De weblogs van de NOS worden niet langer bijgewerkt.

Voor nieuws Over de NOS kunt u terecht op over.nos.nl.
Voor de overige berichtgeving kunt u terecht op NOS.nl.

Vragen aan Hans Labohm

Hans Labohm is erg teleurgesteld over het recente rondetafelgesprek over de aankomende klimaattop in Kopenhagen met de Tweede Kamer–commissie voor VROM. Maar waarom? Er waren drie sessies van ongeveer één uur. De eerste sessie was voor de milieu- andere maatschappelijke organisaties. Die pleitten er uiteraard voor dat het kabinet meer moet doen dan ze nu van plan zijn.

De tweede was voor de het bedrijfsleven en vakbonden, gerepresenteerd door het VNO, het FNV en het FME. Zij gaven aan voor een bindend akkoord te zijn, maar dan wel zodanig dat het de concurrentiepositie en de werkgelegenheid niet zou schaden. FME zag goede kansen voor banengroei in de groene sectoren.

Ten slotte was er een sessie met het KNMI, het PBL, de Groene Rekenkamer, de Stichting Duurzame Energie en Hans Labohm. Iedere spreker kreeg twee minuten spreektijd, zo ook Hans Labohm. Echter, omdat hij daar over heen ging werd hij afgebroken door de voorzitter. Vervolgens was er 45 minuten discussie die voor meer dan 50% ging over de CRU-affaire, met name ingebracht door Hans Labohm.

In Trouw van afgelopen weekend kreeg Hans Labohm wederom twee volle pagina’s om altijd weer dezelfde opsomming van argumenten te mogen uiten. En dit alles zonder dat er een weerwoord volgde. En in de NRC viel Leon de Winter die eer te beurt. (het was voor mij overigens een verrassing dat Leon de Winter klimaatdeskundige blijkt te zijn.) Gelukkig werd aan het einde van dit artikel wel verwezen naar een genuanceerde bijdrage van Karel Knip over de affaire bij CRU in relatie tot de discussie over de ‘hockeystick’.

Trouw
Wat betreft het opinie-artikel van Hans Labohm in Trouw, zou ik met name één vraag willen stellen: waarom stond onderstaande grafiek wederom prominent opgenomen terwijl Hans Labohm in de weblog-discussie van afgelopen weken had aangegeven begrip te hebben voor mijn bezwaren? De grafiek in deze vorm geeft een volstrekt vertekend en onvolledig beeld van de boodschap die boven de grafiek is verwoord.

Temperaturen dalen terwijl CO2-uitstoot stijgt

Als iemand deze grafiek opneemt, dan zou het van volledigheid getuigen om:

 1. Op zijn minst óók de datareeks van de NASA mee te nemen;
 2. te beginnen in bijvoorbeeld 1985 en niet in het extreem warme El Niño jaar 1998;
 3. niet te stoppen in 2008, maar ook 2009 mee te nemen: met nog 3 weken te gaan is al vrijwel bekend hoe warm dit jaar gaat worden. Volgens NASA komt dit jaar op de 2e plaats na het jaar 2005 (nummer 1) en vóór 1998 (nummer 3).

Ik herhaal nog maar eens hoe dan de grafiek er dan uit zou zien:

grafiek565

Het is overigens opmerkelijk dat uitgerekend de reeks van CRU de minste opwarming laat zien over de afgelopen jaren, terwijl dit nou juist het instituut zou zijn dat knoeit met klimaatdata. Dan zou je verwachten dat hun datareeks de grootste stijging zou laten zien.

Zon
Vervolgens stelt Hans Labohm dat mijn conclusie dat de zon voor een afkoeling van 0,2 tot hooguit 0,4 graden kan leiden uitsluitend is gebaseerd op klimaatmodellen. Dit is niet zo. Dit is ook gebaseerd op eerdere periodes van lage zonneactiviteit zoals het Maunder Minimum (1645-1715) en het Dalton Minimum (1790-1820). Bovendien: als het klimaat zo gevoelig zou zijn voor de relatief kleine variaties in zonneactiviteit (in de orde van een paar tiende Watts/m2), waarom dan niet voor de variaties die het gevolg zijn van CO2 en andere broeikasgassen (in de orde van 2.5 Watts/m2)? (zie bijvoorbeeld figuur SPM2 op pagina 4 van http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/wg1/ar4-wg1-spm.pdf)

Vragen
Ten slotte schrijft Hans Labohm: “Ik zal niet gedetailleerd ingaan op andere passages in de bijdrage van Bart Strengers, want anders zou deze ‘posting’ te lang worden.” Daarom maak ik deze posting niet te lang en geef ik Hans nogmaals de gelegenheid te reageren. Met name zou ik heel graag een antwoord hebben op de volgende vragen:

 • Waarom werd de temperatuurgrafiek getoond van de VS, terwijl in de tekst werd gesuggereerd dat het om de wereldtemperatuur zou gaan?
 • Wat is het antwoord op de door mij aangehaalde bezwaren op het werk van Easterbrook en Driessen?
 • Hoe staat Hans Labohm tegenover andere redenen waarom het verstandig kan zijn de uitstoot van broeikasgassen te reduceren.

 In de rubriek ‘Wetenschapper vs. scepticus’ gaan econoom en auteur Hans Labohm en ingenieur Bart Strengers, werkzaam bij het Planbureau voor de Leefomgeving, in de aanloop naar de klimaatconferentie van 7-18 december elkaar in discussie over klimaatverandering. Op maandag verschijnt de bijdrage van Hans Labohm, op donderdag reageert Bart Strengers, waarna het op maandag weer de beurt is aan Labohm om te reageren.

Bart StrengersIr. Bart Strengers (43) is sinds 1996 beleidsonderzoeker bij het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Hij houdt zich bezig met onderzoek naar het klimaatsysteem binnen projecten waarin op geïntegreerde wijze wordt gekeken naar alle relevante aspecten van het wereldmilieusysteem zoals verandering in landgebruik en vegetatie, energieverbruik en klimaatverandering. Dit werk gebeurt in nauwe samenwerking met instituten als het KNMI, de Universiteiten van Utrecht en Wageningen en het Potsdam Instituut voor Klimaateffecten. In zijn werk heeft Bart Strengers, naast publicaties in wetenschappelijke tijdschriften, ondermeer bijgedragen aan de rapporten van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).

Deel deze pagina

« Terug naar het overzicht


78 reacties op “Vragen aan Hans Labohm”

 1. Marcel Vreemans zegt: 10-12-09 om 09:09

  Dat lijken mij terechte vragen…

 2. Koolzuur zegt: 10-12-09 om 10:59

  Waarom word er niet langer in de tijd terug gekeken?

  We zijn nu 6000 jaar voorbij het mid-Holoceen Optimum en gaan richting naar een tijd waar het kouder word, en terugkijkend naar het verleden (400000 jaar) kan het zelfs wel 11 graden globaal kouder worden.

  90% van de afgelopen 400000 jaar was het kouder, je kan wel zeggen dat je van geluk kan spreken, dat je in een warmere tijd leeft.

  Als ik naar grafieken kijk zie ik dat ze zorgvuldig worden uitgekozen zodat er duidelijk een trend naar boven in zit.

  Plakken we er wat jaren aan, dan zien we dat het juist warmer is geweest tijdens een tijd, dat de wielen van de wagen nog van hout waren.

  Maar laten we korter terug gaan.
  Zo bereikten of evenaarden veel gletsjers rond 1850 hun grootste uitbreiding sinds het einde van de laatste ijstijd.
  Dus is het niet zo vreemd, dat na het einde van de kleine ijstijd een stijging van temperatuur is te zien, anders noem je het geen einde van de kleine ijstijd.

  Nu verzin je ook nog daarbij dat het door de mens komt vanwege de CO2 uitstoot en dat laat je weer zien in een grafiekje van 1850 en jahoor we hebben het bewijs.
  Kassa, iedereen moet gaan betalen en de kassa is open bij de Wereldbank en het IMF.
  Vul de rest van het verhaal maar zelf in.
  Het CO2 verhaal is een verzinsel om geld…….

 3. Lennart van der Linde zegt: 10-12-09 om 11:27

  Ja, Hans, wat vind je eigenlijk van de razendsnelle en mogelijk zeer schadelijke oceaanverzuring als gevolg van onze CO2-uitstoot? En wat vind je van de 1%-doctrine van Dick Cheney, als voorzorgsprincipe? Bij Cheney ging het om Irak (en hij had geen uitgebreid IPCC-rapport), maar je kunt dat ook toepassen op klimaat (en oceaanverzuring), zoals Thomas Friedman gisteren terecht opmerkte in de New York Times:
  http://www.nytimes.com/2009/12......html?_r=1

  We zijn benieuwd naar je antwoorden.

 4. Thijs zegt: 10-12-09 om 11:37

  @Koolzuur: Ook als je kijkt naar de temperatuur van de afgelopen 1000 jaar, zie je dat we duidelijk hoger zitten dan normaal. Hoewel je gelijk hebt dat we 6000 jaar geleden nog in een ijstijd zaten, en dat misschien over een paar duizend jaar wel weer doen, is dat niet het punt hier. Kan het jou echt schelen hoe de wereld er over 1000 jaar uitziet? Dat lossen ze tegen die tijd vast wel op.
  Maar waar we nu mee bezig zijn, gebeurt nog ongeveer binnen mijn levensduur, en zou de wereld van onze kinderen en kleinkinderen drastisch kunnen veranderen, en dat wil ik niet op mijn geweten hebben.

 5. dercks zegt: 10-12-09 om 11:42

  Kan meneer Bart misschien vertellen in welke SUV ik in het jaar 900 gereden heb die zoveel opwarming veroorzaakte.

  http://www.hourofthetime.com/w.....2040ad.gif

  We kunnen elkaar eindeloos afvangen met al dan niet gemanipuleerde grafiekjes en getallen. Feit blijft dat er duizenden wetenschappers en deskundigen zijn die het niet eens zijn met de (gemanipuleerde) cijfers van het IPPC en andere gelovigen. Dan kan een weldenkend mens nooit de conclusie trekken dat wij onze welvaart maar moeten exporteren naar dictatoriale regimes. NOOIT.

 6. dercks zegt: 10-12-09 om 12:04

  @thijs
  Waar komt de arrogantie vandaan om te denken dat wij het klimaat zouden kunnen beinvloeden?

 7. Smur zegt: 10-12-09 om 13:46

  Bart,
  Als je toch gaat vergelijken, waarom neem in jouw temperatuurgrafieken niet ook de satelietmetingen mee van o.a de UAH? Deze hebben inmiddels een 30 jaar aan data en betrouwbaarder dan de ‘adjusted’ grondstationtemperaturen van de NASA en CRU. Of gaven deze niet het juiste beeld?

  Overigens is er op de GISS data bijna nog meer af te dingen dan op de CRU. Zie o.a. http://www.climatesci.org/publ...../R-345.pdf (Klotzbach/Pielke Sr)
  Dit wordt zelfs door Phil Jones (CRU) bevestigd in de climategate emails (http://wattsupwiththat.com/200.....-inferior/).

