De weblogs van de NOS worden niet langer bijgewerkt.

Voor nieuws Over de NOS kunt u terecht op over.nos.nl.
Voor de overige berichtgeving kunt u terecht op NOS.nl.

Grapperhaus had NOS Nieuws al berecht

De heer Grapperhaus, advocaat te Amsterdam, beschuldigt NOS Nieuws in de Volkskrant van vrijdag 13 januari 2012 van wat hij noemt ‘trial by media’. Een greep uit zijn kwalificaties onder de kop NOS Journaal had Albayrak al berecht: de berichtgeving was ‘simpel’, ‘zonder enige nuance’, gebrek aan wederhoor, er was geen tegenonderzoek en het zou ‘nota bene op een zondagavond’ gedaan zijn ‘omdat de onderbuik de kijkcijfers bepaalt’.

Zware woorden, te meer omdat Grapperhaus de NOS lijkt te veroordelen zonder de feiten bij het verhaal te kennen.

Want de feiten zijn als volgt: begin augustus 2011 werd de NOS benaderd door medewerkers van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers. Zij beklaagden zich over de werksfeer op het hoofdkantoor. De bestuursstijl van Nurten Albayrak zou leiden tot een ware angstcultuur.

Uitvoerig checken
In de loop van de maand spreken wij met getuigen over de volle breedte van de organisatie. De meesten zijn in dienst, sommigen nog maar kort weg bij het COA. Allen eisen volkomen bronbescherming, omdat ze bang zijn dat ze repercussies van Albayrak kunnen ondervinden. Hun verhalen, onafhankelijk van elkaar verteld, zijn gelijkluidend en bevestigen de eerdere klachten. Iedereen geeft dezelfde motivatie voor zijn of haar medewerking: gekonkel speelt in het hoofdkantoor al vele jaren een belangrijker rol dan de opvang van vluchtelingen en dat moet ophouden, vinden ze. Bovendien krijgen we tientallen interne documenten in handen die het beeld ondersteunen, waaronder gespreksverslagen met vertrokken directeuren, die enkele jaren geleden zijn opgemaakt door de Ondernemingsraad van het COA.

Begin september hebben we de feiten rond, is alles uitvoerig gecheckt en leggen we onze bevindingen neer bij het COA. In een mail van 8 september, tien dagen voor de uitzending, stellen we het COA 25 vragen en we doen mevrouw Albayrak het eerste nadrukkelijke verzoek om in beeld te reageren op de beschuldigingen.

Geen reactie
Op 12 september krijgen we antwoorden van de woordvoerder van het COA en de mededeling dat Albayrak niet zal reageren. Wij stellen per mail een aantal nieuwe vragen, waarop we een dag later antwoord krijgen. Opnieuw dringen we aan op een reactie in beeld van mevr. Albayrak. Tegelijkertijd benaderen we ook de Raad van Toezicht en de Ondernemingsraad.

Op 14 september spreken twee NOS-redacteuren op het COA-hoofdkantoor met de woordvoerder over de voorgenomen publicatie. Zij geven opnieuw aan dat de NOS graag de visie van mevrouw Albayrak wil opnemen en verwerken in de uitzending. Het COA houdt vol dat mevrouw Albayrak niet wil reageren.

Op donderdag 15 september zijn we klaar voor uitzending, alle teksten staan klaar in de draaiboeken van onze uitzendingen. Maar om 16.00 uur wordt alles anders: de Miljoenennota lekt uit. Door alle reacties die dat oproept, verschuift het COA-onderwerp uiteindelijk naar zondag 18 september. De uitzending op die dag wordt begeleid door een uitgebreide verantwoording op onze site.

Daarbij publiceren we ook de uitvoerige reacties van het COA en op tv verwijzen we daar nadrukkelijk naar, op 12 september en op 13 september.

Samenvattend:
1. De NOS heeft grondig onderzoek gedaan en is niet over één nacht ijs gegaan: er zijn veel bronnen verzameld, er is vastgesteld dat deze goed gespreid zijn en onafhankelijk van elkaar spreken, de feiten zijn geverifieerd, ook bij het COA zelf, er is steun gevonden in interne documenten van het COA.
2. De NOS heeft het COA zeer tijdig geïnformeerd over de bevindingen.
3. De NOS heeft mevrouw Albayrak tijdig en herhaaldelijk de kans gegeven om in een interview op camera haar reactie op de beschuldigingen te geven.

Hoor en wederhoor
Eén van de taken van de journalistiek is om misstanden aan het licht te brengen. Naar mijn overtuiging hebben wij dat op een verantwoorde en correcte manier gedaan. Dat dit gebeurde op basis van anonieme bronnen is, gelet op het thema, logisch en noodzakelijk: de weigering van betrokkenen om hun verhaal in beeld te vertellen is het ultieme gevolg van de angstcultuur waarvoor zij aandacht vragen.

De lezer oordele uiteraard zelf, maar mijn conclusie is nu vooral dat advocaat Grapperhaus NOS Nieuws niet alleen heeft berecht zonder zich in de feiten te verdiepen, maar vooral ook door verdachte NOS Nieuws geen enkele mogelijkheid tot wederhoor te bieden.

Deel deze pagina

« Terug naar het overzicht


28 reacties op “Grapperhaus had NOS Nieuws al berecht”

 1. Gerrit zegt: 14-01-12 om 01:06

  In hoeverre wijkt deze verantwoording af van de omvangrijke verklaring die eerder werd gepubliceerd? Enne, wederhoor hoeft niet persé op camera te geschieden. Een oplettend lezer kan zien dat veel van de eenzijdige grafische geintjes worden toegelicht in ergens op een verdomhoekje van deze website gepubliceerde PDF’s. Niet echt gestalte geven aan de mores van wederhoor.

