwege veiligheid en privacy beschermde, maar ook afgeschermde koning gediend met kritische media.

Deel deze pagina

« Terug naar het overzicht


58 reacties op “De koning begint vuur aan te trekken”

 1. Paul Groot zegt: 29-08-14 om 13:42

  Van de talrijke Europese monarchieën, die eens over Europa heersten, is niet meer over dan enkele sprookjes, die staatsrechtelijk nutteloos zijn. En zelf van de resterende adellijke sprookjes blijft bitter weinig over, want zij gedijen alleen als strak geregisseerd toneelspel, waarbij de spelers de ontluisterende waarheid onzichtbaar voor de toeschouwers achter de coulissen kunnen laten. Het sprookje is bijna uit. De Rijksvoorliegdienst (RVD) probeert nog te redden wat er te redden valt door het toneelgordijn neer te laten. Maar wie vergaapt zich, buiten de NOS en wat bejaarde leden van lokale Oranje-vereringverenigingen, aan een toneelspel dat niet gezien mag worden?

 2. bas zegt: 29-08-14 om 14:06

  De persoon WA heeft gewoon een heel slechte hand van kiezen. Ooit die villa in Mozambique, nu die in Griekenland

  Dat hij een vakantiehuis wilt – geen bezwaar
  Dat het groter is als ik mij kan veroorloven – idem

  Maar dat hij een pand uitzoekt waar geen havenbestemming bij zit – die geregeld moest worden, dat de tuin niet groot genoeg is om de beveiliging kwijt te kunnen, zodat de buren veel geld konden vragen voor toestemming – dat neem ik hem wel kwalijk.

  Boeit het hem niet, was hij eigenwijs – dat wil ik niet eens weten. Ik vind dit gewoon voorbeelden van een man die duidelijk voor zijn pleziertjes leeft.

  Hadden we een republiek – ja, hadden we dat maar – dan zouden dat eigenschappen zijn die ik een nadeel voor een president vind.

  Niet onoverkomelijk – maar het zou gecompenseerd moeten worden.

 3. Rik vd Pluijm zegt: 29-08-14 om 14:59

  Ik ben – als 18-jarige (dus geen bejaard lid van de Oranjevereniging) – buitengewoon trots op onze koning en de altijd stralende en verzorgde koningin. Alle lof voor Willem.

 4. Jan Smulders zegt: 29-08-14 om 15:28

  Ook Europese prsidenten zijn niet wars vanluxe (geweest). Maar het grote voordeel van een gekozen president is dat het volk deze, na het aflopen vanzijn ambtstermijn, kan vervangen door een ander. Aan de monarch , met al zijnof haar grillen, zitten we vast totdat hij of zij zelf besluit te vertrekken, of door overlijden. Dat lijkt me ten principale geen democratisch gegeven.

 5. Bastiaan zegt: 29-08-14 om 16:52

  Onze koning alsmede zijn voorgangers hebben altijd meer verdiend voor Nederland dan ze zelf uitgeven.
  Roddelbladen en roddelkranten kunnen beter hun grenzen verleggen naar
  de armoede die in Nederland heerst .
  Maar daar verkopen ze geen bladen en kranten meer mee.

 6. ben risus zegt: 29-08-14 om 18:23

  @Paul Groot
  Het antwoord op je vraag in je laatste zin: half Duitsland! Elke gebeurtenis die te maken heeft met leden van het koningshuis worden in Duitsland door vele miljoenen mensen op de voet gevolgd als die gebeurtenis door de t.v. wordt uitgezonden. Speciale t.v.- ploegen komen er desnoods voor uit Duitsland. Geboorte, overlijden, huwelijk, doop, je kunt er donder op zeggen dat vooral burgers uit republieken, die het moeten doen met één of andere gewone(volks)- figuur, die is doorgedrongen tot het ambt van president, idolaat zijn op datgene dat zij moeten ontberen: aanzien en allure. En zo’n president, voorwie het volk maar weer eens een kruisje heeft gezet in het stemhokje, wordt na een ambtstermijn van enkele jaren meestal met plezier weer ingeruild voor een ander. Weinig indrukwekkend meestal en geen enkele historische continuïteit. De grote meerderheid in Nederland zal de Oranje-dynastie vermoedelijk altijd blijven koesteren en ach, die paar gefrustreerde republikeinen, dat is ook aandoenlijk.

 7. Rene zegt: 29-08-14 om 19:09

  De oude Oranjes benadrukten de belemmeringen die ze ondervonden van hun taak. Deze Oranjes zien de kansen en mogelijkheden. Maxima is overdressed, een sympathieke leuke vrouw maar geen prinses. Mathilde van België is een prinses. In het paaleis hangen de kleding rekken met telkens een nieuwe outfit en bijhorende bijou. De koning is te afstandelijk. Als hij iets opent kan hij ook wel iets meedelen. Het is een pop. De afstand is te groot. Ze benadrukken de klassenverschillen nu erg veel. Dat hebben we ook wel gehad. We willen gelijke kansen voor alle kinderen.

 8. AsJonah zegt: 29-08-14 om 21:35

  Je kunt je blijven ergeren aan dit “jetset” – koningshuis, maar helaas kunnen we er weinig aan doen.Je zit ermee opgescheept zolang ideze en toekomstige parlementariers dit.allemaal accepteren. Het is en blijft een wanstaltige operette vertoning anno 21e eeuw. Een kroning uit de middeleeuwen behangen met een hermelijnen mantel. Hoe durf je.

