De weblogs van de NOS worden niet langer bijgewerkt.

Voor nieuws Over de NOS kunt u terecht op over.nos.nl.
Voor de overige berichtgeving kunt u terecht op NOS.nl.

Klimaatverandering: Afrika wil geld zien

3465388778_566260e2b1_bAan de gevolgen van klimaatverandering, zoals toenemende droogte, zijn nomadische volken zoals in het noorden van Kenia slechts voor een klein deel zelf schuldig. Dat kleine deel betreft dan voornamelijk de uitputting van de bodem, met name door houtkap.

Aan de industriële uitstoot van broeikasgassen zoals CO2, stoffen die het klimaat kunnen veranderen, hebben de nomaden zelf uiteraard nauwelijks of geen deel. Sowieso geldt voor heel Afrika dat het slechts in zeer geringe mate hieraan bijdraagt. Terwijl het armste continent ter wereld hiervan wel enorme schade zal ondervindt.

Behalve van verwoestijning door toenemende periodes van droogte heeft Afrika ook met andere milieuproblemen te maken. In sommige gebieden bijvoorbeeld is juist sprake van steeds hevigere regenval. Door dat alles wordt het ook steeds moeilijker de landbouwproductie op peil te houden, iets waardoor het continent voedsel en inkomsten verliest.

Daarom ook hebben Afrikaanse regeringsleiders onlangs gepoogd om tot een gezamenlijke opstelling te komen voor de klimaatconferentie in Kopenhagen. Hun belangrijkste eis is eenvoudigweg deze: geld. Jaarlijks wil Afrika tientallen miljarden euro’s ontvangen ter compensatie van de kosten die door klimaatverandering moeten worden gemaakt.

Het is voor Afrika belangrijk om met één stem te kunnen spreken. Ongetwijfeld zal het land daarbij ook steun krijgen van andere landen in het zuiden van de wereld, die economisch in opkomst zijn, zoals Brazilië en India. Toch is de kans dat het benodigde geld richting Afrika zal gaan al vrijwel net zo klein als de kans dat het geld zorgvuldig, eerlijk en voor de juiste doelen zal worden besteed.

Deel deze pagina

« Terug naar het overzicht


18 reacties op “Klimaatverandering: Afrika wil geld zien”

 1. Fliegender Holländer zegt: 25-09-09 om 08:01

  Met dat laatste (De kans, dat het geld zorgvuldig, eerlijk en voor de juiste doelen zal worden besteed) is al de reden te noemen, waarom de kans, dat het benodigde geld richting Afrika zal gaan. De “Eerste Wereld” zou mogelijk best ertoe bereid zijn, Afrika financieel te ondersteunen – is altijd beter, als dat opnieuw hordes naar Europa trekken. Echter, “we” hebben geleerd, dat helaas teveel van ontwikkelingsgelden op de verkeerde plaatsen terechtkomen. En geld in een bodemloze put werpen – dat kunnen we in Europa ook! Spaart tijd en energie, het direct hier te doen en niet eerst geld naar Mugabe et al. over te maken om dan vast te stellen, dat niks bij de bevolking terecht komt.

 2. bas zegt: 25-09-09 om 10:05

  De Afrikaanse regeringen willen geld zien

  Maar of het geld gebruikt wordt om de problemen aan te pakken, dat is natuurlijk de vraag.

  Corrupte regimes moeten niet geholpen worden, op geen enkele manier

 3. Jannenman zegt: 25-09-09 om 10:20

  Ja, ja… dus daar gaat het over.

  Dit is nu het zoveelste artikel deze week over klimaatverandering. Steeds wordt er dan voorbij gegaan aan het feit dat klimaatveranderingen een normaal verschijnsel zijn en geinsinueerd, soms ronduit gezegd dat er een lineair en causaal verband is met CO2 uitstoot. Dat IS niet zo. Blijkbaar kiest u ervoor al die, al dan niet onderbouwde verhalen te negeren. Ik kan u moeilijk met de haren bij de grafieken slepen en u opleiden tot een beta wetenschapper hier.
  Wat verder opvalt is dat het veranderende klimaat door CO2, volgens uw zeggen, blijkbaar uitsluitend negatieve resultaten geeft en dan ook nog uitsluitend in Afrika. Fijn dat u nu toegeeft dat het een politieke keuze is, zoals ik al oordeelde over de milieubeweging in reactie op de aankondiging. Het heeft dus niets te maken met wetenschap, maar met zielige negertjes die weer ‘geholpen’ moeten worden, onder het mom van naastenliefde, een ‘linkse’ natte droom doordrukken en daarmee volken vernielen.
  Mensen trappen steeds minder in die leugens meneer Broere.