  Zoals min of meer bekend zijn de bronnen het hele jaar aan het shoppen geweest bij andere media voordat ze bij de staatsomroep (alles wat Leers roept over dit item is nieuws voor de NOS) terecht kwamen. Ook is inmiddels bekend dat ze zijn te herleiden tot één enkele directie van de organisatie.

  Maar, een hoofdredactioneel blog over een item dat een kwartaal gelden werd uitgezonden is een teken aan de wand. Net als destijds, waar rook is…

 2. J. Stevens zegt: 14-01-12 om 01:24

  Ik ben maar een eenvoudige sterveling, geen journalist en zeker geen hoofdredacteur maar moet een ‘burger’, in casu Grapperhaus als advocaat en Kroonlid van de SER (kortom: géén journalist), zich aan journalistieke codes als hoor en wederhoor houden? Daar moet De Volkskrant (wél bestaande uit journalisten) toch op letten, niet Grapperhaus lijkt me? Daarenboven is het artikel gepubliceerd in de rubriek ‘VK Opinie’ of had hij, als niet-journalist, bij het geven van zijn opinie (wellicht op uitnodiging van De Volkskrant) ook hoor en werderhoor moeten plegen en niet De Volkskrant?

  Een tweede punt: Het Gerechtshof heeft, kort gezegd, geoordeeld, zo heb ik begrepen, dat wat de NOS beweert over N. Albayrak vooralsnog onzin is. Waarom rept de NOS met geen woord over het oordeel van de hoogste feitenrechtelijke instantie in Nederland? Het betoog van de NOS doet mij denken aan dat van de schilder die een ladder geplaatst had die voldeed aan de hoogste veiligheidsnormen in de branche, hij had geschilderd met de allerbeste verf. Echt een stukje vakmanschap, zo toonde hij in een vrij lange beschrijving aan (zie NOS-artikel hierboven). Helaas stond de ladder tegen de verkeerde muur. Dat heeft de hoogste feitenrechter in Nederland (Hof) bepaalt. Dus prachtig dat relaas NOS, maar… helaas. Correcte journalistiek werkwijze (volgens jullie zelf althans) maar met de verkeerde conclusies, volgens de rechter. Of doet het oordeel van het Gerechtshof er niet toe die hoewel de zaak daar niet primair over ging, toch aangaf dat de NOS er naast zat wat een aantal belangrijke aantijgingen betreft?

  Ik ben oprecht geïnteresseerd hoe hierover bij de NOS gedacht wordt.

  Met belangstellende groet,

  J. Stevens

 3. J. Haarsma zegt: 14-01-12 om 02:40

  Dit is weer een typisch voorbeeld van de arrogantie van NOS Nieuws. Natuurlijk is er onvrede in een organisatie waar jaarlijks veel mensen noodgedwongen worden ontslagen omdat de aantallen asielzoekers per jaar fluctueren. Daarnaast komt gekonkel in elke organisatie voor, zelfs bij de publieke omroep.
  Als meneer Gelauff geloofwaardig wil zijn, dan toont hij de kijkers hier op deze site de correspondentie tussen NOS Nieuws en het COA. Zodat de kijkers zelf hun mening kunnen vormen over deze zaak.
  En verder raad ik NOS Nieuws aan om voortaan, net als ieder ander professioneel medium, te rectificeren wanneer er fouten zijn gemaakt. Dat NOS Nieuws dit stelselmatig weigert te doen zegt mij genoeg over de vermeende professionaliteit en objectiviteit van dit door de belastingbetaler gefinancierde medium.

 4. Marcel Gelauff zegt: 14-01-12 om 10:58

  @J Stevens

  Het Gerechtshof heeft zich niet inhoudelijk over de zaak of onze berichtgeving uitgesproken. Het Gerechtshof heeft alleen gezegd dat de schorsing van mevr Albayrak niet voor onbepaalde tijd mag zijn, maar een einde moet hebben.

  @ Gerrit
  Teken aan de wand? Ik reageer op een publicatie in de VK van gisteren.

 5. leon zegt: 14-01-12 om 11:53

  Ik heb begrepen dat de NOS Albayrak herhaaldelijk gevraagd heeft om te reageren.
  Zij heeft zelf afspraken met de NOS niet door laten gaan.

 6. J. Stevens zegt: 14-01-12 om 12:34

  Geachte heer Gelauff,

  Dank voor uw reactie.
  Geeft u nog antwoord op mijn andere vraag:
  => Verwijt de NOS in het bovenstaande aan Grapperhaus (schrijver VK Opinie, géén journalist) dat deze geen (weder)hoor gepleegd heeft noch andere journalistieke normen gehanteerd heeft of komt dat verwijt De Volkskrant (journalistiek medium met dito redactie) toe?

  Overigens vind ik – mijn mening – dat de NOS haar eigen rol in de arbeidsrechtelijke kwestie (hoger beroep) tussen N. Albayrak en COA te klein maakt. U bent de directe aanleiding. Een meer onderzoekende houding lijkt mij op zijn plaats: Hoe kan het dat ‘we’, volgens ons, ons aan journalistieke normen gehouden hebben (rationaliteit van het vak) en het toch zo is / kan zijn dat ‘we’ mevrouw N. Albayrak mogelijk ten onrechte geweld aangedaan hebben? Als hoofdredactie is dat wellicht een interessantere vraag die mogelijk tot leren / ontwikkelen / rationaliteitsschaamte leidt i.p.v. zeggen dat de NOS conform de journalistieke regels gehandeld heeft. Media hebben al veel macht, alleen al toegang tot media. N. Albayrak heeft dat niet. Een lerende, open opstelling voorkomt dat die mediamacht te absoluut wordt, nietwaar?