 9. van der Horst zegt: 30-08-14 om 10:07

  Wat jammer om te zien dat op dit weblog van Piet van Asseldong veel veelvuldig het koninklijk huis negatief wordt bekritiseerd. Waarom? Is dhr. van Assendong persoonlijk tegen het koninklijk huis of gaat het om het uitgave patroon van koning Willem Alexander?
  Het laatste, waar vaker door hem over geschreven is.
  Ik ben van mening dat wij zeer dankbaar mogen zijn met onze koning en koningin.
  Zij vertegenwoordigen ons in het buitenland en dat werkt extra goed met de knappe koningin Maxima in modieuze kledij. Ja en dat is dan logies dat het geld kost.
  Wie in Nederland een belangrijke baan heeft, verdient veel geld. Dan is het toch ook logies dat het geld wordt uitgegeven.
  Volgens mij is het ook algemeen bekent, dat de koning ons economische gewin oplevert. Doordat hij zaken mensen mee neemt bij staatsbezoeken en dat door hem deuren opengaan die voor anderen gesloten blijven.
  Het koninklijk huis is zeer kwetsbaar, omdat zij symbool staan voor Nederland. Daarom zijn ook alle nodige veiligheidsmaatregelingen geoorloofd om hun te beschermen, zelfs als dit veel geld kost.
  Als we over de grenzen heen kijken, zal het in de buitenland beter geregeld zijn? Denk het ten zeerste niet!
  Volgens mij mogen wij zeer blij zijn met onze staatshoofd die zich zeer toegewijd voor ons land inzet.

  Leve de koning!

 10. Peter zegt: 30-08-14 om 11:29

  Een koningshuis is per definitie het aantoonbare bewijs, van onderdrukking, uitbuiting en pure minachting van het Volk, de ‘onderdanen’. Kosten nog moeite worden gespaard om het koningshuis in weelde te doen leven. Ongeacht de financiële positie van het land.
  Volgens mij past dat niet (meer) in een democratie. Hoe leg je zoiets uit aan een bijstandsmoeder, of aan al die duizenden werklozen die onlangs, door de recessie en bezuinigingen, hun baan zijn kwijtgeraakt?
  En zij die nog wel werk hebben, betalen zich blauw aan steeds hoger oplopende belastingen en heffingen. Het koningshuis kost miljoenen, en er staat niets tegen over. Het is inderdaad een overdadig gefinancierd instituut dat kunstmatig in stand wordt gehouden omdat het ‘volk’ dat zo graag zou willen. ja, ja.
  Echt democratisch zou het zijn, als men één keer in de 4 jaar een president zou kunnen kiezen. Dan kan het ‘volk’ echt zijn eigen staatshoofd aanwijzen, en na 4 jaar weer wegsturen als hij/zij het te bont heeft gemaakt..

 11. Johanfrederik zegt: 30-08-14 om 12:55

  Alwéér een mateloos overdreven artikel, dat slechts de negative kanten van een modern koningsschap belicht. Van Asseldonk is een notirische oude zeurpiet, die zich meer en meer op roddelbladniveau begeeft om dergelijke, waardeloze artikelen ‘vol’ te krijgen en stemming te maken tegen een hardwerkende Koning en Koningin, die ook hun vakantie in privé-sfeer zeker hebben verdiend. Straks wellicht een klein ‘lovend’ woordje voor de norme handelsbelangen die het Koningspaar bij hun aanstaande bezoeken in Japan en Korea ten voordele zullen beinvloeden ? Ook een president maakt ongeveer dezelfde kosten en leeft veelal in gerenoveerde paleizen, die anders zouden verpauperen, zie Soestdijk. Steun voor het Konigspaar is beter op zijn plaats !!!

 12. Louisa zegt: 30-08-14 om 20:34

  Ach… Mijn voorouders komen uit het Verenigd Koninkrijk.Het Engelse Koningshuis lijkt stijver,maar heeft toch veel en veel beter de overgang weten te maken naar modernere tijden.Zelfs Elisabeth besefte dat het toch beter zou zijn maar een belasting te gaan betalen….Het lijkt stijf en traditioneel maar er is toch uiteindelijk meer compassie met het volk. UK Is een standenmaatschappij, maar daar is men helder over. In onze moerasdelta lijkt het “moderner”, maar de hypocrisie viert hoogtij.
  En inderdaad: hier heeft men, itt UK, een glamour queen….

 13. Gaston zegt: 31-08-14 om 06:44

  De kritiek van de heer Groot (die op dit artikel reageert) is de steeds terugkomende kritiek van de anti-monarchisten. Het is zo jammer dat deze mensen zo eenzijdig kijken naar de monarchie en het alternatief: de president. Een president heeft niet half de mogelijkheden die een monarch heeft, al was het maar omdat een president minder tijd heeft om relaties met andere staatshoofden aan te leggen. Daarnaast is een president politiek gekleurd. Welke politieke kleur moet een Nederlandse president krijgen? PvdA, PVV, VVD? Emiel -prins carnaval- Roemer als president? En welke beloftes moet deze persoon doen aan volk of bedrijfsleven om gekozen te worden? Ik denk dat er heel veel meer geroddeld kan worden over een president.

 14. Gerda Rozendal zegt: 31-08-14 om 08:29

  Nu nog een goddelijke status voor onze Alexander de Grote.

 15. F. Markestein zegt: 31-08-14 om 11:31

  Het is onbegrijpelijk dat een koning die weet, of zou moeten weten, dat het voor veel Nederlanders een financieel moeilijke tijd is, het normaal, zelfs zijn goed recht, vindt om de diezelfde Nederlanders te laten betalen voor zijn privégenoegens.
  De verbouwing van de privéwoning in Huis ten Bosch, in Griekenland de pacht voor de extra grond waar het veiligheidshek op komt, de privévakantievluchten en daarnaast nog een peperdure nieuwe auto.