 8. Marco zegt: 10-12-09 om 14:12

  @Bart Strengers:
  Ik denk dat Hans Labohm niet zonder die eerste grafiek kan:
  http://jules-klimaat.blogspot......-sigh.html

 9. W.J. van Hoek zegt: 10-12-09 om 14:41

  Dan lijkt me dit voor Labohm de ultieme plek om te verdedigen waarom hij dan toch elke keer die grafiek gebruikt!

 10. Smur zegt: 10-12-09 om 15:03

  @Marco
  Jules again (sigh)
  Jules haalt in het door jouw gerefereerde artikel de lange termijn (miljoenen jaren) correlatie tussen CO2 en temperatuur aan om aan te tonen dat Hans een ‘Fraud’ is. Hij moet inmiddels toch weten dat in deze lange termijn correlatie de CO2 concentraties de temperatuur VOLGEN met een vertraging van ong 200-1000 jaar. Dat vergeet hij echter even te melden. Wie is hier dus ‘cherry picking’ en een ‘fraud’?

 11. Herman Vruggink zegt: 10-12-09 om 15:22

  ref :Marco zegt: 10-12-09 om 14:12

  @Marco,

  Als je een boodschap, een verhaal, een overtuiging hebt dan kies je het plaatje, een grafiek die past bij je boodschap. Als de boodschap die je wilt overbrengen is dat de temperatuur nagenoeg niet meer is gestegen, of sterker nog mogelijk gedaald is in de afgelopen 10 jaar, dan kies je de grafiek die Hans Labohm heeft gekozen. Dat is zijn goed recht. Net zo goed dat het een goed recht is om de grafiek te kiezen die Bart Strengers heeft gekozen in bovenstaand verhaal op de tijdas 1985 tot 2009. In beide gevallen kunnen we ons afvragen: en de data vanaf 1900 dan? en verder terug: Waarom niet beginnen vanuit de kleine ijstijd? of: Waarom niet de warme periode in de middeleeuwen meenemen? Wie heeft de wijsheid in pacht die kan bepalen op welke tijdas we moeten werken?

  groet,
  Herman Vruggink

 12. Marco zegt: 10-12-09 om 15:45

  @Smur:
  De temperatuurtoenames zijn niet te verklaren zonder CO2 als positieve feedback mee te nemen. Zie overigens ook: http://www.realclimate.org/ind.....p-and-co2/

 13. Marco zegt: 10-12-09 om 16:00

  @Smur 2:
  1. Hans Labohm neemt UAH al mee (hint: MSU)

  2. Waarom zou de UAH data betrouwbaarder zijn dan de grondstations? Of betrouwbaarder dan RSS (let wel, dat gebruikt dezelfde meetdata als UAH TLT)? Het is de UAH data die ooit eens een gigantische aanpassing moesten ondergaan, o.a. vanwege zoiets simpels als een min-teken dat plus had moeten zijn.

  3. Klotzbach?!
  http://julesandjames.blogspot......-2009.html
  (oh, en Klotzbach stelt niet dat GISTEMP fout is, maar dat er nog steeds een niet verklaarde discrepantie tussen satellietmetingen en landmetingen zou zijn).

  4. Dat Phil Jones GISTEMP minder vindt…tja, ik weet zeker dat bv. Gavin Schmidt het omgekeerde meent. Het lijkt me meer relevant dat Phil Jones ook opmerkt dat het grotendeels dezelfde resultaten geeft.

 14. Ton zegt: 10-12-09 om 16:00

  Rinse and repeat…

  Allemaal op de blote knieen voor het altaar van de IPCC en bidden tot Sint Gore.

  Niet vergeten een duid op de collecteschaal te leggen bij het verlaten van de kerk.

 15. Ben zegt: 10-12-09 om 16:03

  Ik zou ook wel eens van Hans Labohm willen weten hoeveel het schuift om “allied expert” te zijn van het Canadese ‘Natural Resource Stewardship Project’.

  Als dat een iets te suggestieve vraag is, misschien kan meneer Labohm dan uitleggen wat hij, als onafhankelijke wetenschapper, doet bij een lobbyorganisatie die niet bekend wil maken door wie ze gesponsord wordt.

 16. De alarmisten kunnen niet zonder landmetingen en gemanipuleerde boomringdata kunnen. Naar mijn weten dat alle satelietmetingen sowieso een dalende trend laten zien.

  Evenals Argo (sinds 2003 actief en de enige juiste manier om de oceaantemperatuur te meten) een dalende trend laat zien.

  Noem ik ook nog de temperatuur op grote hoogte, die zou moeten stijgen want positieve feedback volgens de alarmisten. Dat gebeurt ook niet, er is sprake van negatieve feedback. Ook verkeerd voorspeld!

 17. Marco zegt: 10-12-09 om 16:07

  @Herman Vruggink:
  Ik denk dat je even Bart Strenger’s verhaal door moet lezen om te zien waarom het zo ‘vreemd’ is dat Hans Labohm die grafiek maar blijft gebruiken.

  Overigens kan ik je wel vertellen waarom je niet veel verder terug kunt gaan dan het einde van de kleine ijstijd: veel te weinig data (midden-Engeland gaat terug tot ergens 17e eeuw) en dus indirecte metingen met een grote foutenmarge (zowel absoluut als relatief). Maar terug naar begin 20e eeuw verandert niet zoveel aan het plaatje van Bart Strengers:
  http://www.skepticalscience.co.....ntury.html

 18. Smur zegt: 10-12-09 om 16:19

  @Marco

  Je bedoelt ‘kunnen we nog niet verklaren anders dan dat in een computermodel te stoppen’

  Het probleem met een positieve feedback van CO2 is dat deze volgens de AGW hypothese ook niet te stoppen is. Na een opwarming is een volgende afkoeling niet te verklaren door CO2. Hoe komt het dat deze weer afneemt? Vooral omdat de ombuiging van de CO2 peak na die van de temperatuurpieken ligt.
  Dat probleem heb je overigens met alle positieve feedback scenario’s. Noem nog eens paar processen met een positieve feedback in de natuur (behalve dan supernova’s en kernexplosies).

  Sorry dat ik realclimate niet al te serieus neem, de owner behoort tot de ‘Hockeyteam’ zoals blootgelegd in de climategate emails.

 19. Herman Vruggink zegt: 10-12-09 om 17:42

  ref:Marco zegt: 10-12-09 om 16:07

  @Marco

  Nu kom je inderdaad met een heikel punt: Vanaf welk moment kunnen we data als betrouwbaar beschouwen.
  De eerste metingen zijn verricht in Engeland en Nederland, echter vertegenwoordigen globaal gezien slechts punt metingen. Zijn deze waarden toelaatbaar? Ik meen dat Bart Strengers of iemand anders fijntjes opmerkte een paar weken geleden dat een gebruikte grafiek van Hans Labohm de VS betrof dat slechts 10% van het totale aardoppervlak representeerde. Moeten we dan niet alle enkele reeksen uit Nederland en Engeland verwerpen in de global warming discussie? Dan nog alle boomringen en Ijs boringen: Moeten we nu alle data op deze ruwe meet methodes gebaseerde onderzoeken verwerpen?
  De CO2 metingen in de atmosfeer zijn pas begonnen in 1950, ook slechts op een enkel meetpunt.
  De zeespiegel stijging wordt sinds kort gemeten met behulp van satellieten. 3,5 mm op jaarbasis meen ik dat de huidige waarde is. Echter de waarden volgens de conventionele meetmethodes zoals peilschalen en meetboeien geven een afvlakking aan en deze waarde ligt dacht ik nu rond de 2 mm. Hoe passen wij nu hier een correctie op toe? kunnen wij een shift toepassen en in welke richting? Wat ook mogelijk is om nu de satelliet metingen nu als enig toelaatbaar verklaren dat betekend dat we een meetreeks van slechts 20 jaar hebben.

  Betrouwbaarheid van data….. altijd lastig…

  groet,
  Herman Vruggink

 20. Marco zegt: 10-12-09 om 17:59

  @Smur:
  Je kunt hier beginnen met je inlezen over ijstijden en interglacialen:
  http://www.atmos.washington.ed.....e-core.pdf
  En nee, de AGW hypothese zegt niet dat opwarming niet te stoppen is. Zie voor een simpele verklaring:
  http://en.wikipedia.org/wiki/R.....use_effect
  en:
  http://en.wikipedia.org/wiki/R.....ate_change

  En als je nog wat voorbeelden van positieve feedbacks wil: dat kan optreden bij blozen (meer blozen doordat je weet dat je bloost), bij de vrijgave van diverse hormonen (die weer andere hormonen doen vrijkomen). Of bij het vrijkomen van insuline, dat wordt gereguleerd door toenemende concentraties glucose in het bloed. Er is ook een positieve feedback bij celdeling (http://www.physorg.com/news137339626.html)
  Of deze:
  http://www.nature.com/nature/j.....06060.html
  Of deze:
  http://www.citeulike.org/user/.....le/3116900

  En de message afschieten omdat de messenger je niet bevalt…ach, da’s ook een manier om niet te hoeven luisteren.

 21. Koolzuur zegt: 10-12-09 om 18:40

  Ik lees het al, dit is een zinloze oogkleppen discussie.
  CO2 is giftig en gevaarlijk voor de mens.

 22. <i<jules haalt in het door jouw gerefereerde artikel de lange termijn (miljoenen jaren) correlatie tussen CO2 en temperatuur aan om aan te tonen dat Hans een ‘Fraud’ is. Hij moet inmiddels toch weten dat in deze lange termijn correlatie de CO2 concentraties de temperatuur VOLGEN met een vertraging van ong 200-1000 jaar. Dat vergeet hij echter even te melden. Wie is hier dus ‘cherry picking’ en een ‘fraud’?

  smur,

  aangezien Hans met zijn figuur tracht de CORRELATIE te ontkennen, focus ik me enkel en alleen op de CORRELATIE. Ook al omdat de sequentie in mijn post, of dat is dan toch mijn oordeel, duidelijk aangeeft dat Hans eigenlijk zelf ook wel weet dat er wel degelijk een CORRELATIE is.

  De CAUSATIE, hoewel ook een interessant onderwerp, speelt in heel het bovenstaande geen enkele rol. Waardoor ik er m.i. ook niet op hoef in te gaan.

 23. John van Dokkumburg zegt: 10-12-09 om 19:54

  Lullig allemaal dat gepraat over feedbacks , alles heeft een reden , en feedback ? Eigenlijk spreken we gewoon over leven en sterven , over de kans van primitief leven ten koste van de ontwikkelden , en dat het leven primitiever word is wel duidelijk , er vallen steeds meer soorten uit , en dit is in de luchrbeweging al niet anders . Uiteindelijk word – het klimaat – gewoon weersonzijdig omdat de ziel eruit is gehaald.

 24. John van Dokkumburg zegt: 10-12-09 om 19:57

  Als wij de ziel niet worden dan blijft het weer een godenstrijd .

 25. Leo Bokkum zegt: 10-12-09 om 22:15

  Geachte heer Strengers.

  U schrijft: “het was voor mij overigens een verrassing dat Leon de Winter klimaatdeskundige blijkt te zijn.”
  Dan moet het u toch al jaren verrassen dat iedere journalist een klimaatdeskundige blijkt te zijn die het vaak beter weet dan de alarmistische klimatologen zelf?