 4. Alexander Bouwens zegt: 25-09-09 om 10:29

  Dit doet me een beetje denken aan de discussie rondom de slavernij waar ze een paar jaar geleden ook even geld voor wilden zien.

  Gelukkig kunnen ze zelf hun handen in onschuld wassen.
  Wie hebben er nou uitgebreide ontbossing toegestaan?
  Of overbegrazing in semi-aride gebieden?
  Overbevissing, waardoor koraalriffen vernietigd raken?
  Verkeerde irrigatie, waardoor vruchtbare bodems verzilten en uiteindelijk verwoestijnen.
  Gelukkig komen mijn peultjes en boontjes nog altijd uit Kenia waar nu zo’n droogte heerst en waar men moeite heeft genoeg voedsel te produceren.
  Ik ben blij dat de regering van Kenia euro’s belangrijker vindt dan afdoende voedselproductie voor de eigen markt.

  Nee, Afrika is altijd gezegend geweest met goed integer bestuur, dat is ook de reden dat de Aziatische landen een stuk minder succesvol zijn,.. oh nee, hoe dan ook ze hebben inderdaad volledig recht op compensatie.
  Ik zal alvast mijn bijdrage leveren, een dikke middelvinger, die kunnen ze krijgen.

 5. Bert Westera zegt: 25-09-09 om 10:34

  Klimaatveranderingen zijn van alle tijden. Dit is niet iets nieuws. De toename van CO2 blijft maar stijgen en we zien de laatste 10 jaar de temperatuur licht dalen. Is er ueberhaupt wel een relatie CO2 en klimaat?
  Is dit geen nieuws, ja zelfs heel goed nieuws? Waarom blijven linkse mensen maar volharden aan IPCC rapporten, rapporten die in aanleg gebaseerd zijn op aannames. In al die rapporten die de laatste jaren zijn uitgekomen, worden de eerder gedane voorspellingen afgezwakt of middels een andere woordkeuze geformuleerd.

 6. Jeanet Schuurman zegt: 25-09-09 om 10:39

  Klimaat heeft niets met links en rechts te maken: dit staat op de website van de VVD over klimaat:

  Klimaat
  Sinds de film van Al Gore An inconvenient truth is uitgekomen, is het klimaat hot. De VVD is van mening dat we onszelf niet moeten verliezen in deze hype en er met verstand over moeten nadenken.
  Ondanks de onzekerheid over de oorzaken, symptomen, gevolgen en de aard van klimaatverandering, houdt de VVD er rekening mee dat de mens in ieder geval voor een deel verantwoordelijk is voor de klimaatverandering. Als er nu niets gebeurt, kunnen de problemen in de toekomst groot zijn. Vanuit het voorzorgsbeginsel moet er daarom worden gekozen voor een pakket van maatregelen. Behalve de voorzorgsmaatregelen, zijn er ook nog andere redenen voor het nemen van maatregelen. We gebruiken nu veel fossiele brandstoffen, maar wil Nederland wel zo afhankelijk zijn van de energievoorziening van politiek instabiele olieregio’s? Bovendien is het eind van de voorraden ook daar al in zicht.

  Om de klimaatverandering aan te pakken moet op internationaal niveau worden samengewerkt, want CO2-uitstoot is grensoverschrijdend. Wel moeten we oppassen dat de middelen om het doel te bereiken haalbaar en betaalbaar zijn. Daarom moeten we als Nederland niet altijd voorop willen lopen in Europa, want de haalbaarheid en betaalbaarheid moeten reëel zijn.

  De VVD pleit voor een aanpak bij de bron: we moeten bijvoorbeeld onze aandacht richten op schonere en zuiniger auto’s en mensen moeten zuiniger met energie leren omgaan. Innovaties en onderzoek naar duurzaamheid is van belang. Ook zullen we – zover mogelijk en voor zover beschikbaar – moeten overschakelen op een energiemix van wind-, bio-, zonne- en kernergie. Tot slot zullen er aanpassingen moeten plaatsvinden om de directe gevolgen van temperatuurstijgingen op te vangen. Te denken valt daarbij aan het versterken en verhogen van dijken of opvangruimte reserveren voor meer rivierwater.

 7. bas zegt: 25-09-09 om 12:09

  Ik heb nooit beweerd dat de VVD recht is, al vind ik sommige punten rechts. Daarnaast is een politieke partij geen wetenschappelijke bron.

  Politiek is iets waar mensen met een beta opleiding / denkwijze een hekel aan hebben. Gekonkel, het gaat niet om de waarheid, maar om wie hem brengt, daar houden beta’s niet van.

