De weblogs van de NOS worden niet langer bijgewerkt.

Voor nieuws Over de NOS kunt u terecht op over.nos.nl.
Voor de overige berichtgeving kunt u terecht op NOS.nl.

Kernenergie in Nederland is overbodig en ongewenst

Protest van Greenpeace in de Hofvijver tegen kernenergie Jan Leen Kloosterman van de TU Delft stelt in zijn weblog van 6 april dat kernenergie noodzakelijk is omdat anders een tekort aan elektriciteitproductie in Nederland zal ontstaan. Niets is minder waar.

Nederland is sinds dit jaar een netto exporteur van elektriciteit geworden en netbeheerder TenneT en het Energie Onderzoekscentrum Nederland (ECN) verwachten dat dit zeker tot 2025 nog zo zal blijven. Tot 2020 neemt de vraag naar elektriciteit toe met 20 procent ten opzichte van nu. Dat is inclusief de verwachte toename in het gebruik van elektrische auto’s en elektrische warmtepompen. Deze toename van de vraag zal meer dan overtroffen worden door extra aanbod van stroom: de productie van elektriciteit in Nederland stijgt naar verwachting met maar liefst 80 procent, zo blijkt uit een recente studie van CE Delft.

Er ontstaat dus een flink overschot aan elektriciteitsproductie in Nederland. Dit overschot aan elektriciteit zal de komende jaren naar verwachting leiden tot een daling van de elektriciteitsprijs en veel export van stroom. De vraag of er nog een kerncentrale bij moet komen in Nederland is de komende vijftien jaar dus helemaal niet relevant. Los van de bekende nadelen van kernenergie (gevaarlijk radioactief afval, geen eindberging beschikbaar, terrorisme) kan de overweging om te kiezen voor een extra kerncentrale dus sowieso met tenminste vijftien jaar worden uitgesteld. Dit heeft als voordeel dat dan ook meer bekend is over nieuwe technologische oplossingen en we weten of energiebesparing en duurzame energie daadwerkelijk de CO2-uitstoot van Nederland kunnen beperken tot het vereiste niveau.

De sterke toename in elektriciteitsproductie bestaat voornamelijk uit nieuwe gascentrales, nieuwe windmolens en drie nieuwe kolencentrales die momenteel al in aanbouw zijn. Ook de Europese doelstelling om in 2020 20 procent hernieuwbare energie te realiseren zorgt voor extra elektriciteitsproductie in Nederland. In 2020 moet ongeveer 35 procent van de elektriciteit in Nederland uit duurzame bronnen komen. Dit zal naar verwachting voor de helft ingevuld gaan worden met windmolens op land en op zee. Nederland heeft veel potentieel voor windenergie, dat ervaren we bijna dagelijks. De Noordzee is één van de meest windrijke gebieden ter wereld.

Windenergie
Omdat wind gratis brandstof is wil je windmolens altijd laten draaien wanneer het waait. Windmolens uitzetten is zonde van de investering. Het gevolg hiervan is dat er in 2020 sprake zal zijn van een groot overschot aan elektriciteitsproductie wanneer het stevig waait. Vooral ‘s nachts, als de elektriciteitsvraag laag is, kan dit leiden tot de situatie dat windenergie de elektriciteitsvraag volledig voor zijn rekening kan nemen. Daarvoor is een elektriciteitsmix nodig die flexibel is en gemakkelijk afgeschakeld kan worden. Gascentrales voldoen hieraan.

Kolencentrales en kerncentrales voldoen hier niet aan. Dit zijn grote centrales die alleen tegen hoge kosten teruggeschakeld kunnen worden. Ze zullen dus zoveel mogelijk blijven produceren als ze eenmaal in productie zijn genomen. Deze centrales creëren een starre, inflexibele energiemix en drukken duurzame energie daarmee uit de markt. Maar, zoals hierboven geschetst is er de komende vijftien jaar helemaal geen behoefte aan nog meer van dit soort zogeheten basislastcentrales! We hebben eenvoudigweg te veel elektriciteitsproductie in Nederland!

