De weblogs van de NOS worden niet langer bijgewerkt.

Voor nieuws Over de NOS kunt u terecht op over.nos.nl.
Voor de overige berichtgeving kunt u terecht op NOS.nl.

Weblog Klimaat

 • Dierentuin geen Ark van Noach

  Alex van HooffVanwege het enorme verlies aan biodiversiteit wordt er wel eens gesuggereerd dat dierentuinen dan maar de ‘moderne Ark van Noach’ moeten zijn. En inderdaad, bepaalde diersoorten die in het wild al waren uitgestorven konden dankzij succesvolle fokprogramma’s van dierentuinen van de ondergang worden gered. Het Przewalskipaard en de wisent (Europese bizon) zijn daar sprekende voorbeelden van.

  1 reactie Lees verder →

 • Onze vork is een machtig wapen

  Marianne Thieme (Foto: Partij voor de Dieren)We kunnen het ons niet permitteren onze natuur- en milieudoelstellingen in de ijskast te zetten. Als we de biodiversiteitcrisis niet aanpakken, dan kost ons dit niet alleen miljarden euro’s per jaar, maar zal dit ook ingrijpende gevolgen hebben voor onze samenleving.

  21 reacties Lees verder →

 • Twee cruciale procenten

  arnoldvanvliet3In de Nederlandse natuur is een spectaculaire volksverhuizing gaande. Doordat de gemiddelde temperatuur de afgelopen jaren vergelijkbaar was met die van Lyon 30 jaar geleden, nemen warmteminnende soorten in aantal toe en verdwijnen koudeminnende soorten (voor recente ontwikkelingen: zie hier).

  1 reactie Lees verder →

 • Het kanariepietje in de mijn

  Biodiversiteit in een Amerikaans museum (Foto: Dano/Flickr/CC 2.0/byBiodiversiteit – de veelheid aan planten en dierenleven – is door de miljarden jaren van het aardse bestaan regelmatig vrijwel weggevaagd. Door komeetinslagen, door enkele te heftige en slecht gecoördineerde vulkaanuitbarstingen en nu dan voor het eerst door een medediersoort die wat al te hebzuchtig aan het plunderen geslagen is.

  4 reacties Lees verder →

 • De energie van Rutte-1

  kerncentraleWat beoogt het kabinet-Rutte met de aangekondigde Green Deal met de samenleving? Zit er een addertje onder het gras bij de koppeling tussen ondergrondse CO2-opslag en de vergunning voor een nieuwe kerncentrale? En hoe veel geld komt er nu écht beschikbaar voor duurzame energie?

  10 reacties Lees verder →

 • Kernenergie is een overbodig risico

  Protest tegen kernenergieIn het debat rondom de veiligheid van kerncentrales staat de ontploffing van de kerncentrale in Tsjernobyl in 1986 vaak centraal. Tegenstanders van kernenergie wijzen op de ernstige gevolgen van deze ramp, terwijl voorstanders betogen dat het hier om een oude Sovjetcentrale ging en dat dit soort gammele centrales in het Westen niet worden gebouwd. De kans op een dergelijke ramp buiten de voormalige Sovjet-Unie zou daardoor verwaarloosbaar klein zijn.

  14 reacties Lees verder →

 • Kernenergie is niet perfect, maar wel stap in goede richting

  Kerncentrale in het Duitse Gundremmingen (Foto: flickr.com)Ron Wit benadert het broeikaseffect in zijn gastblog van 16 april wel erg instrumenteel. Als de politiek maar een CO2-emissieplafond instelt komt het allemaal wel goed. Maar het vaststellen van een emissieplafond is natuurlijk alleen maar een beleidsinstrument; bedrijven moeten er vervolgens wel wat voor doen! Van de beschikbare opties is het handelen in CO2-emissierechten misschien wel de slechtste, omdat dit de arme landen die geen andere keus hebben dan het gebruik van fossiele brandstoffen uit de markt drukt.

  15 reacties Lees verder →

 • De onvervulde behoefte van ‘schone’ kernenergie

  kernenergie300Jan Leen Kloosterman van de TU Delft bestempelt kernenergie in zijn gastblog van 14 april als ‘schone en goedkope elektriciteit’. Het is jammer dat Kloosterman nog steeds beweert dat kernenergie goedkoop is en geen antwoord heeft op het feit dat de kerncentrales die thans overal ter wereld worden gebouwd, afhankelijk zijn van staatssubsidies.

  9 reacties Lees verder →

 • Kernenergie is goedkoop en onvermijdelijk

  Aanleg van een nieuwe kolencentrale op de Maasvlakte (Foto: ANP)Het lijkt erop dat Mirjam de Rijk van Natuur en Milieu mijn gastblog niet goed heeft gelezen. Nergens stel ik immers dat er in Nederland een tekort aan elektriciteitproductie zal ontstaan. Integendeel, Mirjam heeft gelijk met de stelling dat in Nederland volop gebouwd wordt aan nieuwe kolencentrales.

  26 reacties Lees verder →

 • Kernenergie in Nederland is overbodig en ongewenst

  Protest van Greenpeace in de Hofvijver tegen kernenergie Jan Leen Kloosterman van de TU Delft stelt in zijn weblog van 6 april dat kernenergie noodzakelijk is omdat anders een tekort aan elektriciteitproductie in Nederland zal ontstaan. Niets is minder waar.

  19 reacties Lees verder →