  Hoeveel keer zijn wetenschappelijke rapporten al door de media opgeblazen, verdraaid, verkeerd geinterpretteerd en voorzien van vette alarmistische kopppen op de voorpagina verschenen?
  Want ik heb dit hele blog gelezen, en er blijkt -ook volgens uzelf- meer tussen hemel en rampspoed te zijn dan alleen het CO2-doemverhaal wat de gemiddelde bevolking via de media krijgt toegespeeld.

  U steekt hier nogal wat tijd en energie in de -volgens u verkeerde- grafieken van meneer Labohm en bent verbaast over een stukje van een romanschrijver wat geen hond leest.
  Mag ik u vragen waarom u in al die jaren nooit de media hebt gecorrigeerd wanneer zij in hun domheid en sensatiebelustheid de gehele Nederlandse bevolking weer eens verkeerd/onvolledig/eenzijdig informeerden?

 26. Sanne zegt: 10-12-09 om 22:40

  Ik ben geen klimaatwetenschapper, maar wel een wetenschapper (seismologie). Op het moment ben ik aan het promoveren in de VS en ik schrik van ‘het dalende vertrouwen in wetenschappers’. Daarom wil ik op een aantal dingen reageren:
  * Over data en klimaatmodellen:
  Hier kan lang en breed over gediscussieerd worden, maar hier gaat het niet echt over. Wij zien allemaal dat we CO2 in de atmosfeer pompen, en een fysisch proces verteld ons dat de aarde hierdoor opwarmt. Daar heb je geen data voor nodig. Klimaatsceptici zijn vaak mensen die zich wetenschapper noemen omdat ze naar data kijken, maar niet de fysische processen erachter kennen. Naast positieve feedbacks zijn er natuurlijk ook negatieve feedbacks, maar er is geen reden waarom die zouden overheersen. Als je me niet gelooft, kijk maar naar Venus. Het oppervlak van Venus is warmer, omdat het dichter bij de zon is. De atmosfeer is warmer omdat er zoveel CO2 is.
  * Waarom berekenen wetenschappers klimaatmodellen?:
  Het is lastig inschatten hoe verschillende feedbacks zich tot elkaar verhouden. Daarvoor wordt dat gesimuleerd. Er is geen enkel model dat de gigantische hoeveelheid feedbacks allemaal correct geïmplementeerd heeft. En wetenschappers zullen je niet vertellen dat je er een moet geloven. Volgende week neem ik deel aan een conferentie met 15.000 aardwetenschappers in San Francisco. En, geloof me, die zijn niet lief tegen elkaar. Ze wijzen op de fouten in elkaars werk. Maar hoeveel onenigheid ze ook hebben, het is nog steeds op een ander niveau in de discussie dan die nu plaats vind met klimaatsceptici. Ik ben naar heel veel praatjes geweest, maar er is er geen waarbij de kans op afkoeling groter is dan die van opwarming. Hoe onzeker en incompleet deze modellen ook zijn, er zijn er veel, en de grote boodschap blijft hetzelfde.
  * Waarom worden sceptici gemarginaliseerd door wetenschappers?
  Een vriend van mij werkt vijf jaar achter een computer om alleen het effect van verschillende soorten wolken te verbeteren (wolken zaten al in dit model, maar hun variëteit was niet zo groot). En hij is een van velen. En, geloof me, dit wordt niet goed betaald. Sceptici nemen dadelijk een grafiek uit z’n proefschrift, plotten de data op een andere manier, en schrijven er een verhaal bij. Niks geen vijf jaar werk.
  Mijn salaris ligt voorlopig vast. Er is geen economische reden waarom data genept zouden worden en dat geldt voor alle wetenschappers. Alle wetenschappers zouden meer kunnen verdienen in de industrie, waar data vaak zo gepubliceerd worden dat het goed is voor het bedrijf (economen zijn hier erg goed in). Dat wetenschappers in de wetenschap blijven, is omdat ze de waarheid willen onderzoeken. Dus geef ze een beetje credit.
  *Moeten we iets doen?
  Ik kan niet het definitieve antwoord geven. Met mijn geologische achtergrond kan ik je vertellen dat deze aarde het wel zal overleven, maar ik kan je ook vertellen dat de aarde in kritische omstandigheden kan komen waardoor bijna al het leven op aarde vergaat. Dit is al vaker gebeurd, alleen nog nooit door leven zelf veroorzaakt. Dus voor de aarde hoef je het niet te doen, maar misschien voor jezelf en je nageslacht.
  En een heel ander probleem op deze aarde is de energie voorziening. Ons gebruik groeit nog steeds, en onze gas en olie voorraden gaan hard achteruit. Een beetje zuiniger doen, zal uiteindelijk een beetje meer overlaten voor onze kinderen. Maar goed, ook over het verhaal van ons energie budget zijn er sceptici te vinden, dus natuurlijk kun je hen geloven, en dit allemaal naast je neerleggen.

  Over het algemeen was het wel fijn geweest als economen in hun simulaties de huidige depressie hadden voorspeld (ook al kunnen ze niet alle mogelijk economische feedbacks verwerken), en wij naar hun geluisterd hadden. Ik zou zeggen, doe hetzelfde met klimaatwetenschappers nu, ook al kun je zelf hun simulaties en berekeningen niet helemaal volgen.

 27. Sanne, als je publiceert geef je je kindje aan de wolven. Als het sterk genoeg is, overleeft het wel. De wereld is medogenloos, de peer review is slechts de eerste horde. Wees openhartig over je onzekerheden, dan hebben je collegawetenschappers er ook wat aan. En als al de kritiek je niet zint, begin je zelf ook een weblog. zie bijvoorbeeld Hans von Storch. Klimaatwetenschap is geen ivorentorenwetenschap.
  http://klimazwiebel.blogspot.c.....hy-vs.html

 28. Sanne: “Wij zien allemaal dat we CO2 in de atmosfeer pompen, en een fysisch proces verteld ons dat de aarde hierdoor opwarmt.”

  Ho ho, een stap te snel! CO2 absorbeert inderdaad infrarood in een laboratorium. Maar om de aarde op die manier op te warmen is het noodzakelijk dat de gemiddelde optische diepte over het hele infrarood spectrum afneemt, en DAT is nog niet waargenomen! (Miskolczi) Er zijn dus processen gaande die CO2 tegenwerken, en die processen zitten nog niet in de klimaatmodellen. Parameter tuning op historische reeksen kan iedere bachelor: “My friend Johnny von Neumann used to say, with four parameters I can fit an elephant, and with five I can make him wiggle his trunk” (Enrico Fermi)

 29. W. de Kruijk zegt: 10-12-09 om 23:56

  We kunnen discussieren tot we een ons wegen, maar feit is dat er geen sterk verband is aan te geven tussen CO2-stijging en temperatuurstijging(over langdurige perioden van opwarming is het verband er OMGEKEERD WEL maar dit is natuurlijk geen bewijs voor de stelling).Als dit wel zo was, was dit debat allang over geweest en had de publieke ook niet zoveel moeite gedaan dit debat (over zogenaamd het belangrijkste onderwerp van deze tijd!) alleen in een hoekje op internet te laten plaatsvinden.

  Subsidie-junks zoals Bart Sprengers, en degenen die collegas van het KNMI denken te moeten verdedigen zoals bv. Gerrit Hiemstra(Die ook netjes overuren krijgen betaald van Marcel van Dam neem ik aan). Deze mensen zijn niet te overtuigen omdat ze hun geld krijgen van de overheid en die zit niet te wachten op nuance in het debat.

  Feit is dat jullie ook niet begrijpen waarom het klimaat doet wat het doet, de laatste tien jaar tonen dit maar weer eens aan.Jullie gedragen je als politici die het niet durven te zeggen dat ze iets niet (zeker) weten. Is dit wel het geval kom met argumentatie en hoogstens 1 wetenschappelijk artikel(geen vijf of tien verwijzingen naar dubieuze websites en geen lappen tekst).

  Bestaat zulk bewijs niet moet de conclusie zijn dat deze hypothese geen extra tien miljard+ per jaar!!!! waard is van de Nederlandse belasting betaler. Hier gaan veel gezinnen die al de eindjes aan elkaar moeten knopen van in de problemen komen en dat is niet zomaar een angstbeeld, maar harde realiteit.

 30. dercks zegt: 11-12-09 om 00:09

  @sanne
  1. Noem mij 1 bewijsmiddel dat CO2 de aarde opwarmt. Eén is genoeg. Dat in een lab het eerst opwarmt en dan de co2 toeneemt weet intussen iedereen. Bewijs dat het andersom is of praat geen onzin

  2. je hebt niet gehoord en in de emails gelezen dat sceptici worden geridiculiseerd en niet bediscussieerd? Je hebt niet gelezen dat wetenschapsbladen onder druk worden gezet om sceptische geluiden te weigeren? Een slechtere wetenschapper dan die is niet denkbaar

  #. Dus je ontkent dat de alermisten leven van overheidsgeld. Dat kan je niet menen.

  Maar we hebben weer een smoking gun. Even homogeniseren en het lijkt of het warmer wordt. Huup huup, barba truuk: http://wattsupwiththat.com/200.....rwin-zero/

 31. R Merciers zegt: 11-12-09 om 00:37

  T2000 schreef: “Naar mijn weten dat alle satelietmetingen sowieso een dalende trend laten zien.”

  Heef u dat zelf geconstateerd? Waarom downloadt u zelf niet even de data en berekent u de gemiddelde temperatuur in de jaren ’80, ’90 en ’00? De uitkomst zal u niet bevallen…

  Of bent u toch vooral Oostindisch skeptisch?

 32. R Merciers zegt: 11-12-09 om 00:41

  Twee minuten spreektijd voor Hans Labohm is nog altijd twee minuten te lang. De Tweede Kamer gaat toch ook niet aan Jomanda vragen hoe we de Mexicaanse griep moeten aanpakken?

  Hans Labohm beweert in zijn grafiekje dat het sinds 1998 kouder wordt, maar de metingen laten zien dat de afgelopen 10 jaar de warmste waren ooit gemeten (*) Exit geloofwaardigheid Hans Labohm.

  (*) http://news.bbc.co.uk/1/hi/sci/tech/8400905.stm

 33. Chiel zegt: 11-12-09 om 01:17

  Wat een hoop mensen, wetenschappers niet weten is dat er in de loop van de tijd een hoop atoomproeven zijn uitgevoerd in de stratosfeer. Hierdoor zijn gaten in de ozonlaag ontstaan waardoor ‘aarde onvriendelijke’ gammastraling vrij spel heeft gekregen. Bv. boven Australië waar je tegenwoordig in de zomer geen dag meer onbeschermd kan zonnen. Het ‘world management team’ houdt dit graag onder de pet om vooral de CO2 de schuld in de schoenen te schuiven.
  Zoals bekend reguleren algen in de zeeën de meeste zuurstof. Door de doorkomende straling worden de algen gedood en veranderen dezen in grote zwarte plassen op het water. Hierdoor reflecteren zij zonlicht en creëren zij warmte. Dit proces is verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de opwarming van de laatste decennia.
  Daarbij is er de laatste jaren flink toegenomen vulkanische activiteit onder de, vooral zuidelijke oceanen, waardoor delen van Antarctica bv opwarmen.
  Sorry, maar CO2 is het probleem niet. Nooit geweest trouwens.