Is kernenergie dan zo goedkoop? ECN heeft tot twee keer toe uitgerekend dat een nieuwe kerncentrale niet zal leiden tot een lagere prijs van elektriciteit in Nederland. En ook niet tot extra werkgelegenheid. Dit komt omdat de gascentrales met hun aardgas grotendeels de marktprijs van elektriciteit in Nederland bepalen. Een kerncentrale toevoegen zou niets veranderen aan dit marktmechanisme.

Kaarten nog slechter
Inzoomend op de prijs van kernenergie zelf worden de kaarten voor een nieuwe kerncentrale nog slechter. De kostprijs van kernenergie per kilowattuur  is decennialang alleen maar gestegen. Ook de nieuwe kerncentrales die nu worden gebouwd in o.a. Finland hebben te maken met enorme kostenoverschrijdingen en vallen veel duurder uit dan kerncentrales uit vorige generaties, die met staatsteun werden gebouwd. Hierdoor gaan ook de kosten per kWh van kernenergie flink omhoog. Als kernenergie zo goedkoop is als wordt beweerd, waarom worden nieuwe kerncentrales in Finland, Frankrijk en de VS dan gesubsidieerd?

De kosten per kWh van hernieuwbare energie dalen al decennia en zullen dit voorlopig blijven doen. Naar verwachting is windenergie over tien jaar al concurrerend met fossiele energie. Zonne-energie zal tien jaar later, in 2030, dit breekpunt bereiken. Tegen de tijd zullen we dus concluderen dat kernenergie gewoon te duur is. Een kerncentrale is dus nu en over vijftien jaar helemaal geen optie in Nederland.
En dan hebben we het nog niet eens gehad over dat levensgevaarlijke nucleaire afval waar nog geen oplossing voor is. Wellicht meer daarover in onze volgende weblog.


Mirjam de RijkMirjam de Rijk is directeur van de Stichting Natuur en Milieu.

Deel deze pagina

« Terug naar het overzicht


19 reacties op “Kernenergie in Nederland is overbodig en ongewenst”

 1. Hehe, het kwartje is gevallen.

 2. John van Dokkumburg zegt: 08-04-10 om 17:52

  Echt samen willen leven , pas dan is er geen energie probleem , dan is bezit altijd moeders bezit . Tijd om die keuze eens aan het Nederlandse volk voor te houden . Laten we onszelf niet verbazen met ditjes en datjes maar word daarvan nuchter , wat kan het leven mooi zijn maar ja, we doen er zoveel onzinnigheden mee !

  Kern energie is een zielloze “”doe maar raak energie”" , daar hebben we al ervaring mee , en dan praat ik niet eens over het miliue : Energie verspilling leid tot een heil-loos wereld waar men zoekt naar zingeving in een leeg natuurvreemd bestaan .

  Alsof we met deze ene aarde niet tevreden kúnnen en mógen zijn.. want duizend maal nee , deze – tweede – voorgespiegelde ideale samenleving maar in werkelijkheid een grote leugen – wereld – hoef ik er niet ook nog bij .

 3. robert zegt: 08-04-10 om 19:10

  Als het hard waait dan leveren windmolens meer electriciteit. Kunnen die overschot aan electriciteit niet omzetten in waterstof? Technisch is het helemaal niet moeilijk.En de geproduceerde waterstof kunnen we gebruiken voor bv auto’s. Auto’s op electriciteit lijkt voor mij niks. Ze moeten auto’s ontwikkelen die op waterstof lopen. En als een keer s’nacht storm komt dan zal die nacht veel waterstof opleveren.

 4. bas zegt: 08-04-10 om 20:30

  Als ik het bovnestaande mag samenvatten, dan lijkt het alsof de stelling is ‘kernenergie is niet nodig, want we hebben nog zat steenkool’

  Steenkool is de energiebron die de grootste CO2 uitstoot heeft, en dus in een CO2 discussie de slechtste cijfers krijgt. Goed, de CO2 wordt op een vaste plaast geproduceerd, en is dus theoretisch uit te vangen, maar dat blijkt zeer lastig te zijn, heb ik begrepen uit de Barendrecht discussie

  Daarnaast is steenkool een energiebron duie van ver gehaald wordt, en meestal onder slechte arbeidsomstandigheden gewonnen wordt. In de jaren zevenig waren die omstandighden de reden voor de PvdA de kolenmijnen in NL te sluiten. Ik vind niet dat je dan anderen die arbo problemen wel aan kunt doen.