  Ik neem aan dat u beseft dat (gedwongen) rectificatie nog aan de orde kan zijn. Ook al is het een arbeidsrechtelijke kwestie tussen N. Albayrak en COA toch gaf het Gerechtshof al aan:
  “Wel overweegt het hof in dat verband – in lijn met hetgeen de Voorzieningenrechter reeds in zijn vonnis heeft overwogen – dat rehabilitatie van [appellante] zal moeten plaatsvinden indien en voor zover sprake is van een voor haar positieve uitkomst van de tot dusverre ingestelde onderzoeken door KPMG Advisory en de Commissie (inclusief het daarin te integreren onderzoek in opdracht van de Ondernemingsraad van COA).”
  Bron: LJN: BV0438, Gerechtshof ‘s-Gravenhage, 200.096.809/01

  Met vriendelijke groet,

  J. Stevens.

 7. Marcel Gelauff zegt: 14-01-12 om 13:11

  Grapperhaus hoeft formeel niets mbt wederhoor. Dat is aan hem. Ik vond het alleen erg opvallend en ook wel ergerlijk, dat hij ons oa verwijt mevr Albayrak geen kans op een weerwoord te hebben gegeven, vervolgens mij geen kans op een weerwoord geeft, maar wel feitelijke onjuistheden opschrijft. Dat heb ik willen omschrijven.
  De VK verwijt ik niets. Op een opiniepagina staan opinies. Ik heb de VK inmiddels wel een reactie aangeboden.

  U kunt er van op aan dat we over dit onderwerp op de redactie veel hebben gediscussieerd en dat nog steeds doen. En dan gaat het juist over vragen zoals u die opwerpt. Wij hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de effecten die onze publicaties oproepen en dat ervaar ik zelf ook zo. Natuurlijk willen wij een lerende organisatie zijn, maar dat zijn we ook is mijn overtuiging.
  Ik ben met u eens dat wij de directe aanleiding zijn.

  Feitelijke onjuistheden rectificeren hoort bij onze journalistieke praktijk en vind ik belangrijk. Zie bv: http://nos.nl/nos/herstel/

  Als straks ergens wordt vastgesteld dat mevr Albayrak ten onrechte is geschorst, betekent dat niet onmiddellijk dat onze publicatie onjuist of onrechtmatig was. Dat zijn twee verschillende dingen. De minister heeft haar geschorst om zijn redenen, niet de NOS.

 8. David zegt: 14-01-12 om 13:20

  Geachte heer Stevens,

  Het kost u duidelijk wat moeite, maar zou u toch willen proberen om eerst dan uw triomfantalistische gelijk te halen, wanneer dit aan de orde is? Anders dan u wellicht wenst is de huidige uitspraak niets meer dan een correctie op de schorsingsprocedure. In maart volgt een rapportage die meer inzicht geeft in het (on)gelijk van de beschuldigingen jegens mevr Albayrak. Dat lijkt me het moment om u hier weer te melden – met zwaard, of in deemoed.
  Het zou overtigens uitermate triest zijn als de NOS hier met haar bevindingen volledig naast zou zitten. Anders dan u heb ik wat moeite daarin te geloven. Ik ben benieuwd wat het onderzoek ons gaat leren.
  Tav de uitspraken van Grapperhaus; iedereen mag roepen wat hij of zij wil in dit land. En iedereen (journalisten incluis) mag zich verdedigen tegen aantijgingen, en slordigheid of moedwillige misleiding aan de kaak stellen.

 9. David zegt: 14-01-12 om 13:31

  en nog ter aanvulling; de heer Grapperhaus is niet zo maar iemand.
  Advocaat, hooleraar arbeidsrecht en lid van de SER.
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Grapperhaus

  Het is nogal wat voor iemand in zo’n positie om, naar het zich laat aanzien, ongeinformeerd zijn mening te geven.
  Het wordt steeds interessanter…..

 10. Ricardo zegt: 14-01-12 om 14:13

  Opvallend blijft dat niemand van de betrokkenen nog even het rapport aan de minister afwacht en stellingen betrekt, partij kiest en weer snel in de verdediging schiet. De strijd om het imago en de beeldvorming van relatief kleine partijen of zijdelings betrokkenen met waarschijnlijk slechts een deel van het verhaal staan voorop. Dit gebeuren is vooral weer een fraai voorbeeld van de hyperigheid waaraan ook de zogenaamd objectieve NOS niet ontkomt.

 11. C. Werker zegt: 14-01-12 om 15:53

  Meningen zijn maar meningen. Het gebeurt helaas maar al te vaak dat meningen gebaseerd zijn op onvolledige informatie. En dat lijkt hier het geval.

  Alles wat de NOS heeft gepubliceerd is namelijk juist. En dit is geen mening, het is een feit. Dus ook niet subjectief, objectief!
  Ik werk al jaren bij het COA en heb het allemaal zien gebeuren.

  Illustratief voor de werkwijze van mevrouw Albayrak is het interview met Pauw & Witteman waarin zij de ene leugen na de andere onwaarheid uitspreekt. Feiten… En die leugens heeft natuurlijk iedere oplettende coa-medewerker gehoord.
  Hoe ‘voorkom’ je een warm welkom op 1 maart 2012? :-)

  Maar goed, dat is dan ook haar bedoeling niet. Zij is slechts geinteresseerd in de ‘vergoeding’. Zij is namelijk niet dom en snapt weldegelijk dat terugkeer naar het COA geen optie is, maar weet op uiterst charmante wijze de kijker een heel andere indruk te geven. Dat is wat ze goed kan en dat blijkt onder andere uit alle reacties.
  Want wanneer de kijker/lezer/meninggever alle informatie had gehad voordat hij/zij een mening zou vormen, zou er geen verwijt gemaakt worden aan het adres van de NOS.

  De NOS zit er met zijn bevindingen niet naast, maar er boven op! Rectificatie zal niet nodig zijn.

 12. J. Stevens zegt: 14-01-12 om 19:58

  @Marcel Gelauff
  Dank u voor uw inhoudelijke, interessante reactie.

