De weblogs van de NOS worden niet langer bijgewerkt.

Voor nieuws Over de NOS kunt u terecht op over.nos.nl.
Voor de overige berichtgeving kunt u terecht op NOS.nl.

NOS & 9 juni: wij zijn de jury niet

stempotloodEen paar dagen terug heb ik dit memo aan alle NOS Nieuws-collega’s verspreid. Het gaat over de verkiezingscampagne. Een extra reden waarom de buitenwereld het mag lezen. Hierin onze basisgedachten, en een overzichtje van wat de NOS allemaal onderneemt. Hierbij het memo:

,, ‘De campagne is nu echt begonnen’.

Die zin vind ik altijd wat makkelijk en we zouden hem moeten vermijden, maar hij is ook waar, voor ons: de CPB-berichtgeving van donderdag en het NOS-lijsttrekkersdebat op Radio 1, end van de vrijdagmiddag, markeren het begin van intensieve campagneverslaggeving.

Want dat is de keuze die we hebben gemaakt. De programma’s, de draaiboeken en sites zullen veel ruimte gaan bieden aan onze verhalen over en van de campagne.

 

9 juni is een belangrijke dag; kiezers bepalen de richting die we in de toekomst gaan. ‘We’ als in Nederland, ‘we’ ook als in publieke omroep, maar dat is een detail.

 

Onze berichtgeving is er op gericht mensen in staat te stellen zelf een keuze te maken, in volle vrijheid.

Dat vereist zorgvuldigheid aan onze kant. Geen laffe taal, geen voorzichtige teksten, wel duidend en pregnant, maar vooral professioneel en onafhankelijk.

 

Om maar eens een voorbeeld te geven: het is niet aan ons om politici uit te roepen tot de winnaars of de verliezers van een politiek debat.

Dat is aan ons publiek zelf. Dat zou ook in onze berichtgeving op alle platforms tot uiting moeten komen, in ‘gewone’ berichtgeving of in de berichtgeving over bijvoorbeeld die debatten.

De echte winnaars en verliezers worden op 9 juni bekend gemaakt; de kiezers vormen de jury, niet wij.

 

Ook peilingen vereisen zorgvuldige behandeling: peilingen geven niet de uitslag van 9 juni weer, maar signaleren trends. De zin ,,als er vandaag verkiezingen zouden worden gehouden, dan zou de Kamer er zo uit zien’’, is per definitie foutief, want er zijn ‘vandaag’ geen verkiezingen.

Peilingen dienen we te gebruiken zoals op de site: als een trend, vergeleken met het vorige peilmoment, en vergeleken met andere peilingen van andere bureaus. Dan krijg je inderdaad lijnen te zien. Fixatie op precieze zetelaantallen schept schijnduidelijkheid. Bovendien vind ik dat wij als NOS niet het campagnevoeren moeten beïnvloeden door politici voortdurend te vragen hoe het komt dat ze winnen of verliezen.

We moeten vanzelfsprekend wel duiden waarom ze campagnevoeren zoals ze doen, zeggen wat ze zeggen.

 

 

Voor ons bevat de Campagne ‘10 veel nieuwe elementen en experimenten, vooral op de digitale kanalen.

De NOS doet nu veel meer dan reguliere verslaggeving op radio en tv, zoekt bijvoorbeeld samenwerking met ons publiek, niet-journalisten, om feiten te checken en om andere verhalen te ontdekken. (Overigens, naast de campagneverslaggeving maken we ook ruimte voor verhalen die we belangrijk vinden om te maken omdat ze relevant zijn, los van de vraag of ze in de campagne een grote rol spelen of niet).

Van essentieel belang is dat wij voortdurend verwijzen naar al die activiteiten: wij zijn samen de NOS, en we weten dat verwijzingen in bijvoorbeeld Achtuur of Radio1 Journaal in de morgen goed werken, veel publiek genereren, de kans op succes en aandacht vergroten, net zoals we weten dat een verwijzing op de 101 veel extra publiek genereert. Daar moeten we zeer open en bereidwillend mee omgaan; reclame maken voor elkaars werk zou geen enkel probleem moeten zijn

 

Een overzichtje van onze activiteiten:

 

Debatten:

 