  Nu weet ik van de winning van uranium niet veel, maar ik begrijp dat dat voornamelijk een kwestie is van dagbouw – dus het afgraven van vcomplete bergen, bijvoorbeeld. Niet schoon, wel beter arbo, maar uiteindelijk kan 1 treinwagon uranium meer energie vervoeren als 10 treinen met steenkool

  Ik vind het dus ee nverkeerd argument, en heel vreemd dit argument uit de koker van de directeur van de stichting Natuur en Milieu te horen

  Wat windenergie betreft, daarin ga ik in grote mate mee met het bovenstaande. Het probleem is echter, dat tegen elke molen die in Nederland neergezet wordt bijna bezwaar gemaakt wordt – tot aan de Raad van State. Ik meen niet door de Stichting Natuur en Milieu, maar het vertraagt enorm.

  Het zou de bouw van windmolens enorm bespoedigen indien er ee nwet zou komen die het beroep op horizonvervuiling als bezwaar tegen windmolens gewoon zou verbieden.

  Maar dan ng is er het probleem van de opslag van de gewonnen energie: Zoals gezegd, de wind waait, ook als wij de stroom niet nodig hebben. Voor zover ik kan overzien, is de energie op te slaan, bijvoorbeeld in de vorm van grote hoeveelheden water die omhoog gepompt worden, maar ook die hebben effecten op de horizon, zal ik maar zeggen

  Ook die zullen bezwaren ondervinden, en een meer van 10 hectare, met een waterhoogte van maximaal 7 meter boven het maaiveld – dat heeft toch een paar testfasen, en veiligheidsonderzoeken nodig voordat het aangelegd kan worden

  Een kerncentrale zal, qua ruimtelijke belasting, wellicht veel voordelen hebben

 5. Windenergie is NU al concurrerend met fossiele energie, als de markt eerlijk wordt gemaakt.
  Duitsland doet dat met het feed-in systeem. Kost geen cent subsidie.

  Kernenergie is peperduur
  Het bekende referentie punt is de nieuwe derde generatie kerncentrale in aanbouw in Finland
  Vooraf beloofde kosten: 5 miljard voor 1.6 GW
  Hij is nog niet af, maar heeft nu al 9 miljard gekost
  Een nederlandse kerncentrale zou natuurlijk weer extra speciaal moeten worden, dus hij zou geheid nog duurder worden dan die 9 miljard.

  Voor die 9 mijard kunnen we nu al een windpark bouwen van 6 GW, ipv de 1,6 GW kerncentrale
  Of een windpark op zee van 3 GW.

  Dan de bijkomende kosten van kernenergie.
  In Groot Britannie, ijn ze nu naarstig op zoek naar 80 miljard, om het afval van de afgelopen 50 jaar opnieuw op nette bergen te leggen.
  Het is echt nog even giftig en stralend als 50 jaar geleden.

  Kies gewoon voor windenergie.
  Maak een klein statement, wordt lid vaneen lokale windmolen cooperatie, en ga zelf duurzame energie opwekken op de goedkoopste manier.

  Zie de lijst met windmolen cooperaties. http://tr.im/kieswind
  Bijna allemaal zijn ze nu bezig met een nieuw eigen windpark, en je kunt ze geld lenen. De rente is ook nog een stuk hoger dan bij een bank.
  http://tr.im/kieswind

 6. W. Kok zegt: 08-04-10 om 23:53

  Mevrouw De Rijk rekent zich rijk. Het is w-e-r-k-e-l-i-j-k o-n-g-e-l-o-o-f-l-i-j-k dat mevrouw nog durft te zeggen dat “wind gratis brandstof” is.
  Kijk voor de nuchtere cijfers even rond op: http://www.groenerekenkamer.com/

