De weblogs van de NOS worden niet langer bijgewerkt.

Voor nieuws Over de NOS kunt u terecht op over.nos.nl.
Voor de overige berichtgeving kunt u terecht op NOS.nl.

Kernenergie is goedkoop en onvermijdelijk

Aanleg van een nieuwe kolencentrale op de Maasvlakte (Foto: ANP)Het lijkt erop dat Mirjam de Rijk van Natuur en Milieu mijn gastblog niet goed heeft gelezen. Nergens stel ik immers dat er in Nederland een tekort aan elektriciteitproductie zal ontstaan. Integendeel, Mirjam heeft gelijk met de stelling dat in Nederland volop gebouwd wordt aan nieuwe kolencentrales.

“We hebben het dan ook aan de anti-kernenergiebeweging te danken dat er nu miljarden tonnen CO2 de atmosfeer in worden geblazen”, volgens de Engelse wetenschapsjournalist en milieubeschermer Mark Lynas in het milieudefensie magazine van oktober 2009. Door halsstarrig vast te houden aan dogma’s zal Nederland zijn milieudoelstellingen bij lange na niet halen en op grote schaal CO2 emissierechten moeten kopen. Behalve dat deze handelwijze slecht is voor het milieu, is zij ook nadelig voor de klanten omdat zij uiteindelijk de rekening moeten betalen. Bovendien gaat kolenstook gepaard met grote emissies van stikstofoxiden, fijnstof en zware metalen die zullen leiden tot een groot aantal zieken en slachtoffers in de buurt van kolencentrales. Deze zogenoemde externe kosten worden nu voornamelijk afgewenteld op de maatschappij.

Het is overigens niet verwonderlijk dat de buitenlandse stroomproducenten hun oog hebben laten vallen op Nederland als vestigingsplaats voor nieuwe kolencentrales. Nederland bevat veel diepe havens met grote koelwatercapaciteit waardoor de aanvoer van steenkool en de afvoer van restwarmte uiterst efficiënt is. We hebben jarenlang op een goudmijn gewoond die nu bij het openstellen van de Europese elektriciteitsmarkt kan worden benut. Het grote aanbod van koelwater maakt Nederland echter ook heel geschikt voor de exploitatie van kerncentrales. Door benutting van deze goede locaties zou Nederland een voortrekkersrol kunnen spelen bij de productie van schone en goedkope elektriciteit.

Duurzame elektriciteit
Ik ben zelf groot voorstander van duurzame elektriciteit. Echter grootschalig gebruik van één enkele technologie leidt meestal tot grote problemen die niet eenvoudig zijn op te lossen. Grootschalige inzet van alleen zon en wind (zou het al kunnen, zie hieronder) leidt tot een grote ontkoppeling tussen productie en gebruik van elektriciteit, die zeer grote investeringen zal vergen in reservecapaciteit en energieopslag. Veel beter is het dus om te werken aan een gebalanceerde elektriciteitsvoorziening gebaseerd op meerdere bronnen. Kernenergie kan hierin een belangrijke rol vervullen doordat het op een schone en goedkope manier de basislast kan verzorgen. Overigens is het een fabel te denken dat een kerncentrale de fluctuaties van zonne- en windenergie niet zou kunnen opvangen. Het wordt alleen niet op grote schaal gedaan omdat kerncentrales voor de goedkoopste stroom zorgen.

In een recent verschenen studie (2010) van het International Energy Agency blijkt dat de inzet van kernenergie goedkoper is dan alle alternatieven. Hoewel de eerste kerncentrale van het type EPR (European Pressurized-water Reactor) die in Finland wordt gebouwd duurder uitvalt dan gepland, zal de centrale nog steeds competitief zijn in vergelijking met andere bronnen. Een simpel sommetje leert dat de totale kostprijs voor elektriciteit uit deze centrale tussen 5 en 6 eurocent per kilo-Watt-uur zal liggen. Dit is ongeveer de helft van wat windenergie op land kost. Toekomstige reactoren zullen waarschijnlijk goedkoper uitvallen waardoor kernenergie alleen maar aantrekkelijker wordt.

