De weblogs van de NOS worden niet langer bijgewerkt.

Voor nieuws Over de NOS kunt u terecht op over.nos.nl.
Voor de overige berichtgeving kunt u terecht op NOS.nl.

Selectief winkelen?

Hans LabohmEvenals eerder Gerrit Hiemstra en vele anderen verwijt Bart Strengers mij ‘selectief winkelen’ (in het Engels: ‘cherry picking’) omdat ik deze grafiek heb laten zien:

 

hadleygrafiek

Ik heb begrip voor hun bezwaren. Toch heb ik bewust voor deze grafiek gekozen om aan te tonen dat alle klimaatalarmistische verhalen over een steeds snellere stijging van de wereldtemperatuur niet kloppen met de feiten (en evenmin met de uitkomsten van de klimaatmodellen) en dus als ‘propaganda’ en misleiding dienen worden gekwalificeerd. Waarom publiceert de officiële klimaatvoorlichting deze grafiek niet? Van het CPB en het CBS verwachten we toch ook actuele informatie?

Bart Strengers heeft een aantal reeksen van oppervlaktetemperaturen laten zien. Ik zelf geef echter de voorkeur aan satellietmetingen boven oppervlaktemetingen omdat deze betrouwbaarder zijn. In de literatuur kan men uitvoerige beschouwingen vinden over wat er allemaal mankeert aan oppervlaktemetingen. Maar de satellietmetingen beginnen pas in 1979. Dus voor de periode daarvóór moeten we het met oppervlaktemetingen doen.

Bart Strengers presenteert deze grafiek:

Ter toelichting op zijn grafiek schrijft Bart Strengers onder meer: ‘De bottom-line is dat over de lange termijn de temperatuur in alle reeksen stijgt (overigens óók in de satellietreeksen) en dat het afzwakken van de opwarming in de afgelopen 10 jaar helaas geen reden is om aan te nemen dat klimaatverandering niet bestaat.’

Om misverstand te voorkomen: er bestaat geen verschil van mening tussen Bart en mij over het bestaan van klimaatverandering. Klimaatverandering is van alle tijden. Klimaatverandering is de norm! We zijn het zelfs met elkaar eens over het feit dat er (tot voor kort) opwarming is geweest. Waar we het niet met elkaar over eens zijn is de vraag die opwarming voor een belangrijk deel door CO2 (van welke oorsprong dan ook: natuurlijke of menselijke) wordt veroorzaakt. Waar we het ook niet over eens zijn, is of we de komende tijd verdere opwarming moeten verwachten.

Onderstaande grafiek geeft een aardig beeld van de ontwikkeling van de temperatuur en CO2 sinds 1895.

Hier zien we ook de afname/stabilisering van de temperatuur (in de VS) over het laatste decennium. Daarvóór is inderdaad sprake van een stijging. Geen wonder, want de kleine ijstijd eindigde zo rond 1850. We zien voorts een correlatie tussen CO2 en temperatuur gedurende een betrekkelijk korte periode van 1975 – 1998. Voor andere perioden zien we die niet.

We zien ook dat de stijging van de CO2–concentratie iets toeneemt, maar (en dat is niet te zien op het plaatje, maar wel in een nauwkeuriger grafiek op deze website: http://www.climate4you.com/GreenhouseGasses.htm#Atmospheric carbon dioxide (CO2)): die stijging vlakt af sinds 2005.

grafiek3

Dat is dus in strijd met wat we vaak van klimaatalarmisten horen, namelijk dat de CO2–concentratie exponentieel zou stijgen. Bovendien rijst de vraag hoe dat kan. Immers, in 2005 was er nog geen economische crisis met minder energieverbruik en CO2–uitstoot. Er moet dus iets anders aan de hand zijn. Maar wat?

De conclusie die ik uit deze grafiek trek is dat er op deze tijdschaal geen significante correlatie is tussen CO2 en temperatuur. Voor de afgelopen tien jaar geldt dat natuurlijk nog in versterkte mate.

Science settled?
Bart schrijft aan het eind van zijn bijdrage: ‘Veel interessanter dan bovenstaande discussie is de vaststelling dat de meeste wetenschappers onderkennen dat we nog steeds veel niet begrijpen van het klimaatsysteem (en daarover ook veel publiceren), maar dat niettemin het klimaat verder zal opwarmen. Als het mee zit met een graad of 2. Als het tegenzit, kunnen we uitkomen op 5,5 graden warmer dan nu! Dat hou ik toch liever niet onder de pet.’

Als niet-klimatoloog kan ik de logica van deze passage niet volgen. Als men erkent dat men nog steeds niet veel begrijpt van het klimaatsysteem, hoe kan men er dan zo zeker van zijn dat het klimaat verder zal opwarmen? En hoe verhoudt zich deze uitspraak tot dat wat we altijd uit klimatologenland hebben gehoord? ‘The science is settled. All scientists agree!

Bij de bestudering van de literatuur blijkt dat de wetenschappers het niet met elkaar eens zijn. Sommigen verwachten op korte termijn weer snelle opwarming. Anderen (waaronder óók aanhangers van de menselijke broeikashypothese) verwachten die pas over 10 à 20 jaar.

Politiek doof
Weer anderen (in het bijzonder astrofysici), http://www.dagelijksestandaard.nl/2009/10/16/abdussamatov-verwacht-een-nieuw-maunder-minimum/, verwachten verdere afkoeling in de komende decennia tot een nieuw Dalton– of zelfs Maunder Minimum. Maar in het gros van de media horen we alleen maar de ‘global warmists’. En de politiek blijft doof voor andere geluiden.

PS: Na de ‘hockeystick’–affaire, zie hier: http://www.uoguelph.ca/~rmckitri/research/Climate_L.pdf, ontwikkelt zich nu weer een nieuw schandaal – dit keer over praktijken bij de CRU (’Climatic Research Unit’) van de ‘University of East Anglia’, die temperatuurgegevens levert aan het IPCC. Gebleken is dat medewerkers van de CRU onder meer data hebben gemanipuleerd, hebben geweigerd collega-wetenschappers inzage te geven in wetenschappelijk materiaal en publicaties van klimaatsceptici in de ‘peer-reviewed’ literatuur hebben weten te blokkeren – allemaal doodzonden in de wetenschap. Zie: http://www.dagelijksestandaard.nl/2009/11/20/hackers-onthullen-bedrog-en-manipulatie-van-het-%e2%80%98hadley-climatic-research-centre%e2%80%99/


In de rubriek ‘Wetenschapper versus scepticus’ gaan econoom en auteur Hans Labohm en wetenschapper Bart Strengers, werkzaam bij het Planbureau voor de Leefomgeving, in de aanloop naar de klimaatconferentie van 7-18 december elkaar in discussie over klimaatverandering. Op maandag verschijnt de bijdrage van Hans Labohm, op donderdag reageert Bart Strengers, waarna het op maandag weer de beurt is aan Labohm om te reageren.

Hans LabohmHans Labohm is onafhankelijk econoom en auteur, gespecialiseerd in klimaatvraagstukken. Samen met Dick Thoenes en Simon Roozendaal is hij co-auteur van Man-Made Global Warming: Unravelling a Dogma. Hij is voorts (kritisch) ‘expert reviewer’ van het IPCC, het internationale VN-klimaatpanel.

Deel deze pagina

« Terug naar het overzicht


66 reacties op “Selectief winkelen?”

 1. John van Dokkumburg zegt: 23-11-09 om 09:32

  Wat is klimaat ?

  teperatuur
  neerslag
  wind
  zon …

  .. en/of is dat de mate van – levenskans (rijkheid) -

  noemt u maar

  A – Eerst corrigeren , wereld Klimaat is niet in een grafiek te generaliseren en zijn volledige onzin analyses omdat elk oppervlakte gebied zijn eigen klimatologisch reactieve karakter heeft , zie de (on)natuurlijke situaties per aardlokatie , denk aan Africa – grote droogtes terwijl op andere lokaties veel vaker grote regenbuien vallen . Deze neerslag levels tegen elkaar wegstrepen is pas winkelen met feiten .. zo ook met de temperatuur .

  B – Grafieken met een tijdschaal van voor de industrieele ontwikkeling kunnen onmogelijk aan de huidige beschaving ( va 1880 ) klimatologische aangeschoven worden .. en daarom deze oudere gegevens niet mbt toekomstige verwachting in zowel wereld alsook op lokaal klimatologisch niveau toegepast kunnen .

  C – Laberatorium proeven geven op CO2 voldoende bewijs om te concluderen – dit voor klimaat opwarming zorgt .

  D – Dat zelere mate van CO2 goed voor planten is is met de huidige kenns bewijsbaar aangetoont maar dat een oververhoudig gezond is is twee .. gelet op uren zonlicht , bodemsamenstelling en de hoeveelheid neerslag is het absoluut niet zeker om te weten of dezen op het totale groeiplaatje uiteindelijk voordelig effect sorteren . Goed mogelijk dat groei de weg kwijt raakt want het kan ook een spurt tot crisis overleving zijn waarna uiteindelijk vroegtijdige uitputting volgt
  Ook onderlinge scheve biologische leef verhoudingen ontstaan bv gras reageerd namelijk minder “”gestimuleerd”" op verhoogde CO2 dan de bomen .

  E – later …

 2. Peterspam zegt: 23-11-09 om 10:21

  Alarmisten maken de allom bekende misvatting. Wanneer er sprake is van correlatie dan zegt dit niets over causaal verband.

  De heer Labohm toont dit overtuigend aan.

  Hoe ouder mijn oma wordt hoe meer haren ik verlies!

