De weblogs van de NOS worden niet langer bijgewerkt.

Voor nieuws Over de NOS kunt u terecht op over.nos.nl.
Voor de overige berichtgeving kunt u terecht op NOS.nl.

Cholera, orkanen, overstromingen, verkiezingen

Cholera-slachtoffers in een ziekenhuisHet een na het ander. Krijgt Haïti dan geen moment rust? Een aardbeving. Cholera. Orkanen. Overstromingen. Afgelopen week opnieuw een aardschok. Orkaan Tomas heeft weer mensen ontheemd; tenten zijn vernield, bezittingen verloren gegaan, golfplaten daken weggerukt, lemen woningen vernield. Ook de zee zorgt voor overstromingen, waardoor de angst voor tsunami nog meer toeneemt.

De cholera epidemie is in een maand tijd flink opgerukt. Tot nu toe meer dan 1250 doden en ruim 16.000 zieken. Dit zijn de officiële cijfers, vermoedelijk exclusief gegevens over afgelegen platteland gebieden. Via de radio klinken adviezen over te nemen voorzorgsmaatregelen en behandelmethodes. Deze zijn echter beter in acht te nemen in de stad dan op het platteland, waar men geen mogelijkheid heeft om water te filteren. De VN wordt beticht van het veroorzaken van de epidemie, via een Nepalees bataljon. Gevolg: oproer en manifestaties in diverse plaatsen gericht tegen de aanwezigheid van de ruim 12.000 VN troepen in het land.

Dit alles speelt zich af in de aanloop naar de presidentsverkiezingen op 28 november aanstaande. Overal hangen aanplakbiljetten van de vele kandidaten. Duidelijke verkiezingsprogramma’s ontbreken. De verwachte opkomst is laag. Decennia lang al wordt Haïti geregeerd door een uiterst corrupte overheid. Ook verreweg de meeste huidige kandidaten hebben geen zuiver verleden. Men zegt dat zelfs al gaat men stemmen, dan nog wordt de uitkomst gefraudeerd. Ze zien geen betrouwbare kandidaat, hebben hun vertrouwen verloren, of hebben eerder ervaren dat ze na urenlang in de rij staan uiteindelijk niet konden stemmen. De kandidaat die door de huidige regering naar voren geschoven wordt, is een schoonzoon van de zittende president (met naar men zegt 12 kinderen bij bijna even zoveel vrouwen). Er wordt beweerd dat zijn verkiezingscampagne wordt betaald door de regering.

We hopen op en bidden van ganser harte voor een regering die het belang van het volk op het oog heeft in plaats van enkel eigenbelang.


Margot de Greef werkt voor Memmonite Central Committee in Haïti . Sinds de aardbeving houdt zij zich bezig met de distributie van voedsel en hulpgoederen. Zij houdt ons regelmatig op de hoogte.

Deel deze pagina

« Terug naar het overzicht


Geef een reactie