De weblogs van de NOS worden niet langer bijgewerkt.

Voor nieuws Over de NOS kunt u terecht op over.nos.nl.
Voor de overige berichtgeving kunt u terecht op NOS.nl.

Wedden dat het opwarmt?

Het is positief dat Hans Labohm in zijn vorige blog expliciet is ingegaan op de meeste van mijn vragen. Ook is het positief dat Hans toegeeft dat sceptici op dit moment wel degelijk veel aandacht krijgen. Wel vond ik het opmerkelijk om te lezen dat Hans Labohm de temperatuurgrafiek van de VS had gebruikt in plaats van de wereldtemperatuur omdat deze ‘makkelijk toegankelijk was op internet’.

Volgens mij zijn de grafieken met de mondiale temperatuurontwikkeling zeer eenvoudig te vinden op internet. Ook had ik hem graag van de werelddata voorzien. De antwoorden (en vooral de ontbrekende) roepen bij mij weer nieuwe vragen op, maar in plaats van die te stellen wil ik het over een andere boeg gooien. Ik nodig Hans uit in te gaan op de volgende weddenschap:

Ik wed dat de gemiddelde mondiale temperatuur over de 5 jarige periode 2010-2014 hoger zal zijn dan het gemiddelde over de periode 2000-2009, zowel in de data van CRU, de NASA en NOAA.

Afgaande op alles wat Hans Labohm schrijft en zegt moet dit klinken als een zeer genereus aanbod. Immers, Hans Labohm beschouwt de rol van CO2 en andere broeikasgassen als irrelevant in het klimaatsysteem en beweerde afgelopen maandag in het 8 uur NOS-journaal dat de temperatuur in de komende periode met 1 à 2 graden omlaag zou kunnen gaan (zie http://nos.nl/uitzending/5688-nos-journaal-2000-uur.html vanaf 10:30 (toevoeging Redactie Nieuws: het hele interview met Hans Labohm is hier te vinden). Dan is het dus uiterst onwaarschijnlijk dat de temperatuur zich handhaaft op het record-niveau van het afgelopen decennium: http://www.knmi.nl/cms/content/74072/2000-2009_wereldwijd_warmste_decennium.

grafiek7

Ik ben me er overigens van bewust dat ik de weddenschap zou kunnen verliezen en wel om de volgende redenen:

 1. Het is onduidelijk wat de zonneactiviteit in de komende jaren gaat doen. Onder ‘normale’ omstandigheden doorloopt de zon een cyclus van 11 jaar en zou de activiteit in de komende jaren moeten toenemen. Echter, astrofysici hebben vastgesteld dat de zon op dit moment in een bijzonder diep minimum is weggezakt (hetgeen zich uit in het vrijwel ontbreken van zonnevlekken) en sluiten niet uit dat er langdurige periode van (relatief) lage activiteit zou kunnen optreden. Dit zou kunnen leiden tot een tempering van de opwarming tot maar liefst 0.4 graden (maar waarschijnlijk 0.2 graden) in de komende 20 tot 30 jaar.grafiek8_1
 2. De warmteopname door de oceanen is onzeker. De menging van het warme oppervlaktewater naar grotere diepten is hierbij cruciaal.
 3. ‘Gewone’ variabiliteit in het klimaatsysteem kan zelfs in een opwarmend klimaat een relatief lange periode van geen-opwarming laten zien. In een recente studie van Easterling (http://www.esrl.noaa.gov/psd/csi/images/GRL2009_ClimateWarming.pdf) werd de 21ste eeuw vele malen doorgerekend met klimaatmodellen en daaruit bleek dat, hoewel de temperatuur op de langere termijn altijd stijgt bij stijgende CO2 concentraties, er periodes van geen-opwarming of zelfs koeling kunnen voorkomen die oplopen tot wel 16 jaar:grafiek9_11
 4. De klimaatgevoeligheid (=de mondiale temperatuurstijging bij een verdubbeling van de CO2-concentratie) zou kunnen meevallen. Zoals eerder aangegeven ligt deze waarde waarschijnlijk tussen 2 en 4.5 graden. Onderzoek in de komende jaren zou kunnen uitwijzen dat de klimaatgevoeligheid aan de onderkant van deze range ligt.

Ik hoop te verliezen en dan het liefst op basis van het laatste punt, want dat zou betekenen dat de klimaatverandering op de lange termijn mee zal vallen. Verlies ik op grond van één of meer van de andere genoemde punten, dan blijft het risico groot dat de opwarming op de langere termijn ‘gewoon’ doorzet.

Echter, ik vrees dat de kans groot is dat ik ga winnen en wel om de volgende redenen:

 1. Onafhankelijk van de uitkomst in Kopenhagen, zal de CO2-concentratie (en die van andere broeikasgassen) in de komende 5 jaar doorstijgen. Zoals uit verschillende studies van o.a. het PBL blijkt is het maximaal haalbare scenario dat de mondiale emissies rond 2020 het maximum bereiken om daarna een daling in te zetten. Dit beantwoordt meteen ook de laatste vraag van Hans in de vorige blog: de afspraken in Kopenhagen zullen als zodanig nog weinig effect hebben op de temperatuurstijging. Het is slechts een tweede stap (na Kyoto) op weg naar afspraken die uiteindelijk kunnen leiden tot verwezenlijking van het scenario zoals geschetst in de PBL-studie. Alleen dan is de kans reëel dat de opwarming beperkt blijft tot 2 graden Celsius (zie http://www.pbl.nl/nl/nieuws/persberichten/2009/20091207-Voor-halen-klimaatdoelstelling-omslag-nodig-in-2020.html).
 2. De ‘best estimate’ van de temperatuurstijging in de komende decennia is, volgens het IPCC, 0.2 grande Celsius per 10 jaar. Daarnaast zijn er verschillende recente studies die laten zien dat de kans groot is dat de temperatuur in de komende jaren zal verder stijgen. In bijvoorbeeld een recente studie van Lean and Rind in GRL (http://www.agu.org/pubs/crossref/2009/2009GL038932.shtml) wordt beweerd dat, o.a. afhankelijk van de vraag of de zon in een minimum blijft, de kans groot is dat de temperatuur in de komende 5 jaar 0.03 tot 0.15 graden Celsius zal stijgen.
 3. Vooralsnog is de kans dat de klimaatgevoeligheid wordt overschat kleiner dan de kans dat hij wordt onderschat. In onderstaande figuur komt dat tot uiting in het feit dat het oppervlak rechts van de stippellijn (‘the best estimate’) groter is dan links van de stippellijn. De kans dat de temperatuur stijgt met minder dan 1,5 graden Celsius bij een verdubbeling van de broeikasgasconcentraties is zeer klein, terwijl de kans op zeer hoge waarden (6 en hoger) niet uitgesloten kunnen worden (zie hoofdstuk 5 in http://www.knmi.nl/samenw/cop15/News_in_climate_science_physical_basis.pdf voor de stand van zaken rond de klimaatgevoeligheidsdiscussie).grafiek10_1

Samenvattend: gezien de wetenschappelijke onzekerheden die er zijn, kan ik verliezen, maar waarschijnlijk is dat niet. En dat is ook precies de reden waarom het te hopen is dat in Kopenhagen een zo goed mogelijk resultaat wordt behaald. Als de klimaatverandering achteraf meevalt, dan hoeven eventuele vervolgstappen minder groot te zijn. Als het tegenvalt (of de meest waarschijnlijke ontwikkeling waarheid wordt), dan is Kopenhagen een noodzakelijke stap in de richting van (veel) verdergaand klimaatbeleid na 2020.

Koninklijke weg
Tot slotte kan ik het toch niet laten een vraag te stellen. Hans Labohm schrijft dat ook hij voorstander is van zuiniger omgaan met energie, maar dat dat bereikt moet worden via de ‘Koninklijke weg’. Ik ben heel benieuwd wat die Koninklijke weg dan is en hoeveel emissiereductie Hans Labohm daarmee denkt te bereiken. Hier liggen wellicht toch mogelijkheden om nader tot elkaar te komen!

Gouden Koets


In de rubriek ‘Wetenschapper vs. scepticus’ gaan econoom en auteur Hans Labohm en ingenieur Bart Strengers, werkzaam bij het Planbureau voor de Leefomgeving, in de aanloop naar de klimaatconferentie van 7-18 december elkaar in discussie over klimaatverandering. Op maandag verschijnt de bijdrage van Hans Labohm, op donderdag reageert Bart Strengers, waarna het op maandag weer de beurt is aan Labohm om te reageren.

Bart StrengersIr. Bart Strengers (43) is sinds 1996 beleidsonderzoeker bij het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Hij houdt zich bezig met onderzoek naar het klimaatsysteem binnen projecten waarin op geïntegreerde wijze wordt gekeken naar alle relevante aspecten van het wereldmilieusysteem zoals verandering in landgebruik en vegetatie, energieverbruik en klimaatverandering. Dit werk gebeurt in nauwe samenwerking met instituten als het KNMI, de Universiteiten van Utrecht en Wageningen en het Potsdam Instituut voor Klimaateffecten. In zijn werk heeft Bart Strengers, naast publicaties in wetenschappelijke tijdschriften, ondermeer bijgedragen aan de rapporten van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).

Deel deze pagina

« Terug naar het overzicht


65 reacties op “Wedden dat het opwarmt?”

 1. Ron zegt: 17-12-09 om 10:55

  Gaan we nu ook al wedden met onze planeet!!! :-(

 2. dercks zegt: 17-12-09 om 11:28

  Beste Bart,
  Als je al toegeeft dat andere elementen van belang zijn bij de ontwikkeling van het klimaat, en hoe zich die verhouden met CO2 weet niemand, zelfs het IPPC geeft dat toe (ja de wonderen zijn de wereld nog niet uit), wat heeft het dan in hemelsnaam voor zin om miljarden af te pakken van burgers en die aan despoten in Afrika te geven? Wat heeft het dan voor zin om te handelen in CO2 rechten (miljarden fraude!!)? Zolang het dus volstrekt onduidelijk hoe het klimaat functioneert, wat heeft het voor zin om een weddenschap af te sluiten? De IPPC heeft in haar rapporten diverse weddenschappen afgesloten (voorspellingen gedaan). Die hebben ze tot nu toe allemaal verloren (stijging temperatuur = NOT, stijging zeespiegel= NOT, meer orkanen = NOT).

  Niets van dit alles leidt tot schonere energie, slechts tot een nieuwe communistisch bestuur, waarvan sommigen zo eerlijk zijn toe te geven dat dat het doel is: http://www.youtube.com/watch?v....._embedded#\

  Kernenergie nu !PS: er zijn ontwikkelingen bij zonne-nergie die ook die bron prijsconcurrerend maakt met fossile brandstoffen)

  Tenslotte. De aandacht voor de in omvang sterk toenemende groep klimaatrealisten is natuurlijk nihil. Slechts internet puilt uit van informatie die de main stream media achterhouden. DAT is misschien nog wel het meest gevaarlijke aan de klimaathype. De journalisten weigeren te doen waar voor ze worden betaald. Kritisch zijn en geen propaganda produceren.

 3. L. Langeweg zegt: 17-12-09 om 11:46

  Het ziet er veelbelovend uit op het gebied van schone energieopwekking:
  Op het forum van Steorn posten ook enkele mensen die leden zijn van de groep die praktische toepassingen voor Orbo aan het ontwikkelen zijn en onder een NDA (No Disclosure Agreement) werken zodat ze geen technische details kunnen posten, maar die wel zeggen dat gebaseerd op de info die ze hebben kunnen bevestigen dat Orbo doet wat Steorn er over beweert:

  http://www.steorn.com/forum/co.....e=1#Item_0

  Intussen gaat de live-stream die de 15e begon nog steeds 24/7 door en is gepland dat te doen tot 31 januari 2010:

  http://www.steorn.com/

  Er wordt al gefluisterd dat Steorn meer openbaar zal maken… geduld is een schone deugd.

 4. Herman Vruggink zegt: 17-12-09 om 12:00

  ref: Ron zegt: 17-12-09 om 10:55

  @Ron,

  Arthur Rörsch zegt: 23-11-09 om 14:34 Op Onder de pet:
  “Vroeger hadden koningen astrologen in dienst om de toekomst te voorspellen. Overheden tegenwoordig ‘statistici’.”

  Hier aan toegevoegd: In diverse oudere culturen werd er ook wel eens om gedobbeld of geloot als de heersers en raadgevers van een land of stam er niet uitkwamen.

  Ron zegt: 17-12-09 om 10:46 Op als Kopenhagen lukt :

  “Ik denk dat morgen wel eens de grootste dag uit de geschiedenis van deze planeet kan zijn.”

  Beste Ron: ik hoop met je mee, maar laten we het wel in historisch perspectief blijven zien. Volgend jaar zijn we het allemaal wellicht al vergeten Maar : zeg nooit, nooit.

  groeten,
  Herman Vruggink

 5. Brekend nieuws! Ook Rusland meldt dat CRU (en dus ook NOAA / NASA)  waarschijnlijk met hun klimaatdata heeft gerommeld!

  Zie: http://blogs.telegraph.co.uk/n.....l-warming/

  “ BOMBSHELL – Russian IEA Claims CRU (thus NOAA/NASA) Probably Tampered with their data.

  On Tuesday, the Moscow-based Institute of Economic Analysis (IEA) issued a report claiming that the Hadley Center for Climate Change based at the headquarters of the British Meteorological Office in Exeter (Devon, England) had probably tampered with Russian-climate data.

  The IEA believes that Russian meteorological-station data did not substantiate the anthropogenic global-warming theory. Analysts say Russian meteorological stations cover most of the country’s territory, and that the Hadley Center had used data submitted by only 25% of such stations in its reports. Over 40% of Russian territory was not included in global-temperature calculations for some other reasons, rather than the lack of meteorological stations and observations.

  Maar dat maakt de heer Strengers niet uit, want die blijft rustig deze data gebruiken! Terwijl de landtemperatuurmetingen sowieso niet betrouwbaar zijn. De stijging van oppervlaktetemperaturen is grotendeels te wijten aan de economische activiteit in dat gebied. Zie voor onderbouwing van deze bewering de volgende peer-revieuwed artikelen:

  1.      -Impacts of Land Use Land Cover Change on Climate and Future Research Priorities – Bulletin of the American Meteorological Society (Mahmood, 2009)

  http://www.climatesci.org/publ…../R-323.pdf

  2.  -Impacts of land use land cover on temperature trends over

  the continental United States: assessment using the North

  American Regional Reanalysis (Souleymane Fall, 2009)

  http://www.climatesci.org/publ…../R-323.pdf

  Maar dat maakt de heer Strengers niet uit. Die gebruikt deze datasets gewoon.

  En dat Satellietdata dus wel betrouwbaar zijn en een DALING van de temperatuur laten zien. Maar die data wil de heer Strengers niet gebruiken. Goh, waarom ook al weer niet meneer Strengers? Graag peer-reviewed artikelen om uw bewering te onderbouwen.

  De satellietdata laat een daling van de temperatuur zien! Lees het volgende peer-reviewed artikel:

  - Trend Analysis of Satellite Global Temperature Data (PDF)

  (Energy & Environment, Volume 20, Number 7, pp. 1087-1098, November 2009) Craig Loehle

  http://www.ingentaconnect.com/…..7/art00005

  Wil ik tenslotte nogmaals bekend maken dat ook de oceanen afkoelen! Zie de dataset van Argo! Maar dat maakt de heer Strengers niet uit. Die gebruikt liever oceaantemperaturen verzameld door koopvaardijschepen. Zie:

  ” * Ocean temperatures can be measured adequately only by the Argo buoy network. Argo buoys dive down to 700m, recording temperatures, then come up and radio back the results. There are 3,000 of them floating around all the world’s oceans.”

  http://www.heartland.org/publi.....ooling.htm

 6. Wim V. zegt: 17-12-09 om 12:44

  In een andere weblog werd ons een grafiek getoond waarbij in het Alpengebied duizenden jaren geleden een flinke temperatuurstijging werd geconstateerd. (en daarna dus een flinke afkoeling)
  Nu kan ik me voorstellen dat het Alpengebied niet representatief is voor de gehele wereld, maar het lijkt mij vreemd als de omringende landen helemaal niets hebben meegekregen van de toenmalige temperatuurstijging.

