De weblogs van de NOS worden niet langer bijgewerkt.

Voor nieuws Over de NOS kunt u terecht op over.nos.nl.
Voor de overige berichtgeving kunt u terecht op NOS.nl.

Rubens privacy

Twitter over RubenTwitter maakt, veel directer dan mail, duidelijk dat er een gat gaapt tussen de opvattingen van een deel van ons publiek en ‘de’ media, over in dit geval de beelden van de negenjarige Ruben, die in Tripoli als enige overlever in een ziekenhuis ligt.

Er kwam veel verontwaardiging binnen, na ’t gebruik van het beeld. Ik noem Twitter, omdat de kritiek zich daar als eerste manifesteerde. Femke Halsema bijvoorbeeld wilde haar abonnement op De Telegraaf (dat kan) en de NOS (dat kan niet, maar ze kan wel op ons bezuinigen) opzeggen, tot ze er achter kwam dat ze dan alle media moest bannen, de nationale zowel als de internationale. Allen toonden beelden en foto’s. Dat is geen excuus overigens, maar een constatering.

Een deel van het publiek is oprecht verontwaardigd, vindt ons gedrag voortkomend uit een race om kijkcijfers, infaam, onverantwoord, een schending van de privacy. Een ander deel reageert juist met begrip: dit is het beeld van het verhaal van de ramp, het is een wonder dat de jongen nog leeft.

De privacydiscussie wordt vooral en vanzelfsprekend nu gevoerd omdat de jongen Nederlands is, en dus dichtbij woont. Om de hoek als het ware. We zien namelijk zoveel beelden van kinderen. Na ongelukken, aardbevingen, andere drama’s. Dan wordt geapplaudisseerd als een kind wordt gevonden, opgetild en de ambulance in gedragen, en wordt, voorzover ik kan nagaan, de privacydiscussie niet gevoerd.

Evident is dat de privacygrens is overschreden, in die zin dat de jongen en zijn familie niet besloten hebben, niet konden besluiten, om een cameraploeg (van ik dacht Reuters) toe te laten. De arts heeft dat besluit voor hen genomen.

Giselle van Cann (adjunct-hoofdredacteur NOS Nieuws) heeft in haar blog uitgelegd waarom wij de beelden hebben laten zien; ik ga dat hier niet herhalen. Dit soort uitleg (wat wij consistent proberen te doen, net als de BBC; weet niet of het op veel andere plekken gebeurt) is goed en logisch. Reacties tonen dat er ook niet één werkelijkheid is; tonen dat juist nu mensen verschillend reageren op de gemaakte keuze.

Belangrijk is de keuze van de beelden, de toon van de begeleidende woorden, de inbedding. Logisch ook is dat fase 2 juist veel rustiger is: de werkelijke privacyschending begint niet bij het tonen van beelden op dag 1, maar op dag x, als Ruben weer wil proberen een doodgewone jongen te worden (wat ingewikkeld is, want zijn geschiedenis is niet doodgewoon meer, integendeel). Die ruimte moet iedereen hem geven, zeker de media.

(Waarbij overigens ook moet worden aangetekend dat het mediaoptreden soms onderdeel is van herstel, of ordening. Er zijn vele voorbeelden van bijvoorbeeld kinderen die –eenmalig- hun verhaal aan het NOS-Jeugdjournaal vertelden, met daarna het verzoek om hen met rust te laten –vaak op eigen initiatief.)

Dat is ook een van de rollen van de media. Onderschat daarbij niet, zie het blog van Jeroen Wollaars, dat familieleden en vrienden min of meer wanhopig ieder brokje beschikbare informatie willen hebben in de onzekere fase na de ramp.

Een deel van de verwijten lijkt te gaan in een richting die ik ook niet logisch vind: dat een ramp wordt gedepersonificeerd. Dat iedere naam, iedere stille getuige, wordt weggelaten –en we haast gaan vergeten dat echte mensen slachtoffer werden.

Lastig is dat ‘de’ media niet bestaan, maar dat het verwijt van privacyschending een collectief verwijt is aan de media als geheel. Ikzelf vind het ongevraagd publiceren van foto’s van Hyves ongepast. Ik vind het,  zoals De Telegraaf deed, bellen van Ruben door een verslaggeefster te onverantwoord voor woorden, Maar ik vind het hypocriet dat de recensent van de Volkskant het beeldgebruik veroordeelt dat hij in zijn eigen krant kan aantreffen. Het jagen op familieleden, telefonisch of anderszins, is ook niet al te sjiek en logisch.

Ik zou me overigens kunnen voorstellen dat de Raad voor de Journalistiek op eigen initiatief een uitspraak doet over beeld- en naamgebruik, opdat er nadere criteria worden ontwikkeld.

Ben net op de radio geweest om het uit te leggen, gisteren zat ik in RTL-Boulevard. In de radiostudio zei de man van Slachtofferhulp dat hij vond dat de NOS verstandig opereert (helaas zei hij het niet op de zender). We gaan overigens niet in ieder programma uitleg geven, want de NOS is niet de spreekbuis namens alle media; die mogen ook wel eens aan het woord komen.

Download Hans Laroes in Dit is de Dag over Rubens privacy

NOS-Headlinesredacteur Martijn van der Zande stuurde me een brief van de advocate van het meisje dat ‘het meisje van Eijbergen’ is gaan heten. De advocate schreef destijds:

,,Deze zaak heeft  terecht grote aandacht van de pers getrokken en dat doet hij nog steeds. De problematiek omtrent ernstige voorvallen gepleegd door tbs-ers die met verlof zijn en al dan niet tijdig terugkeren naar de kliniek is ernstig en verontrust de maatschappij. Het is goed dat er voor deze problematiek veel aandacht is. Dat waarborgt een zekere alertheid bij de uitvoering en bewaking van een tbs en kan ervoor zorgen dat gevallen waarin het fout gaat niet in de doofpot verdwijnen of met een sisser aflopen. Ik onderschrijf dat het algemeen belang gediend is met berichtgeving omtrent deze en vergelijkbare zaken.

Maar ik betreur en verzet me tegen de grote aandacht voor de persoon van dit meisje. Het staat buiten kijf dat dit kind buiten haar schuld om het slachtoffer geworden is van zeer ernstige strafbare feiten die diep ingrijpen in haar persoonlijk leven. Om de schade niet nog groter te maken dient er voorzichtig met haar en het gezin waarbinnen zij opgroeit omgegaan worden.

Tot heden constateer ik dat de pers niet voorzichtig en met oog voor haar belangen met haar omgaat. Te pas en te onpas wordt haar naam genoemd in verband met deze zaak en bovendien is in het verleden bij herhaling haar terugkeer naar huis na de ontvoering op de tv vertoond – ook als dat niet relevant was voor de berichten waar het op dat moment  over ging. In dat filmpje is zij zeer herkenbaar in beeld evenals haar ouders. 

Gelukkig hebben enkele redacteuren inmiddels laten weten bij volgende berichtgeving over deze zaak te spreken over de “de Eibergse ontvoeringszaak” en ook de naam van het slachtoffertje niet meer te noemen, maar haar te omschrijven als “het Eibergse meisje” en geen herkenbare beelden van haar meer te vertonen in de krant of op tv. Haar naam en hoe zij eruit ziet zijn immers niet relevant voor berichtgeving over deze zaak. Temeer daar het een naam is die gemakkelijk onthouden wordt. Als haar naam genoemd blijft worden en de beelden steeds weer getoond worden, is het gevolg dat zij zich nergens kan vertonen of ze wordt herkend als het ‘Eibergse meisje dat vreselijke dingen heeft meegemaakt.’ Dat zal uitermate storend voor haar zijn in de dagelijkse gang der dingen’’.

Ik denk dat deze brief precies omschrijft hoe wij ons in fase 2 moeten gedragen.

Deel deze pagina

« Terug naar het overzicht


110 reacties op “Rubens privacy”

 1. Erik van Thulden zegt: 14-05-10 om 12:48

  Sinds vanmorgen vroeg ben ik een beetje van slag… Van slag??? Waarvan?? Ik zal het proberen toe te lichten.
  Ik start mijn laptop op, pak een kopje thee en maak mijn dagelijkse rondje langs de nieuws websites… Mijn aandacht wordt meteen getrokken door een ziekmakende kop in “de ochtenkrant van Nederland”, De Telegraaf. Wat blijkt?? Een verslaggever van genoemde krant kreeg, PER ONGELUK (??), het zevenjarige jongetje aan de telefoon vanuit het ziekenhuis in Tripoli. Toeval??? Dat zal wel. Meneer had de dienstdoende arts aan de telefoon en voordat de journalist er erg in had, had de verpleger zijn mobiele telefoon aan het slachtoffertje gegeven. Natuurlijk is dat toeval. Ik had zojuist nog de receptioniste van het ziekenhuis aan de telefoon. Ze vroeg nog of ik het jongetje wilde spreken.. Bullshit!! Ik vraag me werkelijk af hoeveel Libische Dinars de journalist moet overmaken aan de verpleger.

  Ik heb me gister ook mateloos geergerd aan ALLE overige media. Er zou gisteren een ontmoeting zijn met alle nabestaanden van de verschrikkelijke ramp die heeft plaatsgevonden. Dit zou een geheime lokatie zijn, dit ter bescherming van de getroffen familieleden. Alleen denk ik dat de Nederlandse pers hier andere ideeen over heeft. Geheim betekent vast: het is een wedstrijd, en de regering daagt ons uit om te achterhalen waar deze bijeenkomst plaats zal vinden… Met als gevolg, meerdere cameraploegen ter plaatse en heel veel nabestaanden met hun betraande gezichten op TV. Makkelijk scoren he??

  Vervelend voor de jurnalisten is ook dat de passagierslijsten niet worden vrijgegeven. “Nu moeten we zelf op onderzoek uit wie de slachtoffers zijn…”. Het is wat hoor…. RESPECT?? PRIVACY?? Hou toch op.. Wat de Telegraaf vanmorgen heeft gedaan, gaat voorbij aan alle menselijkheid, maar geen enkel medium blijft netjes in dit soort zaken. Jammer…..

 2. Er zijn inderdaad gradaties van hoe je over dergelijke zaken bericht. Het is niet zwart/wit, zoals de publieke opinie soms lijkt te willen. Daarom ben ik het grondig eens met deze opmerking: “Een deel van de verwijten lijkt te gaan in een richting die ik ook niet logisch vind: dat een ramp wordt gedepersonificeerd. Dat iedere naam, iedere stille getuige, wordt weggelaten –en we haast gaan vergeten dat echte mensen slachtoffer werden.”

 3. Jip Hes zegt: 14-05-10 om 12:56

  We konden niet anders verwachten dan deze schaamteloos hypocriete verdediging. En natuurlijk ook nog even schermen met de BBC, want dan is het so-wie-so goed. Jullie zijn net zo ranzig als de commerciëlen geworden.

 4. Jos zegt: 14-05-10 om 13:03

  Ik ben het helemaal eens met deze weblog. met dien verstande, dat ik me nog steeds in alle eerlijkheid afvraag wat de nadelige gevolgen zijn voor Ruben van dat bewuste telefoontje vanmorgen. Vanuit de kant van de Telegraaf is het niet netjes , dat vind ik ook. Maar nu wordt er een complete hetze tegen de Telegraaf gevoerd. Zelfs anti-Telegraaf-groepen op Hyves etc.
  We zijn een volk dat erg goed is in het wijzen met het vingertje:
  Hoe kan het nou toch dat er zoveel mensen op het rampterrein lopen? Zal het onderzoek wel goed gaan? Wat is dat voor slechte luchtvaartmaatschappij? Enz enz. Wij weten het allemaal zo goed en zien precies waar anderen alles fout doen. Een slechte eigenschap denk ik.
  Die mensen daar bv doen hun uiterste best. En dat het niet zo’n overgereguleerd land is als hier,met duizenden verstikkende regeltjes, vergunningenstelsels etc dat is misschien helemaal niet zo’n nadeel.
  En zo wijzen we nu ook naar de Telegraaf, de NOS etc. Maar als alle mensen die het artikel gelezen hebben, of zelfs speciaal daarvoor de krant hebben gekocht,die de beelden herhaaldelijk hebben bekeken etc, nu op zouden houden met wijzen, zouden er denk ik weinig wijzende vingers overblijven.
  Natuurlijk was het telefoontje van de Telegraaf dubieuze journalistiek, maar ondertussen vergeten we bijna wat er gebeurd is door het commentaar dat we leveren op de media.
  De ramp heeft een gezicht gekregen en dat is denk ik juist goed. Anders blijven er alleen klinische cijfertjes over.
  En laten we vooral de aandacht bij de ramp houden en niet nu al beginnen de wijzen naar al diegenen die in onze ogen fout zijn.

 5. Mirjam zegt: 14-05-10 om 13:03

  Dank voor deze mooie bijdrage. De afgelopen dagen heb ik, net als anderen, moeite gehad met berichtgeving in de media over de Tripoli-overlevende. Foto’s en berichtgeving over de zoektocht naar zijn identiteit en over hoe het met hem gaat kan ik begrijpen; hoewel ik deze soms op het randje vond won het informatiebelang het voor mijn gevoel. Dat een journalist belt met de overlevende kan ik in dat kader ook nog begrijpen, en zelfs dat je bericht over dat telefoongesprek. Maar de wijze waarop de inhoud van het telefoongesprek gepubliceerd werd door de Telegraaf vind ik smakeloos, voegt geen werkelijke informatie toe en is daardoor enkel sensatie. Dat heeft niets meer met journalistiek te maken.

 6. Ton zegt: 14-05-10 om 13:16

  Telegraaf ga in de hoek staan en je schamen!

 7. huub van osch zegt: 14-05-10 om 13:20

  Ja absoluut is de telegraaf met het interview van Ruben vandaag te ver gegaan. De jongen is nog minderjarig en zijn privacy had beschermd moeten worden, wie is er om toestemming gevraagd dit zo te publiceren?

