De weblogs van de NOS worden niet langer bijgewerkt.

Voor nieuws Over de NOS kunt u terecht op over.nos.nl.
Voor de overige berichtgeving kunt u terecht op NOS.nl.

Kritiek op koning afgewimpeld en weggewuifd

Premier Mark Rutte heeft tijdens de behandeling van de begroting van de koning voor 2015 gedaan wat hij moest doen. Hij heeft kritiek van leden van de Tweede Kamer op de kosten van het koningschap, het uitgavenpatroon van het koningspaar en de miljoenen kostende paleisverbouwingen afgewimpeld en weggewuifd.

Een andere keuze had Rutte politiek en staatsrechtelijk ook niet. De eenheid tussen de onschendbare koning en de voor hem verantwoordelijke minister-president is de hoeksteen van onze constitutionele monarchie. Wrikken daaraan veroorzaakt onmiddellijk onrust en politieke problemen.

Kritische volksvertegenwoordigers

Kritische Kamerleden van links tot rechts lieten hun tanden zien, maar beten niet. Ook zij hadden niet echt een andere keus, want de monarchie veranderen, laat staan beteugelen, is een langdurig en ingewikkeld proces en vanwege de populariteit van de Oranjes electoraal niet aanlokkelijk.

De koning en koningin vervullen, zo constateerden de volksvertegenwoordigers óók, hun taken enthousiast en naar behoren. Op de dag dat de Tweede Kamer zijn financiële handel en wandel onder de loep nam bezocht Willem-Alexander – intussen natuurlijk niet doof voor wat er in de samenleving leeft – Nederlandse marineschepen die in de Oostzee meededen aan een NAVO-oefening en oriënteerde Máxima zich bij de sociale werkvoorziening voor Nijmegen en omgeving. Hoezo jetset?

Verbale acrobatiek

Met veel verbale acrobatiek en gewiekst gebruik makend van alle bekende bestuurlijke vluchtstroken en parkeerhavens sloeg premier Rutte zich door het begrotingsdebat over de koning heen. Hij toonde zich vooral verbaasd over alle kritiek op de kosten van de monarchie, die bij ons een stuk hoger zijn dan bij monarchieën elders.

Alle uitgaven voor de koning, zo herhaalde de minister-president tot vervelens toe, berusten op wetten en afspraken, door de volksvertegenwoordiging zelf in grote meerderheid goedgekeurd. Waarom dan nu al die kritiek? De premier begreep het ‘oprecht’ niet.

En dan die paleisverbouwingen. Je kan de koning en zijn gezin toch niet in onveilige, verslonsde paleizen laten werken en wonen! Misschien had er op onderdelen wat transparanter en sneller gecommuniceerd kunnen worden, maar dat zijn schoonheidsfoutjes. Meer niet. Van het bewust verstoppen van uitgaven voor de koning in allerlei hoofdstukken van de rijksbegroting is volgens Rutte geen sprake.

Uiteindelijk – hij kon het niet genoeg benadrukken – had de Kamer zelf nog in 2009 ingestemd met een ‘nieuwe opzet van de begroting van de koning’, zoals die was voorgesteld door een stuurgroep onder leiding van de vroegere minister van financiën Gerrit Zalm (VVD). “Transparanter kan ik het niet maken”, aldus de premier.

Wel was hij ‘uiteraard’ bereid de koninklijke begrotingsregels en de toepassing daarvan volgend jaar nog eens tegen het licht te houden. Een evaluatierapport dus.

Luchtvaartuigen

Een soortgelijk debat ontspon zich over de sterk gestegen en verder stijgende (tot bijna 1 miljoen euro volgend jaar) vliegkosten van Willem-Alexander, Máxima en Beatrix. Sinds begin dit jaar kunnen ‘de uitkeringsgerechtigde leden van het Koninklijk Huis’, zoals de begroting zegt, ‘gebruikmaken van het regeringsvliegtuig, luchtvaartuigen van de krijgsmacht of civiele luchtvaartuigen’.