Toekomstige energievoorziening
Toch is de lage kostprijs van kernenergie niet de belangrijkste reden. Het energieprobleem waar wij voor staan is zo groot dat we alle duurzame energiebronnen, inclusief kernenergie, nodig zullen hebben om onze energievoorziening in de toekomst veilig te stellen zonder onomkeerbare schade aan het klimaat toe te brengen.

Om een idee te krijgen van ons energieverbruik geef ik hier getallen. Het huishoudelijk elektriciteitsverbruik in Nederland bedraagt circa 4000 kilo-Watt-uur per gezin van vier personen. Dit komt overeen met 1000 kilo-Watt-uur per persoon. Het totale elektriciteitsverbruik inclusief de bijdragen van alle nutsvoorzieningen, industrie en elektrisch transport, bedraagt maar liefst 7500 kilo-Watt-uur per persoon. Dit is bijna een factor acht meer! Onze elektriciteitsvoorziening wordt voor meer dan 90% verzorgd door fossiele brandstoffen. Voor de productie van 7500 kilo-Watt-uur elektriciteit verbruiken wij een hoeveelheid fossiele brandstoffen met een verbrandingswaarde van 70 Giga-Joule. Het totale energieverbruik inclusief verwarming en vervoer bedraagt maar liefst 210 Giga-Joule per persoon. Weer een factor drie extra.

Dit betekent dat als wij ons huishoudelijk verbruik van elektriciteit met zon en wind zouden dekken, we maar 5% van ons totale energieverbruik hebben verduurzaamd. Kortom, we zullen alle krachten moeten mobiliseren en alle opties moeten benutten om de transitie naar een duurzame energievoorziening succesvol te doorlopen.


Jan Leen KloostermanDr. ir. Jan Leen Kloosterman is Universitair Hoofddocent op het vakgebied reactor fysica aan de Technische Universiteit Delft in de onderzoeksgroep Physics of Nuclear Reactors (PNR). Zijn interesse gaat vooral uit naar het ontwerp van nieuwe inherent veilige kerncentrales met als doel tot een volledig duurzame vorm van kernenergie te komen met een gesloten splijtstofcyclus.

 Kloosterman is in deze weblog in discussie met de Stichting Natuur en Milieu over kernenergie.

Deel deze pagina

« Terug naar het overzicht


26 reacties op “Kernenergie is goedkoop en onvermijdelijk”

 1. bas zegt: 14-04-10 om 16:42

  Op het moment dat transport elektrishc geregelt gaat worden, zal er, uiteraard, meer elektriciteit opgewekt moetne worden, en ja, dan zal blijken dat 100 % van de huidige electriciteitsbeheofte uit zon en wind ruimschoots onvoldoende is

  Maar, hoezeer kernenergie geen fossiele energiebron is, het heeft wel een aspect met olie en gas gemeen: de voorraden brandstof zijn eindig.

  Ik vraag mij daarom af, voor hoe lang zou er – bij de huidige techniek – genoeg uranium zijn, en in welke mate mag verwacht worden dat betere technieken dit kunnen verlengen?

  Technieken op het gebied van opsporing, verrijking van het erts en van de afbraakproducten. Want bijvoorbeeld op plutonium kan een centrale ook draaien, als het maar goed vermengd is – met genoeg, niet teveel, van de juiste stoffen.

  Om een nu heleboel centrales te bouwen die elk 50 jaar kunnen drooien – of meer – maar na 40 jaar is de brandstogf op, dat is toch lullig,zou ik zeggen.

 2. Peter zegt: 14-04-10 om 17:41

  Er is voor het vervoer nog een praktische oplossing: auto’s met stoomaandrijving.

  Klinkt ouderwets, maar reeds begin 20e eeuw was stoomaandrijving superieur aan verbrandingsmotoren qua prestaties.