 7. Rick zegt: 09-04-10 om 18:40

  Mevrouw de Rijk,
  Leuke bijdrage in de gastblog. Wel erg eenzijdig en een zeer doelgericht redenatie: zaai twijfel over betaalbaarheid van kernenergie. Daarvoor gebruikt u allerlei onderzoeken zoals CE Delft dat overigens in opdracht van Greenpeace is opgesteld. Op Geenstijl wordt dit ook wel Greenwashing genoemd…
  http://www.geenstijl.nl/mt/arc.....green.html

  Volgens u is windenergie gratis. Of eigenlijk zegt u dat de brandstof wind gratis is. Dat laatste klopt. Maar uiteraard is het opwekken van energie uit wind niet gratis! Integendeel zelfs. Er moet zeer veel geld bij via gesubsidieerde potten om windenergie uberhaupt betaalbaar te laten zijn. Jammer dat u dat niet meldt. Jammer ook dat het maar 2 dagen per week hard genoeg waait om van een goede opbrengst te spreken. Het rendement van een windmolen ligt rond de 30%. Soms er onder en soms erboven maar zeker niet zoals u suggereert dat het altijd waait om windmolens genoeg elektriciteit te laten maken.

  U begint met te zeggen dat we in Nederland teveel elektriciteitcentrales hebben. Het woord teveel klinkt alsof dat een vies woord is. Sinds wanneer is het verboden om als handelsnatie te handelen in elektriciteit? De rest van Europa doet het maar Nederland kan dat beter niet doen? Maar wat mij nog veel meer stoort is het gemak waarmee u aanneemt dat Nederland en eigenlijk Europa (de elektriciteitsmarkt is een Europese markt en niet alleen Nederland) teveel elektriciteit produceert. Het onderzoek van CE Delft (Greenpeace) waar u aan refereert gaat er vanuit dat alle plannen die er zijn ook worden uitgevoerd. Zoals u uit eigen ervaring weet kunt u wel veel plannen hebben maar uiteindelijk komen de meeste plannen niet van de grond. En dat terwijl het elektriciteitsverbruik na de crisis weer flink zal stijgen. Daarnaast moet tegen 2020 ongeveer zo’n 400 centrales in Noordwest Europa vervangen worden. Kun je dat alleen met wind doen? Nee. Daarvoor waait het gewoon te weinig (3 van de 10 dagen). Kun je dat met gasgestookte centrales dan aanvullen? Ja, dat kan maar zoals u collega’s van andere milieu verenigingen ook zeggen: Gas raakt op. Het raakt niet alleen op maar zal straks na de crisis (waarvan iedereen hoopt dat die crisis eindigt) weer flink duurder worden. Net als dat de olie dat nu al is. Voor kernenergie geldt dat de prijs van de brandstof uranium bijna geen invloed heeft op de elektriciteitsprijs. Dat komt omdat de meeste kosten in het bouwen van een centrale zit. De praktijk wijst uit dat kernenergie de goedkoopste vorm van energie is. Zelfs met vele miljarden subsidies komt men met windenergie nog niet onder de prijs van kernenergie!

  Wat mij opvalt is dat u nergens iets vertelt over het CO2 probleem. Dat verbaast mij zeer. Juist u als een vereniging van Natuur en Milieu moet dat in het vaandel hebben. U refereert er 1 keer naar maar dan zeer summier. Wellicht gaat u niet in op het CO2 probleem omdat een kerncentrale een zeer grote bijdrage kan leveren aan het verminderen van het uitstoten van CO2 omdat een kerncentrale geen CO2 uitstoot. Dat strookt dan uiteraard niet met de rest van uw betoog. Jammer dat u uw ogen daarvoor sluit en zich nu stort op het begrip betaalbaarheid van energie waar u als milieu expert naar mijn bescheiden mening minder verstand van heeft.

 8. Windenergie is ook niet milieuvriendelijk, gezien er zeldzame metalen voor gebruikt worden. Want ook die zijn aan het opraken. Bron: Programma Labyrint 30 maart j.l.