 3. Marco zegt: 23-11-09 om 13:02

  Ik snap niet dat Hans Labohm nog steeds durft te verwijzen naar Abdussamatov. Ik heb ooit een discussie gehad met Hans Labohm waarin hij eerst stelde dat er geen enkele scepticus is die ontkent dat CO2 een broeikasgas is. Voilà, Abdussamatov is er dus zo één. In een andere draad in deze discussieserie kwam T2000, één van Hans Labohm’s cheering crowd, met een quote van Abdussamatov over opwarming op Mars. Die quote liet echter zien dat Abdussamatov totaal niet bekend is met het klimaat op Mars en de observaties daar. Let wel, we hebben het hier over een astrofysicus! En dan moeten we geloven dat deze man weet welke invloed de zon heeft op het aardse klimaat? Sorry, maar hij zal toch echt eerst moeten laten zien dat hij überhaupt verstand heeft van het klimaatsysteem (op aarde en op mars) voordat iemand hem ook maar enigzins ernstig zou moeten nemen.

  Nog schandaliger is dat Hans Labohm wenst de inhoud van de gekraakte e-mails zeer selectief te interpreteren. De zogenaamde ‘scepticus’ die besluit om bij voorbaat al te besluiten wat de uitkomst dient te zijn. Zo gaat het in de e-mail discussie NIET om het uitsluiten van skeptische artikelen (die zijn er ook genoeg), maar het uitsluiten van skeptische artikelen met fundamentele fouten, die in de literatuur zijn gekomen door manipulatie van het peer-review systeem.
  Ook wenst Hans Labohm bij het noemen van “niet toegang geven tot data” niet te vermelden dat het hier gaat om 1) niet toegang geven tot data die onderhavig zijn aan diverse contracten; 2) niet toegang geven tot data aan mensen die als enig doel hebben het aanvallen van de integriteit van wetenschappers; 3) niet toegang geven tot data die bewerkt is door in de literatuur beschreven methodes en waar de ruwe data ook vrijelijk beschikbaar is (ofwel: het kan gewoon herhaald worden, moet je alleen wel wat werk verrichten).

  De “cherry picking” van Hans Labohm is ook te zien door zijn keuze om het temperatuurprofiel van de VS (2% van het totale aardoppervlak) te vergelijken met de CO2 toename. Waarom neemt Hans Labohm niet de grafiek van de GLOBALE temperaturen die Bart Sprengers laat zien? Simpel, omdat dan de correlatie met CO2 opeens een stuk groter wordt.

 4. ingo zegt: 23-11-09 om 13:05

  zik heb nog geleerd dat wanneer de aarde opwarmt er meer water verdampt en dus meer regen gaat vallen. En voor de pool zelf , maakt -20 of -15 niet uit.
  Er valt dus meer regen in de buurt van de polen, dat weer voor een afkoeling zorgt. Hierdoor zou het ijs weer verder kunnen optrekken en na die 100-en jaar kan je dus een ijstijd verwachten.

  Verder is het ook wel aardig dat de zon elke 11 of 12 “herstart”, maar wanneer dit (ong in 2011) niet gebeurd en er een periode met minder zonactiviteiten is ook een ijstijd kunnen verwachten. spannend hoor.

  Wat betreft de CO2, dat is niet de enige factor die bepaald of er een opwarming komt, dus deze grafieken zijn totaal niet relevant. Wel speelt het een rol. Maar de mens is wel verantwoordelijk voor de extreme toename aan de uitstoot van CO2. En hier kunnen we verantwoordelijkheid voor nemen en deze laten verminderen. Maar dit betekend niet dat de stijging niet door blijft gaan.

  Maar het blijft een interessante discussie

 5. Marco zegt: 23-11-09 om 13:08

  Peterspam: ik raad je aan om eens de ‘sceptische’ verklaringen te bekijken. Daar is correlatie met andere waarnemingen (zonnevlekken, GCR, PDO, etc.) de meest gebruikte tegenargumentatie. Bij CO2 hebben we een mechanistische verklaring, we kennen zelfs de waarde. We kennen ook binnen redelijke grenzen de invloed van diverse andere invloeden (zonnevlekken/intensiteit, ENSO, PDO, NAO, aerosolen, wolken). Zonder CO2 kunnen we de temperatuurtoename NIET verklaren, tenzij we fysisch gezien onmogelijke invloeden toewijzen aan allerlei andere factoren. De PDO (maar ook ENSO en NAO) kan bijvoorbeeld niet op lange termijn de aarde opwarmen, omdat het slechts warmte rondpompt. Dat wil zeggen, er ligt een fysische verklaring achter de correlatie.

 6. John van Dokkumburg zegt: 23-11-09 om 13:14

  @Peterspam , causaal verband betekend het ene is de oorzaak van het andere . Correlatie wanneer er een liniaire samenhang bestaat tussen twee reeksen van meetingen / gegevens . Uw zin zou dus betekenen dat u de analyse van Hans Labohm over 10 jaren de volmaakte acht terwijl de voorliggende perioden voor u volstrekt niets te betekenen zouden hebben .

  Verder nog los van het feit dat ik een wereld grafiek als ultime conclusie niet zal willen accepteren , is er wel degelijk door alarmisten een verband gelegt .. maar wanneer u slechts met zulke grafiekjes uw gelijk wenst te halen maar niets van de grotere weersverbanden begrtijpt wens ik u veel succes in uw verder .. onderzoek …

  Wat omas ouderdom en uw haar betreft , ik zie geen redelijk verband .. word u zelf dan niet ouder , wat een onzin , wat heeft haar leeftijd met uw processen te maken .. men kan ook zeggen , toen oma echt ouder werd kreeg ik pas veel langere haren .. waarom kreeg u toen pas langere haren , omdat het voor u in deze situatie moeilijker werd om wekelijks naar de kapper te kunnen gaan ?? want in dat verband begrijp ik het !

 7. Hans Labohm zegt: 23-11-09 om 13:37

  Marco,

  Tja, ja, die correlaties toch.

  Dit vind ik wel een leuke grafiek:

  http://www.enchanted-soul.com/solar.gif

 8. Gerrit Hiemstra zegt: 23-11-09 om 14:37

  Dit blog van Labohm is opnieuw een voorbeeld van de methode die sceptici hanteren: zoeken naar gegevens die hun overtuiging ondersteunen en vervolgens het verhaal vele malen herhalen (een bekende debating “trick”). Doel: mensen een rad voor de ogen draaien en verwarring zaaien.

  De eerste grafiek: gewoon weer met het zelfde verhaal beginnen. Wel van het CPB en het CBS verlangen om met actuele informatie te komen en zelf de grafiek bij januari 2008 laten stoppen terwijl de informatie er gewoon is. Waarom niet die laatste dik anderhalf jaar ook laten zien? Wanneer gaan jullie die grafiek eens updaten?

  De tweede grafiek, die van Bart Sprengers. Labohm geeft hierbij gewoon toe dat hij informatie selecteert! Waarom? Gewoon, omdat hij nu eenmaal voorkeur heeft voor satellietmetingen. Waarom? Omdat anders het sceptische verhaal niet klopt. Kom op, zeg!

  Dan het CO2-verhaal. Opnieuw de oorzaak van de CO2-stijging ter discussie stellen, terwijl al honderden keren is uitgelegd dat dat door de mens komt, bijvoorbeeld hier: http://www.realclimate.org/ind.....ctivities/

  Dan komt weer de grafiek op de proppen die volgens Labohm een “aardig beeld geeft van de ontwikkeling van de temperatuur en CO2 sinds 1895.” Dat doet die grafiek juist NIET. Wederom mensen voor de gek houden met een oud verhaal dat al eerder ontmaskerd is als fake.

  Tenslotte een nieuwe grafiek. Nou, die is pas echt overtuigend (not). Oei, oei, oei, ja, ik zie hem! Eindelijk een daling op het eind! Zie je hem zakken? Tsjongejongejonge!
  Helaas, opnieuw de oude “trick”: mensen voor de gek houden met selectieve informatie. In de grafiek staat namelijk de stijging van de stijging van de CO2-concentratie van de atmosfeer. En op het eind van die grafiek is volgens de sceptische inzichten een daling van de stijging van de stijging (nee, dat is geen typefout!) van de CO2-concentratie te zien. Ja, zo krijg je altijd wel te zien wat je wilt zien.

  En nog ziet Labohm geen correlatie tussen de temperatuur en de CO2-concentratie. Nou, die hoef je ook niet te “zien”, maar die kun je uitrekenen. Ben Lankamp heeft dat al eerder gedaan en kwam uit op een zeer significante waarde (R=0,76). Maar nee, dat dondert niet, gewoon blijven ontkennen, wat er ook gebeurt.

  Dit is de sceptische methode:
  - formuleer een overtuiging
  - selecteer informatie die bij die overtuiging past (de informatie hoeft niet eens relevant te zijn)
  - hang een verhaal op met een wetenschappelijk sausje
  - bij kritiek steeds dezelfde argumenten aanhalen (ook als die al vele malen ontkracht zijn)
  - maak de discussie steeds breder tot niemand er meer iets van snapt
  - begin vervolgens weer van voren af aan

  Gerrit Hiemstra

 9. Gerrit,
  Ben Lankamp heeft de correlatie tussen co2 en temperatuur tijdens de ijstijden uitgerekend, en dat is een totaal ander mechanisme (uitgassing als gevolg van temperatuurtoename) dan het broeikaseffect (absorptie van infrarood door CO2 toename).
  lees dit nog maar eens rustig door:
  http://members.casema.nl/erren.....owmuch.htm

 10. Marco zegt: 23-11-09 om 14:59

  @Hans Labohm:
  Ach wat leuk, de Deense GCR connectie (je vreemde link laat me niet uit het lood slaan). Ten eerste is dit Noordelijke hemisfeer landtemperatuur, ten tweede houdt de correlatie helemaal op na 1980.
  http://members.shaw.ca/sch25/F.....s_CO2.html
  Ik heb maar bewust een link van een ‘sceptische’ organisatie genomen (de “Friends of Science”, net zoiets als de “Deutsche Demokratische Republik”)

 11. W.J. van Hoek zegt: 23-11-09 om 15:05

  Deze discussie met de zelfbenoemde ‘sceptici’ heeft niets met feiten te maken zoals zij dat zelf wel suggereren. Reagerend op het artikel van de heer Labohm, kan ik alleen zeggen dat hij hier slechts schijnbaar (!) over ‘feiten’ spreekt. De context van klimaatverandering bestaat echter ook uit feiten, terwijl deze per definitie worden weggehouden van de ‘discussie’. Als deze context erbij betrokken zou worden, zou duidelijk worden dat het voor de ‘sceptici’ uitdraait op een religieuze discussie, terwijl de gerenomeerde wetenschap vaste stelling blijft innemen over de feitelijke context.