  De verklaring van de hoofdredactie is bovendien even stomzinnig, althans getuigt het van een onmiskenbare naíviteit. De hoofdredactie schrijft dat het om een “onverwacht ontstaan telefoongesprek” gaat en doet daarmee voorkomen alsof het interview onverwacht was…. Huh “wie” heeft er dan gebeld? Zo‘n gesprek komt er toch immers niet zomaar ‘onverwacht‘? Typisch staaltje van ambulance chasing lijkt me van een sensatie beluste aanhoudende journalist. Daar nu ineens afstand van nemen, door de grote druk van de lezer, maakt het nog misselijkmakender. Ze hadden niet moeten vragen om met hem doorverbonden te mogen worden en het al helemaal niet op deze wijze moeten printen. Ronduit WALGELIJK! Huub

 8. David zegt: 14-05-10 om 13:20

  Ik snap de reactie en kan me er voor een groot deel in vinden. De afhandeling doet NOS volgens mij netjes, maar met de eerste beelden en info ging ook NOS te ver. Ook de naam had niet volledig genoemd hoeven worden en de persco niet live uitgezonden. Gelukkig hebben jullie je zelf gecorrigeerd merk ik op de site.

  Opvallend overigens dat Hart van Nederland bij SBS gisteren zo mogelijk respectvoller was dan het RTL Nieuws. Dat was sensatiebelust en niet zoals ik van RTL gewend ben.

 9. Ted zegt: 14-05-10 om 13:23

  Als het Amalia was geweest, dan hadden jullie dat nooit gedurfd, maar omdat het hier maar een simpele burger betreft gaan jullie je gang maar

 10. De groot zegt: 14-05-10 om 13:31

  Deze ramp heeft wel meer dan een gezicht. Niet alleen Ruben, die heeft er toch niet om gevraagd om een gezicht te worden. Aan hem is geen toestemming gevraagd, niet aan familie. Er zijn helaas nog 103 andere gezichten. Gelukkig zie je ze niet allemaal. ER zijn ook gezichten van twee mooie meiden uit Hendrik Ido Ambacht, uit Mook en nog meer plaatsen. Aan deze familie is hopelijk wel toestemming gevraagd alvorens het plaatsen van hun foto’s.
  Journalistiek is prima, tuurlijk willen we allemaal het nieuws volgen, maar slaan we daarin niet door. Als een verslaggever mij zou vertellen dat er tijdens een aardbeving nog iemand is gevonden onder het puin dan hoef ik daar echt geen beelden bij, ik geloof het zo ook wel en ik krijg evengoed wel koude rillingen. Nu slaan alle nieuwszenders door. Inderdaad de “geheime bijeenkomst”, voor wie geheim als iedereen kan zien dat het in een congrescentrum in Hoofddorp is. Geheim zou betekenen zonder journalisten die filmen buiten de deur. Geen journalisten voor de deur bij Rubens familie. Dat kind heeft zijn ouders verloren en broer, komt alleen “thuis”waar hij nooit meer alleen kan wonen. Mensen uit zijn omgeving weten heus wel waar hij woont. Waarom moet de rest van de wereld dat allemaal zien.
  Privacy begint niet pas als Ruben thuis komt. Die privacy heeft hij nu al niet meer. Iedereen weet wie hij is, waar hij vandaan komt, wat er gebeurd is. Hij zal daar zijn hele leven aan herinnerd worden.
  Ik word ook nooit goed van beelden uit het middenoosten waarin je kinderen ziet die bloedend naar ziekenhuizen worden gebracht etc. Alleen om te benadrukken hoe erg het is. Nou dat is het ook zonder al die fraaie beelden.
  Het erge van de hedendaagse journalistiek is dat men steeds meer gewend raakt aan de meest vreselijke beelden. Het wordt dagelijks uitgezonden, mensen van dichtbij in het hoofd geschoten al dat soort dingen, het gaat straks een kant op dat het je niet eens meer raakt als je die beelden ziet. Dat vind ik heel erg.
  Misschien is het wel de tendens van deze maatschappij. Wellicht is er daarom tegenwoordig zoveel geweld en wordt geweld ook normaal, je kunt niets meer zeggen of je krijgt klappen. Zeker weten doen we het niet maar misschien levert de huidige televisie daar wel een grote bijdrage aan.

 11. Ik word hier best wel ziek van! Ik begrijp best dat iedereen meeleeft met Ruben, uiteraard willen wij allemaal dat hij snel naar huis gaat.
  Maar om een interview zo laks te maken en daarna ook nog te plaatsen onder het mom van ‘ja; maar Ruben is het gezicht van deze ramp’…..dat geeft de Telegraaf nog niet het recht om zo met mensen om te gaan!
  JA…..Ruben is HET gezicht van de ramp, maar het gaat hier om een KIND! Verdorie; heeft hij dan helemaal geen rechten meer?? Laat dat jong met rust; hij heeft nog heel veel voor de boeg! Er wordt blijkbaar even vergeten hoeveel mensen er momenteel in Nederland kapot van verdriet zijn door het verliezen van een geliefde……….(of zelfs meer dan 1)

 12. Ik heb een hyves pagina gemaakt, waarop ik oproep de jongen vanaf nu met rust te laten. Misschien kunnen we iets positievers bedenken dan hem in deze vreselijke toestand te filmen etc., bijvoorbeeld laten we een potje stichten waardoor de jongen later zijn studie kan betalen of bedenk maar iets. Hou hem alsjeblieft weg uit de media!!!!!Zij doen het alleen maar voor de kijkcijfers.
  wordt lid van mijn hyves en help Ruben. http://laatrubenmetrust.hyves.nl

 13. anna zegt: 14-05-10 om 13:37

  Opmerkelijk dat er na de reacties op het blog van gisteren (Ruben in beeld) en de reacties op dit blog en alle boosheid op Twitter geen excuses worden aangeboden… Begrijpen jullie het echt niet? Zou jij (of je kinderen) zelf zo de wereld over willen gaan? Gaat journalistiek echt alleen nog maar om ‘scoren’? Als jullie zo door gaan hoop ik dat Femke H. inderdaad de kans krijgt om op jullie te bezuinigen want dit is journalistiek op roddelblaadjesniveau.
  En ja, ik erger me er ook aan wanneer dit iemand betreft van niet-Nederlandse Nationaliteit.

  Wordt het tijd voor ramp-codicil? Ik wil wel/niet gefilmd worden terwijl ik krepeer.

 14. Pebe43 zegt: 14-05-10 om 13:44

  Wat de Telegraaf heeft gedaan verbaast mij niets maar is zo onverkwikkelijk dat zij per direct hun lezers zouden moeten kwijtraken. Aan alle media wordt gevraagd terughoudendheid te betrachten en wat gebeurt? De hypocrisie ten top; “Wij hadden helemaal niet de bedoeling om iets met of van Ruben te publiceren”. Dit heeft helemaal niets meer te maken met vrije nieuwsgaring maar zuiver en alleen sensatie en onverschilligheid tegenover alle direct betrokkenen. Walgelijk en de telegraaf (let op de kleine lettertjes!), ten voeten uit. Boycotten die krant.

 15. Joke zegt: 14-05-10 om 13:48

  Afschuwelijk dat de Telegraaf dit heeft kunnen doen. Ook de arts die hierin een rol heeft gespeeld, moet zich diep schamen. Ik ben blij dat wij vorige maand het abonnement van deze krant hebben opgezegd. Zij hebben totaal geen gevoel voor privecy.

 16. Onbegrijpelijk dat de media in haar compatitieve jacht op kijkcijfers meent dat elk nieuwsitem (hoe meer ellende, hoe beter…)maar moet worden uitgemelkt. Vraagt niemand zich dan ooit eens af of nederland wel zit te wachten op dat RTL-Boulevard achtige gedrag? Ik wil gewoon feitelijk nieuws, in dit geval is dat het neerstorten van een vliegtuig waarbij 103 doden vallen waaronder 72 nederlanders. Op dat verdere hijgerige uitmelken van het topic zit ik niet te wachten. Voor familieleden van getroffenen is er voldoende informatie beschikbaar via BUZA dus gebruik dat argument niet als schaamlap om de rest van Nedrland lastig te vallen.

 17. John zegt: 14-05-10 om 14:01

  Alle media zijn doorgeschoten. Echter de Telegraaf gaat het verst. Het is dan wel hypocriet om alle media er bij te halen als er slechts een enkele echt te ver gaat. Voor alle media geldt maak nu maar eens en pas op de plaats. Voor de Telegraaf is dit niet de eerste en de enige keer dat zij te ver zijn gegaan. Ik zal geen feiten geven maar al eerder is er discussie geweest of zij niet weer zoals eerder een tijdelijk verschijningsverbod moeten krijgen. Het is echter echt Nederlands om discussies zo groot mogelijk te maken zonder feitelijk handelend op te treden. Wellicht is nu het punt aangebroken om ook richting media handelend op te treden. Een excuus aan bieden na de handeling is gedaan is geen boetedoening.

 18. Tim zegt: 14-05-10 om 14:07

  Zo zie je maar weer, de telegraaf is een sensatie krant dat er alles voor over heeft om het nieuws te melden. Zelfs voor een overlevende van een vliegramp, die alles heeft verloren hebben ze geen respect !
  Natuurlijk wisten dat we de krant niet echt serieus moeten nemen, maar dit is toch wel het toppunt. Ik stel voor dat Ruben een schadevergoeding krijgt en dat alle kosten voor een traumapsycholoog en alle hulp die in zijn verdere leven nodig heeft op de krant verhaald moeten worden. Dat is toch wel het minste wat ze kunnen doen, lijkt me

 19. catherine zegt: 14-05-10 om 14:11

  Hoe integer zijn wij??Bedenk hoe je het zelf zou vinden als via de media je broertje, op deze manier in beeld wordt gebracht.Schokkend is het als je de t.v aanzet en je ziet dat

 20. Karin van Kesteren zegt: 14-05-10 om 14:13

  Het gaat er helemaal niet om, dat naam en toenaam worden vermeld in de media, Het gaat erom dat media voor eigen gewin (advertenties aantrekken, meer publiek, de eerste willen zijn, etc) meer en vaker iets over een incident zeggen dan terzake doende is. Dus hoef je niet te verbergen dat het jongetje alleen en verloren in Tripoli ligt, maar terughoudendheid is toch gewoon een journalistieke ethische norm? Dat er nu zoveel ophef komt laat wel merken, dat de journalistiek zelf het niet meer weet, dat zij in de war zijn. Ik zou zeggen: doe eens aan zelfonderzoek, ga met je vakgenoten de dialoog aan en als daar iets moois (of niet) uit komt, mag je dat je publiek vertellen. Verder zijn alle woorden hieraan gewijd, teveel!
  Tot slot: zouden we ons ook niet eens heel druk moeten gaan maken over de talloze ‘gewone’(!) verkeersslachtoffers en nog veel gewonden?

 21. Karin van Kesteren zegt: 14-05-10 om 14:14

  Het gaat er helemaal niet om, dat naam en toenaam worden vermeld in de media, Het gaat erom dat media voor eigen gewin (advertenties aantrekken, meer publiek, de eerste willen zijn, etc) meer en vaker iets over een incident zeggen dan terzake doende is. Dus hoef je niet te verbergen dat het jongetje alleen en verloren in Tripoli ligt, maar terughoudendheid is toch gewoon een journalistieke ethische norm? Dat er nu zoveel ophef komt laat wel merken, dat de journalistiek zelf het niet meer weet, dat zij in de war zijn. Ik zou zeggen: doe eens aan zelfonderzoek, ga met je vakgenoten de dialoog aan en als daar iets moois (of niet) uit komt, mag je dat je publiek vertellen. Verder zijn alle woorden hieraan gewijd, teveel!
  Tot slot: zouden we ons ook niet eens heel druk moeten gaan maken over de talloze ‘gewone’(!) verkeersslachtoffers en nog veel gewonden?
  Ik doe overigens een tweede poging om dit te plaatsen, de eerste ging mis.

 22. Rogier zegt: 14-05-10 om 14:15

  Waar het gaat om de nieuwsgaring vind ik het helemaal niet te begrijpen dat een journalist zomaar belt. Helemaal niet omdat het hier niet om een volwassene gaat, maar om een kind. En waarom zou ‘ons’ informatiebelang groter zijn dan het belang van een individu dat zo tragisch door het lot geraakt is? Dat dat ongeluk an sich nieuws is, is een feit. Maar we zijn alle individuele weetjes als nieuws gaan zien waar we blijkbaar niet buiten kunnen, maar je kunt je afvragen of dat wel klopt. Wat voegt het toe te weten WIE dat jongetje is dat het overleefde, bovenop het weten dat er één iemand het ongeluk overleefde en dat dat arme kind nu wees is!?

 23. Ricardo zegt: 14-05-10 om 14:18

  Ach, zeker waar de concurrentie tussen ook nog zeer verschillende media heftig is en oplages van gedrukte media gestaag dalen is een vorm van ethische verloedering eigenlijk onvermijdelijk. Los hiervan is die normvervaging, of zo u wilt verandering, ook alom tegenwoordig. Waarom dus niet in de media? Opvallend was ook bij de NOS wel weer het eindeloos ‘voorkaarten’ zonder veel nieuw nieuws, het weer volledig schrappen van iedere gewone programmering (waarom geen uitgebreide updates rond het ‘gewone’ nieuws?). En nu ook weer zonder wat afstand te nemen het heel ethisch nakaarten over de rol van de media bij deze ramp. Het heeft door al deze aandacht wel iets koddigs en irritants en ik zet de actualiteitenrubrieken intussen vaker uit, heb geen behoefte aan al die hijgerigheid. En ja die Telegraaf was natuurlijk altijd al een krant die graag op het randje van het fatsoen opereert, zie ook de recente ranzige, emotionele en eenzijdige campagnes tegen het rekeningrijden of de PvdA. het enige fatsoen wat daar telt is een ook opportunistische en altijd tamelijk reactionaire maatschappijvisie. Onmiskenbaar ook de hand van ‘gezondverstand’ Nederlander Jules Paradijs, iemand die nooit uitblinkt in fijnzinnigheid en net als velen van zijn nieuw rechtse generatie vooral veel verworven rechten heeft die steeds door ‘links’ bedreigd worden. Die insteek geldt natuurlijk ook voor de gemiddelde lezer van zijn krant. Het is ook aan die lezer om te bepalen of zij die krant nog wel zo leuk vinden. Zoals je radio en tv kunt uitzetten of wegzappen kun je ook een krant niet meer kopen of een abonnement opzeggen. Dit lijkt me de enige manier om media te laten ervaren of ze uws inziens op de juiste weg zijn. Overigens is HP/De Tijd onder de heer Dijkgraaf ook een populistische kant opgegaan, men spot daar zefs graag met de ‘reaguurders’ op hun website. Ook daar kun je al of niet aan meedoen.