 34. Herman Vruggink zegt: 11-12-09 om 09:01

  ref:Sanne zegt: 10-12-09 om 22:40

  @Sanne,

  Sanne zegt: “Daar heb je geen data voor nodig”.
  Als je naar beste weten en mogelijkheden tot een modelontwerp bent gekomen, is het dan niet zo dat de werkelijke data dan dit model moet volgen? En als er aanwijzingen zijn dat dit niet of gedeeltelijk zo is, dat je dan opnieuw je model onder de loep moet nemen?

  Als iedereen zich binnen de grenzen van het laatste IPCC rapport, wat ook ruimte biedt voor een behoudende opstelling zou blijven was er veel minder aanleiding om nu aan de rem te trekken. Helaas draven alarmisten door en worden niet gecorrigeerd door wetenschappers. Maar ik hoef hier niet alles te herhalen: zie het betoog van: Leo Bokkum zegt: 10-12-09 om 22:15 hierboven.

  hartelijke groet,
  Herman Vruggink

 35. Bart Strengers kan het maar niet laten voor spin-doctor te spelen! Hierbij twee voorbeelden:

  1. Bart schrijft:
  “Hans Labohm is erg teleurgesteld over het recente rondetafelgesprek over de aankomende klimaattop in Kopenhagen met de Tweede Kamer–commissie voor VROM.”

  Maar Hans Labohm opent zijn verhaal met:
  onlangs vond een bijeenkomst plaats over de ´Communicatie over Kopenhagen: Interactie wetenschap, media en politiek’, die op 12 oktober was georganiseerd door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).
  Op het eerste gezicht is dit een volkomen onschuldige activiteit om de media te informeren over wat er op klimaatgebied aan de hand is. Maar opvallend is dat dit een zeer eenzijdige voorlichting betreft door degenen die zich als hoeders van de absolute klimaatwaarheid beschouwen. Geen enkele klimaatscepticus werd voor deze gelegenheid – al dan niet als spreker – uitgenodigd. Op die manier worden de media door de AGW–aanhangers ‘ingepakt’.

  Dus ga daar nu eens op in Bart Strengers:
  waarom organiseert VROM een bijeenkomst onder de noemer ‘Interactie wetenschap en politiek’ zonder enige klimaatsceptische wetenschapper? Terwijl er toch echt minimaal 450 peer-reviewed wetenschappelijke rapporten zijn, die onder de noemer ‘sceptisch’ vallen en er ook meer dan voldoende Nederlandse klimaatsceptische wetenschappers zijn.

  2. Bart Strengers stelt 3 vragen. De eerste vraag: `Waarom werd de temperatuurgrafiek getoond van de VS, terwijl in de tekst werd gesuggereerd dat het om de wereldtemperatuur zou gaan?`

  Meneer Strengers, deze vraag heb ik al voor u beantwoord. Het antwoord luidt: U leest de stukken van Hans Labohm niet goed! Ik zal laten zien waarom ik dat vind.

  Strengers schrijft in de blog ‘voorzorgsprincipe’:
  “Vervolgens is mij ook onduidelijk waarom de heer Labohm de USHCN V2 temperatuurreeks laat zien, terwijl dit geen wereldtemperatuur is, maar de gemiddelde temperatuur van de VS”

  De tweede grafiek die Labohm in ‘Selectief winkelen’ laat zien is inderdaad een grafiek met daarin de temperatuur van de VS, de USHCN V2. Maar dat schrijft de heer Labohm ook:

  “Hier zien we ook de afname/stabilisering van de temperatuur (in de VS) over het laatste decennium.”

  Wat Strengers over het hoofd ziet is dat Labohm daarna schrijft dat in deze grafiek de werelwijde CO2 concentratie wordt weergegeven. Labohm doet geen uitspraak over deze betreffende temperatuurdata! Maar over de weergegevene CO2 concentratie! Labohm schrijft:

  “We zien ook dat de stijging van de CO2–concentratie iets toeneemt, die stijging vlakt af sinds 2005. Dat is dus in strijd met wat we vaak van klimaatalarmisten horen, namelijk dat de CO2–concentratie exponentieel zou stijgen.”

  De grafiek waarbij Labohm wel een uitspraak doet over de temperatuur, die bevat de Hadley CRUTv3 en de MSU Satelite Lower Trop. Allebei wel degelijk wereldtemperaturen! Dus misschien iets te snel gelezen meneer Strengers?

 36. Karel zegt: 11-12-09 om 10:35

  Er zijn ook nog andere oorzaken van opwarming.
  Wat een hoop mensen, wetenschappers niet weten is dat er in de loop van de tijd een hoop atoomproeven zijn uitgevoerd in de stratosfeer. Hierdoor zijn gaten in de ozonlaag ontstaan waardoor ‘aarde onvriendelijke’ gammastraling vrij spel heeft gekregen. Bv. boven Australië waar je tegenwoordig in de zomer geen dag meer onbeschermd kan zonnen. Het ‘world management team’ houdt dit graag onder de pet om vooral de CO2 de schuld in de schoenen te schuiven.
  Zoals bekend reguleren algen in de zeeën de meeste zuurstof. Door de doorkomende straling worden de algen gedood en veranderen deze in grote zwarte plassen op het water. Hierdoor reflecteren zij zonlicht en creëren zij warmte. Dit proces is verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de opwarming van de laatste decennia.
  Daarbij is er de laatste jaren flink toegenomen vulkanische activiteit onder de oceanen, waardoor bv. delen van Antarctica opwarmen.
  Sorry, maar CO2 is het probleem niet. Nooit geweest trouwens.

 37. Gerrit Hiemstra zegt: 11-12-09 om 11:00

  @Bart Strengers

  Het is overduidelijk waarom Labohm weer met deze grafiek op de proppen is gekomen. Hij hanteert namelijk de sceptische methode:

  - formuleer een overtuiging
  - selecteer informatie die bij die overtuiging past (de informatie hoeft niet eens relevant te zijn)
  - hang een verhaal op met een wetenschappelijk sausje
  - bij kritiek steeds dezelfde argumenten aanhalen (ook als die al vele malen ontkracht zijn)
  - maak de discussie steeds breder tot niemand er meer iets van snapt
  - begin vervolgens weer van voren af aan

  Hij is gewoon weer opnieuw begonnen.

  Gerrit Hiemstra.

 38. Jannenman zegt: 11-12-09 om 11:43

  @Sanne
  Ze kunnen zelf ook hun ‘berekingen’ niet volgen, omdat dit geen berekingen zijn. Het is gebrekkige data in een gebrekkig model, dat vaak ook nog dermate wordt uitgelicht dat het de een of de andere kant op ‘bewijst’.
  Nu kan ik nog wel op allerlei zaken ingaan, maar ik word er inmiddels moe van. Als je de hele discussie had gelezen Sanne, dan had je gezien dat je hier niet de enige wetenschapper bent en had je ook niet kritiek moeten afdoen met een argumentum ad verecundiam, wat per definitie een fout argument is.
  Dát is wat steeds fout gaat in dit soort discussies; ze gaan al snel niet over data, over feiten en kennis, maar zijn al snel allerlei drogredeneringen. Daar maak jij je dus ook meteen schuldig aan.
  En heel gek is dat niet, gezien de trend. Neem bv het kopje zoals de nos heeft gekozen: ‘wetenschapper versus scepticus’. Dat is zo vreselijk fout en geeft daarmee aan hoe gekeken wordt en ook hoe gesproken wordt, vanuit welke posities.
  Er staat immers dat wetenschappers geen sceptici zijn en sceptici geen wetenschappers. Een foutere kop kun je niet bedenken.
  Ik laat het hierbij. Indien gewenst kunt u verder lezen onder de voorgaande stukken van Labohm en Strengers.

  @Koolzuur: Pure onzin. CO2 is niet ‘giftig en gevaarlijk’. Als u even de beginselen wilt opzoeken van terminologie mbt deze woorden en dan nogmaals uitingen doet? Dank u.

  @Lennart vd Linde:
  Welke oceaanverzuring door CO2? H2CO3 > ph 6,36 in enorme hoeveelheid zeewater met ph 7,5-8,5 met hoge, sterke buffer aan Na+, Cl-, Mg2+, K+ enz.

 39. De enige die in de herhaling valt is Strengers! Zijn gehele verhaal is gebaseerd op oppervlaktetemperatuurmetingen, gefabriceerd door instituten die frauderen in:
  - Nieuw-Zeeland
  - Australië
  - Verenigd Koninkrijk
  Zie hier voor een overzichtsartikel van bovengenoemde: http://icecap.us/index.php/go/.....armer_yet/
  Zie hier voor de ‘smoking gun’ in Australië: http://wattsupwiththat.com/200.....rwin-zero/

  En natuurlijk de hockeystick van CRU!
  Zie hier voor een uitleg: http://wattsupwiththat.com/200.....e-decline/

  Dan zijn er natuurlijk nog de peer-reviewed wetenschappelijke artikelen die concluderen dat oppervlaktetemperatuurmetingen niet betrouwbaar zijn, dan wel dat de stijging van de gemeten temperatuur te wijten is aan de economische acitiviteit in een regio.

  Hier volgen de artikelen:
  1. A test of corrections for extraneous signals in gridded surface temperature data(Climate Research, Volume 26, Number 2, pp. 159-173, May 2004)Ross McKitrick, Patrick J. Michaels

  2. – A test of corrections for extraneous signals in gridded surface temperature data: Erratum (PDF)(Climate Research, Volume 27, Number 3, pp. 265-268, December 2004)- Ross McKitrick, Patrick J. Michaels

  3. Are temperature trends affected by economic activity? Reply to Benestad (2004)- (Climate Research, Volume 27, Number 2, pp. 175–176, October 2004)- Ross McKitrick, Patrick J. Michaels

  4. Quantifying the influence of anthropogenic surface processes and inhomogeneities on gridded global climate data (PDF)
  http://www.klimatosoof.nl/klim…..chaels.pdf
  (Journal of Geophysical Research, Volume 112, Issue D24, December 2007)
  - Ross R. McKitrick, Patrick J. Michaels

  Dan zijn er de satellietmetingen die juist WEL een daling in de temperatuur laten zien, maar daar wil de heer Strengers geen uitspraak over doen. Ben benieuwd waarom niet.
  Hierbij een overzichtsartikel dat satellietmetingen een temperatuurdaling laten zien: http://icecap.us/index.php/go/.....perature1/

  Dan is er nog Argo: de enige manier om de oceaantemperaturen betrouwbaar te meten. Laat ook een daling van de temperatuur zien!

  Oceaantemperaturen kunnen alleen adequaat gemeten worden door het ARGO
  boeiennetwerk. ARGO boeien duiken tot 700 meter diepte, meten
  temperaturen en komen dan weer naar boven om de resultaten door te
  zenden. Er zijn er 3000 en ze drijven overal in de wereldoceanen.
  Plaatje:
  http://icecap.us/images/uploads/ARGOBUOYS.jpg

  De ARGO boeien zijn operationeel sinds 2003. Het ARGO boeiensysteem heeft uniformiteit en betrouwbaarheid toegevoegd aan de meting van oceaantemperaturen. Sinds ARGO in 2003 operationeel is gegaan, laten zijn metingen ziendat de wereldoceanen licht afkoelen. Dat is in scherpe tegenstellingmet de modellen die een opwarming voorspelden. Plaatje:
  http://icecap.us/images/uploads/argodata.jpg

  NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) heeft er tot nu
  toe voor gekozen om geen satelietgegevens te gebruiken voor de
  schatting van de oceaantemperaturen. En ze maakt tot nu toe helemaal
  nog geen gebruik van de data die ARGO oplevert.

