De weblogs van de NOS worden niet langer bijgewerkt.

Voor nieuws Over de NOS kunt u terecht op over.nos.nl.
Voor de overige berichtgeving kunt u terecht op NOS.nl.

Kabinet gul voor koning

Ondanks de economische crisis en de tekorten op de rijksbegroting is en blijft het kabinet-Rutte gul voor de koning, de koningin en de ex-koningin. Hun koopkrachtplaatje ziet er in 2015 opnieuw weer beter uit . Ook anderszins hoeven ze geen stapje terug te doen. Dit beeld wijkt duidelijk af van dat bij vorstenhuizen elders in Europa. In veel gevallen hebben die vanwege de crisis – vrijwillig of van regeringswege gedwongen – wél bezuinigd.

De Miljoenennota 2015 bevat voor de leden van het Nederlandse Koninklijk Huis dus geen enkel pijnpunt. Hun vaste uitkeringen en onkostenvergoedingen volgen onbelemmerd de stijging – niet een daling – van het gemiddelde loon- en prijspeil. En in verbetering van de koninklijke huisvesting zijn en worden zelfs veel extra miljoenen geïnvesteerd.

Het staat allemaal in hoofdstuk 1 van de op Prinsjesdag gepresenteerde Rijksbegroting 2015, dat kortweg ‘De Koning’ heet en waarvoor premier Mark Rutte als minister van Algemene Zaken de ministeriële verantwoordelijkheid draagt. Verdere voor het Koninklijk Huis bestemde gelden moet je  – een beetje weggestopt als ze zijn– in verschillende andere hoofdstukken van de rijksbegroting zoeken.

Hoofdstuk 1

Afgezet in harde euro’s gaat het bij de aan het koningshuis bestede belastinggelden natuurlijk slechts om ‘klein bier’, maar de symboolwaarde en voorbeeldwerking ervan is des te groter. De begrotingsstaat van het hoofdstuk ‘De Koning’ komt in 2015 voor het eerst boven de 40 miljoen: 40.085.000 euro om precies te zijn. Dat betekent vergeleken met dit jaar een stijging van net geen ton.

Het ‘salaris’ van de koning stijgt met 6000 euro. Koningin Máxima krijgt er 2000 euro bij en de gepensioneerde koningin Beatrix ziet, terwijl andere gepensioneerden er op achteruit gaan, haar ‘pensioen’, los van haar AOW, met 3000 euro omhoog gaan. De ‘personele en materiële uitgaven’ van de leden van het Koninklijk Huis (vooral voor personeel dat ‘in de familiesfeer’ voor hen werkt) gaan ook iets omhoog.

De totale ‘grondwettelijke uitkering’ voor koning, koningin en ex-koningin samen stijgt in 2015 met 45.000 euro tot ruim 7,6 miljoen. Voeg daarbij de ‘functionele uitgaven van de Koning’ van bijna 27 miljoen en de 5,6 miljoen doorbelaste kosten die andere departementen voor de koning maken en je komt boven de 40 miljoen. Binnen dit bedrag zijn er, zoals elk jaar, wat verschuivingen.

Volgend jaar krijgt de Rijksvoorlichtingsdienst, waar 11,5 full timers in de weer zijn met de communicatieve begeleiding van de leden van het Koninklijk Huis, er bijvoorbeeld geld bij. Extra geld ook voor het regeringsvliegtuig (PH-KBX) dat vaker en langer met koning, koningin en ex-koningin in de lucht zal zijn. Fors inleveren moet het ‘Militaire Huis’ van de koning dat taken vervult in ‘het (mede) organiseren van koninklijke evenementen en bezoeken.

Veiligheid

Veel miljoenen euro’s die voor het koningshuis worden uitgegeven staan echter niet op de begroting van de koning. Soms kun je ze, na goed zoeken en met wat geluk, terugvinden in andere begrotingshoofdstukken. Vaak ook zijn ze onvindbaar en blijven ze dus – totdat er ‘gelekt’ wordt – verborgen.

Daarbij valt met name te denken aan uitgaven voor de permanente beveiliging van de leden van het Koninklijk Huis en de dito bewaking van hun paleizen en (vakantie)huizen. Onder deze veiligheidsuitgaven door het rijk, zo bleek intussen, vallen geheel of gedeeltelijk ook de kostbare hekken rondom de Griekse vakantievilla van Willem-Alexander en rondom het ‘woonkasteeltje’ van Beatrix in Lage Vuursche.

Zelfs de aanschaf van een nieuwe dienstauto voor de koning en diverse paleisverbouwingen zouden kostenverhogende veiligheidsaspecten hebben waarover ‘dus’ geen openheid gegeven kan worden.

Paleizenkwestie

De miljoenen belastinggeld die naar de door het rijk aan het Koninklijk Huis ter beschikking gestelde paleizen gaan, lopen via het Rijksvastgoedbedrijf. Dat valt onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van PvdA-minister  Ronald Plasterk, maar deze paleiskosten zijn op diens begroting niet zo simpel traceerbaar.

Rond die paleizen is nu een pijnlijke kwestie aan het ontstaan. Eerst was er rumoer over het monumentale pand Noordeinde 66, bouwkundig verbonden met het werkpaleis van de koning. Het dient nu als de Haagse stek voor de naar kasteel Drakensteyn verhuisde Beatrix. De kritiek gold de hoge uitgaven (9 ton) voor de verbouwing op rijkskosten van dat pand, maar die blijken plotsklaps en in afwijking van wat het kabinet eerder de Tweede Kamer meldde nog veel en veel hoger te zijn: 3,7 miljoen maar liefst.

Om een einde te maken aan wilde speculaties over de verbouwingskosten van Paleis Huis ten Bosch, het woonpaleis van de koning, is op Prinsjesdag meegedeeld dat die zo’n 35 miljoen zullen bedragen. Dat is ook veel meer dan de bedragen die tot nu toe de ronde deden. En het is maar afwachten of het, lopende de bouw, niet nog meer wordt. De verbouwing gaat volgend jaar van start en zal tot in 2017 doorlopen.

De Eikenhorst

Willem-Alexander en Máxima zullen dus nog zeker drie jaar op De Eikenhorst in Wassenaar, eigendom van Beatrix, blijven wonen. In het werkpaleis van de koning aan het Noordeinde in Den Haag wordt intussen, zo blijkt, gewerkt aan ‘grootscheepse verbouwingen van facilitaire en restauratieve ruimtes’. Kosten: zo’n 8 miljoen.

Intrigerend in het persbericht van het Rijksvastgoedbedrijf is de zin dat de renovatie van het koninklijk werkpaleis ook inhoudt ‘een tijdelijke werkruimte in de tuin van De Eikenhorst’, waarvoor ‘de gemeente Wassenaar toestemming heeft gegeven’. Dat zal geen onbeveiligde portakabin zijn.  Al die leegstaande rijkskantoren in Den Haag zijn natuurlijk niet koninklijk genoeg voor het staatshoofd. Wordt vervolgd dus.

De omvangrijke recente en lopende paleisverbouwingen gaan bij elkaar al snel zo’n 50 miljoen euro kosten. Het is winst dat daar sinds gisteren in elk geval min of meer duidelijkheid over bestaat. Daarmee is niet gezegd, al zijn er belangrijkere zaken, dat de publieke en politieke discussie daarover zal verstommen.

 

Deel deze pagina

« Terug naar het overzicht


84 reacties op “Kabinet gul voor koning”

 1. J van den Hout zegt: 17-09-14 om 10:32

  Waarom kan je hier wel op reageren en op items over buitenlanders niet?? Zijn jullie er niet om ONAFHANKELIJKE nieuwsgaring te verzorgen??

