De weblogs van de NOS worden niet langer bijgewerkt.

Voor nieuws Over de NOS kunt u terecht op over.nos.nl.
Voor de overige berichtgeving kunt u terecht op NOS.nl.

Paleizenkwestie beschadigt koning

De paleizenkwestie dreigt een smet te werpen op het tot nu toe vrijwel onbesmette blazoen van koning Willem-Alexander. De bouwactiviteiten in en rond de drie woon- en werk paleizen van de koning (Noordeinde, Huis ten Bosch en de Eikenhorst) blijken veel omvangrijker en duurder dan eerder gemeld. Daardoor is Willem-Alexander onder vuur komen te liggen en dreigt zijn nog prille koningschap beschadigd te worden. De kritiek komt van verschillende kanten. De gossipbladen – veelal trouwe Oranjesupporters – publiceerden venijnige artikelen over het uitgavenpatroon van Willem-Alexander en noemden hem een ‘zonnekoning’.

Kritiek, maar dan in vraagvorm verpakt, is er ook vanuit de Tweede Kamer. Ter voorbereiding op het plenaire debat over de begroting van de koning voor 2015 formuleerde de vaste commissie van Binnenlandse Zaken een waslijst van kritische vragen over de lopende en op handen zijnde paleisverbouwingen en over de gemaakte kosten van het rijk voor de Haagse woning van Beatrix en de Griekse vakantievilla van Willem-Alexander. De parlementariërs, die de staatsrechtelijke spelregels kennen, richtten hun pijlen uiteraard niet op de koning, maar op de voor diens doen en laten verantwoordelijke minister-president.

Onschendbaar
Kritiek op de paleisverbouwingen en op andere (extra) uitgaven voor koning en koningin is in ons bestel van de constitutionele monarchie formeel gezien nooit kritiek op de koning, maar op de verantwoordelijke ministers. De koning is onschendbaar; de ministers zijn verantwoordelijk, zo leert artikel 42 van de Grondwet. Feitelijk weten we niet eens of de koning zelf het initiatief genomen heeft tot al die verbouwingen aan zijn paleizen en daar krachtig voor gepleit heeft. Misschien hebben ambtelijke diensten onder verantwoordelijkheid van de minister-president of andere ministers hem wel van de noodzaak of wenselijkheid van de bouwkundige paleisingrepen moeten overtuigen. We weten het niet.

En het doet er eigenlijk ook niet toe, want alle kritiek – houtsnijdend of niet – op de koning treft niet hem, maar de voor hem verantwoordelijke minister-president. Het is heel goed denkbaar dat premier Rutte – druk doende met de MH17-ramp, met de IS-oorlog in Irak en Syrië en met het bestrijden van de economische crisis – ietwat gedachteloos wat ambtelijk voorbereide koninklijke verbouwingsplannetjes van zijn goedkeurende handtekening heeft voorzien. Nu er plotsklaps sprake is van een heuse, voor de koning en dus voor de premier, hinderlijke ‘paleizenkwestie’ zal die met de gebruikelijke Haagse bestuurlijke instrumenten behandeld worden.

Verbreden en versmallen
Ervaren bestuurders en (top)ambtenaren hebben zo hun vaste instrumenten en mechanismen om opduikende problemen uit de wereld te helpen. Om te beginnen is daarbij het parool: verbreden en versmallen. Je plaatst de kwestie die tot een probleem werd in een breed kader, waardoor die regulier en alledaags wordt of lijkt en ageren tegen de kwestie wat vergezocht oogt. Dat heet verbreden. Tevens versmal je het gerezen probleem door het te verpakken in een woud van technische details die maar weinigen echt kunnen beoordelen. Net als de kabinetsantwoorden op kritische vragen vanuit de Tweede Kamer biedt het nieuwsbericht ‘Groot onderhoud en renovatie paleis Huis ten Bosch’ van het Rijksvastgoedbedrijf dat ook handelt over paleis Noordeinde en de aanpalende woning Noordeinde 66 (het Haagse verblijf van Beatrix) prachtige staaltjes van dit bestuurlijk verbreden en versmallen.

Eén van de vele verbredingsvoorbeelden: gemeld wordt dat de verbouwing van het rijksmonumentale paleis Huis ten Bosch tussen 2015 en 2017 (kosten: 35 miljoen) ‘op het overzicht staat’ van ruim twintig projecten die elk ruim 15 tot ruim 250 miljoen kosten en dat de voor dit type projecten gebruikelijke kosten van 4000 tot 5000 euro per vierkante meter niet overschreden worden. Niets aan de hand dus. Waar hebben we het over? Eén van de vele versmallingsvoorbeelden: gemeld wordt dat de renovatie van Huis ten Bosch – en ook die van paleis Noordeinde trouwens – onder meer ‘asbestverwijdering, aanpak houtrot en bestrijding van houtworm en zilvervisjes op sommige plekken’ inhoudt. De impliciete en voor leken moeilijk te beoordelen boodschap: laat je dit ‘groot onderhoud’ achterwege, dan zijn de gevolgen desastreus en snijd je als overheid, eigenaar van de paleizen, in eigen vlees.