  En het enige argument dat Strengers gebruikt (evenals Hiemstra): Je kan in alle temperatuurgrafieken die starten vanaf 1850 een rechte lijn naar boven trekken. Dus de temperatuur stijgt, evenals de CO2 hoeveelheid, dus de mens is schuldig…. Tsja, wat een keiharde logica…….

 40. W.J. van Hoek zegt: 11-12-09 om 12:08

  Aan Hans Labohm,
  Het is goed en essentieel om als een wetenschapper sceptisch te zijn! Het is goed en essentieel dat er kritische vragen worden gesteld aan klimaatwetenschappers! En het is goed en essentieel om als wetenschapper niet met ethische waarde-oordelen een waarheid te beschrijven!

  Scepsis is vooruitgang van de wetenschap, mits deze scepsis op argumenten is gebaseerd die vernieuwend zijn en niet reeds ontkracht. Dat is echter precies wat hier niet gebeurt. ‘Klimaatsceptici’ vind ik persoonlijk daarom een bijzonder slechte benaming voor hen die deze problematiek per definitie ontkennen. De naam ‘scepticus’ impliceert de oprechtheid van de kritiek, terwijl er geen oprechtheid blijkt uit de feiten die worden gepresenteerd.

  Één van uw belangrijkste drijfveren is het feit dat uw vrijheden worden beroofd als individu; de klimaatcrisis kost immers veel van uw belastingcenten. Ik verwijs daarbij naar een reeds 3 jaar geleden geschreven artikel in de NRC van 19-2-2007 (1). Als u de tegenwoordige klimaatwetenschap verwijt te politiek gedreven te zijn, dan zou u dat ook eens op uzelf moeten betrekken. Wat er met u aan de hand is is een per definitie ingebouwd beschermingsmechanisme tegen de overheid. Dat probeert u vervolgens te verkopen met niet relevante feiten, ondoordachte statements en mislukte ironie. Het is al eens tegen u gezegd, ‘Je bent geen natuurwetenschapper en het past je om enige bescheidenheid aan de dag te leggen.’. Op het moment dat u dat werkelijk zou doen zou er echter niets van uw standpunt overblijven, want dan blijkt slechts úw politieke gedrevenheid. Jammer maar helaas. Hoewel ik voorheen de discussie nog goede hoop gaf, ben je volledig door de mand gevallen. Het zou u sieren, uw eigen strategie eens onder de loep te nemen, iets wat wetenschappers wel vaker doen!

  Natuurlijk zal de bovenstaande uiteenzetting fanatiek worden weggezet als een “argumentum ad hominem”, maar omwille van de puurheid van de discussie zou er mijns inziens eens wel ingegaan moeten worden op de bovenstaande punten, in plaats van de genoemde feiten steeds te ontwijken.

  Gaarne uw antwoorden in uw volgende post.

  Met vriendelijke groet,
  W.J. van Hoek

  1) NRC-Handelsblad, Liberaal in de strijd tegen klimaatgekte, door Marcel aan de Brugh, 19-2-2007

 41. W.J. van Hoek zegt: 11-12-09 om 12:11

  Aan Jannenman (11-12-09),
  “Neem bv het kopje zoals de nos heeft gekozen: ‘wetenschapper versus scepticus’. Dat is zo vreselijk fout en geeft daarmee aan hoe gekeken wordt en ook hoe gesproken wordt, vanuit welke posities.”

  HO! De heer Labohm noemt zichzelf een scepticus! Dat kan geen etiket zijn dat op hem is geplakt zonder dat hij dat wil!

 42. Ton zegt: 11-12-09 om 13:47

  Boem, en daar viel het blog plotseling van de voorpagina in tegenstelling tot een aantal “flut” blogs ;)

  Blijkbaar weer te veel tegen argumenten met te veel “storende” feiten.

  De NOS huilt zelf altijd vrolijk met de wolven in het bos mee en verwacht dat blijkbaar ook van hun publiek.

 43. Marco zegt: 11-12-09 om 13:51

  @Hans Erren:
  Haal jij nu serieus weer Miskolczi aan?
  Je bent al eerder gewezen op de fundamentele kritiek op Miskolczi’s werk, inclusief het onjuist gebruiken van Kirchoff’s law, en het oversimplificeren van de aarde als een grey body emitter.

 44. Chiel zegt: 11-12-09 om 14:18

  Ter info en aanvulling op T2000

  Ook NASA in de U.S. fraudeert met klimaatgegevens. Zie bv
  http://www.washingtontimes.com.....mate-data/. NASA fraudeert met heel veel gegevens, bv satelietgegevens en ook over de eigenschappen van planeten. Mensen denken dat NASA een publiek domein is, dat alle info deelt met de mensheid, maar het valt onder Defensie waar veel geheimen worden bewaard. Elk bericht moet eerst door de censuur van het Witte huis.

 45. Hans Labohm zegt: 11-12-09 om 15:37

  ‘Ben zegt: 10-12-09 om 16:03
  Ik zou ook wel eens van Hans Labohm willen weten hoeveel het schuift om “allied expert” te zijn van het Canadese ‘Natural Resource Stewardship Project’.

  Als dat een iets te suggestieve vraag is, misschien kan meneer Labohm dan uitleggen wat hij, als onafhankelijke wetenschapper, doet bij een lobbyorganisatie die niet bekend wil maken door wie ze gesponsord wordt.’

  Ben,
  De vraag is ad hominem, volledig irrelevant en suggereert iets dat niet waar is.

  Helaas Ben, het schuift niets. Ik sympathiseer met de doelstellingen van de organisatie en ze hebben mij verzocht of ze mij op hun lijst van ‘allied experts’ mochten zetten. Ik vond dat een eervol verzoek en heb daar dan ook graag aan voldaan.

  Wat dacht je hoeveel een reguliere klimaatonderzoeker in dit land krijgt toegeschoven van de overheid? Zou dit de onafhankelijkheid van hun wetenschappelijk werk en hun opvattingen beïnvloeden? Dat is natuurlijk – in jouw ogen – een schandelijke vraag. Alleen, ik weet iets dat jij niet weet. En dat is dat er onder deze categrie ook veel scepsis heerst, hetgeen uiteraard normaal is onder wetenschappers. Maar ze kunnen daarvoor niet uitkomen omdat dat heel slecht is voor hun carrière.

 46. Lennart van der Linde zegt: 11-12-09 om 16:40

  Hans,

  Wat vind je dan van het optreden van Jim Hansen? Tegen de zin van de Bush-regering in kwam hij openlijk uit voor zijn opvatting dat de klimaatrisico’s nog groter zijn dan het IPCC schetst. Zijn superieuren probeerden hem de mond te snoeren, maar dat is hen niet gelukt omdat Hansen zich met succes kon beroepen op de vrijheid van meningsuiting. Dat zouden meer klimaatonderzoekers moeten doen!

  En wat betreft de werkelijke opvattingen van de ‘sceptici/ontkenners’: misschien zitten daar mensen tussen die wel degelijk denken dat het IPCC het bij het rechte eind heeft, maar die liever geld verdienen met ‘scepticus/ontkenner’ zijn, omdat olie- en kolenbedrijven daar goed voor betalen, of omdat ze daarmee hun huidige levensstijl nog wat langer kunnen rekken. Zou goed zijn als zij daar dan ook openlijk voor uit zouden komen.

 47. @Marco zegt: 11-12-09 om 13:51

  Peer-reviewed artikelen graag! Altijd interessant…

 48. Sascha Tavere zegt: 11-12-09 om 20:33

  CAGW is wellicht onzin, niettemin zal ik de GW apostelen steunen om af te komen van de afhankelijkheid van olie- en gasboeren (en eerdaags uraniumboeren). Heeft niets te maken met hockeysticks, godzijdank.

 49. @Marco
  Ik heb het niet over de *theorie* van Miskolczi, ik heb het over de *waarneming* dat de infrarood optische diepte niet verandert, en dat is toch wel een minimumeis bij een broeikaseffect.
  http://landshape.org/enm/signi.....l-warming/
  “Last month I asked Ferenc Miskolczi to calculate a 60 year trend of optical depths using radiosonde data I compiled from the NOAA Earth Systems Research Laboratory to confirm his prediction of constant optical depth. We finally got the results:

  *There has been no increase in the effective amount of greenhouse gases in the atmosphere during the last 60 years.*”

 50. Jannenman zegt: 11-12-09 om 22:49

  @v Hoek,

  Ik denk niet dat dat zo gelopen is door Dhr Labohm, maar dat moet u hem maar vragen dan.
  Blijft het feit dat de ander dan wellicht de zelfbenoemde wetenschapper is, tenzij de nos dat ertegenover heeft gezet. En dat is fout, hoe je het ook wendt of keert.

 51. W.J. van Hoek zegt: 11-12-09 om 23:56

  Aan Jannenman (11-12-09 om 22:49)

  Hoor het hem zelf zeggen op:
  http://www.youtube.com/watch?v=hEn3UoOPTUQ (om 2:30)

  Labohm profileert zich hier nadrukkelijk als scepticus (overigens ook een foutieve woordkeuze) en niet als wetenschapper! Het is dan ook geen wonder dat de NOS een onderscheid maakt. Er is in elk geval geen sprake van wetenschapper vs. wetenschapper; dat mocht Labohm willen!

 52. LoL@ Hans Erren zegt: 11-12-09 om 22:29

  *wacht op peer-reviewed reactie van Marco*

 53. Prins Pils zegt: 12-12-09 om 00:11

  Ik vraag me af waarom men nog steeds in discussie wil met Hans Labohm, en vooral waarom de man zoveel ‘zendtijd’ krijg. Het is overduidelijk aangetoond dat hij pseudowetenschap en -journalistiek bedrijft: http://www.hpdetijd.nl/archive.....0912071051 .

  Het IPCC heeft een enorm dikke ‘body of evidence’ geleverd voor de stelling dat de AGW-theorie (wel) waar is. Zie http://www.ipcc.ch , de ellenlange lijst van wetenschappelijke onderzoeken onderaan ‘The Physical Science Basis’. Het IPCC, bestaande uit tientallen terzake kundige wetenschappers, heeft al die onderzoeken, afkomstig uit de hele wereld, beschouwd en op een rij zet.

  Er zijn beschuldigingen van de ‘denialists’ dat de hele zaak gemanipuleerd zou zijn (o.a. Climategate). In casu zouden Britten hun temperatuurgrafieken hebben gemanipuleerd, en dissonante uitkomsten van wetenschappelijke onderzoeken zouden niet meegenomen zijn in het literature review proces.

  Echter, de twee temperatuurgrafieken van de NASA (en een derde van nog een Amerikaanse instelling) zien er precies hetzelfde uit als de Britse: http://data.giss.nasa.gov/gistemp/graphs/ , http://en.wikipedia.org/wiki/F.....atures.png en http://en.wikipedia.org/wiki/F.....Record.svg . Dus ofwel de hele wereld zit in het complot, en dan kun je maar beter je verzet opgeven, of er is feitelijk gezien helemaal geen sprake geweest van manipulatie door Britten.

