De weblogs van de NOS worden niet langer bijgewerkt.

Voor nieuws Over de NOS kunt u terecht op over.nos.nl.
Voor de overige berichtgeving kunt u terecht op NOS.nl.

Weblog Evenementen

 • De koning begint vuur aan te trekken

  De feiten spreken een duidelijke taal. Na een soepele start en een snel gegroeide waardering voor de manier waarop hij zijn koningschap invult, valt er de laatste maanden steeds vaker ook kritiek te beluisteren op Willem-Alexander. De ‘wittebroodsweken’ voor de nieuwe koning zijn kennelijk voorbij. Hij begint vuur aan te trekken.

  58 reacties Lees verder →

 • Koninklijke Beneluxreünie in Maastricht

  De festiviteiten rond 200 jaar Koninkrijk op zaterdag 30 augustus beloven een vrolijke bourgondische boel te worden. Met dank aan medeorganisator Albert Verlinde, lid van het Nationaal Comité 200 jaar Koninkrijk en echtgenoot van de Maastrichtse burgemeester Onno Hoes.

  24 reacties Lees verder →

 • Koning en koningin hand in hand

  Koning Willem-Alexander heeft bij de eerste grote crisis die ons land sinds zijn troonsbestijging doormaakte de rol gespeeld die van hem verwacht mocht worden. Na de MH17-vliegramp bleef de koning, ook al vanwege zijn net begonnen zomervakantie, aanvankelijk wat op de achtergrond.

  56 reacties Lees verder →

 • Een historisch pikant oranjenieuwtje

  Het is geen groot nieuws, meer een nieuwtje. Maar het is een pikant nieuwtje. Tenminste als je het beziet in het licht van de geschiedenis. En het is bekend: van de geschiedenis kunnen we leren. Relativeren vooral. Alleen al daarom verdient dit historisch pikante Oranjenieuwtje meer aandacht dan het kreeg. Het draait allemaal om een lid van de Oranjefamilie.

  25 reacties Lees verder →

 • Koning van een natie in rouw

  Nog geen vijftien maanden koning en Willem-Alexander heeft te maken met een nationale ramp van historische omvang. Die heeft heel ons land in diepe rouw gedompeld. Een ramp die je vanwege de politieke complicaties ervan beter een nationale crisis kunt noemen. De vele politieke haken en ogen en het feit dat de plaats van de ramp oorlogsgebied is, maakt het er allemaal niet eenvoudiger op voor de koning die als meelevend staatshoofd niettemin een diep rouwende natie troostend en bemoedigend bij de hand moet nemen. Tegelijk moet hij er daarbij voor waken uitspraken te doen en gebaren te maken die het werk van de naar oplossingen zoekende premier en ministers kunnen bemoeilijken. Het optreden van de koning rond de MH17-ramp is in het begin wat terughoudend en zelfs, zo oogt het in elk geval, nogal formeel. Van indruk makende ‘grote gebaren’ of van emoties is aanvankelijk geen sprake. Vanaf maandag, als Willem-Alexander het Nederlandse volk via radio en TV toespreekt, is dat anders. Op de dag van nationale rouw is de koning er opnieuw, zij het gepast niet echt op de voorgrond, nadrukkelijk bij als de eerste slachtoffers van de vliegtuigramp vanuit Oekraïne in ons land aankomen en onder grote publieke belangstelling in een stoet lijkwagens over vrijgemaakte wegen ter identificatie vanuit Eindhoven naar Hilversum gaan.

  26 reacties Lees verder →

 • De koning en de vliegtuigramp

  De MH17-ramp van afgelopen donderdag heeft ons land diep en hard geraakt. Verbijstering, verdriet en ontreddering alom vanwege de 193 Nederlanders die daarbij omkwamen.

  Door de explosieve politieke achtergrond van de ramp – de bloedige en chaotische burgeroorlog in Oekraïne en mede als gevolg daarvan de verslechtering van de relatie tussen Rusland en de westerse wereld – speelt Nederland ongewild ineens ook nog eens een rol op het politieke wereldtoneel.

  51 reacties Lees verder →

 • De beveiliging van de koning

  Koning Willem-Alexander wordt, net als de andere leden van het Koninklijk Huis, van staatswege vierentwintig uur per dag zeven dagen per week beveiligd. De drie dochtertjes van het koningspaar ‘genieten’ zelfs op school een permanente beveiliging. Ook tijdens de vakanties van de leden van het Koninklijk Huis gaat die 24/7-persoonsbeveiliging , zoals dat in het jargon heet, gewoon door.

  16 reacties Lees verder →

 • De beschermde jeugd van Amalia

  Binnenkort zullen koning Willem-Alexander en koningin Máxima met hun drie dochters in ruil voor een ongestoorde en van ‘persmuskieten’ gevrijwaarde vakantie weer even voor de pers poseren. Dit halfjaarlijkse ‘mediamoment’ vormt onderdeel van de sinds 2005 bestaande ‘Mediacode inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van leden van het Koninklijk Huis’.

  39 reacties Lees verder →

 • Lakeiengedrag als koninklijke valkuil

  Een organisatie waarin querulanten – mensen die altijd op alles en iedereen kritiek hebben – de boventoon voeren, valt niet te benijden. Evenmin word je blij van een organisatie bevolkt met voornamelijk jaknikkers waar lakeiengedrag de norm is.

  37 reacties Lees verder →

 • Koningin Máxima steelt de show

  Het levert geen onomstotelijk bewijs op, maar het zegt wél iets. Als je googlet met de zoekwoorden ‘Máxima steelt de show’, dan levert je dat een lange lijst treffers op. Doe je hetzelfde met ‘Willem-Alexander steelt de show’, dan is de oogst uiterst karig tot zelfs nihil.

  129 reacties Lees verder →