  U schrijft: “U kunt er van op aan dat we over dit onderwerp op de redactie veel hebben gediscussieerd en dat nog steeds doen. En dan gaat het juist over vragen zoals u die opwerpt. Wij hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de effecten die onze publicaties oproepen en dat ervaar ik zelf ook zo. Natuurlijk willen wij een lerende organisatie zijn, maar dat zijn we ook is mijn overtuiging.”

  Vergeef me mijn nieuwsgierigheid / ongevraagde bemoeienis met uw organisatie (NOS), maar zou het voor u, als hoofdredacteur / hoofdredactie te overwegen zijn om juíst ten aanzien van bovenstaande geciteerde passage te denken dat het bij een hedendaagse lerende en maatschappelijk verantwoordelijke NOS hoort om die discussie die nu binnen de redactie plaatsvindt, breder te trekken?
  Ik bedoel: Voor de nieuwsconsument is de interessante discussie die nu binnen de redactie plaatsvindt een ‘black box’ die zich buiten de openbaarheid afspeelt. Is het voor u denkbaar dat al in de (afwegings)discussie van de redactie stakeholders, waaronder nieuwsconsumenten, betrokken worden en dat ook die betrokkenheid / discussie met hen onderdeel wordt van het uiteindelijke ‘nieuws’? Dus is verdergaande transparantie & openbaarheid inzake het redactionele / journalistieke afwegingsproces bij de NOS mogelijk?

  @David
  In eerste instantie had ik de rechterlijke uitspraak (hof) zelf niet gelezen. Vandaar ook dat ik schreef: ‘zo heb ik begrepen’. Ik excuseer me voor mijn eventuele, voor u, aanstootgevende (triomferende) toon. Net als u ben ik vooral benieuwd wat het onderzoek ons gaat leren. De reputatie van N. Albayrak lijkt ondertussen al beschadigd. Dat de heer Grapperhaus ‘niet zo maar iemand is’, weet ik, zoals uit mijn eerste reactie blijkt. Toch is hij i.i.g. géén journalist.
  De vraag die u opwerpt is nu, vrij vertaald door mij, in hoeverre het leerstuk van de ‘Garantenstellung’ gaat in het geval van Grapperhaus (als advocaat, hoogleraar, etc.) met betrekking tot het hanteren van journalistieke regels en normen. De heer Gelauff heeft in een reactie op mijn vraag aangegeven hoe hij daar t.a.v. Grapperhaus in casu naar kijkt. Interessant!

 13. Marcel Gelauff zegt: 14-01-12 om 20:47

  @ J. Stevens

  Dank ook voor uw reactie!

  Het resultaat van onze discussies is onze berichtgeving. En die berichtgeving komt voort uit het afwegen en checken van het nieuws of de vermeende nieuwsfeiten die ons bereiken. Dat is de verantwoordelijkheid van de redactie.
  Waarbij we ons steeds weer vragen stellen als: wie zijn onze bronnen, wat is hun belang, hoeveel bronnen zijn er en spreken ze elkaar misschien na, kunnen we hun beweringen verifieren, wat is het effect van eventuele berichtgeving, zowel maatschappelijk als voor individuen etc?
  Het is dus altijd een besluit per onderwerp en per moment.

  Gedetailleerder op uw verzoek ingaan, zou betekenen dat onze bronnen misschien herleidbaar worden. En zal ik nooit doen. Dat betekent niet dat ik niet verder wil discussieren of niet transparant wil zijn, maar er is een hele duidelijke grens.

  En verder realiseer ik me dat u het als kijker niet kunt weten als wij besluiten om iets niet uit te zenden, omdat we niet overtuigd zijn bv of de eventuele effecten mogelijk onevenredig achten.

 14. Brave Hendrik zegt: 15-01-12 om 13:55

  Interessant om deze discussie te lezen. Ik zie, maar wie ben ik, een journalist die probeert om ethisch en feitelijk correct te handelen, in een situatie waar dat heel lastig is.

  Daarnaast zie ik reacties van lezers die, en opnieuw mijn interpretatie, vooraf al bepaald zijn. De argumenten worden gezocht bij de stelling dat de NOS Nieuwsredactie arrogant en zelfingenomen is.

  Paar waarnemingen:
  1. J. Steven reageert alleen op die zaken die hem uitkomen. De reactie van C. Werker wordt keurig genegeerd.
  2. Meneer Grapperhaus hoeft zich niet aan journalistieke principes te houden, want hij is geen journalist. Hij is echter wel, zoals aangegeven een persoon met een zekere positie en daarmee heeft hij een verantwoordelijkheid. Zijn woord heeft meer gewicht dat dat van een willekeurige Gerrit of Hendrik. Als hij vervolgens de NOS beticht van een aantal zaken, is het – al was het alleen uit algemene normen en wederzijds respect, wel zo netjes geweest om niet zelf te doen wat hij de ander verwijt, of tenminste dit duidelijk te vermelden.

  Het COA heeft het moeilijk. Een krimpende organisatie met een enorm moeilijke taak. Het management van een dergelijke organisatie moet voor het goed functioneren, gedragen worden door die organisatie. Duidelijk is dat mevrouw Albayrak dat niet wordt. Het zou zo mooi zijn als zij dat zelf inzag en daar de consequentie van nam.

  If you find yourself in a hole, stop digging!

 15. John zegt: 15-01-12 om 23:54

  Trial By Media

  Dit zou ik graag iets breder willen trekken.

  “Trial by media” is een interessante term of benadering.
  Het eerste dat ik leerde in mijn rechten-studie was dit.

  “Recht is dat wat goed en billijk is.”

  Nieuws behoort objectief te zijn zodat wij zelf kunnen besluiten wat wij
  er van vinden na afweging van de feiten.
  Kort door de bocht gefabriceerde verslaggeving wegens tijdgebrek ?,
  Wat dan bijna eindeloos wordt herhaald meerdere keren per dag of dagenlang.