  Wat de prognoses voor de komende 30 jaar betreft:
  Aan de éne kant kan ik me voorstellen dat het een stuk warmer gaat worden. Het verband tussen CO2 + CH4 en de hoogte van de temperatuur is vrij duidelijk. (Zodra de toendragebieden gaan smelten komt ook van die kant veel broeiskasgas vrij.)
  Aan de andere kant: het klimaat houdt zich zelden precies aan de prognoses van de modellen. Er kunnen nog wel wat verrassingen uit de hoge hoed tevoorschijn komen. Verrassingen die zelfs dhr. Labohm niet heeft kunnen voorzien……. In de huidige maand blijkt het zelfs matig te kunnen vriezen. Bij een grote temperatuursprong verwacht ik eigenlijk dat het gehele temperatuurgebouw omhoog gaat, en dat de winterkou in de winters minder scherp zal worden. Dus ‘s nachts een graadje minder stevig vriezen…..

  Het is goed dat er veel onderzoek wordt gedaan. Want ik hoop dat het goed duidelijk gaat worden in hoeverre het klimaat zélf verantwoordelijk is voor de temperatuurstijging, en in hoeverre de mens daar verantwoordelijk voor is. Hoe duidelijker het aandeel van de mens is, hoe meer draagvlak er zal ontstaan voor CO2reductie.

 7. Marco zegt: 17-12-09 om 12:52

  @L. Langeweg:
  De ene keer dat Steorn zijn systeem liet testen was het oordeel van de jury (vol wetenschappers) duidelijk:
  “Steorn has not shown the production of energy”. Punt.

 8. Wim V. zegt: 17-12-09 om 13:04

  @T2000:

  Het is niet goed om al meteen bij elk berichtje over een statistiekgrafiek de hele grafiek ter discussie te stellen.
  Laten ze eerst maar de geldigheid van de grafieken bestuderen en dan pas een besluit nemen over al dan niet gebruiken van die grafieken.
  Er wordt wel meer de wereld ingeslingerd, iedereen kan wel grafieken en statistieken in twijfel gaan trekken. We ontkennen toch ook niet dat het autoverkeer drastisch is toegenomen? Of zal iemand willen beweren dat er nu vééél minder auto’s op de weg rijden dan in 1960?
  Waarom worden díe cijfers niet in twijfel getrokken en de klimaatcijfers wel?

  De wetenschap kan dus niet achter elk foutmeldings-berichtje aanhollen, zorgvuldigheid – en dus het checken van de juistheid van de gegevens die aan de statistieken ten grondslag liggen – is van het grootste belang.

  Ik constateer zelf wel dat hier in NL de temperatuur de afgelopen 10 jaar hoger is dan in de periode hiervoor. We hebben zo vaak een warme herfst (met zelfs in 2005 in record, waarbij de bladeren veel te laat van de bomen vielen…..) Het is dus echt niet zo dat de stelling dat het klimaat opwarmt, onjuist is. Alleen de gegevens waarop sommige grafieken gebaseerd zijn zullen nader onderzocht èn aangevuld moeten worden!

 9. W.J. van Hoek zegt: 17-12-09 om 13:16

  Aan Bart Strengers,
  Het is meteen te merken als er een professional schrijft! Dank voor opnieuw een duidelijke stellingname met brede context en gerenommeerde referenties! Het onbetrouwbaar noemen van de metingen is slechts één van de laatste stuiptrekkingen van een zogenaamd sceptische kijk op deze zaak.

 10. Prins Pils zegt: 17-12-09 om 15:54

  @ dercks:

  Het IPCC geeft helemaal niet toe dat het niet weet hoe de invloed van broeikasgassen zich verhoudt tot andere factoren die de aardeoppervlaktetemperatuur beïnvloeden. Het IPCC stelt heel duidelijk dat er meerdere invloeden zijn, maar dat inmiddels duidelijk is dat broeikasgassen veruit de sterkste invloed hebben.

  Ik zou zeggen: lees het IPCC-rapport eens: http://www.ipcc.ch, ‘The Physical Science Basis’ of ‘The Synthesis Report’. Dan weet je ook waarover je het hebt. Dat hebben de mainstream-journalisten schijnbaar al gedaan, en geconcludeerd dat het de ontkenners van de opwarmingshypothese zijn die zich bedienen van pseudowetenschap en list & bedrog, niet het IPCC. Zelfs al bedient Gore zich van huisvrouwenwetenschap (met alle respect voor huisvrouwen).

  Voor een meer in-detailbeschouwing van de klimaatdiscussie, inclusief Climategate, zie http://weblogs.nos.nl/klimaat/.....mment-1527.

  @ T2000:

  De laatste stuiptrekkingen in het Climategate-verhaal, nadat de eerste twee – zware – beschuldigingen op zijn best in de praktijk niet bleken voor te stellen (volg bovenstaande link)?

  En begrijp je niet dat de Russen druk in olie doen, hun economie dramatisch gekrompen is en zij er dus alle baat bij hebben om het gebruik van olie zo ongehinderd mogelijk te laten, zelfs te stimuleren?

  En weet je nu nog steeds niet het verschil tussen significante temperatuurstijging, zoals die zich voordoet sinds de industriële revolutie, en niet-significante temperatuurdaling die zich voordeed tussen 1998 en 2008, waarbij 2009 zeer waarschijnlijk al weer een warmterecordjaar gaat worden?

 11. Naar aanleiding van de van de heer of mevrouw T2000 (waarom mogen we overigens niet weten wat uw naam is?) het volgende:

  STELLING:
  De stijging van oppervlaktetemperaturen is grotendeels te wijten aan de economische activiteit in dat gebied.

  Antw:
  Een interessante stelling, maar niet duidelijk waarop deze is gebaseerd. De toegevoegde links bleken bij helaas niet te werken! Wel werd duidelijk dat de heer of mevrouw T2000 het werk van Pielke bedoeld, die ingaat op het effect van Landgebruiksveranderingen (Ontbossing en landbouw, incl. irrigatie) op de lokale temperatuur. Er zijn ontzettend veel studies die hierover rapporteren. In een recente modellenvergelijkingsstudie van Pitman (2009) in GRL (http://www.knmi.nl/publicaties.....hp?id=6399), waaraan ikzelf ook heb meegewerkt dus als u wilt kan ik de pdf toesturen, wordt bijvoorbeeld aangegeven dat landgebruiksveranderingen over het algemeen een koelende werking hebben (door een toename van het albedo-effect en vaak ook door een toename van de verdamping). Opwarmend kan landgebruiksverandering zijn als het gaat om verstedelijking, maar voor dat effect wordt gecorrigeerd in de data. In de het volgende IPCC-rapport zullen de klimaatmodellen expliciet rekening houden met landgebruikseffecten.

  STELLING:
  De satellietdata laat een daling van de temperatuur zien! Lees het volgende peer-reviewed artikel:
  - Trend Analysis of Satellite Global Temperature Data (PDF)
  (Energy & Environment, Volume 20, Number 7, pp. 1087-1098, November 2009) Craig Loehle

  Antwoord:
  Helaas heeft het PBL geen abonnement op het tijdschrift ‘Energy & Environment’ omdat dit geen peer-reviewed tijdschrift is. Zou u wellicht een pdf kunnen sturen naar bart.strengers@pbl.nl, dan kan ik het bedoelde artikel bestuderen? Maar los daarvan is de stelling discutabel: ten tijde van het derde assessment rapport van het IPCC was er inderdaad sprake van een discrepantie tussen de oppervlaktetemperatuurmetingen en de satellietmetingen. Tevens leek er een discrepantie te zijn tussen de satellietmetingen en de klimaatmodellen voor wat betreft de lage troposfeer. (De modellen voorspelde versterkte opwarming. In de data was dat niet of te weinig het geval).
  Echter, sindsdien zijn veel van die discrepanties opgelost die met name bleken te liggen aan fouten in de satelliet-data. Op wikipedia kun je een uitstekend overzicht lezen van de laatste stand van zaken op dit front: http://en.wikipedia.org/wiki/S.....asurements
  Ook op het klimaatportaal wordt op deze materie ingegaan: http://www.klimaatportaal.nl/p.....itemid=418

  Stelling:
  Wil ik tenslotte nogmaals bekend maken dat ook de oceanen afkoelen!

  Antwoord:
  Er was inderdaad sprake van een vermeende afkoeling in de bovenste 700m van de oceaan in de periode 20o4-2008 (overigens zegt dat nog niets over de laag daaronder. Die koeling zou kunnen komen doordat er warmte wordt afgevoerd naar grotere diepte). Echter, onlangs is vastgesteld dat de koeling in de periode 2004-2008 werd veroorzaakt door fouten in de data. Het meest recente inzicht is dat in de periode van 1969 tot 2003 sprake was van een toename van de warmte-inhoud in de bovenste 700m van 0.21 tot 0.41 x 10e22 Joule per jaar, gevolgd door een stabilisatie in de periode 2004-2008. Kijk bijvoorbeeld in http://www.rivm.nl/bibliotheek.....14013A.pdf (sectie 2.1) of http://www.knmi.nl/samenw/cop1....._basis.pdf (sectie 2.2.3.2) of de studie van Levitus (2009) in GRL: Global ocean heat content 1955–2008 in light of recently revealed instrumentation problems. Deze studie betrekt ook de ARGO-data in de uitkomsten (http://www.agu.org/pubs/crossr.....7155.shtml)
  Overigens is de oppervlaktetemperatuur van de oceanen op zowel het zuidelijk als het noordelijk halfrond gewoon toegenomen (minder snel dan op land, maar dat is ook wat je verwacht): http://www.ipcc.ch/pdf/assessm.....apter3.pdf (bijvoorbeeld pagina 243).

  Met vriendelijke groet,
  Bart Strengers.

 12. duivjuh zegt: 17-12-09 om 18:02

  LOL @ Wim v Hoek,
  “Het is meteen te merken als er een professional schrijft!”.
  Een beleidsonderzoeker bij het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is per definitie ter zake onkundig. Beleid onderzoeken, met name door de overheid, is wel zo onvoorstelbaar algemeen en wazig daar hoef je helemaal NIETS voor te kunnen.

  Climatgate wordt inderdaad door de MSM, zoals o.a. de NOS, vakkundig doodgezwegen, dat is jammer maar wel in de lijn der verwachting.
  Alles om de sociale wereldorde te herorganiseren. De zielige mensen moeten ten koste van alles geholpen worden, of ze het willen of niet. En daar moeten hard werkende, belastingbetalende mensen de rekening voor betalen. En dat maakt het hele klimaatbedrog zo a-sociaal. Exorbitanten hoeveelheden geld uitgeven om een natuurkundig, cyclisch proces om te keren. Hoezo grootheidswaanzin?

  Maar als er nog NLers zijn die de temperatuursverschillen bij hun voordeur als onomstotelijk bewijs zien, dan kan dat ook niet anders. De arrogantie van NL in relatie tot onze planeet kent voor veel mensen geen grenzen. Ik zou zeggen kijk eens op een satellietfoto vanaf een gezonde afstand naar de aardbol en probeer dan NL te ontwaren, nog geen korrel woestijnstof in de Sahara, maar wel illustratief voor klimaatverandering?! Hoe simpel kun je zijn.

  Ook weer lachen om onze weerwaarzeggers van het KNMI, je weet wel die lui van dat “gerenomeerde” instituut waar ze echt wel weten waar ze het over hebben, (vergelijkbaar met het IPCC zeg maar). Als zij iets over het klimaat roepen dan klopt het echt wel hoor” Gisteravond nog het weerbericht gehoord ……?

  “Morgen wel 2-12 cm sneeuw, wel droge sneeuw dus je kunt er niet goed sneeuwpoppen van maken.”

  Ik weet niet of je het een beetje gevolgd hebt vandaag? Maar ze zaten er wederom naast, nog minder dan 1 dag vantevoren! En die “wetenschappers”, die “experts”, die zien niet alleen in hun kristallen bol, NEE, het is onomstotelijk bewezen (door hun computermodellen waarmee ze het weer voorspellen) dat we een ongekende opwarming gaan meemaken, de komende 20 jaar. Genant!

  Ik wil bij deze een weddenschap aangaan met die experts dat we de komende 10-20 jaar nulkommaniks aan opwarming gaan zien. Sterker nog we gaan het met zijn allen ietsje kouder krijgen dan de afgelopen 10-15 jaar. Winters zoals in de jaren zestig en tachtig, met dito mooie zomers. Geen vlak weertje aan de zee, maar wat grotere schommelingen met een algemene afvlakkende of neergaande trend, niet veel, maar wel een beetje. En daar helpt geen CO2 of methaangas of lachgas, of wat er volgende week weer wordt verzonnen, tegen aan. Dat is de natuur, en wij mensen zijn zo nietig op de aardkloot dat wij daar helemaal niets aan kunnen doen.

  Als ik ongelijk heb dan stort ik een maandsalaris op een “goed” doel zoals bijvoorbeeld de facisten van Greenpeace oid, of de ijsbeerleugenaars van WNF, verzin maar wat.
  Maarrrrrr als de Hiemstraatjes cs, van het KNMI ongelijk hebben, dan plaatsen ze een paginagrote advertentie op de voorpagina van welke veel gelezen krant of internetsite dan ook waarin ze melden dat ze ons jarenlang hebben voorgelogen. En dat ze nooit meer publiekelijk onzin uit zullen kramen!

 13. Het is toch ongelofelijk dat de heer Labohm van de heer Strengers geen grafiek mag laten zien met daarin een afkoelingsperiode. Want dat is volgens de heer Strengers onverantwoord -Hij schrijft in ‘onder de pet’:

  “ De grafiek is niet fout, maar wel een sprekend voorbeeld voor wat men ‘cherry picking’ ofwel ‘selectief winkelen’ zou noemen. “ –

  Terwijl de heer Strengers zelf wel een grafiek mag laten zien met daarin een afkoelingsperiode! Waarom wordt hier met twee maten gemeten!?

  En waarom wordt deze afkoelingsperiode gestart in 2001? Dat is toch net zo goed ‘cherry picking’ en ‘selectief winkelen’. Laat hem eens in 1998 beginnen!

  Maar Strengers mag dit waarschijnlijk wel laten zien, omdat hij (zonder enige motivatie) erbij schrijft dat dit door natuurlijk variabiliteit komt!? Jaja. Het past binnen het religieuze dogma, voldoet aan de AGW-doctrine, dus dan mag het…..

  Labhom schrijft dat dit aantoont dat CO2 niet de drijvende kracht is achter de temperatuurschommeling. Maar dat mag niet, want dan twijfel je aan het basisidee van het Klimatisme…. Dan ben je een Heiden, een ongelovige, een zondaar op het verkeerde pad…. Wetenschappelijk hoor

 14. duivjuh zegt: 17-12-09 om 18:08

  @ Prins Pils,

  Refereer je nou naar een rapport uit 2007 om aan te tonen dat het IPCC het laatste halfjaar wat is bijgedraaid in hun klimaatwaanzinpropaganda? Niet echt een chronologisch sterk argument.
  En Al Gore bedient zich van huisvrouwenwetenschap, die had ik nog niet gehoord. Een linkse, uitgerangeerde politicus die lijdt aan grootheidswaanzin zo kwalificeren is wel wat eenvoudig. Die man heeft nog nooit een waar woord uit zijn mond laten vallen. Maar dan wordt je wel 150-voudig (and counting) miljonair aan CO2 handel, dat kan hij dan weer wel.