  En als je ze niet op waterdamp aan drijft maar op freon of andere vloeistoffen die snel verdampen en reeds bij geringe hitte stoom vormen, kan je met relatief weinig warmte (en dus weinig energieverspilling) een auto op stoom aandrijven. Het probleem was vroeger de afdichting, maar met veel nauwkeuriger gemaakte machineonderdelen is dat geen issue meer.

  En de benodigde energie kan je dan weer uit het stopcontact halen, en zo de voordelen van kernenergie toepassen op applicaties (zoals auto’s) die te klein zijn voor een kernreactor in te bouwen.

 3. Jan zegt: 14-04-10 om 18:01

  Dr ir Kloosterman heeft volkomen gelijk alleen waarom wordt dat 8 jaar geleden Nereus project mede ontwikkeld in Delft niet van stal gehaald???. Dit concept draait al jaren in Zuid Afrika en tot volle tevredenheid.
  Ik ben ook voor kern energie daar er een oplossing moet komen van die afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.

 4. Peter zegt: 14-04-10 om 18:05

  Owja… vergeten te vermelden: het voordeel van stoom boven directe electrische aandrijving is dat elektrische aandrijving warmte als rest-energie heeft, dus het minder efficient maakt. Electriciteit omzetten in beweging is niet zo efficient. Bij stoomaandrijving echter, zet je het om in warmte, dus je maakt juist van normalerwijze verspilde energie gebruik. En het enige ‘afvalproduct’ van een verwarmingselement is licht, dat weer deels in hitte kan worden omgezet door de binnenkant van het verwarmingselement met spiegelend materiaal af te werken.

 5. Jaap van Dalen zegt: 14-04-10 om 18:10

  Hoe dat de promotie van kerncentrales kan bewerkstelligen ontgaat mij ten ene male. Beter is om de base load te laten verzorgen door (eveneens) duurzame energie opwekking. Kerncentrales blijven vervuilend zowel in de bouw, de exploitatie en vooral in de afbouw. Daarnaast is de brandstof ook gewoon een ‘erts’ met eindige aanvoer en veelal ook nog eens uit relatief onbetrouwbare landen. Een kerncentrale is gewoon niet duurzaam, wat voor mooi plaatje je er ook voor houdt. Neem nou een CSP centrale. Tuurlijk, vooral goed voor zonnige landen, maar daar kan je toch een deal mee sluiten? O ja, en ook dat nog: ik denk dat we af moeten van dat: goedkopere kWh = dan maar ‘doen’. De ‘nieuwe’ energie is gewoon, voorlopig dan, duurder en is de prijs die we betalen voor de duurzame variant van energie. Its as simple as that.
  Jaap

 6. Geweldig dat kernenergie ons in de toekomst zou kunnen helpen.
  Maar nu al grootschalig toegepast levert dat:
  -risico’s op ongelukken (Chernobyl)
  -gevaarlijk afval waar vele generaties na ons mee worden opgescheept
  -na de levenscyclus een centrale die zelf afval is en opruimen onbetaalbaar.
  Dus kernenergie voorlopig liever mondjesmaat toepassen totdat de inherent veilige systemen met gesloten splijtstofcyclus echt beschikbaar zijn.
  En vanaf nu gewoon
  -maximaal inzetten op energiebesparing, en
  -fossiele energie meer belasten en
  -met de opbrengst daarvan de introduktie van grootschalige Duurzame energie, uit zon wind biomassa bevorderen.

 7. Klaas zegt: 14-04-10 om 19:10

  Even een correctie op het verbruik per huishouden is absoluut geen 4000 kilo-Watt-uur per gezin van vier personen, maar een 424 kilo-Watt-uur per gezin van vier personen over een geheel jaar. zie het verbruik over een geheel jaar http://www.compendiumvoordelee.....tml?i=6-40 van alle gebruikers in Nederland.