Of Willem-Alexander en Máxima privé of zakelijk ‘gebruik maken van luchtvaartuigen’ doet er niet toe, want ‘de koning en zijn echtgenote vliegen altijd in het openbaar belang’, zoals de begrotingstoelichting het formuleert. Dat is in elk geval een overzichtelijk en transparant standpunt en zo is het ook door het parlement bekrachtigd.

De premier riep dat voor alle duidelijkheid nog maar weer even in herinnering. Hij kreeg de lachers op zijn hand door daar aan toe te voegen: “De KBX (het regeringsvliegtuig) is niet gebruikt voor het kopen van schoenen in Milaan. De koningin is daar sinds haar 21ste niet meer geweest.”

Wat Rutte niet nader expliciteerde, is dat de vele vliegreizen die Máxima voor haar werk als speciaal adviseur van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties maakt ook voor rekening van het rijk zijn. Evengoed geldt dat – geheel conform de gemaakte afspraken – voor familiebezoek van het koninklijk gezin aan bijvoorbeeld Máxima’s familie in Argentinië en voor de vluchten van het gezin naar hun vakantievilla in Griekenland.

Containerkoning

De ophef over een nieuwe werkruimte met ontvangstkamers en vergaderzaal in de tuin van Willem-Alexanders landgoed De Eikenhorst vond premier Rutte zwaar overdreven. Raillerend en bagatelliserend sprak hij over ‘twee containertjes’, terwijl het toch gaat om een gebouw van fikse afmetingen dat 4 ton kost en zeker drie jaar in gebruik zal blijven.

Bij de realisatie ervan is zelfs een architect ingeschakeld. Het idee om de koning, die vanwege de paleisverbouwingen, om werkruimten verlegen zit te laten uitwijken naar de vele leegstaande (rijks)kantoren in Den Haag vond Rutte geen begaanbare weg, omdat de koning ’s avonds graag thuis werkt en omdat bij hem ‘werk en privé nogal door elkaar lopen’.

We hebben de komende jaren dus een containerkoning in een huurpaleis, want De Eikenhorst is eigendom van zijn moeder Beatrix.

Aandachtspuntje

Een pikante vraag in dit verband is hoe het plaatsen van het (tijdelijke) werkgebouw met grondeigenaar Beatrix geregeld is. Krijgt die daar nog een huurvergoeding voor?

En in verband daarmee: betaalt het rijk, dat wettelijk de huisvesting van de koning voor zijn rekening moet nemen, al dan niet via de koning ook huur aan Beatrix voor De Eikenhorst? Of is dat met gesloten beurzen ‘verrekend’ met de ter beschikkingstelling aan de vroegere koningin van haar Haagse optrekje Noordeinde 66?

Misschien een aandachtspuntje voor het beloofde, op transparantie gerichte evaluatierapport over de financiën van de koning volgend jaar. Want wat vandaag een onbetekenend detail lijkt, kan morgen een nationale rel zijn.

Deel deze pagina

« Terug naar het overzicht


31 reacties op “Kritiek op koning afgewimpeld en weggewuifd”

 1. AsJonah zegt: 13-10-14 om 12:09

  Van Rutte valt en viel niets te verwachten. Ook van de onzinnige vragen van Pechtold niet.
  Juist van deze partij – de referendumpartij – had je mogen verwachten dat zij zich hard zouden maken voor een referendum, de uitkomst zou best eens erg verrassend kunnen zijn. Kom op 2TK jullie kunnen dit toch niet allemaal over je heen laten gaan. Jullie zitten er uiteindelijk bij de gratie van de kiezer waar 1x per 4 jr de politicus met de hoed in de hand langskomt bedelend voor een stem.
  Ik denk dat een groot deel vd bevolking dit operette huis het allemaal flink zat is. Geen achterhaald onderzoekje door de MdH verder.

 2. Bas van Stapelberg zegt: 13-10-14 om 12:38

  Er durven helemaal geen kritische politici op te staan tegen deze graai-familie. En van onze opper nar Rutte kun je ook niks verwachten.