 15. Rens zegt: 17-12-09 om 18:17

  Op de vorgende site is het histirisch perspectief van onze huidige opwarming duidelijk weergegeven.
  http://wattsupwiththat.com/200.....-of-scale/

 16. Smur zegt: 17-12-09 om 20:54

  Jammer dat je Hans Labohm verwijt dat hij een grafiek gebruikt die zijn betoog ondersteund en zelf gebruik je die van het MET office. Gebruikten zij niet de data van het CRU? En hebben zij niet zelf aangegeven dat ze de afgelopen 160 jaar gaan herevalueren, omdat de ‘raw data’ van het CRU ‘kwijt’ is en de ‘enhanced data’ wellicht niet betrouwbaar?
  http://www.timesonline.co.uk/t.....945445.ece

  Lijkt trouwens erg op een hockeystick, die durft het IPCC niet eens meer in zijn rapport te zetten.

 17. Rob zegt: 17-12-09 om 21:04

  In het IPCC rapport AR4 wordt gemeld dat er mbt de Arctic (noordelijk poolgebied) en Antarctic polar regions zeer veel waarde wordt gehecht aan het ACIA Report uit 2005, zoals hieronder blijkt.

  “[ACIA, 2005]… has substantially improved the understanding of the impacts of climate change in the Arctic, is a benchmark for regional impact assessments, and may become the basis for a sustainable management plan for the Arctic.”

  Gek genoeg komt dat rapport tot de volgende conclusies, die ver, zo niet, mijlenver afstaan van wat de er momenteel in de media aan onrustwekkende berichten verschijnen.

  In het bijzonder in chapter 2 “Arctic Climate: Past and Present” en, specifiek, Section 2.7 “Arctic climate variability prior to 100 years BP” (pages 46 to 54) wat gaat over de klimaatveranderingen in de regio vanaf 2 miljoen jaar geleden tot de moderne tijd.

  De conclusies worden alsvolgt samengevat:

  * climatic conditions were significantly warmer than today,

  * marine mammals were present far north of their present day range,

  * over most of Russia forests advanced to or near the Arctic coastline between 9 and 7 thousand years ago, and retreated to their present position by between 4 and 3 thousand years ago,

  * during the period of maximum forest extension, the mean July temperature along the northern coastline of Russia may have been 2.5 to 7 deg C warmer than present,

  * the period from 1550 to 1900 may have been the coldest period in the entire Holocene… The Little Ice Age (LIA), during which glaciers advanced on all continents, and

  * Glaciers started to retreat around 1850 but between 1880 and 1890 there were glacier advances. In the early 20th century, glacier recession continued, with interruptions by some periods of advance. The most rapid glacial retreat took place between the 1920s and 1940s.”

  Dit onderzoek contrasteert volledig met de claims die worden gemaakt door het IPCC in hun eind aanbevelingen.

 18. L. Langeweg zegt: 17-12-09 om 21:29

  @Marco:
  “@L. Langeweg:
  De ene keer dat Steorn zijn systeem liet testen was het oordeel van de jury (vol wetenschappers) duidelijk:
  “Steorn has not shown the production of energy”. Punt.”

  Feedback
  Seek Honest Skeptics, Avoid Review Sabotage

  On Aug. 21, 2006, Mary-Sue Haliburton wrote:

  I don’t think it goes without saying that it will be essential to make sure that these are honest cynics. Dishonest cynics and professional skeptics or groups thereof could very well fudge the experimental design or manipulate the readings to ensure failure of the device, or so that they can publicly proclaim failure of the device even if it did work.

  I suggest that in addition to not being believers in new energy, these skeptics must not be employees or shareholders in any competing traditional-energy technologies or any business related to these technologies (advertising, sub-contractors, industry publishing, etc.), and should not have relatives who have such ties either. Also, if they are associated with a university, they must disclose the sources of their research funding. This information must be part of the public reporting of the study.

  Dishonest or biased testing has been alleged and often directly observed to occur many times, especially when hardcore skeptics are involved. I have seen examples of testing by such skeptics in other fields including health and agriculture, that were explicitly designed to discredit rather than to analyze honestly the alternative approach or phenomenon.

  Therefore, I recommend that when Steorn chooses its jury of twelve, you should also select a larger scientific review panel to look over the shoulders of the skeptics. This group should include a range of opinion, rather than only hard skeptics, to ensure that every argument is fully heard and fairly reported. This second-level review group will be responsible for confirming that the jury-scientists’ plan is balanced enough to allow for success of the technology should it be possible, and that procedures, equipment and data recording are honestly done while the testing is in progress.

  Otherwise, you run an extreme risk that this skeptic test will be trumpeted around the world as “disproving” your technology, and further that it may be used to smear the reputation of your company as well as of its staff engineers. If you are primarily engaged in work to deter fraud, you should expand that imperative to deter scientific fraud too. Expect it. It’s all too likely to happen. Your ad has “waved a red flag” in front of a whole herd of bulls. (Expect a lot of bull to result if you don’t also have skilled cowboys to steer the herd into the corral… if that’s not stretching the metaphor too far!)

  http://pesn.com/2006/08/21/950....._gauntlet/

 19. Horizon zegt: 17-12-09 om 22:31

  Prins Pils,
  beticht je de Russen van vals spel in deze? Dat ze meedoen aan complottertje spelen?

  Naja, zolang het om zo’n grote bedragen geld gaat zal er helaas altijd vals spel zijn en nooit eenduidig op globaal niveau worden doorgegrepen op gebied van milieu.

 20. Marcel Kers zegt: 17-12-09 om 23:43

  Beste Bart,

  Geldt die uitnodiging voor die weddenschap alleen voor Hans Labohm, of kunnen geinteresseerden zich bij je ‘intekenen’.

  Een fles wijn (of hele ‘kraten/vaten’ afhankelijk hoeveel mensen je wilt laten intekenen) met elkaar om deze discussie over 5 jaar met de juiste conclusie en de ongetwijfeld uitgebreidere inzichten tegen dit tijd in deze discussie wel ‘aardig’.

  Meldt me bij deze aan als het mag/kan. Zit dan bij het kamp Labohm in deze weddenschap.

  Marcel

 21. dercks zegt: 18-12-09 om 00:18

  @Prins Pils zegt

  Het IPCC geeft helemaal niet toe dat het niet weet hoe de invloed van broeikasgassen zich verhoudt tot andere factoren die de aardeoppervlaktetemperatuur beïnvloeden

  Dit is precies wat ik bedoel. Als je niert weet waar je over praat hou dan je mond!

 22. Arthur Rörsch zegt: 18-12-09 om 00:28

  Wedden?
  Zondag verscheen in de Telegraaf een interview van Edwin Timmer met mij, met de kop: de klimatologie is een zieke wetenschap. Die kop heb ik uiteraard niet zelf bedacht, noch de interviewer maar het is wel een uitlating die ik in het gesprek met Timmer, dat drie uur duurde, terloops heb gedaan.
  Op genoemd interview verschenen vele reacties, merendeels positief, en slechts een enkele negatief. Onder het motto ‘je leert meer van je opponenten dan van je supporters’, ben ik in een reactie op de reacties op dit Telegraaf interview vooral op de reactie van de opponenten ingegaan, op http://www.climategate.nl. Mag ik daar kortheidshalve naar verwijzen? Ik herhaal hier alleen de laatste alinea.
  “De opponenten van mijn visie dat er iets mis is in de mainstream klimatologie blijven vol houden dat de kwaliteit van die (IPCC) evaluatie boven alle twijfel is verheven. Dat vertrouwen heb ik dus niet, met enige ervaring op het gebied van evaluaties. De alarmbellen rinkelden al voor ClimateGate (SPIL 2008 (1) 20-29 “Pseudowetenschappelijke elementen in het onderzoek naar klimaatverandering”) . De redenen voor de twijfel vergen een bredere toelichting dan op een blog mogelijk is en die hoop ik spoedig in SPIL uiteen te zetten”
  Ik denk dat ook Bart Strengers niet zo’n goede evaluator is omdat hij niet toont enig inzicht in de werking van het natuurlijke (H2O) broeikaseffect te hebben. Dat verwijt heb ik eerder aan Gerit Hiemsta gemaakt en daarmee zijn boosheid op mijn hals gehaald. Aanhaling uit eerder genoemde reactie op http://www.climategate.nl: “Vraagt men nader naar het inzicht dat men zou hebben verworven dan lijkt het merendeel (van de evaluators) een veel te simpele voorstelling van het complexe klimaatsysteem te hebben. Deze komt er in het kort op neer, H2O en CO2 absorberen infrarood, dat is warmtestraling, en daarmee wordt de atmosfeer een warmtedeken die het aardoppervlak op een hogere temperatuur houdt dan in afwezigheid van deze stoffen. Dit natuurverschijnsel initieert ongetwijfeld het broeikaseffect maar bij de om haar as en om de zon draaide aarde worden zoveel meer verschillende warmtetransporten in gang gezet dat het eindresultaat op een mondiale schaal niet automatisch vast staat.”
  Ik ga niet met iemand wedden hoe in een complex systeem de verschillende werkzame krachten op elkaar zullen gaan inwerken. De onvoorspelbaarheid is daarin (wetmatig) zo groot dat het een roulettespel wordt. Wie toch op deze basis wil wedden geeft mijns inziens blijk de principes van de complexiteitstheorie niet te begrijpen. Ik durf wel wedden dat Bart Strengers niet in staat is om zijn eigen inzicht in de werking van het (H2O) broeikaseffect op een mondiale schaal toe te lichten. Daar zet ik zes flessen wijn op in en dan stemmen we op dit blog, na mijn weerwoord.
  Mijn voorzet om te veronderstellen dat CO2 concentratieverhoging nauwelijks of geen invloed kan hebben op het mondiale broeikaseffect is, dat de aarde werkt als een grote Carnot machine met een permanent temperatuurverschil van +40 en -40 C waarbij lokale fluctuaties van tienden van graden van geen betekenis zijn.
  Arthur Rörsch

 23. Leo Bokkum zegt: 18-12-09 om 08:24

  @Bart Strengers:
  Even samengevat: “De afkoeling die satellieten en oceaanmetingen lieten zien lagen aan fouten in de data.
  Maar sinds die data is aangepast, blijkt er sprake te zijn van opwarming.”

  Dit komt me bekend voor.
  En dan vind je het gek dat mensen sceptisch worden Bart?
  Hopelijk staan de alarmisten nu wél toe dat sceptische wetendschappers dit controleren, of is de ruwe data & de manier van “verbeteren” al bij de vuilnisbak gezet?

  Sorry voor mijn sarcasme hoor, maar dit klinkt wel erg ongeloofwaardig.

 24. Ron zegt: 18-12-09 om 08:54

  @Zondag verscheen in de Telegraaf,
  Als we op deze krant moeten afgaan dan kunnen we wel inpakken.
  Het gaat slecht met de kranten en deze krant is daar geen uitzondering op.
  Sterker nog tegenwoordig halen ze een groot gedeelte aan inkomsten uit de aan de auto gerelateerde advertenties.
  We kunnen deze krant dan ook niet als objectief beschouwen.
  Misschien moeten we tv privé en Gorden met zijn Hummer ook even om een mening gaan vragen.
  Kom op nu we weten allemaal dat het Rusland om zijn olie rijkdomen te doen is.
  Van dit land en van de olie sjieken verwacht ik dan ook geen eerlijke objectieve berichtgeving.
  Laten we lekker nog een eilandje erbij bouwen en ons later afvragen hoe het komt dat ze straks weer onder water staan.

 25. Herman Vruggink zegt: 18-12-09 om 08:59

  ref:Arthur Rörsch zegt: 18-12-09 om 00:28

  Arthur Rörsch zegt:

  “De onvoorspelbaarheid is daarin (wetmatig) zo groot dat het een roulettespel wordt. Wie toch op deze basis wil wedden geeft mijns inziens blijk de principes van de complexiteitstheorie niet te begrijpen. ”

  Of: Wie toch op deze basis wil wedden begrijpt dat de complexiteit zo groot is, dat hij of zij inziet dat je het net zo goed kan over laten aan astrologen, de dobbelsteen, loten, of een weddenschap.

  Ik denk dat er de komende jaren nog heel veel onderzoek nodig is om een beetje onder het lot uit te kunnen komen.

  Groeten,
  Herman Vruggink

 26. Bewust foute bgrafieken gebruikt. Niet veel worden aan vuil maken. De oliejunks zitten in de knel. Meer info op:

  http://klimaatkombi.blogeiland.....1260952462

 27. Bart Strengers,

  Je vergeet als potentiele reden dat je zou kunnen verliezen een
  eventuele grote vulkaanuitbarsting. Die koelen het klimaat
  substantieel voor een jaar of twee. De meeste weddenschappen die over
  klimaatverandering worden afgesloten hebben daarom een clausule “mits
  er geen grote vulkaanuitbarsting van kaliber X (bv Pinatubo)
  plaatsvindt”.

  Zie hier paar aardige overzichten van weddenschappen die zij gepoogd af te sluiten: http://www.jamstec.go.jp/frsgc.....tting.html, http://julesandjames.blogspot......mmary.html en hier: http://backseatdriving.blogspo.....3898143899

  Arthur Rorsch,
  Ook als jij denkt dat er niets te voorspellen valt, zijn daar weddenschappen op af te stemmen. Jij denkt dat de kans 50-50 is, terwijl Bart Strengers denkt dat de kans, zeg, 80-20 is (5 jaar vind ik persoonlijk vrij kort voor een klimaatweddenschap). Op die verschillende ‘odds’ kun je het weddenschapsgeld op afstemmen. Genoemde links hebben veel meer info hierover.

 28. L. Langeweg zegt: 18-12-09 om 10:19

  @Arthur Rörsch:
  “Ik durf wel wedden dat Bart Strengers niet in staat is om zijn eigen inzicht in de werking van het (H2O) broeikaseffect op een mondiale schaal toe te lichten.”

  Vergis ik mij als u bedoelt dat hij -net zoals ieder mens- niet in staat is alle factoren die in combinatie met elkaar een rol spelen in het mondiale broeikaseffect toe te lichten?
  Want iedereen kan wel een eigen meer of minder beperkt inzicht daarover toelichten. Maar dat is niet hetzelfde als een compleet inzicht. En al één enkele factor over het hoofd zien kan genoeg zijn om het voorspellen van het toekomstige verloop ongeldig te maken. Om niet in te gaan op nog onverwachte mogelijke gebeurtenissen… veroorzaakt door factoren die nog ontwikkeld moeten worden -of opnieuw- door de combinaties van de reeds bestaande factoren.

 29. L. Langeweg zegt: 18-12-09 om 10:33

  PS:
  Mogelijk hebben de alarmisten gelijk als ze zeggen dat de mens invloed heeft op het mondiale klimaatverloop. Maar dan in de zin van The Law of Attraction. De kwantum mechanica leert ons dat de waarnemer door zijn keuze van waarnemen inderdaad invloed heeft op het waargenomen resultaat. En “waarnemen” betekent oorspronkelijk “voor waar aannemen”.

  Doomsdenken lijkt mijn daarom niet zo’n positief idee. Daarin hebben de sceptici weer gelijk. En zo zijn beiden het op dat niveau het dus tóch met elkaar eens.

 30. L. Langeweg zegt: 18-12-09 om 10:39

  Correctie: als het kon zou ik het laatste “het” verwijderen…: )

 31. Wim V. zegt: 18-12-09 om 12:17

  Feit is wel, dat de aarde warmer is geworden. Maar zoals ik al eerder schreef: er moet aanvullend onderzoek gedaan worden, zodat vastgesteld kan worden in hoeverre er sprake is van menselijke oorzaak en in hoeverre sprake van natuurlijke oorzaak.
  Probleem is alleen, dat wanneer zelfs de klimaatcritici moeten vaststellen dat menselijk handelen de hoofdoorzaak is, de aarde zover opgewarmd is dat het weinig zin meer heeft om maatregelen te nemen.

  Het mag niet zo zijn, dat omdat sommige mensen geen zin hebben om zich aan te passen, ze de hakken in het zand zetten om koste wat het kost de opwarming van de aarde te ontkennen.
  Ook hier blijf ik zeggen: er moet nog het e.e.a. aan onderzoek gedaan worden. Dat moet vooral door blijven gaan! Maar ondertussen moeten we ons toch voorbereiden op (gedeeltelijke) aanpassing van onze leefstijl.
  Want als we nog 30 jaar blijven wachten tot de klimaatcritici eindelijk zover zijn, dan is er weinig tot niets meer aan te doen. En de schade zal in de duizenden miljarden lopen!!!