  Maar om de klimaatrapporten te interpreteren moet je wel beta denken. Daar zit hem de kneep – net als met het kernenergie probleem, overigens

 8. Jannenman zegt: 25-09-09 om 13:07

  Natuurlijk gaat de VVD niet dwars in tegen de norm; dat kost stemmen. Los daarvan zijn er allerlei belangen die meespelen in wat een politieke partij naar buiten brengt aan standpunten.
  Je vraagt ook iets dat niet kan. Ik kan niet bewijzen dat er géén verband is tussen CO2 en temperatuurstijging, maar die bewijslast ligt ook niet bij mij. De bewijslast ligt bij de wetenschappers die pleiten voor dat verband. Zij moeten bewijzen dat er een causaal verband is dat ook nog significant is. En dat is niet gebeurd.
  Ook ik zeg niet dat er géén verband is, sterker nog, ik denk dat er wel een verband is en dat mag nog oorzakelijk zijn ook, maar niet significant. Natuurlijk hou je zoveel mogelijk rekening met veranderende omstandigheden, maar daar is hier geen wetenschappelijke basis voor. Dwz, niet in de mate waarin dat gebeurt. Los daarvan ben ik ook voor zuinigheid, voor alternatieve energiebronnen, maar dat moet zijn om de juiste redenen en niet omdat een boel mensen iets denken te zien dat er, vooralsnog niet is. Ik denk dat je het standpunt van de VVD wellicht ook in dat kader moet zien.
  Hoe dan ook, het was niet ‘rechts’ dat af kwam zetten met ‘milieu’. Het was een groep wetenschappers ooit, waarna het thema werd opgepikt door ‘links’. Aangezien ‘milieu’ iets is van ons allemaal, moest ‘rechts’ wel mee, om zetelverlies te compenseren. Dat doet niets af aan het feit dat ‘links’ de gekste stappen wilde zetten en nog altijd zet. (ik kom zelf uit ‘links’ en ‘milieu’ Jeanet, dus ga mij niet vertellen wat voor mensen dat zijn, hoe zij denken, waarop ze zich baseren, enz.)

  Daarnaast, goed punt van bas; de bulk aan beta wetenschappers (zeker die mensen die goed zijn in hun vakgebied) houden zich helemaal niet bezig met politiek. Die zijn continu bezig met hun vak en publiceren hun resultaten in een vakblad, waarna ze gewoon verder gaan met waarmee ze bezig zijn. De categorie roepers die overtuigd zijn van voornoemd verband, zijn veelal mensen die met vooringenomen standpunten een studie zijn gaan doen, maar ja, studies zijn tegenwoordig ook politiek correcte zaken geworden. Dat is blijkbaar belangrijker dan wetenschap. En dat is ook wel verklaarbaar.

 9. duivjuh zegt: 25-09-09 om 23:39

  Klimaat gekte is inderdaad niet perse een linkse ziekte. Feit is wel dat links in de klimaat gekte DE mogelijkheid ziet om het vrije markt principe een zware slag toe te brengen onder het mom van alle offers voor moedertje aarde. Maar het is niet meer dan ordinaire politieke indoctrinatie, met inmiddels facistische trekjes.
  Want we MOETEN waanzinnige hoeveelheden geld inleveren in de vorm van belastingen om onbewezen luchtfietserij na te streven. We mogen niet meer kiezen van de groene tirannetjes, hun wil is wet.

  Nu weer een beetje droogte in Kenia, pfft het zou wat. Enig idee waarom die mensen vroeger nomanden waren? Omdat door regelmatige, natuurlijke, cyclische niet door de mens veroorzaakte veranderingen de gebieden in de wereld en dus ook in Kenia veranderen. Van relatief vruchtbaar, naar een dorre droge vlakte. En die mensen, de nomaden dus, die wisten dat en daarom waren het nomaden, dan trokken ze weg naar gebieden waar beter te leven viel. Deden ze al 1000-en jaren en nu niet meer want het nomaden leven is best zwaar, dus in een goede tijd opgebouwd bestaan op 1 plek geef je dan niet meer snel op. Dus niet is het kommer en kwel. Dat is lastig.

  Maar de klimaatgekte, die wordt steeds wreder en fictiever. De NOS doet daar helaas, maar wel in de lijn der verwachting, vrolijk aan mee. Want het volk is niet zo slim als die mensen die bij de NOS bijvoorbeeld het radio 1 journaal maken, of het 8 uur nieuws voorlezen, of van de belastingcenten fijn een rondje Groenland mogen maken. Allemaal om het volk te onderwijzen hoe de “world according NOS” er uit ziet, danwel dient uit te zien.