 24. sanne zegt: 14-05-10 om 14:19

  Ik heb me altijd geirriteerd aan mensen die geen nieuws volgen en kijken, “omdat het alleen maar ellende is”.
  De afgelopen dagen (zo ook met de zaak van de vermoorde Milly)heb ik mij afgevraagd waarom ik nog zou kijken.
  Waar is het fatsoen,de gepastheid en bescheidenheid van de media gebleven. Als je echt meeleeft houd je afstand, stop je speculaties, en stop je met te schermen dat “de nederlander” het nou eenmaal wil weten. Echt medeleven met nabestaanden…..doe je door je in te beeldeen waar jij in die situatie zelf behoefte aan zou hebben.
  Als niet betrokkene heb je je eigen geschoktheid even in te slikken, maak jezelf niet ongepast tot een halve betrokkene. Meeleven dat moet je niet zeggen (zoals in elk tv-programma), dat moet je doen! Met rituelen en symbolen, stille initiatieven, van mijn part een condoleance-register voor hen die zich willen uiten.
  Media maak eens een statement en breng ivm deze ramp alleen nieuws als dat er ook daadwerkelijk is, de tijd die je in je journaal overhoudt vul je met een goede tekst of gedicht.

 25. Ricardo zegt: 14-05-10 om 14:24

  PS, De Raad voor Journalistiek regels laten maken is mooi maar vrij nutteloos. Ik meen te weten dat diverse echt ranzige media, zoals De telegraaf en Hp/De Tijd hier ook niet meer aan meedoen.

 26. Doortje Messing zegt: 14-05-10 om 14:30

  Ik heb de afgelopen dagen hier op het hoordredactionele weblog mijn mond gehouden, omdat ik vond en vind dat de NOS de ramp over het algemeen goed aanpakt. (Dus mocht u denken: die Doortje is altijd maar negatief, zoals laatst bij de de paniekschreeuwcasus… Nee, nu niet, integendeel.)
  Mijn haren gingen even overeind staan bij het dagboekradiofragment, maar ik bedacht me wat u ook al zei: het is een noodzakelijke impressie van het persoonlijke verhaal, terwijl het behoorlijk ananoniem blijft.
  Mijn haren gingen even overeind staan bij Clairy Polak’s (vara) en Ferry Mingelen’s (NOS) gevis naar de naam, maar ik ga ervan uit dat mocht de achternaam genoemd zijn, deze zou zijn weggepiept.
  Mijn haren gingen even overeind staan bij al die ingevlogen verslaggevers van al die verschillende rubrieken die Nederland rijk is, en ik ben nog steeds van mening dat dat efficienter kan zonder dat het ten koste gaat van de pluriformiteit, maar daarvoor ben ik op dit blog aan het verkeerde adres.
  Mijn haren gingen even overeind staan bij diverse van uw twitterende verslaggevers die CNN aanhaalden, inclusief foutieve achternaam, maar ik begrijp dat zij dat nu misshien een beetje betreuren, en bovendien: informatie verspreid zich nu eenmaal onvermijdelijk via internet. Zo is internet jaren geleden opgezet. Om ten alle tijden informatie te verspreiden, voor leger of wetenschap, zelfs na een atoomaanval.

  Maar bij dat laatste zit wel een probleem, dat de man van slachtofferhulp in het radiofragment ook al aanhaalde. Zo onngeveer vanaf het jaar 2000 is er iets radicaal verandert voor de media: elke uiting is vanaf dat jaar voor eeuwig opgeslagen, beschikbaar en terug te zoeken.

  Dat levert dilemma’s op voor beheerders van krantenarchieven, die bijvoorbeeld verzoeken krijgen van advocaten voor verwijdering van verdachtennamen. Het maakt ook een extra voorzichtigheid noodzakelijk bij alles wat je zegt, schrijft of uitzendt. Zeker voor massamedia, maar eigenlijk voor iedereen met een twitter-, hyves- of facebookaccount (al zijn nog maar weinigen zich daarvan bewust). Deleten of aanpassen van oude uitingen is maar zeer beperkt mogelijk of wenselijk. Ten eerste omdat informatie op internet op duizend-en-één plaatsen tegelijk kan zijn opgeslagen of gecached, ten tweede omdat archieven een grote consistentie en waarheidsgetrouwheid moeten nastreven.

  Om die reden heb ik op het NOS-nieuwe media blog ooit gesuggereert dat u in uw nieuwe website een functie zou opnemen die de bewerkingsgeschiedenis van elk artikel, item of pagina bijhoudt, bijna zoals bij wikipedia, maar dan standaard zonder de mogelijkheid de eerdere versies daadwerkelijk te bekijken. Dat is er niet van gekomen, al is er nu wel een losse rectificatierubriek, en dat is ook prijzenswaardig.
  Wanneer echter voor bezoekers van de site bij elk item opvraagbaar is wat er voor aanpassingen, verbeteringen, rectificaties en (na langere tijd) verwijderingen van persoonsgegevens in hebben plaatsgevonden, zou je iets beter goede, transparante en aansprekende journalistiek kunnen combineren met een effectieve ‘fase 2′.

  Nou goed, tot zo ver mijn onbescheiden suggestie.
  Ik complimenteer u nogmaals met uw open en eerlijke blogs van deze dagen en zeg u dank voor uw interesse in de reacties,
  Groeten,
  Doortje.

 27. Ik blijf voorstander van een wet naar (oa.) Italiaans model, die bepaalt dat geen enkel kind herkenbaar in beeld mag worden gebracht zonder aantoonbare toestemming van de ouders. Dat lijkt soms wat krampachtig (Voetballer Totti in vol stadion met dochtertje op de arm: dochtertje onherkenbaar gemaakt) maar het werkt wel. Zelfs in het geval van Totti heeft zijn dochtertje Chanel niet om die publiciteit gevraagd.

 28. Barbara zegt: 14-05-10 om 14:56

  is het men al opgevallen dat de nos wel fotos weergeeft van ruben, maar op deze fotos is ruben vrijwel onherkenbaar in verband gewikkeld, waar andere media (telegraaf, verschillende buitenlandse media) ruben zonder verband en zeer herkenbaar weergeven…

 29. vliegtuigongeluk…..

  een bizar vliegtuig ongeluk……
  binnen paar seconden..zoveel leed..en zoveel stuk…
  hoe heeft dit kunnen gebeuren……
  niet te bevatten..heel nederland is aan het treuren…
  mannen..vrouwen..en kinderen….
  hun leven ruw beeindigd..niet meer te verhinderen…
  op vakantie..en niet meer terugkomen….
  dat wil je niet mee maken..nog niet in je ergste dromen…

  zoveel mensen…met nog allemaal wensen….
  zoveel nabestaanden..met zoveel verdriet en pijn…
  voor hen..hun dierbare…moet dit verschrikkelijk zijn…
  het ongeloof..en dan die beelden..dat is het wrange…
  ze worden aan alle kanten gelukkig opgevangen…..
  hoop wel dat nu ook de media zich gaat realiseren…
  geef die mensen rust…het gaat niet om presteren….

  om over Ruben..het enige jongentje..maar te zwijgen….
  enige overlevende…die het zwaarste nieuws nog moet krijgen…
  wil je toch niet aan moeten denken..laat staan vertellen…
  en dan lees je net…de telegraaf was met hem aan het bellen???
  beschamend..en geen enkel respect..geen woorden voor….
  denken ze ook nog..krijgen we extra lezers door….
  nou sorry..ik vind het respectloos….
  denk met mij..vele mensen ontzettend boos….

  een wonderkindje..een engel heeft hem gered….
  vanaf nu.. wordt zn hele wereldje op zn kop gezet….
  opgevangen door zn tante en zn oom…voor hun ook zo zwaar…
  heel veel respect voor hun..ontzettend mooi gebaar….
  een keuze is dat natuurlijk ook niet….
  maar denk je eens in….er zijn voor een kind…maar ook vol verdriet…
  deze familie heeft nog een hele lange weg te gaan….
  wens ze de kracht toe…met alle lieve mensen..die hun bij zullen staan…

  ook voor alle andere mensen..die hun dierbare door dit ongeluk zijn verloren…
  ook hiervan hebben we al veel kunnen zien en horen…..
  woorden zijn er gewoon niet voor….ook deze mensen moeten door….
  een nachtmerrie is uitgekomen…ook deze mensen hadden nog zoveel dromen…
  lieve mensen..door heel nederland verspreid…..
  familieleden..vrienden..collega,s..heel veel sterkte en kracht..de aankomende tijd…

  mirjam xx

 30. Bodo zegt: 14-05-10 om 15:34

  Ligt die arme jongen nu in zijn eentje in het ziekenhuis van Tripoli, moet ‘ie straks nog onderduiken voor de pers ook! Laat het jeugdjournaal maar eens uitleggen waarom ze Ruben nu beter even met rust kunnen laten. Leren die kinderen die ernaar kijken misschien iets over wat ethiek is. De niet-aflatende hitsigheid en sensatiezucht van de pers is op dit moment WALCHELIJK! Luisteren en voelen alvorens je praat NOS.

 31. Ik vind vooral een heel klein deel van dit verder zeer goed beargumenteerde blog, interessant:

  De privacydiscussie wordt vooral en vanzelfsprekend nu gevoerd omdat de jongen Nederlands is, en dus dichtbij woont. Om de hoek als het ware. We zien namelijk zoveel beelden van kinderen. Na ongelukken, aardbevingen, andere drama’s. Dan wordt geapplaudisseerd als een kind wordt gevonden, opgetild en de ambulance in gedragen, en wordt –voorzover ik kan nagaan- de privacydiscussie niet gevoerd.

  Het is heel prima dat deze discussie wordt gevoerd want ik ben ook van mening dat men in het algemeen wat ver gaat in verslaggeving van rampen en grote gebeurtenissen, door mensen “upfront and personal” met naam en toenaam in beeld te brengen, gevraagd of niet gevraagd. Maar laten we nu ook geen boter op ons hoofd hebben, dit gebeurt al jaren en die grens wordt al jaren dik gepasseerd wat betreft privacy. Maar omdat het ineens heel dichtbij is, heeft het meer impact en dus is de verontwaardiging groter.

 32. J Vermeulen zegt: 14-05-10 om 15:43

  Een kind wat als enige blijft leven en vele overleden mensen zijn nieuws tot zover zijn we het eens,
  En niemand zal zich daar tegen verzetten, ik denk dat het ook redelijk is het ongeval zo goed mogelijk in kaart te brengen, goede journalistiek gaat uit van misstanden en feiten die controleerbaar zijn en dus wil ik ook nog zover gaan dat het van enig belang is te weten dat het overlevende kind een Nederlander is.
  Daarna houd het voor mij op, de drogreden dat een ongeluk een gezicht moet krijgen is het motief voor de media om menselijk lijden in beeld te brengen.
  Dus je hebt nieuws en je hebt iets anders, dat andere is exploitatie van menselijk lijden! Hou op met het goedpraten van dat andere en realiseer je dat niet het kind maar zijn lijden het nieuws maakt.
  Je brood te verdienen met het in beeld brengen van een onschuldig en weerloos kind van negen en zijn lijden is geen fraai voorbeeld van hoe volwassen mensen met kinderen omgaan.
  “Sorry knul, je bent nieuws en daarmee houd ons geweten op te functioneren”.

 33. Mark Grobben zegt: 14-05-10 om 15:57

  Wat ik tot nog toe mis in de discussie is wat nou precies de intenties van de media zijn, of zouden moeten zijn, bij een ramp als deze en een overlevende van 9. Wat is er nou de zin van om het beeld van zo’n jochie op TV en internet te tonen? Wat is de intentie van een journalist(?) die zo’n jongetje telefonisch wil ‘interviewen’ in déze omstandigheden. Waarom doe je zoiets? Omdat ik als burger het zo graag wil weten? Omdat ik er ‘recht’ op heb om het te weten? Kiest zo’n jongetje ervoor om de publieke ruimte te betreden?

  Op welk moment moet je je als mens beheersen, ook al doe je iets in je uitoefening van je beroep? Die grens trek ik bij mensen die even niks te willen hebben. Zeker als het kinderen zijn. Ook als brenger van nieuws ben je voor alles mens en pas daarna de rol die je in dit leven wil spelen.

 34. Pierre zegt: 14-05-10 om 16:02

  Ik moet zeggen dat ik de verslaggeving bij de NOS niet tever vond gaan. En zolang er volwassenen of woordvoerders respectvol benaderd worden om commentaar te geven is dat prima. Maar een verslag publiceren van dit telefoongesprek met de 9-jarige enige overlevende van deze ramp is te smakeloos voor woorden. Hoe kom je alleen al op het idee? Dan heb je werkelijk nergens meer respect voor. Dan is het hek van de dam! De Telegraaf heeft niet zonder reden de naam van sensatie-krant en heeft die naam vandaag ultiem bevestigd. De enige manier om dit soort smakeloze journalistiek een halt toe te roepen is massaal het abonnement opzeggen. Maar dat gaat natuurlijk weer niet gebeuren, dus zijn we uiteindelijk zelf schuld en wordt de Telegraaf gewoon beloond. Zo werkt het helaas en reken dus maar dat de Telegraaf de volgende keer gewoon weer over de grens zal gaan. Het loont! Dus mensen, niet alleen ‘schande’ roepen, maar ook handelen. Opzeggen dat smakeloze stuk papier!!