Vertragen en verhullen
Als de aanpak van verbreden en versmallen niet (meteen) overtuigt, dan kan in de bestuurlijke gereedschapskist altijd nog naar instrumenten gegrepen worden die luisteren naar de namen vertragen en verhullen. Er kan een – uiteraard extern – onafhankelijk bureau worden ingeschakeld om de noodzaak van de paleisverbouwingen nog eens tegen het licht te houden. De projecten kunnen zo vertraagd worden.

Gefaseerde communicatie werkt ook. Het tijdelijke ‘werkhuisje’ van de koning in de tuin van de Eikenhorst bijvoorbeeld blijkt ineens iets groter: een gebouw van vier ton met spreekkamers, werkkamers en een vergaderzaal. Mensen kunnen via zulke informatiedosering wennen aan het idee en niet aflatende criticasters gaan zich al vlug querulanten of drammers voelen. Kwestie van wie de langste adem heeft. Wat ook altijd nog kan, is het verhullen en verbergen van de prijs van de omstreden projecten door die op andere begrotingen (met name die van Wonen en Rijksdienst) dan die van de koning onder te brengen of door daarover onder het aanroepen van privacy en veiligheid geen nadere mededelingen te doen. Zo meldt het Rijksvastgoedbedrijf – het is slechts één van de vele voorbeelden op dit punt – dat de totale kosten van het groot onderhoud aan Noordeinde 66 zo’n 3,7 miljoen euro bedroegen, maar dan wél ‘exclusief beveiligingskosten’. En wat daar onder valt kan om veiligheidsredenen ‘uiteraard ’niet gezegd worden.

Vier paleizen
Intussen heeft koning Willem-Alexander geheel of gedeeltelijk de beschikking over een viertal werk- annex woonpaleizen: het paleis op de Dam, paleis Noordeinde, paleis Huis ten Bosch (allemaal staatseigendom) en De Eikenhorst (eigendom van prinses Beatrix) met in de tuin daarvan zijn tijdelijke werkverblijf (eigendom van wie?). Deze situatie zal zeker nog een aantal jaren duren. O ja: voor het paleis Soestdijk van koningin Juliana (staatseigendom) wordt door de staat nog een definitieve bestemming gezocht. De paleizenkwestie is nog lang niet opgelost. Wordt vervolgd.

Deel deze pagina

« Terug naar het overzicht


48 reacties op “Paleizenkwestie beschadigt koning”

 1. bas zegt: 04-10-14 om 12:28

  In mijn ogen is het simpel. Huur een paar portocabins.

  Die zijn voor het dagelijkse werk ruimschoots goed genoeg, en moet er ooit iemand uit het buitenland ontvangen worden? Dan zijn er plenty mogelijkheden, desnoods het Catshuis

 2. Al W zegt: 04-10-14 om 12:54

  De Oranjes zijn heel onverstandig geweest om toendertijd het paleisje, eigendom van wijlen Koningin Juliana, Lange Voorhout aan de gemeente den Haag te verkopen. Dat had in deze prima dienst kunnen doen als werkdomein(prinses Beatrix, prins Claus en ook prinses Margriet hadden tot in de jaren 70 hier hun werkkamers) en pied a terre. Omdat dit toen hun eigendom was, waren de onderhoudskosten voor eigen rekening gekomen. Het hele verkoopverhaal van Noordeinde 66 doet ook vraagtekens plaatsen. Willem Alexander koopt het eind jaren 90 van zijn grootmoeder Juliana, verkoopt het in 2004 aan de Staat met grote winst, en nu moet het ineens een ruimte voor Beatrix worden, op kosten van de belastingbetaler!! Heel handig gespeeld!!

 3. De andere nederlander zegt: 04-10-14 om 12:57

  De paleizen zijn toch eigendom van de staat? Dus is het onderhoud voor de staat (met het daarbij horende waardebehoud) en niet een zaak van de koning. Als ik zo’n pand zou bezitten ben ik ook veel kwijt aan groot onderhoud, als ik alleen al kijk naar de kosten voor mijn woning! Ik begrijp dan ook niet wat dit stukje beoogt. Kritiek op het regeringsbeleid met betrekking tot (ver)bouwplannen? Kijk dan ook gelijk naar de megalomane uitgaven van gemeenten (bouw nieuwe gemeentehuizen e.d.).

 4. Bas van Stapelberg zegt: 04-10-14 om 13:04

  De man die heel populair Bos een draaikont noemde is zelf de grootste draaikont en huichelaar die rondloopt in Den Haag, en deze man zal zeker niet wakker liggen van een paar miljoen meer aan onze WA. En WA is iemand die totaal geen waarde heeft van geld, kun je hem zelfs niet kwalijk nemen. Over het paard getild en verwend tot op het bot.

 5. Bianca borrel zegt: 04-10-14 om 13:54

  Ik vind het een schande dat wij als hardwerkende belastingbetalers die stelletje tuig aan de vreet houden en niet zo’ ‘n beetje ook! Ik zeg afschaffen dat koningshuis!

 6. Waarom valt toch altijd alles duurder uit bij de overheid, koningshuis etc? Echt bizar. Ik denk dat ik nog nooit heb gehoord van een project wat is meegevallen.