  Een eventuele trial bij de media hoort dus eigenlijk ook goed en billijk te zijn.

  Meer en meer is dit minder het geval.

  Wij dienen kennelijk beschermd te worden van verschrikkelijke berichten die
  “paniek” kunnen veroorzaken of ongewenste effecten bewerkstelligen..

  Als een grote pappa die zijn kinderen beschermt lijken wij tegenwoordig te worden voorgelicht of niet te worden voorgelicht vanuit dat pespectief.
  Anderen zouden de term censuur daarvoor gebruiken.

  Wij hebben namelijk het recht is mijn bescheiden mening om te weten, zonder de
  “gegoede vader of rechter rol” die via trial of media tot stand komt en toegepast lijkt te worden en dus bepalend is voor wat wij denken of er van vinden.

  Dit vormt een fikse discrepantie met het recht op eerlijke volledige
  alsmede objectieve verslaggeving. Er lijkt eerst een trial te zijn waarbij de “rechter” beoordeelt wat en hoe het op het schermpje komt en wat we mogen snappen en wat niet.
  Dit laatste is alleen geldig voor diegenen die zich niet nader of nader kunnen verdiepen in
  het desbetreffende onderwerp. Dat spreekt dus al voor zich……….

  De media is zich bewust van de effecten van berichtgeving op de samenleving en besteed liever een kwartiertje (maal 10) aan een hoofddoekje dan aan meer belangrijker onderwerpen.
  Een wereldwijd probleem is dit aan het worden wordt de media gemanipuleerd door de
  nieuwe wereld orde ?

  Dit alles is niet goed en het is niet billijk.

  John van Prooijen.

 16. John zegt: 16-01-12 om 19:57

  Kan er iets veranderen bij de NOS ? Door John van Prooijen.
  16-01-2012

  Open verzoek aan de NOS hoofdredactie een nieuwe weblog. te openen.
  De onvrede over de mainstream media neemt wereldwijd toe.
  Niet alleen de Occupy beweging heeft grieven over de media en beweren dat de
  media in handen is van de 1%, maar ook individuen kunnen niet langer werkeloos
  toekijken en ondernemen actie.

  Sommigen starten hun eigen alternatieve media, Micha Kat is hier een voorbeeld van
  Met zijn JBTV bijvoorbeeld.

  Media voelt dit zeker al via dalende kijkxijfers. Hllary Clinton merkte laatselijk nog
  op “there is an infowar going on and we are loosing it”.
  (Er is een informatie oorlog aan de gang die we verliezen)

  De vraag is dan wie is “we”.
  Is het waar dat mainstream media verantwoording schuldig is aan de 1% ?
  Voorheen werkte overheden uit naam en in opdracht van het volk nu lijkt het meer en meer
  erop dat overheden luisteren en in opdracht handelen van de allerrijksten en dus de 1%.

  Een cutsel uit de weblog -Grapperhaus had NOS Nieuws al berecht-
  bracht mij op het volgende. Hier eerst het citaat…..

  (…)Want de feiten zijn als volgt: begin augustus 2011 werd de NOS benaderd door medewerkers van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers. Zij beklaagden zich over de werksfeer op het hoofdkantoor. De bestuursstijl van Nurten Albayrak zou leiden tot een ware angstcultuur.(…)

  Ik vraag mij af als mensen van de diverse NOS redacties de hoofdredactie of uit het volk zouden
  zeggen dat zij zich beklagen over de werksfeer, angstcultuur alsmede de bestuurlijke logheid
  bij de NOS -waarbij ik bij voorbaat het argument
  dat het volk daar niets over zou kunen weten afwijs als onbewezen feit- zou de NOS dan ook
  landelijk TV nieuws items daarover maken ?

  Kan iemand uit het volk ook verzoeken bijvoorbeeld een weblog te openen om te kijken wat de trouwe kijkers er van vinden ?
  Wat hun reactie is en welke dingen er naar voren komen in de discussie die er zou kunnen ontstaan ?

  Zijn de klachten van Anonymous terecht ? Zonder te zeggen of ik het wel of niet eens ben
  met Anonymous uberhaubt ben ik het zeker eens met de lange lijst items uit het wereldnieuw
  waar de NOS of ook RTL geen berichtgeving over doet.
  Zie voor jezelf……..
  http://www.youtube.com/watch?f.....V8PYwYI6hQ

  Zoals ik al aangeef in deze weblog lijkt het erop dat de “rechters van trial by media” wat men
  zelf een stevige discussie noemt op de redactie (…)Allen eisen volkomen bronbescherming, omdat ze bang zijn dat ze repercussies kunnen verwachten(…) inderdaad een vonnis vervaardigen over berichtgeving en wat wel en wat niet behandeld wordt en ook hoe.
  Je kunt natuurlijk je baan verliezen, want door slimme selectie en velen weg te selecteren uit de maatschappij en tot werkelozen te bombarderen zijn er alternatieve werknemers genoeg die je plek op kunnen vullen.

  Daarin heeft het hoofd of de chef redactie natuurlijk grote invloed die op hun beurt zich weer
  moeten verantwoorden of op het matje geroepen worden door de directie.

  Ook een angstcultuur dus !

  Een bericht over get hoofdoekje van de koninging met dure life coverage maar niemand heeft door
  dat het totaal niet lijkt op een Burka of Niquaab. Prachtig vond ik het om te zien hoe haar
  vorstelijk verzet zich uitte door gewoon haar hoed eronder op te houden waardoor het op geen
  enkele manier leek op geen van beiden. Maar een foto had minder duur geweest en minder minuten
  bericht erover had ook wel gekund er zijn immers ernstigere zaken dan een weggelopen koe of de
  uitreiking van een prijsje inclusief life coverage en transport van de gehele crew.