  Hoe moeilijk het ook is voor de gerenomeerde wetenschap, ik denk dat het zeer belangrijk is stelling te nemen tegen mensen als de heer Labohm. Het is gevaarlijk dat deze man pretendeert er veel vanaf te weten (hoe had KNMI hem als IPCC-reviewer in kunnen schatten?). Het is daarbij een must om de kalmte te bewaren, want elke kans zal door deze ‘sceptici’ aangegrepen worden om u te beschuldigen van ‘argumentum ad hominem’ tegen hen, juist de gerenomeerde wetenschap te betichten van religieuze indoctrinatie en tegelijkertijd zelf wel persoonlijke aanvallen te bezigen…

 12. Tim zegt: 23-11-09 om 15:31

  Ik heb geen verstand van grafieken, ook niet van CO2 en ozon etc etc. Maar ik weet wel wat IJsberg is, en ik weet ook waar Nieuw Zeeland ligt. En ik weet ook dat: IJsbergen + Nieuw Zeeland = Toch misschien iets meer aan de hand dan niets ?

 13. Luc Smeets zegt: 23-11-09 om 15:49

  @ Hans Erren

  Ik geloof niet dat Gerrit Hiemstra enige interesse heeft in de science achter de klimaatwetenschap. Dat bleek al uit het feit dat hij onbekend is met de basics achter de invloed van CO2 op de temperatuur en nu haalt hij zoiets banaals als oorzaak en gevolg door elkaar door te wijzen op die R = 0.76. Tja…

  Het discussieren blijft helaas steken op het niveua van: de CO2 concentratie in de lucht is gestregen, de temperatuur is gestegen, dus er is een causaal verband.

  Om in zijn eigen bewoordingen te blijven: “Hij vindt iets, heeft een overtuiging en gaat vervolgens zoeken naar gegevens die daarbij passen.”

 14. W.J. van Hoek zegt: 23-11-09 om 16:06

  @ Luc Smeets en Hans Erren,

  Leestips voor beginners:
  S. Weart – The discovery of Global Warming
  S.G. Philander – Is the temperature rising?
  M. Hulme – Why we disagree about climate change

  Tevens nog een interessant essay:
  N. Oreskes – The scientific consensus on climate change

  Begint u zelf gaarne met uw niveau omhoog te krikken, in plaats te zeuren over het niveau van de ‘discussie’! Succes met lezen dan maar!

  Met vriendelijke groet,
  W.J. van Hoek

 15. Gerrit Hiemstra zegt: 23-11-09 om 16:35

  De grafiek waar Hans Labohm mee komt aanzetten is weer een voorbeeld van sceptische cherrypicking. Deze grafiek dus: http://www.enchanted-soul.com/solar.gif . Zoals gewoonlijk zonder bronvermelding.

  Het is een grafiek van de astrofysicus Friis-Christenen, maar hij laat de ongecorrigeerde grafiek zien. Zie de correctie die Friis-Christenen publiceerde: http://tamino.files.wordpress.com/2007/04/laut.jpg (met dank aan Ben Lankamp).

  Selectief winkelen? Ja, overduidelijk.

 16. Jacques Hagoort zegt: 23-11-09 om 16:41

  Beste W.J. van Hoek,
  Hierbij een leestip voor gevorderden, zoals U. De original Climategate papers met in de hoofdrollen Jones en Mann.
  Zult U met Uw kennis van zaken vast van smullen.
  Veel leesplezier,
  Jacques Hagoort

 17. W.J. van Hoek zegt: 23-11-09 om 17:23

  Nature artikel uit 2007:
  Q. Schiermeier – No solar hiding place for greenhouse sceptics
  http://www.nature.com/nature/j.....48008a.pdf

  Proceedings of The Royal Society artikel uit 2008:
  M. Lockwood & C Fröhlich – Recent oppositely directed trends in solar climate forcings and the global mean surface air temperature

  Voor validatie van de stellingen in deze artikelen raad ik u aan de bijbehorende referenties te raadplegen.

  De ‘discussie’ die hier plaatsvindt lijkt een valide, maar in feite is hij totaal achterhaald. Dat is nogmaals een aanwijzing duidend op gebrek aan kennis bij menig discussielid alhier. Er wordt vaak gesuggereerd dat klimaatwetenschappers niet kritisch en niet sceptisch zijn. Niets is minder waar! Er wordt wel degelijk krtisch naar elkaars werk gekeken. In de huidige wetenschap is kennis juist het middel van concurrentie. Voor een integere uiteenzetting omtrent dit onderwerp is er een complete discussie in de vorm van wetenschappelijke papers te vinden op:
  http://www.nature.com/nature/peerreview/debate/

  Met vriendelijke groet,
  W.J. van Hoek

 18. W.J. van Hoek zegt: 23-11-09 om 18:13

  @ Jacques Hagoort (23-11-09 om 16:41 )

  Van de door u aangedragen ‘papers’ was ik reeds op de hoogte (hoewel mijn eer en trots te groot is om mijzelf toe te staan de complete inhoud daarvan te lezen). Naast dat het natuurlijk een volslagen achterbakse actie is, is het resultaat van de hack lachwekkend genoeg niet veelzeggend. Naar ik heb vernomen zijn er meer dan duizend documenten en emails van data tussen 1991 tot 2009 ge-openbaard (1). Ten eerste constateer ik dat veel mensen blijkbaar precies weten waar deze emails over gaan en ten tweede zou het de ultieme ontmaskering van de klimaatwetenschap zoals bedreven in Norwich (UK) aan de University of East Anglia (UEA) zijn. Uit deze enorme hoeveelheid documenten worden slecht enkele woorden gehaald die blijkbaar de hele manier van werken op deze gerenomeerde University beschrijft en onderuithaalt (zoals ik lees op http://www.climateaudit.org, DDS etc.) Excuseert u mij, maar zacht uitgedrukt is dat een onvoldoende onderbouwde methode. Het is daarbij ook een al wijdopenstaande deur die keihard wordt ingetrapt, er komt niets nieuws uit en het is volstrekt achterbaks.
  Met vriendelijke groet,
  W.J. van Hoek

  1) http://www.nature.com/news/200......1101.html

 19. Felix zegt: 23-11-09 om 18:46

  Interessante mails uit de serie van Hadley CRU (bron: http://www.abovetopsecret.com/.....520795/pg1):

  0926010576.txt * Mann: working towards a common goal
  1189722851.txt * Jones: “try and change the Received date!”
  0924532891.txt * Mann vs. CRU
  0847838200.txt * Briffa & Yamal 1996: “too much growth in recent years makes it difficult to derive a valid age/growth curve”
  0926026654.txt * Jones: MBH dodgy ground
  1225026120.txt * CRU’s truncated temperature curve
  1059664704.txt * Mann: dirty laundry
  1062189235.txt * Osborn: concerns with MBH uncertainty
  0926947295.txt * IPCC scenarios not supposed to be realistic
  0938018124.txt * Mann: “something else” causing discrepancies
  0939154709.txt * Osborn: we usually stop the series in 1960
  0933255789.txt * WWF report: beef up if possible
  0998926751.txt * “Carefully constructed” model scenarios to get “distinguishable results”
  0968705882.txt * CLA: “IPCC is not any more an assessment of published science but production of results”
  1075403821.txt * Jones: Daly death “cheering news”
  1029966978.txt * Briffa – last decades exceptional, or not?
  1092167224.txt * Mann: “not necessarily wrong, but it makes a small difference” (factor 1.29)
  1188557698.txt * Wigley: “Keenan has a valid point”
  1118949061.txt * we’d like to do some experiments with different proxy combinations
  1120593115.txt * I am reviewing a couple of papers on extremes, so that I can refer to them in the chapter for AR4

  Bestanden zijn hier in te zien (bron: abovetopsecret.com):
  http://rapidshare.com/files/309710046/FOI2009.zip

 20. Ton zegt: 23-11-09 om 19:37

  Eer en trots TE groot om het te lezen, maar wel een mening hebben. De ego is dus zelfs nog groter.
  Het resultaat is zowiezo ‘lachwekkend’ en daarbij ‘achterbaks’ verkregen. Dus het telt niet.
  Buiten dat, het is niet iets nieuws, een openstaande deur die keihard wordt ingetrapt dus doorlopen, niets te zien.

  Hahahaha.