 35. bob zegt: 14-05-10 om 16:07

  Wat een huichelachtige verklaring van de redactie van De Telegraaf. Ze leren het daar nooit. Net een aktie opgezet tegen het rekeningrijden MET DE PRIVACY als een van de argumenten tegen, en vervolgens een doodziek jongetje dat een vreselijke ramp heeft meegemaakt en zijn familie heeft verloren achtervolgen. Je kunt je boos maken, maar beter nog is ZEG JE ABONNEMENT OP. Dat is waarschijnlijk het enige waar ze naar luisteren.!!!

 36. l van elst zegt: 14-05-10 om 16:22

  De telegraaf: had er al geen abonnement op, maar anders per direct opgezegd.
  Maar de NOS is ook niet al te zuinig met privacy. Gisteravond om 20.00 uur hadden ze een item: ‘namens de nabestaanden wordt de media verzocht terughoudend te zijn met beeldmateriaal en naamgeving’. Prima item, echter nog geen 3 minuten daarna schendt de NOS zelf gelijk het verzoek; ze laten de 2 overleden kinderen uit Mook zien; het item waarbij ze gefilmd hebben in de gang/hal van de school waar beide kinderen zaten stonden hun foto’s (herkenbaar) op een tafeltje.
  Ik blijf het verbazingwekkend vinden dat zelfs de NOS slachtoffers en daarbij ook nog eens minderjarigen in beeld brengt!
  Ook ik pleit, al jaren, voor een wetswijziging: geen enkel minderjarig kind mag herkenbaar in beeld gebracht worden in Media.

  Hoop dat er zeker van geleerd wordt, alhoewel het wel een harde leerschool is.

  Mvg, Linda van Elst

 37. Gijs zegt: 14-05-10 om 16:35

  Wederom worden door de Telegraaf grenzen van het fatsoenlijke overschreden. Nieuwsverslaggeving prima, maar dit: telefoneren met een slachtoffer van 9 jaar, de beste jongen heeft simpelweg geen keuze gehad. Dit doe je met voorbedachte rade. Schandelijk, respectloos en slechts gedreven om de `eerste te willen zijn´ zonder rekening te houden met de situatie, de betrokkenen.

  Ik zou net als mark ook willen weten waarom de Telegraaf dit doet!

 38. TimA zegt: 14-05-10 om 16:43

  @”ja met buitenlandse rampen/kinderen gebeurt dit toch ook”

  Daar vind ik het ook al vaak te ver gaan, maar hier het belangrijke punt: een Haitiaans kind wat hier op tv is geweest, zal over een week, of over 5 jaar niet regelmatig door Nederlanders geconfronteerd worden met “he, was jij dat niet die toen uit dat gebouw getrokken werd?”. Deze jongen zal er echter wel mee geconfronteerd worden. Als de media het niet noodzakelijk had gevonden om zijn naam/foto/huis/etc overal maar neer te dumpen, had deze jongen snel gewoon weer de anonimiteit in gekunt, waar alleen zn directe omgeving wist wat er gebeurd is. Nu zal hij voorlopig overal waar hij komt herkend worden, aangekeken, aangesproken, etc.

 39. Arjen Wilbers zegt: 14-05-10 om 16:56

  Fase 1 en fase 2, het “beeld” van de ramp of de “familie heeft behoefte aan elk brokje informatie”… Je kan er een hoop invalshoeken en nuanceringen bijslepen, maar het blijft gewoon regelrechte privacyschending waar vervolgens allerlei moralistisch ingestoken flauwekulargumentjes bij worden gezocht. Ik vind dat je daar als zelfbenoemd kwaliteitsmedium gewoon niet aan mee moet doen, ongeacht de Telegraafjes of CNN’s van deze wereld die mediawaarde wel steevast laten prevaleren boven werkelijke nieuwswaarde. Het NOS journaal laat nu zien dat ze daar ook schaamteloos aan deelnemen en het nog eens goedpraten ook.

  Het meest kwalijke hiervan is echter nog dat deze jongen in de door Hans Laroes benoemde “fase 2″ (de arrogante regisseur..) onherroepelijk een soort media-icoon dreigt te worden, die niet genoeg weerstand zal kunnen bieden tegen de druk die ook salonfahige media op hem zullen uitoefenen. Laroes zinspeelde hier al op door in het radioprogramma “Dit is de dag” al en voorschot te nemen op een eventueel interview met het Jeugdjournaal (om zijn verhaal te kunnen doen). Bah.

  Het zou nou juist fijn zijn als deze jongen nou juist NIET het beeld van de ramp gaat worden, want anders komt hij daar vermoedelijk zijn hele leven niet meer vanaf.

 40. Mirjam zegt: 14-05-10 om 16:59

  Het is zeer waarschijnlijk dat de journaliste het ziekenhuis en de arts misleid heeft en gedaan heeft alsof ze een familielid is. Als dat zo is, dan hoop ik dat de arts in een interview dat bevestigt binnenkort. En waarom moest het ziekenhuis gebeld worden? er is toch medisch geheim. was het de bedoeling medische geheimen los te peuteren? En plaatsen in de krant is nooit “toevallig”. Zelfs vandaag bleef het artikel op de site staan van de telegraaf (kleine letters), terwijl er een verklaring van de hoofdredactie was dat ze het recht op privacy wilden respecteren. Ik hhop dat er een rechtszaak komt wegens misleiding, inbreuk op de privacy en overtreding van de kinderrechten. En ik hoop dat de telegraaf failliet gaat.

 41. Elisabeth zegt: 14-05-10 om 17:03

  Naast de commotie om het wel of niet uitzenden van de beelden van Ruben, speelt ook de kant van de nabestaanden en het grote verdriet dat zij hebben. Het lijkt wel een wedstrijd tussen de media wie het eerst een nieuw slachtoffer heeft getraceerd en met details en beelden over paardenclubs, voetbalverenigingen, scholen (inclusief foto´s van de kinderen en ook bij de NOS!!) kan pronken. Sommige familieleden hebben zelfs aangegeven dat ze via de media hebben vernomen dat hun geliefden zijn omgekomen. Welk nut dient dit? Geen informatie voorziening voor de betrokkenen en geen nut voor de gemiddelde Nederlander.
  Sensatiezucht?? Laat die mensen met rust en zet niet overal cameraploegen op hun neus.
  Zelfs de besloten bijeenkomst was al niet meer besloten en alle media stonden klaar in Hoofddorp om de aankomst van de getroffenen te filmen. Op NOS teletekst stond zelfs al aangekondigd dat de bijeenkomst in Hoofddorp plaats zou vinden. Voor wie was de info bedoeld? De betrokkenen waren uitgenodigd en het was juist niet de bedoeling dat de rest van NL dit zou weten.
  Hopelijk snel rust voor de nabestaanden om dit grote verlies in de persoonlijke sfeer te kunnen gaan verwerken.

 42. het zou een goede zaak zijn als een ieder zich afvraagt of hij/zij in een dergelijke situatie op t.v. zou willen komen. We zien met grote regelmaat beelden van mensen die in nood verkeren na een aardbeving, een vliegtuigongeluk een overstroming o.i.d. Blijkbaar hebben we niet meer genoeg aan het mondeling overdragen van een indringende ernstige gebeurtenis maar moet dit vergezeld gaan van de nodige beelden vol ellende. Zijn we met zijn allen intussen zo arm geworden dat we ons niets meer kunnen voorstellen bij een vreselijke gebeurtenis? Het gaat er mijns inziens niet eens meer om of het hier een nederlands jongetje betreft. Ieder mens heeft recht op privacy. Het slappe excuus dat hij een icoon is geworden van deze vliegramp is niet door iets boven ons bepaald maar door een aantal journalisten die riooljournalistiek willen bedrijven voor eigen gewin en het creëren van oppervlakkig sentiment in de samenleving. Over een aantal weken zijn de meesten, helaas, dit jongetje vergeten. Laten we toch alsjeblieft wat meer compassie en terughoudendheid betrachten. Niet alleen in Nederland maar in de gehele westerse wereld.

 43. rene zegt: 14-05-10 om 17:16

  Ik vind dat het allemaal wel krokkodillen tranen zijn
  de een valt over de ander, nu is het de telegraaf, voor het hetzelfde geld had het ook de nos kunnen zijn, ja toch?
  en….. laten we niet vergeten Libie is nu bepaalt niet “westers” ingesteldt, wat voor ons niet kan(mag), is daar gewoon
  Ik proef ook een beetje van “hallo wereld”,” Libie is calling”

 44. Lisa zegt: 14-05-10 om 17:46

  Punt is, de wereld waarin we tegenwoordig leven wordt het nieuws op de voet gevolgd. Men heeft gewoon geen geduld meer, alles moet snel en wel nu. Gevolg hiervan is dat de grenzen van normen en waarden gewoon vervagen. Gelukkig zijn er nog mensen die zich, zoals in dit geval, nog kunnen opwinden over die grenzen. Het zet tot nadenken, de media mag ook wel eens een keer pas op de plaats maken.

 45. Jan Sch zegt: 14-05-10 om 17:55

  Zolang kranten, radio en TV niet in staat zijn zichzelf te reguleren en eigen normen mbt privacybescherming te hanteren, ben ik voor wetgeving daarover, zoals we ook andere wetten hebben om ongewenst menselijk gedrag in banen te leiden. Sensatiezucht zit in de mens en om heel verklaarbare redenen. Zoals we een frontale hersenkwab hebben om onze oerdriften te mennen, hebben we weer wetten nodig voor mensen met een minder goed werkende frontaalkwab. Hopelijk leidt deze blog, waarop het gezonde verstand tot mijn vreugde overheerst, tot meer zelfreflectie bij ‘de media’ en dat geeft mij weer hoop. Ik hoop van harte dat de discussie over de ethische verloedering in het meest invloedrijke domein van de samenleving – de media – tot positieve resultaten zal leiden.

 46. Peter zegt: 14-05-10 om 18:05

  Ik erger me al jaren aan riooljournalistiek. Media zoals Twitter zijn riooljournalistiek voor en door particulieren, en ik beschouw het, net als de Telegraaf en gossipbladen, als een vorm van kanker.

 47. Eric zegt: 14-05-10 om 18:06

  Ik ben niet zo verontwaardigd want iedere zender in de wereld zond Ruben uit.En denk eens aan de familieleden, ja, helaas de ouders zijn overleden maar het jong leeft nog.Welk een vreugde in droeve tijden.Wat de Telegraaf echter heeft gedaan is schandalig en daarom heb ik een enorme hekel aan het journaille al verwijt ik de NOS en anderen niets.Het is nou eenmaal nieuws maar aan de andere kant verwijt ik het NOS cum suis dat zij niet het echte gezicht van oorlogen laten zien opdat wij,kijkers,kunnen zien wat er werkelijk aan de hand is.Dit valt onder het kopje politieke bescherming en dat vind ik veel kwalijker.Ruben echter zou met rust gelaten moeten worden.

 48. Gerrit van Schoonhoven zegt: 14-05-10 om 18:16

  Het rottingsproces in de media inzake menselijk waardigheid begint bij grote ongelukken een lijklucht te krijgen. Met de Telegraaf voorop en de andere media er kort achter is zelfs een kind in een ziekenhuis niet meer veilig. De Stentor met een grote foto van Ruben op de voorpagina en dan verder zeven pagina’s met een hoop gezwets over de ramp. Woensdag begon het al op TV met constante herhalingen van beelden. De regering had nog net geen nationale rouwdag afgekondigd. Dat er jaarlijks 750 Nederlanders in het verkeer het leven laten, hoor je niemand over. Daarom zeg ik, laat de verwanten met rust en zeker Ruben!

 49. klaas zegt: 14-05-10 om 18:29

  Normaal gesproken wordt ik niet erg snel ergens kwaad op, maar dit slaat totaal alles.

  De Media
  __ Op de eerste plaats vindt ik persoonlijk een ongelooflijk schofterige manier om zomaar zonder enige toestemming in iemand zijn leven te spitten.
  __ De complete Media staat op zijn kop dat wanneer de AIVD de media aftapt en of infiltreert tot aan rechtszaken aan toe omdat hun prive is geschonden.

  __ CNN ZOALS PAUL EN WITTEMAN laat alsnog die beelden zien dat waar zelf de VOORNAAM ZOALS ACHTERNAAM wordt vermeld en het huisnummer. Waar is dat allemaal voor nodig??? om alsnog dit uit te zenden, gezien dat er vlak erna uitdrukkelijk in de uitzending wordt aangegeven dat de FAMILIE en slachtoffers ervan MET RUST GELATEN WIL WORDEN.

  Ik ben van mening dat nu zoals GROENLINKS Femke Halsema in de regering hier nu dan maar eens een punt van moet maken om dit soort gangen van zaken te verbieden aangaande de wet op privacy aan moet scherpen.

 50. ilonka zegt: 14-05-10 om 18:33

  Ik vind dat de aandacht van de media beperkt zou moeten worden tot het noemen van de feiten, zonder allerlei directe beelden van een jongetje dat slachtoffer is geworden van een ramp. Hoever gaan we in journalistenland om rampen zoals deze als sensatie te profileren. Zeker als je als journaliste koste wat kost de primeur wilt hebben, door aan de hele wereld te laten weten dat je met het kind hebt gesproken. Hulde hoor aan deze paparazzi-dame die niet schroomt haar eigen belangen boven het belang van een kind te plaatsen. Ze kan beter voor een roddelblad gaan werken dan als een serieuze journalist. Laten we hopen dat deze dame zelf geen kind heeft in deze leeftijd, laat staan dat ze zoiets meemaakt in haar eigen familie. Blijkbaar heeft ze genoeg stof tot nadenken na haar actie. Ook haar werkgever zou zich wel wat meer terughoudender mogen opstellen. Soms moet je gewoon slikken dat je niets alles klakkeloos kunt publiceren. Het bewijst maar weer dat de Telegraaf niets meer is dan een tabloid a la Groot-Brittannie.

 51. Frans van Rooijen zegt: 14-05-10 om 18:42

  Met stomme verbazing heb ik ‘professor’ Beunders aangehoord op het NOS journaal. Waar haalt de malloot het vandaan om te stellen dat iedereen zou smullen alle verhalen over Ruben en Jack de Vies en vervolgens boos is op zichzelf. Is de man echt professor aan een goede universiteit. Dan is het wel bedroevend gesteld met Nederland. Hij zal echter wel zijn opleiding verkregen hebben door het lezen van Telegraaf, AD en aanverwante rotzooi. Kan het NOS journaal geen intelligente mensen aan het woord laten?