  En dan het Haagse pied à terre van prinses Beatrix! Ook dat moest worden gerenoveerd op kosten van de belastingbetaler. Terwijl er op Paleis Noordeinde ongetwijfeld een kamer beschikbaar zou zijn geweest voor de gepensioneerde koningin. Was dit de koningin die in haar kersttoespraken haar luisteraars waarschuwde voor materialisme? Die letterlijk zei: ‘geld is niet alles’?
  Hoeveel is er alleen al in 2013 en 2014 niet besteed aan het Huis van Oranje? En dan bedoel ik niet de staatsrechtelijke kosten zoals de inhuldiging, het onderhoud van de paleizen voor zover het om officiële ontvangstvertrekken gaat en de reizen die een uitvloeisel zijn van het functioneren als staatshoofd. Ik bedoel dan de kosten die voortvloeien uit privéwensen.

  Even onbegrijpelijk is dat een minister-president dit sanctioneert en dat de Tweede Kamer, die voortdurend bezuinigingen op zelfs de meest nodige zorg goedkeurt, hier niet kritischer op is.
  Het vermoeden ontstaat dat er heel veel wordt verkocht onder de vlag ‘veiligheid’, omdat er dan met een vroom gezicht kan worden gezegd dat ‘daar nooit mededelingen over worden gedaan.’
  Een koningspaar dat zo gesteld is op zijn privéleven en dit met hand en tand verdedigt, zou de kosten van dat (luxe) privéleven ook zelf moeten betalen.

 16. Bas van Stapelberg zegt: 31-08-14 om 15:02

  Paul de Groot
  Goed stukje van je, klopt als een zwerende vinger. Maar ik denk dat het sprookje nog eeuwen zal duren. Als je toch ziet hoeveel mensen met een vlaggetje staan te zwaaien naar deze lui dat is niet te begrijpen.

 17. jakob zegt: 31-08-14 om 15:13

  Hoera voor mijn voorganger , er kort en strak er op.
  Even uitbreiden wat onze man hierboven vergeet , er is al onrust door crisis en verdringing onder de arbeiders en wat doet koning “hekwerk” , hij koopt een 8tons jacht .
  Terwijl menig arbeider vecht om alles draaiende de houden dan ben je ontzettend stom …, blijft weinig van je over.
  Ook onze volks vertegenwoordiger hebben niets bij gedragen om de crisis te helpen betalen .
  Dus wij arbeiders roepen deze kaste uit tot varkens , wel vreten uit de trog maar niets bij dragen .
  (vrakens uit het verhaal van George Orwell) zouden de kamerlden standaard moeten kijken voor aantreden .

  Door bovenstaande door te zetten komen de tijden van Troelstra vanzelf weer terug maar nu houden wij niet in bij de hekken van Noordeinde..

  Als dus een heel er geraakte arbeider..

 18. joop zegt: 31-08-14 om 16:04

  als meneer Groot echt denkt dat hij alles ziet in een republiek adviseer ik hem eens goed te kijken naar de USA en Frankrijk. daar worden presidenten op de “troon” gezet maar de burger heeft hier verder ook geen invloed op! buiten het stemhokje uiteraard! beide willen ze maar al te graag in de geschiedenis groot worden gemaakt. ik kan mij niet herinneren dat een koningin van Nederland op dezelfde toer bezig is geweest. en ja, misschien zijn ouderen de grootste fan het huis van oranje, maar die ouderen hebben er wel voor gezorgd dat u uw kritiek kunt geven zoals u dat nu doet. en als ik u was zou ik snel op D66 stemmen (als u dat al niet doet) en krijgt u uw “democratische referendum” er voor terug! is dat geen sprookje dan?

 19. C. Wassenaar zegt: 31-08-14 om 16:13

  Dit soort berichten en navenante reacties doet mij altijd glimlachen. Hoopvol denken de critici van het koningshuis dat dit ene bericht toch wel de druppel zal zijn en dat De Republiek eindelijk aan zal breken. Helaas. De Oranjes zijn nog steeds meer dan 2 x zo populair dan welke politieke partij dan ook. De tegenstanders zijn vèr in de minderheid; deal with it.

 20. zande zegt: 31-08-14 om 18:57

  Leve de Republiek. Sinds dat stelletje omhooggevallen namaak edelen de troon heeft beklommen is het er niet beter op geworden.

 21. Roy Hans zegt: 31-08-14 om 19:05

  Het klopt helemaal wat de heer Van Asseldonk schrijft: de feiten spreken een duidelijke taal.

  Feit is dat ik geen enkele “column” van de heer Van Asseldonk heb kunnen vinden waarin hij NIET negatief schrijft over de Koning. Hij kan blijkbaar maar uit een één vaatje tappen, en neemt daarbij ook nog eens vrijheden die niet bijzonder journalistiek zijn.

  Gelukkig hebben we in dit land allemaal recht op onze eigen mening. Het is echter wat armoedig dat de NOS slechts één mening terug laat komen op dit weblog. Een goede waard zorgt voor meer vaatjes.

 22. Marielle van Buuren zegt: 01-09-14 om 12:58

  Het artikel vind ik wel sterk overdreven en ook onaardig t.o.v. je medemens.
  Maar toch, het is een jetset stel en het stel heeft geen enkele koninklijke uitstraling.

  Máxima lijkt er altijd op uit om gezien te worden en als ze niet gezien wordt dan voelt ze zich onaangenaam; meer bescheidenheid zou haar wel sieren.
  Een koning die de regels niet naleeft [aankoop huizen] vind ik een afgang, hij heeft een voorbeeldsfunctie.

  En altijd namen met beginletter A, ik vind het onaardig worden. Nu weer een snelle speedboot met letter A.

  Ook zouden zij hun vakanties in Nederland moeten doorbrengen, zoals het Spaanse koningshuis tijdens vakanties in Spanje blijft, dat wordt zeer gewaardeerd door het volk, het geld dat zij besteden blijft dan ook bij het eigen volk.