  Het is net als met de visserij: de zeeën zijn al flink leeggevist, maar belanghebbenden roepen om het hardst dat het nog wel meevalt….. totdat op een dag er geen enkele vis meer te vinden is, dan snappen ook zij eindelijk wat de consequentie is van hun stellingname…..

 32. Prins Pils zegt: 18-12-09 om 12:20

  @ Arthur Rörsch:

  Zulke discussies kunt en moet u voeren in de wetenschappelijke literatuur. Als u gelijk heeft en u schrijft behoorlijke artikelen zult u daar gelijk krijgen, zo is mijn ervaring met peer-reviewed wetenschappelijke tijdschriften (ik ben reviewer van medisch-wetenschappelijke literatuur).

  U zult nu wel stellen dat u stelselmatig genegeerd wordt, ook door de peer-reviewed literatuur. Ik kan dat niet geloven, omdat er zeer veel geoklimatologische tijdschriften zijn, en dan zouden ze allemaal in het complot moeten zitten. Wat ik wel kan geloven is dat u en de uwen matig of slecht werk afleveren als het gaat om wetenschappelijk onderzoek met dissonante uitkomsten. En dan heb ik het niet over de uitkomst maar over de opzet, uitvoering en rapportage (en logica van redeneringen).

  Ik heb bijvoorbeeld lukraak wat onderzoeksartikelen uit Energy & Environment gepikt (uw ‘verenigingsblad’), en kan me voorstellen dat die niet door de peer-review van andere tijdschriften zijn gekomen omredenen van de genoemde drie/vier criteria.

  E.e.a. wordt — meer dan — bevestigd door het feit dat ‘s Nederlands superontkenner Hans Labohm aantoonbaar pseudowetenschap bedrijft en zich bewust bedient van list en bedrog, en net als McKitrick, de internationale superontkenner, geen geoklimatologische wetenschapper is maar econoom. En beiden worden betaald door o.a. Esso (Exxon). Zie voor de bewijsvoering hiervoor mijn volgende – lange – bericht.

 33. Prins Pils zegt: 18-12-09 om 12:26

  Voor degenen die willen weten hoe het nu echt zit, inclusief Climategate, en niet af willen gaan op flarden informatie:

  Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) heeft in haar 2007-rapport een enorm dikke ‘body of evidence’ geleverd voor de stelling dat de theorie van de mens-veroorzaakte opwarming van de aarde (MOA-theorie) klopt. Zie http://www.ipcc.ch, de enorm lange lijsten van wetenschappelijke onderzoeken onderaan de hoofdstukken van ‘The Physical Science Basis’. Die onderzoeken zijn gedaan door duizenden, niet door het IPCC of de VN betaalde wetenschappers. Het IPCC, bestaande uit tientallen expert-reviewers van geoklimatologische en aanverwante wetenschappelijke literatuur, heeft al die onderzoeken beschouwd en op een rij zet. Het IPCC doet dit continu en brengt om de paar jaar een bijgewerkt rapport uit.

  De ontkenners van de MOA-theorie beweren dat de hele zaak gemanipuleerd zou zijn en voeren o.a. Climategate aan als bewijs. In casu zouden:
  a) de boomjaarringtemperatuurgrafieken van de laatste jaren zijn gemanipuleerd/verzwegen (des te dunner de boomring, des te kouder het jaar),
  b) wetenschappelijke onderzoeken met dissonante uitkomsten over het algemeen niet meegenomen zijn in het literatuur review proces,
  c) door de Britse Climate Research Unit (CRU) alleen die Russische temperatuurdata gebruikt zijn die in het opwarmingsverhaal pasten, en
  d) de computermodellen waarmee het IPCC uitspraken doet over de toekomst niet kloppen; o.a. zou de zon een grote rol spelen.

  Daarnaast zou er de laatste 10 jaar (1998-2008) een temperatuurdaling zijn opgetreden. Die daling is nog niet in het laatste, 2007-rapport van het IPCC opgenomen maar zou wel aantonen dat er helemaal geen sprake is van opwarming van de aarde, ongeacht de sterkte van de bewijsvoering dat er sinds de industriële revolutie (wel) een temperatuurstijging is opgetreden. Tot slot zouden er, qua hoofdargumenten, 30.000 of 31.000 wetenschappers zijn die zich tegen de MOA-hypothese hebben uitgesproken middels een petitie.

  Al deze punten worden hiernavolgend besproken. Op het eind volgt nog informatie over waarom opwarming slecht is, over andere argumenten die de MOA-ontkenners aanvoeren, over de motieven van de MOA-ontkenners en over hoe de film en uitspraken van Al Gore te beschouwen.

  Ad a en b.
  Sinds 1850 wordt de temperatuur direct gemeten; dat is veel accurater dan met de boomjaarringmethode. Men zal dan onmiddellijk willen aanvoeren dat de boomjaarringgrafieken ook niet gebruikt mogen worden voor de bewijsvoering dat er géén (statistisch significante) warme periode in de middeleeuwen geweest is — als die er wel zou zijn geweest kan men vraagtekens zetten bij de broeikasgassen als oorzaak. Dat thema is tot in detail onderzocht door diverse aanvullende wetenschappelijke onderzoeken, welke zijn verwerkt door het IPCC in haar laatste rapport: zie blz. 34 (466) van hoofdstuk 6 van ‘The Physical Science Basis’. Het resultaat was dat omdat (ook) de bewijsvoering aangaande de middeleeuwen op veel méér gestoeld is dan alleen de boomjaarringgrafiek, en het ‘uit de vergelijking’ nemen van die grafiek weinig of niets uitmaakt v.w.b. middeleeuwen-deelconclusie, de eindconclusie van het rapport onveranderd kan blijven. Deze verhandeling in het deelrapport maakt daarbij duidelijk dat in ieder geval niet volgehouden kan worden dat dissonante geluiden systematisch of op belangrijke punten genegeerd worden.

  Ad c.
  De twee temperatuurgrafieken van de NASA (land en satelliet, http://data.giss.nasa.gov/gistemp/graphs/ en http://en.wikipedia.org/wiki/F.....atures.png), en een derde van nog een Amerikaanse instelling, zien er precies hetzelfde uit als de Britse directe-methodegrafiek: http://en.wikipedia.org/wiki/F.....Record.svg. Dit maakt duidelijk dat als de Britse CRU al selectief zou zijn geweest in het gebruik van Russische temperatuurdata, het een representatieve steekproef daarvan heeft genomen.

  Ad d.
  De stelling dat de computermodellen van het IPCC niet zouden kloppen is niet meer standhoudend. Ze waren inderdaad inaccuraat, maar door middel van vergelijkingen met klimatologisch accurate data sinds 1900 zijn de modellen inmiddels behoorlijk accuraat gemaakt. Zie blz. 25 (117) van http://www.ipcc.ch/pdf/assessm.....1-faqs.pdf. Er blijft wel onduidelijkheid over het feit dat ondanks dat de laatste decennia een hele duidelijke opwarmingstrend hebben laten zien, de boomjaarringen qua dikte die trend meer niet dan wel volgden. Mogelijk is de verzuring van het milieu hier debet aan, maar meer onderzoek daarnaar is nodig. Voor wat betreft de invloed van de zon, die is tot in detail bekeken, en wel van invloed bevonden maar van veel minder invloed dan de broeikasgasconcentratie. Zie http://en.wikipedia.org/wiki/F.....ot-co2.svg en blz. 15 (37) van http://www.ipcc.ch/pdf/assessm.....r4_syr.pdf.

  Alle temperatuurgrafieken geven aan dat er tussen 1850 en nu een duidelijk wel-significante temperatuurstijging is, en een niet-significante daling tussen 1998 en 2008. Die daling is niet significant o.a. omdat 1998 een warmterecordjaar was. Daarbij zij opgemerkt dat 2009 zeer waarschijnlijk al weer een warmterecordjaar wordt.

  Er zijn dan ook weinig of geen wetenschappelijke verenigingen die de MOA-theorie verwerpen: http://en.wikipedia.org/wiki/S.....ate_change. En het verhaal dat er 30.000 of 31.000 wetenschappers zouden zijn die dat wel doen is zo goed als geheel gefabriceerd gebleken: http://www.scholarsandrogues.c.....-be-wrong/. Daarbij dient men te bedenken dat, gezien dat men ook niet op de mening van een slager afgaat over een dakconstructieprobleem, men de mening van geoklimatologische wetenschappers dient te inventariseren, niet die van economische of andere wetenschappers, als het gaat om de MOA-theorie.

  Men zal zich wellicht afvragen of het zo erg is dat de aarde opwarmt. Het antwoord moet zijn: ja. Naast de stijging van de zeespiegel, die voor Nederland en andere deltalanden enorme onkosten met zich mee brengt, is gedurende de afgelopen 40 jaar het weer steeds extremer geworden. Het aantal weergerelateerde natuurrampen is meer dan verviervoudigd — 5 keer meer orkanen, 6 keer meer overstromingen en 10 keer meer bosbranden.

  De MOA-ontkenners voeren steeds dezelfde strategie in internetforums en discussies in de media. Ze houden selectieve gegevens voor die in tijd en/of locatie niet het hele plaatje weergeven, geven een verdraaide uitleg aan zaken en kennen vaak de basisregels van wetenschappelijk onderzoek niet (o.a. of iets statistisch significant is of een normale variatie). Dit heet pseudowetenschap. Van Hans Labohm, een van ‘s Nederlands meeste fanatieke MOA-ontkenners, is aangetoond dat hij rapporten niet of nauwelijks leest en inderdaad pseudowetenschap bedrijft (http://www.hpdetijd.nl/archive.....0912071051), en soms zelfs willens en wetens leugens verkondigt: http://jules-klimaat.blogspot......-sigh.html.

  Verder werd duidelijk dat hij betaald wordt door Tech Central Station, een Amerikaanse organisatie die medegefinancierd wordt door Exxon. Zie http://www.clingendael.nl/publ.....olume=2004 en http://www.sourcewatch.org/ind.....al_Station. Ook staat hij op de loonlijst bij CFACT Europe, een onderdeel van CFACT USA, dat medegefinancierd wordt Exxon, Chevron en Daimler-Chrysler. Zie http://www.cfact-europe.org/thisweeksfeature.html en http://en.wikipedia.org/wiki/C.....ow#Funding. Ditzelfde geldt voor Ross McKitrick, internationaal gezien de aanvoerder van de MOA-ontkenners: http://www.desmogblog.com/ross-mckitrick. Waarbij ook opgemerkt dat beiden géén geoklimatologische wetenschappers zijn, maar economen.

  Tot slot een opmerking over de film en uitspraken van Al Gore. Daarin wordt o.a. een directe correlatie gelegd tussen het verdwijnen van de sneeuw van de berg Kilimanjaro en de opwarming van de aarde. Die directe correlatie is er niet, omdat daarvoor de temperatuur nog aanmerkelijk verder moet stijgen. Ook doet Gore uitspraken die overdreven zijn, waaronder over de snelheid van verdwijnen van het Noordpoolijs.

  Een en ander dient echter gezien te worden in het licht van de extreem gepolariseerde discussie in de Verenigde Staten. Daar is onder acht jaar Bush-regering, waarvan de president en de vice-president zeer nauwe banden hadden met en grote belangen in Amerikaanse oliemaatschappijen, de opwarming van de aarde stelselmatig genegeerd. Ondanks dat de bewijzen zich steeds verder opstapelden en er op een gegeven moment nauwelijks nog een geoklimatologische wetenschapper te vinden was die niet overtuigd was van de juistheid van de MOA-theorie.

  Terwijl Al Gore als vice-president onder Clinton juist de genuanceerde dossier-kenner achter de schermen was, zag hij geen andere mogelijkheid meer dan een spectaculaire film over de opwarming, om (primair) het Amerikaanse publiek wakker te schudden. Wel is het de mening van de auteur dezes dat géén der belangrijke ‘spelers’ in de klimaatdiscussie financiële banden zou mogen hebben met bedrijven die als belangenverstrengeling aangemerkt kunnen worden. Dat geldt dus ook voor Al Gore, ongeacht of hij waardering zou verdienen voor het onder de aandacht brengen van het klimaatprobleem.

 34. Arthur Rörsch zegt: 18-12-09 om 14:37

  Bart Strengers zegt: 17-12-09 om 17:02
  :
  STELLING: (Van T2000)
  “De stijging van oppervlaktetemperaturen is grotendeels te wijten aan de economische activiteit in dat gebied.”
  Antw: (BS)
  “Een interessante stelling, maar niet duidelijk waarop deze is gebaseerd”.
  Reactie AR:
  Het gaat mijns inziens hier om twee artikelen, respectievelijk van McKitrick en De Laat over UHI, die Jones en Mann buiten het IPCC AR4 WG1 wilden houden (volgens de ClimateGate files) . Dat is ze aanvankelijk ook gelukt want in de draft WG1 (heb ik in mijn files) die voor commentaar circuleerde worden ze niet genoemd. McIntyre protesteerde en in de finale versie van WG1, die 6 maanden na de SPM verscheen (!?) zijn ze wel opgenomen en worden daarin door Jones afgekraakt, terwijl geen andere referees van WG1 daarbij waren betrokken. En de reactie werd niet teruggekoppeld naar de auteurs McKitrick en De Laat. Welk eindoordeel er over de ClimateGate files moge worden gegeven, die muisje krijgt nog een lang staartje.
  Hier de aanhaling uit WG1: Table 3.3 take account of this asymmetry.McKitrick and Michaels (2004) and De Laat and Maurellis (2006) attempted to demonstrate that geographical patterns of warming trends over land are strongly correlated with geographical patterns of industrial and socioeconomic development, implying that urbanisation and related land surface changes have caused much of the observed warming.”
  Over de geschiedenis van het manuscript van De Laat Int. J. Climatol., 26, 897–913 is mij meer bekend. Hij diende het eerst in bij GRL en het werd afgewezen met een flut review report, zonder argumentatie.