 52. Joost Duco Helsloot zegt: 14-05-10 om 18:48

  De kritiek van enkele jaren geleden dat de NOS teveel de Nederlandse Onderbuik Stichting zou worden is afgelopen weken weer vergeten en heb ik mij wild geërgerd aan de Hart van Nederland benadering van de NOS. Met als hoogtepunt Gerrie Eijckhoff die in Libië een elle lange beschrijving geeft over wat voor spullen er gevonden zijn op de ramp plek en totaal geen toegevoegde waarde heeft op de FEITEN!!!

 53. E Koreman zegt: 14-05-10 om 19:09

  Het is begrijpelijk dat zo’n ramp iedereen bezighoudt. Het is begrijpelijk dat het wonderlijk is dat een jongetje van 9 zoiets overleeft, als enige. En dan houdt het helemaal op.

  Dat jongetje had ieder jongetje of meisje in Nederland kunnen zijn geweest. Natuurlijk leeft iedereen met hem persoonlijk mee en wil iedereen weten hoe het met hem gaat, maar daarvoor is het niet nodig uitdrukkelijke wensen van de familie opzij te zetten. Niet erg dat de Telegraaf dat jongetje per ongeluk aan de lijn kregen. Wel erg dat ze het publiceren. Dit kind staat er zowat alleen voor, is gewond en is in een vreemd land. Hij begint nu pas te beseffen dat er iets ergs is gebeurd terwijl ie niet weet wat en hij verlangt naar zijn ouders. Iedere volwassene heeft de morele plicht als eerste aan dat kind te denken.

  Wie wordt er nou precies beter van om te horen dat ie aan de telefoon heeft gezegd dat zijn benen pijn doen? Open botbreuken verdorie, je kunt zelf verzinnen dat zoiets pijn doet. Zoals je alles zelf kunt invullen. We zijn allemaal 9 geweest. Niemand wordt er beter van, behalve afdeling Verkoop misschien. Maar mogelijk wel ten koste van een al moeilzaam genezingsproces. De periode na zo’n gebeurtenis is tekenend. Traumapsychologen hameren erop dat dergelijke kinderen met rust gelaten moeten worden. Aandacht en vragen van vreemden kunnen zeer bedreigend overkomen en kinderen verwarren.

  Verslaggeving over afhandeling van ingewikkelde kwesties is veel belangrijker in het algemene belang. Ook kan de media items maken over wat er allemaal komt kijken als je na een ongeluk in je eentje in zo’n ver ziekenhuis ligt. Achtergrondinformatie van artsen, psychologen, verhalen van anderen die een ramp hebben meegemaakt en erover willen praten misschien, overheidsinstanties, luchtvaartmaatschappijen. Zo’n kind zelf laat je met rust. Die familie laat je met rust. En ook al springt iedereen van medialand in het riool, dan hoef jij dat nog niet te doen. Nederland moet veilig zijn voor die jongen en geen bedreiging.

  Laroes, je zegt dat er geen discussie over privacy is als we een jochie in een ver land gered zien worden. Klopt. Doorgaans blijft het bij wat algemene beelden en wordt zo’n kind niet van A tot Z geleefd. Het is nu onderhand een soort Big Brother waarbij de hoofdpersoon niet weet dat ie in een glazen huis zit en niet weet dat daarbuiten z’n wereld onherkenbaar veranderd is. De hoofdpersoon in kwestie is 9 en komt net bij z’n positieven. Buiten de muren gonst het van de berichten over ‘het wonderkind’ en is ie onderhand nationaal bezit. Puur omdat ie een ongeluk heeft meegemaakt. Pas op de plaats alsjeblieft met die criteria? In belang van die jongen en zijn familie.

  Je zegt dat de geschiedenis van die jongen niet gewoon meer is. Vanmiddag hoorde ik de hoofdredacteur van HP-De Tijd ook zoiets zeggen, Ruben was niet normaal meer, zei ie. Ik vroeg me toen al af, bepalen jullie tegenwoordig die criteria? Ongelukken en overlijdens horen bij het leven. Hoe verschrikkelijk en tragisch soms ook. Maar het maakt echt geen donder uit wat voor ongeluk je overleeft of bij wat voor ongeluk je dierbaren verliest. Je gezin verliezen in een eenzijdig verkeersongeluk en het zelf overleven is net zo erg als deze tragedie. Zulke verkeersongelukken komen vaker voor, maar is er minder mediaspektakel. Stempels ‘ongeluk’ of ‘ramp’ hebben alleen te maken met de omvang c.q. het totale dodental van een gebeurtenis. Het totaalplaatje. Het heeft helemaal niets te maken met de persoonlijke ervaring van zo’n jongen.

  Onthou dit asjeblieft. Die jongen heeft ‘gewoon’ een ongeluk meegemaakt waarbij alleen de omstandigheden bijzonder zijn. Maar het blijft een ongeluk en hij heeft helemaal niets met de omstandigheden te maken. De media-aandacht kan best, maar het circus wat vervolgens losbarst waarbij uitdrukkelijke wensen van familie met voeten worden geschonden is onacceptabel. TMG moet zich diep schamen.

  Het is te hopen dat er lering wordt getrokken uit deze ellende. Dat als zoiets in de toekomst nog eens voorkomt er direct officials zijn die ter plekke de belangen van zo’n slachtoffer behartigen en hen afschermen van mediacircussen, en dat de nationale media op z’n minst wensen van familie respecteert.

  Nabestaanden zeer veel sterkte gewenst.
  Etienne

 54. Charlotte Brands zegt: 14-05-10 om 19:16

  Respectloos om Ruben via de telefoon te intervieuwen! Zeker gezien de omstandigheden waarin hij verkeerd.

 55. Jeroen Gigengack zegt: 14-05-10 om 19:18

  Schaamteloos vind ik deze vorm van journalistiek en voorbij de menselijkheid. In elke beroepsuitoefening, vind ik, zijn wij op de eerste plaats mens. Ik heb eens een reporter horen zeggen, dat zij als mens anders zou handelen dan als journalist. Dat vind ik kwalijk. Op die manier is het publiceren van andermans ellende makkelijk te rechtvaardigen. Maar zou de verantwoordelijke Telegraaf journaliste positief antwoorden als zij zich de vraag zou stellen: ‘zou ik in een soortgelijke positie als het zieke jongetje zo willen worden benaderd door de sensatiepers?’ Zou, om een ander misselijk makend voorbeeld te noemen, Jeroen Pauw positief kunnen antwoorden op de vraag of hij, in de positie van een in spanning verkerende nabestaande, op televisie wil zien hoe een interviewer maar blijft doordrammen met een vraag of de lichamen heel of in stukjes worden teruggevonden. Of zou, tot slot nog een wat ouder voorbeeld waar ik onpasselijk van werd, de hoofdredacteur van NRC zich met een gerust hart kunnen voorstellen dat de foto van zijn enkele uren geleden tijdens een aanslag doodgereden dochtertje van vijf breed zonder zijn medeweten in de krant wordt afgedrukt? Kunnen zij dat als mens in verbinding met de betrokken mensen?

 56. schandelijk zooitje dat zich journalisten noemd. Mag ik hopen dat deze lieden zelf eens dit meemaken dan snappen ze het waarschijnlijk nog niet met die ene hersencel die men heeft. Zeg de krant op.

 57. maarten zegt: 14-05-10 om 20:43

  Laroes is een minkukel. Nooit begrepen waarom die man hoofdredacteur is geworden.
  Sinds Laroes hoofdredacteur is van het NOS Journaal is het journaal verworden tot een roddel en privé rubriek.

 58. caro zegt: 14-05-10 om 20:46

  Mevrouw Cann is geen knip voor haar neus waard en het vak journalist onwaardig. Ze begrijpt niet eens wat wel en wat geen nieuws is. En de itentie van deze mevrouw zijn heel duidelijk. Kijkcijfers.

 59. JVP zegt: 14-05-10 om 20:51

  Naast de telegraaf is ook de NOS redactie over de schreef gegaan.
  Het komt schijnbaar daar ook niet in hun hoofd op dat het veel veel te ver gaat om een 9 jarig jongetje in beeld te brengen. Wat een nieuws zeg!!! Alleen eigenbelang heeft hier de boventoon en die domme adject op de TV laat het niveau zien. Mag ik hopen dat ze zelf eens in die situatie komt en dat dan alles op het nos en krant komt. Echt een dom geval die geen fatsoen heeft. Schaamteloos, geen benul van journalistiek, zoek een ander baantje want hier ben je niet geschikt voor.

 60. willem groesbeek zegt: 14-05-10 om 20:55

  De Telegraaf de krant voor zwakker Nederland, en met zwakker bedoel ik vooral zwakker onder de hersenpan enwel tussen het linkeroor en het rechteroor.

 61. Heleen zegt: 14-05-10 om 20:57

  Mevrouw de adjunct,

  Ik zie u net bij Netwerk. Wat een onzin verkoopt u, zeg. U en de redactie wilden simpelweg niet achterblijven bij de rest van de media. De beelden werden aangeboden en uitgezonden door verschillende internationale media. Waarom jullie dan niet? Geeft u toch gewoon toe dat het zo is gegaan. Walgelijk vind ik het. Walgelijk. Een kind op deze manier in beeld te brengen. U had ook voor de chique weg kunnen kiezen en u in de uitzending kunnen distancieren van wat ándere media doen. In gesproken woord had het verhaal misschien nog wel méér impact gehad! Ruben heeft geen enkele keus gehad. Op het moeilijkste moment van zijn leven is hij publiek bezit gemaakt door internationale, maar óók door nationale media.
  En wat betreft kinderen die worden gered na een aardbeving: wat een zwak verweer. Dat had u zo te zien zelf ook wel door. Deze kinderen komen slechts kort in beeld. Ze zijn daardoor nauwelijks herkenbaar. Bovendien zijn deze kinderen (met alle respect) één van de overlevenden, die ook allemaal in beeld worden gebracht. Ruben is alleen en daarom ‘interessant’ en een veel makkelijkere prooi voor de media. Ga u schamen!

  Met vriendelijke groet, Heleen

 62. Berend Willem Hietbrink zegt: 14-05-10 om 21:01

  De telgraaf was tijdens de oorlog maar wat FOUT! na e oorlog nog veel fouter. Wakker Nederland…= arme stakker Nederland. Maar het goede nieuws… het is voor dit soort media toch een aflopende zaak. Ik heb mijn eigen nieuws… internetjes zwijgt niets en niemand dood.

 63. Tjalling zegt: 14-05-10 om 21:06

  Beste mensen. Zodra de NOS zo diep zakt dat ze zelfs in staat blijkt te zijn om de allerbeste roddelbladen ter wereld nog te verslaan, dan wordt het hoog tijd om eens fiks te gaan bezuinigen bij de NOS. De publieke omroep moet immers bezuinigen? Kassa bij de NOS. Zelfs heden, gaf de adjunct eindredactrice nog aan dat de nieuwswaarde boven de privacy van Ruben uitsteeg. En dat, terwijl reeds vast is komen te staan dat, buiten de fatsoensnorm, de NOS ook wettelijk in overtreding is geweest en aangepakt dient te worden. Zou het voor mr. Moszkowicz geen uitgelezen kans zijn om Ruben, in deze, bij te staan?

 64. r.j. wiebosch zegt: 14-05-10 om 21:12

  mijne dame en heren van de redactie,

  ik had net het twijfelachtige genoegen kennis te nemen van de reactie van uw hoofdredactrice op de berichtgeving omtrent “Ruben”. Vooropgesteld: ik vind uw berichtgeving gematigd in vergelijking tot wat uw zogenaamde collega’s van De Telegraaf hebben gepresteerd. Maar wat mij frappeert is het totaal gebrek aan reflectie vooraf. Ik lees in de ogen en de gelaatsuitdrukking van deze mevrouw totale paniek. En dat is voor mij een bewijs dat men zich ook op uw redactie in het geheel niet heeft gerealiseerd wat men heeft los gehaald door, voordat de De Telegraaf zich van dit item probeerde meester te maken, in deze hype mee te gaan. Is er nagedacht over de portretrechten van de betrokkene? Is er nagedacht over de impact op mogelijke nabestaanden? Is er over nagedacht over toestemming van de wettelijke vertegenwoordigers van Ruben, nu zijn ouders zijn overleden? Is er nagedacht over verdragsrechtelijke aspecten? Vooralsnog staat voor mij vast, gelet op wat ik zojuist heb gezien, dat het antwoord op al deze vragen negatief is. Gewoon niet nagedacht.
  De journalistiek in Nederland, ook die van de NOS van wie men beter zou mogen verwachten, gelet op het niet commerciële karakter van uw organisatie [waar ik nog steeds van uit ga], heeft zich wat mij betreft gediskwalificeerd. Indien u het met deze algemene kwalificatie niet eens mocht zijn, heeft in ieder geval uw hoofdredactrice aangetoond niet over de benodigde capaciteiten te beschikken.
  Wat u met deze ontboezemingen doet, is vanzelfsprekend uw zaak. Wat mij betreft zou tenminste een stevig gesprek op zijn plaats zijn. Maar ja, ik ben u niet.

 65. Nan Luursema zegt: 14-05-10 om 21:14

  Ah, mijnheer Laroes, dit verhaal is weer een fraai voorbeeld van rechtpraten wat krom is. Het argument is fraai en eloquent uiteengezet, maar feitelijk is er geen inhoudelijk verschil tussen u en de redactie van de Telegraaf. “Ik”, als kijker/lezer, zou er “recht” op hebben. Nou, dat heb ik niet! Ik heb geen ‘recht’ op beelden van een kind in coma, dat daar zelf geen toestemming voor kan geven en ook (op dat moment) geen volwassenen heeft die dit voor hem kunnen verbieden.
  U hebt uw werk gedaan, zegt u. En u (Nos-Journaal) heeft er goed aan verdiend. Ik zou niet weten wat het verschil is tussen u en De Telegraaf.