·        Lijsttrekkers op radio 1; vrijdag 21 mei, 16.30 – 18.30

·        Jeugdjournaaldebat op 3: zaterdag 5 juni (opnemen donderdag 3 juni)

·        De campagne samengevat, plus debat: dinsdag 8 juni, 19-20 uur, Nederland 1

·        Het grote lijsttrekkers debat; dinsdag 8 juni, 20.30 – 22 uur, Nederland 1

·        Uitslagenavond en slotdebat: woensdag 9 juni vanaf 20.30, Nederland 1

 

Naast de reguliere verslaggeving op radio, tv en internet:

·        extra politiek blok in de ochtendjournaals, tv

·        website NederlandKiest uitgebreid

 

Op de sites (onder meer):

·        Alle video en audio op de site, blogs, twitter, peilingen, coalitiespel, uitslagen etc

·        NOS-Headlines maakt ‘BestemmingBinnenhof’: 10 jonge Kamerkandidaten gevolgd

·        NOS Nieuws Team op Facebook: de thema’s in de wereld van jongeren: wat is voor hen belangrijk? Samen met Journaal-op-3 en Headlines

·        NederlandKiest op YouTube: kiezers stellen op een filmpje hun vraag; politici antwoorden

·        YouTube: NOS organiseert videochats met lijsttrekkers

·        NOS Net gaart samen met redactie binnenland relevante verhalen, bronnen, cijfers, mensen

·        NOS Net organiseert samen met publiek fact checking van uitspraken politici

·        Via blogs leggen we onze keuzes en aanpak uit

 
Wij doen dus heel veel op heel veel plekken, en genereren een schat aan informatie. Elkaar vertellen wat we weten is belangrijk. Scherp zijn ook.

Het wordt een mooie tijd.”

Deel deze pagina

« Terug naar het overzicht


7 reacties op “NOS & 9 juni: wij zijn de jury niet”

 1. M Pas zegt: 25-05-10 om 17:01

  Geachte NOS,

  Het bovenstaande en de manier waarop doet de schijn wekken dat het boven de norm is wat uw NOS doet.
  Wat mij betreft is dit een standaard product wat we (het NL publiek) van uw organisatie mogen verwachten omdat u uit de algemene middelen wordt gefinancierd. Natuurlijk is het vanuit uw positie verstandig dit nog eens in uw organisatie kenbaar te maken al hoop ik dat bovenstaande minimale norm ook zonder uw schrijven de dagelijkse manier van verslag geven is.
  Ik begrijp dat er in uw organisatie een dubbel gevoel kan heersen vanwege uw afhankelijkheid van publieke keuzes op 09 juni. Dit lijkt me een pracht van een kans om uw bestaansrecht en budget te bewijzen. Ik wens u daar alle succes bij.

  vriendelijke groet,

  M Pas

 2. Joost zegt: 25-05-10 om 17:08

  “Uitslagenavond en slotdebat”, en dan de hele nacht door? BBC News wist het aardig interessant te houden tijdens de Britse verkiezingen. Ik ga het zoveel mogelijk volgen.

 3. Jannenman zegt: 25-05-10 om 18:57

  Een loffelijk streven denk ik, hoewel ook de vaststelling niet mag ontbreken dat, hoe voorzichtig men ook is als journalist, men toch mede bepalend is voor het oordeel. Vragen geven immers al richting en kunnen zelfs zo worden gesteld dat de goedheiligman er als barbaar uit zou komen te zien. Objectiviteit vraagt in ultimo ook tijd om uitleg te laten geven, want complexe materie is niet verklaard met 2 zinnen. En daar ontbreekt het ook aan in verslaggeving; de debatleider – een journalist- zal altijd mensen afkappen, zodat uitleg nimmer kan worden gegeven. zhij vat doorgaans ook samen en oordeelt daarmee. Vaak genoeg hoorde ik het excuus dat ‘men’ het niet begrijpt als verhalen te lang worden en er niet wordt gerecapituleerd, wat meteen het manco van democratie aangeeft.

  De rol van de media in bepaling van onze politiek leiders is veel groter dan u beseft, vermoed ik.

  Nou ja, het is een stuk beter dan wat ik 20 jaar geleden hoorde; dat men niet eens meer probeerde objectief te zijn.