  STELLING: (van T2000)
  “De satellietdata laat een daling van de temperatuur zien! Lees het volgende peer-reviewed artikel:
  - Trend Analysis of Satellite Global Temperature Data (PDF)
  (Energy & Environment, Volume 20, Number 7, pp. 1087-1098, November 2009) Craig Loehle “
  Antwoord: (van BS)
  “Helaas heeft het PBL geen abonnement op het tijdschrift ‘Energy & Environment’ omdat dit geen peer-reviewed tijdschrift is”.
  Reactie AR:
  BS vergist zich. E&E artikelen worden wel gereviewd, alleen niet door peers als Jones, Mann et al. Ik heb twee artikelen in E&E (over de CO2 cyclus) en die zijn eerst door 10 man becommentarieerd en daarna door twee anonieme peers. De review stijl van E&E is wel een andere (dan bijvoorbeeld van GRL). De peers bekijken de data en hun verwerking maar weigeren een artikel niet als de conclusies hen niet bevallen. Zo kan het gebeuren dat een reviewer het niet eens is met een conclusie (was ook het geval met mijn artikelen) maar dan vindt er een vervolgdiscussie plaats.
  Ik ben momenteel guest editor voor een special issue van E&E dat medio 2010 verschijnt met 6 of 7 artikelen over de werking van het natuurlijke broeikaseffect. Ze zijn door een eerste ronde van peer review. Ik ben voornemens ze nu voor review te sturen aan AGW protagonisten. Ik durf te wedden (!?) dat ze zullen weigeren om commentaar te leveren.
  Het is jammer dat PBL E&E (of Energy&Fuels) niet leest. Elk nummer van E&E heeft een uitgebreid editorial waarin een uitgebreid overzicht wordt gegeven van wat uit de literatuur noemenswaard is en dat door tenminste 10 referees kritisch wordt bekeken met terugkoppeling naar de aangehaalde auteurs.
  Vervolg antwoord van BS:
  “Maar los daarvan is de stelling discutabel: ten tijde van het derde assessment rapport van het IPCC was er inderdaad sprake van een discrepantie tussen de oppervlaktetemperatuurmetingen en de satellietmetingen.”
  Reactie AR: Correcte opmerking van BS. Spencer en Christy hebben de kritiek op hun eerste verwerking van hun data ter harte genomen.
  STELLING : (van T2000)
  “Wil ik tenslotte nogmaals bekend maken dat ook de oceanen afkoelen!”
  Antwoord: (van BS)
  “Er was inderdaad sprake van een vermeende afkoeling in de bovenste 700m van de oceaan in de periode 2004-2008 (overigens zegt dat nog niets over de laag daaronder. [De koeling zou kunnen komen doordat er warmte wordt afgevoerd naar grotere diepte]). Echter, onlangs is vastgesteld dat de koeling in de periode 2004-2008 werd veroorzaakt door fouten in de data”.
  Reactie AR: Juist, er waren in het begin ook problemen met de interpretatie van de ARGO data, maar ik meen dat deze inmiddels zijn opgelost en dat deze door Loehle zijn verwerkt. Een stap voorwaarts met Loehle is voorts, dat de warmte-economie wordt bekeken met Watts en niet met graden C.
  Vervolg antwoord van BS
  “Overigens is de oppervlaktetemperatuur van de oceanen op zowel het zuidelijk als het noordelijk halfrond gewoon toegenomen (minder snel dan op land, maar dat is ook wat je verwacht): http://www.ipcc.ch/pdf/assessm…..apter3.pdf (bijvoorbeeld pagina 243).”
  Reactie AR: De lead authors van deze aanhaling zijn Trenberth & Jones.
  Dan nog even de bovengenoemde zin: [Die koeling zou kunnen komen doordat er warmte wordt afgevoerd naar grotere diepte”]Commentaar AR: Theoretisch is dit te verwachten met zichtbaar licht dat enige tientallen meters in water doordringt, maar niet met IR (uit de broeikas) dat slechts enkele milimeters doordringt en waarvan de energie in de eerste plaats wordt omgezet in latente warmte (verdamping), waardoor de bovenliggende atmosfeer wel degelijk kan opwarmen, zonder wateropwarming. Zie verder het artikel van D. Thoenes, procestechnoloog, gebaseerd op ervaring met indampingsvijvers op Bonaire, SPIL 2009 (4)22-25 “De oceaan als thermostaat. Watermassa neutraliseert opwarming van de aarde” Aanhaling: Een extra energiestroom van 1 W/m2 zal de oppervlaktetemperatuur met 0.011 C verhogen. (Dit verhaal zal ook verschijnen in eerder genoemd E&E nummer, met een commentaar van Siegmund (KNMI) en N van Andel. )
  Arthur Rörsch

 35. J.Bos zegt: 18-12-09 om 14:53

  Volgens mij is veruit de belangrijkste beweegreden van “Kopenhagen en het klimaatprobleem” in het algemeen, het feit dat we binnenkort (voor 2020) een ‘oil peak’ krijgen. We kunnen niet te afhankelijk zijn van uitsluitend uitputtelijke fossiele brandstoffen. Het KNMI is niet eens in staat het weer 1 dag vooraf te voorspellen….laat staan jaren vooraf…

 36. Marcel zegt: 18-12-09 om 15:00

  Sinds 1998 is er géén sprake van opwarming. En de correlatie CO2-temperatuur is niet bewezen.

  Klimaatsverandering = natuurlijk fenomeen.

  Pas op voor linkse leugenaars die meer belasting willen heffen!

 37. Marco zegt: 18-12-09 om 15:45

  @Arthur Rörsch:
  E&E heeft diverse artikelen geplaatst zonder peer review (lees eens de editorials van de laatste paar jaar door), en heeft artikelen geplaatst die aantoonbaar onzin bevatten. Zie bv Ernst-Georg Beck’s CO2 verhaal; als u daar zo bij bent betrokken geweest als de acknowledgement doet voorkomen, dan mag dat in het boekje “major fail Arthur Rörsch”. Men moge aannemen dat iemand met een genetica achtergrond biologie heeft gehad op de middelbare school (toch?), en dat zo iemand wel heel grote vraagtekens zet bij alleen al fig. 8, waarin Beck stelt dat de fotosynthese op gang is gekomen om half drie ‘s nachts (de zogenaamde civil twilight rond die datum is half vier ‘s nachts, zonsopgang kwart over vier).

  Nu is het plaatsen van iets waar je het niet mee eens bent geen probleem (en dat gebeurt regelmatig ook in de mainstream literatuur). Maar zelfs een middelbare scholier krijgt voor zoveel onzin een dikke onvoldoende. Tenzij ze Beck als leraar hebben…

  @Leo Bokkum:
  De satellietdata die moest worden aangepast was van een groep ‘skeptici’ (Spencer & Christy). Fouten als een minteken waar een plus had moeten staan hadden zo hun invloed…
  Bij de oceaandata is Bart Sprengers niet helemaal compleet: de ARGO data moest naar boven worden bijgesteld, de data van andere metingen *omlaag*.

 38. Herman Vruggink zegt: 18-12-09 om 16:25

  ref:Prins Pils zegt: 18-12-09 om 12:26

  @Prins Pils,

  Jammer toch dat je bijdrage ontsiert wordt met:

  “Verder werd duidelijk dat hij betaald wordt door Tech Central Station, een Amerikaanse organisatie die medegefinancierd wordt door Exxon. Zie http://www.clingendael.nl/publ…..olume=2004 en http://www.sourcewatch.org/ind…..al_Station. Ook staat hij op de loonlijst bij CFACT Europe, een onderdeel van CFACT USA, dat medegefinancierd wordt Exxon, Chevron en Daimler-Chrysler. Zie http://www.cfact-europe.org/thisweeksfeature.html en http://en.wikipedia.org/wiki/C…..ow#Funding.

  Onvolwassen kinderachtig gedrag en zonde van de goede opbouw van de rest van het verhaal ( Ook al ben ik het inhoudelijk grotendeels niet met je eens)

 39. J.Bos zegt: 18-12-09 om 16:58

  @Bart Strengers: heeft u nooit twijfels gehad omtrent de waarheid van de klimaatverandering en met name de invloed van mensen? Uw haalt uw informatie toch ook van extern? en het IPPC is nogal onder vuur komen liggen, omdat deze zgn. wetenschapper hun zakken goed vulden van alle geldstromen richting de IPPC. De statistische gegevens omtrent klimaatverwarming zijn eenvoudig te manipuleren. Evengoed als data welke aantoonbaar zouden maken dat het alle niet zo erg is, als vele wetenschappers doen vermoeden. Welkom in de wereld van statistiek, zou ik willen zeggen.
  Is het hele klimaatverhaal geen dekmantel om onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen in rap(per) tempo te doen kantelen naar alternatieve energiebronnen? Als de overheden zich echt zorgen zouden maken, dan had men accuut moeten ingrijpen in de Amazone.

 40. Wim V. zegt: 18-12-09 om 17:01

  @Marcel,

  Er kan niet bewezen worden dat de klimaatopwarming uitsluitend een natuurlijk fenomeen is. Ik wil graag deugdelijke bewijzen zien voor de stelling dat de klimaatopwarming uitsluitend natuurlijke oorzaken heeft. Daar heb ik wat méér aan dan dat gescheld tegen “linkse leugenaars”

  Het feit dat de meeste wetenschappers inmiddels ervan overtuigd zijn dat de opwarming van de aarde door de mens is veroorzaakt mag tot nadenken stemmen. De meeste wetenschappers laten zich door argumenten en bewijzen leiden en niet door wat “men” ervan vindt. Als rechtse politici daar geen boodschap aan hebben en liever hun eigen eindje willen vasthouden, dan moeten ze dat zelf weten. Ze staan dan wel (inhoudelijk) buiten de maatschappij……

 41. Marco zegt: 18-12-09 om 17:32

  @J. Bos:
  Geldstromen naar het IPCC?
  Hier het budget van het IPCC en de verdeling:
  http://www.ipcc.ch/meetings/se.....b-rev1.pdf
  Het is dan van weer even geleden, maar de hoeveelheden geld waar het hier om draait is echt peanuts. We draaien wel eens mee met EU programma’s, waar per jaar evenveel geld wordt besteed als aan het IPCC proces. Met nog niet 10% van het aantal deelnemers als bij het IPCC, en al helemaal niet zulke dikke rapporten. Wij krijgen er een heleboel publicaties uit, de deelnemers aan het IPCC proces…één. En ze krijgen niet eens betaald!

  En geld naar klimaatonderzoek is niet geoormerkt voor onderzoek dat CO2 de schuld geeft. De meeste klimaat-gerelateerde projecten noemen CO2 niet eens, omdat het in diverse onderzoeken niet direct relevant is wàt de oorzaak van een eventuele klimaatverandering is.

 42. J.Bos zegt: 18-12-09 om 17:33

  @Wim V: Er is eveneens niet onomstotelijk bewezen dat de mens verantwoordelijk is voor opwarming van de aarde. De bewijzen die u zoek, zult u niet vinden. Net als de mensen die een kritisch zijn ten aanzien van de opwarming van aarde, deze bewijzen niet zullen vinden. Of je moet net als praktisch iedereen klakkeloos afgaan op hetgeen het IPPC heeft te melden en dit als zoete broodjes aannemen.
  Ik weiger vooralsnog te geloven dat wetenschappers in staat zijn te toekomst van onze aarde te voorspellen, terwijl men slechts een minimaal deel van het heelal kent en nog dagelijks nieuwe ontdekkingen doet over deze aarde. Het is bijzonder arrogant van de wetenschappers denken dat zij de enige en juiste waarheid kennen. Dit heeft niets met linkse of rechtse politici te maken.

 43. Ron zegt: 18-12-09 om 17:59

  Wanneer mag de kurk van de fles en kan heel de wereld opgelucht ademhalen.
  Wanneer worden de regeringsleiders eens waker.
  Wanneer het lijkt wel of ze verslaaft zijn aan vergaderen, ik wil wel helpen met de afkick.
  Wanneer kunnen de kinderen weer dromen van een toekomst.
  Wanneer worden die lui de straat opgeschopt en legen ze verantwoording af.
  Wanneer worden die Pampers bezorgt zodat die leiders zich eens kunnen verschonen, ze beginnen namelijk flink te stinken.

 44. Arthur Rörsch zegt: 18-12-09 om 19:09

  Beste Marco
  Wat mijn betrokkenheid bij de Beck CO2 paper in de eerste plaats aangaat, ik heb een steekproef (bij hem thuis) genomen wat betreft zijn 200.000 data files van oude waarnemingen van grondstations en ik heb zijn oorspronkelijke lange Duitse verhaal tot 1/3 van de lengte ingekort. De essentie van het verhaal van Beck is dat Keeling Sr en Callendar, uit de oude waarnemingen een soort CO2 hockeystick construeerden (nooit steeg sinds 1850 de CO2 concentratie zo snel als sinds de Mano Loa metingen op de vulkaan aldaar begonnen). Beck toonde aan dat Keeling Sr en Callendar een selectief gebruik van stations maakten en alle waarnemingen die meer dan 5 % van het verwachtte gemiddelde afweken, weglieten, en zich niet op de meest betrouwbare chemische methode baseerden. Beck wist zich in zijn analyses gesteund door de directeur F. Massen van het meteorologische station in Diekirk (Luxemburg) , waar nog steeds CO2 met een chemische methode wordt gemeten, waardoor vergelijking met de hedendaagse IR methode mogelijk was en ook de invloed van mixing nabij de grond. De paper werd gerefereed door twee anonieme ‘peers’. Na publicatie, Meijer (Groningen) en Keeling Jr betwistten Beck’s verwerking van lokale mixing en hun commentaar werd ook in E&E geplaatst. Waarop Beck weer response gaf. Wat overblijft is de vraag of de metingen op toch een beperkt aantal locaties, of verschillende tijden, representatief is voor de CO2 concentratie in de gehele atmosfeer. Maar dat bezwaar geldt net zo goed voor de constructie van de CO2 hockeystick van Keeling Sr en Callendar.
  Niettemin bleef (nogal kwaadaardige) kritiek, (zoals van jou nu weer) rondzingen. Op verzoek van E&E heb ik vorig jaar de gehele procedure rond de Beck paper nog eens grondig onderzocht en daarvan verslag gedaan. Kan ik toesturen. Dit is de eindconclusie.
  “First of all, before the Beck paper was submitted to the journal, its manuscript had been circulated for more than a year for comments among a wide number of people. Among the papers that are published after ‘peer review’ it is probably the most strongly ‘peer reviewed’ one over the last 10 years. It was controversial and the appointed official referees by E&E knew about the criticism. That was insufficient reason for them to prevent the publication. The official referees were convinced of the quality of the primarily analyses of Beck of the old data. It does not mean that they unconditioned also supported all his conclusions. These were considered to be the sole responsibility of the author. According to an old tradition in scientific disputes, as performed in scientific journals.
  This tradition seems to be unknown to those who still claim that the publication by E&E is ‘irresponsible’, because it contradicts the main stream views in climatology. “
  Wat denk ik er zelf van? Ik denk dat de kritiek over het representatief zijn, terecht is. Onlangs publiceerde Beck met bovengenoemde Massen samen een vervolg verhaal en laatste genoemde is ook gevoelig voor deze kritiek. Beck blijft echter zijn eigen standpunt verdedigen en ik raad aan, bekijk zijn eigen web-site eens met voortgezet onderzoek voor je ongenuanceerde kritiek geeft in de geest van “Maar zelfs een middelbare scholier krijgt voor zoveel onzin een dikke onvoldoende. Tenzij ze Beck als leraar hebben”. (Dit acht ik een onfatsoenlijke manier van discussiëren).
  Vervolgens, de data picking van Calendar met CO2 in ijs cores is ook een berucht geval. (Grafieken kan ik op dit blog niet over krijgen, maar de toegepaste selectie is knap stuitend). Als je al de data, die door Calendar niet zijn gebruikt, naast de analyses van Beck legt, krijg je wel degelijk de indruk dat Beck een opmerkelijke, eerdere (kort durende) stijging van CO2 in de atmosfeer lijkt te hebben aangetoond.
  Tenslotte, de Beck paper bevat een andere opmerkelijke observatie. Bij Nieuwe Maan stijgt de CO2 concentratie in de atmosfeer met een sprongetje. In de Mano Lao data. Maar ook bij de oude historische data. Dat betekent dat Beck’s analyse van de oude data zo slecht niet kan zijn. Ik vind het vreemd dat dit nog niet door enige andere onderzoeker verder is uitgewerkt.
  Arthur Rörsch

 45. J.Bos zegt: 18-12-09 om 19:14

  @Marco: dit zijn cijfers voor 2005….

 46. Marco zegt: 19-12-09 om 14:12

  @Arthur Rörsch:
  Laat ik de vraag dan maar direct stellen:
  Kunt u mij het mechanisme verklaren voor de waarneming die in figuur 8 van Beck is weergegeven, te weten de sterke daling van CO2 concentratie rond half drie ‘s nachts, zo’n twee uur vóór zonsopgang. Vergelijkt u deze verklaring met de suggestie van Beck dat dit door de fotosynthese komt. Als zoiets basaals al niet wordt opgemerkt door reviewers, dan mag je je afvragen wat ze verder allemaal niet hebben gezien en/of begrepen.

  Wat Beck niet heeft aangetoond, maar *beweert*, is dat Keeling en Callendar onwetenschappelijk selectief zijn geweest. Wat alle atmosferische fysici en chemici weten is dat Keeling en Callendar een goed begrip hadden voor de atmosferische mengprocessen, en dat veel van de oude metingen met het Pettenkofer proces best nauwkeurig kunnen zijn geweest (en dat is al een aanname voor de ode metingen), maar slechts een zeer lokale meting zijn.
  Andere problemen met Beck’s artikel zijn:
  1. Een gigantische CO2 toename èn afname rond de jaren 1940. De afname is zo gigantisch, dat er ergens een enorme sink van CO2 moet zijn geweest. Zomaar. Gedurende een paar jaar, en daarna foetsie.