  Hoeveel live coverage wordt er vervaardigd in verre vakantielanden die nooit het scherm halen ?

  Kunnen er niet beter wat werkelozen aangetrokken worden voor dat geld die diepte jounalistiek
  kunnen bedrijven en dingen kunnen onderzoeken ? Moet er altijd ellenlange ondervragingen van burgers ingevoegd worden ? Vaak met nutteloze bijfrages ?

  Heeft Anonymous gelijk ? Heb ik gelijk ? Zeggende dat de werksfeer onmogelijk is geworden
  met als rode draad de angstcultuur je baa op het spel te zetten als je klagelijk bent ?
  Of nog zwaarder als je klokkenluider bent vanuit de NOS organisatie ?
  Bijvoorbeeld over de besteding van geld ?

  Zo een opname is vaak afgeraffeld in een paar uur maar dan ben je daar toch in kaboel of rykjavik,
  New York of al dat wat dies meer zij over de hele wereld dat is fun !
  Laat men zich nog wel beperken in die fun ? Moet de NOS niet ook bezuinigen net als de overheid
  politie en onderwijs ? Zonder dat dat de werkelijke kwaliteit schaad ?

  Kan dat ? De tijden van welvaart zijn toch over ?

  Bezuinigings tv zonder banquet en wijntjes feestjes en luxe werkvacanties.
  Sober en weer terug achter het buro in diepte onderzoek naar alle zaken die Anonymous zo geweldig
  vanuit het buitenland analyseert over de NOS.

  Over de bankiers, NWO, Bilderberg, van Rompuy, EU parlament, chemtrails, alternatieve kankeronderzoeken, kunstmatige werkelooshed, woningentekort, fraude, corruptie, demmink,
  Beatrix en de shell vervuilingen ipv haar hoedjes etc..

  Is het trial by media of is het MEDIA ON TRIAL ???

  John van Prooijen.

  johnvanprooijen7@gmail.com

  MVG

 17. peter zegt: 17-01-12 om 12:44

  albayrak is de zoveelste graaier waar de wereld geen nut aan heeft.
  de wereld draait niet meer om geld, winst maken is fout.
  de wereld heeft zorg nodig en stabiliteit,net als zijn bewoners.
  1 wereld ,1 land, 1 verantwoordelijkheid, leefbaarheid voor alles en iedereen

 18. Pim zegt: 17-01-12 om 15:52

  De NOS is te prijzen omdat zij deze vermoedelijke misstanden in de openbaarheid brengen. Het lulverhaal dat er overal wel “iets” aan de hand is etc. slaat nergens op. Het is inmiddels een bekend verschijnsel dat allerlei foute types zich in de zachte sector proberen te verrijken omdat toch niemand iets durft. Dat gaat een tijdje goed, maar uiteindelijk zijn er gelukkig de journalisten die dit aan de kaak stellen. Als mevrouw Albayrak haar werk goed zou doen dan ontstaat er niet een breed gedragen beeld van mismanagement en zelfverrijking. Albayrak heeft echter maar een uitweg, nl die van de tegenaanval. Zie je overal gebeuren, of je verdwijnt via de achterdeur, met of zonder straf, of je probeert met een grote bek en een gladde advocaat je gelijk alsnog te halen. Dat gaat in dit geval niet gebeuren, maar omdat de toezichthouders volledig gefaald hebben, is er een kans dat Albayrak er nog met een leuk bedrag mee weg komt. Laten we hopen dat de NOS hier een mooi en duidelijk verslag van maakt, waarin goed naar voren komt hoe slecht management toch lucratief kan zijn. En mevrouw Albayrak zou zich flink moeten schamen en in het NOS journaal haar excuses aan de belastingbetalers moeten maken. Primetime.

 19. Zoals ik de “Uitspraak Haagse hof in spoedappel van Albayrak tegen COA, Den Haag, 10-1-2012″ lees (als niet-jurist weliswaar), zie ik daar absoluut niet in staan dat mevrouw A. vrijgesproken of gerehabiliteerd wordt door het gerechtshof. Er lijkt mij meer sprake van (een) procedurefout(en) ton opzichte van de CAO van het COA, en de conclusie dat een deel van het onderzoek niet specifiek gericht is op mevrouw A.
  Dus waar gaar deze discussie hier over? NOS-je veroordelen voor het brengen van nieuws? Een deel van de reacties is mijns inziens nogal voorbarig. Laten we eerst het eindresultaat van de lopende onderzoeken maar afwachten alvorens van alles “definitiefs” te roepen…

 20. Jos zegt: 17-01-12 om 18:29

  Ik denk dat de NOS zich wat beter had moeten realiseren dat het COA zich in een zware reorganisatie bevindt waarbij een groot deel van het personeel gedwongen dient te vertrekken. In zo’n situatie zijn er grote aantallen gefrustreerde, boze en klagende medewerkers rond die maar al te graag (anoniem) naar de pers lopen om hun gal te spuien. Ik heb het nare gevoel dat de NOS kritiekloos achter deze medewerkers is aangerend en niet beseft heeft dat je dit soort verhalen met een flinke korrel zout moet nemen. Wat er uiteindelijk aan klachten naar buiten is gekomen gaat niet verder dan vage algemeenheden, concreet wordt het nergens.

 21. Bart zegt: 18-01-12 om 14:20

  Cultuur is de neerslag van de activiteiten van de mens.

  de Heer Grappenhaus en Mevrouw Albayrak zijn helaas voorstanders van een werk en leef cultuur welke anderen kunnen beschadigen.

  Goed dat een laatste ‘redmiddel ‘ is ingezet voor de ontmanteling van een heerschappij welke uit, intimidatie, klatergoud en zelfverrijking bestaat..

  Helaas zijn er nog vele en zeer velen van deze excessen in de maatschappij, waar de NOS alleen al een dagtaak zou hebben, met 8 uur zendtijd per dag, om dit te bloot te kunnen leggen.