 3. F. Markestein zegt: 13-10-14 om 14:10

  Zoals eerder al gezegd: de leden van de tweede kamer deden hun plas en lieten alles zoals het was. Rutte had, als premier, de koning met al zijn wensen en eisen natuurlijk achter de schermen al tot de orde moeten roepen, nu heeft hij dingen verdedigd die niet te verdedigen zijn. Volgend jaar komt er een evaluatie. Jawel, de verbouwingen zijn dan in volle gang en de koning zit tevreden in zijn onder architectuur gebouwde ‘containers’, zo groot als drie normale huizen (Pechtold).
  De volksvertegenwoordiging heeft voor de zoveelste keer laten zien dat wie en wat ze ook vertegenwoordigt, niet het volk. Zou dat electoraal riskant zijn geweest? Wie de peilingen over deze kwestie in de afgelopen weken heeft gevolgd weet dat de overgrote meerderheid van de mensen het niet eens was met deze kostbare verbouwingen en met de verhoging van de koninklijke uitkeringen. Ook is heel vaak betoogd dat de koninklijke familie privékosten, zoals vliegreizen, voor eigen rekening zou moeten nemen. Maar wat doet het ertoe wat het volk ervan vindt? Die moeten betalen en hun mond houden want de leuze is ‘Nederland kan nooit, nee nooit genoeg voor Oranje doen.’

 4. bas zegt: 13-10-14 om 15:10

  Volgens mij is dit het probleem

  citaat
  Premier Mark Rutte heeft tijdens de behandeling van de begroting van de koning voor 2015 gedaan wat hij moest doen
  einde citaat

  Zolang Nederland een premier heeft die het als zijn taak ziet om het koningshuis af te schermen – dat is heel anders dan de taakopvatting in de negentiende eeuw, toen de premier regelmatig tegen de koning zei – dat gebeurt niet

  Zolang zal het koninklijk huis misbruik maken van hun positie, en zolang zal Nederland geen echt democratisch land zijn

  Want zodra de echte werkelijkheid over de Oranjes naar buiten komt – ik ken hem niet – zal niemand deze familie nog op hun positie tolereren.

  Want nu weten we niet hoeveel door de Oranjes geritseld wordt, aar ik ben bang dat het meer is dan ik mij kan voorstellen.

 5. jakob zegt: 13-10-14 om 18:11

  Ja, en weer een leugen van onze grote “leider “.
  Mark , belooft bij aantreden bruggen te slaan en LIEG nu openlijk..
  Openheid helpt het koningshuis te beschermen nu legt Mark zelf de bijl bij de koningsboom en aller politici stemmen er mee in.
  Schande over onze politici , preken openheid en hoereren in achterkamers .
  Dit had net als in de UK openlijk behandelt moeten worden.

  De broei is in de lande , politici die geen lef hebben verergeren dit nu.
  Kort weg de bijl is geplaatst aan de koningsboom en Mark heeft hem er neerlegt..

  Als wat nu komt land op deze “hoerende en achterlijke “politici..

 6. Ingeborgh zegt: 13-10-14 om 19:45

  Zou er nu echt in zijn eigen huis geen kamer zijn die dienst kan doen als werkkamer? En dan de opmerking van Rutte dat de koning en zijn gezin toch niet in een verslonsde huizen kunnen wonen. Alsof dat zo is. ik ken heel wat mensen die minder geluk hebben met een woning. En als er iets verbouwd moet worden moeten wij er ook zelf voor opdraaien. Sowieso is het gekkenwerk dat in een tijd van ontslagen, pensioenen die gekort worden en premies die de pan uit rijzen, er een koning is die met z’n gezin heel maar dan ook heel veel geld van ons gebruikt om in luxe te baden. Een pas op de plaats zou niet misstaan. Het ergert me dat iedereen er op achteruitgaat en de man die zich onze koning noemt niet schroomt om er een paar duizend bij te vragen. Is dat omzien naar een ander? Is dat wat hij bedoeld met een participatie samenleving? Ik een beetje meer dan jullie allemaal?