  Dit geeft toch wel ene geheel ander plaatje dat hoe het hier beschreven wordt per huishoudens van 4000 kilo-Watt-uur per gezin van vier personen. Daarnaast is het ook nog eens zo dat In 2008 is het binnenlands energieverbruik met 0,6 procent gedaald ten opzichte van het jaar ervoor. De grootste daling heeft plaatsgevonden bij de industrie.

  MET NAME DUS IN DE INDUSTRIE.

  Dit wil dan ook nog eens aangeven dat de industrie het meeste verbruikt heeft zoals nodig heeft, en dus niet de huishoudens waar de schuld neer gelegd wordt als groot verbruikers. Het is al te makkelijk om de woorden te verdraaien dat het lijkt dat wij grote verbruikers zijn. Om nou alsnog aan te komen met Kernenergie centrales te gaan bouwen onder de noemer dat het absoluut geen gevaren kent en dat alles veel veiligers is, is compleet uit de duim gezogen om mensen ervan te overuigen dat kern energie veilig is en goedkoop.

  Een andere voorbeeld zoals laatst in het programma (PEP TALK) dat er een bedrijf aldaar een ongelooflijke domme uitspraken doet over kerncentrales zoals kerncentrale Chernoby dat dit een militaire industrie was en geen kernreactor om voor het leveren van stroom voorziening naar huishoudens. Maar als antwoord dat het een kernreactor die kernbommen te kunnen maken, uitspraak van atoomshop om hun product zoals het zo ongelooflijk te verbloemen in woorden zoals dat hier ook wordt gedaan dat het allemaal veilig is.

  Er wordt compleet verkeerd beeld voorgeschoteld dat er maar weinig slachtoffers zijn gevallen, dit wat ook weer met mooie woorden dat het maar om een zeer kleine aantal gaat. Echter wordt er wel even vergeten, nou expres dan, dat de nasleep van zo’n kernreactor ongevalletje het gebied zoals de nasleep van verminkingen een totaal andere aantal slachtoffers getal weer geeft dan 4000.

  En dat als alle getallen die op internet zoals hier ook wordt tegen gesproken dat et niet klopt, dan blijkt dat het absoluut totaal niet eens zeker is wat daadwerkelijk aan aantal slachtoffers kunnen vallen door een eventuele kernramp zal ontstaan. En dat wanneer het allemaal niet zo gevaarlijk is, raar ik u eens aan om vakantie nemen in Chernoby voor een bepaalde tijd. En als het echt zo is dat er geen gevaar meer dreigt, is het probleem van huisvesting ook opgelost, gezien dat aldaar zeer veel woningen vrij staan.

  Ik zal ook absoluut niet willen ontkennen dat zonnepanelen ook zijn nadelen heeft. Gezien wat gebeurd er als wij velden en daken vol zetten met zonnepanelen? Gezien het feit dat we nu de zon gebruiken met zonnepanelen, zal alle het licht dat opgevangen wordt met de zonnepanelen worden terug gereflecteerd worden tegen de atmosfeer. Dit laatste zal dan het gevolg hebben, dat de aarde alsnog opgewarmd zal worden.

  De investering ervan zoals productiekosten zijn daarvan ook vrij hoog, en zal alsnog ook energie verbruiken omdat te kunnen maken. Maar dat kan weer opgelost worden door gebruik te maken van de energie die opgewekt wordt vanuit zonnepanelen en of wind energie.

  Wind energie
  Wind energie heeft ook zijn nadelen, gezien het feit dat de wind die door deze windmolens nu op een totaal andere manier wordt verspreid. Dit kan dan gevolgen hebben dat hierdoor ook een opwarming van de aarde tot gevolg kan hebben en wellicht nog meer. Ook het vervaardigen van windmolens kost energie zoals zoveel andere producten zoals ijzer en andere grondstoffen.