 2. Patri zegt: 17-09-14 om 11:12

  Belachelijk, voor Nederlanders gaan de kosten maar omhoog en Alexander krijgt er maar even €6000 bij, dat kan allemaal maar. Laat hun eens flink gaan inleveren. Dat zal al flink schelen op de kosten. Prinsjesdag is niet meer van deze tijd.

 3. Bas van Stapelberg zegt: 17-09-14 om 11:23

  Als je toch het kapitaal zou weten van de familie, en dat is niet met hard werken bij geharkt, dan moet je je toch doodschamen om überhaupt nog belastinggeld aan te nemen. Onvoorstelbaar wat voor mentaliteit deze lui erop nahouden.

 4. bas zegt: 17-09-14 om 11:25

  En de monarchisten blijven maar roepen dat een republiek zo duur zou zijn.

  Nu is voor mij geld helemaal niet de reden waarom ik een republiek zou willen, maar een president zou dit never nooit niet doen. Daarmee is een republiek wel degelijk goedkoper, en dat zou een prettige bijwerking zijn.

  Laat het klootjesvolk maar kromliggen, onze koning wilt niet bezuinigen op zijn pleziertjes.

  Te schandalig voor woorden.

 5. Marc zegt: 17-09-14 om 11:32

  Hoewel ik zeer koningsgezind ben, vind ik het ongepast dat in tijden van crisis, waarbij velen de eindjes niet of nauwelijks nog aan elkaar kunnen knopen, het koningshuis een “loonsverhoging” krijgt. De tendens in onze samenleving dat “zij die hebben of kunnen” er op vooruit gaan t.o.v. “zij die niet hebben of kunnen” wordt daarmee doorgetrokken naar de familie die op velerlei gebied haar (on)kosten al vergoed krijgt van de staat. Dat de koning en zijn naasten een speciale behandeling krijgen vind ik logisch, maar het past de vorst zich aan te passen aan de situatie in de samenleving. Een pas op de plaats in loon vind ik passend in economisch slechte tijden, zeker nu blijkt dat huisvestingskosten voor leden van de Koninklijke familie stukken hoger uitvallen dan vooraf was geraamd.

  Helaas zullen wij nooit de authentieke reactie van de koning ervaren als hij geconfronteerd wordt met onderdanen die zich gedwongen zien hun huis te verlaten, de zorgkosten niet langer kunnen betalen of plotseling werkeloos worden, maar ik stel mij voor dat hij zich hier niet gemakkelijk onder kan voelen. Solidariteit kan hij tonen door met zijn eigen loonstrookje pas op de plaats te maken. Een kleine geste naar zijn onderdanen toe…

 6. Jos zegt: 17-09-14 om 12:32

  Dit onverkoopbaar! Welk een minachting voor het Nederlandse volk.

 7. Johanfrederik zegt: 17-09-14 om 12:40

  alweer een onsmakelijk artikel van van Aseldonk om stemming te maken tegen een hardwerkend Koningspaar. De Paleizen behoren de staat en dienen dus ook door de staat te worden onderhouden en op tijd gerestaureerd en te worden aangepast aan de moderne tijd. Het speelt geen rol of daarin nu een Koning of een president resideert. Eikenhorst is een bescheiden huis voor een Staatshoofd. De paleizen mogen slechts worden gebruikt. Zijn en blijven eigendom van de nederlandse staat. Museale gebouwen uit vroegere eeuwen brengen nu eenmaal grote onderhouds- en aanpassingskosten met zich mee. Kneuterig gezeur is misplaatst en oer-nederlands.

 8. Paul Groot zegt: 17-09-14 om 13:23

  Die paar miljoen is inderdaad klein geld binnen de rijksbegroting. Niet echt een bedragje om je druk over te maken. Echter in een tijd dat bejaarden en laagbetaalden moeten inleveren zullen de kosten- en salarisstijgingen van het Oranje-huis niet erg bevorderlijk zijn voor de Oranjegezindheid. Gelukkig houden bij de Rijksvoorliegdienst (RVD) elf medewerkers plus nog een halve zich de gehele dag onledig met propaganda voor de Oranjes. Die ambtenaren fantaseren wel weer een of ander jubileum, zodat de onderdanen weer een aanleiding hebben om de majesteiten hartstochtelijk toe te kunnen juichen. Ik geef een voorzetje, waarmee handig meegelift kan worden met de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Dit jaar is het een eeuw geleden dat Wilhelmina op 31 juli het besluit tot mobilisatie tekende met de dappere woorden: “Alle miliciens en landweermannen zullen met spoed opkomen”.

 9. peter zegt: 17-09-14 om 13:50

  hoe is het in hemelsnaam mogelijk, bijna 1 ton extra??? wie o wie kan dit uitleggen.

 10. Paul Beekman, Leiden zegt: 17-09-14 om 14:02

  De koninklijke familie kost geld en levert ook inkomsten op voor ons land. De koning en koningin als uithangbord voor- en ambassadeur van Nederlandse ondernemingen in het buitenland. Netto zijn de cijfers positief en is het koninklijk huis ‘winstgevend’.
  Het is echter niet uitsluitend economie, maar ook betrokkenheid bij diegenen die koning en koningin stellen te vertegenwoordigen; de inwoners van het Koninkrijk der Nederlanden (met inbegrip van alle hierin vertegenwoordigde landen). Het past niet om de eigen inkomsten en kosten te laten stijgen waar de meeste Nederlanders te maken hebben met bezuinigingen en kostenbesparingen. Door zich hiervoor klaarblijkelijk ‘horende doof en ziende blind’ te houden laten mijn koning en koningin zien dat zij niet in, maar buiten (boven) de samenleving staan. Hierbij laat ik nog buiten beschouwing dat belastingafdrachten niet of nauwelijks plaatsvinden, mede dankzij ontbrekende durf bij de wetgever en belastingconstructies. De diverse begrotingen zijn echter nog niet vastgesteld, dus wijzigingen zijn mogelijk…

 11. beppie zegt: 17-09-14 om 14:26

  De koning is een investering. Hij gaat al heel lang mee, en we hopen dat hij nog langer mee zal gaan. Hij zorgt voor stabiliteit en toekomst voor ons land. Hij heeft het in deze tijden ook niet makkelijk, hij moet als beginneling zijn draai nog vinden en hij heeft persoonlijk verlies geleden. Laat hij wat ontzien worden en wie weet wordt het snel beter en betaalt het zich terug.

 12. Een Minister- President die dit soort excessen goedkeurt en die
  vervolgens als een soort slippedrager van de Oranjes optreedt
  is geen vertegenwoordiger voor het Nederlandse volk. Het zegt
  wel iets over dat elitaire volk wat daar in Den-Haag rondloopt.
  Walgelijk!!. Wat mij betreft mag hij morgen oipstappen.

 13. leen schmitz zegt: 17-09-14 om 17:44

  wat een schande toch wat verbeeld deze argentijnse bankbediende zich wel moet deze vrouw een voorbeeld geven met mini credit deze snop begeeft zich in een sutuatie dat wij belastingbetalers daar de dupe van zijn.ik heb vele malen gewerkt in deze paleisen van af 1955 t/m 1985 wat hier gebeurt lusten de honden geen brood van het zijn gewoon staads uitnemers van het hoogste soort .Ik vind alexander een aardige kerel hij heeft wel eens een glas bier over mijn costuum laten vallen dat heb ik heb nooit klalijk genomen hij was met vrienden uit in een cafe in scheveningen Maar die vrouw met die hoetjes en jurken schoenen doet mijn heel er veel denken aan de vrouw van precident Markus ze loopt over het volk en lacht mijn teveel

 14. ben risus zegt: 17-09-14 om 19:09

  Hoewel ik er nooit een geheim van maak aanhanger te zijn van de monarchie gaat het mij toch te ver dat de verfraaiingen aan de behuizingen van de koninklijke familie zo’n 50 miljoen euro moeten gaan kosten. Als je dat afzet tegen de schamele 100 miljoen die de regering meent te moeten vrijmaken voor het verwaarloosde en kwetsbare Nederlandse leger dat bijna 17 miljoen Nederlanders op een kwalitatief goede wijze zou moeten kunnen beschermen, is dit een gotspe. Dus bijna 17 miljoen mensen moeten genoegen nemen met de aalmoes van 100 miljoen, terwijl één familie er 50 miljoen bij krijgt om te kunnen resideren in een fraaie omgeving. Wat is belangrijker, regering, veiligheid en verantwoordelijkheid voor een heel land en haar burgers, of ‘sophisticated’ gevels van een woonpaleis van het staatshoofd? We hebben het dan nog niet eens over de vele jonge soldaten die in een onverhoopt (maar zeer denkbaar toekomstig conflict) zullen sneuvelen vanwege kwalitatieve en kwantitatieve tekorten omdat er veel geld nodig was voor een huis van de koning.