 7. Voor degene die echt tegen Van Oranje Nassau zijn en of hun sjeiks-gedrag, bestaat de Republikeinse Moderne Partij.

  De RMP zorgt daarmee voor een geheel legale officiële democratische keuze tussen Van Oranje Nassau of de Republiek

 8. Margreet zegt: 14-10-14 om 12:14

  citaat uit de tekst : “Kritische Kamerleden van links tot rechts lieten hun tanden zien, maar beten niet. Ook zij hadden niet echt een andere keus, want de monarchie veranderen, laat staan beteugelen, is een langdurig en ingewikkeld proces en vanwege de populariteit van de Oranjes electoraal niet aanlokkelijk.”
  Het is heel jammer dat het slechts blijft bij het laten zien van de tanden. Het zou zolangzamerhand wenselijk zijn als er nu eens echt wordt opgetreden en er een serieus debat komt over het Koningshuis. Het veranderen van wetten in de zorg, kinderopvang etc. gaat ook gemakkelijk waarom dan niet het veranderen van de monarchie? Het feit dat de koning en de koningin hun werk goed doen is geen argument de monarchie niet onder de loep te nemen. Veel bedrijven laten mensen gaan omdat ze overbodig zijn en die te horen krijgen dat er geen baan meer voor ze is. Het grootste deel van deze mensen doet ook hun werk goed. Echter krijgen geen miljoenen van de staat om in hun levensonderhoud te voorzien. Als burger kan ik slechts kiezen op een partij die wel z’n tanden laat zien. Mijn stem gaat naar de partij die dit aandurft tijdens de volgende verkiezingen.

 9. coolcat zegt: 14-10-14 om 12:38

  Hartelijk dank hr.v.Asseldonk voor uw beschouwende artikelen. İk bewonder uw schrijfstijl en geef U volkomen gelijk wanthet is nog een lange weg eer de monarchie beteugeld wordt. Helaas ziet het electoraat soms nauwelijks verschil tussen het oranje van de nationale sportteams en de zich uitdijende famile van nakomelingen van wijlen prinses Juliana en haar ‘gigolo’ Bernhard zurB.
  Jammer dat de mogelijkheid van een referendum liefst nadat de echte werkelijkheid naar buiten komt,bij voorbaat al uitgesloten wordt door op ambtelijke loopbanen beluste parlementariers.
  Kijk halsrijkend uit uw volgend collumn.
  veel succes!

 10. ben risus zegt: 14-10-14 om 13:33

  Mijn hond begrijpt dat de koninklijke familie geen blaam treft v.w.b. de uitgaven voor de monarchie. Alles is parlementair geregeld via de wet financieel statuut v/h koninklijk huis. Maar ja, ik kan natuurlijk mijn hond niet gaan vergelijken met heel wat ‘virtuozen’ in het land. Frankrijk (republiek) lacht zich krom over z’n budget voor het staatshoofd. Het Elysee (8 x zo groot als Huis ten Bosch) alleen al kost jaarlijks heel wat meer dan die paar gebouwtjes bij ons. De pensioenen van Franse presidenten (elke 7 jaar een andere figuur) kosten bij elkaar natuurlijk ook veel meer dan het pensioen van Beatrix.