 4. Doortje Messing zegt: 26-05-10 om 01:27

  @Hans Laroes

  Allereerst: veel dank voor dit blog, ik stel het zeer op prijs. Mocht u deze weer eens veel te lange reactie van mij niet geheel willen lezen, dan hoop ik dat u in elk geval meekrijgt dat ik hoop dat u voor de organisatie van de NOS-debatten te rade gaat bij het Nederlands Debatinstituut.
  Gisteren wond ik mij hier ( http://www.debatblog.nl/2010/0.....%E2%80%9D/ ) nogal op naar aanleiding van het in vele opzichten diep treurige RTL-debat. Later plaatste de onvolprezen dames en heren van debatblog en het Nederlands Debatinstituut ook nog een eigen beschouwing over de organisatie van het debat (hier: http://www.debatblog.nl/2010/0.....evorderde/ ).

  In mijn reactie op debatblog sprak ik de hoop uit op een soort openbare stellingname van de NOS over hoe de verslaggeving en debatten worden ingericht. Vandaar dat ik zeer ingenomen ben met dit blog van de hoofdredactie.
  Toch is nog niet helemaal duidelijk hoe de debatten zullen verlopen, hoe ze geleid worden, of er meer met regels en spreektijden wordt gewerkt, of daarover met de campagneteams onderhandeld is of wordt… want het is natuurlijk ook aan de partijen zelf om ervoor te zorgen dat het telivisiedebat in Nederland nou eindelijk eens wat inhoudelijker, informatiever en toch niet saaier wordt. Dat dit kan, bewijzen bijvoorbeeld de recente debatten in het Verenigde Koninkrijk. Toch dringt dat nog niet helemaal door tot de nederlandse journalistiek. Slechts enkele beschouwingen constateren prominent een probleem met het Nederlandse TV-debat, en dat zijn opvallend genoeg niet de Haagse verslaggevers (die blijven veelal hangen in vaak oppervlakkige analyses van het doorgedraaide spelletje waarvan zij blijkbaar denken dat het onontkoombaar is, bijvoorbeeld hier: http://weblogs.vpro.nl/villavp.....pagneleed/ ), maar de krantenberoepskijkers (bijvoorbeeld hier: http://weblogs.nrc.nl/media/20.....hoolplein/ ).

  Na lezing van dit Hoofdredactioneel Blog heb ik goede hoop dat de NOS de grote debatten goed zal aanpakken. Beter dan RTL (da’s niet moeilijk) en beter dan vorige jaren.
  Ik meen mij te herinneren dat ook NOS interviewers zich nog wel eens bedienen van de door Twan Huys gepatendeerde frase ‘U weet hoe men over u denkt. Ontkent u dat maar eens.’ (in casu: “Meneer Cohen, men vindt u een theedrinker die niets van economie weet. Wat zegt u dan?”). Na lezing van dit blog heb ik goede hoop dat de NOS deze insteek tot een minimum beperkt, omdat de NOS zeer terecht voorop wil stellen dat kijkers hun eigen afweging moeten kunnen maken.

  Tot slot citeer ik, in de vrees wat aanmatigend te zijn, uit wat ik gisteren op debatblog schreef. Niet dat u zich ook maar iets aan kritiek op de concullega’s van RTL gelegen hoeft te laten liggen, maar meer ter vermaeck.

  —-
  Cohen miste overduidelijk assertiviteit, en bovendien had hij een stomme keuze gemaakt Wilders opnieuw uit te dagen. Maar toch: Frits Wester was hier alles behalve een goed en consequent leider van het debat. En dan heb ik het nog niet over het tendentieuze inleidingsfilmpje gehad (Hallo mensen, wat is eigenlijk de stelling in dit debat?!)

  Ook gedurende komende paar uur gemodder, gejijbak, veranderingen van onderwerp en ontwijkingen van inhoud greep Wester nauwelijks in, noch was er een duidelijke debatstructuur die de heren naar de inhoud dwong, noch deden de debaters daar zelf pogingen toe. Zo af en toe kon Wester (die nogal hakkelde bij zijn eigen teksten en vreemde routes over de vloer wandelde en op katheders leunde que?) het echter niet laten zichzelf te doen gelden en onderwierp hij iemand compleet onverwacht aan een kruisverhoor (Cohen miste toen cijfers, Rutte moest ‘zijn eigen woorden kiezen’, en Cohen&Wilders en Balk&Rutte werden gedwongen iets aardigs over elkaar te zeggen. Hallo mensen, waar gaat dit over?!)