  Veel interessanter is de laddermolen die Wubbo Ockels aan het ontwikkelen is. Welk gebruik maakt van veel hogere luchtlagen (op 10 km hoogte, waar het veel harder waait). De energieobrengst is met een factor van minimaal 50 ker véél hoger. Op papier kan het 100 megawatt leveren. Bron: http://www.ecoboot.nl/artikele.....rmolen.php

  Verder is het jammer dat er weinig aandacht is voor de luchtmotor van Engineair. De 1e modellen met dit principe rijden al rond in veiling-fruithallen van Melbourne. Bron: http://auto-en-vervoer.infonu......eilig.html

 9. @robert
  Als het hard waait,leveren windparken inderdaad meer stroom, toch is het niet handig dat om te zetten in waterstof, omdat het hard waait.
  Het opslaan van windenergie is veel duurder dan het wat terugregelen van een fossiele centrale, die heeft die opslag functie al in zijn gas opslag of berg onverbrande kolen.
  Die opslag is veel goedkoper.
  En zo zal het ook gaan werken, duurzame energie krijgt wettelijk voorrang op fossiele energie.

  Overigens is de variatie van windenergie geen enkel probleem voor onze energie voorziening, zoals we nog zo veel fossiele centrales hebben.
  In de praktijk moeten de fossiele opwekkers toch al de dagelijkse variatie volgen. Dat hebben ze altijd al gedaan, op eigen kosten.
  De variatie van windenergie is ook langzamer dan die van het dagelijkse gebruiks patroon.
  Dus de langzame variatie van windenergie, maakt voor het regelen van de fossiele centrales niets uit.
  Ze roepen natuurlijk van wel, maar dat is meer omdat ze omzet verlies lijden door de opkomst van windparken.
  Ze hadden zelf windparken moeten bouwen, mar dat wilden ze niet.

  Speciaal voor de groene rekenkamer:
  - windstroom kost tussen de 5 en 8 cent per kWh
  - fossiele stroom kost tussen de 2 en 6 cent per kWh
  En voor windstroom zijn dat vooral de kapitaalskosten, want de molens draaien gratis, op gratis wind.
  Zie http://www.new-energy.tv/wind/.....dabel.html

 10. Zeg Basje en alle andere hobby-academici,

  Vertel es even, wat doen jullie voor werk, welke opleiding heb je genoten? Technische kennis van de zaken waarover je hier van de toren blaast?

  Vertel ook es, rijden de vrachtwaggeltjes al op kolen?

  Vliegen de vliegtuigjes al op kolen?

  Vertel ook es, bananen, tomaten, sinaasappels, aardbeien, snijbonen in de winter, komt dat allemaal met kolen op je bordje?

  Ik zou es antwoord geven, anders verdienen jullie hobby-academici een plaatsje tussen de andere lachwekkenden op mijn weblog.

 11. Nog een vraagje aan de hobby-academici: Waarom denk je dat er kortgeleden een satelliet gelanceerd is die het noordpoolijs gaat onderzoeken. Zomaar voor de lol?

  Het zou wel es frisjes kunnen worden als dat noordpoolijs weg is. De golfstroom is dan weg. Dan kun je de snijbonen, aardbeien en tomaten in de winter wel vergeten. Dan is het in de knoflookzone ook frisjes.

  Niet zo dom lullen.

 12. Klaas zegt: 09-04-10 om 21:04

  Spijtig genoeg kan ik niet echt zien dat of er nu aan KWh of Tera what verbruikt word in een huishouden per jaar op deze website. http://www.compendiumvoordelee.....tml?i=6-40

  Echter wordt hier voor huishoudens gesproken over 424 KW??? of Tera per jaar in het jaar 2008. Dat wanneer ik kijk dat wat bijvoorbeeld een windmolen kost zoals ongeveer zou kunnen opleveren aan energie
  KWh 2352 € 18.508,07 € 0,52 krijg je dus dit kostenplaatje.

  Dat wanneer ik de topic lees van W. Kok lees ik aldaar “wind gratis brandstof” is naar mening dat hiermee bedoeld wordt, dat wind gratis toegankelijk is zoals ook zonne energie. De distributie ervan is een geheel ander verhaal gezien dat het logies is dat als we alleen maar de aanschaf waarden zien van een windmolen. Zo’n molen moet toch op aangeschaft worden zoals onderhouden worden, en niet te vergeten vervangen.