  Als kritische burger : Proficiat NOS !

 22. J. Stevens zegt: 18-01-12 om 16:27

  Er is hier een tekstwisseling ondertekend door J. Stevens. Dat is NIET de J. Stevens die bij het COA werkt!!!!!!

 23. Daan zegt: 24-01-12 om 02:38

  Het is duidelijk dat er iets niet goed gaat binnen het COA. Ik vind het geweldig interessant hoe de NOS denkt op deze manier een bijdrage te leveren aan de oplossing. U heeft een maand lang geluisterd naar de verhalen en inlichtingen van een hoogstwaarschijnlijk nog altijd klein deel van de organisatie, en u geeft dan, als het item af is, de tegenpartij de gelegenheid te reageren. Ik ben het helemaal met de heer Grapperhaus eens. Er is geen enkele sprake geweest van degelijk wederhoor. U kunt niet verwachten dat u binnen een gespannen organisatie, wat het COA duidelijk is, zo te werk kunt gaan. U had dit veel genuanceerder aan kunnen kaarten. U blaast te hoog van de toren met uw angstcultuur. Getuige de reactie van de echte heer Stevens op dit blog is daar nu in ieder geval sprake van. Los van feit of die sfeer al bestond, dit was niet de manier om het aan te pakken. Nu is er een volledig onwerkbare situatie ontstaan en dat zal ook nog wel even zo blijven. Het feit dat vrijwel niemand, de politiek niet en u zelf wel als allerlaatste een kritische kanttekening kan plaatsen is deprimerend. De rechter hanteert gelukkig nog wetten van voor deze tijd van totale hysterie, maar als we zo door gaan kan dat niet heel lang meer duren.

  Sowieso valt het me op dat u alleen maar in de verdediging bent op dit blog. Zonder ook maar iets van zelfreflectie te tonen. Nergens iets dat ook maar in de verste verte lijkt op een visie voor de toekomst van de NOS. Kort geleden schopte een dwaas een voetballer onderuit, VIJF minuten hoofditem achtuurjournaal, dik een week lang mee doodgegooid. En ik houd van voetbal en vind ook dat dit op het journaal thuishoort, maar dit was buiten alle proporties. Uw visie is de waan van de dag. Het feit dat u daar totaal geen besef van heeft draagt bij aan de angstcultuur binnen Nederland en zoals nu in het klein binnen het COA. Kijkt u eens naar de BBC zou ik zeggen, of zelfs RTL doet het beter.

  En dan mag deze er ook nog bij. Tijdens de burgeroorlog in Libië liet u de gevolgen van de daden van de Ghadaffi aanhang zien. De beelden lieten een totaal afgebrand huis zien waar de journalist naar binnen loopt om de verbrande lijken te filmen. De BBC snijdt het filmpje op het moment dat de cameraman voor de deuropening staat, met deze beelden is overduidelijk wat er is gebeurd. U koos ervoor de kijker wel mee te nemen door de deuropening om in te zoomen op de mensenresten. Net zoals in eerste instantie de doden bij Alphen aan de Rijn op uw website verschijnen, die u wel vervolgens snel weer van de website verwijderd. Dit soort fouten maak je niet. Maar toch iets van zelfreflectie lijkt het wel, ook al is het veel te laat. Waarschijnlijker is dat u zich rotgeschrokken bent van de reacties en daarom tot handeling bent overgegaan en de foto’s heeft verwijderd.

  Het is belangrijk om de verschrikkingen van het nieuws te tonen, maar als het te heftig wordt distantieert de kijker zich alleen maar van het onderwerp, zeker als het over Afrika gaat. De krachtigste nieuwsbeelden geven de verschrikking weer zonder in te zoomen. Neem de foto van het verbrande meisje in Vietnam. Verschrikkelijke foto maar zonder leeggelopen oogkassen of hopen gesmolten vet. Met dat laatste bereikt u niets. Zo die moest ik even kwijt, ik was me al een tijd aan het opwinden.

 24. Daan zegt: 24-01-12 om 02:44

  “Wel overweegt het hof in dat verband – in lijn met hetgeen de Voorzieningenrechter reeds in zijn vonnis heeft overwogen – dat rehabilitatie van [appellante] zal moeten plaatsvinden indien en voor zover sprake is van een voor haar positieve uitkomst van de tot dusverre ingestelde onderzoeken door KPMG Advisory en de Commissie (inclusief het daarin te integreren onderzoek in opdracht van de Ondernemingsraad van COA).”
  Bron: LJN: BV0438, Gerechtshof ‘s-Gravenhage, 200.096.809/01

  Lees ik nu pas, dat zou toch wat zijn.
  En de reactie van John wil graag onderstrepen. Spijker op de kop.

 25. Martin van Veen zegt: 30-01-12 om 02:06

  Geachte heer Gelauff,

  İnmiddels heb ik de klacht, ingediend door Albayrak, via de website van NRC gelezen. Vreemd dat de nos-website geen link heeft tot de klacht.
  Als de berichtgeving van de NOS inderdaad zo correct zou zijn, zoals u vaker beweerde, waarom heeft de NOS dan gelijk een zelfonderzoek ingesteld na de bekendmaking van de klacht. Kennelijk zat in de klacht genoeg aanleiding die een intern onderzoek noodzakelijk maakte. Voor u als hoofdredacteur moet het wel pikant zijn. De klacht zit vol met de goede argumenten dat de NOS de mening van een groep medewerkers heeft weergegeven en niet de feiten en helemaal niet de reactie van het coa. Ik ben het volledig eens met de kritiek dat de NOS hier feitelijk onjuist, eenzijdig en tendentieus heeft gehandeld. Erkennen en rectificeren. Dit is wat past bij een publieke omroep. Anders is hier sprake van nutteloze incompetente boulevard journalistiek a la telegraaf.