 15. Gerrit zegt: 17-09-14 om 20:12

  Ik ben het volledig eens met uw stelling dat het om “klein bier” gaat, maar dat symboolwaarde en voorbeeldwerking groot zijn. Zeer groot. Het had het koningshuis gesierd als het vrijwillig genoegen zou hebben genomen met bv -10%, tenslotte blijft er dan nog meer dan genoeg over. Voeg hierbij het in mijn ogen exorbitante bedrag voor een nieuwe dienstauto, een varend “speeltje” en een “recreatiewoning” in Griekenland met uit de hand gelopen “omheining”. Er zou eens tot in detail moeten worden bekeken wat de consequenties zouden zijn als we afscheid zouden nemen van de Oranje’s als staatshoofd etc., etc. Een president komt niet gratis maar is ongetwijfeld goedkoper en hoe dan ook democratischer.

 16. Han van Dongen zegt: 17-09-14 om 20:46

  De Nederlandse koninklijke paleizen zijn staatsbezit. Het handelt hier om enkele van de mooiste gebouwen van ons land met een voorname historische betekenis. Dat het kabinet besluit deze gebouwen – ondanks lichte economische tegenwind – goed te onderhouden en periodiek te renoveren, valt zonder meer te prijzen.
  Afgezien daarvan wonen vrijwel alle staatshoofden ter wereld in representatieve huizen, omdat de functie van staatshoofd dat nu eenmaal vraagt. Wat willen we dan? Koning Willem-Alexander die de president van de Verenigde Staten ontvangt in zijn rijtjeswoning te Almere?

 17. Caroline zegt: 17-09-14 om 21:09

  Aks je het echt goed voor hebt met de Nederlanders, dan betaal je net als de rest belasting en wacht je niet totdat de druk dermate hoog wordt en je positie in gevaar komt om alsnog belasting te gaan betalen. Dit koningshuis heeft overduidelijk de boot gemist. Hoe kun je nu medeleven tonen, als je jezelf zo laat bevoordelen. Zij komen bij mij in ieder geval totaal ongeloofwaardig over en zijn voor mij niet meer serieus te nemen. Jammer, een koningsschap kun je zelf maken of breken. Los van het feit dat het een smet is op de democratie. Zij verkeren zo vaak in het bijzijn van de premier en wereldleiders, dat je mij niet wijs kunt maken dat ze geen invloed uitoefenen.

 18. Han van Dongen zegt: 17-09-14 om 21:16

  De ‘salarisverhogingen’ die drie leden van het Koninklijk Huis ontvangen, zijn een direct uitvloeisel van een wettelijke regeling die jaren geleden door de Tweede Kamer is aangenomen – juist om af te zijn van politieke discussies over de jaarlijkse vaststelling van de hoogte der dotaties. De nu doorgevoerde salarisverhogingen kunnen dus onmogelijk uitgelegd worden als ‘graaien’ door onze hooggeborenen. En ook niet als ‘gulheid’ van het kabinet voor de koning, zoals de titel van de column luidt. Het betreft gulheid van de Tweede Kamer (en dus het Nederlandse volk) aan de koning. Dit uiteraard voor zover men van gulheid kan spreken: we hebben het over een salarisverhoging van minder dan 1%.

 19. Willem zegt: 18-09-14 om 05:38

  Hoe is het mogelijk dat een persoon die verantwoordelijk is voor alle uitspraken van de Oranjes, veel minder verdient als diegene waarvoor hij verantwoordelijk is. De Balkenende norm zou ook van toepassing moeten zijn op de oranjes. DIt staat natuurlijk los van de onkostenvergoedingen.

 20. Paul Groot zegt: 18-09-14 om 10:44

  Die paar miljoen is inderdaad klein geld binnen de rijksbegroting. Niet echt een bedragje om je druk over te maken. Echter in een tijd dat bejaarden en laagbetaalden moeten inleveren zullen de kosten- en salarisstijgingen van het Oranje-huis niet erg bevorderlijk zijn voor de Oranjegezindheid.

  Gelukkig houden bij de Rijksvoorliegdienst (RVD) elf medewerkers plus nog een halve zich de gehele dag onledig met propaganda voor de Oranjes. Die ambtenaren fantaseren wel weer een of ander jubileum, zodat de onderdanen weer een aanleiding hebben om de majesteiten hartstochtelijk toe te kunnen juichen. Ik geef een voorzetje, waarmee handig meegelift kan worden met de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Dit jaar is het een eeuw geleden dat Wilhelmina op 31 juli het besluit tot mobilisatie tekende met de dappere woorden: “Alle miliciens en landweermannen zullen met spoed opkomen”.

 21. Tim zegt: 18-09-14 om 10:48

  Geen enkel probleem, deze uitgaven. Ze verdienen voor Nederland gemiddeld 4 miljard per jaar, dus deze onkosten zijn prima te verantwoorden. Leve de Koning!

 22. een oudere man zei een keer op tv :de ouderen moeten steeds inleveren van hun kleine AOW .ik weet niet hoe????mijn ontbijt bestaat uit 2 snee brood met boter en suiker !!!!en hoe moet ik nog meer gaan bezuinigen???hoe kan ik nog met minder geld gaan leven !!!als je dat hoort dan verscheurt je hart en vraag je :::Waarom???pak je steeds die arme oudere die van weinig centjes moeten leven .waar is de rechtvaardigheid in deze wereld????

 23. manouk zegt: 18-09-14 om 15:50

  Dat degenen die het NIET nodig hebben dat hun inkomen het prijspeil volgt, het wel krijgen, dat is toch moeilijk uit te leggen lijkt me. Ze kunnen best zonder die loonsverhoging; koopt Maxima gewoon drie jurkjes minder.

  De paleizen zijn van de staat, en die zal dus de kosten van restauratie en onderhoud moeten dragen. Blijft de vraag of
  1. dit billijke bedragen zijn of ingegeven door de ‘hang naar luxe’ van onze ‘zonnekoning’. Dat laatste denk ik. Immers, waarom allemaal nu, binnen een jaar na het aantreden van Willem-Alexander? Beatrix was toch bepaalt geen doetje; ik kan me slecht voorstellen dat ze in een uitgewoonde en onveilige bende resideerde en werkte.
  2. ons koningshuis al die paleizen en huizen wel nodig heeft. We hebben toch het paleis op de Dam ook al voor ontvangsten? Net helemaal gerestaureerd… En het Loo? Prachtige tuinen… Waarom ook nog een woonpaleis met ontvangstvleugels en een heringerichte tuin, en een werkpaleis, en een pied a terre? Kunnen ze het niet doen met het werkpaleis? Krijgt Beatrix daar ook een mooi kamertje en blijven ze lekker in Wassenaar wonen. En Huis ten Bosch verkopen we aan een Japanse (die schijnen het prachtig te vinden) hotelketen voor heel veel geld.