  Echter zoals elke nieuwe toepassing brengt altijd weer andere situaties met zich mee, zoals horizon vervuiling, opwarming van de aarde, geluid overlast. Maar IK en ik ben van mening dat andere er ook erover zullen denken, wij moeten ons planeet proberen eens weer wat schoner krijgen. En soms moet je dan wel gelieve nemen met bepaalde situaties die daarmee met zich mee brengt.

  Ik zou er absoluut geen bezwaar tegen hebben als ze een windmolen in mijn achtertuin willen plaatsen. Het is zelfs zo, ik weet dat er zelfs dak molens zijn in de vorm van een langwerpige tube, die ontwikkeld is in Engeland. Met zo’n kleine en alsnog onzichtbare aanblik kan er zelfs een totaal hu9ishouden erop draaien. Alle stroom dat niet wordt afgenomen zou dan ook het net op moeten gaan naar andere gebruikers. Het is alleen zeer spijtig dat zo’n soort molen ongelooflijk duur is in aanschaf, daar zou eens een goede regeling getroffen moeten worden zoals een zware subsidie naar die gene die zo iets op zijn dak kan plaatsen.

  Ik zou dit doen om de bijdragen te willen leveren aan het milieu algemeen, maar ook om een schonere lucht die al zo kostbaar is geworden. Gezien dat water, lucht zoals voeding voor de mens de belangrijkste overleving middelen zijn. En dit is door de generatie ervoor zoals nu ook nog aardig aan het verkwanselen. Ik pleit er dan ook absoluut ervoor, dat de volgende stappen gerealiseerd worden.

  1. Alle lampen zoals gloeilampen per direct uit alle schappen gehaald worden.
  2. Alle gloeilampen in alle huishoudens per direct vervangen door LED verlichting.
  2. De ontwikkeling aangaande spaarlampen, blijkt dus ook al achterhaald te zijn op het verbruik ervan. En hiervoor zou dan juist een vervanging termijn voor ingesteld moeten worden. Zodat iedereen de tijd krijgt om die lampen te vervangen naar LED verlichting. En dat wanneer de LED verlichting nog niet voldoet aan de licht opbrengst die wij verwachten, zou daar juist per direct meer onderzoek naar gedaan moeten worden.
  3. Absoluut totaal niet 1 kernenergie centrale ooit erbij bouwen, gevolgen ervan zijn al duidelijk en is niet nodig om aldaar tekst en uitleg over te geven.
  4. Elektriciteit centrales die nu nog in bedrijf zijn, per direct een zware dwang op zetten om hun uitstoot te reduceren zoals met eventuele filters die nog zwaarder zijn wat ze nu zijn.
  5. Elektriciteit centrales draaien dan maar een knoppen terug dat wanneer de aanbod vanuit windmolens en andere mogelijke manieren om Elektriciteit mee te kunnen opwekken teveel word.
  6. Kernreactors die nu nog in Nederland in gebruik zijn, binnen aanzienlijke tijd sluiten, en absoluut totaal niet 1 meer erbij bouwen. Gezien dat zoals het al even heel mooi des tijd werd aangegeven in een TV programma dat wij het niet zullen redden alleen met windmolens zoals zonnen energie, is compleet uit de lucht gegrepen.

  Ik vindt dan ook, dat er ieder jaar minstens tussen de 50 tot 100 windmolens geplaatst moeten worden. Hiermee word ook werkplaatsen gecreëerd. Zonnepanelen, mens o mens dit is zo oud als de weg naar rome, en dat alsnog steeds niets geen parken met die dingen word aangelegd, en als het goed is kan daar vanuit ook warm water worden gegenereerd die weer worden gebruikt voor andere doeleinde. Er zou ook een soort water boten gemaakt kunnen worden die vast liggen in zee, in die boten kunnen dan ook aandrijvers geplaatst kunnen worden die aangedreven word door de golven. Deze aandrijvers worden al gebruikt wederom in Engeland bij de windmolens die aldaar in zee staan.