  2. De Mauna Loa data, ook de niet-gecorrigeerde data (alle ruwe data is beschikbaar) laten een mooie stijgende lijn zien, zonder grote (+/- 10 ppm) veranderingen. Metingen elders laten hetzelfde zien. Beck’s data? Op en neer en op en neer. Tenzij je wetenschappelijke fraude claimt van Keeling, Callendar en *alle anderen die tegenwoordig CO2 metingen doen*, moet je grote vraagtekens zetten bij Beck’s analyse.
  Overigens is er bij *enkele* icecores een hobbeltje te zien, en dat hobbeltje komt niet eens in de buurt van de berg die Beck claimt.

  3. Er zijn diverse andere proxies die een vergelijkbare toename van CO2 laten zien als de Mauna Loa metingen. Bijvoorbeeld metingen aan stomata en aan koraalsponsen. ‘Toevallig’ klopt de reconstructie ook met de verwachting door de extra uitstoot van CO2 door verbranding van fossiele brandstoffen (iets dat Keeling en Callendar natuurlijk nooit konden weten).

  4. Beck vergelijkt zijn CO2 metingen met de temperatuurmetingen. Volgens hem past het patroon bij de waarnemingen van icecores (hé, die metingen waren toch gecherrypicked?) dat temperatuurstijgingen vóór CO2 stijgingen komen. Alleen laten zijn figuren een niet-temporaal verschuifde relatie zien…

  Wat betreft mijn wijze van presentatie van mijn eerdere kritiek: zullen we eens de claim in de introductie van Beck’s artikel bekijken? Hij stelt impliciet dat Keeling & Callendar hebben gefraudeerd, zodat de data zou passen bij het broeikaseffect. Dat moet groot plezier hebben veroorzaakt bij de E&E reviewers: Beck veronderstelt een samenzwering om met een problematisch door mensen veroorzaakt broeikaseffect te komen, tientallen jaren voor de National Academy of Sciences voor het eerst die mogelijkheid opperde (in 1979). Zo’n stelling zou door vrijwel elk zichzelf respecterend tijdschrift niet zijn geaccepteerd. E&E, daarentegen…

  Wat mij betreft is het artikel van Beck een goed voorbeeld waarom E&E door de meeste databases van wetenschappelijke tijdschriften als “not peer-reviewed” wordt gezien.

 47. Marco zegt: 19-12-09 om 14:37

  @J. Bos:
  Die cijfers zijn van 2002 t/m 2005. Elk jaar een paar miljoen, da’s echt peanuts. Nogmaals, wij doen regelmatig mee met EU projecten met veel minder partners, maar met meer geld!

  Kijk ook waar het geld naar toegaat: als geld je drijfveer is, dan kun je beter bij een anti-AGW denktank gaan werken…

 48. Arthur Rörsch zegt: 19-12-09 om 19:42

  Geachte Prins Pils (zegt: 18-12-09 om 12:20)
  Over peer review.
  U zegt (a) dat Uw ervaring als reviewer van medisch wetenschappelijke literatuur is (b) dat behoorlijke artikelen altijd wel in peer-reviewed wetenschappelijke tijdschriften worden opgenomen (c)) en als dat niet lukt dat het werk (onderzoek) slecht moet zijn., (d) en omdat U daarom begrijpt waarom E&E artikelen niet door andere boards heen komen.
  Wat (a) betreft is lezenswaardig: J.P.A.Leannodis. “Why most Published Research findings are false”. PloS Medicine, August ,2005. Vol 2. Issue 8, 696-701. (ad b) Vorig jaar schatte Clevers (Hubrechts lab) in een column in Bionieuws dat in stamcelresearch 70 % van de publicaties na 5 jaar hun waarde hebben verloren. Ander aardig voorbeeld, in de jaren ’80 ’90 verschenen 3000 artikelen over de carcinogeniteit van caffeine, terwijl het nu geprezen wordt als anti-carcinogeen. (Wat ook meer logisch is, want het is een radicaal afvanger die met name schade aan DNA beperkt).
  Ad c is de ervaring dat veel artikelen zonder behoorlijke, argumentatie worden afgewezen. Het betreft hierbij niet artikelen van mijn hand, maar van anderen die hun artikel + referee rapport ter kennis van mij brachten (met 15 jaar ervaring als editor van het blad Mutation Research(Elsevier) en 5 jaar met de boekenserie Medisch Biologisch Perspectief (Stafleu). Er zit achter die afwijzing mijns inziens geen wereldwijd complot van samenzwerende editors (hoewel Jones en Mann in deze geest wel een poging waagden) maar onprofessioneel handelen. (Voor nadere uitleg zie hieronder).
  Ad d.. E&E is in principe niet een wetenschappelijk tijdschrift in de zin dat het origineel onderzoek publiceert maar beperkt zich hoofdzakelijk tot evaluatie van elders verricht onderzoek. (Ook Beck’s paper valt in die categorie). In die zin is E&E een alternatief voor de IPCC evaluatie en E&E heeft een paar honderd dissidente klimaatonderzoekers achter zich die over de schouder meekijken. Het knelpunt in de klimatologie zit hem niet zozeer in de kwaliteit van de originele publicaties maar in de kwaliteit van de evaluatie. E&E neemt incidenteel een stukje ‘origineel’ werk op, als dit geen kans maakt in de ‘mainstream’ literatuur omdat het ‘politiek incorrect’ is, dat wil zeggen niet in overeenstemming is met de heersende (mainstream) opvattingen.
  In een manuscript heb ik de situatie wat betreft peer-review als volgt geëvalueerd, in het bijzonder in de klimatologie, maar deze is niet beperkt tot deze discipline. (U bent welkom om als reviewer van dit manuscript op te treden)
  Box A. De strijd om de wetenschap in de sociobiologie.
  Het boek van U. Segerstrale (, “Defenders of the Truth: The battle for Science in the Sociobiology. Oxford University Press 2000.) behandelt de spanning tussen de wetenschappelijke waarheid en de maatschappelijke instelling van de zogenaamde ‘advocacy researchers. Maar het gaat in wezen om de spanning tussen aangehangen paradigma’s en de ideologie, waarnaar men heden ten dage refereert als ‘politieke correctheid’. De conclusie is dat macht een belangrijke rol speelt, wie de winnaar is in een wetenschappelijk debat. Er worden veel voorbeelden gegeven van onwenselijke wetenschappelijke praktijken (in de sociobiologie) zoals heksenjacht, gebrek aan kritische wetenschappelijke instelling, onwenselijke interrupties bij voordrachten, halve waarheden die door experts worden verkondigd, opzettelijke misinterpretaties, misleidend taalgebruik, smaad, vrees voor feiten, en het onderdrukken van waarheidsvinding.
  De basis voor de IPCC en lokale evaluaties is de peer-reviewed literatuur.
  De in box A beschreven verschijnselen in de sociobiologie zijn ook alle herkenbaar in het zogenaamde klimaat debat. (Overeenkomstige verschijnselen zijn waargenomen in andere disciplines. Zie SPIL 2007(1), 21-27 “”Klmatologie en de Flogistontheorie” , o.a. Box B “The ontcijfering van het Maya schrift: de Thompson affaire”.) De AGW (Anthropogenical Global Warming) verkondigers in het klimaatdebat zijn de Climate Advocacy Researchers (CAR). Hun opponenten kan men zien als de verdedigers van de waardevrije wetenschap. Een prominent aspect van het klimaatdebat is, dat de CAR sterk wordt getrokken door de publieke verkondiging dat de bewijsvoering voor AGW wordt gegarandeerd door wat in de zogenaamde peer-reviewd wetenschappelijke literatuur is gepresenteerd aan waarnemingen en de interpretatie daarvan. De ‘vrije’ wetenschap hecht ook aan peer-review als kwaliteitswaarborg maar ziet de functie anders.
  Peer-review wil zeggen dat een manuscript door ‘gelijken’ op wetenschappelijk niveau (de “peers’’) kritisch worden bekeken, voordat een tijdschriftredactie tot publicatie overgaat. Het gaat hier in de eerste plaats om de kwaliteit van de methodologie die is toegepast om data (feiten) te verzamelen. De auteurs trekken daaruit conclusies, die de peers niet noodzakelijk hoeven te onderschrijven. Deze conclusies blijven de verantwoordelijkheid van de auteurs en worden in het merendeel van de tijdschriften onder het hoofdje ‘discussie’ ondergebracht. Een “peer” gaat in principe te ver indien deze het manuscript afkeurt indien de auteursconclusie niet met de zijne, of de gangbare, overeenkomt. Dit verschijnsel doet zich in alle wetenschappen regelmatig voor als de tijdschriftredacties niet ingrijpen en om die reden heerst er momenteel in het algemeen onvrede hoe het peer-review systeem wordt gebruikt. Aangezien in onderzoeksgebieden van enige omvang meerdere tijdschriften verschijnen heeft de auteur met een afgewezen manuscript echter de mogelijkheid om het in een ander gepubliceerd te krijgen. Indien alle tijdschriftredacties zich voor dezelfde CAR spannen met hun keuzen voor reviewers, dan ontstaat de machtsstructuur die specifiek is voor de advocacy research. Nogal wat opponenten van de AGW hebben deze machtsuitoefening ervaren met afwijzing van artikelen zonder behoorlijke argumentatie of betwisting van de gepresenteerde data.
  Een belangrijk aspect van de wetenschappelijke literatuur op gebieden van onderzoek die aan de grens van onze kennis opereren, is dat deze snel veroudert. (Zie bovengenoemde ad b) In de vrije wetenschap krijgen de conclusies in een bepaald artikel pas betekenis als de resultaten onafhankelijk door anderen worden gereproduceerd. Reproductie is een essentiële voorwaarde om blijvende waarde aan een wetenschappelijk artikel te hechten. In de vrije wetenschap is het voorts gebruikelijk dat auteurs van artikelen waarin niet alle primaire data worden vermeld, dat deze vrijelijk ter beschikking worden gesteld voor verificatie. In de CAR is dit bij herhaling geweigerd.
  Samenvattend, het eenzijdig gebruik van peer-reviewed artikelen als bewijs bij evaluatiestudies, is een oneigenlijk gebruik van wetenschappelijke literatuur. Met de opvallende wijze waarop de CAR een breder publiek heeft proberen te doen geloven dat dit wel een goede wetenschappelijke praktijk is, werd een beeld geschapen dat ver van de opvattingen in de vrije wetenschapsbeoefening af staat. En daarmee heeft in de samenleving de opvatting kunnen wortel schieten dat CAR een verantwoorde en onaantastbare vorm van wetenschapsbeoefening is.
  Arthur Rörsch

 49. Arthur Rörsch zegt: 19-12-09 om 19:45

  Geacht Prins Pils zegt: 18-12-09 om 12:26
  U zegt: “Voor degenen die willen weten hoe het nu echt zit, inclusief Climategate, en niet af willen gaan op flarden informatie:”
  Ik ga niet af op flarden. Vanaf 2005, toen het concept IPCC AR4 WG1 voor algemeen commentaar beschikbaar kwam, heb ik het verloop van de evaluatie op de voet gevolgd. (Voor verslag hoe de commentaren zijn verwerkt zie http://www.climateaudit.org )
  U zegt: “De ontkenners van de MOA-(AGW) theorie beweren dat de hele zaak gemanipuleerd zou zijn en voeren o.a. Climategate aan als bewijs. In casu zouden: (Zie mijn commentaar tussen [. . . ]
  a) de boomjaarringtemperatuurgrafieken van de laatste jaren zijn gemanipuleerd/verzwegen (des te dunner de boomring, des te kouder het jaar),
  [De manipulatie is mijns inziens wel bewezen]
  b) wetenschappelijke onderzoeken met dissonante uitkomsten over het algemeen niet meegenomen zijn in het literatuur review proces,
  [Voor toelichting zie de ca 100 gevallen op http://www.climateaudit.org ]
  c) door de Britse Climate Research Unit (CRU) alleen die Russische temperatuurdata gebruikt zijn die in het opwarmingsverhaal pasten.
  [Moet nog meer duidelijkheid over komen. Er loopt nog een aanklacht tegen ene Wang wegens fraude wegens het selectief kiezen van stations. Voorts voor een voorlopige analyse van de selectie van stations zie http://www.klimaatgek.ln onder opmerkelijk 18-12-2009]
  d) de computermodellen waarmee het IPCC uitspraken doet over de toekomst niet kloppen; o.a. zou de zon een grote rol spelen.
  [De klimaatmodelleurs maken een verkeerd gebruik van modellen, volgens hen die modellen in andere disciplines toepassen. ‘Garbage in garbage out’) . Voor toelichting zie de evaluatie “Wat betekenen scenario’s voor klimaatverandering?” SPIL 2006(3) 29-32).]
  We kunnen nog een punt (e) toevoegen: Beck toonde aan dat Keeling (met grondstationmetingen) en Segelstad dat Kallendar (met ice core metingen) een CO2 hockeystick hebben geconstrueerd.
  U zegt: “Men zal zich wellicht afvragen of het zo erg is dat de aarde opwarmt. Het antwoord moet zijn: ja. Naast de stijging van de zeespiegel, die voor Nederland en andere deltalanden enorme onkosten met zich mee brengt, is gedurende de afgelopen 40 jaar het weer steeds extremer geworden. Het aantal weergerelateerde natuurrampen is meer dan verviervoudigd — 5 keer meer orkanen, 6 keer meer overstromingen en 10 keer meer bosbranden”
  Dit wordt door dissidente klimaatwetenschappers krachtig tegengesproken. Ik weet iets meer van orkanen. Sinds 1960 is de frequentie stabiel. Een piek lag in de periode 1935-1945. Volgens ‘verzekeraars’ is het aantal overstromingen niet toegenomen, maar wel de schade omdat men zich meer in laaggelegen gebieden heeft gevestigd. Een relatie tussen meer bosbranden en tienden van graden temperatuurstijging lijkt mij moeilijk te leggen.
  Tenslotte, mijns inziens toch uiteindelijk goed nieuws uit Kopenhagen: De gemiddelde mondiale temperatuur mag tot 2 C stijgen. Dat brengt de wetenschappelijke discussie terug tot het evalueren van het bewijs dat verdere toeneming van de optische dichtheid van de atmosfeer een significante invloed op het aardse broeikaseffect heeft. Een bewijs ‘in situ’ dan, niet aan de hand van modellen die van genoemde veronderstelling van te voren uitgaan. Het is niet geleverd door de 1000den auteurs die in de IPCC evaluatie zijn aangehaald, zoals U veronderstelt. Bij de huidige staat van het klimaatonderzoek gaat de discussie over de werking van het aardse broeikaseffect tussen een tiental daadwerkelijke onderzoekers en daar horen de bij de onder (a) – (e) betrokkenen zelfs niet bij.

 50. Arthur Rörsch zegt: 19-12-09 om 20:51

  Algemene reactie op Prins Pils
  Tot slot een vraag ,een grapje en een aanbeveling.
  (1) Wie is Prins Pils? (Pseudoniem ?) Ik ben hem in het medische circuit als referee niet tegengekomen. Als vice voorzitter van de Raad voor Gezondheidsonderzoek. Maar dat is 20 jaar geleden, toen ik de regels opstelde voor het handhaven van Good Scientific Practice (GSP) in het medische circuit. We hebben wellicht te maken met een jongere generatie medisch biologisch onderzoekers die de oude principes van GSP niet bekend is.
  (2) Met ‘pils’ heb ik wel enige associatie. Als TNOer heb ik ruim 60 miljoen euro omgezet in toegepast onderzoek ten behoeve van Heineken, Carlsberg en Kronenbourg, in een Europees samenwerkingsverband. Ik zal dan wellicht gezien worden als een heuler met het bedrijfsleven van de voedingsgenotmiddelen industrie. Of met de farmaceutische industrie, als lid van de raad van commissarissen van voorheen KNG&SF.
  (3) Kom mensen, hou nu op met verdachtmakingen maken over associaties van wetenschappers (zoals Prins Pils weer doet) met industriële belangen. Oprechte wetenschappers laten hun vlag niet hangen naar industriële belangen. De veronderstelling dienaangaande (van Pils) acht ik absurd en onterecht stemmingmakend.