  Een eerste jaar vol dure huizen, hekken, en auto’s. WA lijkt me een gefrustreerd rupsje nooitgenoeg, eindelijk onder mama’s rokken vandaan, eindelijk het buikje voleten. Figuurlijk dan…

 24. F.A.C.M. van Ierland zegt: 18-09-14 om 18:01

  En maar juichen voor de koning na de troonrede leven de koning HOERA HOERA HOERA maar wij leven ook wij roepen WERKEN WERKEN WERKEN en wij houden niets over wij leven in het ROOD ROOD ROOD.
  Wanneer komt er eens een tijd dat we er een keertje beter er van worden
  wanneer we eens een goede salarisverhoging krijgen en dat wij ook eens een keer een goede portemonnee krijgen.

 25. @ Tim , nou wordt ik toch echt nieuwsgierig, beste jongen. Vier
  miljard. Onderbouw dit eens even!!!. Maar niet liegen hoor.

 26. Maria zegt: 18-09-14 om 18:33

  Zou Tim in zijn reactie van 18-09-14 uitleg kunnen geven over deze 4 miljard die WA zou binnen halen per jaar.

 27. Paul Groot zegt: 18-09-14 om 18:51

  Jaren geleden had een monarchistische professor becijferd dat hare majesteit Bea miljarden per jaar verdiende voor haar land. Daar kon dus wel een behoorlijke verhoging van haar “salaris” tegenover staan. Terecht kreeg hij storm over zich heen, want de beste man had de opbrengst van handelsbetrekkingen waaraan zij part noch deel had gewoon aan haar majesteit toegerekend. Nog steeds zijn er orangisten die alleen de boodschap van deze hooggeleerde heer herinneren, maar de kritiek niet ter harte hebben genomen. Net zoals de aanhangers van Geert W. de kritische berichten over zijn dwaze uitspraken overslaan.

  Orangisten denken graag dat ons vorstenhuis in de hele wereld wordt gekend en zelfs geroemd. Maar is dat wel waar? Ach nee, Alex en Máxi kunnen zelfs zonder vermomming ongestoord in Brussel gaan winkelen. Alleen een verdwaalde Nederlander zou hen herkennen. Bedenk of jij het Belgische vorstenpaar, het Spaanse of een van de Scandinavische monarchen in de Kalverstraat zou herkennen. Ik denk het niet.

 28. AsJonah zegt: 19-09-14 om 00:56

  De “Sisi”-familie van Oranje van Buren lachen zich een grote deuk! Alles rammelen we met het grootste gemak door het parlement. Een super Audi voor een paar ton, stuk grond aangekocht door de Staat met belastinggeld enz enz.
  Who cares dat er in ons land meer dan 400.000 kinderen onder de armoedegrens moeten leven. Deze familie in ieder geval niet. Wat een schande dat het gehele parlement er tijdens de beschouwingen niets maar dan ook niets over hebben gezegd.

 29. De andere Nederlander zegt: 19-09-14 om 07:39

  Gebouwen van de overheid moeten onderhouden worden. Achterstallig onderhoud leidt alleen maar tot nog hogere kosten.
  Paleizen vormen een onderdeel van de representatiekosten van Nederland.
  De meesten van ons kijken ook alleen maar naar het nettobedrag dat we eind van de maand ontvangen. Moet de Koning belasting betalen? Moeten ambtenaren belasting betalen? Beide belastingen komen van de staat en vloeien terug naar de staat. Dus uiteindelijk zal een belasting op het loon van de Koning bovenop het nettobedrag komen. Lood om oud ijzer. Drukte voor niets.

  Is loonsverhoging voor de Koning terecht? Dat is een reële vraag. Zelf denk ik dat het kies geweest was als dat niet zo was. Ik heb niets tegen het Koningschap en ik denk dat de Koning er ook geen echte invloed op heeft, maar toch zou het een mooi gebaar zijn als er iets moois mee gedaan zou worden voor het volk.
  En zeker Maxima moet dit weigeren. Met haar achtergrond moet ze toch beseffen dat ze genoeg krijgt. Het zou in ieder geval voor haar netjes en gepast zijn als ze haar ‘opslag’ zou besteden aan haar zo gekoesterde project als mini-krediet en dan misschien eens in Nederland aan een sociaal project zonder strijkstok, anders schiet het nog niets op.

 30. De andere Nederlander zegt: 19-09-14 om 07:43

  En laten we ons vooral druk maken om die excessieve bonussen. Die ‘topmannen’ dienen het algemeen nut nauwelijks en verdienen vele vele malen meer. In tegendeel. Soms brengen ze bedrijven zelfs aan de rand van de afgrond (of er juist overheen). Als we er één aanpakken hebben we al veel meer bespaard dan op de Koning. Daarover heb ik niets gelezen in de Troonrede.

 31. Marcel zegt: 19-09-14 om 08:49

  En waarom moet mevrouw Zorreguita eigenlijk een salaris krijgen? Krijgen de echtgenote(s)(n) van ministers of Tweede Kamerleden ook salarissen voor het echtgenoot zijn?

  Een benoemde president a la Duitsland (parlementair systeem). Slechts 1 salaris nodig. Slechts 1 werkplek nodig. En geen discriminatie op grond van afkomst omdat in theorie iedereen dan staatshoofd kan worden.

  WA is iemand die wil wel de lusten maar niet de lasten. Ik geloof sterk dat mensen die privileges eisen op grond van geboorte (titels die eigenlijk niet eens zouden moeten bestaan) geen enkel recht op privacy verdienen.

  Wanneer kan ik ook in aanmerking komen voor staatshoofd? Of is mijn afkomst niet goed genoeg (= discriminatie).

 32. nou lieve Marcel ,ik hoop voor je dat je een keer aan de buurt komt voor staatshoofd.maar het is erfelijk !!!en deze mensen zijn geboren met een goudlepel in hun mond.Ik waardeerde Den Uil toen voor alle zijn spraken betreft de monarchie ,het is nergens goed voor !!! ,kost alleen geld!!sommige mensen denken als de monarchie verdwijnt dan wordt dit land communist.was het maar zo,!! een republiek was al 100 keer beter voor ons dan dat we het nu hebben.!!!

 33. Roger zegt: 19-09-14 om 12:19

  Als wij eenvoudige werkende Nederlanders nou eens gingen emigreren naar Canada of Australië? Ik denk dat wij dan van een hoop problemen verlost zullen zijn. Emigreren? Gewoon doen!

 34. G.J. de Vries zegt: 19-09-14 om 15:23

  Ook met dit onrecht blijkt maar weer dat we veel beter af zijn met een republiek! De familie von Amsberg voegt niets toe aan de huidige staat van het land, het kost alleen maar meer en meer! Tot op heden waren ze al 10 maal op vakantie, welk Nederlands gezin kan dat zeggen? Het ergste is nog dat wij, de belastingbetaler dat betalen! Ik voel het om me heen, de weerzin tegen dit gedoe neemt hand over hand toe!

 35. Louisa zegt: 19-09-14 om 17:46

  Tot nu toe 33 reacties en allemaal van het zelfde laken een pak.
  Alle uitgekauwde itempjes worden voor de zoveelste keer uitgespogen.
  Buitengewoon zielig
  Prettig weekeinde en leer eens zelf denken, Medelanders. !

 36. Paul Groot zegt: 19-09-14 om 22:12

  Alex en Máxi betalen niet alleen geen belasting over hun riante inkomsten, maar evenmin over andere inkomsten en hun ruime vermogen. Dat is bij de Britse vorstin wel anders.

  De beide majesteiten inkomen wordt regelmatig aangevuld met emolumenten. Ik las zojuist dat zij de helft van de steiger van hun Griekse opstalletje zelf hebben betaald. De helft, dat is geweldig royaal van het stel, maar elk ander moet zijn eigen steiger of tuinpad volledig betalen.