  Een koningshuis kan een glorie voor het volk zijn, maar dit vind ik niks. Laten ze het veranderen!: het vakantiehuis in Griekenland verkopen en een mooi landhuis ergens in Nederland aankopen: op de waddeneilanden of een andere mooie plek.

 23. Frank Smetsers zegt: 01-09-14 om 14:05

  Ik stop maar met het lezen van deze columns. Ze zijn te eenzijdig en altijd overwegend negatief, met vaak gezochte en tendentieuze “verhalen” en stellingen die onvoldoende worden onderbouwd.

  Kritiek mag altijd. Maar om stelselmatig een column te schrijven die soms positief begint, maar altijd negatief eindigt, wordt was voorspelbaar. En het lijkt of de schrijver er alles aan doet om allerlei negatieve punten te verzamelen, die niets met elkaar te maken, om zo een lekker negatief verhaal te kunnen schrijven. En dat mag natuurlijk geen doel op zich zijn.

  Neem deze zin: “De kregelige en kritische berichten over de koning en zijn vrouw zijn veelkoppig en onderling moeilijk vergelijkbaar, maar er valt wel degelijk een lijn in te ontdekken.”

  En vervolgens komt er een ratjetoe aan punten van kritiek die niets met elkaar te maken hebben: van uitgavenpatroon tot de vermeende afwezigheid van de verwijzingen naar religie.

  Jammer. Er is niets mis met een kritisch geluid. Maar nogmaals: het moet geen doel op zich zijn. En daar lijkt het wel erg vaak op.

 24. Koen zegt: 01-09-14 om 15:23

  @ Jan Smulders
  Wat je stelt klopt niet. Ja een president kunnen je afzetten en ja een Koning kun je ook afzetten. Het is met de Grondwet van 1814 bepaalt dan wij een monarch als staatshoofd hebben (dus democratisch aangesteld, ze hadden ook voor een republiek kunnen kiezen). En door een wijziging van de Grondwet kan de vorst dus ook worden afgezet.

  Sterker nog, het zijn de Nederlanders geweest die met het Plakkaat van Verlatinghe als eerste een Vorst (Philips II) hebben afgezet omdat hij zich niet conform de wil van het volk gedroeg.

 25. Ahmed Farrokhzadeh zegt: 01-09-14 om 16:06

  als u even in de oude testament leest dat de machtigste koning van aller tijden CYRUS de groot heeft de jooden volk die onderdruk waren bevrijdt en hun een echte nieuw leven gegeven dat sommige geloven dat hij zelfs een profeet zou kunnen zijn.Dus een betere koning die zijn best doet kan een enorm positief effect hebben aan het land met zijn volken zelfs het wereld tot een betere doeleinden brengen.Volgens mij zij doen hun best,met een goede kennis op waterschap gebied die koning beheerst en met allerlei functies die koningin verricht op de wereld organisaties. Laten wij zeggen lang zal die leven lieve oranje.

 26. jakob zegt: 01-09-14 om 16:40

  Goedenmiddag allen ,

  Laat ik mij commentaar even verder uitweiden en iets meer duiden .
  Als amateur-historicus doende WW1 en WW2 lijken sommige jaren nu wel heel erg op elkaar.
  En nu ik weg ben uit het “rijke” westen mij nog veel meer maar laat ik uitleggen .
  Als er weer een te grote aanschaf of een bezuiniging kwam werd er altijd wek gescholden , nu heden scheldt men niet meer maar als men de mening geeft is die veel en veel harder .
  Deze is gericht tegen de zogenaamde “hoge” kaste , en is vele malen erger als het gescheld van vroeger.
  Voor de buhne volgt de arbeider het gezag maar inhoudelijk allang niet meer .
  En dat is alles opgebouwd de afgelopen jaren namelijk in bepaalde dorpen heeft het bloed der arbeider letterlijk door de straten gelopen echter parochies en kerken hebben dit kunnen dempen .
  Ondergetekende heeft ook zo iets mee gemaakt en het levert direct een breuk op met het gezag wat het veroorzaak.

  Bovenstaande wat de journalist aanvoert is heel netjes maar nog ver van de werkelijke gevoelens die er heden heersen , die zijn nog veel erger en harder dan hierboven aangehaald.

  Ik voel onder de arbeiders een soort broei en die broei is erger dan men denkt .
  De klap als deze broei tot uitbarsting komt zullen de haagse varkens ( orwell) niet overleven .
  Mijn wordt persoonlijk revolutie te preken verweten maar ik verzeker dat ik alleen maar kan constateren.

  Ik hoop en bid dat de haagse heren weer bij zinnen en iets voor de geraakte doen ze dat niet dan bevinden wij ons op een meer dan hellend vlak.

  gr

  jakob

 27. Bas van Stapelberg zegt: 01-09-14 om 19:32

  Roy Hans
  Wat je schrijft klopt niet. Ik vind dat Van Asseldonk juist positief over deze familie schrijft. Er zijn helaas geen kritische journalisten meer te vinden sinds zij thee drinken op uitnodiging. Trieste reacties van de oranje fans die hun hoofd diep in het zand stoppen.

 28. Louisa zegt: 01-09-14 om 20:57

  Kijk, de NOS geeft van Asseldonk een paradoxale opdracht. In zijn zogenaamde kritische stukjes schetst hij een negatief beeld van Wim-Lex en zijn familie. In de hoop dat dit de simpele boerenbewoners van onze moerasdelta irriteert en oproept tot verzet en dat zij Wim-Lex en consorten gaan prijzen. En dat is de bedoeling van de NOS. Simpele kreten als “Leve de Koning!”. Dan is het doel weer bereikt en kan er worden vastgesteld dat het Huis van ON populair is.
  Uiteraard komt mijn opmerking weer niet door de censuur. En dat terwijl Wim-Lex en de NOS mijn belastinggelden oppeuzelen….Maar goed, ik word vannacht niet van mijn bed gelicht en boven de Noordzee uit een Dakota geworpen, dat is wél weer prettig.
  Wat een land.