  Voor wat betreft het vermeende negeren van dissonante uitkomsten: zie blz. 471 (39) van het bovengenoemde IPCC-rapport. Daar staat een uitgebreide beschouwing van de kritiek op de ijshockeystickgrafiek, inclusief verwijzingen naar de dissonante onderzoeken. De ijshockeystickgrafiek is ‘key evidence’ in deze hele zaak, zodat in ieder geval niet volgehouden kan worden dat dissonante geluiden systematisch of op belangrijke punten genegeerd worden.

  Er zijn dan ook weinig of geen wetenschappelijke verenigingen die de AGW-theorie verwerpen: http://en.wikipedia.org/wiki/S.....ate_change . En het verhaal dat er 30.000 of 31.000 wetenschappers zouden zijn die dat wel doen is een grotendeels gefabriceerd verhaal: http://www.scholarsandrogues.c.....-be-wrong/ .

 54. Leo Bokkum zegt: 12-12-09 om 00:24

  Lennart van der Linde schrijf: ” maar die liever geld verdienen met ’scepticus/ontkenner’ zijn, omdat olie- en kolenbedrijven daar goed voor betalen”.

  Mag ik daar overtuigende bewijzen van zien aub?

 55. Marco zegt: 12-12-09 om 09:56

  @Hans Erren:
  http://ktb.engin.umich.edu/RSG....._Trend.pdf
  http://www.pnas.org/content/104/39/15248.abstract
  http://www.sciencemag.org/cgi/.....0/5749/841
  http://www.springerlink.com/co.....7374p1445/
  Meer waterdamp, en we weten dat CO2 ook toeneemt.

 56. rangdangdoodle zegt: 12-12-09 om 11:53

  wat is dat?sinds wanneer zijn feiten geen feiten meer.
  sinds wanneer zijn wetenschappers links?aaah sinds rechts ziet dat het milieu naar de knoppen gaat maar het keihard ontkent sterker nog het zal wel een komplot zijn.is rechts helemaal gek geworden al jaren word er over het milieu gesproken er zijn zelfs politieke partijen opgericht voor het milieu(allemaal links,rechts zal dat nooit doenhet kost geld)nu het tijd is om iets te doen steken ze massaal hun kop in het zand en ontvangen welicht geld van een een of andere sjeik.en die olie lobby bestaat echt het gaat om geld geld en nog eens geld,eerst alle olie op en dan kijken we wel verder,stelletje aso’s.vergeet niet dat nederland aan zee ligt.zelfs de nederlandse politiek maakt zich niet echt zorgen,rechts is zo aanwezig dat links zich maar braaf de mond laat snoeren.het word hoogtijd dat links nederland eens de pubers van rechts eens de les leest want de nood is erg hoog.

 57. Leo Bokkum zegt: 12-12-09 om 16:07

  Beste meneer Hiemstra.

  Aan u wil ik eigenlijk dezelfde vraag stellen als ik op 10-12-09 om 22:15 aan de heer Strengers heb gesteld:

  U steekt hier nogal wat tijd en energie in de -volgens u verkeerde- grafieken van meneer Labohm.
  Mag ik u vragen waarom u in al die jaren nooit de (alarmistische) media hebt gecorrigeerd wanneer zij in hun domheid en sensatiebelustheid de gehele Nederlandse bevolking weer eens verkeerd/onvolledig/eenzijdig informeerden?

 58. Sascha Tavere zegt: 12-12-09 om 17:13

  @ Ben10-12-09 om 16:03
  Beste Ben, De vraag is niet hoeveel het schuift maar hoe “eervol” het is voor Labohm om toe te treden tot de NRSP. .. een zgn. Echochamber.

  Tom Harris, de executive-director van NRSP werkt(e) tegelijkertijd als HPG lobbyist voor Canadese olie concerns. Twee van de drie grondleggers van NRSP zijn geregisteerd ‘Canadian energy sector lobbyists’.

  Tom Harris zegt: “My climate change writing is currently funded entirely by an elderly Toronto-based private philanthropist who also funds scientific research and so wants to see the results of this research publicized.” Nu is enige Harris’ research voor mij geheel onwaarneembaar maar zijn knip en plakwerk floreert op het web als paddestoelen in een vochtige, zwoele herfst. (Vandaar echochamber.)

  Tim Lambert of Deltoid (ScienceBlogs.com): “he’s been editing the Wikipedia page on the Natural Resource Stewardship Project in an attempt to remove the fact that as well as heading the NRSP he works for the High Park Group a PR company that lobbies for energy companies.”

  SourceWattch: “Harris made numerous attempts to either change or debate SourceWatch articles on himself, Friends of Science, and the NRSP.”

  Nu is het wellicht mogelijk om naar eer en geweten de olie concerns te bedienen en zoals, zoals Harris het noemt “Advocacy for the environment“ te zijn, maar waarom dan de moeite nemen om dit feit te verdoezelen?

  Olivier Hoedeman, Corporate Europe Observatory, zegt dat: “there has been a very substantial increase in the number of lobby groups going to these summits [Kopenhagen] and it’s not as people would probably imagine — it is often business groups rather than environmental ones.”

  Harris zegt: “I think most investors would sensibly conclude that until the science is more mature, pressuring companies to do something, or not to do something, about GHG emissions is a costly gamble and that they should wait until the verdict is in before deciding what to do (if anything).”

  Komt niet vaak voor dat een “advocaat voor het milieu” zulke vriendelijke beleggingsadviezen geeft, nietwaar? Ik ga er vanuit dat Hans Labohm net zo eerbaar en vriendelijk is als Tom Harris.

 59. C. Korevaar zegt: 12-12-09 om 19:59

  Vraag:
  Beste Hr. Strengers

  Veel zinvolle plannen worden er bedacht en uitgevoerd om klimaatverandering tegen te gaan dit is uitstekend.
  Persoonlijk mis ik een onderzoek naar de gevolgen van de zomertijd op het klimaat.
  Het – woon werkverkeer gaat in de zomertijd 1 uur eerder de CO2 in de atmosfeer jagen, is er weleens onderzocht wat hiervan de gevolgen zijn op het klimaat ?
  Sinds de zomertijd is ingevoerd (1977) is ook de temperatuurverandering regelmatig aan de orde.
  Mogelijk een gedachtenspinsel van mij , maar dit wilde ik toch eens onder de aandacht brengen.
  De achterliggende gedachte is niet de energiebesparing te begrijpen, want deze is duidelijk met de zomertijd.
  Terecht dat de CO2 uitstoot ook niet omhoog gaat omdat mensen vroeger in de auto stappen.
  Het punt is, dat de CO2 uitstoot volgens mij in andere atmosferische omstandigheden komen.
  Volgens mij zijn deze nl. met de zomertijd anders. Het is ook kouder ‘s morgens.
  NB. Er is, ook door klimaat portaal nog geen antwoord gekomen op deze vraag.

 60. Luc Smeets zegt: 13-12-09 om 10:07

  @ Leo Bokkum

  Hier krijg je geen antwoord op, van geen enkele ‘alarmist’ overigens. Die ontberen elk kritisch denkvermogen jegens de AGW hypothese en hebben er geen enkel probleem mee als zaken gruwelijk overdreven worden. Exemplarisch is het hele boomringgebeuren. Wordt/werd ook voor zoete koek geslikt, terwijl het aantoonbaar wetenschappelijk broddelwerk is. De alarmistische methode van Gerrit Hiemstra is perfect van toepassing op prominente IPCC wetenschappers zoals Mann, Biffra, Jones en consorten op de temperatuurconstructie d.m.v. boomringen:

  - formuleer een overtuiging – selecteer informatie die bij die overtuiging past (de informatie hoeft niet eens relevant te zijn)
  - hang een verhaal op met een wetenschappelijk sausje
  - bij kritiek steeds dezelfde argumenten aanhalen (ook als die al vele malen ontkracht zijn)
  - maak de discussie steeds breder tot niemand er meer iets van snapt
  - begin vervolgens weer van voren af aan

  En dan het verwonderlijk vinden dat mensen sceptisch worden.

  Ik denk persoonlijk overigens niet dat het of zwart of wit is in deze. De waarheid zal wel ergens in het midden liggen (de temperatuurontwikkeling het laatste decennium duidt hier ook op), alleen wordt je in de media zo overspoeld met alarmistische propaganda dat je vanzelf een beetje sceptisch wordt.

 61. Marco zegt: 13-12-09 om 10:11

  @T2000:
  Ik wacht nog steeds op antwoord van jou op de uitdaging die ik je lang geleden heb gegeven:
  http://weblogs.nos.nl/klimaat/.....omment-630

 62. Marco zegt: 13-12-09 om 13:23

  @Luc Smeets,

  Kunt u ons vertellen welke credentials u heeft om te kunnen stellen dat de boomringen “aantoonbaar wetenschappelijk broddelwerk” is?

 63. Luc Smeets zegt: 13-12-09 om 15:05

  @ Marco

  Ga dat niet nog een keer uitleggen.

 64. Sascha Tavere zegt: 13-12-09 om 15:13

  @ Luc Smeets zegt: 13-12-09 om 10:07

  Mag ik antwoorden op uw reactie op Leo Bokkum: “Hier krijg je geen antwoord op.”
  Ik neem aan dat u bedoelt: “… omdat olie- en kolenbedrijven daar goed voor betalen Mag ik daar overtuigende bewijzen van zien aub?”

  Mijn reactie van 17.13 uur was blijkbaar té ironisch voor duidelijkheid. Maar laat ik het nog eens proberen en het dicht bij huis houden.

  De heer Labohm bijvoorbeeld [is]:
  “Listed as an “allied expert” for a Canadian group called the “Natural Resource Stewardship Project,” (NRSP) a lobby organization that refuses to disclose its funding sources. The NRSP is led by executive director Tom Harris and Dr. Tim Ball. An October 16, 2006 CanWest Global news article on who funds the NRSP, it states that “a confidentiality agreement doesn’t allow him [Tom Harris] to say whether energy companies are funding his group.”
  DeSmog recently uncovered information that two of the three Directors on the board of the Natural Resources Stewardship Project are senior executives of the High Park Advocacy Group, a Toronto based lobby firm that specializes in “energy, environment and ethics.” http://www.canada.com/vancouve.....l?id=4399c

  U vindt dit waarschijnlijk niet overtuigend. Laten we het zo stellen: Labohm zelf meent dat wiens subsidiebrood men eet diens alarmistisch woord men spreekt. Dit acht u wel overtuigend?

  Nu heb ik zo mijn twijfels over Labohm die zich de status “accredited expert in climate en related scientific disciplines” laat aanleunen terwijl hij dat niet is maar alszodanig wel een open brieven (April 06, 2006 ) aan de Canadese minister-president ondertekent.

  Ook heb ik twijfels over iemand’s volwassenheid als hij zich gemarginaliseerd omdat zijn spreektijd op is.