 11. Erik H. zegt: 14-10-14 om 17:50

  Wat kost het Concertgebouworkest per jaar, wat kost het Rijksmuseum per jaar, wat kost Slot Zuilen per jaar, wat kost Kasteel Amerongen per jaar, wat kost Nationaal Park de Hoge Veluwe per jaar, wat kosten rokers per jaar, wat kosten mensen die alcohol drinken per jaar, wat kosten bijstandsmoeders per jaar, wat kosten zieke bejaarden per jaar.
  Wat kost………. Is dat het enige? Dat zijn de vragen die gesteld worden door zielige mensen die met de reclamefolder van Dirk van de Broek door de winkel lopen om voor voor €1,00 een kilo sperciebonen te kopen en daarmee de boer tot armoede veroordelen, die voor bijna niks een plofkip kopen en daarmee de kip reduceren tot een productieeenheid per vierkante meterkosten. Als mensen in dit land gekort worden op een uitkering is dat een politieke keuze. Als mensen er qua salaris op achteruitgaan is dat een gevolg van onderhandelingen tussen werkgevers en werknemers.
  En we zijn zelf ook niet vies van onverantwoorde spelletjes.
  Huis in Utrecht, Fl.175.000, paar jaar later verkocht voor FL400.000 en niet al te lang terug voor € 950.000. Slechts een voorbeeldje over een periode van 20 jaar wat ik heb mogen waarnemen. En maar lenen bij de bank en de belastingbetaler via de hypotheekrenteaftrek laten meebetalen.
  En tegelijkertijd een vastgoedzeepbel gecreerd van miljarden waar iedereen voor mag opdraaien.
  En de monarchie? Die heeft op al het voorgaande geen invloed en dat willen jullie ook niet. Dus daar zit het probleem niet.
  Het is gewoon lekker zeuren en mekkeren om niks, want geen van jullie allen eten een boterham minder omdat we een koning hebben.
  Het is domweg zielig huillie huillie gejank op PVV niveau.
  En we wandelen zo graag door de bossen en vinden het prachtig om plotseling een mooi kasteel tegen te komen of een schitterend vergezicht, en als we massaal in het buitenland op vakantie zijn vinden we het daar prachtig, en was het bij ons ook maar zo etc.
  Tja, dat kost geld. In dit land kent men helaas wel de prijs van dingen maar niet de waarde. En in dit geheel is de monarchie een verwaarloosbaar detail. Veel plezier met jullie haat en nijd gedoe.

 12. Johanfrederik zegt: 14-10-14 om 18:26

  Veel Nederlanders zijn en blijven kortzichtig en slecht geinformeerd betr. het bewonderenswaardige, hardwerkende Koningspaar en lopen slechts miserabel geformuleerde kreten na, die elke grond ontberen. Vergelijk maar eens met andere landen, hoe veelvoudig daar de kosten zijn van Presidenten, residenties, vakantieveblijven enz.enz.enz. zie het goede artikel van Hr. Ben Risus. Daarvoor behoeft men geen royalist te zijn, om te begrijpen, waarom velen in andere landen Nederland als monarchie benijden.Vele Nederlanders zijn blijkbaar niet te beleren, hebben weinig historisch begrip en kennis van de feiten.

 13. h pijpstra zegt: 14-10-14 om 19:10

  in angst hazen land is het nog steeds niet gelukt om een dna match
  te verkrijgen wat betreft de bloedlijn van de oranjes , begrijpelijk want
  dat is levensgevaarlijk in nederland , vreemd want we hebben wel veel
  kritiek op andere landen in de derde wereld. wat betreft de troonsop-
  volging is wellicht de grondwet een bron.

 14. F. Markestein zegt: 14-10-14 om 20:58

  Het verschil tussen Frankrijk en Nederland, @ben risus, is dat in Frankrijk niet alleen de oud-presidenten worden ontzien maar iedereen. In Frankrijk zijn er zoals u weet regelmatig grote protestacties en stakingen als het beleid veranderd, en de voorzieningen verslechterd, dreigen te worden. Ze lachen zich daar ook dood om wat de Nederlanders zich op dat gebied allemaal moeten laten welgevallen. En terwijl hier de ouderen al jaren geen indexatie van hun pensioenen krijgen, krijgt prinses Beatrix dat wel. Terwijl hier de modale inkomens sinds twee jaar met grote huurstijgingen te maken hebben, wordt er voor haar een pièd a terre in Den Haag gerealiseerd, op onze kosten. Hier is in korte tijd geregeld dat mensen pas op hun 67e AOW krijgen, zelfs ook als ze op latere leeftijd werkloos zijn geworden en geen kans meer hebben op een baan en zelfs ook als ze al meer dan 40 of 45 jaar gewerkt hebben. In Frankrijk is voor mensen die jong zijn gaan werken, op hun 18e of 19e jaar, de pensioenleeftijd zelfs verlaagd naar 60 jaar. Kijk, dat is het verschil tussen Frankrijk en Nederland. En dan wordt er anders aangekeken tegen eventueel riante pensioenen van oud-presidenten.

 15. Jos zegt: 16-10-14 om 10:10

  Los van de vraag wat een koningshuis mag kosten is in mijn optiek een erfelijk koningschap niet meer van deze tijd. Persoonlijk vind ik Willem Alexander geen onaardige vent, maar omdat hij ‘toevallig’ uit Beatrix is geboren is het toch heel vreemd dat hij, zonder enige verdienste, ons staatshoofd wordt. Geef mij maar een door het parlement aangewezen president (naar Duits voorbeeld).