  En dan hebben we het nog niet over de zelffeliciterende beeldvormingsversterkende nabeschouwing (‘goh, de peiling wijst Cohen toch hoog aan’) gehad. Dick ‘leiderschapsexpert’ Berlijn: ‘je moet niet boos worden’ én ‘je moet je emotie laten zien’. (…)

  Pfff. Ik kan me er nog over opwinden. (Disclaimer: ik ben geenszins een Cohen-adept, mocht u die indruk krijgen)
  Ik kan alleen maar hopen dat ze het bij de NOS beter begrijpen, want deze vertoning was opnieuw een dieptepunt in het toch al beroerde genre van het Nederlandse Televisiedebat.

 5. Ricardo zegt: 26-05-10 om 12:47

  Meer kun je niet doen, of het zou het verbeteren van overzicht en thema’s op de site omroep.nl moeten zijn. Het Radio1 lijsttrekkersdebat was bv. moeilijk en dan nog in gedeelten als audiofile terug te vinden. Hopelijk ook vindt de NOS een betere manier dan RTL om op 8 juni lijsttrekkers aan het woord te laten, kritisch te bevragen en hun standpunten te laten verdedigen cq. verkopen. Misschien een korte afzonderlijke presentatie door de leiders zelf, kritische vragen door (duo?) presentatoren, dan pas een ‘echt’ debat? Hoe dan ook, hopelijk met een betere leider dan de heer Wester van RTL. Hopelijk ook met alle lijsttrekkers, dat kan meer nuances en invalshoeken geven. Iets wat ‘we’ bij RTL nog niet echt zagen.

 6. klaas zegt: 29-05-10 om 19:40

  Achterlijke gedoe allemaal de gehele regering, zij de politiek zoals de banken halen de staatskas leeg, en wij slaven moeten de staatsschuld betalen onder de noemer crises en bezuiniging.

  Als wij schulden hebben, moeten wij het zelf ook oplossen

  Ik dacht toch echt dat de NOS een staats omroep is afhankelijk van van de gelden uit de regering.

  Zet dit jullie nou niet aan het denken dit schrijven

  Citaat 1
  (Een extra reden waarom de buitenwereld het mag lezen.)

  Citaat 2
  (Onze berichtgeving is er op gericht mensen in staat te stellen zelf een keuze te maken, in volle vrijheid.)

  Wow knap hoor en gedurfd, ons in staat te stellen om zelf een keuze te maken. Met andere woorden lijkt het mij erop neer te komen dat alles door de politiek in de gaten gehouden wordt wat jullie wel en niet mogen bericht geven en dat wat wij Nederlands de slaven van de regering en banken mogen weten.

 7. J.Colijn zegt: 30-07-10 om 15:01

  Geachte heer Laroes,

  Hoe rijmt u de titel van bovenstaand stukje (‘wij zijn de jury niet’) met dit artikel in de Telegraaf van 30-7? http://www.telegraaf.nl/binnen.....buitenland
  Hier in stelt u duidelijk dat er subjectief gekeken wordt WIE de uitspraken doet: “Bij Wilders denken we soms: laat maar. Je biedt toch een podium aan iemand.” Dit lijkt mij toch verdacht veel op censuur. De uitspraak die u daarover doet (dat ‘uitspraken van welke politicus dan ook een zekere relevantie moeten hebben voor we publiceren’) kunt u ook meteen weer inslikken. Ik meen in het NOS Journaal toch echt toentertijd een item gezien te hebben waarin MP Balkenende zijn treurnis uitsprak over, jawel: de breuk tussen Jan en Yolanthe. Dit rechtvaardigt m.i. de vraag hoe het zit met uw kijk op relevantie….. Lastig hè, objectief blijven bij iemand die aan je subsidie wil knagen.

Geef een reactie

 

  • Weblog Hoofdredactie

   Dit is het weblog van de hoofdredactie van NOS Nieuws. Die bestaat uit hoofdredacteur Marcel Gelauff, plaatsvervangend hoofdredacteur Giselle van Cann en de adjunct-hoofdredacteuren Aletta Oosten en Bart Leferink.
  • Reageren?