 66. Ajo Duymaer van Twist zegt: 14-05-10 om 21:18

  De inbreng van Giselle van Cann in netwerk van 14 mei was schokkend. Een buitengewoon zwakke vertoning zonder enige, vooral ethische journalistieke kwaliteit. Ik had verwacht dat er een doorwrochte reactie zou komen wat goed en vooral ook niet goed was gegaan. Dat ontbrak volledig. De reactie b.v. dat er naar haar mening geen kinderrechten zijn geschonden zonder te onderbouwen waarom dat zo was is natuurlijk beneden alle niveau. Iemand die het interview ziet zonder te weten wie het is zal direct denken dat dit een journaliste van de Telgraaf is. Ik hoop en verwacht zeer dat de hoofdredacteur e.e.a krachtig corrigeert en zonodig het bestuur van de publieke omroep. Dit was een inbreng de NOS onwaardig en schaadt de kwaliteit van het nieuws waarvan we mogen verwachten dat die door kwaliteit een groot vertrouwen en draagvlak binnen onze samenleving heeft. Dat vertrouwen is fors gekelderd

 67. Maarten zegt: 14-05-10 om 21:26

  Aan dhr. Laroes en zeker ook aan mw. van Cann,
  de verdediging door te verwijzing naar het gedrag van andere media is te genant om met droge ogen aan te horen.
  Het kind dat in Haïti werd gered zal (hoogstwaarschijnlijk) nooit geconfronteerd worden met de beelden die ONGEVRAAGD door de NOS zijn uitgezonden, voor Ruben ligt dat anders.
  Daar begint een aanzienlijk verschil.

  Ruben heeft er niet om gevraagd, doe het dan niet behalve in een uitzonderlijke geval:
  Welk journalistiek belang zou je aan kunnen voeren om het te tonen? Afgezien van de flauwekul die er met de haren wordt bijgesleept!

 68. Marc zegt: 14-05-10 om 21:28

  De volledige ophef die er nu is omtrent de privacy is 100% de schuld van de verscheidene media. Dat 1 medium iets doet, betekend niet dat alle media moeten volgen! Wat er nu gebeurt is bij de Telegraaf is een tijdje terug al gebeurt. Het telefoongesprek was nog voordat de familie was gearriveerd. Had de telegraaf niet na alle ophef die er op dit moment speelt (dus ook gisteren al) met hun botte hersenen kunnen bedenken dat het niet juist was om het betreffende interview met Ruben te plaatsen? Nog steeds vindt ik het aan de ene kant logisch dat er een ‘foto’ van ruben in het ziekenhuis werd verspreid over de Media. Dit heeft er wel voor gezorgd dat hij sneller werd herkend door een oma. Het blijft in dat geval nog een fout van het Libische ziekenhuis. Wel vindt ik het belachelijk dat er foto’s vanuit de blog van de moeder en vader van ruben worden verspreid over de media, en tevens de foto’s van de overige slachtoffers, terwijl de nabestaanden hier niet voor hebben gekozen. Ik hoop dan ook zeker dat de media hier een goede les door leert en eens goed gaat nadenken over wat nou eigenlijk echte nieuwswaarde heeft!

 69. Erik zegt: 14-05-10 om 21:30

  Ik begrijp dat we allemaal geinformeerd willen worden, maar al dan niet met een smoes om de zwaargewonde en getraumatiseerde Ruben aan de telefoon te krijgen, dat gaat veel te ver. Ik hoop dan ook oprecht dat de verantwoordelijke journalist(e) voor deze walgelijke actie ter verantwoording wordt geroepen, en uit z’n functie wordt gezet. Mijn abonnement op deze sensatiekrant kan ik niet opzeggen om de simpele reden dat ik geen abonnement heb. Wil ik ook niet want dit is zo’n slechte krant dat ik nog niet eens mijn gat er mee zou willen afvegen!

 70. Peter Miller zegt: 14-05-10 om 21:56

  Regelrechte schande wat De Telegraaf ons vandaag weer eens heeft geflikt…het is het zoveelste bewijs hoe laag dit land is gezakt: dommer en vooral simpeler dan dit kan het niet. Wanneer komen de iets verstandigere mensen in dit land eindelijk eens in opstand en gaan zij Wakker Nederland, de Krant van Wakker Nederland, Trots op Nederland, Geert Wilders en alle, alle andere idioten die de beroepsgroep SIMPEL NEDERLAND vormen, naar daar schoppen waar zij horen?!

 71. Rien zegt: 14-05-10 om 22:02

  De media in ons land zijn wat de rechten van het kind en privacy betreft op een dieptepunt beland. Minister Rouvoet heeft groot gelijk dat hij boos is. Velen met hem. Als in Nederland grootouders op hun kleinkinderen en buurkinderen willen passen dan moeten zij opleidingen volgen om de tere zieltjes beter te kunnen beschermen. Ik ben dan ook verbijsterd dat de media in ons land maar kunnen publiceren wat zij goeddunken, vooral interviews aan kinderen ontfutseld. Als ik een professor op tv hoor verklaren dat het, het werk is van het journaille dan weet ik genoeg. Rechten van het kind zijn plots ondergeschikt aan de vrijheid van meningsuiting en het recht op informatie. De privacywet kan worden afgeschaft. Maar o w als het een vakbroeder overkomt, een gotspe want het was dezelfde journaliste, dan is de wereld te klein. Niet alleen de Telegraaf doet hier driftig aan mee, van NOS, RTL, SBS tot NRC. Vrijwel alle media hebben bergen boter op het hoofd. Kijkcijfers en oplages zijn heilig.
  Journalist is toch een beschermd beroep zoals als enz?
  Mijn voorstel is om in opleidingen voor journalisten het vak theoretische pedagogiek als een verplicht hoofdvak in te voeren. En iedere drie jaar een verplichte opfriscursus laten volgen. Bij onvoldoende resultaat dan geen journalist meer. Doktoren en paramedici hebben dezelfde inspanningsverplichting, bijscholing om bij te blijven.

 72. Gert Zwartscholten zegt: 14-05-10 om 22:02

  Walgelijk om te zien dat de telegraaf nog steeds niet weet wat ze wel en niet kunnen pulbiceren. Wat doet de raad van de journalistiek hiermee ? Komen zij met een gedragscode of moet de overheid hier maar eens duidelijk maken wel wel en echt niet kan !

 73. R. Frank zegt: 14-05-10 om 22:04

  Vaak hoort men nog mensen zeggen: “De Telegraaf is fout geweest in de oorlog”.
  Hierover dient te worden opgemerkt dat de vier laatste woorden moeten worden weggelaten.

 74. m van Hall zegt: 14-05-10 om 22:06

  wereldnieuws en alle ellende die daarbij hoort hoort tegenwoordig vaak thuis in de rubriek “entertainment”Anders kan je het niveau waarop het gebracht wordt helaas niet noemen.Anders dan een voorafgaande schrijver ben ik van mening dat het geen”hetze” tegen de telegraaf is,maar een constatering van feiten.
  Zelf had ik twee keer te maken met deze mentaliteit van telegraaf en SBS 6.Een keer eenzijdige voorlichting.Ik wees ze op het principe hoor en wederhoor.Het antwoord daarop was:”we hebben wederhoor toegepast maar het wegens plaatsgebrek niet kunnen plaatsen.Reldel journalistiek

  Een paar jaar geleden maakten we een drama mee dat ons niet persoonlijk trof,maar wel dichtbij was.De telegraaf en SBS6 muntte uit in smakeloosheid,drongen ons flatgebouw binnen.Ik was zo woedend dat ik ze wel de deur uit kreeg,maar het verwijt was:äls U ons niet inlicht vertellen we misschien iets wat niet waar is’Mijn antwoord:”dat bent u wel gewend”Vevolgens verstopten dagenlang fotografen zich in de bosjes.
  Nee dit was geen perongeluk telefoontje naar Tripoli deze keer.Het beroerde is dat álle media mee gaan doen om maar te scoren.Door blijven vragen om toch maar wat te weten te komen,ook als er net uitgelegd is waarom discretie nodig is.(Pauw en Witteman)Begrijpen jullie dan niet dat respect en een beetje wijsheid beter werken? Ruben niet normaal meer?
  Hoe durft de HP man dit te zeggen! Beroeps deformatie is zo iets en daar lijdt de hele mediawereld aan.Waarom de nabestaanden opbellen opzoeken,filmen(NOS).Hopelijk komt er een nieuwe generatie hoofdredacteuren en verslaggevers met meer innerlijke beschaving,want daar ontbreekt het aan.

 75. mdamen zegt: 14-05-10 om 22:09

  Wanneer na dagen, of soms zelfs weken na een aardbeving beelden worden getoond van iemand die levend onder het puin wordt gehaald dan heeft dit alleen al nieuwswaarde omdat het bijdraagt aan de -bij vele hulpverleners levende opvatting- het zoeken naar overlevenden niet al te snel te staken. Ook is het een (relatief?) blijde gebeurtenis en dit is als naaste gemakkelijker om met de rest van de wereld te delen.
  Het tonen van de beelden van Ruben heeft geen enkele nieuwswaarde.
  Net zo min als het spreken over wonderen. Daar zijn andere programma’s voor.
  Ik vind de verdediging van mevrouw van Cann uitermate zwak en van het niveau van een eerstejaars student journalistiek.
  Je blog beginnen met het woord “hartverscheurend” doet ook al meteen het ergste vermoeden over haar kwaliteiten.
  Ook haar verdediging in beeld overtuigde niet. Integendeel.
  Niet professioneel en ongeloofwaardig.

 76. W.Reinders zegt: 14-05-10 om 22:33

  Ik wordt bleek als media het argument van informatievoorziening naar familie en vrienden noemen als legitimatie van het zoeken en verspreiden van intieme informatie. Als dat werkelijk een redactie aan het hart gaat, dan kan informatie die andere dan naasten niet aangaat ook buiten de openbaarheid om worden verschaft. Ik geloof niet in deze en ander veelvuldig genoemde Hogere Doelen van het brengen van Nieuws. Maakt u ons, maar maak ook uzelf alstublieft niet iets anders wijs dan dat u meegesleept wordt in de onderlinge mediacompetitie.

 77. Bart de Grood zegt: 14-05-10 om 22:38

  2 dingen
  “een cameraploeg (van ik dacht Reuters) toe te laten. De arts heeft dat besluit voor hen genomen.”
  De NOS was niet verplicht de beelden uit te zenden en had zelf de keuze kunnen maken om de beelden NIET uit te zenden.

  “We zien namelijk zoveel beelden van kinderen. Na ongelukken, aardbevingen, andere drama’s. Dan wordt geapplaudisseerd als een kind wordt gevonden, opgetild en de ambulance in gedragen”
  Een kind dat uit het puin gehaald wordt is toch wel wat anders dan filmen in het ziekenhuis. Het ziekenhuis is een plek waar iemand ligt omdat die beter moet worden. Diegene moet rust hebben. Niet een cameraploeg bovenop de lip.

  Daarnaast werden de beelden uit het ziekenhuis ook tot vervelens toe herhaald. De nieuwswaarde daalt al snel als een paar keer per uur dezelfde beelden langskomen.

 78. JACK BLOCK zegt: 14-05-10 om 23:22

  Een journalist die telefonisch contact heeft met het ziekenhuis waar Ruben ligt zou geen knip voor de neus waard zijn als hij of zij niet de kans zou benutten even met Ruben zelf te spreken. (Let wel: de enige overlevende van een vliegtuigramp met meer dan honderd doden!).
  Voor een dergelijk karwei wordt de journalist betaald omdat de kijkers/lezers dit van de journalist mogen verwachten. Een smerig karwei? Inderdaad, maar iemand moet het toch doen. Om de simpele reden dat ‘iedereen’ wilde weten of het een Nederlandse jongen was, hoe oud, waar hij woonde, hoe zijn naam was, hoe hij er uit zag etc. . Zaken waar ‘iedereen’ in geïnteresseerd was. En ‘iedereen’ vond het normaal dat op al deze vragen door de pers antwoorden werden gegeven.
  Van twee zaken één: of de pers had geen enkele aandacht aan de vliegtuigramp geschonken of de pers had wel aandacht aan de ramp geschonken. In dat laatste geval moet ‘iedereen’ ook maar dat telefonische contact met Ruben voor lief nemen.
  Het is niet anders.

 79. K. Geukers zegt: 14-05-10 om 23:25

  Ik ben ronduit opgelucht te lezen dat ik niet de enige ben die ronduit geschokt is door de manier waarop de media zich op deze vliegtuigcrash (vliegtuig’ramp’?)stort. In dagvullende uitzendingen wordt dit trieste onderwerp compleet uitgemolken. In alle actualiteitenprogramma’s wordt er een heel leger aan ‘deskundigen’ bijgesleept, tot aan een psycholoog aan toe die zijn mening geeft over de gevolgen ervan voor de nabestaanden(??). Het is allemaal van een mediageilheid die te stuitend is voor woorden. Een kind dat als enige de crash overleefde wordt in elk NOS-journaal close-up in beeld gebracht. In actualiteitenrubrieken en zelfs in het NOS-journaal wordt hij bij zijn voornaam genoemd. Een groep mensen die duidelijk gevoelig is voor de door de media fanatiek opgeklote massa-hysterie is al naar zijn huis getrokken om er bloemen te leggen. Tsjonge, daar zal zo’n kind dat net zijn vader en moeder verlorenis zich wel gesterkt door voelen.
  De naam van deze Blog zegt eigenlijk al genoeg. De jongen wordt ook hier weer bij zijn naam genoemd alsof hij een goede bekende is. Hij is nu van ons allemaal, of hij dat nu wil of niet. Ik vind het te grof en onbeschoft voor woorden. En dat is dan onze staatsomroep tegenwoordig. Wat een wereld.

 80. Eveline zegt: 15-05-10 om 00:22

  Wat zou de redactie van de NOS gedaan hebben als het een lief neefje betrof van een van hun?