  Gelukkig heeft onze Koning genoeg paleizen om bij te komen van de stres ;-)

 7. De aanhef van dit artikel is gelijk aan die van de artikelen in de roddelbladen. Ver naast de werkelijkheid en erg misleidend. Als koningshuis deskundige (zoals de heer van Asseldonk zich pleegt te noemen) moet hij weten dat de Koning hier niets mee van doen heeft. Onderhoud is een zaak van het ministerie en niet van het Koningshuis. Graag een volgende keer meer nadenken voordat er een kop boven een artikel wordt gezet, maar ben bang dat het artikel dan niet meer aantrekkelijk zal zijn en behoort tot de categorie budgetoverschrijdingen die we maar al te vaak lezen, Noord-Zuid lijn etc.

 8. AsJonah zegt: 04-10-14 om 17:06

  Het is natruurlijk al verschrikkelijk dat je als king ‘s avonds niet in je werkpaleis kunt werken.
  Ik als gewone burger, die niet beveiligd woirdt, wonende, in de Beethovenstraat te Amsterdam waar de tram doorheen scheurt heb ook veel moeite mijn werk ‘s avonds te doen..

 9. Jos zegt: 04-10-14 om 17:16

  Mooi artikel, vergeet u niet het paleis in Griekenland?

 10. ben risus zegt: 04-10-14 om 17:20

  Het lijkt heel wat allemaal, maar in feite hebben de Oranjes slechts twee huizen: Drakensteyn en De Eikenhorst. Ik ken families die meer hebben aan privébezit. Vooral…voetballers.

 11. gjmy zegt: 04-10-14 om 17:29

  En de mensen die aangewezen zijn op de voedselbanken?????

 12. dirk zegt: 04-10-14 om 17:50

  vilgens mij kun je van zeer rijke 2 verdieners wel een eigen bijdrage verwachten

  moeilijk uit te leggen voedselbanken en 4 paleizen

 13. Maria zegt: 04-10-14 om 18:42

  Chapeau!
  Deze filosofische uiteenzetting over de verbreding en versmalling, vertraging en verhulling geeft een helderheid, die ik zeer waardeer.

  Voor mensen die van cijfers houden, vandaag in het NRC-Weekend 4/5 oktober wordt een kostenplaatje geserveerd van ons koninklijk huis en vergeleken met enkele andere landen, waaronder republieken.

  Aanstaande dinsdag zal Rutte in de tweede kamer de koning verdedigen, zijn toon is reeds gezet:
  „Werk en privé lopen steeds meer door elkaar voor deze hard en efficiënt werkende vorst.”
  Het wordt ‘open huis in Eikenhorst’ voor ontvangsten, vergaderingen en besprekingen.
  Was het niet deze koning, die alleen tijdens kantooruren wilde werken en dat zijn privacy bovenal gewaarborgd moest worden.

  Nu afwachten hoe de politiek hier aanstaande dinsdag mee omgaat, kleur bekennen lijkt mij de enigste optie.

 14. Hans Hommels zegt: 04-10-14 om 20:07

  Wat dacht u van een republiek?
  Een president met zijn vrouw, en verder niets.
  Na vier of vijf jaar een ander. En niet zijn zoon of dochter.
  Democratie zoals het hoort.

 15. Rik Vlaanders zegt: 05-10-14 om 02:33

  Beetje jammer dat de koninklijke onschendbaarheid geregeld is in artikel 42 van de Grondwet, en niet in artikel 53…

 16. Dan gaan de Tweede Kamerleden die zonder uitzondering allemaal trouw hebben gezworen aan hun ‘baas’ Willem Alexander stoeien over de begrote (ver)(bouwkosten.
  Een kind begrijpt dat dit flauwekul is voor de publieke tribune.

  Ben je het niet eens met dat gedoe met en rond Van Oranje Nassau is de enige andere mogelijkheid de Republikeinse Moderne Partij te steunen voor de Republiek en President.

  Heel merkwaardig dat niemand of bijna niemand dat doet, c.q. durft.

 17. Derk de Jong zegt: 05-10-14 om 22:00

  Betaald W.A. ook W.O.Z. belasting voor al die huizen ? Of hoeft hij dat ook niet (omdat hij duitser is)

 18. Harm zegt: 06-10-14 om 07:39

  En dan nog:

  De boot, de villa in Griekenland, de tuin die verbouwd moet worden. Het verouderde interieur van het paleis. Het beveiligingshek. De audi A8….

 19. Frank Wassenaar - woordvoerder minister Blok zegt: 06-10-14 om 09:58

  Piet van Asseldonk vermoedt wel heel veel tactiek en strategie. Verbreden en versmallen, vertragen en verhullen, faseren. Toe maar.

  De werkelijkheid is veel eenvoudiger.

  Minister Blok vond dat de begroting van de Rijksgebouwendienst (tegenwoordig Rijksvastgoedbedrijf) tot nu toe te weinig inzicht bood in allerlei projecten. Vandaar het nieuwe overzicht van grote projecten (boven de 15 miljoen) in een tabel in de toelichting bij de begroting.

  Om niet het verwijt te krijgen dat we nieuws in een voetnoot bij een tabel achterin de begroting verstoppen, kozen we ervoor een nieuwsbericht over de paleizen te publiceren op Prinsjesdag om 15.15 uur (het tijdstip waarop alle begrotingen openbaar werden). Zie http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/bzk/nieuws/2014/09/16/groot-onderhoud-en-renovatie-paleis-huis-ten-bosch.html
  De NOS en RTL hadden eerder al vragen gesteld over de paleizen, dus die kregen onder embargo een seintje vooraf.