  Dus feiten zijn ondergeschikt aan de waarheid, of een regionaal verschijnsel wordt gepresenteerd als een mondiale catastrofe. Let maar op deze week komt er weer een malloot verkondigen dat de aarde WEL steeds warmer wordt want het was best een mooie zomer in NL en het is wel errug droog de laatste weken in NL.
  Maar dan Groenland, de NOS heeft geconstateerd (feit) dat er langs de kust (regionaal verschijnsel) van Groenland minder ijsoppervlak is.

  Wat de NOS niet onderzoekt of verslaat is hoe het gehele eiland (nog steeds regionaal, maar groter dan een smalle strook langs de kust) ervoor staat op bevroren watergebied. Want dan zou de NOS moeten rapporteren (feit) dat de dikte van de ijs en sneeuwlaag verder van de kust vandaan aanzienlijk toe is genomen.
  Google maar eens op “Greenland Icecap” of “Dye-2″. Dat is een aardig verhaal over een radar site gebouwd zo’n 40 jaar geleden tijdens de koude oorlog. Het geval was enkele tientalle meters hoog. Is gebouwd ruim boven de grond vanwege de jaarlijkse sneeuwval van een paar meter. Door de jaren is het bul zo’n dertig meter opgehoogd en inmiddels al 20 jaar verlaten. Het staat er nog steeds maar zal vrij snel onder sneeuw en ijs verdwijnen. Dus een gebouw van zo’n 20 meter hoog, en wat zo’n 30 meter is opgehoogd is in 40 jaar tijd, dankzij global warming, bijna onder bevroren water verdwenen. Ook satelliet foto’s tonen dat de dikte van de ijs/sneeuwlaag gemiddeld zo’n 5 cm per jaar toenemen op Groenland.
  http://icecap.us/images/upload.....Rising.pdf

  En Al Gore, …… tja zijn persoonlijk vermogen werd voor de presentatie van zijn knutselbedrog geschat op een paar miljoen dollar. In middels wordt zijn persoonlijk vermogen geschat op ruim 150 miljoen dollar en rising ….. hem levert de klimaatgekte kennelijk een hoop geld. Mij gaat het helaas een substantieel deel van mijn salaris kosten. Over geld willen zien geproken!

 10. klimaathype, de grootste oplichting van het millenium. follow the trail of the money! Wie worden er wijzer van het opwarmingsverhaal? Wie roepen het hardst dat er een probllem is?
  1. het is niet waar, het is al 10 jaar aan het afkoelen
  2. KNMI meet al jaren te hoge temperatuur
  3. begin 20e eeuw kon je in een houten boot om de noordpool varen, was er toen ook teveel CO2?

  lees klimatosoof.nl en zoek zelf naar de waarheid. Je wordt opgelicht. Kies maar: wees een schaap en luister naar de wolven, of denk zelf en zoek de informatie die nodig is te oordelen!

 11. Bart zegt: 27-09-09 om 08:51

  Jawel ik hoorde gisterenavond van mijn bron in Nairobia dat men veel regen verwacht, iedere Keniaan in de straat kan je vertellen dat dit de oorzaak van El Nino is,Er zijn verschillende regen seizoenen o.a. in Oost Afrika, en afhankelijk van temperaturen, stromingen in de oceanen, luchtstromingen en hoogtes is er dus meer of minder neerslag.
  De overige 240 verschillende analyses van even zo vele klimaat wetenschappers is nog niet aan de orde in Oost Afrika, maar het monitoren van de NOS van enige vierkante kilometers droge gebieden in Oost Afrika zal de verwarring alleen maar groter maken.
  Het is big very big business , en geeft een ander type paniek en sensatie radio en televisie verslaggeving ,dit in tegenstelling tot RTL boulevard met de heer Albert Verlinde.
  Ik denk dat de klimaat paniek ook als oorzaak heeft de vele experts welke de laatste 20 jaar met thermometers en camera’s de weide wereld intrekken, en inzichten krijgen d.m.v. het beeldmateriaal dat de aarde een levend iets is, en de aarde zich niet zal laten leiden door verontwaardigde wetenschappers en journalisten welke willen bepalen, waar het niet of wel zou moeten regenen, poolkappen welke smelten en elders weer aangroeien.
  Een soort marktwerking in het regiseren van klimaat paniek , gedragen door zowel links als rechts !
  De handel in Co2 emissie is dan weer business , hoeveel Co2 stoot u dagelijks uit ???

 12. Erik zegt: 28-09-09 om 16:41

  Lieve mensen nog an toe!