 29. Maria zegt: 01-09-14 om 21:01

  Het heeft geen zin om de heer Asseldonk weg te zetten zonder een eigen visie te geven.

  Bondspresident Gauck zei afgelopen zaterdag in Maastricht: ” de nationale staat van weleer bestaat niet meer, een aternatief voor de EU is er niet. We kunnen ons niet zomaar terugtrekken , niet achter de dijken en niet achter de bergen.”

  Onze huidige koning schijnt niet zo modern te zijn, ondanks zijn voornemens.
  Zijn hofhouding valt te vergelijken met een ministerie en omvat ruim 300 mensen, de functienamen doen denken aan een sprookje.
  “De leiding van de Dienst Koninklijk Huis berust niet bij een secretaris-generaal, maar bij een grootmeester. Onder hem werken mensen die luisteren naar namen als hofmaarschalk, ceremoniemeester, intendant, stalmeester, adjudant, hofdame, lakei, kamerheer en ga zo maar door. Van zijn werknemers wordt absolute discretie en vertrouwelijkheid geëist.”
  http://nos.nl/koningshuis/artikel/639275-koning-sleutelt-aan-zijn-hofhouding.html

  Bondspresident Gauck sprak zich ook uit over de ramp met MH17.
  “Het is moeilijk om feest te vieren in tijden van rouw. Uw land verkeert in shock en de pijn duurt voort. Het zal geen troost zijn maar ik wil u zeggen dat de vliegramp mij en veel mensen in Duitsland heeft geschokt.

  Dankzij bondspresident Grauck werd het 200 jarige bestaan van het koninkrijk ook in proporties teruggezet.
  Er valt niets te vieren, wij hebben nog steeds vele slachtoffers niet teruggebracht naar hun laatste rustplek.
  We leven in het nu, een tijd met grote onzekerheden over de hele wereld, we moeten kijken naar morgen.

 30. F. Markestein zegt: 01-09-14 om 21:07

  Iedere discussie die het koningshuis betreft lijkt zich wel toe te spitsen op voor of tegen de monarchie. Maar daar gaat het helemaal niet om. Ook wie geen republikein is, zoals vermoedelijk Piet van Asseldonk dat niet is, kan kritisch zijn, of registreren dat anderen kritischer worden. Ik ben ook geen anti-monarchist maar al jaren vind ik het ergerlijk dat wij als gewone burgers via ons belastinggeld betalen voor de luxe privégenoegens van de steenrijke familie van Oranje. Dat is absoluut nergens voor nodig en het is me dan ook een raadsel wanneer en waarom dat zo geregeld is.
  Verhalen dat ze er zo hard voor werken, slaan nergens op. Anderen werken ook hard en krijgen daar een salaris voor, maar ten eerste betalen zij belasting over hun inkomen, wat de leden van het koninklijk huis niet hoeven doen, en ten tweede moet iedereen van dat salaris verder alles zelf betalen.
  Ik vind, nogmaals, dat de koninklijke familie dat ook zou moeten doen. En dan gewoon alles, dus ook het onderhoud van wat voor hen een weekendhuis is, het Oude Loo.

 31. joop bartelsen zegt: 01-09-14 om 22:00

  Iedereen praat maar over die fraaie koningin. Dat snap ik niet. Het is een vrouw waar ik met een grote boog omheen ga. Meer een boze koningin, helemaal niet knap

 32. Manouk zegt: 02-09-14 om 07:07

  Als ik mocht kiezen, koos ik voor een republiek. Puur vanwege het principe dat erfopvolging ondemocratisch is. Dus los van kosten en persoon. Nu we een koningshuis hebben, mag ik natuurlijk een mening hebben over die kosten en personen. De kosten, ach, Paleizen zijn duur, en veiligheid ook. Als daar transparant over werd bericht zou

 33. Manouk zegt: 02-09-14 om 07:16

  … was nog niet klaar…

  zou ik het best vinden. Meer moeite heb ik met de uitstraling van dit koningspaar: een ietwat dommige patser met een voetbalvrouw. Moeten die ons land vertegenwoordigen? Noblesse oblige. En dat had Beatrix een stuk beter door, net als de jonge Belgische en Spaanse koningsparen trouwens.

 34. rayman zegt: 02-09-14 om 10:32

  Tot nu toe heb ik weinig kritiek op het functioneren van onze koning en koningin, ze vertegenwoordigen ons land goed .
  Heb er alleen wel veel moeite mee dat het allemaal zoveel moet kosten , vooral de ( prive ) uitgaven die door de regering worden betaald, de burgers van nederland moeten ook maar steeds de broekriem aanhalen laat ons koningshuis dan het goede voorbeeld geven .
  Mijn mening is dat prive kosten door de majesteit zelf betaald dienen te worden , er moet een hek om de nieuwe vakantievilla en de majesteit wil dit prive houden helemaal goed maar dan dient de rekening ook van zijn eigen bankrekening afgeschreven te worden!!
  Dit geldt mijnsinziens ook voor het gebruik van regeringsvliegtuig etc prive gebruik prima maar dan wel zelf de rekening betalen !!
  Moderniseren van huis ten bosch oke maar dan vindt ik wel dat de regering wel paal en perk moet stellen aan de uitgaven hiervoor , wil de majesteit een luxe uitvoering van b.v. een badkamer dan dient hij dit zelf te betalen ( moeten wij toch ook als we een huis huren )

 35. Ben het helemaal eens met de heer van Asseldonk eens.
  We mogen kritisch zijn en niet alles voor zoete koek aannemen alleen omdat hij koning is. WA zal ongetwijfeld zijn goede kanten hebben maar we moeten ons niet blind staren op het koning-zijn.