  Denk ik dat Labohm zakken geld van bijvoorbeeld ExxonMobile onvangt? Nee, daar heeft hij te weinig invloed voor. Denk ik dat de NRSP die zakken wél ontvangt? Om de dooie dood wel. Denk ik dat zij die werken voor of gelieerd zijn aan NRSP hiervan voordeel hebben? Zoals Labohm zegt: Wiens skeptische woord men preekt diens zure kruimels men eet.

 65. Erik zegt: 13-12-09 om 16:34

  Het valt me toch op hoezeer in het publieke debat het grote beeld wordt gemist en met tunnelvisie naar het klimaat wordt gekeken. Ik begrijp dat dit het topic hier is, maar de klimaatverandering is slechts één van de gevolgen (met diepgaande impact) van de verwoestende & cynische manier waarop wij met natuur en milieu omgaan. Zwerfvuil, gifdump, houtkap, bio-industrie, ga zo maar door. Uitstoot, CO2, Methaan enz. zijn maar deel van het probleem.

  Dat laat niet onverlet dat het klimaatprobleem als grote rode vlag het faillisement markeert van dit hoofdprobleem. Noem het kapitalisme, consumentalisme, of hebzucht. We willen veel teveel. Hier ligt de oorzaak van de imbalans die nu in klimaat en natuur heerst. Volgens mij moet daar dan ook meer aandacht voor komen. Dit in combinatie met overbevolking vreet de aarde namelijk op, van oceanbodem tot stratosfeer.

  Kunnen we deze verslindende leefstijl opgeven? Hoe krijg je het besef bij mensen dat alles met alles samenhangt en elke aankoop, afvaldump of autorit gevolgen heeft? En dat ieder individu uit deze samenhang zijn/haar bijdrage distilleert en eens kritisch onder de loep neemt? Want heb je werkelijk nodig wat je verlangt?

 66. Marco zegt: 13-12-09 om 17:02

  @Luc Smeets:
  Dooddoener. Als jij meent dat boomringen gefalsificeerd zijn als ‘thermometers’, dan zul je met iets meer moeten komen dan “wetenschappelijk broddelwerk” en dan gauw weglopen als ik naar jouw credentials vraag.

 67. Leo Bokkum zegt: 14-12-09 om 15:03

  @Luc Smeets:

  Het lijkt erop dat je gelijk krijgt.
  Helaas kan ik er niet blij van worden, want het betekent dat we in de toekomst geen verbetering hoeven te verwachten.
  En dat is heel slecht nieuws.

 68. @Marco
  In de laatste blog van Strengers probeer je Miskolczi te weerleggen door Hans Erren er op te wijzen dat CO2 en H2O toeneemt in de atmosfeer. Je schrijft:

  “Marco zegt: 12-12-09 om 09:56
  @Hans Erren:
  http://ktb.engin.umich.edu/RSG….._Trend.pdf
  http://www.pnas.org/content/104/39/15248.abstract
  http://www.sciencemag.org/cgi/…..0/5749/841
  http://www.springerlink.com/co…..7374p1445/
  Meer waterdamp, en we weten dat CO2 ook toeneemt.”

  1. In reactie op je eerste link:
  “While the authors focus on the linear trends from 1992 to 2005 which they plot in each of the panels in Figure 2, the trends since about 2002 have been FLAT, or in the case of the 0-60N values, have even been NEGATIVE!
  This lack of continued moistening of the troposphere since about 2002 is consistent with the conclusions of Climate Science that:
  a. The 60S-60N SSTs have cooled since 2002 (see)
  b. The water vapor content over land has not been increasing (see).
  c. The added information that results when we examine shorter time periods (particularly the most recent years) should be encouraged for all papers that examine trends and variability in time of climate metrics, including tropospheric water vapor content. Akomstig van: http://pielkeclimatesci.wordpr.....nal-scale/

  2. Voor je tweede link gelden uiteraard dezelfde argumenten. Met als toevoeging dat het natuurlijk een zwaktebod is dat alleen 22 klimaatmodellen laten zien dat het de menselijke invloed is die er voor zorgt dat CO2 en H2O in de atmosfeer toenemenen. Dat is eigenlijk gewoon belachelijk te noemen. Helemaal omdat de auteurs dit rapport heebben geschreven in reactie op de kritiek dat:
  ” such conclusions were largely based on “fingerprint” studies which relied heavily on surface temperature changes.” “One persistent criticism of the “discernible human influence” findings of previous IPCC assessments is that such conclusions were largely based on “fingerprint” studies which relied heavily on surface temperature changes.”

  Dus modellen laten zien dat we er aan gaan! Jaja. Nu de werkelijkheid weer.

  3.
  4. In reactie op je derde en vierde link:

  “But the hotspot is not a unique signature of manmade greenhouse gases. It simply reflects anomalous heating of the troposphere — no matter what its source. Anomalous heating gets spread throughout the depth of the troposphere by convection, and greater temperature rise in the upper troposphere than in the lower troposphere is because of latent heat release (rainfall formation) there.

  Thus, while possibly significant from the standpoint of indicating problems with feedbacks in climate models, the lack of a hotspot no more disproves manmade global warming than the existence of the hotspot would have proved manmade global warming. At most, it would be evidence that the warming influence of increasing GHGs in the models has been exaggerated, probably due to exaggerated positive feedback from water vapor.”
  http://wattsupwiththat.com/200.....ngerprint/

  Ten slotte: om Miskolzci te weerleggen dien je Miskolzci Data 2004, Miskolzci theory 2007 en Kiehl and Ramanathan 2006 te weerleggen.
  Bron: miklos zagoni (IPCC reviewer 2007)

  Ik hoor graag weer van je!

 69. Willem Jan zegt: 15-12-09 om 00:32

  @ T2000,

  De discussie maakt me toch wat nieuwsgierig. Ben je gewoon goed in het vinden van informatie op het internet, of heb je werkelijk verstand van klimaat?

 70. Bijgaand een reactie op een aantal opmerkingen en vragen die in bovenstaande discussies naar voren komen:

  Stelling:
  Wees nou eens eerlijk jullie SNAPPEN OOK NIET WAAROM DEZE PLANEET opwarmt, of afkoelt zoals nu.

  Antwoord:
  Het is simpelweg onjuist dat er geen enkel begrip zou zijn van het historische en toekomstige temperatuurverloop op aarde. Wie dat beweert zou zich meer kunnen verdiepen in serieuze peer-reviewed artikelen over het onderwerp in bijvoorbeeld Nature, Science, PNAS, GRL, etc.
  Bovendien wil ik nogmaal benadrukken dat de planeet op dit moment NIET afkoelt. Ook dat is feitelijk onjuist.

  Stelling:
  Als je toch gaat vergelijken, waarom neem in jouw temperatuurgrafieken niet ook de satelietmetingen mee van o.a de UAH? Deze hebben inmiddels een 30 jaar aan data en betrouwbaarder dan de ‘adjusted’ grondstationtemperaturen van de NASA en CRU. Of gaven deze niet het juiste beeld?

  Antwoord:
  Satellieten laten ook opwarming zien. De reden om ze niet toe te voegen is dat satellietmetingen een ander soort metingen zijn, die lastiger te interpreteren zijn. Voor meer info, kijk bijvoorbeeld op: http://www.klimaatportaal.nl/p.....itemid=418

  Stelling:
  Uit de lange-termijn correlatie blijkt dat CO2 concentraties de temperatuur VOLGEN met een vertraging van ong 200-1000 jaar.

  Antwoord:
  Er zijn inderdaad verschillende studies die dit aangeven. En op zich is dat ook logisch: in een wereld zonder mensen is de stijging van CO2-concentraties NIET de eerste oorzaak van klimaatverandering. De belangrijkste drijfveer in de afgelopen miljoenen jaren waren de veranderingen in de baan van de aarde rond de zon (de zogenaamde Milankovic cycli). De verandering in de CO2-concentratie is in een dergelijke situatie een positieve feedback die de klimaatverandering ingezet door deze cycli versterkt. Voor meer uitleg: http://www.klimaatportaal.nl/p.....itemid=368

  Stelling:
  Waarom niet de warme periode in de middeleeuwen meenemen? Wie heeft de wijsheid in pacht die kan bepalen op welke tijdas we moeten werken?

  Het gaat er niet om op welke tijdas we moeten werken. Het gaat er om of CO2 en andere broeikasgassen een opwarmend effect hebben. Om dit aannemelijk te maken is het onzinnig te kijken naar de afgelopen 10 jaar. De temperatuurmetingen lopen vanaf 1850 en dat is ook het moment waarop de stijging van de CO2 concentratie is ingezet. De warme periode in de middeleeuwen is ook lastig te interpreteren omdat we nog steeds niet weten hoe wijdverbreid die opwarming was. In een zeer recente studie van Mann wordt aangegeven dat die opwarming vooral op het Noordelijk halfrond plaatsvond in de regio Europa en de VS. In Azie was het juist uitzonderlijk koud.

  Stelling:
  Mag ik u vragen waarom u in al die jaren nooit de media hebt gecorrigeerd wanneer zij in hun domheid en sensatiebelustheid de gehele Nederlandse bevolking weer eens verkeerd/onvolledig/eenzijdig informeerden?

  Antwoord:
  Nog los van het feit dat dit feitelijk niet de functie is van het PBL, heb ik dat wel gedaan, al dan niet samen met collega’s (bv in de Volkskrant en de NRC). Ook was ik aanwezig (o.a. samen met Hans Labohm!) bij het debat van de KRO dat volgde op de vertoning van de film: ‘The great global warming swindle’. Daarnaast ben ik nauw betrokken bij het klimaatportaal (www.klimaatportaal.nl) en het schrijven van de jaarlijkse ‘Staat van het klimaat’. Overigens distantiëren veel wetenschappers zich van de discussie met klimaatsceptici omdat ze gewoon onderzoek willen doen en geen tijd willen ‘verdoen’ aan het reageren op, wat zij zien als steeds dezelfde reeds lang verworpen argumenten.

  Stelling:
  Meneer Strengers, U leest de stukken van Hans Labohm niet goed!

  Antwoord:
  Deze opmerking werd gemaakt omdat Labohm aangegeven heeft dat het zou gaan om een grafiek van de VS. Echter, de heer of mevrouw T2000, die deze opmerking maakte, heeft mijn verhaal ook niet goed gelezen. Ik schreef namelijk: `Waarom werd de temperatuurgrafiek getoond van de VS, terwijl in de tekst werd gesuggereerd dat het om de wereldtemperatuur zou gaan?` Met andere woorden, Hans zette het er wel bij tussen haakjes, maar de suggestie was dat het om de wereld ging. Immers,als je wilt kijken naar het verband tussen CO2 en temperatuur, dan is het tamelijk onzinnig alleen naar de VS te kijken (Waarvan de data ‘toevallig’ wel beter aansloot bij het punt dat Hans Labohm wilde maken).