 81. chris zegt: 15-05-10 om 00:34

  Dat hier de moeite wordt genomen voor enige reflectie kan ik waarderen. Op de site van De Telegraaf wordt over dit onderwerp met geen woord gerept. Ik dacht ze tegen censuur waren, maar leggen -nu het hun goed uitkomt- wel zelfcensuur op. Zwak! En dat is een understatement.

 82. Florien zegt: 15-05-10 om 01:07

  Journalisten weten links of rechtom hun acties altijd goed te praten. De keus is ook altijd zo mooi weloverwogen gemaakt. Maak zelden mee dat ze zeggen: oke, hadden we niet moeten doen. We liepen teveel achter de rest van de kaasstolp en oogkleppen journalistiek Nederland aan.
  Ook hier wordt de verantwoordelijkheid weer afgeschoven, nu op de artsen. Op andere sites vinden journalisten de actie weer legitiem omdat de beelden al de hele wereld over zijn gegaan en iedereen ze kent. ALsof dat hun ontslaat van hun eigen verantwoordelijkheid.

  Het zou toch eens een verademing zijn als er journalisten zouden zijn die verantwoordelijkheid zouden nemen en zeggen; we hebben de privacy en rechten van een minderjarig kind geschonden. Het kind kan niet voor zichzelf opkomen of zichzelf beschermen. En als die artsen dat niet doen (ander land, andere cultuur, andere normen en waarden, gaan er gewoon anders mee om), dan hoor je dat als journalist in Nederland dat te doen. Punt uit.

  Maar er zou met de oprukkende media waar ‘serieus’ nieuws (en dito journalisten) en ordinair voyeurisme niet meer van elkaar te onderscheiden zijn, sowieso een regeling of wet moeten komen voor het plaatsen van foto’s en namen van minderjarigen.

 83. Florien zegt: 15-05-10 om 01:08

  Je kan alles wel nieuwswaarde noemen.

 84. Daniel zegt: 15-05-10 om 02:52

  De Telegraaf was vroeger al fout en is dat nog steeds. Deze actie is een goed voorbeeld. Maar ieder zijn recht om de krant te willen lezen of ontvangen… of op te zeggen…

 85. Edmond V.O. Katusz zegt: 15-05-10 om 02:58

  Geachte Heer Laroes,

  hedenavond toonde de NOS in het Journaal de tekst van de brief waarin de familie o.a. vraagt om privacy. Laat vanf dit moment dan ook een absolute radio 7 tv-stilte neerdalen. Het is op diverse plaatsen goed èn over de schreef gegaan, dat hebben we gezien, gehoord en gelezen. Dus nu RUST!

  Terecht merkt W.Reinders zegt: 14-05-10 om 22:33 op dat het niet de taak van de NOS is om een hoger doel te dienen, t.w. de informatievoor`iening t.b.v. getroffen familieleden o.i.d.

  Jos zegt: 14-05-10 om 13:03
  “Ik ben het helemaal eens met deze weblog. met dien verstande, dat ik me nog steeds in alle eerlijkheid afvraag wat de nadelige gevolgen zijn voor Ruben van dat bewuste telefoontje vanmorgen.”

  Op dat moment is niet in te schatten en zeker door ons niet wat die nadelige gevolgen kunnen zijn. Ze kunnen zich later wel openbaren. Waarom zouden mensen een risico willen lopen om eventueel zoiets te veroorzaken?

  r.j. wiebosch zegt: 14-05-10 om 21:12 geeft een zeer doordachte reactie betreffende de punten van overweging die voorafgaande aan de uitzending overdacht hadden dienen te worden.

  Om niet geheel negatief te eindigen, wil ik u toch hulde betuigen aangaande de berichtgeving m.b.t de De Dag der Overwinning gevierd op 9 Mei in Moskou. Men had goed gekeken naar Russia Today. Hiermee revancheert de NOS zich enigszins t.o.v de schandalige berichtgeving over de Zuid-Ossietië-kwestie. Toen werd dom en rücksichtlos het Amerikaanse standpunt overgebracht en de redactie scheept mijn email af met het overbekende: “Wij herkennen ons niet in uw kritiek.” Dus vandaar dat wij, mijn vrouw en ik deze reportage veel beter vonden. Hartelijk dank. Alleen die laatste opmerking over parades dat was weer een beetje een sneer. Volgend jaar graag nog beter.
  Gegroet, Edmond V.O. Katusz

 86. Jan Dribbel zegt: 15-05-10 om 03:20

  Ik lees deze berichten wat later, maar De Telegraaf meldt niets meer over al de heisa. Blanco: de Telegraaf gaat over tot de orde van de dag, en doet net of nieuws van gisteren oud nieuws is.
  Wat is fatsoen en wat niet: vannacht werd er op CNN nog gerefereed aan de enige overlevende, met recente foto. CNN is altijd behoedzaam als ze reportages maken over rampen en bomaanslagen. De NOS laat ook nooit beelden zien van afgerukte ledematen: houden zo!

 87. Tjalling zegt: 15-05-10 om 04:57

  Laat ik mijn opmerkingen over het laakbaar gedrag van de NOS inzake Ruben alsook de door de NOS gegeven verklaring (lees: smoes)aanvullen met een suggestie voor de NOS om e.e.a, voor zover nog mogelijk, op een fatsoenlijke manier enigszins recht te zetten. Laat de directie van de NOS, bestaande uit Gerard Dielessen: algemeen directeur, Jan de Jong: mediadirecteur en Geert Hofman: zakelijk directeur, openlijk dus in het NOS journaal hun excuses aanbieden alsmede mededelingen te doen omtrent de wijze hoe de NOS dit in de toekomst gaat voorkomen. De NOS wil nieuws brengen. Welnu: dit is nieuws voor geheel Nederland en zelfs daarbuiten!

 88. nina annechien zegt: 15-05-10 om 07:57

  Is schenden van de rechten van een kind niet strafbaar?
  De Telegraaf moet aangeklaagd worden. Wat is dit een vuile journalistiek.
  Journalisten worden steeds egocentrischer onder het mom van ‘De Journalistiek’.

 89. Sjaak Sturme zegt: 15-05-10 om 09:25

  Horst, 15-05-2010

  Ik walg van de verslaggeving aangaande Ruben, een moordenaar en verkrachter heeft meer “recht” op privacy (afgedwongen door de rechter)dan een gewond en hulpeloos kind.

 90. Arjan Stoffels zegt: 15-05-10 om 09:47

  Tijd voor een stevige mediawet? Wwaarin de rechten van personen en organisaties verankerd zijn, inclusief sancties zoals publicatie- en uitzendverbod. Nah, leidt alleen maar tot extra juridificatie.

  Tijd voor een publieksboycot! Te beginnen met het mijden van alle Telegraafverkooppunten, mail aan directies en het bestoken van onze politici om media -de NOS voorop- financieel aan banden te leggen. Verplichte budgettering voor echte onderzoeksjournalistiek en niet dit rioolgeneuzel.

 91. Als de ‘tweede fase’ nu is aangebroken, waarom hoor ik dan zojuist bij NOS Headlines toch de locatie waar Ruben naartoe gevlogen wordt, waarvan eerder is gezegd dat deze geheim zou worden gehouden?

  Ik kon meer respect opbrengen voor de nog vrij nette manier waarop de NOS met dit nieuws om is gegaan dan voor het respectloze optreden van de Telegraaf, maar dit ruikt toch naar hypocrisie.

 92. Bart zegt: 15-05-10 om 10:57

  Afschuwelijk dat een verveelde mensheid alleen met dit soort nieuws en beelden bevredigd kunnen worden.

  Totaal respectloos en gewetenloos.

  Ik verwacht dat deze beelden net zoals Karst T – 30 april 09, en 4 mei 2010 , een eindeloze herhaling op de tv te zien zal zijn , in de functie van kauwgom voor de ogen en geest.

 93. maarten zegt: 15-05-10 om 11:33

  Het blijft een slap verweer van Hans Laroes om het aan de Raad voor de Journalistiek over te laten wat wel en niet getoond mag worden in zulke situaties…

  er bestaat toch zoiets als een eigen verantwoordelijkheid? De NOS kan toch zelf keuzes maken?! Maar laten we vooral de verantwoordelijkheid bij een ander neer leggen…erg laf verweer van Hans Laroes c.s.

  Tevens eens met de reacties dat iemand die in het ziekenhuis ligt recht heeft op privacy. Zeker als het een kind betreft dat op dat moment wilsonbekwaam is en er geen familie in de buurt is om voor het kind te beslissen en over zijn privacy te waken. De argumentatie van NOS om wel close-up beelden uit te zenden is niet terzake. Hadden ze niet moeten doen. Punt.

 94. Irma zegt: 15-05-10 om 12:03

  Naar ik begreep ging het in het geval van Ruben voornamelijk om het feit dat een reporter van de Telegraaf, door wat voor reden dan ook, met Ruben had gesproken per telefoon, en dat dit telefoongesprek ook is gepubliceerd.

  Ik erger me al tijden aan de losse wijze waarop de journalistiek meent over ieder nieuwtje te moeten rapporteren.

  In uw blog schrijft U: “algemeen belang”.
  Ik vraag me af of dat algemeen belang elke keer wordt afgewogen als we het bv hebben over een zedenzaak binnen een gezin.
  De dader wordt zo goed beschreven, met leeftijd, beroep, woonplaats en liefst ook nog -wijk, dat binnen enkele seconden is af te leiden waar hij precies woont en wie het slachtoffer is. Met nog wat foto’s van de straat is dat snel bevestigd.
  Gevolg is dat een dergelijk gezin geen privacy meer heeft.

  Vertel maar eens wat het algemeen belang daarvan is.

  Dat bladen, de TV en de radio op de manier met nieuws en privacy omgaan zoals ze momenteel doen is in te denken. De hele maatschappij staat immers te trappelen om zich weer eens heerlijk te bemoeien met het leven van anderen?
  Er is veel te weinig contact en echte vriendschap, dus in plaats van het ontvangen van echte vrienden hangt men voor de TV op zoek naar sensatie.

 95. Peter Lutgendorf zegt: 15-05-10 om 12:21

  De NOS zou er goed aan doen zich minder te laten verleiden mee te doen aan de bevrediging van de onverzadigbare ‘nieuws’(??)gierigheid van velen ten koste van alles en iedereen. Wat dat betreft bevindt de omroep zich al jaren op een hellend vlak. Helaas naar beneden aflopend. En helaas zonder dat er een abonnement is wat ik op kan zeggen.

  Dat de overheid deze keer moest ingrijpen is beschamend en triest. De hele media beroepsgroep zou zich dat aan moeten rekenen. Vrijheid van pers geeft ook verantwoordelijkheid. De NOS zou het goede voorbeeld moeten geven.

 96. De Telegraaf gooi ik in de zee, wat een schandalig blad is dat, ik koop hem niet meer, LAAT RUBEN MET RUST, EN DE ANDERE OOK, associaal gedrag!!!!!!!!!!!

 97. De berichtgeving door de NOS over de ramp was matig. Keer op keer die stomme vragen van nieuwslezeressen over de oorzaak van de ramp (een paar uur nadat het gebeurd was). Als 1 expert zegt dat we dat nog niet kunnen weten is dat blijkbaar niet genoeg. Bij de volgende expert wordt de vraag nog een keer herhaald. Moeilijk natuurlijk, om een hele dag extra journaals vol te lullen. Niemand echter die op het idee komt om die uitzendingen dan weg te laten of te beperken tot het hoogst noodzakelijke. Uiteindelijk dan een “lichtpuntje” voor de redactie: “verse” beelden van de enige overlevende uit het ziekenhuis (hijg, hijg sensatie). Toen ik ze voor het eerst zag dacht ik al “dit kan echt niet”. Toen ze maar over het scherm bleven rollen was bij mij al gauw de maat vol.
  Maar goed, de NOS wint de “ranzige eikel trofee” 2010 voor het meest ranzige stukje journalistiek van het jaar dus niet. Die twijfelachtige eer zal waarschijnlijk de krant van wakker Nederland ten deel vallen. HOE ranzig het allemaal was hoef ik hier niet uit de doeken te doen, de blog puilt uit van uitleg hieromtrent. Ik zeg alleen dit: als we het hier echt hebben over de nieuwsgaring die wakker Nederland wil zien voeg dan gauw wat slaapmiddel toe aan het leidingwater want dit deugt niet.

 98. Het klinkt goed. Genuanceerd en intelligent. Maar het deugt niet. Het werkelijke probleem wordt niet onderkend. En dat is dat het om geld gaat. En dat onder druk daarvan alles, inclusief de ethiek, vloeibaar wordt.
  Dat maakt dat er maar twee opties zijn: kiezen voor een puur morele afweging, of meedoen in de race naar het putje (en dan allerlei genunaceerde intelligente dingen bedenken om die keuze te maskeren).

 99. l van elst zegt: 15-05-10 om 15:07

  Ik sluit me volledig aan bij de woorden van E. Koreman, welke ze gisteren om 19.09 op deze blog geschreven heeft: mocht je het nog niet gelezen hebben, even scrollen maar…
  Bedankt E. Koreman, voor het goed-op-een-rij-zetten van mijn gedachtes, gevoelens en… woede.
  L.v.elst

 100. wrongwayup zegt: 15-05-10 om 15:28

  Het is interessant om te zien hoe iedereen af zit te geven op ‘de media’, vooral op twitter, maar ondertussen zitten ze letterlijk aan de buis en aan hun toetsenbord gekluisterd om maar snel het laatste nieuws wat betreft Ruben en het vliegtuigongeluk tot zich te mogen nemen. Stiekem vonden veel mensen die het hardste ‘privacy-schending’ riepen het best interessant om de beelden uit het ziekenhuis te zien. Lekker van twee walletjes eten, hm?

  Als ‘de media’ terughoudender zou zijn in hun berichtgeving over het vliegtuigongeluk, zouden er evengoed hele hordes mensen op twitter klagen dat de berichtgeving niet goed genoeg is.

 101. malkiel zegt: 15-05-10 om 17:02

  Dat gezeik allemaal over de privacy en die aanvallen op de Telegraaf.
  Ze willen allemaal weten hoe het met Rubin gaat en lopen hijgend achter het nieuws aan. Net zoals toendertijd met het Zeilmeisje. Ik wil graag nog horen hoe het met die jongen gaat en/of hij weer gezond kan lopen etc. Dat is toch normaal. En reken maar dat mettertijd zijn verzorgers en familie zullen mededelen bijvooreeld dat hij weer voetbalt.