  Ik denk en dat is mijn mening, dat we wel als consumenten van energie ook een grote stap moeten gaan maken dat wat er nu aan technieken aanwezig is om het verbruik ervan te verminderen. Zoals wat LED je, zoals we eerst de introductie kregen van spaarlampen die dus nu alweer achterhaald zijn in het verbruik ervan. Ik denk dan ook dat het per direct en niet over tig jaren pas iedereen over moet stappen naar spaarlampen. Maar dat het per direct moet gebeuren zoals het gebruik van LED verlichting in huishoudelijk gebruik.

  Ik denk dat de industrie ook een drastische stappen genomen moet worden in het verbruik van energie, zoals kijk nu eens naar de verpakking die om producten zit. Wat een ongelooflijke onzin dat voor 1 product ongelooflijk veel afval opgeleverd zoals productie kosten en grondstoffen. Maar ja als we dit allemaal in 1 keer moeten gaan doen, zal er zeer veel bedrijven naar de knoppen gaan en totaal niet mee eens zijn.

  Wij zijn allemaal verantwoordelijke voor het milieu op dit moment, maar ook voor de toekomst om nog te kunnen genieten van de eventuele schone lucht dat wat we nog hebben. Willen wij allen nog genieten van het dierenrijk, dan zullen wij allen ook drastische maatregelen moeten nemen, maar schuif het nu niet af op dat wij als consumenten het probleem zijn en dan dit op te gaan lossen met kernreactoren.

  Trouwens zit de jodium pillen straks ook in het ziekenfonds pakket??

 8. John van Dokkumburg zegt: 14-04-10 om 21:02

  Energie is als we het totaal ervan willen uitdrukken niet in KW en PK,s uit te drukken maar in meer of minder menselijke eigen(waarde) en dus inbreng . Die energie bron ligt tot nu ver beneden het voor de mens mogelijke . Dit heeft met onze associale leefafspraken of structuren te maken .

  We leven allemaal op een eilandje en dan schiet het samenwerken niet op
  De mens in beweging : wat we kopen en van dromen is een vlucht van je vragen vandaan , maar wat zo vaak is omdat dat niet de voldoening geeft wat we dachten zoekt de samenleving andere gezondheids middeltjes zoals saunabad kuurreisjes of lichamelijke correctiemiddelen .. maar is dit een vluchtvrij ideaal ?

  Van energie zijn we ziek gebleven :

  Menigeen beleeft onderhuids een sociaal arm-contact en gemis aan begrip .
  We zetten het natuurlijke immum systeem buiten spel waardoor er steeds minder weerstand tegen (nieuwe) ziekten is opgebouwd, dit komt omdat onze organische denken (en lichamelijke energie) in de verkeerde dingen leggen , dit beinvloed dus onze persoonlijke geluks intuitie .
  We krijgen steeds meer te maken met de zwakke conditie op leeftijd die we alleen met (dokters) aansporing nog wat op willen waarderen …

  Toch is het duidelijk (geworden) dat de politiek indirect dit slechte energie gedrag als het overlevings ideaal heeft aangenomen omdat mensen behoeften hebben en energie verbruik ( uw massa producten ) blijkbaar (meer) economische voordelen behaalt dan met – samen – als samenleving voor miliue en sociaal ideaal bouwwerk te gaan. En gezien het voorgaande is uw Politiek nog helemaal niet een zaak tbv de mens hoewel dat wel zovaak door politici word beweerd. Want politiek is helaas economie , en dat gaat niet over mensen maar over geld verdienen, hierdoor ontstaan er regels en meer regels die belangen reguleren en van u als de burger financiele afdrachten dus verplichtingen opeist . Met onze belastingcenten is er altijd een menings verschil , en die gaan niet over de natuur maar over de rechtvaardige verdeling van uw geld. Maar het kan allemaal veel eenvoudiger … en 100% denk ik aan een geven en nemen balans , en dat is niet alleen en zozeer een 1Kw op 1 Kw , nee , dit heeft wel te maken met hoe mooier de Aarde hoe meer ik waard ben .