 26. Martin van Veen zegt: 30-01-12 om 02:19

  Ik lees nu de reactie van John en ben ‘t er helemaal eens. Met 1 toevoeging:
  NOS maakte een heisa van de salaris van Albayrak.
  Binnen de NOS zijn er enkele bestuurders en presentatoren die ver boven de balkenendenorm een salaris verdienen. Wie gaat daar een uitzending over maken? Wil Gelauff misschien uitleggen waarom de ene salaris in publieke sector wel interessant is en andere (NOS) niet om te berichten?

 27. Marcel Gelauff zegt: 30-01-12 om 17:58

  @ Martin van Veen

  Bij de NOS verdient niemand meer dan de Balkenendenorm. U verwart de NOS mogelijk met andere omroepen.

 28. John zegt: 30-01-12 om 19:22

  Ik vind de balkenendenorm een beetje teveel voor het achterhouden van nieuws en dus en of het censureren daarvan.
  Media on trial…….is dat mogelijk ?
  De rechter vragen om accuraat nieuws ?
  Welke advocaat durft ?

  johnvanprooijen7@gmail.com

  John.

Geef een reactie

 

  • Weblog Hoofdredactie

   Dit is het weblog van de hoofdredactie van NOS Nieuws. Die bestaat uit hoofdredacteur Marcel Gelauff, plaatsvervangend hoofdredacteur Giselle van Cann en de adjunct-hoofdredacteuren Aletta Oosten en Bart Leferink.
  • Reageren?

   Reacties op dit weblog zijn uiteraard van harte welkom.
   Wel is er een aantal spelregels:

   1) Alle reacties worden gemodereerd. Wij doen dat zelf. Het kan soms even duren voordat een reactie geplaatst wordt.

   2) Let op: Eenmaal geplaatst blijft geplaatst. Bijdragen aan een discussie worden door ons niet achteraf verwijderd, ook niet op verzoek. Schrijf dus geen dingen waar u later spijt van kunt krijgen.

   3) De blogs zijn een platform voor reacties en discussie, geen uitlaatklep voor scheldkanonnades. Houd het aub beschaafd. Reacties die beledigingen of scheldwoorden bevatten worden niet geplaatst.

   4) Houd het ook zakelijk, dat wil zeggen: niet nodeloos op de man spelen.

   5) Alleen inhoudelijke reacties op het onderwerp van een blogpost worden geplaatst. Met andere woorden: blijf on-topic.

   6) Het is de bedoeling dat reacties de discussie bevorderen. Steeds weer hameren op hetzelfde punt heeft geen zin, tenzij met nieuwe argumenten.

   Reacties die niet aan de spelregels voldoen worden niet geplaatst.
  • RSS NOS Nieuws

   • Nederlandse aids-pioniers: 'We zagen alleen dat wie besmet was, doodging' 21/07/2018
    Maandag gaat in de RAI in Amsterdam de grote internationale aids-conferentie van start. In 1992 vond dezelfde bijeenkomst ook in de hoofdstad plaats. Die was destijds op het laatste moment van Boston naar Amsterdam verplaatst, omdat de Verenigde Staten weigerden om mensen met hiv/aids toe te laten. Onder de deelnemers in 1992, en deels ook nu, zijn vier aids […]
   • Tientallen containers van schip gevallen in haven Rotterdam 21/07/2018
    In de haven van Rotterdam zijn vannacht zo'n 40 lege zeecontainers van een binnenvaartschip gevallen en in het water terecht gekomen. Dat gebeurde in de Amazonehaven op de Maasvlakte. Bij het laden en lossen van het schip ging iets mis, waardoor de tientallen containers in het water terecht kwamen. Wat er precies fout ging is niet duidelijk. Medewerkers […]
   • Wekdienst 21/7: Koningsdag (in België) en een nieuwe metro in Amsterdam 21/07/2018
    Goedemorgen! In Amsterdam wordt de Noord/Zuidlijn feestelijk geopend en bij de zuiderburen vieren ze dat Filip vijf jaar op de troon zit. Het wordt vrij zonnig, maar er kan vooral in het zuiden en oosten weer een enkele bui ontstaan. Op de meeste plaatsen blijft het verder droog. Het wordt tussen de 25 en 30 graden. Moet je de deur uit? Dit is het overzicht […]
   • Motief dader steekpartij Lübeck nog altijd onduidelijk 21/07/2018
    Het is nog altijd onduidelijk waarom een man gistermiddag in de Duitse stad Lübeck instak op mensen in een volle bus. Bij de steekpartij raakten tien mensen gewond, onder wie een man en vrouw van 21 uit Friesland. Vijf passagiers moesten naar het ziekenhuis, drie van hen zijn er slecht aan toe De dader, een 34-jarige Duitser die in Iran is geboren, heeft ove […]
   • Lowbudgetfilm over kankermedicijnen raakt gevoelige snaar in China 21/07/2018
    De Chinese fantasyfilm Asura, met een budget van 100 miljoen euro, werd deze week al na twee dagen uit de bioscopen gehaald vanwege tegenvallende bezoekersaantallen. Ondertussen is de slechts 300.000 euro kostende productie Dying to Survive nu al een van de best bezochte films van het jaar in China. De net afgestudeerde studente Zhan 'er Sun komt net de […]
   • Burberry verbrandt voor miljoenen aan kleding: 'Het mooie verhaal is weg' 21/07/2018
    Wie aan Burberry denkt, denkt aan luxe en exclusiviteit. En dat wil het Britse modehuis graag zo houden. Zo graag, dat het bedrijf afgelopen jaar voor tientallen miljoenen euro's aan eigen producten heeft verbrand. Onverkochte kleding, accessoires en parfum ter waarde van omgerekend 31 miljoen euro gingen in vlammen op. En dat gebeurt vaker: de afgelope […]