 36. Peter Bastiaens zegt: 02-09-14 om 11:39

  Kritisch volgen van het Koningshuis, mits billijk, akkoord, maar op alle Koninklijke slakken zout leggen is beneden niveau. Een frisse en mondaine uitstraling van het Koninklijk paar anno 2014, is de beste PR voor de BV-Nederland die wij ons kunnen wensen. Vakantie vieren hoort bij een zeer druk bestaan. De Koning en Koningin en hun gezin kunnen niet anders op vakantie gaan om de veiligheid, privacy te garanderen. Jammer dat telkens de discussie eenzijdig de zaak belicht, dat zegt meer over de boodschappers dan over het Koningspaar. De betrokkenheid van Koning en Koningin in vreugde en verdriet verdient meer dan respect, zo benadrukte President Gauck afgelopen zaterdag nog maar eens in Maastricht en terrecht.

 37. Ik vind het wel meevallen met het vuur rond Willem-Alexander. Een jetsetuitstraling is op zich geen probleem zolang zijn geloofwaardigheid niet in het geding komt. Luxe en royalty zijn met elkaar verbonden. Dat zie ik niet als gevaar. Wel als voer voor gossip.

  Als betrouwbaarheid/integriteit een issue zou worden (zoals destijds rond Bernhard) dan zou dat wel een potentieel gevaar voor de monarchie kunnen zijn. Maar daar is bij Willem-Alexander en Máxima totaal geen sprake van. Het vertrouwen in hen is groot.

 38. A Toet zegt: 03-09-14 om 16:54

  We zeuren graag in Nederland, ook over zoiets moois als ons Koninklijk Huis. Ik denk vaak: wat zou ons die paar euro per burger schelen?
  Al jaren is het bekend dat ons Koningshuis relatief bescheiden leeft, daar zullen de paar grote uitgaven van deze koning internationaal gezien niet enorm veel verandering in brengen. Vergeet niet wat vele presidenten en andere regeringslieden en hun gevolg in het buitenland kosten, vaak gaat het om bedragen die vele malen hoger liggen dan wat wij uitgeven aan het Koningshuis, in vele landen zijn die uitgaven door corruptie vaak ook nog eens onduidelijk en niet te achterhalen. Wij zijn daarin open en kennen bijna het hele huishoudboekje van de koning en zijn familie.
  Daarnaast lijken sommige mensen niet te willen inzien wat het Koninklijk Huis ons allemaal oplevert. Internationaal aanzien, goede bilaterale verstandhoudingen met andere monarchieën (die op hun beurt weer waardevol zijn voor handelscontracten, kennisuitwisseling, etc.) en een enorme uitstraling op internationaal niveau die van onschatbare waarde is bij handelsmissies. Allemaal zaken waarvan het verschil resultaat met of zonder koning moeilijk te meten is. Ik denk dat het meer impact heeft en indruk maakt om met een koning uit een eeuwenoud koninklijk geslacht op handelsmissie te gaan dan met de zoveelste vice-premier of Minister van BuZa die over een paar jaar weer vervangen is. Zou het zo kunnen zijn dat door onze handelspartners op deze manier serieus te nemen er diverse contracten zijn binnengehaald met enorme volumes? Dat we ons Koningshuis op deze manier slim en effectief weten in te zetten? Hoe ontzettend slim en handig is het trouwens dat onze koning het één en ander weet over waterschaps management, toevallig een core business van de Nederlandse economie?

 39. R van der Heijden zegt: 04-09-14 om 11:24

  Je kan van alles bedenken waarom het goed is voor Nederland dat we een Koninklijke Familie BV hebben. Dat deze mensen beveiligd moeten worden logisch .Dat ergens moeten wonen goed beveiligd en afgeschermd ook logisch. Maar nog steeds heb ik in geen enkel column een redelijk argument gevonden , waarom de leden van voor de Nederlander zo gruwelijk veel geld moet kosten. Er mijn inzien geen enkel excuus denkbaar voor dit gedrag, eerder schaamteloos en respectloos

 40. ben risus zegt: 04-09-14 om 17:42

  @joop bartelsen 01-09-14 22.00
  Ja, die koningin Máxima heeft ook helemaal geen charme hè, écht zo’n stijf, zuur, Zuid-Amerikaanse, helemaal geen “schwung”, zoals wij calvinistische Hollanders dat hebben, dat soepele, elegante van ons, nee, ik ben het hééélemaal met je eens, en zij ziet er ook helemaal niet uit als, laten we even kijken…. nou ja als Catherine Keyl, b.v, of Frau Antje…………… nee,…..dat zou ze willen, nou je raakt de kern helemaal hoor.

 41. Louisa zegt: 04-09-14 om 18:17

  Ik feliciteer de gezagsgetrouwe NOS met het feit dat men er in geslaagd is om de opdracht”Promoot het Koningshuis” te voldoen.
  Een perfect stukje indoctrinatie !
  Mijn complimenten ! Maar ja, aan de andere kant, met een bevolking bestaande uit simpele achterlijke boeren is dat nou ook weer niet zo moeilijk..

 42. Marcel zegt: 04-09-14 om 23:59

  @A Toet

  Een ‘koninklijk huis’ is helemaal niet iets moois.

  Het systeem monarchie is de belichaming van discriminatie. Onderscheid maken tussen Nederlanders op grond van afkomst voor de functie van staatshoofd is niks anders als discriminatie.

  Koninklijk bloed en adel bestaat niet.

  Daarnaast, wie gelooft er nou dat Von Amsberg die waterrapportjes van hem zelf heeft geschreven? De man kan al niet eens een condoleanceregister tekenen zonder daarvoor een spiekbriefje nodig te hebben.