  Het vorstelijk kapitaal wordt overigens af en toe bijgevuld door de overheid die ruim boven de marktwaarde weer eens een lapje grond of een paleisachtig optrekje overneemt. Ook daar is een vrij recent voorbeeld van: De verkoop van Alex’ huis aan het Noordeinde in Den Haag voor 3.250.000 euro.

 37. Johan zegt: 19-09-14 om 22:25

  Schandalig en volstrekt absurd als je van mening bent dat dit nog door de beugel kan. Hoe prijs je jezelf de markt uit. Zo dus. Babbelen over bezuinigingen maar daar zelf lak aan hebben en blijven graaien in een pot die wordt bewaakt door brave lakeien die op hun manier ook een graantje meepikken. Misschien is hun gedrag nog wel het ergst van allemaal.

 38. Johannes van Bergeijk zegt: 19-09-14 om 23:00

  Goedkoop is het omsteeds bedragen te vermelden van wat de Monarchie kost. Een President is ook niet goedkoop. Hij/zij moet ook wonen, en zal daar ook een bepallde status aan ontlenen. Tel Uw zegeningen. Ik denk, nee ik voel dat we trots moge zij op onze monarchie en Konininshuis. Zij zijn de verbindende factor is in ons land. Nogmaals Laten we onze zegeningen tellen.

 39. R van der Heijden zegt: 19-09-14 om 23:41

  ALs je goed in de geschiedenis terug gaat, en de vele stukken leest die soms wel wat moeilijk te vinden zijn, dan kan je lezen dat Koning Wielmina alles goed voor haar nageslacht heeft weten vast te leggen, en waar de regering destijds als een stel blinden voor heeft getekend. Daar moeten wij als Nederlandse belastingbetaler nu nog voor bloeden. En waar de Kon familie gewoon , vanuit het verleden recht op heeft en daar maken ze ook RUIM MISBRUIK van.

 40. vincent S. zegt: 19-09-14 om 23:58

  Hoe kan je mensen uitleggen, die al niks hebben, dat de KONING en het kabinet met 2de kamer zichzelf opslag geven terwijl wij burgerslaven alleen maar moeten inleveren, hebben deze idioten echt geen benul van het echte leven…Rutte , je moeder schaamt zich dood voor je idioterie….

 41. bas zegt: 20-09-14 om 09:04

  @ Roger

  Dat kan je doen, maar ondanks de Oranjes – en ik voel mij dagelijks door hen gediscrimineerd – is Nederland toch zo ongeveer het beste, prettigste land om te wonen.

  De welvaart is hier veel eerlijker verdeeld dan bijna overal en er is ook welvaart te verdelen. Dan zijn we veel liberaler dan bijna overal, liberaler in de betekenis van leven en laten leven.

  Tel je dat bij elkaar op, dan wil ik, nooit, emigreren. Alleen, hoezeer we zo ongeveer het fijnste land van de wereld zijn, er is nog ruimte voor verbetering.

 42. Ben zegt: 20-09-14 om 16:35

  Het zou mij nog een miljoen of wat waard zijn als ons op de eerste plaats eens duidelijk wordt gemaakt waar de werkelijke kosten worden gemaakt. Door tal van posten gecamoufleerd onder andere deelbegrotingen te brengen wordt er een mist opgetrokken die doet vermoeden dat er werkelijk wat te verbergen valt. Van mij mag het koninklijk huis best representatief gehuisvest worden. We lopen met z’n alle te klagen en te zeuren over de teloorgang van oude monumentale panden. Als we ze willen behouden dan moeten we ze ook onderhouden. Lijkt mij simpel. Kosten die moeten worden gemaakt voor bewaking, hier en in het buitenland, zouden m.i. als enige post ergens bij Defensie, Binnenlandse Zaken of een ander departement ondergebracht moeten worden. Voor wat betreft het geaacepteerd krijgen van de kosten is het wellicht in ons kikkerlandje handig om ook te becijferen wat de opbrengsten van ons koningshuis zijn. Wat mij betreft mag dat ook afgezet worden tegen de kosten en opbrengsten van een president met zijn gevolg. De geschiedenis leert volgens mij dat die kosten vele malen hoger zijn, geen stabiliteit bieden, zo ongeveer 75% van de roddelbladen hun bestaansrecht ontneemt (en even zoveel arbeidsplaatsen kost). En €6.000 meer aan inkomsten worden alleen al in een veelvoud teruggevorderd door de belastingsdienst. De sociale lasten voor het personeel nemen ook toe dus waar hebben we het over. Ze worden er echt niet rijker van. De kritieken dat het Koningshuis voldoende eigen vermogen heeft dus “hoe durven ze inkomsten te accepteren” slaat als een tang op een varken. De linkse hap in Nederland houdt z’n hand op zonder ooit een bijdrage geleverd te hebben. Als je uberhaupt de burger durft te vragen eerst het eigen vermogen te souperen voordat er een uitkering wordt verstrekt dan breekt de derde wereldoorlog in de Lage landen uit. LAten we vooral even stoppen met het geneuzel uit ‘rechtvaardigheidsgevoel” (of was het uit jalouzie?). Ben ik Koningsgezind? Niet absoluut. Ben ik republikein? Allermisnst als ik zie hoe presidenten wereldwijd omgaan met de hun gegeven verantwoordelijkheden. Misschien is het een utopie maar ik geloof nog steeds dat de grote groep klagers die klagen omdat ze zelf de ballen niet hebben om keuzes te maken, inzicht krijgen en op z’n minst realiteitszin ontwikkelen.

 43. p.kwast zegt: 20-09-14 om 18:59

  Erg ongenuanceerd dit stuk van de NOS columnist.
  Maar dat zijn we gewend. Opruierig zelfs.
  Subjectief.
  Uit welke pot geld wordt deze man betaald. Omroeppot , belasting geld. Wie controleert deze eens.

  Wat is er aan de hand:
  Uitkering
  De uitkering van 3 leden van het KH is gekoppeld aan het salaris van overheidspersoneel.
  Dat is nu eenmaal zo geregeld in het financieel statuur van het KH, vastgesteld door parlement.

  Beveiliging
  Iedereen in Nederland, die risico’s lopen wordt beveiligd.
  Bijvoorbeeld ook kamerleden en ministers.
  Staatshoofd loopt risico. Ook in buitenland. Dus heeft de staat de plicht hem te beschermen of voorzieningen te treffen.
  Dat alles kost wat.

  Na 30 jaar was er een nieuwe auto nodig.
  Dus ook hier geldt een speciaal beveiligde.
  Dat kost wat.

  Paleizen zijn van de rijksoverheid en worden ter beschikking stellen gegeven. In 30 jaar niks aan gebeurd. Asbest, loden leidingen, oude technische installaties, enz. Renovaties kosten geld. Oude gebouwen helemaal. Vraag kun je stellen waarom er 30 jaar niks is gebeurd en waarom 2 paleizen tegelijk moet gebeuren.
  Kun je dit niet na elkaar doen.

  Jammer is dat nu dat bij al de kosten die hiermee zijn gemoeid, de indruk wordt gegeven dat de koning hier verantwoordelijk voor is.
  Die indruk geeft ook deze columnist. Je kunt de vraag stellen over deze subjectiviteit ook voorbeeld is voor de andere onderdelen van de NOS.

 44. Bas van Stapelberg zegt: 20-09-14 om 19:41

  Ja Roger daar zit wat in, maar als je tegenwoordig schaapsherder wilt worden in Schotland dan heb je ook een dikke beurs nodig.

 45. jakob zegt: 20-09-14 om 20:10

  ja , dames en heren ooit schreef een duitser de vis begint aan de kop te stinken en de lucht die nu in nederland is erg.
  Maar verrottigins verschijnselen geven ook iets anders aan namelijk het failliet van kabinet en deze geld graaiende koning (hekwerk).