  Zo zijn er tal van andere mogelijkheden om energie te winnen uit alles wat gratis en voor niest word aangeboden door de natuur zonder deze aan te tasten of te vervuilen. Wij leven nu in een behoorlijke tijd perk met vele nieuwe technologieën om dit alles waar te kunnen maken.

  DUS REGERING DOE ER EENS DAADWERKELIJK IETS AAN, EN STEL NU EENS EEN KEER NIETS UIT.

 13. Klaas zegt: 10-04-10 om 02:25

  Nog vergeten dit erbij te vermelden.

  Wat wij hier ook zullen plaatsen aan reacties en dat hoe wij als burgers van Nederland er ook van vinden, zal nooit en ten nimmer door de regering daad werkelijk worden geluisterd en of aangenomen om juist niet één kernreactor te bouwen.

  Als wij zoals vroeger de straat op zullen gaan, en protesteren worden we net zoals vroeger van de straat weer af gemept. Vele Nederlanders zijn tegen dit soort vervuiling en zeer gevaarlijke kernreactoren, maar de belangen die daar tegen over staan om juist wel te bouwen en de voordelen ervan. Ik in een eerdere topic al eens heb geschreven, stop alles maar lekker de grond in zoals de co2 dan kan ook nog wel de kernafval erbij als we toch daar mee gaan beginnen. Jullie zullen er toch ergens mee heen moeten om het kwijt te raken voor tig duizenden jaren. Of een andere oplossing is het volgende, de maan kunnen we toch niet meer heen, omdat de straal motoren niet meer gebouwd worden zoals ook niet meer mogelijk is om te ze te maken. Maar wat wel mogelijk is, om alle kernafval per kleine raket af te schieten naar de maan.

  Zo kan je er ook vanaf komen, dan weten we zeker dat de lucht zoals de al door de mensheid is verknalt, dan kunnen we nu in ieder geval nu verder gaan met de ruimte waar het toch ook al een bende is aan afval.

  En wat ben ik ongelooflijk blij dat ik geen kinderen heb, dan ben ik hun tenminste niets schuldig om een verklaring aan af te leggen.

 14. Ted zegt: 10-04-10 om 16:05

  We moeten inzetten op decentrale opwekking, met zo’n Kerncentrale blijf je ook aan het lijntje hangen, ‘Energy Atonomy’ is het toverwoord tegenwoordig.

  Zoek is op ‘Solarsiedlung Freiburg’, die zonnewijk produceert meer stroom dan dat ze daar verbruiken, dat project is al 10 jaar oud, dus kan je nagaan hoe we hier achterlopen.

 15. Klaas zegt: 13-04-10 om 03:24

  Achter lopen is nog op zijn zachts geschreven, het lijkt wel steentijd perk hier in Nederland. Er zijn voldoende platte daken in Nederland zoals grote velden die niet eens gebruikt wordt.

  Maar het is en blijft altijd een macht lijntje tussen groot land en kleine landjes zoals er naar ons gekeken wordt. Het is even nadenken over dat gedeelte, maar de euro zoals het voorgeschoteld werd heeft toch ook echt niet zijn vruchten afgeworpen zoals het zou moeten worden met de euro ten opzichte van de dollar. Hoe zou dat toch komen?

  Ander voorbeeld, hoe komt het als er iets gebeurd in Amerika zoals dat banken en woningen tegen de vlakte gaan, en daarna ineens in andere landen dit ook ineens gebeurd. Macht is het woord en dat reikt vanaf heel erg ver, en wie niet wil horen moet maar voelen. Alleen wordt dat ineens op een andere manier voorgeschoteld met propaganda zij zijn begonnen wij niet.

 16. Tim zegt: 13-04-10 om 10:41

  Klaas wil naar het Malieveld, dat is duidelijk. Ik doe wel met je mee hoor Klaas, zolang we niet met stenen gooien zoals in de goeie ouwe tijd, gaan ze ons ook niet slaan. Luisteren doen ze echter ook niet.