 21. Hans Labohm zegt: 23-11-09 om 20:38

  Het zal duidelijk zijn dat Jones, Briffa, Mann en hoe zij verder ook mogen heten, volgens hun apologeten volstrekt integere wetenschappers zijn, die zich altijd keurig aan de regels van ‘good scientific practice’ hebben gehouden. Het zal ook duidelijk zijn dat de klimaatsceptici niets van klimatologie afweten, niet in ‘peer-reviewed’ tijdschriften hebben gepubliceerd, door de olie-industrie (of God weet wat voor andere industrietakken) worden betaald, aan ‘cherry-picking’ doen om de mensen een rad voor de ogen te draaien en zich aan nog wat van dat soort clichés schuldig maken. Helaas, helaas, de eerstgenoemde groep heeft op dit moment de schijn sterk tegen zich. Zie:
  ‘Climategate’: de storm wakkert aan.
  http://www.dagelijksestandaard.....kkert-aan/
  Ik ga er vooralsnog van uit dat uit een onderzoek naar de praktijken waaraan zij zich schuldig hebben gemaakt (als zo’n onderzoek er zal komen – de politiek zit daar immers niet op te wachten), zal blijken dat zij minder braaf zijn geweest dan vele AGW–aanhangers hebben geloofd. Sommige AGW-aanhangers zullen zich afwenden van de geur die uit deze beerput opstijgt. Anderen zullen deze geur trotseren en zich wellicht blijven vastklampen aan manipulatie en, meer in het algemeen, de onzin van de AGW-hypothese. Zoals de Chinezen plegen te zeggen: ‘We leven in interessante tijden.’

 22. Wim Peeks zegt: 23-11-09 om 21:34

  Beste Bart Strengers Ik hoop wel dat je donderdag eens een andere invalshoek kiest en je niet laat verleiden tot ook nog weer eens een serie grafieken. Daar wordt een mens niet ‘wijzer’ van.

  Hartelijke groet van Wim Peeks

 23. Diogenes van Sinope zegt: 23-11-09 om 21:48

  Deze zee aan misverstanden, discussies en onenigheden heeft – mijns inziens – als gevaar: dat het juist indirect de wetenschappers zijn die de scepsis aanwakkeren!!
  Zal niet de eerste keer zijn in de geschiedenis…

 24. @Gerrit Hiemstra

  U blijft maar roepen dat de heer Labohm aan Cherry Picking doet. Dat verbaast mij, want het antwoord dat (Em.) Prof. dr. ir. A. Rörsch op uw vraag over dit onderwerp gaf, was volgens mij luid en duidelijk. Misschien denkt u daar anders over, beschouwt u dat antwoord ook als onwaar?

  Uw vraag aan de heer Rörsch:
  “……heb ik hem aangesproken op het gebruiken van informatie die naar mijn mening duidelijk niet geschikt is voor het onderbouwen van zijn stelling dat “de aarde aan het afkoelen is”. Van verschillende kanten zijn gegevens aangereikt die het tegendeel van zijn stelling ondersteunen. Gezien uw staat van dienst ben ik nieuwsgierig naar uw oordeel.”

  Het antwoord van de heer Rörsch:

  “Ik schaar mij achter de opvatting van Vruggink: ‘van mij mag hij dat, zolang hij de data zelf maar niet aanpast. De manier van presenteren (tijdsvlak en schaling) is vrij voor de gebruiker van deze data.’
  Uiteraard is de deelgrafiek van Labohm geen bewijs dat CO2 geen effect in de broeikas zou hebben, doch slechts een aanwijzing die tot nader onderzoek aanleiding moet geven.”

  Ben erg benieuwd waarom u ondanks dit antwoord in de herhaling valt van zinloos beschuldigen? (zinloos in de zin van niet op de argumenten van de heer Labohm ingaan.)

 25. Luc Smeets zegt: 23-11-09 om 22:05

  Een van de meest relevante statements in de mails is de volgende van Kevin Trenberth:

  “The fact is that we can’t account for the lack of warming at the moment and it is a travesty that we can’t. The CERES data published in the August BAMS 09 supplement on 2008 shows there should be even more warming: but the data are surely wrong. Our observing system is inadequate.”

  Logisch, als de modellen uit de pas gaan lopen met de realiteit dan is het eerste dat je denkt dat de data zeker niet kloppen. Dit lijkt wel heel erg op “de sceptische methode” van Gerrit Hiemstra, alleen moet het woord sceptische dan vervangen worden door alarmistische. Over temperatuurreconstructies door boomringen kun je inmiddels hetzelfde zeggen. Dat blijkt eens te meer uit de mailwisselingen.

 26. Henk zegt: 23-11-09 om 22:21

  Wat een vreselijke discussie! De een weet het nog beter dan de ander, terwijl het hele verhaal van voor tot achter sterft van de onzekerheden. Zeker als het gaat om de langere termijn, want er zijn nu eenmaal geen accurate metingen van vroeger tijden. Hetzelfde geldt voor de relatie CO2-temperatuur. Oorzaak en gevolg? In welke volgorde?

  Voor mij zijn enkele zaken helder: de CO2 handel is een nieuwe tak van sport, die naast (of na?) de olie voor de nodige inkomsten zorgt. Niet voor Jan met de Pet maar voor de rijke elite, uiteraard.

  Dat gegeven maakt me extra sceptisch. De reactie op de “uitgelekte” informatie was voorspelbaar: er wordt nu al beweerd dat de hackers gegevens hebben gemanipuleerd. Is wel errug lastig om goed te doen en in zo’n korte tijd, hoor! Hoe zit het met de vele Worddocs en PDF’en. Zijn die ook in elkaar geknoeid?

  Maar hoe zat het met het FOIA verzoek van McIntyre? Transparantie? Niet dus bij Phil Jones et al. Genoeg redenen om argwanend te zijn!

 27. R Merciers zegt: 23-11-09 om 23:39

  @Gerrit Hiemstra: Hans Labohm voert geen wetenschappelijke discussie, maar een politieke. Mensen als Hans Labohm proberen het te doen voorkomen alsof de wetenschap minder zeker is dan dat ze in werkelijkheid is, met als enige doel de politieke discussie over het nemen van maatregelen te beinvloeden. Vandaar het steeds maar weer herhalen van argumenten waarvan al lang en breed is aangetoond wat er aan schort. Vandaar de verdachtmakingen aan het adres van anderen – hij praat over ‘doodzonden in de wetenschap’, alsof het laten zien van onvolledige meetreeksen en het herhalen van achterhaalde argumenten daar niet onder vallen. Hans Labohm probeert niet mensen als u te overtuigen, maar de gemiddelde leek die op z’n best maar een matige kennis heeft van klimaat dan wel wetenschap.

 28. Diogenes van Sinope zegt: 24-11-09 om 01:10

  De wetenschap, de wetenschap, de wetenschap, de wetenschap, de wetenschap…
  ONZE NIEUWE GOD!!!!

  Buigt allen!!

 29. John van Dokkumburg zegt: 24-11-09 om 09:22

  Dat de grafiek de laatste 10 jaar tot mei 2008 min vrijwel horizontaal bleef is niet correct en ook te verklaren doordat in deze periode een laag level aan zonneactiviteit bestond . Hoe het ook zij , deze gemiddeleden zijn lokaal bekeken onbruikbaar dus onzin gemiddelden omdat ze de lokale invloeden niet laten zien .

  Iedereen leerden al vroeg dat we spreken van een land en zee klimaat , dit zijn dus twee verschillende weerskarakters waarvan de ene strenge winters en hete zomers heeft terwijl zeeklimaten veel mildere overgangen kent . Stap even uit deze grafiek wereld en snuif de Heldere uitleg op welke vind u hier : http://nl.wikipedia.org/wiki/Zeeklimaat

  Ik leid hieruit af dat bij opwarming :

  A – Opwarmen van zeewater een warmere winter zal geven en dat is wat wij de laatste decennias ook merken .

  B – Smeltend ijs voor golfstroom veranderingen zorgt en tot toenemende plaatselijke klimaat (natuur) strijd leid

  C – Eb en vloed veranderen wat bij storm een groter impact zal geven .

  D – Zonder ingrijpen smoog en luchtvervuiling in dichtbevolkte gebieden een groot gezondheids probleem zal blijven .

  E –

  De vraag of CO2 hier de aanstichter van is is globaal gezien al genoeg bewezen en daarom elk gemiddeld tegenargument op uitsterven na dood is : http://www.greenfacts.org/nl/k.....ering-ar4/

  We kunnen ons natuurlijk voor de gek houden door interesant met geaccepteerde meetmethodes elkaar de loef af te steken , maar als buitenstaander ( gelukkig ! ) zal ik niet “”nogmaals”" in die algemeen gemiddelde – meetresultaten val – lopen , :-) geen tiet verknoeien op z,n Stwks..

 30. De aarde vergaat niet! Dat zou toch voor alle mensen geweldig nieuws moeten zijn….. Bijna alle metingen laten het zien:
  - de temperatuur stijgt niet meer.
  - de zeespiegel stijgt amper.
  - de ijskappen nemen in hoeveelheid toe.

  - ijsberen doen het goed.
  - woestijnen worden groener
  - meer CO2, hogere voedselopbrengsten.
  - minder orkanen
  - afkoelende oceanen.

  Allemaal geweldig nieuws! Honderden miljarden euro’s kunnen aan ziekte- en armoedebestrijding in plaats van het te offeren aan Moeder Aarde.

  Wat is het belang van alarmisten?

 31. W.J. van Hoek zegt: 24-11-09 om 10:59

  @ John van Dokkumburg (24-11-09 om 09:22)

  U stelt,
  “Dat de grafiek de laatste 10 jaar tot mei 2008 min vrijwel horizontaal bleef is niet correct en ook te verklaren doordat in deze periode een laag level aan zonneactiviteit bestond.”

  U doet hier een uitspraak over ‘de grafiek’ (ik neem aan de door Hans eerstgenoemde) die vrijwel horizontaal zou zijn gebleven. U zegt dat deze conclusie niet correct is. Waarom niet? En stel dat we zouden weten of het een al dan niet horizontale trend zou zijn, wat denkt u dat de relevantie hiervan is en waarom? Tevens noemt u meteen een verklaring waarom ‘de grafiek’ horizontaal zou lopen. Deze onderbouwing is onjuist. Het is in de eerste plaats de vraag wat u precies met zonneactiviteit bedoelt. Wat mij duidelijk is dat met geen enkele parameter omtrent zonneactiviteit de opwarming van de afgelopen eeuw kan verklaren. Ik stel voor dat u het volgende artikel (1) eens doorneemt voor wat meer kennis hieromtrent. Natuurlijk hoor ik graag van u tegenargumenten.