  Ja tot zijn dood blijft hij koning hekwerk , onnodig en verspilling …

  Mark en je verrotte kabinet kijk naar onderen of val !!

 46. Louisa zegt: 20-09-14 om 22:12

  Ik constateer ( al heel lang) dat, op een enkeling na, de gemiddelde inwoner van dit land, helemaal niet koningsgezind is.
  De propaganda wordt niet meer geslikt.
  De reden: er is geen enkele compassie met het volk: Ruime salarisverhogingen, geen belasting betalen en de gotspe dat de vrouw van de Koning armen vertelt hoe zij hun krappe budgetje moeten beheren ( microkredietjes, pensioenmonitor) dat is niet geloofwaardig meer.
  En hoewel betaald van het eigen vermogen, de glamour van dit echtpaar dat filmsterren eigen is…..
  Bah.

 47. AsJonah zegt: 21-09-14 om 19:37

  @ Roger
  Grappig dat u dit zegt.
  Wij vertekken 1 januari a.s. naar Californie. Een passende baan gevonden in de IT, in eerste instantie via mijn bedrijf en kon opteren om permanent te vertrekken. Het is goed zo.
  Zucht….!

 48. coos zegt: 21-09-14 om 23:27

  Deze man, Piet van Asseldonk, is zo saai en voorspelbaar. Elk item zal hij aangrijpen om tegen het koningshuis te ageren. Alles haalt hij erbij, terwijl een punt als “beveiliging” totaal niet een kostenpost is van het koningshuis maar van de staat die zoveel personen moet beveiligen, waaronder Wilders.
  Mijn vorige (zeer nette) reactie op de “bede in de troonrede”mocht blijkbaar niet geplaatst worden omdat er een verwijzing in zat naar de godsdienstige retoriek van de islam. We zullen zien of de NOS nu weer rigide te werk gaat.

 49. Maria zegt: 22-09-14 om 16:10

  Beste Coos wat een tegenstrijdige berichtgeving.
  Wees niet boos op een niet geplaatst bericht, het interesseert mij overigens niet.
  Om de heer Asseldonk saai en voorstelbaar te vinden kan ik niet onderstrepen. De gegevens die nu vrijkwamen aangaande de beveiliging van WA zijn nieuw.
  Dit moderne koningshuis tussen haakjes heeft veel te beveiligen en daar gaat het om: moet het volk hier in meegaan?
  Lees Louisa van 20-09-14 nog eens, misschien ga je iets meer begrijpen dat we ingezogen worden in een wereld die niet meer de onze is.

 50. Louisa zegt: 22-09-14 om 18:50

  @coos: Piet van Asseldonk mag dan saai en voorstelbaar zijn….
  Dat heeft hij dan gemeen met de Oranjeklanten !

 51. Louisa zegt: 22-09-14 om 18:54

  En voor degenen die een toekomst in een ander land overwegen:
  U doet maar. Maar…zeker net als Koningin Maxima, voor de veiligheid toch maar de eigen veilige, Nederlandse nationaliteit achter de hand gehouden, in de vorm van een reisdocument genaamd paspoort, niet waar, hypocrieten ?

 52. Je vraagt je af hoe het koningshuis een verbindende factor kan zijn als je bovenstaande ellende, voor het gemak” twee kampen” genoemd, leest.

 53. s.harskamp zegt: 23-09-14 om 01:36

  Ik neem toch aan, dat WA en zijn vrouw kranten lezen en TV kijken. Dan neem ik gemakshalve ook maar aan, dat zij de slechte omstandigheden van een groot aantal van hun onderdanen kennen.
  Dat diezelfde onderdanen altijd hebben meegeleefd met het koningshuis hebben ze gevoeld.
  Dan schoffeer je als koning je onderdanen, door op zo’n grote voet te leven. Dan heb je maling aan hun noden door van hun bijeengebrachte centen, dure speedboten, vakantiehuis en luxe interieur voor je paleizen aan te schaffen. Laat staan de dure kleding met toebehoren van Maxima. Maar je trapt ze op hun hart door een grote loonsverhoging te accepteren, terwijl ouderen, gehandicapten en zieken, vaak de trouwste aanhangers, niet eens de zorg krijgen, die ze nodig hebben.

  Majesteit, ga u schamen !

 54. Charel V zegt: 23-09-14 om 10:19

  Kan die hele familie niet permanent in die Griekse villa gaan wonen die wij al voor ze betaald hebben.Onder 1 voorwaarde: wel daar blijven alstublieft majesteit…….

 55. De koninklijke familie kost alleen maar geld

 56. youp zegt: 24-09-14 om 10:28

  ik ben het geheel eens met het volgende:
  Erg ongenuanceerd dit stuk van de NOS columnist.
  Maar dat zijn we gewend. Opruierig zelfs. Onderbuikgevoelens.
  Subjectief.
  Uit welke pot geld wordt deze man betaald. Omroeppot , belasting geld. Wie controleert deze eens.
  Ik ben voorstander van een goede publieke omroep – maar dit soort informatievervuiling maakt het moeilijk.
  Wat is er aan de hand:
  Uitkering
  De uitkering van 3 leden van het KH is gekoppeld aan het salaris van overheidspersoneel.
  Dat is nu eenmaal zo geregeld in het financieel statuur van het KH, vastgesteld door parlement.
  Beveiliging
  Iedereen in Nederland, die risico’s lopen wordt beveiligd.
  Bijvoorbeeld ook kamerleden en ministers.
  Staatshoofd loopt risico. Ook in buitenland. Dus heeft de staat de plicht hem te beschermen of voorzieningen te treffen.
  Dat alles kost wat.
  Na 30 jaar was er een nieuwe auto nodig.
  Dus ook hier geldt een speciaal beveiligde.
  Dat kost wat.
  Paleizen zijn van de rijksoverheid en worden ter beschikking stellen gegeven. In 30 jaar niks aan gebeurd. Asbest, loden leidingen, oude technische installaties, enz. Renovaties kosten geld. Oude gebouwen helemaal. Vraag kun je stellen waarom er 30 jaar niks is gebeurd en waarom 2 paleizen tegelijk moet gebeuren.
  Kun je dit niet na elkaar doen.
  Jammer is dat nu dat bij al de kosten die hiermee zijn gemoeid, de indruk wordt gegeven dat onze koning hier verantwoordelijk voor is.
  Die indruk geeft ook deze columnist. Je kunt de vraag stellen of zijn vooringenomenheid en vervlechting van feiten exemplarisch zijn voor de andere onderdelen van de NOS.

 57. alweer een nogal onsmakkelijk artikel van van Aseldonk om een stemming te maken tegen een hardwerkend Koningspaar.

 58. ik vind het persoonlijke ongepast dat in tijden van crisis, veel mensen de eindjes niet aan elkaar kunnen knopen.

 59. Chris zegt: 24-09-14 om 14:06

  Liever een Koning met respect dan een president die zijn militairen een koffie saluut geeft. Zum kotzen

 60. Hans zegt: 24-09-14 om 18:59

  Tijd om het koningshuis vaarwel te zeggen, opdoeken die handel!
  Dus alleen een DNA test zou genoeg zijn om afscheid te nemen van deze graaiende bende……….

 61. Dat de koning een speciale behandeling krijgen vind ik het logisch, maar het past aan te passen aan de situatie in de samenleving.

 62. Piet zegt: 25-09-14 om 15:41

  Krijgt Beatrix AOW? Ik vraag mij af of ze ooit wel eens premie heeft hoeven betalen.