  Ook de tijdelijke werkruimte in de tuin van de Eikenhorst werd al genoemd in het nieuwsbericht. En toen het Algemeen Dagblad daar vragen over stelde, zijn die direct ook zo open mogelijk beantwoord: kosten, afmetingen, inrichting, noodzaak. Zie het AD-artikel op http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/3749497/2014/09/17/Huis-ten-Bosch-krijgt-fraaie-tuin-en-nieuwe-gordijnen.dhtml.

  In het nieuwsbericht over de paleizen hebben we zo veel mogelijk informatie gegeven. Met natuurlijk ook een uitleg waarom de verschillende renovaties nodig waren of zijn.
  Maar met verbreden, versmallen, vertragen, verhullen of faseren heeft dat niets te maken.

 20. F. Markestein zegt: 06-10-14 om 12:48

  De echt grote kosten voor het koninklijk huis zijn begonnen toen Beatrix in 1980 aantrad als koningin. Waar haar moeder genoeg had aan één woon/werkpaleis, Soestdijk, en het paleis op de Dam gebruikte voor grotere ontvangsten, had Beatrix besloten dat ze aparte paleizen wilde hebben voor wonen, Huis ten Bosch, en werken, paleis Noordeinde, naast natuurlijk het paleis op de Dam. Pech voor haar was dat met de restauraties van de Haagse paleizen al een aanvang was gemaakt toen ze werd ingehuldigd, en omdat de woningnood (voor gewone mensen welteverstaan) nog altijd niet was opgelost, werd dat aangegrepen voor de beruchte rellen, die als motto hadden ‘geen woning geen kroning’.
  Wat Beatrix ook op kosten van de belastingbetaler heeft laten restaureren is het kasteel Het Oude Loo, dat door haar en haar familie regelmatig als weekendhuis is, en nog altijd wordt, gebruikt.
  Nu, met de inhuldiging van koning Willem-Alexander, is het handiger aangepakt. Het werd een mooie, ongestoorde dag, en daarna werd duidelijk dat Beatrix kennelijk 30 jaar in twee bouwvallen heeft gewoond en gewerkt, en blijken beide paleizen wederom gerestaureerd te moeten worden, voor enorme bedragen.
  Nu is onderhoud aan dit soort monumentale gebouwen natuurlijk altijd nodig maar ik heb de indruk dat dat in de afgelopen 30 jaar ook regelmatig is gebeurd. Als de financiën voor het koninklijk huis werden opgevoerd was daar ook altijd een post ‘onderhoud paleizen’ bij. Waarom dat nu dan zo ontzettend veel geld moet kosten is onduidelijk.
  Paleis Huis ten Bosch bestaat uit een woon-, werk- en ontvangstgedeelte, en dat het onderhoud voor de laatste twee delen voor rekening van het rijk is, lijkt me logisch. Maar het woongedeelte zou de koning voor zijn eigen rekening moeten nemen. Net als trouwens een tijdelijke extra werkruimte bij zijn woning De Eikenhorst. Toen prins Willem-Alexander na zijn studie een eigen huis wilde gaan bewonen, heeft zijn moeder daarover een gesprek gehad met de toenmalige premier Kok, ‘die jongen moet toch wonen’, was haar argument. Maar Kok vond dat de prins daar zelf voor moest zorgen, andere jongeren moesten dat ook en hadden niet al vanaf hun 18e jaar een ruime toelage van het rijk. Dat werd Noordeinde 66, dat later voor een groot bedrag is verkocht aan de Nederlandse staat, die dus nu ook opdraait voor het onderhoud daarvan. Hetgeen betekent: de burgers, u en ik.
  Beatrix was al een dure koningin, nu ze is gepensioneerd blijkt ze nog steeds heel duur te zijn want ze wenst dit pand als pièd a terre te gebruiken, het moet daarom worden verbouwd en ook dat schijnen wij te moeten betalen. Dat de koninklijke familie zo weinig eigen huizen heeft, Ben Risus, komt dus o.a. omdat de Nederlandse staat zo onnozel is om voor veel geld panden van ze te kopen, waarna de belastingbetaler voortaan opdraait voor het onderhoud.
  Wat u wel bent vergeten in uw kleine opsomming, zijn de huizen in Italië en Griekenland en, zoals we allemaal inmiddels weten, ondanks dat het Griekse huis privé-eigendom is van de koning draait de burger, die zelf al jarenlang op de nullijn zit, ook op voor de pacht van de extra grond van de buren in Griekenland omdat de koning het zonde vond om de beveiligingshekken op zijn eigen grond te hebben.

  Het is de laatste jaren duidelijk geworden dat voor het huidige kabinet geen enkel recht veilig is. Voorzieningen worden afgebroken waar je bij staat, zodanig dat je je af en toe afvraagt of we nog wel in een rechtsstaat leven. Denk alleen al aan de huurverhogingen die de zgn. ‘scheefwoners’ voor hun kiezen krijgen, waarbij het gaat om mensen die hun huurwoning op volstrekt legale wijze hebben verworven. Maar als het gaat om de ‘rechten’ van het koninklijk huis blijkt ieder recht en ieder huisje heilig te zijn. Daar mag nooit aan getornd, hoe onlogisch en onredelijk de eisen ook zijn. En wat doet de volksvertegenwoordiging? Die stellen voor de bühne een paar vragen, doen een plas en laten alles zoals het was. Want we willen t.z.t. wel een lintje.