  U stelt vervolgens,
  “Hoe het ook zij, deze gemiddeleden zijn lokaal bekeken onbruikbaar dus onzin gemiddelden omdat ze de lokale invloeden niet laten zien.”

  Wat bedoelt u met ‘lokaal bekeken’ en met ‘deze gemiddelden’ en waarom zou dit onbruikbaar zijn of zelfs onzin? Als je de lokale klimaatparameter gemiddelden (ik neem aan dat u dergelijke gemiddelden bedoelt) in een verkeerde context plaatst zijn deze irrelevant, maar ze lijken mij (in de context van eventueel voorkomende weersextremen) wel degelijk van belang geweest in het verleden. Het klimaat is bijvoorbeeld relevant voor bodemvorming of voor de waterhuishouding. Ze lijken mij zo’n open deur, maar toch noem ik ze.

  Het lijkt me voor u zinvol, omdat u toch geïnteresseerd lijkt te zijn (u neemt de moeite Wikipedia te raadplegen voor feitelijke kennis over klimaat en klimaatverandering), zich in wat meer gerenommeerde lectuur te verdiepen alvorens gemiddelden allemaal als valkuilen te beschrijven. Denk aan het boekje ‘Het klimaat onthuld’ van W.J. Burroughs of ‘Climate Change – Turning up the heat’ van A.B. Pittock (literatuur). U noemt uzelf namelijk een buitenstaander, maar tegelijkertijd neemt u het genoegen op deze manier erover te praten, waarbij u uzelf dus niet in de positie van buitenstaander manoeuvreert. Het feit dat u uzelf een buitenstaander noemt zie ik als een vorm van indekken waarmee u geen enkele verantwoordelijkheid neemt voor wat u zegt. Dat is zonde, want dan kan de discussie niet zinnig gevoerd worden.

  Met vriendelijke groet,
  W.J. van Hoek

  1) M. Lockwood & C Fröhlich – Recent oppositely directed trends in solar climate forcings and the global mean surface air temperature (http://rspa.royalsocietypublis.....l.pdf+html)

 32. John van Dokkumburg zegt: 24-11-09 om 12:42

  Zonneactiviteit ofterwijl de magnetische invloeden van de zon naar de aarde zorgen voor een andere electro lading op de fijnstoffen in alle lagen van luchtstromingen . voor geintereseerden die het een en ander willen lezen deze overzichtslink : http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_variation

  Voor een ieder die deze ifobron niet toereikend acht geef ik de mogelijkheid het een en ander te weerlegen met fatsoenlijke argumenten !

  - In een tijdschaal van 10 jaren de horizontaal gebleven temperatuur curve het einde van de meeting niet afwijkt van het begin van meetresultaat .. zoals weergegeven in eerste plaatje van Hans Labohm

  Klimaat gemiddelde slaan echt nergens op ,dit heb ik eerder uitgelegt maar om u het zoeken wat gemakkelijker te maken druk dan eerst even op de Crl en de F toets en vul daar uw zoekopdracht even in , u zult dan spoedig de ontnuchterde boodschap vinden .

  Als buitenstaander zonder fabels of kortzichtige praatjes ( ben hier onbevangen en niet eenzijdig ) heb ik met het voordeel open mineded te zijn – geconcludeerd , duidelijk veel van die overview eigenschappen (ook) hier ontbreken .

  Indien u het weer serieus bekijkt dan moet u het met mij eens zijn dat CO2 niet overal voor dezelfde inwerking zorgt , mede door zonuren , en oppervlakte indeling zoals bos , water , berg en dal om maar iets te noemen .

  U ziet , ik ben sceptisch , maar eigenlijk een lokatie signaleerder en hekel ik de trotse analyses van wereld klimatologen met hun overall temperatuurs tabelletjes en heb dat wetenschappelijk hier al vaker verklaard .. klimaat is voor ieder – een ervarings confrontatie , en van viesigheid gaan we dood en vele levens na ons .

  Dat CO2 een natuurlijk gas is wisten we al , maar in combinatie met allerlei andere vreemde uitlaatgassen mogen we er van uitgaan dat er electro vergiftiging onstaat waarbij een verhoogde zonneactiviteit geen constante beinvloeder meer is maar in deze omstandigheden er nu een broeikas dimensie aan werd toevoegt. De lucht stroming veranderd en de onder en bovendruk die samengaan met temperatuur lagen dus ook . Hierdoor kunnen eenvoudig gezegt makkelijker windhozen ontwikkelen .

  En dat allemaal als gevolg van uitlaatgassen .

 33. In dit antwoord strooit Labohm weer met dezelfde misleidende grafieken.
  En de opwarming vanaf 1975 sou komen omdat de kleine ijstijd in 1850 eindigde? Nou val ik toch echt van mijn stoel! Ik dacht dat “sceptici” kritisch zeggen na te denken?

  CO2 – temperatuur correlatie vanaf 1880 t/m 2007: R2 is 0,76
  (Zie http://bartonpaullevenson.com/Correlation.html)

 34. pietervs zegt: 24-11-09 om 15:30

  @Hans Labohm
  Ik ben nu 54. Heb de nodige zon genoten. Diezelfde zon – en/of de instraling daarvan – veranderde merkbaar vanaf zeg maar midden jaren negentientachtig. Daar heb je geen grafiek voor nodig; dat voel je gewoon aan den lijve.

  Klimaat is onderhevig aan verandering. We leerden dat klimaat de gemiddelde weersgesteldheid over een periode van dertig jaar weergeeft.

  Echter, wat we met z’n allen nu aan den lijve ondervinden heeft een andere reden. Dat voel je gewoon. Het is anders. Het is een bedreiging. Die bedreiging heeft een oorzaak en naar mijn stellige mening is deze oorzaak de mens die de nodige vervuiling produceert.

  Klip, klaar en duidelijk
  Groet, pieter

 35. Lennart van der Linde zegt: 24-11-09 om 18:51

  Hans Labohm is natuurlijk best een slimme man. Hij weigert alleen zijn slimheid te gebruiken om het klimaatsysteem te begrijpen, of doet alsof hij het niet begrijpt, om redenen die alleen hemzelf misschien bekend zullen zijn. Het KNMI en vele anderen hebben het verband tussen CO2 en temperatuur al zo vaak uitgelegd, zoals bv. hier:
  http://www.knmi.nl/faq_klimaat.....r_CO2.html

  Als Labohm kan aantonen en onderbouwen wat er aan deze uitleg niet klopt, dan verdient hij een wetenschappelijke medaille. Helaas heeft hij dat bewijs met onderbouwing tot dusver nog nooit kunnen geven.

 36. W.J. van Hoek zegt: 24-11-09 om 19:08

  @ John van Dokkumburg (24-11-09 om 12:42)
  Dank u voor de interessante overzichtslink! Het betreurt mij dat u verder vaag blijft. Tevens lijkt u geen enkele poging te doen mijn waarom-vragen proberen te beantwoorden. U stelt zonneactiviteit gelijk aan ‘de magnetische invloeden van de zon naar de aarde’. Dit lijkt mij nogal kort door de bocht. Jammer, want u trok even daarvoor wel een verklarende conclusie over dit fenomeen als statement (‘Dat de grafiek de laatste 10 jaar tot mei 2008 min vrijwel horizontaal bleef is niet correct en ook te verklaren doordat in deze periode een laag level aan zonneactiviteit bestond’). Een aantal parameters die worden genoemd in een bredere context in Lockwood & Fröhlich, 2007 zijn ‘sunspot number’, ‘solar flux ’ en ‘neutrons generated by cosmic rays on the earth’s atmosphere’. Er worden er meer genoemd, maar mijn kennis, inzicht en tijd is te kort om dit te doorgronden en te verdedigen. Wellicht dat deze parameters samenhang vertonen met uw ‘magnetische invloeden van de zon naar de aarde’. Een uitgebreid essay op het proces wat u wellicht bedoelt is te vinden in het boek ‘The chilling stars’ van H. Svensmark en N. Calder. Hoewel deze theorie wellicht voor langere tijdschalen (>100 miljoen jaar) een relevante hypothese beschrijft, zijn de tijdschalen waarin de huidige processen plaatsvinden echter niet relevant. De huidige opwarming kan niet verklaard worden door veranderingen in de zonneactiviteit.

  Uw bronvermelding over klimaatgemiddelden is niet toereikend. Op internet is natuurlijk allerlei informatie te vinden over hoe dan wel of niet het klimaat te analyseren. Als u het over het gebruik van ‘klimaatgemiddelden’ niet eens bent, dan lijkt het mij plausibel dat u ook het complete concept ‘klimaat’ onbevredigend vindt. Deze gaat namelijk juist over gemiddelden in zowel ruimte als tijd. U gaat niet in op mijn notie over de relevantie van het klimaat op bijvoorbeeld bodemvorming (McBratney et al., 2003) of waterhuishouding.

  U noemt uzelf ‘een lokatie signaleerder’. Wat moet ik me daar precies bij voorstellen? Het schijnt mij toe dat u weinig of geen kennis heeft over klimaat, maar blijkbaar toch de relevante informatie signaleert. Nu is mijn ervaring dat iemand die geen kennis heeft juist totaal geen vermogen heeft te selecteren wat relevant is en wat niet.