 51. Dr Pachauri hoofd van het IPCC, is sinds 1981 director-general bij Tata Energy Research Institute, eigendom van Tata.

  Tata is van plan met “carbon credits” £1.2 miljard te verdienen en nieuwe fabrieken te openen, waarbij de netto CO2 uitstoot wereldwijd niet is afgenomen.

  Hoe? Door de vestiging in Redcar te sluiten, te verplaatsen naar India en de emissierechten te verhandelen.

  Meer info: http://www.telegraph.co.uk/com.....edcar.html

  Maar Pachauri zal er zelf vast geen persoonlijk voordeel uit halen, die is zo integer… Toch?

 52. Prins Pils zegt: 21-12-09 om 14:12

  @ Arthur Rörsch:

  Ik ben er van overtuigd dat als ik gedetailleerd zou ingaan op uw bericht er nog maar twee lezers zullen zijn die het lezen: u en ik. Dat is niet erg productief, want het doel is uiteraard om de klimaatdiscussie mondiaal vlot te trekken, en op basis van waarheidsvinding (want als het echt niet nodig is miljarden uit te geven doe ik dat uiteraard ook liever niet).

  Wat me wel productief lijkt is het volgende. U stelt: “Het knelpunt in de klimatologie zit hem niet zozeer in de kwaliteit van de originele publicaties maar in de kwaliteit van de evaluatie.” Dus in de review. Ik stel voor dat McIntyre c.s. en Mann c.s. de zaak aan een jury voor gaan leggen, grofweg op de Angelsaksische manier van rechtspreken. Waarbij:

  a) McIntyre c.s. drie kernpunten mogen en moeten aandragen op grond waarvan zij het IPCC-2007-rapport aanvechten; over deze drie punten gaat dus de zaak in casu;
  b) de juryleden voorgeselecteerd worden op basis van minimaal een afgeronde bètastudie als het gaat om het klimaatmodel sec, en minimaal een economische studie als het gaat om de kostenbatenverhouding van de mitigerende maatregelen;
  c) de juryleden verder geselecteerd worden zoals in het Amerikaanse rechtssysteem, te weten ze mogen gecheckt worden op hun onbevooroordeeldheid in deze zaak, en geweigerd als een van de twee partijen daaraan twijfelt;
  d) een (ook beiderzijds overeengekomen) rechter waakt over de gang van zaken tijdens de hoorzittingen;
  e) de hoorzittingen de vorm krijgen zoals in de Nederlandse civiele rechtspraak, namelijk 1) stelling, 2) antwoord, 3) repliek, 4) dupliek, 5) beantwoording van vragen vanuit de jury en 6) uitspraak van de jury;
  f) bewijzen mogen bestaan uit materiaal uit de wetenschappelijke onderzoeken zoals die zijn verschenen in de gangbare, peer-reviewed literatuur;
  g) Climategate-materiaal ook gebruikt mag worden, zolang er geen (vóórtdurende) onenigheid bestaat over de integriteit daarvan – dus de originele inhoud van bijv. e-mails moet verifieerbaar zijn.

  Achtergronden en motieven van McIntyre/McKitrick c.s. (die ik voor het gemak maar even aanstel als leiders van de AGW-ontkenners) en Pachauri c.s. (hoofd van IPCC) speelt geen rol, want van de tweede en derde is aangetoond dat er sprake is belangenverstrengeling.

  Ik kies bewust in eerste instantie voor slechts drie onderwerpen, omdat anders de zaak veel te lang zou duren, en omdat als je op de drie belangrijkste punten ongelijk krijgt je zeer waarschijnlijk met de rest van je punten hooguit een lichte bijstelling van de rapportconclusie zult kunnen bewerkstelligen. Eventueel kan bij een stand 2-1 een aanvullende zaak worden opgezet.

  Wat denkt u hiervan?

 53. Prins Pils zegt: 21-12-09 om 14:23

  Iets vergeten: de jury (of juries, als ook een of meerdere economische onderwerpen) wordt geacht tot een uitspraak te zijn gekomen bij een tweederde meerderheid, en de uitspraak wordt gevraagd ten aanzien van wie er gelijk heeft op dat onderwerp. (Dat maakt verschil, wat ik graag op verzoek uitleg.)

 54. Arthur Rörsch zegt: 21-12-09 om 14:38

  Marco zegt: 18-12-09 om 15:45
  @Arthur Rörsch:
  “E&E heeft diverse artikelen geplaatst zonder peer review “
  AR: Ja ik vergat te melden dat E&E ook ‘opinion’ papers plaatst, die alleen door de editorial board worden gecontroleerd. Zoals de meeste tijdschriften doen. Of opinions die de board zelf plaatst. Alle andere ‘evaluaties’ en papers worden wel extern gerevieuwd.
  Marco zegt: 19-12-09 om 14:12
  @Arthur Rörsch:
  “Laat ik de vraag dan maar direct stellen:
  Kunt u mij het mechanisme verklaren voor de waarneming die in figuur 8 van Beck is weergegeven, te weten de sterke daling van CO2 concentratie rond half drie ’s nachts, zo’n twee uur vóór zonsopgang. Vergelijkt u deze verklaring met de suggestie van Beck dat dit door de fotosynthese komt. Als zoiets basaals al niet wordt opgemerkt door reviewers, dan mag je je afvragen wat ze verder allemaal niet hebben gezien en/of begrepen
  Wat mij betreft is het artikel van Beck een goed voorbeeld waarom E&E door de meeste databases van wetenschappelijke tijdschriften als “not peer-reviewed” wordt gezien.”
  AR: Toen je dit schreef had je wellicht nog niet mijn toelichting over peer review aan Prins Pils gelezen (18-12-09 om 12:20). Over de algemene problemen die zich daarbij voordoen, over de werkwijze die de mainstream klimatologen toepassen en hoe in andere disciplines anders tegen de betekenis van peer review wordt aangekeken.
  Ik heb je directe vraag voorgelegd aan de referees van de paper. Zie hun responses. Daaronder de reactie van Beck zelf.
  Commentaar 1ste referee:
  You ask for comment on this statement. (from Marco) “Can you explain in figure 8 the strong decrease in CO2 at 2.30 in the morning, two hours for sun raise, and that Beck suggested this is due to the start of photosynthesis, while it is still dark
  If such a thing is not noticed by the referees, one may wonder about their quality”.
  (referee 1)
  These questions seem to be knit-picking and misplaced.
  The suggestion of the simultaneous start of photosynthesis with CO2 decline was exactly that: i.e. a suggestion. And it in no way alters the analysis and/or the arguments and conclusions in Beck’s paper
  Would a competent reviewer question a suggestion in a paper because that suggestion is unlikely? If the content of the paper relied on the suggestion then ‘Yes’, otherwise ‘No’. The analysis, arguments and conclusions in Beck’s paper do not rely on the suggestion and, therefore, in the case of Beck’s paper there was no reason to question an unlikely suggestion.
  Should unlikely suggestions in a paper inhibit publication of a paper? Certainly not! Science would halt if that were the case.
  The reviewers judged that the importance and quality of the work reported in the paper were each sufficient to justify publication of the paper. Importantly, they were judging the importance and quality of the work in the paper and they were not trying to find knit-picking excuses to stop publication of the paper.
  Commentaar 2de referee:
  At the time I did not observe that Beck attributed fall of CO2 level early in the morning directly to start of photosynthesis and rereading the paper I cannot find such a statement now either. It is most probably coincidence.The comment by your Dutch critic seems to me illustrative how some referees behave: If you do not like the conclusions of the paper, find a minor detail, present it in a distorted way and then say the paper is all wrong.
  Commentaar van de auteur Beck:
  My fig. 8 in my 1st E&E-paper.
  The figure shows a diurnal variation measured at Dahme in summer 1976 by Dr. P. Hässelbarth at the agricultural station Dahme (Prussia) lat 51N, 11,04 lon, rural area. The sampling height was 2,85 m above ground, analysis was done by the Pettenkofer method in adjacent laboratory showing an estimated accuracy of +- 3%.
  reference: P. Hässelbarth undJ. Fittbogen, Beobachtungen über lokale Schwankungen im Kohlensäuregehalt der atmosphärischen Luft, Landw. Jahrbücher, 8, 1879, S. 669
  Jahresbericht über die Fortschritte auf dem Gesamtgebiete der Agrikultur-Chemie, v. 22 1879, p. 66 http://www.archive.org/stream/.....6/mode/2up).
  The graph # 8 shows typical fluctuation near ground CO2 levels within 24 hours which can be measured everywhere in similar modern environments. Please see a modern diurnal variation at a similar latitude on continent near ground: Little Prospect Hill, Ameriflux Network http://tiny.cc/Ameriflux
  The legend under my fig. 8 , p. 269 is:
  “Figure 8: Diurnal variation of atmospheric CO2 on 24th/25th July 1876, in periphery
  of the small rural town of Dahme (Prussia, Germany, center of agricultural activities)
  [56] measured in the stations garden showing respiration of plants and lacking photosynthesis at night; sampling and analysing time: 3 hours; average: 322 ppm.”
  The drop at night is normal and a sign of respiration and temperature at night.
  I have never explained this by photosynthesis. The guy should read my paper correctly.
  Is it possible that he never had checked real near ground diurnal variation. There are hundreds at Ameriflux Network: http://cdiac.esd.ornl.gov/prog.....aamer.html.
  Toegevoegde opmerking van Beck:
  By the way, did you notice my latest paper (Massen & Beck) which has won the first price at the Climate2009 meeting http://www.klima2009.net/de/papers/4 the second in list. We have developed methods to calculate the annual background CO2 average from near ground data.
  Een commentaar op deze presentatie (nog niet ‘officieel reviewed):

  Great paper leading to enlightening the science
  Eduardo Ferreyra 02.11.2009 19:13:08

  This paper is up to their author’s high scientific qualifications. It is well researched and backed up with valuable data that is hard to refute. It provides a different view on how to address the CO2’s increase presumed problem. In an age of wide misinformation, science must regain its previous credibility, and this paper is geared towards that aim.

  Mij (AR) lijkt het verweer van Beck correct: The drop at night is normal and a sign of respiration and temperature at night. I have never explained this by photosynthesis. The guy should read my paper correctly. Is it possible that he never had checked real near ground diurnal variation.
  En het commentaar van de referees eveneens: These questions seem to be knit-picking and misplaced.
  Je punt 1. “Een gigantische CO2 toename èn afname rond de jaren 1940. De afname is zo gigantisch, dat er ergens een enorme sink van CO2 moet zijn geweest. Zomaar. Gedurende een paar jaar, en daarna foetsie”
  Ja, dat is een opmerkelijke verrassing Maar je mag niet vergeten dat de natuurlijke CO2 cyclus vanuit de zee naar de atmosfeer 100 GtC/j IN is (nabij de equator) en 100 GtC UIT (nabij de polen). (Antropogene toevoeging nu 9 GtC/j) De daling hoeft niet het gevolg te zijn geweest van alleen een grote toename UIT (bij de sink) maar kan ook het gevolg zijn van een verandering in IN. De stijging in de atmosfeer kan veroorzaakt zijn door gedurende een paar jaar 5% meer IN en 5 % minder UIT gevolgd door een situatie na 1940 waarbij het omgekeerde het geval is: 5% minder IN en 5% meer UIT. (5% variaties zijn verre van onwaarschijnlijk) . Ik heb dit kwantitatief gemodelleerd en dit is een mogelijkheid. Maar geen bewijs. We hebben helaas weinig kwantitatieve gegevens over variaties wat lokaal IN en UIT ging, en nog steeds niet. Omdat we maar twee scheepsexpedities hebben die dit hebben gemeten, in de jaren ’30 en in de jaren ’90.
  Punt 1 demonstreert weer eens ons verschil in wetenschappelijke instelling: Als jij iets onwaarschijnlijk acht, dan lijkt het voor je onmogelijk (net zo als Keeling Sr deed met verwerping van stations die meer dan 5% afwijking aangaven). Voor mij is het reden voor nader onderzoek. De periode rond 1940 vertoont meer opmerkelijke verschijnselen. De gemiddelde temperatuur was opmerkelijk hoog. Wordt ook gesuggereerd door de ice core data, die Callendar heeft weggepoetst. Voorts was het een periode met hoge orkaan frequentie, de hoogste over 100 jaar. Orkanen zijn zeer belangrijk bij de herverdeling van de warmte over de globe (van equator noordwaarts en zuidwaarts). Aldus leidt de veronderstelling dat rond 1940 de CO2 opmerkelijk steeg en vervolgens weer daalde, ertoe dat we een aantal (meteorologische) processen in samenhang moeten zien. Wie begint met de veronderstelling ‘het kan niet waar zijn’ valt in de klasse van onderzoekers waarnaar de referee 1 refereert: Should unlikely suggestions in a paper inhibit publication of a paper? Certainly not! Science would halt if that were the case. Je laatste zin in 19-12-09 14:12 :” Wat mij betreft is het artikel van Beck een goed voorbeeld waarom E&E door de meeste databases van wetenschappelijke tijdschriften als “not peer-reviewed” wordt gezien.” zal dan ook door AGW antagonisten worden gelezen als “de protagonisten remmen de voortgang van de wetenschap”.
  Je punt 2: “Overigens is er bij *enkele* icecores een hobbeltje te zien, en dat hobbeltje komt niet eens in de buurt van de berg die Beck claimt”. Niet juist. Er zijn een aantal hobbeltjes van 100 ppmv gemeten, maar die zijn in de Callendar analyse volgens Fonselius genegeerd.
  Je punt 3. “Er zijn diverse andere proxies die een vergelijkbare toename van CO2 laten zien als de Mauna Loa metingen. Bijvoorbeeld metingen aan stomata en aan koraalsponsen”
  We hebben het over de periode voor de Mauna Loa waarnemingen begonnen. Het probleem met stomata is dat die boven 320 ppm weinig betrouwbaar meer zijn. Koraalsponsen zijn mogelijk ook niet erg representatief voor een globaal gebeuren. De lokale zeewater temperatuur en pH bepalen de CO2 concentratie boven het zeewater, en als beide lokaal weinig veranderen zal de atmosferische CO2 ter plaatse ook weinig veranderen. Daarom zijn ze weinig geschikt om variaties aan te tonen. Dat bezwaar van ‘ter plaatse’ blijft uiteraard ook nog steeds kleven aan Beck’s interpretaties. Maar dat neemt de conclusie niet weg: Keeling Sr en Callendar selecteerden data. Wellicht mogen we het niet frauduleus noemen omdat zij uitgingen van de paradigma’s die destijds golden. En interpreteerden zij hun data verwerking ‘naar beste weten’. Maar er kan nu een andere kijk op die interpretatie worden gegeven. Aanhaling uit Beck’s paper: Though they (Callendar & Keeling Sr) acknowledge the concept of an ‘unpolluted background level’ for CO2, these authors only examined about 10% of the available literature, asserting from that that only 1% of all previous data could be viewed as accurate (Müntz [28, 29, 30], Reiset [31], Buch [32]).
  Je punt 4: “. Beck vergelijkt zijn CO2 metingen met de temperatuurmetingen. Volgens hem past het patroon bij de waarnemingen van icecores (hé, die metingen waren toch gecherrypicked?)” Ja, maar als je de niet gecherrypickte ice core data legt, naast de niet gecherripckte data van grondstations dan valt tussen beide toch echt wel een parallel te zien.
  Ik denk Marco, dat je je blijft vastbijten in een wetenschappelijke benadering die geweld doet aan het Socratische principe: Zijn de zaken zo als ze op het eerste gezicht lijken?
  ‘Not peer viewed’artikelen in E&E. Kom nou. Inderdaad ze zijn niet peer-reviewed in de zin waarin de mainstream klimatologie dat doet: verwerp elk artikel waarvan de conclusies niet met de gevestigde opvattingen (van de mainstream) overeenkomen. Ik denk dat daarop het IPCC circuit als onwetenschappelijk handelend gaat sneuvelen. Niet omdat er een paar data manipulators aan het werk waren. (De olievlek breidt zich overigens wel uit naar Rusland, Australië, Nieuw Zeeland, Frankrijk, Finland). Maar omdat de honderden onderzoekers die in het IPCC bijdragen hebben geleverd, niet tijdig hebben ingezien dat de autoriteit die door de ‘overheersers’ (leading authors) werd uitgeoefend in strijd is met objectieve evaluatie van verkregen gegevens. Nogmaals de vraag: Blijven de zaken liggen zo als ze op het eerste gezicht leken?
  Arthur Rörsch

 55. Max Kok zegt: 22-12-09 om 01:22

  Intrigerend:
  Bij Bart Strengers lezen ze E & E niet :” Helaas heeft het PBL geen abonnement op het tijdschrift ‘Energy & Environment’ omdat dit geen peer-reviewed tijdschrift is”.
  Maar kennelijk denken ze daar bij de Rijksuniversiteit Groningen anders over gezien de reactie van Prof H. Meijer.