 21. jakob zegt: 06-10-14 om 17:04

  Ach Harm ,

  Al is de leugen nog zo snel de arbeider hoort het wel.
  Af gezien van koning hekwerk blijkt toch dat de kop erg begint te stinken …
  Heden morgen het nieuws dat er maar geld over de balk wordt gedonderd door markje en zijn aanhangers en dat koningshuis vrolijk mee werkt…

  Het verlangen naar een republiek wordt dan steeds groter, de broei is er al nu het laastste zetje nog..

 22. Er staat vast nog wel een huurwoning in ons land anders lekker naar Griekenland doei ik ben nu aan het wuiven.

 23. Alexander zegt: 06-10-14 om 22:54

  Hi,

  Ik woon in Duitsland, een echte republiek. De Duitse bondspresident (zeg maar de Duitse koning) ontvangt na zijn termijn en tot zijn dood een jaarlijkse premie van €200.000, een auto (BMW 7 serie ) + chauffeur en een werkkamer op een exclusief adres met persoonlijke assistent. Op dit moment zijn er nog 5 voormalige bondspresidenten die dit ontvangen in Duitsland, waarvan de laatste dit baantje nog geen 2 jaar heeft gehad!

  In Berlijn en omgeving zijn er al meer paleizen en dergelijken als in heel Nederland, vaak door de staat of de gemeente onderhouden. De Duitse bondspresident woont in een paleis, midden in Berlijn. (http://nl.wikipedia.org/wiki/Slot_Bellevue)

  Ik ben wel van mening dat de kosten niet te hoog moeten oplopen, maar aan de andere kant moeten we er wel voor zorgen dat ons cultuurgoed blijft bestaan, dit is duidelijk de verantwoordelijkheid van de regering en niet van de Koning.

  Trouwens, een Republiek zoals in Duitsland is niet democratischer als in Nederland. De president wordt gekozen door het parlement, en dus uiteindelijk door de regeringspartijen, vaak ook als vriendendienst, wat heb je liever???

 24. Klaas Dijkstra zegt: 07-10-14 om 00:17

  Zijne Hoogmoed kan ook “werken” in het Catshuis en kan ook vast in De Horsten wel ergens een bureau plaatsen… Dat 400.000 euro een substantieel bedrag is blijkt wel hieruit dat je daarvoor ook 3000 ruime dubbeldaks tenten met slaapmat en winterslaapzak kunt neerzetten in de tuin van de Horsten, voor de Haagse daklozen.

 25. Bas van Stapelberg zegt: 07-10-14 om 10:51

  Alexander ook zonder president kan alles goed functioneren. Een MP is ruim voldoende, al die onzinnige argumenten dat een president ook geld kost gaat niet op. F.Markestein je vergeet de enorme landgoederen in Patogonie trouwens. Ben Risius ik vind het echt een domme opmerking dat er voetballers zijn die meer zouden hebben, dan heb je echt geen inzicht in het onvoorstelbare vermogen van de familie. Verder geloof ik graag het bericht dat zij gaat stampvoeten als zij haar zin niet krijgt en ja daar schrik iedere politicus wel van. Vooruit maar nog een paar miljoen erbij. Schrikbarend maar zo gaat wel.

 26. Klaas Dijkstra zegt: 07-10-14 om 12:07

  @Alexander: het woon-/werkpaleis van de bondspresident is niet veel groter dan Villa Arrierend in Dedemsvaart. Hij betaalt ook gewoon belasting over zijn bescheiden salaris conform de Balkenende-norm, Bundeskanzlerin+10%. De “exclusive” werkruimte van de v.m. Bundespresidenten is een werkkamer in het stadhuis van hun woonplaats. De dienstauto vervalt als ze deze niet meer nodig hebben, b.v. bij psychogeriatrische verpleeghuisopname. In totaal worden de 5x lagere kosten door 5x meer inwoners gedragen. Indirect kiezen is wel democratischer dan de grillen van de natuur bij het fokken van een opvolger! Maar helemaal geen president dat kan ook, b.v. Zwitserland.

 27. Alexander zegt: 07-10-14 om 15:21

  @ Klaas. Je informatie is feitelijk onjuist, en dan schloss Bellevue in Berlijn met een bed en breakfast villa in Dedemsvaart vergelijken, na ja.

  Verder wilde ik met mijn commentaar alleen een vergelijking geven dat het gras niet altijd groener is bij de buurman en dat elk systeem zijn voor en nadelen heeft.

  De vraag die we ons als Nederlanders moeten stellen is of we de paleizen die in bezit zijn van de staat als cultureel erfgoed zien, en we dit erfgoed willen onderhouden of niet, wat dit onderhoud kost is uiteindelijk de verantwoordelijkheid voor de staat, en niet dat van de Koning.

 28. @Frank Wassenaar,

  Ik weet niet of de reageerders hier in de gaten hebben wie u bent en namens wie u hier een bericht hebt geplaatst (6 oktober, 9.58).