   Reacties op dit weblog zijn uiteraard van harte welkom.
   Wel is er een aantal spelregels:

   1) Alle reacties worden gemodereerd. Wij doen dat zelf. Het kan soms even duren voordat een reactie geplaatst wordt.

   2) Let op: Eenmaal geplaatst blijft geplaatst. Bijdragen aan een discussie worden door ons niet achteraf verwijderd, ook niet op verzoek. Schrijf dus geen dingen waar u later spijt van kunt krijgen.

   3) De blogs zijn een platform voor reacties en discussie, geen uitlaatklep voor scheldkanonnades. Houd het aub beschaafd. Reacties die beledigingen of scheldwoorden bevatten worden niet geplaatst.

   4) Houd het ook zakelijk, dat wil zeggen: niet nodeloos op de man spelen.

   5) Alleen inhoudelijke reacties op het onderwerp van een blogpost worden geplaatst. Met andere woorden: blijf on-topic.

   6) Het is de bedoeling dat reacties de discussie bevorderen. Steeds weer hameren op hetzelfde punt heeft geen zin, tenzij met nieuwe argumenten.

   Reacties die niet aan de spelregels voldoen worden niet geplaatst.
  • RSS NOS Nieuws

   • Brand in Loonse en Drunense Duinen nog niet geblust 19/07/2018
    Nog steeds is de brand in de Loonse en Drunense Duinen niet geblust. De brand in het natuurgebied in Noord-Brabant brak gistermiddag uit. De brandweer is de hele nacht bezig geweest, maar het vuur is nog niet overal gedoofd. Een gespecialiseerd brandweerteam uit Overijssel gaat het gebied in om de kleine brandhaarden die er nog zijn 'uit te kloppen […]
   • 'Verdachten van gifgasaanslag Skripal bekend' 19/07/2018
    Britse onderzoekers denken te weten wie de zenuwgasaanval op oud-spion Sergej Skripal hebben uitgevoerd, meldt het Britse persbureau Press Association. Het gaat om Russen die met beelden van bewakingscamera's zijn achterhaald, heeft een bron bij het onderzoek aan PA laten weten. De personen op die beelden zijn gekoppeld aan douanegegevens over reizigers […]
   • Wekdienst 19/7: uitspraak zaak-Lieke S. en Touretappe finisht op Alpe d'Huez 19/07/2018
    Goedemorgen! Lieke S., die ervan wordt verdacht dat ze naar Syrië wilde afreizen, hoort de uitspraak in haar zaak en de renners in de Tour de France hebben een zware etappe voor de boeg. Vandaag schijnt de zon weer vaak tussen de wolken door. Het wordt 23 tot 30 graden, daarmee is het bijna overal zomers warm. De wind waait zwak of matig uit het noorden. Moe […]
   • Gewenste salaris Randstad-klanten was tijdelijk te zien voor anderen 19/07/2018
    Als je je inschrijft bij een uitzendbureau en opgeeft hoeveel geld je wil gaan verdienen, verwacht je niet dat anderen dat kunnen inzien. Toch was dat wel mogelijk bij uitzendbureau Randstad. Ook adresgegevens en mobiele-telefoonnummers waren voor onbevoegden in te zien. Beveiligingsonderzoeker Dennis Veninga van Networking4all ontdekte het beveiligingsprobl […]
   • Ook basisschooldirecteuren willen meer salaris, en gaan actievoeren 19/07/2018
    Basisschooldirecteuren gaan na de zomer voor zichzelf actievoeren. Ze zijn ontevreden met de uitkomst van de salarisonderhandelingen voor leraren. Zo verdienen in de nieuwe cao de bestbetaalde leraren meer dan de meeste adjunct-directeuren. "Het is nu tijd om voor onszelf op te komen", zegt Petra van Haren van de Algemene Vereniging Schoolleiders. […]
   • Inwoners uit rebellengebied Syrië worden geëvacueerd 19/07/2018
    In twee dorpen in de provincie Idlib in Syrië is begonnen met de evacuatie van inwoners en strijders. De dorpen al-Foua en Kefraya worden al jaren belegerd door rebellen die tegen Syrische president Assad strijden. Assad zegt in ruil voor de evacuatie honderden gevangenen vrij te laten. Meer dan honderd bussen zijn afgelopen nacht het dorp ingereden, meldt h […]