  Op uw laatste alinea ga ik niet in. U wilt graag weerlegging met fatsoenlijke argumenten stelt u eerder in uw reactie. Ik hoop dat u begrijpt dat bij reacties als in uw laatste alinea maar weinigen u van dienst zullen willen zijn met uitleg over hoe de concepten weer en klimaat op het moment beschreven worden. Het enige wat ik hierop kan zeggen is dat u zich maar eens wat beter moet inlezen in standaardwerken als Meteorology for Scientists and Engineers van R.B. Stull.

  Met vriendelijke groet,
  W.J. van Hoek

  - Lockwood, M., Fröhlich. C., 2007: Recent oppositely directed trends in solar climate forcings and the global mean surface air temperature
  - McBratney, A.B., Mendonça Santos, M.L. and Minasny, B., 2003; On digital soil mapping

 37. J. Branders zegt: 24-11-09 om 20:20

  In de wetenschap is selectief winkelen niet toegelaten voor wie een theorie wil bewijzen, maar wél voor wie een theorie wil weerleggen. De “wetenschappers” Hiemstra en Strengers lijken dit niet te beseffen.

  De theorie dat alle kraaien zwart zijn, bijvoorbeeld, kan niet bewezen worden met waarnemingen van zwarte kraaien. Zelfs niet met miljoenen waarnemingen. Ze kan echter zonder meer weerlegd worden met één enkele waarneming van een witte kraai. Met selectief winkelen, dus.

  Volgens Gerrit Hiemstra mogen skeptici niet selectief op zoek gaan naar witte kraaien want dat is “mensen een rad voor de ogen draaien en verwarring zaaien.” En volgens Bart Strengers houden deze skeptici het bestaan van grote hoeveelheden zwarte kraaien “onder de pet”.
  Is de NOS wel zeker dat deze heren echte “wetenschappers” zijn?

 38. Pip van Dommelen zegt: 24-11-09 om 22:39

  Wat een flauw gezeur over dat ‘cherry picking’. Alsof alleen sceptische klimaatwetenschappers zich daaraan schuldig zouden maken. Het IPCC doet niet anders.

  Er zijn trouwens steeds meer professionele klimaatwetenschappers, die afstand nemen van de Man-Made Global warming these. Sommigen daarvan hebben vroeger zelf voor het IPCC of een (alarmistische) overheid gewerkt. Zij zijn tot een ander inzicht gekomen op basis van nieuwe feiten en meetgegevens, zoals het professionele wetenschappers betaamt.

  Hou vol, Hans Labohm. U heeft een overtuigend verhaal.

 39. Ellard zegt: 24-11-09 om 22:41

  Ik lees de bijdragen zo nog eens door en kom tot de conclusie dat dit een goede discussie. Pluimpje voor Gerrit de Weerman. Veel NOS’ers kunnen een voorbeeld aan je nemen. Gewoon voor mening uitkomen op de plek waar dat hoort.

  De belangrijkste conclusie is dat de temperatuur op aarde stijgt maar dat nog niet zeker is dat dit door de mens komt. Neemt niet weg dat die CO2-reductiemaatregelen zo gek nog niet zijn. Lijkt een beetje op de introductie van thee in de 17e eeuw. Toen dichtte men geneeskundige kracht aan warte thee toe terwijl het alleen maar gezonder was dan drinkwater omdat het water gekookt werd. Het middel zelf heeft geen effect; de bijeffecten zijn wel nuttig.

 40. Hans Labohm zegt: 24-11-09 om 22:43

  W.J. van Hoek,

  Je schrijft: ‘De huidige opwarming kan niet verklaard worden door veranderingen in de zonneactiviteit.’

  Daar wordt verschillend over gedacht.

  Ik ben benieuwd naar je reactie op de opvattingen van Borchert:

  http://www.extremnews.com/nach.....2b6ff76e6a

  Ik beschik over de uitvoerige versie van zijn studie. Laat het me weten als je daar belangstellig voor hebt.

 41. John van Dokkumburg zegt: 24-11-09 om 23:04

  Mijn eerste aanvang vroeg ik ieder te analyseren wat klimaat inhoud . Tot nu heb ik hier geen bevredigend antwoord op gekregen .

  Dat de sceptici infeite niets vreemds aan het klimaat vinden word vergeleken aan tabellen met temperatuurs gemiddelden – maar is toch iets anders dan klimaat op levens kans berekening bekeken en dat is daarom een volkomen onzinnige redenatie als men daarmee klimaat verandering moet bewijzen . Klimaat kun je op deze manier niet met temperatuur generaliseren , klimaat (vriendelijk of onvriendelijken ) is de voorwaarden voor alle levens .. temperatuur is dat niet alleen, stel , we kunnen een ijsbeer opwarmen maar word voor het dier een eenzijdige verandering en dus zal het dier naar waarschijnlijkheid er aan overlijden .. tav de tabel.. temperatuur is slechts een van de problemen , neerslag is ook 1n die werkt vanuit een oorzaak en gevolg ..

  Ik begrijp best dat de natuur infeite een gemiddelde is van alle aanwezige invloeden , kosmisch en aardse energie . Alleen al het feit dat wij slechts kort leven en dan weer te sterven zou onlogisch geweest zijn wanneer er geen kringloop in deze energie bestaat . Ons doel van dit alles is ( naar mijn weten ) dat wij heersers over die stoffelijke wetten zullen worden want stof niet afhangkelijk is van mensen , zij is genadeloos, maar zij trekt naar ons geesten om zichzelf te vergeestelijken .. maar wil ze dat met haar eigenschap .. maar die manier betekend een eindeloze aantrekking naar de atmos / lucht of Ledigheid . wanneer er geen tegenkrachten zouden bestaan het uiteindelijk een doodlopende droom zou blijken .. maar die situatie is echter niet mogelijk en voor te stellen . Goed dit mag u niet snappen en direct weer vergeten maar zeg het erbij om dat de eigen natuur hier dit gemiddelde vertoont tussen hemel en hel , tussen geven en nemen , tussen identiteit als optimale aardse functie tegenover het uiteindelijk verlies van karakter .. en dat laatste zijn dus zij die – zich (de eigenheid ) – verloren hebben door ego verhoging vanuit de stof : een antipersoonlijke karakterloosheid. Uiteindelijk noem ik dat de (ware) dood .

  Als u mijn eerder bijdragen nog even na kijkt dan zult u ook beter begrijpen wat lokale signalering inhoud . De Tik tak debatsers mentaliteit heb ik ver achter me ; ik redeneer vanuit inzicht en verlang dat anderen dit onafhankelijke allereerst ook willen doen , dan word een discussie veel interesanter en dan pas navolgbaar .

  Ik besef dat begaafde anderen een heel andere mening kunnen hebben .. maar blijft het veel te vaak bij oppervlakkige conclusie . 1 en 1 is niet zomaar automatisch twee .. nee het kan best drie betekenen maar dan moeten we eerst wel de situatie en ontwikkeling in de tijd kennen … en praat ik inwezen over een typische vorm van vooruitgang , tot slot , alle rekenen is uit een andere tijd … het past alleen niet in een aards leven . Niemand hoeft hier iets van aan te trekken .. En wie is in staat de levens wijsheid te berekenen .. maar de vraag , wat is leven – niet te kennen ? Niemand heeft alles meegemaakt , ook de catastrofe niet die vanwege ontoereikendheid (begrip van het klimaat) ons allen dan uiteindelijk staat te wachten .. : een aanhoudende egotrip behoefte zal zwaar te verteren blijken !

 42. W.J. van Hoek zegt: 25-11-09 om 12:30

  @ Hans Labohm (24-11-09 om 22:43)
  Mede door uw verwijzing is het mij inderdaad duidelijk dat er verschillend wordt gedacht over de invloed van de zon op de opwarming van de aarde die tegenwoordig (en in de context van invloed van de zon vooral sinds 1980) plaatsvindt. De studie van Borchert, 2009, laat zien dat er in elk geval in de afgelopen eeuw een verband lijkt te zijn tussen de zonneactiviteit (met als indicator de SOWI zoals beschreven door NOAA) en de mondiale temperatuur (waarvan ik de afkomst niet zie). Met welke methode het verloop van de trendlijn is verkregen is mij ook onduidelijk. Dit verband lijkt zich over de gehele tijdspanne consistent te gedragen (waar Borchert wellicht logisch conclusies aan verbindt), terwijl aan het eind van de reeks (sinds 1980) de overeenkomstigheid totaal verdwenen is (waar Borchert jammergenoeg weinig conclusies aan verbindt). Dat laatste is onterecht, want juist dit ‘event’ maakt de essentie van deze discussie. Het artikel dat ik reeds meerdere malen in dit blog naar voren schuif als relevant voor de periode na 1980 is Lockwood & Fröhlich, 2007. De discussie over de periode na 1980 geeft hierin meer plausibele inzicht dan het artikel van Borchert (tot op heden). Wellicht, heer Labohm, kan ik van u inderdaad het complete paper van de heer Borchert ontvangen om meer inzicht te krijgen over hij denkt over de periode na 1980, voor eventueel meer inhoudelijk commentaar.

  Andere studies hebben ook reeds aangetoond dat de zonneactiviteit van de afgelopen eeuw niet toereikend stijgend is geweest om de opwarming van de aarde te verklaren, ondanks dat wat Borchert laat zien. De analyse van Borchert heb ik nog niet kunnen doorgronden, terwijl ik in een zeer recente analyse van Benestad & Schmidt, 2009 zie dat ´most likely´ de zonneactiviteit slechts 7 ± 1% de opwarming van de aarde kan verklaren. Wat dit precies inhoudt ga ik hier niet uit de doeken doen, dat kan u lezen in het paper.