 102. Bas Pels zegt: 15-05-10 om 17:45

  Malkiel,

  Als je privacy gezeik vindt, waarom zet je dan niet je volledige naam, adres en telefoonnummer hier neer? Of is alleen privacy van anderen gezeik?

  Persoonlijk hoop ik dat Ruben een lang en anoniem leven mag hebben, waarin hij ook af en toe gelukkig mag zijn. Ik hoop in elk geval nooit meer van hem te horen

 103. Liek Schoeren zegt: 15-05-10 om 18:19

  Ik heb er moeite mee dat in de telegraaf de achternaam van jongetje en de voornamen van de omgekomen ouders worden geschreven. Over twintig jaar en langer kan er nog steeds gegoogelt worden op Rubens naam. Hij hoeft maar te solliciteren of de toekomstige baas weet dat hij het wonder(wees)kind is.

 104. Met pijn in het hart heb ik moeten constateren dat het op Eindhoven Airport wemelde van de reporters die onderhand vochten om een foto van een getraumatiseerd, zwaar gewond kind in shocktoestand te fotograferen. Van dichtbij welteverstaan. AD had al snel een foto die qua grootte bijna uit mijn breedbeeldmonitor rolde. Ook andere media kwamen met zulke intieme foto’s.

  Ik vroeg me af. Wat is de definitie van ‘kinderporno’? zolang er geen piemeltje te zien is is het fotograferen van weerloze kleine kinderen die pijn lijden en absoluut niet willen in een bed prima?!?

  Het is abject, dames en heren. Ronduit abject en zeker na de commotie van gisteren. Hoe haal je het in je hoofd! Ik ben zelden zo woedend geworden als vandaag. Mijn vertrouwen in de vaderlandse journalistiek heeft een diepe deuk opgelopen, ik schaam me voor dit land. Ranzige schaamteloze apen. Wie wil er verdomme een close-up foto zien van het mens, het kleine kind dat het op dit het verschrikkelijkste van iedereen in het land heeft, waarbij media-aandacht bijdraagt aan de misere? Nou? De jongen heeft nog maar net gehoord van zijn ouders en broer. De jongen heeft een uitermate traumatiserende vliegreis achter de rug, hij huilde hevig toen hij aan boord werd gebracht. Het is verschrikkelijk wat die jongen meemaakt. Onbeschrijfelijk verschrikkelijk.

  In mijn vrije tijd schilder ik af en toe, ook op een online website. Van boosheid kon ik de muis bijna niet vasthouden. Het afschuwelijk onrecht dat deze arme jongen is aangedaan, voor “effe een kiekje!” waar nu al geen hond meer naar omkijkt. Hoe durven jullie!!!

  Niet alleen TMG boycot ik, AD, HP De Tijd, NU.nl en Eindhovens Dagblad en/of welke clubs er ook achter zitten. Totdat men inziet dat er grenzen zijn. Dat dit *nooit* meer gebeurt. Een journalist van laatst genoemde krant ED twitterde trots dat ie mooie plaatjes had geschoten. Wel beetje ongemakkelijk, maar ja ‘nieuws is nieuws’, zei ie. Op reactie van een opmerking van mij zei ie dat er niks aan de hand was, de beelden zouden toch niet worden uitgezonden, aan zulke journalistiek deed men niet.

  Het schort aan algemene ontwikkeling in dit land. En niet zo’n klein beetje ook. Teveel mensen schijnen niet te weten wat het inhoudt om
  - 9 jaar te zijn
  - zwaargewond te zijn, verbrijzelde benen, rugletsel en een hersenschudding
  - een catastrofe te hebben meegemaakt
  - 2 dagen met pijn in een vreemd bed in een vreemd land met vreemde mensen te zijn geweest zonder je ouders te hebben gezien, gebeld worden door een vreemde mevrouw, raar bezoek aan bed, niet weten wat er aan de hand is
  - te horen dat je ouders en broer dood zijn
  - tegen je wil opnieuw in een vliegtuig te worden gepropt, vastgebonden op een bed, met allemaal mensen en fotografen om je heen
  - aan te komen in het Nederland dat nooit meer hetzelfde wordt
  - belaagd te worden door nog meer mensen met camera’s
  - naar het ziekenhuis met de wetenschap dat je nooit meer echt thuis komt

  Hoe halen jullie het in je hoofd, pers van Nederland.

  Hier de online tekening. Geen kwaliteit, maar het verwoordt mijn gevoel over dit hele circus. Zo’n gloeiendheet welkom als Ruben heeft gehad vanmiddag met in ogenschouw de afgelopen dagen, dat gun je de slechtste misdadiger in de hel niet eens. Als je daarin zou geloven. Woedend ben ik. Arm, arm kind.

  ‘Shame on you, Dutch press’: http://bit.ly/cyf4Za

 105. Nog even dit, aan de dames en heren van de Nederlandse pers.

  Een gewond kind met een trauma in shocktoestand is er *zeer ernstig* aan toe. Normaal gesproken zou een kind als Ruben op een Intensive Care liggen en zouden alleen zijn ouders en naaste familie erbij mogen. Bij Ruben komt ook nog eens het trauma van het verlies van zijn pappa, mamma en broertje erbij en hij kan alleen terugvallen op zijn oom en tante die het op dit moment zelf bijzonder zwaar hebben. Zo’n kind is psychisch dermate kwetsbaar dat *ieder* ongewild contact met een vreemde *onherstelbare* schade kan berokkenen. Onthou dit. Sla de literatuur erop na als u me niet gelooft.

  Mensen die vooraan stonden met hun cameras hebben helemaal niets meegemaakt in hun leven. Helemaal niets. Ze hebben zich niet eens verdiept in wat een trauma bij een kind inhoudt. Zo’n kind, daar blijf je minstens 2 kilometer bij uit de buurt. Zonder dat iemand je dat persee moet vertellen. Je gaat ook niet onopvallend post vatten bij het ziekenhuis zoals wellicht 100 andere collega’s. Je doet niets. Ruben is niet het onderwerp, de ramp is het onderwerp. Ruben is een gewond kind. Gewoon een kind. Doe alsof het je eigen kind is en bedenk of je als ouder die drukte zou accepteren. Dat zou je niet doen. En met goede redenen.

  Schandalig dat de pers uberhaupt werd toegelaten. Hoezo ‘militair vliegveld’. Ik zou het zeer op prijs stellen als deze hele tragedie rondom die jongen onderwerp van gesprek wordt in politiek Den Haag. Als dames/heren van de pers zich gedragen als kleuters dan wordt het misschien tijd voor een kleuterjuf. of op z’n minst een wettelijke mediacode en automatisch strafrechtelijke vervolging voor mensen die gezondheid van patienten in gevaar brengen en hulpverlening hinderen, inclusief forse boetes voor opdrachtgevers. Ben je nou helemaal betoeterd?

 106. ((( Aan de redactie:
  Er staat een storende fout in mijn eerste reactie van vanavond, zou u die svp willen herstellen? Vriendelijk dank. De fout staat tussen de sterretjes, die woorden mogen weg: “Met pijn in het hart heb ik moeten constateren dat het op Eindhoven Airport wemelde van de reporters die onderhand vochten om **** een foto van **** een getraumatiseerd, zwaar gewond kind in shocktoestand te fotograferen. )))

 107. AAn alle famieli leden van ruben en ruben in het bizonder ik wen alle oom,s tante,s neven en nichten en opa,s en oma,s heel veel sterkte er mee met het verlies van hun kinderen neef nicht klienkind enz heel veel sterkte toe met het verlies van de ouders en broer van ruben toen ik het hoorde moest ik wel huilen het dee mie ook veel verdriet en mijn vrouw ook wij zullen er voor jullie zijn en biden voor jullie kusjes en sterkte johan funke en melanie funke zweverink

 108. Eveline zegt: 15-05-10 om 23:17

  Ik vraag me af wat de redactie van de NOS zou doen als het een neefje betrof van een van de medewerkers.

 109. charlotte van den brand zegt: 16-05-10 om 18:12

  Ik sla de Elegance open die ik van een zusje uit Nederland krijg ( ik woon in Duitsland ) en ineens zie ik de naam : Giselle van Cann.
  Ik kende haar niet maar op BVN ( buitenland tv voor nederlanders ) zag ik haar stralende gezicht ( uit verlegenheid ? onzekerheid ? angst ? ) : ‘nee’ antwoorden op de vraag of ze geen gene had gevoeld bij het tonen van het gezicht van de overlevende jongen , zo pal na de gebeurtenis en volkomen onnodig voor de sensatiemijdende nieuwsconsumenten.

  Verbijsterd, dat zij zo weinig weloverwogen ernst tentoonspreid..

 110. Volgens BNR Nieuwsradio Niels Heithuis heeft een bron in Den Haag gezegd dat De Telegraaf het ziekenhuis belde en zich voordeed als familie om de jongen aan de lijn te krijgen. Bericht hierover op Twitter. Nog niet bekend gemaakt wie die bron is.

  Wat betreft het hele circus, er dient gewoon snel wetgeving te komen om de gezondheid van gewonde c.q. getraumatiseerde kinderen te beschermen. Wetgeving op puur medische gronden dus. Er is onnodig risico gelopen door de pers zo dichtbij te laten komen in Eindhoven en de jongen kan extra schade hebben opgelopen. Dit mag absoluut niet.

Geef een reactie

 

  • Weblog Hoofdredactie

   Dit is het weblog van de hoofdredactie van NOS Nieuws. Die bestaat uit hoofdredacteur Marcel Gelauff, plaatsvervangend hoofdredacteur Giselle van Cann en de adjunct-hoofdredacteuren Aletta Oosten en Bart Leferink.
  • Reageren?

   Reacties op dit weblog zijn uiteraard van harte welkom.
   Wel is er een aantal spelregels:

   1) Alle reacties worden gemodereerd. Wij doen dat zelf. Het kan soms even duren voordat een reactie geplaatst wordt.

   2) Let op: Eenmaal geplaatst blijft geplaatst. Bijdragen aan een discussie worden door ons niet achteraf verwijderd, ook niet op verzoek. Schrijf dus geen dingen waar u later spijt van kunt krijgen.

   3) De blogs zijn een platform voor reacties en discussie, geen uitlaatklep voor scheldkanonnades. Houd het aub beschaafd. Reacties die beledigingen of scheldwoorden bevatten worden niet geplaatst.

   4) Houd het ook zakelijk, dat wil zeggen: niet nodeloos op de man spelen.

   5) Alleen inhoudelijke reacties op het onderwerp van een blogpost worden geplaatst. Met andere woorden: blijf on-topic.

   6) Het is de bedoeling dat reacties de discussie bevorderen. Steeds weer hameren op hetzelfde punt heeft geen zin, tenzij met nieuwe argumenten.

   Reacties die niet aan de spelregels voldoen worden niet geplaatst.
  • RSS NOS Nieuws

   • Nederlandse aids-pioniers: 'We zagen alleen dat wie besmet was, doodging' 21/07/2018
    Maandag gaat in de RAI in Amsterdam de grote internationale aids-conferentie van start. In 1992 vond dezelfde bijeenkomst ook in de hoofdstad plaats. Die was destijds op het laatste moment van Boston naar Amsterdam verplaatst, omdat de Verenigde Staten weigerden om mensen met hiv/aids toe te laten. Onder de deelnemers in 1992, en deels ook nu, zijn vier aids […]
   • Tientallen containers van schip gevallen in haven Rotterdam 21/07/2018
    In de haven van Rotterdam zijn vannacht zo'n 40 lege zeecontainers van een binnenvaartschip gevallen en in het water terecht gekomen. Dat gebeurde in de Amazonehaven op de Maasvlakte. Bij het laden en lossen van het schip ging iets mis, waardoor de tientallen containers in het water terecht kwamen. Wat er precies fout ging is niet duidelijk. Medewerkers […]
   • Wekdienst 21/7: Koningsdag (in België) en een nieuwe metro in Amsterdam 21/07/2018
    Goedemorgen! In Amsterdam wordt de Noord/Zuidlijn feestelijk geopend en bij de zuiderburen vieren ze dat Filip vijf jaar op de troon zit. Het wordt vrij zonnig, maar er kan vooral in het zuiden en oosten weer een enkele bui ontstaan. Op de meeste plaatsen blijft het verder droog. Het wordt tussen de 25 en 30 graden. Moet je de deur uit? Dit is het overzicht […]
   • Motief dader steekpartij Lübeck nog altijd onduidelijk 21/07/2018
    Het is nog altijd onduidelijk waarom een man gistermiddag in de Duitse stad Lübeck instak op mensen in een volle bus. Bij de steekpartij raakten tien mensen gewond, onder wie een man en vrouw van 21 uit Friesland. Vijf passagiers moesten naar het ziekenhuis, drie van hen zijn er slecht aan toe De dader, een 34-jarige Duitser die in Iran is geboren, heeft ove […]
   • Lowbudgetfilm over kankermedicijnen raakt gevoelige snaar in China 21/07/2018
    De Chinese fantasyfilm Asura, met een budget van 100 miljoen euro, werd deze week al na twee dagen uit de bioscopen gehaald vanwege tegenvallende bezoekersaantallen. Ondertussen is de slechts 300.000 euro kostende productie Dying to Survive nu al een van de best bezochte films van het jaar in China. De net afgestudeerde studente Zhan 'er Sun komt net de […]
   • Burberry verbrandt voor miljoenen aan kleding: 'Het mooie verhaal is weg' 21/07/2018
    Wie aan Burberry denkt, denkt aan luxe en exclusiviteit. En dat wil het Britse modehuis graag zo houden. Zo graag, dat het bedrijf afgelopen jaar voor tientallen miljoenen euro's aan eigen producten heeft verbrand. Onverkochte kleding, accessoires en parfum ter waarde van omgerekend 31 miljoen euro gingen in vlammen op. En dat gebeurt vaker: de afgelope […]