 63. Louisa zegt: 25-09-14 om 19:27

  Goed, nog één keer dan en speciaal voor Chris:

  1) Wie zegt dat een “koningskoppel” harder zou werken dan een gekozen president ? (Peutert Frau Merkel soms uit Ihre Nase ? Nee, dit werkt ook hard !)
  Andere voorbeelden: Finland. Zwitserland. Frankrijk is niet echt een goed voorbeeld, daar leeft de President de la République als God in Frankrijk.Slecht voorbeeld dus. Maar…daar kunnen de Fransen hun Staatshoofd tenminste kiezen.En wegsturen.
  En de VS is ook geen voorbeeld: Dit land is met geen enkele natie ter wereld te vergelijken.

  2) Alle Staatshoofden kosten geld. Maar moet dat zo’n buitenproportioneel bedrag zijn zoals Willem ontvangt ? En zonder belastingafdracht ? We betalen allemaal belasting. Waarom zou Willem niet belastingplichtig zijn ? En waarom zijn gade eveneens een belastingvrij bedrag ? Rare uitzonderingspositie…In zo’n klein land !

  3) “Ze verdienen het terug “..Nimmer, maar dan ook nimmer is dit met cijfers aangetoond. Wederom als voorbeeld Angela Merkel.En vele andere presidenten.

  4) Staatshoofden, of zij nu gekozen zijn of door erfelijkheid op hun plaats zitten: Compassie met “Het Volk”is gewenst. In tijden van economische crisis past het een staatshoofd om eenvoudig te leven.Altans voor de buitenwereld. Wat deze familie in hun vrije tijd doet van hun eigen kapitaal is niet interessant.( Kijk naar de Quote 500. Ze doen maar).
  Daar past dus geen exorbitant gedrag bij en de weelde hoort er niet van af te stralen.Maxima leeft duidelijk op grote voet . Dat kan en mag, maar niet in haar positie.In haar positie zou het haar sieren Juliana als voorbeeld te nemen. Die snapte het tenminste. En eigenlijk Wilhelmina ook. Die baadde ook niet in weelde. Deze beide vorstinnen voelden instinctief aan dat eenvoud beter was.
  En Maxima met haar microkredietjes is dus een gotspe.

  5) Bij de troonswisseling in België en Spanje gaven de nieuwe Koningen duidelijk blijk van het feit dat het best een beter minder luxueus kon. Hier niet.Volkomen buitenproportionele pracht en praal.

  6) In principe ben ik Republikeinse,want ik vind erfelijkheid dwaas bij een staatshoofd…Mits het staatshoofd het snapt en met de tijd meegaat.

 64. Louisa zegt: 25-09-14 om 19:33

  Nog even een aanvulling: Ik heb het niet over het tonen van respect van Wilhelmina, Juliana, Beatrix en Willem-Alexander bij “rampen”.
  Dat doen zij wel. En zo hoort het ook.
  Mijn punt is de rare uitzonderingspositie van de Koning als het om de beloning gaat. Die is buiten proposities.

 65. Gerda Rozendal zegt: 26-09-14 om 14:26

  Natuurlijk is het belangrijk dat ons materieel cultureel erfgoed zorgvuldig onderhouden wordt en natuurlijk mag dat ook best (heel) veel geld kosten.
  Alleen: waarom zou daar maar één gezin van mogen genieten? Waarom mogen ook wij straks niet in die koninklijke tuin van vier miljoen wandelen? Waarom blijven de paleisdeuren van het prachtige Huis ten Bosch voor ons gesloten en waarom moeten wij het, wat betreft de Oranjezaal, met een virtuele trip op Google doen?
  Zijn wij te min of zo?
  Kortom: kan iemand mij hier uitleggen waarom dat is?

 66. Manouk zegt: 26-09-14 om 16:29

  Maxima spreekt 1 oktober over ‘verantwoord financieel gedrag’. Hoe ridicuul kan de wereld zijn, denk ik dan.
  Net als haar microkredieten bij de VN. Waar ze deze week in New York in een loeistrak, kort, en bloot panterjurkje en behangen met oranje-juwelen ‘haar’ jaarverslag aanbood aan Ban Ki Moon. Plaatsvervangende schaamte.

 67. Edwin zegt: 26-09-14 om 17:59

  De tekst van Piet van Asseldonk ontbeert alle vorm van nuance, evenals de meeste reacties. Dat is niet onbegrijpelijk. Piet van Asseldonk schrijft een weblog om aandacht te trekken. Daarbij komt het goed van pas om zijn polarisatie ten opzicht van het koningshuis volledig ten toon te spreiden. En net als Piet van Asseldonk staan ook de meesten die hier een reactie hebben geplaatst niet open voor argumentatie. Mijn ervaring met anderen die deze zelfde afkeer van het koningshuis hebben, is dat dit voorkomt uit een frustratie die zij een keer in het verleden hebben opgedaan, en in hun afkeer tegen (onder meer) het koningshuis een prima uitklaapklep hebben gevonden om deze frustratie te uiten. Velen die geen frustratie hebben opgebouwd, laten een dergelijk weblog sowieso al links liggen. Laat staan reageren. En in de voornamelijk positieve reacties op het weblog zullen degenen met een afkeer van het koningshuis alleen maar een bevestiging zien van hun eigen mening.

  Wellicht komt de frustratie van Piet van Asseldonk voort uit de bezuinigingen op de publieke omroep, waarbij hij persoonlijk geraakt is. Of ergens anders uit. Maar het koningshuis zelf heeft Piet van Asseldonk niets misdaan, en het koningshuis levert de schatkist uiteindelijk meer geld op dan dat het kost. Dat is mijn persoonlijke inschatting en er zijn vast berekeningen te vinden die dit ondersteunen als onderuithalen. In ieder geval zal het afschaffen van het koningshuis niemand merkbaar rijker maken, ook niet de onderlaag in Nederland. Wat tevens een valide argument is dat de weerstand bij sommigen tegen het koningshuis voorkomt uit frustratie over iets anders dan het koningshuis.

  Persoonlijk vind ik de teksten van Piet en de reacties altijd erg vermakelijk. Ik heb veel gereisd en ben op plekken geweest met veel armoede en hoge werkeloosheid. Mijn constatering is dat er op de wereld bijna geen andere plek te vinden is, waar het zo prettig wonen is als in Nederland. Dit blijkt ook regelmatig uit cijfers waarbij het gemiddelde vermogen van Nederlanders tot de hoogste in de wereld behoren en de inkomensongelijkheid tot de laagste. En in ieder land heb je uitschieters naar beneden en naar boven. Maar mensen die wijzen op de minder bedeelden in Nederland, hebben geen idee hoe het is in andere landen. Ja, er zijn mensen in Nederland die in relatieve armoede leven. Maar een land waar iedereen even rijk en gelukkig is, is een utopie, een utopie waar een aantal landen in het verleden al aan onderdoor zijn gegaan en waar armoede ook echt armoede is, en waar armoede wijd verspreidt is.

  Frustratie uiten naar het koningshuis neem ik zelf dus altijd met een flinke korrel zout. Zou het koningshuis niet hebben bestaan, dan was er wel een ander instituut of persoon gevonden om persoonlijke frustratie over te uiten. Dit zal je altijd houden, en zie je ook in ieder land terugkeren. In Nederland overigens nog in relatief milde omvang en vorm, al lijkt die kleine groep wel groot door de directheid en ondankbaarheid die Nederlanders tentoonspreiden en in onze cultuur is verweven.

  @Louisa. Ik meen hier een correctie te moeten geven. Angela Merkel is geen gekozen president. Zij is Bondskanselier, enigszins vergelijkbaar met de positie van Mark Rutte in Nederland. De president van Duitsland is Joachim Gauck. Vergelijken we Joachim Gauck met Koning Willen-Alexander, dan vermoed ik dat Willem-Alexander veel meer voor Nederland betekent dan Joachim Gauck voor Duitsland. Helemaal als je kijkt naar de verhouding van de omvang van Nederland ten opzicht van Duitsland, waarbij Nederland meer een Bundesland is (Bundesländer… als je toch graag frustratie uit over geldverkwisting, dan zou ik deze dure ‘landsconstructie’ meenemen). Dat Merkel meer betekent voor Duitsland dan Rutte, ligt zowel aan het feit dat Merkel een krachtige persoonlijkheid is, als dat Rutte dit niet is. Daarnaast heeft de hoogste regeringsleider van de grootste economie van Europa sowieso al meer aanzien en macht dan van enig ander land in Europa.