  Wat ik wel wil zeggen, ik ben dus niet enorm voor kernenergie. Maar de andere kant van de medaille is, dat ik me niet de luxe kan permiteren zelf zonnecelletjes op mijn dak te plaatsen of een windmolen te sponsoren. Ik heb er gewoon eenvoudig weg het geld niet voor. Ook niet om alle gloeilampen in huis per direct te vervangen. Dat gaat 1 voor 1.

  Zoals je begrijpt stem ik dus ook geen Groen links, want milieu is heel belangrijk voor me, maar mijn kinderen eten geven en kleding geven en naar school kunnen sturen nog meer.

  Alles heeft een prijskaartje, en de macht ligt bij hen die de prijzen bepalen.

 17. Klaas zegt: 13-04-10 om 17:30

  Go waar was u nou Mirjam de Rijk is directeur van de Stichting Natuur en Milieu bij de uitzending van BNR (PEP TALK) toen het ging over de stelling “Nederland is toe aan meer Kerncentrales” kernenergie en meerdere centrales die gebouwd zullen worden.

  HIER DE UITZENDING ERVAN http://www.bnr.nl/static/jspx/.....itel=Titel

  Afval is heel beperkt wordt er gezegd door atoomshop die dus puur kernenergie levert, ja als je alles de zee in dumpt en alles maar opslaat dat waar wij nog niet eens waar en hoe?

  Ander voorbeeld was dat zelfs het afval wat naar Engeland was gestuurd, terug is gekomen en weer opgeslagen moest worden in de kerncentrale zelf.

  Doden
  Volgens hele mooie verbloeming van woorden over slachtoffers die vallen bij kolen mijnen blijkt veel hoger en gevaarlijker te zijn dan kernenergie. Er wordt dus gesproken over doden 4 a 5 duizend doden die vallen bij het winnen van kolen.

  Turfen van doden bij kerncentrales blijkt volgens atoomshop maar 60 doden te betreuren door kerncentrales zoals Kernramp van Tsjernobyl. Hoebedoel je alles mooier maken dan het is, en laten we even niet vergeten dat er duizenden mensen voor hun hele leven verminkt zijn zoals dat nageslachten zelf ook nog totaal verminkt zijn.

  Goed effe google, resultaat

  Onder de 600.000 mensen die ten gevolge van deze kernramp de meeste stralingsdosis opgelopen hebben, zullen naar schatting in totaal 4175 doden vallen. Onder 6,8 miljoen mensen die ten gevolge van de ramp gemiddeld 7 mSv stralingsdosis opgelopen hebben, zullen naar verwachting in totaal 5160 mensen overlijden. Om dit hele stuk even heel duidelijk neer te zetten kan dit gelezen worden vanaf deze website van Wiki http://nl.wikipedia.org/wiki/K.....Tsjernobyl

  Kernafval
  Er wordt ook nog eens beweerd dat het is zeer beperkt is dat er gevaren zijn van kernafval???? Dat is dan ook de reden dat in Zeeland jodium pillen onder de bevolking uitgedeeld gezien dat er veel leukemie????

  Kernafval wat dus verwerkt wordt in Engeland blijkt zelf ook leukemie door de verwerking te zijn ontstaan.

  Dat wanneer iedereen eens luistert naar die uitzending, is en vindt ik in en in triest dat hoe kernenergie verkocht wordt en mensen op een compleet verkeerd pad brengen om maar die centrales te kunnen bouwen.

  Kernramp van Tsjernobyl
  De Kernenergie van Tsjernobyl blijkt ineens helemaal geen kernreactor te zijn, maar een militaire productie centrale om kernwapens te maken.

  Ik heb nog nooit zulke onzin gehoord

 18. rangdangdoodle zegt: 16-04-10 om 14:28

  denk je eens in dat de aswolk een radioactievewolk was van een reactor die door wat de rede ook mag zijn kapot ging,ja een foutje is menselijk alleen jammer als het om kernenergie gaat heel europa de lul kan zijn.

 19. rangdangdoodle zegt: 16-04-10 om 14:29

  biomassa,biomassa,biomassa daar zit de toekomst van onze energie!!!!!

Geef een reactie