  Er is nog steeds veel twijfel of we wel of niet verandwoordelijk zijn voor de enorme klimaats verandering die er op dit moment aan het plaats vinden in de wereld.
  Nee het is de schuld van de media,van links,het is de eclips van de zon,die overgins maar een 1/2 graad bij draagt en in het niet valt bij gemeten waarden van nu +/-,, 3,5 graad stijging,,nee de bekende golfstick grafiek is oook niet waar hoor ik net,,, maar wat is er dan toch aan de hand?In Frankrijk maken de wijnboeren zich er wel druk over(zie Nova Archief).Gletsers trekken zich terug met grote snelheid en zg klimaat computer modellen blijken niet accuraat te zijn in hun voorspelling qua tijd,het gaat allemaal veel sneller dan gedacht.
  Kijk even in je huis rond en probeer iets te vinden wat niet geproduceerd is zonder dat er co2 bij vrijgekomen is,,het zal je niet lukken!
  Keek laatst in mijn kledingkast en zag op eens al die dikke truien die ik vroeger (15 jaar geleden)nog regelmatig droeg,en daaronder vond ik (nog niet bij gekomen van de schrik),mijn schaatsen terug.
  Het is ook niet waar dat er in de Waddenzee diversen tropies georienteerde visachtige prima gedijen!Ze zijn hier naar toe gebracht als ballast door vrachtschepen en weer “losgelaten” langs de nederlanse kust.
  En het is allemaal onzin dat al die wereldleiders zich gaan verzamelen in Kopenhagen om over het klimaat te praten,,het is allemaal bang makerij!en zo is het.
  Voor iedereen die geintresseerd is in klimaat en wetenschap raad ik aan een tijdje naar ZDF-dokukanaal en Arte te kijken,zit helaas niet in de UPC achtigen pretpakketen als ik me niet vergis.

  Echt er is niets aan de hand in het land van de “Age of Stupid”

  Grt:Erik

 13. Jannenman zegt: 29-09-09 om 11:26

  Stupid zijn mensen die te stom zijn om zelf goed na te denken; die uitsluitend denkbeelden herhalen van dubieuze en subjectieve bronnen, die geen hoofdzaken van bijzaken kunnen onderscheiden, die geen verbanden kunnen leggen, die geen feitenkennis hebben.

  Vroeger leefden er leeuwen in Nederland. Vroeger kon je naar Engeland lopen, vroeger was jij nog niet zo vet als nu, daarom had je die dikke truien.
  Eind middeleeuwen was er nog een kleine ijstijd. Klimaten veranderen altijd. Dat heeft niets te maken met onze CO2 uitstoot.

 14. ja – het is natuurlijk óók mogelijk dat de aarde van binnenuit opwarmt. Onder het aardkorstje (dat verhoudingsgewijs net zo dik is als de schil van een ui) is het namelijk nogal warm hè.

  En waar maakt de wereld zich druk om? Om de kredietcrisis. Wanneer het niet zo tenenkrommend zou zijn zou je er op z’n Jolings om gaan gieren.

  Ik zeg maar zo: dit alles is de prijs die we voor de technologische vooruitgang betalen.

  Maar de rekening moet nog komen ….

 15. Dat de aarde zo snel opgewarmd wordt had ik niet verwacht
  Maar als op de eerste plaats naar onz zelf,en landen om
  ons heen hoeveel wij aan kooldyoxide uistoten dan is dat
  eigenlijk niet zo verwonderlijk,maar ik wacht met span-
  ning af hoe dat er over,+-20 a 30 jaar er uit zal zien op
  deze aardbodem ?? 09-10-05 E.B.

 16. L. Langeweg zegt: 07-10-09 om 22:43

  Het wordt nog steeds voorgesteld dat CO2 toename de oorzaak is van temperatuurstijging. Terwijl al onomstotelijk wetenschappelijk aangetoond is dat het andersom is: eerst stijgt de temperatuur, daarna het CO2 gehalte.
  Bovendien is door satelietmetingen van de afgelopen 10 jaar aangetoond dat de globale temperatuur niet of nouwelijks iets gestegen is.

  Op de site van een groep klimatologen -Friends of Science- is hier veel informatie over te vinden. Inclusief interesante video’s.

 17. L. Langeweg zegt: 07-10-09 om 23:22

  Dit zeggen klimatologen zelf over deze zaak (inclusief in video’s):

  http://www.friendsofscience.org/

 18. Jeanet Schuurman zegt: 18-10-09 om 14:13

  Lees dan vooral ook dit:
  http://www.knmi.nl/faq_klimaat/oorzaken/index.html

Geef een reactie