 16. natuurlijk, als mensen kritiek gaan hebben op de koning is dat voor de media iets leuks

 17. hans zegt: 16-10-14 om 13:45

  Ik heb gemengde gevoelens. als republikein erken ik ruiterlijk dat de meerderheid in dit land het koningshuis wil, dus die moeten dan ook niet zeuren. Persoonlijk vind ik sommige uitgaven van de Koning &co te belachelijk voor woorden. Tja, dat is democratie. Zalig zijn de onnozelen der aarde!

 18. Kees zegt: 17-10-14 om 11:12

  Het gaat naar goed Nederlands gebruik in de eerste plaats om de centjes. Zou het niet beter zijn om eerst naar de taken te kijken van onze constitutionele monarch? Dat constitutionele kader geeft hem wel zichtbaarheid, maar formeel geen macht. Wetten en besluiten worden aan hem ter tekening voorgelegd. Als het dus alleen om zijn handtekening gaat, waarom heeft hij dan zo’n groot ambtelijk apparaat nodig, inclusief een container voor de avond-handtekeningen? Dat kan hij toch aan het Noordeinde parttime uitvoeren? Laat het kabinet dit overblijfsel van de overijverige Beatrix nu eerst eens afbreken. Dan kan de koning met ruim gemeten 5-10 medewerkers zijn overige taken invullen. De mensen die hem zo graag mogen, zien hem nog meer en hij kan vanaf zijn steigertje regelmatig de hengel uitgooien.

 19. F. Markestein zegt: 17-10-14 om 12:18

  @Jos. Maar de vraag monarchie of republiek is wel een andere discussie. Die mag wat mij betreft gevoerd worden maar dan zouden de diverse groepen die de republiek voorstaan eens met aansprekende voorstellen moeten komen. Tot nu toe zie ik weinig voorstellen die voor de burger, de kiezer, democratischer uitpakken dan een monarchie. Het gaat meestal om hetzelfde, weinig democratische, systeem dat we nu hebben maar dan met een, zoals in uw voorstel, ‘aangewezen’ president waarvan je je kunt afvragen wat zijn of haar verdienste dan wel is. Zoals we ons dat ook vaak afvragen bij al die aangewezen burgemeesters en commissarissen van de koning, waarvan de verdienste vaak meer lig bij de politieke partij waar ze lid van zijn dan bij hun eventuele maatschappelijke verdiensten.

 20. ik heb nietws tegen het koningshuis;maar als je leest dat de koning weer 6000 euro meer krijgt en de gewone burger de crisis voeld;geef iedereen eens zo,n extratje

 21. Johan zegt: 17-10-14 om 21:47

  Als we de kosten bekijken die de overheid maakt door blunders, kinderlijke fouten en corruptiegevoeligheid dan vallen de kosten van het koningshuis wel mee. Maar waar het omgaat is het meten met twee maten en de lafheid van politici om paal en perk te stellen aan het onbeperkte graaigedrag. Maar ik ben bang dat de groep koningsgezinden veel minder groot is dan ons wordt voorgesteld. Het koningshuis wordt steeds meer onder de loep genomen. Maak het koningshuis commercieel en laat de mensen die deze familie een warm hart toedraagt een fonds oprichten waarin ze jaarlijks een bijdrage mogen storten om dit instituut in stand te houden. In ruil daarvoor worden deze mensen via een maandblaadje op de hoogte gehouden over alle leuke weetjes en uitgaven van dit prachtig paar. Ook krijgen ze toegang tot de mooiste plekjes langs de kant waar dit schitterend paar even plichtmatig hun gezicht laat zien. En 10 procent korting op vakanties naar Griekenland. De mensen die het bal kan interesseren betalen dan niks. Ik doneer liever een jaarlijks bedrag aan de vogelbescherming.