 68. ben risus zegt: 26-09-14 om 18:09

  @Louisa
  Als je al de illusie hebt zinnig mee te debatteren, doe het dan wél in correct Nederlands. “buiten proposities”, (je laatste bijdrage) moet natuurlijk zijn: “buiten proporties”. Verder: Angela Merkel is geen staatshoofd. Google maar even. Het salaris van het Koninklijk Huis: wordt bepaald door een in de Grondwet vastgestelde wet (art.40). Die wet wordt goedgekeurd, zoals je heel misschien weet, door de volksvertegenwoordiging, weet je wel, die mensen die jij kiest.

 69. En het gekke is dat ik nog nooit een zinnig argument heb gehoord
  waarom dit koningspaar belasting vrij kan leven en vervolgens
  jaarlijks fors geld toegeschoven krijgt onder goedkeuring van de 1e slippendrager van Nederland.

 70. Johanfrederik zegt: 27-09-14 om 17:34

  Jammer, dat velen zich slechts tot geld beperken, als het gaat om de ‘beoordeling’ van het werk van het Koningspaar, waar Nederland werkelijk heel erg trots op kan zijn. Uit de reaktie van b.v. Hr. L. Schmitz (17.09) is helaas niet veel meer op te maken, dan ongelooflijke taalfouten en roddelblad geklets, zonder gebaseerde feiten te noemen.
  Dat geldt helaas ook voor anderen, die hier aan het woord komen.
  Respektloos en platvloers zijn begrippen, die hier op de plaats zijn. Kritiek is zeker aangebracht, maar dan wel met enig niveau, zie reaktie van Louisa, als goed voorbeeld.. Koningsgezind of niet, van pracht en praal kan hier in NL nauwelijks sprake zijn. Zie gebruiken in Skandinavie en Groot-Brittanie als vergelijking.

 71. Die koning heeft het wel goed getroffen

 72. Maria zegt: 29-09-14 om 12:24

  Jammer, dat Johanfrederik zelf ook niet verder komt dan dat Nederland erg trots kan zijn op het werk van dit Koningspaar.
  Johanfrederik wat let je dit als nog te doen, zodat wij ook inzage krijgen
  in hun goede werkzaamheden.
  Lijkt mij een positieve aanvulling naast het bekritiseren van andere reacties die je onder je niveau vindt.

 73. Louisa zegt: 29-09-14 om 13:22

  @Ben Risus: Je weet verdraaid goed wat ik bedoel, dus dan maar taalfoutjes bekritiseren en spijkers op laag water zoeken.
  En onze volksvertegenwoordiging schat wel vaker zaken verkeerd in..

 74. Gerda Rozendal zegt: 29-09-14 om 16:45

  Meneer Edwin, uw freudiaanse duiding ten aanzien van de criticasters op dit blog heb ik met verbijstering gelezen.
  Wij zijn dus allemaal gefrustreerd. Dank u wel en hoe verzint u zoiets? Daarbij valt u van de ene jij-bak in de andere en dat maakt evenmin een erg sympathieke indruk.
  Feit is – en dat zou u zo langzamerhand toch ook opgevallen moeten zijn- dat er uit steeds meer hoeken van de samenleving kritiek begint te komen op de wijze waarop dit paar invulling geeft aan hun koninklijke ambt. Het zijn al lang niet meer alleen de leden van het Republikeins Genootschap noch de Grachtengordelintellectuelen met programma`s als Koefnoen en Lucky tv die het koninklijk reilen en zeilen onder een al dan niet satirisch vergrootglas leggen. Nee, het rommelt nu ook bij de PKN, RTL, Frits Wester en de Privé, om maar een paar van oudsher koningsgezinde diehards te noemen.
  Nu is er elke dag ook wel weer wat. Gisteren Maxima met mevrouw Bouterse op de foto en vandaag moet Willem Alexander weer een draadje van de Gouden Koets terug. Van die dingen.
  Dit kan niet goed blijven gaan, meneer Edwin, en dat is iets waarover u zich zorgen zou moeten maken. Ernstige zorgen.
  Met ons gaat het verder prima en wat let u om dit blog voortaan te mijden.

 75. bram zegt: 02-10-14 om 18:26

  @Piet zegt: 25-09-14 om 15:41

  Elke persoon met de Nederlandse nationaliteit bouwt per jaar een x bedrag AOW op, tenzij hij of zij een tijd in het buitenland woont (vakantie e.d. niet meegeteld). Dus ook de KF bouwt op deze manier vanaf de invoering van de Algemene Ouderdomswet een AOW-inkomen op.

 76. Beste redactie….
  Het is echt schande zoveel geld voor die paleizen,een optrekje in de tuin van 1/2 miljoen, hek vakantieadres 4 ton, dienstauto van 2 ton??? Steiger vakantieadres/Griekenland. Heeft zelf een boot laten bouwen voor 7 ton (zelf betaald??)
  En ik een oudere eindjes aan elkaar knopen en wordt uitgemolken
  door dit kabinet. Altijd samen gewerkt…..en dan al die uitgaven voor het Koninklijk huis, schande !!!!!!

 77. Piet Creutzberg zegt: 13-10-14 om 11:31

  De verhoudingen zijn volkomen scheef.
  Bij een gekozen staatshoofd komt dit niet voor.
  Graait dat staatshoofd is hij of zij inwisselbaar.

 78. Prat zegt: 14-10-14 om 23:56

  € 100.000.000 ? daar kan wel 20 miljoen bespaard denk ik.

  Het is toch crisis ?

  Is Paleis Soestduijk al verhuurd ?
  M.a.w. Een goed controle/audit orgaan kan helpen.

 79. ben blij dat er nog mensen zijn die durven hun mond open te trekken over zulk soort zaken. Helaas blijft dat nog een klein minderheid van de Nederlandse bevolking.

 80. De koning die een loonsverhoging krijgt, doe eens normaal!

 81. Prat zegt: 23-10-14 om 02:03

  6000 elite leden regeren de wereld via o.a. de banken en bedrijven.
  Kongshuizen behoren tot de top elite. (De top van de piramide.)
  6.000.000.000 mensen die die 6000 niet durven te veroordelen voor hun misdaden.
  Too big to jail zegt men elders. wat meer kan ik zeggen zeg ik hier.

 82. Wat ik vaak mis in zulke verhalen zijn de opbrengsten die het opleveren. Het koningshuis zorgt ervoor dat we goed kunnen zakendoen met tal van landen. Het effect is misschien niet direct zichtbaar maar indirect zeker wel merkbaar.

 83. @Edwin… Ben het met je eens maar het zit bij jou vrij diepgeworteld niet? Give the KING an break of een KITKAT. Is het enige stukje nostalgie wat we nog overhebbem

 84. Prat zegt: 25-10-14 om 00:14

  @Lucas:// Dat heet regeren (de regie hebben)
  Natuurlijk levert het veel op, maar hoeveel dat weet de koning
  alleen. De ruling elite heeft de regie ze vergaderen samen.
  Ze bezitten rechten in de grootste bedrijven, banken, en meer…
  Ze bestieren organisaties, fondsen, media, universiteiten, oude ordes
  conomiën en landen.
  Alles wat zij samen doen om ons te bespelen is meestal direct
  merkbaar. Het zijn de opbrengsten die het opleveren.

Geef een reactie