  U bent woordvoerder voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

  Ik wil er even op wijzen dat het allemaal niet zo duidelijk is als u wilt doen overkomen. Uw bericht hier lijkt op schadebeperking. Ik trek daar de conclusie uit dat dat dus ook erg hard nodig is. Met andere woorden, er zit waarheid in wat er gezegd en verweten wordt: de uitgaven zijn buitensporig en er werd gehoopt, door verspreide opvoering als kosten, dat die buitensporigheid niet op zou vallen.

  Hier twee citaten van de NOS berichtgeving:

  “Pechtold ergert zich eraan dat hij “met een liniaaltje” door alle begrotingen moet gaan en veel Kamervragen moet stellen om duidelijkheid te krijgen over alle kosten van de Oranjes. De begroting van het Koninklijk Huis is in zes verschillende hoofdstukken te vinden. Hij vindt dat Rutte het koningschap onnodig kwetsbaar maakt. “De begroting is in brokjes verdeeld”, zegt PvdA’er Recourt. “Het is van een beschadigende knulligheid”, zegt CDA-Kamerlid Van Toorenburg.” http://nos.nl/artikel/707420-rutte-snapt-ophef-over-oranjes-niet.html

  en

  “Het stoort veel partijen dat zulke berichten pas na onderzoek van de media naar buiten komen. Ze vinden dat premier Rutte mediarelletjes moet voorkomen door zelf actiever te communiceren.

  De Kamer wil ook dat de kosten inzichtelijker worden gemaakt. Nu staan ze vaak nog verstopt in verschillende begrotingen onder verhullende namen. Zo staat de aanlegsteiger voor de speedboot van de koning geboekt als ‘kustwerken’.” http://nos.nl/koningshuis/artikel/707101-kamer-openheid-kosten-oranjes.html

  Hoezo is de werkelijkheid, zoals u zei, eenvoudiger?

  Het lijkt terecht dat de heer Asseldonk ‘tactiek en strategie. Verbreden en versmallen, vertragen en verhullen, faseren’ vermoedt. Hij is de enige niet, zoals het eerste citaat al aangeeft.

  Zowel leden van de Tweede Kamer als gewone burgers vinden deze uitgaven de pan uitrijzen. Alleen de heer Rutte schijnt het allemaal heel normaal te vinden.

 29. harrie zegt: 07-10-14 om 21:55

  mijn vader zei altijd je hebt kleine stelen en grote stelen.
  Het koninglijkhuis en aanhang is voorbeeld van grote stelen.

  Het is schandalig zoals de kapitalisten & bestuurders in nederland bezig zijn.

 30. Ferdi Haskar zegt: 07-10-14 om 22:57

  Nederland wordt eens eindelijk wakker en wordt volwassen. Geloof niet meer in sprookjes als koningen, koninginnen, prinsen, prinsessen en grote tovenaars als Mark.

 31. R van der Heijden zegt: 07-10-14 om 23:42

  Van welke planeet komt deze man? En dan hebben we het nog niet eens over de renovatiekosten van de Kon stallen in Den Haag welke al jaren aan de gang is ( ik woon in de buurt van het noordeinde en de kon stallen namelijk ). Elk jaar staat in de zomer ook het noordeinde in de steigers voor een verfbeurt. Of het onderhoud van Kasteel het Loo welke aan de Koning is verhuurd door de staat, maar waar de staat wel het onderhoud en de beveiliging van moet betalen.
  Daar wordt geen melding over gemaakt. Rutte kan zo veel zeggen maar de Koning moet zich doodschamen om zo op kosten van het volk te leven, schaamteloos. Maar wie zal er nee zeggen als ze je 4 miljoen aan salaris bieden, een rits paleizen tot je beschikking hebt een vliegtuig een wagen van 700 duizend euro etc etc etc. Maar waar is het verantwoording briefje van de koning over de gemaakte kosten, wat hij op voorhand betaald krijgt. Ik heb het nog nooit gezien ergens

 32. R van der Heijden zegt: 08-10-14 om 00:14

  Waarom moeten wij als belastingbetaler de beveiligings kosten van zijn villa betalen ( niet van het hek, maar echt de installaties in en om het huis ) dat zijn toch kosten die hij zelf moet betalen, het is zijn huis / Ik denk als je goed de financiële stukken van de diversen ministeries leest en openheid gaat aanvragen ( als je die krijgt) dan zal de MP echt een probleem hebben denk ik met de kamer en het volk

 33. Emma zegt: 08-10-14 om 08:19

  Heel erg dat sommigen zo negatief doen over het koningshuis en alles wat daarbij komt. Dom gespraat ook. Verdiep je eerst eens in wat ze allemaal doen, wat voor consequenties het heeft.
  Ze betekenen zoveel voor ons land en het verbindt.
  Ze werken keihard en cijferen zich vaak weg.
  Het is heel logisch dat onze koning fatsoenlijke werkruimte heeft.
  Ik zou me als Nederlander schamen als dit niet zo was.
  De mensen die het hardst schelden hebben ws. zelf een probleem.