  En dat er ook maar sprake zou zijn van een cent toegevoegde waarde qua handelsmissies en dergelijke is je reinste prietpraat. Ik zie het al helemaal voor me. “Nou meneer, uw producten zijn totaal waardeloos die hoeven we niet”. “Ja maar er staat een ‘koninklijk’ handelsmerk op”. “Nou in dat geval doe maar 20 duizend exemplaren”.

  Met andere woorden, handel heeft te maken met de kwaliteit van die producten zelf, en niet met een logotje.

  Ik maak graag ook aanspraak op de functie van staatshoofd, en als ik uitgesloten wordt op basis van mijn afkomst dan is daar maar één woord voor: discriminatie. Wie dus voor monarchie is, is voor discriminatie en mag dan ook niet over andere vormen van discriminatie klagen.

 43. Bas van Stapelberg zegt: 05-09-14 om 18:30

  ben risius, wat zijn dat nou weer voor rara opmerkingen. Omdat ze zo lekker los in de heupen is. Wat heeft dat met stijl te maken?

 44. Chris zegt: 05-09-14 om 20:34

  Nederland zou Nederland niet zijn als we altijd alleen maar kritiek kunnen uiten op andere mensen.
  Het probleem is niet zo zeer de Koning en de Koningin maar meer het feit dat mensen zelf niet kunnen leven zoals ze zelf zouden willen. Afgunst is op dit moment en in deze tijd het grootste probleem. Als men zelf het geld zou hebben of de privileges om te doen en laten wat men wil dan houden we zelf ook geen rekening met andere mensen, maar omdat deze mensen openbare figuren zijn en alles onder een vergrootglas wordt gelegd, weet iedereen wat ze doen. Dat mag ook maar kijk ook eens naar jezelf. Deel je zelf wel met mensen die veel minder hebben? Geven we zelf om onze naasten? Ik zeg kijk naar jezelf en als je zelf alles 100% goed doet voor de maatschappij ( wat niemand doet) dan pas mag je kritiek hebben op andere mensen.
  Alles kost nu eenmaal bergen geld of het nou een Koning is of een president of een premier of iemand die directeur is bij een goed doel, ze halen allemaal eruit wat ze kunnen dat zouden we zelf namelijk ook doen! Wees maar eens eerlijk!

 45. johan zegt: 05-09-14 om 22:22

  Kan iemand mij uitleggen waarom sommige mensen zo onder de indruk zijn van het Koningshuis dat ze werkelijk alles accepteren wat zij doen. Ik snap het echt niet maar ben wel nieuwsgierig naar de psychologische betekenis erachter. Trouwens, met de populariteit valt het ook wel mee hoor. In de VS hebben ze geen idee wie WA is. Ook in vele andere landen trouwens niet. En ik snap waarom sommige Duitsers gecharmeerd zijn van ons koningspaartje. Zij hoeven die poppenkast niet te betalen.

 46. ben risus zegt: 06-09-14 om 12:54

  @Marcel
  Gelukkig dat die ‘discriminatie’ bestaat. Zonder een natuurlijke selectie, die jij discriminatie noemt, zou zelfs jij staatshoofd kunnen worden. Dan kan ik nog verder redeneren. Waarom zou mijn cavia dan geen staatshoofd mogen worden? Overigens, het is ‘logootje’, maar dat neem ik jóu niet kwalijk hoor.

 47. Sara zegt: 06-09-14 om 18:45

  Als er een vermoeden bestaat dat er sprake is van misbruik van macht, dan dient er gedegen onderzoek gedaan te worden. Dat staat los van wat de koning wel goed doet. Het vreemde is dat het spel zo slecht gespeeld wordt dat afgevraagd mag worden of de ministers de koning echt willen beschermen of juist willen lozen, of dat er sprake is van enorme arrogantie van beide kanten enz… Het is net schaken, het is zaak te onderzoeken wie waar staat. Wees slimmer dan je tegenstander(s) journalisten!

  Als bestemmingsplannen worden gewijzigd en het is zeer twijfelachtig hoe e.e.a. tot stand is gekomen….dan is er alle reden om alert te zijn. Het verhaal over de steiger even zo goed. Dat heeft niets met gezeur te maken. Onheus gedrag, hoe klein ook, kent vroeg of laat grote consequenties. Je moet niet pas gaan ‘zeuren’ als het kruidvat ontploft.

  Dat journalisten blijkbaar genoegen moesten nemen met geen uitleg (want dat is het), dat is REDEN tot zorg.

  De raad van journalistiek zou zo langzamerhand dienen in te grijpen. Zodra de overheid andere mensen dom willen houden…Daar heb ik geen woorden voor, het getuigt van weinig vertrouwen in jezelf. Journalisten moeten misstanden kunnen onderzoeken, het is hun vak. Noblesse oblige. Voor je vak als journalist en voor elke burger waar dan ook ter wereld. Als journalisten de kans wordt ontzegd tot toegang tot de waarheid…dat is een trieste dag voor een democratie. Een groot verlies voor ons ALLEN.

 48. Chris zegt: 06-09-14 om 20:38

  Chris zegt: Uw reactie moet eerst worden goedgekeurd. 05-09-14 om 20:34

  Nederland zou Nederland niet zijn als we altijd alleen maar kritiek kunnen uiten op andere mensen.
  Het probleem is niet zo zeer de Koning en de Koningin maar meer het feit dat mensen zelf niet kunnen leven zoals ze zelf zouden willen. Afgunst is op dit moment en in deze tijd het grootste probleem. Als men zelf het geld zou hebben of de privileges om te doen en laten wat men wil dan houden we zelf ook geen rekening met andere mensen, maar omdat deze mensen openbare figuren zijn en alles onder een vergrootglas wordt gelegd, weet iedereen wat ze doen. Dat mag ook maar kijk ook eens naar jezelf. Deel je zelf wel met mensen die veel minder hebben? Geven we zelf om onze naasten? Ik zeg kijk naar jezelf en als je zelf alles 100% goed doet voor de maatschappij ( wat niemand doet) dan pas mag je kritiek hebben op andere mensen.
  Alles kost nu eenmaal bergen geld of het nou een Koning is of een president of een premier of iemand die directeur is bij een goed doel, ze halen allemaal eruit wat ze kunnen dat zouden we zelf namelijk ook doen! Wees maar eens eerlijk!