  Met vriendelijke groet,
  W.J. van Hoek

  - Benestad, R.E., Schmidt, G.A., 2009: Solar trends and global warming
  - Lockwood, M., Fröhlich. C., 2007: Recent oppositely directed trends in solar climate forcings and the global mean surface air temperature I & II

 43. Lennart van der Linde zegt: 25-11-09 om 13:56

  Zie voor het meest recente overzichtsrapport vanuit de wetenschap:
  http://www.copenhagendiagnosis.com/

  Hans Labohm blijft selectief winkelen, wat zijn wetenschappelijke geloofwaardigheid niet ten goede komt. De aanwijzingen dat variatie in de zonneactiviteit maar een klein deel van de temperatuurvariaties kan verklaren zijn talrijk. Het is prima om die invloed preciezer te bepalen, maar onzin om er vanuit te gaan dat die invloed veel groter is dan de invloed van CO2 en andere broeikasgassen. Hans lijkt er toch vooral op uit slechts verwarring te willen zaaien bij leken. Als hij echt vanuit wetenschappelijke nieuwsgierigheid zou handelen, dan zou hij wel zuiverder argumenteren, mag ik hopen. Maar hij blijft stug volhouden, dus we zullen stug door moeten gaan met hem corrigeren waar nodig. En intussen smelten de ijskappen als gevolg van onze voortgaande CO2-uitstoot…

 44. Hans Labohm zegt: 25-11-09 om 16:49

  W.J. van Hoek,

  Ik zal je de studie van Borchert toetsturen. Maar dan moet ik wel je e-mailadres hebben.

  Voorts zal ik nog wat kritiek op Lockwoord en Frölich toesturen. In klimaatsceptische kringen wordt hun artikel niet zeer gewaardeerd.

 45. W.J. van Hoek zegt: 25-11-09 om 18:13

  Hans (25-11-09 om 16:49),
  Het is enigszins begrijpelijk dat u mijn emailadres nodig heeft voor het versturen van uw bestanden. Toch lijkt het mij ook plausibel dat deze bestanden, zowel de paper van Borchert als de kritieken op Lockwood en Fröhlich, gewoon op een server, online bereikbaar, staan. Het heeft daarnaast niet mijn voorkeur om mijn emailadres te communiceren over een openbaar blog, om privacyredenenen. Als u nog andere andere suggesties heeft om hierover te corresponderen hoor ik dat natuurlijk graag. Het lijkt me echter vooralsnog goed de communicatiekanalen voornamelijk over openbare blogs te laten verlopen, voornamelijk om transparantie na te streven.

  Met vriendelijke groet,
  W.J. van Hoek

 46. hänsel zegt: 25-11-09 om 19:05

  Hier is wat kritiek op het onderzoek “Benestad and Schmidt 2009″.
  http://climatesci.org/2009/08/.....d-schmidt/

  Wat ik daarvan begrijp is dat de persoon die die kritiek uit, van mening is dat de circa 7% die de zon kan verklaren onjuist is.

 47. Ton zegt: 25-11-09 om 20:46

  Geachte MMGW protagonisten,

  Kunt een van U misschien mij helpen het juiste pad te vinden op het gebied van CO2 krediethandel?

  Ik ben van plan een bedrijf op te zetten die gaat handelen in deze CO2 kredieten zoals bijv. Goldman-Sachs en Al Gore en David Blood’s bedrijf General Investment Management LLP maar kan nergens vinden welke weg ik moet bewandelen om hiervoor in aanmerking te komen.

  Het lijkt mij zeer aantrekkelijk en winstgevend om te handelen in iets wat ik niet bezit. Vandaar mijn ommezwaai en geloof in MMGW.

  Bijvoorbaat bedankt,

  Ton

 48. Marco zegt: 25-11-09 om 21:47

  Beste Ton,
  Je kunt nog veel meer geld verdienen door gewoon minder energie te verbruiken. Pak eens wat vaker de fiets of de benenwagen, doe het licht uit als je de kamer verlaat, geen standbyfuncties gebruiken, wat vaker de kleding gewoon in de wind en zon laten drogen, op lagere temperatuur wassen, de thermostaat een graadje lager, etc. etc.
  Maar je mag wat mij betreft ook een bedrijfje à la Al Gore opzetten. Als je dan maar net zoals Al Gore de winst in een fonds voor het financiëren van mitigatie en technologisch onderzoek.

 49. Peterspam zegt: 25-11-09 om 22:16

  Hoe ouder mijn oma wordt hoe meer haar ik verlies…

  Een voorbeeld waarbij sprake is van correlatie. Immers na verloop van tijd wordt mijn oma ouder en vallen mijn haren. Echter wanneer er correlatie is dan zegt dit niets over het causaal verband: de leeftijd van mijn oma is immers niet de oorzaak van mijn haaruitval.

  Terug naar de discussie. CO2 en temperatuur. Mocht er correlatie zijn (de twee variabelen zijn gekoppeld) dan toont dit niet aan dat de een de oorzaak is van de ander of andersom.

 50. Hans Labohm zegt: 25-11-09 om 23:24

  W.J. van Hoek,

  Ik ben niet zo handig in internetzaken. Stuur je e-mail maar naar mijn e-mailadres, dan zal ik je de beloofde informatie opsturen:

  h.labohm@freeler.nl

 51. hänsel zegt: 25-11-09 om 23:32

  Op zich is het misschien zo met CO2:

  [1] Als een stijging van de temperatuur de oorzaak zou zijn van een stijging van CO2, dan zou de temperatuurstijging tot nu toe (minder dan een graad geloof ik) een stijging van CO2 moeten hebben gehad van 60-110 ppm vanaf 1850.

  [2] Als een stijging van de CO2-concentratie de oorzaak zou zijn van een stijging van de temperatuur, dan zou de stijging van 60-110 ppm vanaf 1850 een stijging van de temperatuur met minder dan een graad hebben veroorzaakt.

  Aangezien 1 graad temperatuurstijging me weinig lijkt om een stijging van 60-110 ppm vanaf 1850 tot gevolg te hebben gehad, terwijl [2] beter kan, lijkt me dat een stijging van CO2-concentratie een verhoging van de temperatuur tot gevolg heeft. Daarom lijkt het me waarschijnlijker dat de toename van CO2 de oorzaak is van de toename van temperatuur, en niet andersom.

 52. Ton zegt: 25-11-09 om 23:50

  @Marco

  En gij geleuft det…?
  Dan heb ik nog wel een reisje voor twee personen naar mars met een korte excursie naar phobos voor je te koop. Omdat jij het bent voor halve prijs.
  Interesse?

  Meer verdienen door te gaan fietsen? Ipv. “a piece of the pie” ter waarde van mogelijk meer dan een biljoen (1000 miljard) euro?
  Je bent een echte grapjas.

  Ik op de fiets terwijl Al Gore and friends over raast in hun private jets. Nog niet misschien!

  Maar goed van jouw dat je dat allemaal doet. Of niet dan?

  Maar mijn vraag was gericht aan die genen die er verstand van hebben. Vandaar dat ik dus niets met jouw antwoord opschiet… ;)

 53. Marco zegt: 26-11-09 om 08:08

  @peterspam:
  Je hebt gelijk dat correlatie geen causatie inhoudt. Daar is een mechanistische verklaring voor nodig. Laat die er nou zijn…

 54. W.J. van Hoek zegt: 26-11-09 om 13:06

  Ton (25-11-09 om 20:46)
  Het enige wat u wilt is mensen ‘op de kast jagen’ (de aanhef in uw reactie is al ironisch (Beste MMGW protagonisten) en niet serieus). Uw reactie naar Marco is opnieuw een tekend antwoord. Het zegt genoeg over uw niet serieuze intenties. Denkt u dat er op deze manier mensen gaan reageren ‘die er verstand van hebben’? Veel plezier met ironiseren ed., maar reageert u liever inhoudelijk. Op deze manier vervuilt u de discussie.
  Met vriendelijke groet,
  W.J. van Hoek

 55. Felix zegt: 26-11-09 om 21:31

  Wellicht dat deze vraag hier niet helemaal op zijn plaats is, maar winkelt het NOS wellicht ook “selectief” ?

  Ik bedoel, het stikt hier van de klimaatramp-nieuwspunten en er is zelfs verdiepende informatie te vinden, maar dat alles is eigenlijk zeer eenzijdig. Alles wijst erop dat er van alles drastisch gaat veranderen (als dat al zo is) door “onze” handelingen. Nou is het toch wel een vrij belangrijk nieuwspunt dat er duizenden mails en documenten openbaar zijn gemaakt die bewijzen dat er (waarschijnlijk) een gemeen spelletje gaande is, maar daar hoor je weer niks over. Een fraaie en waardeloze uitspraak zonder onderbouwing van een “onafhankelijk” instituut dat de aarde nog nooooit zo vervuild was krijgt daarentegen wel een item.

  Het nieuws van de hackers (hoogstwaarschijnlijk insiders) waar ik op doelde wordt door een vrij zenuwachtige minister snel weggedrukt als “ooo nee, dat zijn hackers c.q. criminelen, die hebben alles bijgewerkt, dus dat is niet waar”, maar een duidelijk onderzoek komt er niet. Dan denk ik bij mezelf, waar gaat het nu werkelijk om, het klimaat, of de miljarden en miljarden euro’s die erachter liggen ? Politics…

 56. R Merciers zegt: 27-11-09 om 00:12

  @Felix, hoeveel geld gaat er eigenlijk om in de olie-industrie? En heeft u zelf geconstateerd dat er in die gehackte emails duidelijk staat dat er een ‘gemeen spelletje’ gaande is, of gaat u dan toch vooral af op wat anderen u vertellen?

  Verbazingwekkend hoe sommige mensen uiterst kritisch kunnen staan ten opzichte van de wetenschap, en tegelijkertijd buitengewoon onkritisch ten opzichte van de klimaatontkenningslobby.