 34. Marjoline zegt: 08-10-14 om 15:05

  Storm in een glas water, hebben we niks beters te doen? We willen een koning. Koningen en koninginnen wonen in paleizen, die dingen kosten geld. Dat hoort er nu eenmaal bij. Willen we dat niet, dan moeten we het koningshuis afschaffen. Waar ik overigens niet voor ben. Ze doen nl. uitstekend werk voor ons lang op het gebied van relatiebeheer met belangrijke (handels)partners overal ter wereld. Dat levert ook veel op.

 35. Chip zegt: 08-10-14 om 16:06

  Het jetset stel slijt het koninklijk huis zelf af.
  Een rode toverhoed voor de dame uit Argentinië als ze naar Den Helder komt en al al die namen met beginletter A, wat een dwazen zijn het.
  En de koning kijkt altijd of die kwaad is.

  Een goed koningspaar houdt het geld in eigen land en brengt het niet in Afrika of Griekenland of Argentinië.

  Ik krijg steeds meer de indruk dat zij Nederland eigenlijk maar een lastig bijbaantje vinden. Dan moet hun uitkering ook maar ingetrokken worden, met dat geld kan men de armen iedere dag van de week, een gezonde maaltijd geven. Dat zou nog eens koninklijk zijn!!

 36. F. Markestein zegt: 08-10-14 om 20:30

  @Alexander. Zijn de paleizen cultureel erfgoed? Ja, dat zijn ze en dus moeten ze worden onderhouden. Dat is ook altijd gebeurd, Voordat koningin Beatrix Huis ten Bosch en Noordeinde in gebruik nam zijn beide paleizen gerestaureerd en tijdens haar regeringsjaren zijn ze steeds onderhouden. Daarom blijft toch de vraag waarom ze dan nu voor zulke grote bedragen opnieuw gerestaureerd moeten worden. Daar heeft Rutte gisteren geen antwoord op gegeven, en de kamer heeft ook niet doorgevraagd. Zoals zondag in Buitenhof werd gezegd, we weten niet of er door de koning ook extra ‘eisen m.b.t. comfort” zijn gesteld.
  Ook het paleis op de Dam is kortgeleden voor veel geld gerestaureerd, het verschil met de twee andere paleizen is dat het Amsterdamse paleis maar beperkt in gebruik is bij het koninklijk huis en dat het voor de overige tijd toegankelijk is voor het publiek. Amsterdam heeft er met dit 17e eeuwse paleis, uiteraard cultureel erfgoed van het eerste gehalte, een prachtig ‘museum’ bij, een echte publiekstrekker.
  Jaren terug al heeft een Haags raadslid, ik meen van het CDA, zich sterk gemaakt voor ook een gedeeltelijke openstelling van paleis Noordeinde, maar hij heeft bot gevangen. Toch zou dit overwogen moeten worden, Huis ten Bosch bijvoorbeeld, staat iedere zomer zeker zes weken leeg, waarom in die periode niet de ontvangstkamers opengesteld voor bezichtiging in de vorm van rondleidingen? Het zou helpen als mensen iets terug zagen voor al het geld (hun geld) dat eraan wordt besteed. Ik heb het natuurlijk niet over de privévertrekken, het gaat me om de historische kamers en zalen die inderdaad van museale kwaliteit zijn.

 37. Bart 2 zegt: 09-10-14 om 08:12

  De paleizen zouden onder het beheer moeten zijn van ‘ De Rijksgebouwendienst’ , welke ook de verantwoordelijkheden hebben voor het bouwkundig en veiligheidstechnisch op peil houden van dit alles.

  Het ‘ ach en wee ‘ in het nieuws van oude loden waterleidingen en stopcontacten zonder randaarde, houtrot etc. in huis Ten Bosch , moet de indruk geven, dat wij met een behoorlijke stuk achterstallig onderhouden hebben te maken, welke opeens spontaan opdoemt in 2014 !

  Nee wij infomeren niet het publiek , omtrent de kosten welke we moeten maken voor het in stand houden van monumentale panden, nee de ‘ pop – up ‘ …………35 miljoen dames en heren !!, kijk kijk wat daar nu weer gebeurt !

  Als er opeens een acuut probleem ontstaat over het ontbreken van een werkruimte voor de Koning, is dat een ernstig gebrek bij die Rijksgebouwendienst bij de voorbereidingen van zijn functioneren als Koning.

  De nabij gelegen onderkomens , paleis Noordeinde, het ander pand aan het Noordeinde, hebben dus geen ‘ werkruimten ‘ en dat is jammer , de Koning kan je dus niet naar Amsterdam, Soestdijk, Het Loo e.a. laten rijden voor nog even werken in de avonduren.

  Het tumult om de aankoop van een villa in Griekenland , waar een steiger, hekwerken en beveiligingssysteem ontbreekt is ook een geweldig tactisch stuk nieuws van de Rijksvoorlichtingdienst in deze tijden van blijvende economische crisis waar dit land al 7 jaar onder gebukt moet gaan.

  Een villa voor een Koning moeten bij aankoop voorzien moeten zijn van al de faciliteiten , dus in de voorbereidingen dit allemaal gewoon afwerken, en ga je toch niet al die extra vereiste investeringen achteraf lopen roep toeteren ! ( beetje dom zou Maxima zeggen ).