 22. Koen zegt: 18-10-14 om 15:23

  Waarom is de titel “Kritiek op Koning”?.
  Kan de Koning er iets aan doen dat iets waar hij geen eigenaar van is, de paleizen, slecht zijn onderhouden door de regering (waarschijnlijk kostenbesparingen) en daardoor nu meer moet worden uitgegeven?
  Kan de Koning er wat aan doen dat bij zijn vakantievilla een duur hek wordt geplaatst en de regering dat heeft goedgekeurd? De regering had ook kunnen zeggen, dat doen we niet verplaats het hek maar naar eigen terrein.

  Beter was de titel: “Kritiek op regering over begroting tbv de Koning” naar mijn bescheiden mening.

 23. Tukker zegt: 19-10-14 om 14:01

  Wat een bedragen…
  En ik moet noodgewdwongen al reeds 7 jaar met 630 euro per maand doen.
  Pijnlijk.

 24. Marcel zegt: 19-10-14 om 16:42

  Mark Rutte gelooft niet dat iedereen gelijke rechten heeft, Mark Rutte gelooft in discriminatie en om bepaalde families op basis van afkomst voor te trekken.

  Ik ben die familie van jetset profiteurs (en dat is WA immers, en de gouddelfster ook) meer dan zat. Gelijke rechten, iedereen kans om staatshoofd te worden en alle overerfbare titels voor eens en altijd afschaffen!

 25. ben risus zegt: 20-10-14 om 17:41

  @Marcel
  Ook zonder de vermeende discriminatie (dat menen n.l. altijd diegenen die per definitie mislukken, nooit diegenen die iets gepresteerd hebben) zal je geen enkele kans maken om staatshoofd te worden.

 26. Marcel zegt: 24-10-14 om 00:11

  @ben

  De discriminatie rond de functie van staatshoofd is niet vermeend, maar feitelijk. Voorstander zijn van monarchie is hetzelfde als voorstander zijn van discriminatie, dat is typisch iets voor verWilderde types.

  En wellicht heb ik niet zoveel gepresteerd, maar toch altijd meer gedaan in mijn leven dan niksnut W.A. die nog nooit een seconde heeft gewerkt of die gouddelvende vrouw van hem.

 27. Simon zegt: 29-10-14 om 15:09

  Fukushima, en de echte problemen bleven buiten shot, jammer!

 28. Wel erg grappig dat sommige mensen kritiek hebben op de koning terwijl hij hier ook niet voor gekozen heeft.

 29. Bart2 zegt: 31-10-14 om 07:53

  Alle kritiek wordt structureel weggewuifd en afgewimpeld sinds jaar en dag, de grote maatschappelijke ontwrichting die nu instaat door de zoveelste in rij……..de wooncorporaties , het totaal geen controle hebben door de overheid in publieke en semipublieke diensten en organisaties is een toonbeeld van het grote falen.

 30. Louis van Rasten zegt: 01-11-14 om 13:19

  @Marcel,

  Ik begrijp uw slogan “Voorstander zijn van monarchie is hetzelfde als voorstander zijn van discriminatie, dat is typisch iets voor verWilderde types” niet geheel. Zou u dit willen verduidelijken? Het lijkt veeleer op een uitspraak die als ongenuanceerd getypeerd zou kunnen worden.

  WA heeft er niet voor gekozen om koning te worden, zoiets wordt je opgelegd en om WA als nietsnut te typeren vind ik een beetje te ver gaan, hierbij druk ik mij nog eufemistisch uit.

  Ben het echter compleet oneens met de exorbitant hoge bedragen die richting het koningshuis worden getransporteerd. Ik vind dit in tijden van algehele crisis in moreel opzicht niet kunnen. Met name de verwanten van het koningshuis profiteren hier goed van. Zij dienen een voorbeeldfunctie na te streven en zich dus op soberheid te beroepen.

 31. Prat zegt: 05-11-14 om 21:01

  Vacantie betaal je zelf vind ik.
  De taak, okay dat begrijp ik. Al valt daar ook te besparen.
  Maar vacantie is absoluut privé en dient uitsluitend het eigen belang.
  De pers ver weg gehouden.

  Zelf betalen uit het best riante loon dus.

Geef een reactie