 71. Sascha Tavere zegt: 15-12-09 om 18:59

  Fred Singer, Professor emeritus of Environmental Sciences at the University of Virginia: “The greenhouse effect is real. However, the effect is minute, insignificant, and very difficult to detect.”
  Claude Allègre, geochemist, Institute of Geophysics (Paris): “The increase in the CO2content of the atmosphere is an observed fact and mankind is most certainly responsible. In the long term, this increase will without doubt become harmful, but its exact role in the climate is less clear.
  Nir Shaviv, astrophysicist at the Hebrew University of Jerusalem: “[T]he truth is probably somewhere in between [the common view and that of skeptics], with natural causes probably being more important over the past century, whereas anthropogenic causes will probably be more dominant over the next century. …

  De drie uit Wikipedia ‘cherry-picked’ citaten (de eerste alleen om te plagen) geven aanleiding te zeggen “ik wil het toch wel weten..”, mede omdat de “wedge strategy” voornamelijk uit de laissez-faire hoek komt en er grotere belangen op het spel staan voor onze lieve libertariërs dan uit belastingen betaalde subsidies.

  Dus ga nog even door met uw werk mijnheer Strengers. Wellicht gaat de klimaat”hype” verhinderen dat ik dagelijks (anthropogene) carcinogenen en particulates moet innemen. (Niet dat sommige klimaatskeptici hiermee zullen zitten gezien hun ontkenning van een verband tussen roken en longkanker.)

 72. @ Bart Strengers

  In reactie op uw ‘antwoorden’.

  Antwoord 1.
  Bart zegt:
  “Het is simpelweg onjuist dat er geen enkel begrip zou zijn van het historische en toekomstige temperatuurverloop op aarde. Wie dat beweert zou zich meer kunnen verdiepen in serieuze peer-reviewed artikelen over het onderwerp in bijvoorbeeld Nature, Science, PNAS, GRL, etc.”

  T2000 zegt:
  Helemaal mee eens! Het is een feit dat we heel veel inzicht hebben in het temperatuurverloop in het verleden. De huidige klimaatverandering is in dat perspectief echt niks bijzonders. Bekijk deze link om dat perspectief te zien: http://wattsupwiththat.com/200.....-of-scale/
  Conclusie: waar maken we ons druk over? De aarde vergaat echt niet.

  Bart zegt:
  “Bovendien wil ik nogmaals benadrukken dat de planeet op dit moment NIET afkoelt. Ook dat is feitelijk onjuist. “

  T2000 zegt:
  Wil ik de heer Strengers er nogmaals op wijzen dat die bewering feitelijk wel juist is! Er is zelfs niks onwetenschappelijks aan. De grafieken met daarin de getoonde daling worden gemaakt op basis van dezelfde data. Daar is niks mis mee, zolang je de data zelf maar niet aanpast (zoals o.a. Michael Mann van het IPCC overigens wel heeft gedaan) . Deze uitspraak ontleen ik aan prof. Dr. Ir. A. Rôrsch.

  De constatering dat de temperatuur daalt ontleen ik aan een peer-reviewed paper:
  - Is the climate warming or cooling? David R. Easterling 2009
  http://www.esrl.noaa.gov/psd/c.....arming.pdf

  Ook een conclusie van dit rapport: natuurlijk kun je op basis van korte periodes geen uitspraken doen over veranderingen in het klimaat.

  Antwoord 2.
  Bart zegt:
  “Satellieten laten ook opwarming zien. De reden om ze niet toe te voegen is dat satellietmetingen een ander soort metingen zijn, die lastiger te interpreteren zijn. Voor meer info, kijk bijvoorbeeld op: http://www.klimaatportaal.nl/p.....mid=418”

  T2000 zegt:
  De satellieten laten geen opwarming zien! Hierbij een peer-reviewed artikel waaruit dit blijkt:
  Trend Analysis of Satellite Global Temperature Data (PDF)
  (Energy & Environment, Volume 20, Number 7, pp. 1087-1098, November 2009)
  - Craig Loehle
  http://www.ingentaconnect.com/.....7/art00005

  Op basis waarvan doet u uw bewering? Op basis van klimaatporaal? Volgens mij staan daar zaken die allang weerlegd zijn. O.a. met de volgende peer-reviewed artikelen. Hieruit blijkt dat stijging van de oppervlakttemperatuurmetingen samen hangt met de menselijk activiteit in een gebied.:
  -Impacts of Land Use Land Cover Change on Climate and Future Research Priorities – Bulletin of the American Meteorological Society (Mahmood, 2009)
  http://www.climatesci.org/publ...../R-323.pdf

  -Impacts of land use land cover on temperature trends over
  the continental United States: assessment using the North
  American Regional Reanalysis (Souleymane Fall, 2009)
  http://www.climatesci.org/publ...../R-323.pdf

  Antwoord 3.

  Bart zegt:
  “Er zijn inderdaad verschillende studies die dit aangeven. En op zich is dat ook logisch: in een wereld zonder mensen is de stijging van CO2-concentraties NIET de eerste oorzaak van klimaatverandering. De belangrijkste drijfveer in de afgelopen miljoenen jaren waren de veranderingen in de baan van de aarde rond de zon (de zogenaamde Milankovic cycli). De verandering in de CO2-concentratie is in een dergelijke situatie een positieve feedback die de klimaatverandering ingezet door deze cycli versterkt. Voor meer uitleg: http://www.klimaatportaal.nl/p.....mid=368”

  T2000 zegt:
  Graag peer-reviewed artikelen op basis waarvan u deze uitspraak doet! Hierbij een recent peer-reviewed artikel dat in ieder geval duidelijk stelt dat er negatieve en geen positieve feedback is:
  – On the determination of climate feedbacks from ERBE data – Richard S. Lindzen and Yong-Sang Choi (2009)
  http://www.leif.org/EOS/2009GL039628-pip.pdf

  Ik kan er nog een paar oplepelen, maar volsta hier nu mee.

  Antwoord 4.

  Bart zegt:
  “Overigens distantiëren veel wetenschappers zich van de discussie met klimaatsceptici omdat ze gewoon onderzoek willen doen en geen tijd willen ‘verdoen’ aan het reageren op, wat zij zien als steeds dezelfde reeds lang verworpen argumenten.”

  T2000 zegt:
  Mag ik u er op attent maken dat de wijze waarop het PCCC in Nederland georganiseerd is stekrt associaties oproept met de straffe wijze waarop het landbouwonderzoek in de jaren veertig in de voormalige Sovjet-Unie was georganiseerd onder leiding van Trofim Denisovich Lysenko! Voor meer info:
  - Staat van het Klimaat: Lysenkoïsme in de polder
  http://www.klimatosoof.nl/node/892De

  Antwoord 5.
  “Immers,als je wilt kijken naar het verband tussen CO2 en temperatuur, dan is het tamelijk onzinnig alleen naar de VS te kijken (Waarvan de data ‘toevallig’ wel beter aansloot bij het punt dat Hans Labohm wilde maken).”

  T2000 zegt:
  Nogmaals dat Labohm geen uitspraak doet over de temperatuurweergave in de betreffende grafiek, maar alleen over de in de grafiek getoonde afgenomen CO2 concentratie. Deze weergave is WEL mondiaal is en geldt niet alleen voor de VS.
  Dus als er iemand suggestief is dan bent u dat meneer Strengers want u beweert impliciet dat Labohm WEL uitspraken doet over temperatuurmetingen in de VS in combinatie met CO2 terwijl hij alleen de grafiek laat zien een uitspraak doet over de CO2 concntratie die afneemt.

  Tot zover! Ik hoor graag van u.

 73. L. Langeweg zegt: 15-12-09 om 23:54

  Beste mensen, sceptici en alarmisten, het probleem voor beiden is opgelost. De politieke agenda kan van tafel, en niemand hoeft zich nog zorgen te maken over een door mensen veroorzaakte aardeopwarming door de huidige vormen van energieopwekking en gebruik.

  Vandaag heeft Steorn eindelijk de Orbo publiekelijk ten toon gesteld. Een bron van gratis schone energie. Zie hier de 24/7 live stream van hun werkende model:

  http://www.steorn.com/

 74. Sascha Tavere zegt: 16-12-09 om 09:51

  @ L. Langeweg

  Altijd leuk,’Newton deniers’. Het plezierige verschil met andere ‘deniers’ is dat Steorn haar eigen en niet andermans geld erop inzet.

 75. Lennart van der Linde zegt: 16-12-09 om 12:02

  @Leo Bokkum,

  Voor overtuigende bewijzen kun je hier beginnen:
  http://www.monbiot.com/archive.....e-studies/

  Al in 2006 hebben o.a. Monbiot en Gore dit in hun boeken met bronvermelding uit de doeken gedaan. Zie ook het project ‘Exxon Secrets’ van Greenpeace:
  http://www.greenpeace.org/usa/.....on-secrets

  En zie ook het boek ‘Climate Cover-Up’ van Hoggan en Littlemore:
  http://climateprogress.org/200.....ng-denial/

  http://www.realclimate.org/ind.....ef-review/

  En ook de link met de eerdere misleidingscampagne van de tabaksindustrie:
  http://www.wunderground.com/bl.....rynum=1389

  Heb je nog meer verwijzingen nodig, of kun je hier even mee vooruit? Laat ons vooral weten wat je ervan vindt.

 76. Sascha Tavere zegt: 16-12-09 om 16:32

  Uit de gehackte CRU e-mails: (Vlg Labohm is de inhoud “.. het grootste wetenschappelijke schandaal in de moderne geschiedenis.” )
  Sep 22, 1999. Folland:
  “A proxy diagram of temperature change is a clear favourite for the Policy Makers summary. But the current diagram with the tree ring only data somewhat contradicts the multiproxy curve and dilutes the message rather significantly. We want the truth. Mike thinks it lies nearer his result (which seems in accord with what we know about worldwide mountain glaciers and, less clearly, suspect about solar variations). The tree ring results may still suffer from lack of multicentury time scale variance. This is probably the most important issue to resolve in Chapter 2 at present. ”
  Redactie Steve McIntyre:
  “A proxy diagram of temperature change is a clear favourite for the Policy Makers summary. But the current diagram with the tree ring only data [i.e. the Briffa reconstruction] somewhat contradicts the multiproxy curve and dilutes the message rather significantly… This is probably the most important issue to resolve in Chapter 2 at present…”

  De redactie van “hockeystick-McIntyre” is het middelmatigste wetenschappelijke schandaal in de moderne geschiedenis …. nietwaar mijnheer Labohm?

 77. L. Langeweg zegt: 17-12-09 om 10:29

  @Sascha Tavere zegt:

  “Altijd leuk,’Newton deniers’. Het plezierige verschil met andere ‘deniers’ is dat Steorn haar eigen en niet andermans geld erop inzet.”

  Einstein heeft met zijn theorieën ook aangetoond dat te wetten van Newton slechts in een beperkt gebied functioneren. Op een ander niveau gelden andere wetten.

  Als we alles over alles al wisten zouden er geen nieuwe ontdekking meer worden gedaan… en die zijn er dagelijks, godzijdank. En veel van die ontdekkingen tonen aan dat wat daarvoor als onomstotelijk vast stond dat toch niet de hele waarheid bleek te zijn; er is meer.

 78. Sascha Tavere zegt: 17-12-09 om 12:10

  Ik ben het helemaal met u eens en mijn “Newton deniers” was een ironie tegen de achtergrond van de gepolitiseerde klimaat discussie – geen kritiek op Steorn.

  Overigens is het verschil Newton/Einstein inderdaad een van raster en dit verschil zie ik niet tussen Newton/Steorn. Ik hoop wel vurig dat ze succes hebben zoals ook zij die zich bezig houden met coldwater fusion en kernfusie.

Geef een reactie