  Rond de villa in Italië ‘ De gelukkige olifant ‘ als het correct is, mocht ik nimmer een verkeerd woord lezen of horen destijds bij het verblijf van Koningin Juliana en zkh. Prins Bernhard , maar het nieuws werd ook op een andere wijze ‘ gecomponeerd ‘ in die jaren.

  Wij hebben als land voor dit allemaal gekozen, en het contrast van 20 huisuitzettingen momenteel per dag met gehele gezinnen die uiteengerukt worden , kinderen naar een opvang , ouders op de camping etc. is de andere zijde van dit sprookjeachtige land.

  Naar de ‘ nieuwkomers ‘ hebben wij een belofte gemaakt dat men recht heeft op een sociale huurwoning met alle voorzieningen en vergoeding van een totale inrichting.

  Ik ben met u eens, dat is een geheel andere discussie.

 38. Gerda Rozendal zegt: 09-10-14 om 10:56

  Meneer Harrie, de anekdote is nog iets fraaier:
  Een koopman uit de Jordaan prijst zijn waar (pijpenstelen) aan met de kreet:
  ‘Ik heb kleine stelen en grote stelen, maar grote stelen het meest”.
  Dat wordt hem door de hoge heren niet in dank afgenomen.
  Het vervolg valt te lezen op de site van de Nederlandse Volksverhalenbank.

 39. Derk de Jong zegt: 09-10-14 om 12:47

  De meerderheid van de tweede kamer wil dat W.A. belasting gaat betalen. De heer Rutte is hier tegen. Even nadenken nu: de meerderheid wil het een enkeling is tegen; volgens mij ruikt dat naar dictatuur. Of volgens mij is de heer Rutte sterk bevriend met W.A en is dit dus corruptie. Of heeft de heer Rutte W.A. beloofd dat W.A. geen belasting hoeft te betalen wanneer W.A. V.V.D.zal stemmen; dan is dit omkoping. Een koning die geen belasting WIL betalen (W.A.laat het van de kamer afhangen) is A-sociaal en het predikaat “koning van Nederland” niet waardig. Een koning helpt zijn volk, en laat zijn volk niet stikken zoals W.A. dat doet met zijn dure villa’s waarvan de bijstand moeder via de belasting de beveiliging mag betalen. W.A. leer eens nadenken !!.

 40. Ton Senden zegt: 09-10-14 om 16:28

  Enkele jaren geleden ben ik vertrokken uit Nederland waarom ??

  Dit omdat ons mooie & goed Land naar de knoppen wordt geholpen door MACHT & GELD.
  Wat is er nog van onze Sociaal Stelsel over als in de jaren 70 & 80 jaren.

  En dat er een KONINGS HUIS is in Nederland dat is super oke.

  Maar de Nederlandse regering vergeten hun voorgangers zoals
  Dhr Drees & Dhr Den Uyl Socialisten
  Die er waren voor het VOLK niet alleen voor zichzelf

  Nederland is op gebouwd door hard werkende genaratie”s en nu hebben deze GENARATIE”s problemen
  Jammer Nederland.

 41. Wat is de reden dat deze MP net als zijn voorgangers niet te vergeten
  er tegen zijn dat WA belasting zou moeten betalen. De heren hebben
  allebei “geschiedenis” gestudeerd. Dus ze zijn gewend te denken en
  te handelen wat hen goed uit komt.

 42. De andere Nederlander zegt: 09-10-14 om 21:52

  Als de koning belasting moet betalen over zijn toelage stroomt dat geld inderdaad naar de staatskas terug. Maar kan ook gaan inhouden dat er afgesproken is dat hij nu een NETTO bedrag krijgt en dan maakt het uiteindelijk niets uit.

 43. boom zegt: 10-10-14 om 11:00

  Dit zal de koning niet schaden, al wat hoog is wordt onder de loep genomen, en ook het koningshuis moet het dan ontgelden, maar hij is erg geliefd, doet niets wat de Nedelanders niet doen, Men wil weer scorren, een aanval doen, laat het uit de krant , verwaterd het vanzelf.

 44. johan zegt: 11-10-14 om 13:42

  Kunnen we het Koningshuis niet commercieel maken. De mensen die het koningshuis een warm hart toedragen draaien daardoor jaarlijks voor de kosten op. Daardoor mogen ze wel vooraan staan bij Koninklijke wandelpartijtjes. Ook krijgen zij maandelijks een magazine met de nieuwste weetjes, aanwinstjes en leuke feitjes. Wie het koningshuis geen warm hart toedraagt hoeft dan niks te betalen. Ook mensen die het koningshuis geweldig vinden en in het buitenland wonen dus veel genuanceerder tegen deze discussie aankijken mogen zich natuurlijk aansluiten bij Koningsgezinden.

 45. @ de andere Nederlander .Geef eens een zinnig argument waarom
  het Nederlandse Koningshuis geen belasting hoeft te betalen en het
  Engelse Koningshuis wel. De verworvenheden uit de struikroverstijd zijn
  anno 2014 niet meer haalbaar.

 46. Het zou pas tof zijn als de koningsfamilie een groot deel van hun inkomsten zouden doneren aan een goed doel.

 47. Wat een gedoe joh over de koning en het geld wat hij verdient.

 48. De koning moet echt niet zeuren, hij verdient goed, woont in een groot huis en heeft leuke uitjes op z’n tijd, beter kan je het niet hebben.

Geef een reactie