  Door minder energie we erbij wensen , hoe makkelijker het samen zal worden en alles wat we doen voor onze God die nooit eenvoudig mocht zijn ….

 9. John van Dokkumburg zegt: 14-04-10 om 21:16

  U zou met mij eens een discussie moeten houden omdat het lijkt dat God geen plaats heeft in een en uw kernenergie debat , want indien akkoord , hier gaat het dan om een geheel andere en meer in diepte , de vraag die luid , wat voor zaak wilt u ..de.. energie inzetten ? leve de lol en morgen zijn we dood ? want het is zo een kortzichtig gepraat dat s,mensen redding inwezen los van onszelf staat. Even opgelet , mensen zijn niet waardeloos , maar alles wat onmenselijk is – is waardeloos .

 10. Beste Leen,
  deze nieuwe bijdrage lijkt heel sterk op de vorige.

  Je maakt weer de karakteristieke fout van de fossiele regime speler, alle fossiele energie verbruik vertalen naar duurzaam op te wekken energie.
  Dat is natuurlijk belachelijk.
  Veel van die nu verstookte fossiel energie, die gaat niet meer verstookd worden, door bijv woning isolatie tot passief huizen.
  Nul energie bedrijfsgebouwen, dat laatste is nu eigenlijk al de norm voor nieuwbouw.

  Straks wordt er bijna geen fossiele energie meer verbruikt
  Wel de storom zoals we die nu ook verbruiken, voor het huishouden
  Daarnaast zal er straks extra stroom nodig zijn voor warmtepompen, die verwarmen of koelen het geisoleerde huis, zoals dat nu al gebeurd bij moderne bedrijfspanden.
  En als laatste zal er stroom nodig zijn voor de EV, dat zal gemiddeld ongeveer even veel zijn als het huidige huishoudelijk verbruik.

  Is daar een kerncentrale voor nodig? Nee.
  Moet alles uit de kast om die energie vraag op te wekken? Nee. We hebben er zeker geen kerncentrale voor nodig.
  En helemaal niet als die net zo slecht regelbaar is als de huidige kerncentrales, waar we de komende decennia nog last van zullen hebben.

  Voor het opwekken van voldoende duurzame stroom moeten we windparken bouwen, zoals de rest van de wereld allang doet, er is in 2009 meer windvermogen bijgebouwd dan fossiel vermogen.

  De belangrijkste vraag voor jouw als kern propagandist, zou moeten zijn:
  hoe met kerncentrales, die kennelijk helemaal niet regelbaar zijn, toch aan een dagelijkse veranderende vraag voldaan kan worden.
  Hou op met het argument goedkoop, duurzaam en “nodig” dat is kernenergie per definitie niet.
  Leg nu eens uit hoe en wanneer er een regelbare kerncentrale ontwerp komt.

  Want je noemt de massale inzet van zon en wind als het ontkoppelen van vraag en aanbod, maar als er iets ontkoppeld is van de vraag dan is het een niet regelbare kerncentrale.

  Als je vind dat we veel energie verbruiken, kijk dan eerst naar energiebesparing op fossiel verbruik.
  En de vraag naar elektriciteit vul je in met voldoende windmolens.
  De komende 20 jaar is er nog ruim voldoende regelcapaciteit met die huidige 30 GW fossiel opwek vermogen. (we hebben nu maar max 15 GW nodig.)
  Aangezien duurzaam toch voorrang krijgt, moet van de EU, zullen fossiele opwekkers verplicht worden, zich aan te passen aan de dagelijks veranderende vraag.
  Dat is niet anders dan nu al het geval is.
  Er is voorlopig helemaal geen opslag nodig, tegen de tijd dat het fossiel vermogen versleten is, hebben we al zo veel elektrische auto accu’s dat die de benodigde opslag verzorgen.
  Plus de huis accu’s.
  Plus de tijdelijk opslag van gas of biogas.