 49. G.B. zegt: 07-09-14 om 09:18

  @Maar daar is bij Willem-Alexander en Máxima totaal geen sprake van. Het vertrouwen in hen is groot.@
  Ik ga ervanuit dat dhr Marcus voor zichzelf spreekt. Niet voor mij.

 50. Louisa zegt: 07-09-14 om 15:49

  Voor de zoveelste keer constateer ik dat:

  1) Voorstanders van de monarchie dol zijn op het woord “zuur” als het om Republikeinen gaat.Verder komt men niet.

  2) Men republieken aanhaalt met falende presidenten, maar nooit met prima presidenten.Finland ? Het is maar een voorbeeldje hoor…..

  3) Het bij hen niet bekend is dat de grootste economische voorspoed in perioden was dat wij een Republiek waren .
  (Gouden Eeuw.. En wel eens gehoord van de . Republiek Der Zeven Verenigde Nederlanden…?)

  4) Sommige Koningshuizen snappen dat het best wat simpeler kan, uit compassie met het volk waarvan velen het moeilijk hebben..Compassie heet zo iets.Maar Wim-Lex en Glamour Queen Argentina niet ?

  5) Wij pas 200 jaar een Koninkrijk zijn en door de eeuwen heen hebben wij overleefd…

 51. Chris zegt: 07-09-14 om 23:59

  Wat een slecht geschreven stuk. Natuurlijk is deze Koning anders dan zijn voorgangers (m/v). Het is een nieuwe tijd. Het volk is trots op dit Koningspaar dat niet in Huis ten Bosch is gaan wonen, maar gewoon in een groot huis.
  Laat de media eens schrijven over de bespottelijke verbouwing van het voormalige VROM ministerie (meer dan 250.000.000 gaat dat kosten)
  De verbouwing van VWS. Dat wordt echt nog gezien als nieuwbouw en wordt nu al weer maanden verbouwd. Wat te denken van onnodige nieuwbouw voor de Hoge Raad, de verbouwing van de Artillerie voor de Nationale Politie en de 70.000.000 die is uitgegeven aan Financiën.

  Nooit meer zeuren over de Koning, als er (bij elkaar opgeteld) miljarden over de balk worden gesmeten om panden van 20 / 30 jaar oud te renoveren.

 52. G.B. zegt: 09-09-14 om 07:17

  @Wat een slecht geschreven stuk@
  Het is helemaal geen slecht geschreven stuk. Het is een prima stuk. Dat de inhoud ervan u niet aanstaat wil niet zeggen dat het slecht geschreven is.

  @Het volk is trots op dit Koningspaar@
  Welk volk? Lees eerst de reacties, geachte Chris, voor u dit soort onzin intikt…

 53. Gerda Rozendal zegt: 09-09-14 om 09:45

  De vierde zin van uw bijdrage klopt ook al niet, meneer Chris.
  Het koningspaar betrekt in 2016, na een miljoenenverbouwing, wel terdege paleis Huis ten Bosch, dat momenteel zelfs voor een groot deel gesloopt wordt. Het ‘gewone grote huis ‘wordt dan een weekendverblijf.
  Hoe trots moeten we zijn……

 54. bas zegt: 09-09-14 om 15:17

  @ Chris

  Aangezien kantoorgebouwen in 20, 30 jaar vele te leiden hebben – alle computers zijn bijvoorbeeld aan elkaar aangesloten; er is verder een veel grotere behoefte aan telecommunicatie; een slimme kantoorbouwer houdt rekening met flexibele behoeftes, dus zijn bijvoorbeeld de wanden verplaatsbaar – en gaan daardoor veel minder lang mee

  Daarom is het logisch dat kantoorgebouwen na 20, 30 jaar diepgaand gerenoveerd moeten worden. Gelukkig maar, anders zouden we nu nog opgescheept zitten met kantoren, gebouwd voor klerken die staand met een kroontjespen hun werk doen.

  De activiteiten van een staatshoofd zin niet zo veel veranderd. Nog steeds worden diplomaten plechtig ontvangen, nog steeds worden wetsvoorstellen gelezen en met een pen ondertekend – en zo zijn er meer functies die ongewijzigd blijven.

  Dus wat moet er functioneel aan een paleis veranderen? Ik zou het niet weten

  Dus ik herhaal maar de stelling waar u zich zo aan ergerde, er worden veel vermijdbare kosten gemaakt voor dit koningspaar.

 55. G.B. zegt: 14-09-14 om 18:50

  De koning gaat op de thee bij de viering van 10 jaar PKN…
  Als hij – als staatshoofd – daar tijd voor heeft en niets belangrijkers te doen heeft in een periode waarin de halve wereld elkaar de hersens inslaat, rijzen de vragen:
  Is hij staatshoofd?
  Is hij de koning van protestants Nederland?
  Met deze knieval naar de kliek van dominees – die hem een tekort aan jezusverkondiging verwijten – geeft hij aan dat hij hij niet de koning is van nederland, maar van het kalifaat ZKL… Zwarte Kousenland.

 56. fam geurts zegt: 17-09-14 om 21:41

  Weg met dat koningshuis.Kost teveel geld…..Ben er niet meer van onder de indruk.En wij maar betalen………….

 57. Ben benieuwd of de koning daar tegen bestand is

 58. Wat een verassing

Geef een reactie