 56. Marco zegt: 22-12-09 om 11:02

  @Arthur Rorsch,

  Leuk, Beck heeft een nieuwe verklaring toegevoegd: temperatuur. Dat er een diurnal variation is, en gemeten kan worden, is niet het punt. De verklaring voor de gemeten variatie is echter ruimschoots onvoldoende. Als hij stelt dat respiratie van planten verantwoordelijk is voor de stijging (drop??) in de nacht, dan is dat direct verbonden met de fotosynthese. Of beweert Beck dat planten rond 12 uur ‘s nachts ophouden met ademen?

  Ik vind de verklaring van reviewer 1 trouwens bijzonder zwak. Feitelijk stelt deze dat het geen probleem is om onzin te plaatsen, als die onzin maar niet naar de kern van het artikel gaat. Ik kan dus serieus publiceren (dwz, niet een tikfout) dat 2+2=5, als het maar geen impact heeft op de rest van mijn verhaal. En het is bovendien niet juist dat dit niet naar de kern van het probleem met Beck’s verhaal gaat, dat doet het namelijk wel. Het laat zien dat metingen van CO2 in de door Beck gerefereerde literatuur aan slecht gemengde lucht is, en daarmee dus niet een globale atmosferische concentratie weergeeft.

  Daarbij komt ook nog eens dat mijn referentie naar andere proxies ook verder terug gaan dan Mauna Loa, en geen gigantische hobbel rond 1940 laten zien. Ik zou zeggen, praat ook eens met Ferdinand Engelbeen. Niet bepaald een vrind van AGW, maar Beck krijgt weinig positiefs te horen. Idem Hans Erren.
  Waar het uiteraard om gaat is niet eens zozeer dat Beck met allerlei metingen komt en die samenvat, maar het totaal gebrek aan qualifiers. Er staat niet in Becks artikelen dat er problemen zijn om de gigantische stijgingen en dalingen te verklaren (op absolute schaal is 5% gigantisch), er staat dat Callendar en Keeling de boel hebben geflest! Niets is onmogelijk, maar als je zelf geen goede alternatieve verklaring hebt, dan moet(!) je daar eerlijk over zijn, en niet anderen de schuld geven van datamanipulatie. Eerlijk zijn dat Callendar en Keeling misschien wel eens gelijk konden hebben (iets dat Fonselius bijvoorbeeld deed mbt Callendar), bijvoorbeeld. Dat is wetenschappelijk, Beck is dat duidelijk niet. GSP en Arthur Rorsch zijn blijkbaar geen vrienden als het op AGW aankomt. Dan mag de GSP de vuilnisemmer in.

  Verder zijn er diverse icecores bekeken, Callendar was daar overigens niet bij betrokken, en die laten hetzelfde zien als Callendars en Keelings metingen en evaluatie. Een ice core afwijzen omdat men Callendar/Keeling niet gelooft, en dan denken dat men alle ice cores heeft gefalsificeerd…tja. Ik denk dat ook hier de wetenschappelijke benadering van E&E doorschijnt: als het maar als anti-AGW ge-interpreteerd kan worden. Dat het IPCC dergelijke literatuur links laat liggen lijkt me bijzonder terecht. Niet omdat het AGW weerspreekt, maar omdat het gewoon slechte wetenschap is. GSP fail, maar Arthur Rorsch wil het niet zien.

  Wat betreft de laatste referentie naar vermeende data manipulatie: ook daar weer het probleem met slechte wetenschap en afwezigheid van skeptisch gedrag bij ‘skeptici’. Mensen die roepen dat er gesjoemeld is, en ‘skeptici’ als Arthur Rorsch die dat gekakel blind overnemen. Kijk maar naar onze eerdere discussie over Nieuw Zeeland. M.i. begint de ‘wetenschapper’ Arthur Rorsch hier ernstig door het ijs te zakken.

 57. Arthur Rörsch zegt: 22-12-09 om 15:25

  Geachte Prins Pils (4)
  U vraagt mijn mening over Uw (mijns inziens) constructieve voorstel, wat ik noem ‘De evaluatie van de kwaliteit van evaluatie (assessment) studies. Een dergelijk voorstel is ook op een ander blog gedaan. En ik ben gisteren begonnen de mogelijkheden te verkennen.
  Er zitten veel haken en ogen aan. Ten eerste wie heeft het gezag om zo’n voorstel te doen en het verwezenlijkt te krijgen? Niet de mensen die op blogs corresponderen, ik als oud gediende ook niet. Maar ik kan vanuit enige ervaring wel de voorwaarden opschrijven ‘Terms of references’ en ‘procedures’. Ten tweede mondiaal hebben we vanuit Nederland heel weinig gezag. Ten derde wie vormen de jury? (Ik noem ze leden van een evaluatie commissie). Dat kunnen geen mensen zijn uit de IPCC machtsstructuur want dat leidt slechts tot zelfbevestiging van eigen opvattingen. Ook niet mensen die zich overduidelijk als antagonisten hebben geprofileerd want dat levert het zelfde bezwaar op. Mijn voorkeur gaat uit naar beta-wetenschappers uit andere disciplines dan de klimatologie, die de moeite willen nemen zich eerst in de klimaat problematiek te verdiepen. Bij mensen op voldoende hoog niveau hoeft dat geen afgeronde studie te zijn in specifieke onderwerpen die veel tijd zou vergen. Het gaat in de eerste plaats om het krijgen van inzicht in het aardse broeikaseffect. Als leden kun je denken aan een fysicus met inzicht in algemene stralingsprocessen, een procestechnoloog met inzicht in algemene stromingsleer, aan een wiskundige met inzicht in complexiteitstheorie.
  Vervolgens a.u.b in de commissie geen besluitvorming bij (2/3) meerderheid van stemmen. In de wetenschap werken we niet met meerderheden. De commissie moet mijns inziens ook geen zelf gezaghebbend oordeel hebben, dat automatisch dwingend is. Bij de evaluaties die ik heb meegemaakt (van grote (EU) researchprojecten, instituten, zelfs hele faculteiten) werkte het zo. De evaluatie commissie doet ‘aanbevelingen ‘ aan hen die de verantwoordelijke leiders voor het onderzoek zijn. (De commissie gaat niet op de stoel van bestuurders zitten). Nemen de leiders een aanbeveling niet over, dan moeten ze dat wel uitleggen.
  Aldus, mij staat niet zozeer een tuchtrechtspraak voor de geest, zoals we die in de geneeskunde en in het veterinaire circuit kennen, en thans ook voor handhaven van Good Scientific Practice en beoordeling van beschuldigingen van wetenschappelijke fraude, maar een onderzoek naar de kwaliteit van het werk van hen die bij evaluaties zijn betrokken. In het verlengde ligt een onderzoek zoals door de Data Quality Act in de VS wordt voorgeschreven naar de betrouwbaarheid van data. In de memorie van toelichting in die wet, wordt aanhaling uit peer-reviewd literatuur overigens niet als automatisch betrouwbaar aangemerkt. De wet legt de nadruk op reproduceerbaarheid.
  Arthur Rörsch

 58. L. Langeweg zegt: 22-12-09 om 22:53

  Steorn heeft kortgeleden de eerste demonstratie en uitleg gegeven over hun toepassing -Orbo- van de door hen 6 jaar geleden ontdekte “anomaly” in magnetisme, en heeft de volgende livestream demonstraties aangekondigd die plaats zullen vinden vóór 31 januari:

  Steorn:
  “Hi – the experiment that was shown last night is part sequence of tests that we will be putting into the public domain, the final experiments showing the net input/output of the system (and addressing the question of if the magnets themselves ‘erode’). In order that there is greater transparency of this we are doing the tests in a defined order. The key point being that the electrical energy put into the system is all dissipated as heat – for this to be true then there must be no BEMF.”
  http://www.youtube.com/user/Steornofficial

  Het gaat hier om een uitvinding die de opwekking van energie volkomen zal veranderen ten opzichte van de huidige methoden.

 59. Arthur Rörsch zegt: 23-12-09 om 12:53

  Beste Marco,
  Je reactie op de uitleg van de gang van zaken bij de beoordeling van de Beck paper, werpt er geen nieuw licht op en daardoor is het niet nuttig om de discussie voort te zetten. Je bent onvoldoende op de hoogte van de discussies over de CO2 huishouding. Dat is begrijpelijk want je zit niet in de discussie circuits. Je schrijft: praat eens met Engelbeen en Erren. Doe ik geregeld en zij wonen soms de seminars bij mij thuis bij. Zo hielden Engelbeen en Beck begin 2008 beiden, een voordracht bij mij thuis over de waarden van de verschillende CO2 metingen en discussieerden daar onderling en met andere aanwezigen over. We wachten momenteel op een reactie van Engelbeen op Beck’s laatste bijdrage, eerdergenoemd: Massen en Beck: http://www.klima2009.net/de/papers/4 . Wellicht zou je daar ook eens naar kunnen kijken, voor je commentaar levert op ‘slecht gemengde lucht’.Massen, meteoroloog, is een expert op dit gebied. Engelbeen weet ook waar hij over praat want hij bestudeerde vroeger de verspreiding van gassen bij Pernis. Maar daarom kan er wel een meningsverschil blijven bestaan.
  Je zegt: Er zijn “Mensen die roepen dat er gesjoemeld is, en ’skeptici’ als Arthur Rorsch die dat gekakel blind overnemen.” Nu dacht ik toch heus dat ik degene ben die om degelijk en objectief onderzoek vraagt. (Zie ook bericht aan Prins Pils). Voorts voor de rijzende twijfels over de temperatuurmetingen, deze kun je lezen op http://www.climateaudit.org en dagelijkse vorderingen op http://www.climategate.nl. De laatste geeft ook een verwijzing naar vele andere blogs waar de vorderingen worden gevolgd. Ik zuig niet blind uit mijn duim.
  Arthur Rörsch

 60. Marco zegt: 28-12-09 om 16:43

  @Arthur Rorsch:
  Het lijkt me duidelijk dat ik inderdaad weinig nieuws aandraag, de argumentatie van Beck is al enkele decennia geleden onderuit gehaald.

  En ja, ik zie ene Arthur Rorsch vragen om “objectief” onderzoek. Alleen is dat er allang. Het is uitgebreid gepubliceerd. Uitgebreid gerefereerd in de IPCC rapporten. Maar omdat de uitkomsten Arthur Rorsch niet bevallen, is het niet objectief genoeg.

  Overigens staat op climateaudit en climategate weer de gebruikelijke onzin, met als hoofddoel het zaaien van twijfel. Zodra er ook maar ergens iets is wat niet helemaal duidelijk is, dan roept men “FRAUDE”. Zie McIntyre’s verwoede pogingen om Briffa alsnog ergens op te pakken, al is het maar een komma die verkeerd staat; zie Eschenbach en consorten die achter elk ‘vreemd’ meetstations aanrennen omdat ze de correcties niet (willen) begrijpen. En die onzin wordt dan weer op climategate.nl herhaald.

 61. Prins Pils zegt: 28-12-09 om 19:32

  Hr. Rörsch,

  Ik heb even gewacht of er nog meer informatie vrij zou komen over het waarom van het mislukken van de klimaattop. Als toch zou blijken dat men de soliditeit van de wetenschappelijke onderbouwing in twijfel had getrokken, had dat de motivatie van ons eventuele voorstel veranderd. Maar die info kwam niet.

  Wij zouden volgens mij met z’n tweeën wel kunnen komen tot een gezamenlijk voorstel om de belangrijkste disputen te laten onderzoeken c.q. beslechten. Wat volgens mij ook nodig is, omdat o.a. de Amerikaanse Republikeinen over drie tot vijf jaar weer de meerderheid kunnen krijgen, en dan moet er wel eenduidigheid zijn. En ik denk dat we ook wel gehoor zouden vinden, in ieder geval de bereidheid ons voorstel te bestuderen.

  Echter, al wachtende op de genoemde info realiseerde ik me dat er al een onderzoek komt naar Climategate. Dat proces loopt al, dus daar kunnen we weinig of geen invloed meer op uitoefenen. En ik zie dat onderzoek ook wel met een zeker vertrouwen tegemoet, qua beëindiging van het gekrakeel. Dit omdat de Republikeinen erom gevraagd hebben en er dus bovenop zullen zitten, en omdat een van de Climategate-beschuldigingen is dat dissonante uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek niet of nauwelijks gehoord en geëvalueerd worden. Wat dus onderzocht zal worden, wat mij het belangrijkste lijkt. Wat u volgens mij ook al gesteld heeft.

  Ik stel dan ook voor dat we eerst de uitkomsten van dat onderzoek afwachten. Ik zal t.z.t. contact met u opnemen als daar aanleiding voor is. Ook zal ik u via een ander kanaal mijn e-mailadres doen toekomen.

  Tot dan.

 62. Herman Vruggink zegt: 28-12-09 om 21:12

  @Marco,

  Je hebt de weddenschap (niet geheel onverwacht) gewonnen. Waar kan ik het flesje naar toe sturen?

  groet,
  Herman Vruggink
  hermanvruggink@gmail.com

 63. L. Langeweg zegt: 30-12-09 om 09:54

  De vraag of de mens de veroorzaker is of niet van klimaatveranderingen is wel interessant, evenals de vraag waar die veranderingen uit bestaan. Maar dat de mens er voor kan zorgen dat energie binnenkort op grote schaal schoon en nagenoeg gratis kan worden opgewekt wordt nu wel duidelijk aangetoond.
  Het is een franse ingenieur -Jean Luis Naudin- gelukt via een replica model te demonstreren dat de Orbo inderdaad werkt zoals Steorn beweert, en uit te leggen met video beelden waarom dat is:
  http://jnaudin.free.fr/steorn/indexen.htm

  Steorn heeft hier commentaar op gegeven:
  Feedback from Steorn

  On December 28, 2009 1:39 AM Mountain, Sean McCarthy, CEO of Steorn wrote:

  “Thanks for that – however I must urge some caution here, what Jean-Louis will find is that all of his electrical input is being output as heat and that the work done by the rotor is free. However this does not mean that simply putting in a generator will enable him to close the loop.

  The reason is that the design of the ‘active’ coils is very important so that the input uses minimum current to cause the effect in question – the production of heat is a current^2 relationship. Unless this fact is considered in the design of the input, then while the system may be more than 100% efficient, the work done by the rotor will be less than the energy input into the system, and so a closed loop system will not be possible.

  Our next sequence of experiments will address these issues.

  We are quite happy to discuss this in more detail with Jean if he has further interest in replication (two of our engineers are French, so they should be able to communicate well).”
  http://pesn.com/2009/12/28/950.....JL_Naudin/

 64. L. Langeweg zegt: 30-12-09 om 09:57

  Correctie: Louis.

 65. Marco zegt: 02-01-10 om 19:49

  @Herman:
  Ik had in de originele draad al de prijs geclaimd :-) . Het flesje mag wat mij betreft naar een minder bedeelde. Evt de voedselbank.

Geef een reactie