 57. Felix zegt: 27-11-09 om 16:59

  Beste R. Merciers,

  In ditzelfde blog heb ik deze mails en documenten gedeeld, indien u werkelijk geïnteresseerd was in deze uitkomsten dan had u dit zelf kunnen lezen. En nee, ik heb ze niet alle 6000 doorgelezen, maar wel genoeg om te weten dat het een vrij scheef systeem is. Op het moment dat ik dingen lees over hogere subsidies als onderzoekers een bepaalde uitgangspositie kiezen dan vraag ik mij af wat het woord onafhankelijk eigenlijk betekent.

  Mocht u hierop willen reageren dan is dat geen probleem, maar verdiept u zich dan gelieve ook in de gehackte/vrijgegeven materie.

  Het ging mij eigenlijk om de inhoudelijke informatie van het NOS. U heeft het hier over twee kanten van het “climate changing” verhaal, maar die andere kant is eigenlijk nog nooit op het nieuws vertoond. Het wordt als het ware weggedrukt, en de burger wordt eenzijdig geïnformeerd. Ik vind dit toch wel kwalijk.

 58. W.J. van Hoek zegt: 28-11-09 om 11:01

  @ Felix (26-11-09 om 21:31)
  U stelt,
  “Nou is het toch wel een vrij belangrijk nieuwspunt dat er duizenden mails en documenten openbaar zijn gemaakt die bewijzen dat er (waarschijnlijk) een gemeen spelletje gaande is, maar daar hoor je weer niks over.”

  Het gemene spelletje waar jij het over hebt is niet relevant voor het klimaatdebat. Het meeste wat sceptici doen is klimaatwetenschappers persoonlijk lastig vallen met niet of niet-relevante gepleegde feiten. Deze discussie is totaal irrelevant voor de inhoud van het klimaatveranderingsdebat waar overigens ook weinig ruchtbaarheid aan wordt gegeven, want ook dit debat is niet relevant. De huidige onkundige opstelling van de meeste sceptici is er één van pure ontkenning om het ontkennen. Hier een statement van de UEA over het CRU.
  http://www.uea.ac.uk/mac/comm/...../CRUupdate

  Met vriendelijke groet,
  W.J. van Hoek

 59. Marco zegt: 28-11-09 om 18:22

  @Felix,

  Zou je een voorbeeld kunnen geven uit de e-mails waaruit zou blijken dat men “hogere subsidies [krijgt] als onderzoekers een bepaalde uitgangspositie kiezen” ?

  Wat betreft het gegeven dat niet beide ‘kampen’ evenveel ruimte krijgen: lees eens de wetenschappelijke literatuur. De ‘skeptische’ artikelen zijn zeer ver in de minderheid. Bovendien geldt dit voor meer zaken: moeten we elke keer als er iets over evolutie in de krant komt een creationist aan het woord laten? Als er iets over HIV/AIDS in het nieuws komt, iemand die het verband tussen die twee ontkent? Als er iets over de maanlanding in het nieuws is, iemand die ontkent dat dat ooit heeft plaatsgevonden? (dat laatste kan overigens nogal gevaarlijk zijn:
  http://www.youtube.com/watch?v=ZOo6aHSY8hU). Niet elke mening is evenveel waard…

 60. Felix zegt: 28-11-09 om 19:58

  Ik had het wellicht iets anders moeten formuleren, maar uit dit voorbeeld wordt wel duidelijk wat ik bedoelde. It’s all about money…

  From: “Tatiana M. Dedkova”
  To: K.Briffa@uea.ac.uk
  Subject: schijatov
  Date: Thu, 7 Mar 96 09:41:07 +0500

  Dear Keith, March 6, 1996

  I and Eugene received your E-mail of 04.03.1996. This day I talked
  over the telephone with Eugene and he asked me to send an answer from
  both of us.
  Thank you for the information concerning proposals to the
  INCO/COPERNICUS. We agree with your strategy used and we hope
  that this proposal will not be rejected.
  The results of INTAS-RFBR proposal will be known at the beginning
  of May. We know that they received many proposals and a competition
  is high (only 1 in 10 proposals might get money). Of course, you
  included in as a participant. Fritz is a coordinator from the INTAS
  countries.
  This year our laboratory received two small grants (approximately
  8,000-10,000 USD per year) from the Russian Foundation of Basic
  Researches (RFBR) for the next three years: the first one for
  developing the Yamal supra-long chronology and the second one for
  developing tree-ring chronologies from living trees growing at the
  polar timberline in Siberia (together with Vaganov’s laboratory).
  These money are very important for us as they will allow to maintain
  the staff of our laboratories.
  I and Valery Mazepa were in Krasnoyarsk during one month and
  together with E.Vaganov wrote the manuscript of book “Dendroclimatic
  Studies in the Ural-Siberian Subarctic”. The problem now is to find
  money for its publication. If we find enough money soon (20 million
  roubles), the book will be published this autumn. We analysed 61 mean
  ring-width and 6 cell chronologies which we intend to publish in form
  of tables in the Appendix. We can send to you all raw measurements
  which were used for developing these chronologies.
  Of course, we are in need of additional money, especially for
  collecting wood samples at high latitudes and in remote regions.
  The cost of field works in these areas is increased many times
  during the last some years. That is why it is important for us
  to get money from additional sources, in particular from the ADVANCE
  and INTAS ones. Also, it is important for us if you can transfer
  the ADVANCE money on the personal accounts which we gave you earlier
  and the sum for one occasion transfer (for example, during one day)
  will not be more than 10,000 USD. Only in this case we can avoid
  big taxes and use money for our work as much as possible. Please,
  inform us what kind of documents and financial reports we must
  represent you and your administration for these money.
  I and Eugene have a possibility to participate in the Cambridge
  meeteng in July, but we need extra many and special invitations.
  If you do not have enough money to invite both of us, Eugene does
  not insist upon this visit.
  The best wishes to you and Phil.

  Yours sincerely Stepan Shiyatov

  Ik raad u aan om de bestanden te downloaden en zelf ook te lezen zodat u hier op kan reflecteren (http://rapidshare.com/files/309710046/FOI2009.zip)

  Wat betreft de skeptische artikelen geef ik u gelijk, maar dat betekent nog niet dat het daarom minder kwalijk is dat het NOS alles vrij eenzijdig belicht.

 61. Marco zegt: 28-11-09 om 21:41

  @Felix:
  Wat is er zo bijzonder aan deze mail? Dat Shiyatov vraagt om een monetaire bijdrage voor hun onderzoek en het heeft over grants? Gebeurt regelmatig. Dat Shiyatov vraagt om geld voor een reis naar Engeland? Ook niets bijzonders, ik ken diverse wetenschappers in de wat armere landen die volledig afhankelijk zijn van het geld dat ze via buitenlandse fondsen kunnen krijgen voor reizen. Krijgen ze niet, blijven ze thuis, want ze hebben gewoon geen geld (zie bv hoe Shiyatov met 2*10,000 dollar per jaar zijn staf op peil kan houden, ikzelf kost mijn universiteit al 4-5 keer zoveel per jaar!)

 62. Hans Labohm zegt: 29-11-09 om 12:49

  Ad geldzaken.

  Dit keer lijkt mij dat Marco het goed ziet. We moeten dit soort zaken niet opblazen.

  Ik zou overigens wensen dat de klimaatsceptici zo veel geld kregen. Als wij een studiebijeenkomst organiseren, moeten we dat uit eigen zak betalen.

 63. W.J. van Hoek zegt: 29-11-09 om 14:47

  De zogenaamde ‘klimaatsceptici’ plaatsen de CRU mails in de context van het straatje waarin zij deze het beste vinden passen en zij leggen niet feitelijk uit waarom zij de mails in deze context plaatsen. Men beschuldigt alleen maar, dat is op geen enkele manier ‘de wetenschappelijke methode’ (iets waar sceptici pretenderen heel veel vanaf te weten). Hier opnieuw een stuk wederhoor van de Mann:

  http://ow.ly/1650rC

  Sceptici, de CRU-hack lijkt alleen maar een schandaal omdat u het zo vaak zo noemt. In feite is er in enkele gevallen een ietwat ongelukkige woordkeuze, maar er is zeker geen sprake van ‘persoonlijke laster naar (bijv.) McIntyre’ of ‘verdraaiing van de feiten’ op de schaal zoals u deze manifesteert. Het lijkt meer op een verdacht correcte reflectie van uw eigen gedrag.

  Met vriendelijke groet,
  W.J. van Hoek

 64. R Merciers zegt: 29-11-09 om 15:07

  @Felix, in de email die u aanhaalt, waaruit blijkt volgens u dat onderzoekers een “hogere subsidies” krijgen als ze “een bepaalde uitgangspositie kiezen”? Als u zulke beschuldigingen uit, dan moet u ook man en paard noemen!

  “It’s all about money…” – Voor niets gaat alleen de zon op.

 65. Felix zegt: 29-11-09 om 16:16

  @ W.J. van Hoek,

  Op het moment dat er een onderzoek wordt gedaan waarin men verder werkt met de extreemste uitkomsten dan lijkt het mij toch duidelijk dat de uiteindelijke resultaten niet bepaald realistisch zijn. Ze zijn mogelijk, maar de kans dat de aarde door een mega meteoriet wordt vernietigd is dan even groot. Dit heet doemscenario’s creëren en geen wetenschap, ik hoop dat u dit met mij eens bent.

  Wat betreft het plaatsen van de mails in context. Het is maar net wat u wilt aangezien u er uw eigen draai aan geeft. U kunt ze ook zelf lezen, maar blijkbaar heeft u daar geen behoefte aan omdat u alles al weet. Iets met oogkleppen heet dat volgens mij, al hebben beide kanten daar wel last van.

 66. Michael zegt: 02-12-09 om 12:29

  Er zijn ook sceptische wetenschappers.

Geef een reactie