  Een niet regelbare kerncentrale bezorgt ons alleen maar meer kernafval. dat ook in glas nog steeds een gifpil voor ons nageslacht is.
  Na hoeveel jaar valt dat glas uit elkaar?

 11. Klaas zegt: 15-04-10 om 02:29

  Toevoeging aan het hierboven geschreven stuk van mij.

  Zoals er ontwikkeling is in terug dringen van verbruik door de juiste producten op de markt brengen zoals (LED) en (SPAARLAMPEN) zou er ook eens een kijkje genomen moeten worden om andere producten ook zuiniger te maken in het verbruik.

  Gezien het feit dat spaarlampen alsnog ook KWIK bevat, is het een vervuiler voor mens zoals natuur. Daarin tegen is dit niet het geval bij LED verlichting. Dit is dan ook de rede dat ik vindt, dat wanneer er gevaarlijke stoffen zoals KWIK wordt gebruikt, per direct van de markt gehaald moet worden en of zelfs verboden moet zijn. Het is wel mooi om iedereen te voorzien van spaarlampen en de gloeilamp binnen een aantal jaren te verwijderen uit de schappen, lijkt mij absoluut een goed idee, maar doe dit ook dan maar direct met spaarlampen voordat iedereen die straks in huis heeft.

  LED verlichting bevat jammer genoeg ook KWIK, maar de kwikuitstoot door led-lampen is het laagst. Echter zal hiervoor verdere ontwikkeling plaats moeten vinden om juist helemaal van KWIK af te zijn.

  Kosten plaatje

  SPAARLAMP
  Spaarlamp (10W) Levensduur 3000 – 15.000 uren prijs per lamp 3 – 20 Elektriciteitskosten per jaar (euro) 2,60

  LED VERLICHTING
  Led-lamp **(4W) Levensduur 35.000 – 50.000 uren, prijs per lamp 5 – 40 Elektriciteitskosten per jaar (euro) 1,05

  Ik denk dat als wij kijken naar de aantal branduren ten opzichte van de spaarlamp de keuze al snel is gemaakt.
  Dat als wij kijken naar de Elektriciteitskosten per jaar (euro) dat dan ook de keuze snel is gemaakt.

  Daarbij is het ook nog eens zo, nu dat ik al jaren spaarlampen gebruik, dat deze lampen zeer snel stuk gaan, vergeleken met de aantal branduren die wordt aangeven wat totaal niet overeenkomt hoeveel uren hij zou kunnen branden. met andere woorden als je niet op let, dan ben je per jaar meer kwijt aan een spaarlamp dan als je een gloeilamp weer zou gaan gebruiken. Dus spaarlampen is troep

  Wil je zelf meer weten hoe en wat over verlichting is dit wel een site die je daarbij zal helpen http://www.milieucentraal.nl/p.....erlichting

  Diverse andere apparatuur
  Stofzuigers als voorbeeld, een stofzuiger moet zuigkracht hebben om alle stof die in onze omgeving is te verminderen.

  Is dat zo?

  Nou er zou eens gekeken moeten worden om eens geen stroom verbruik te hebben om stof uit uw omgeving te halen. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door bijvoorbeeld een soort magneet. Zoals ik al zij als voorbeeld, stof kan aangetrokken worden door door statische oppervlakte. Dat wanneer er iets ontwikkeld wordt dat het stof door zijn statische oppervlakte wordt aangetrokken zou dat probleem ook opgelost zijn. Deze zou dan bijvoorbeeld aan de zijkant van iedere muur bij de vloer moeten worden gevestigd.

  Nou een stofzuiger verbruikt al snel een 1000 whatt en nu kunnen we wel zeggen wat is nou 1000 whatt per uur. als wij alles bij elkaar op tellen per jaar dat wij een stofzuiger gebruiken met de daarbij behorende uren, kom je toch echt wel op een aardige prijskaartje. ook al kan dit wel betaald worden doet er niet toe, we zullen alsnog met zijn allen ervoor moeten zorgen dat het verbruik per jaar naar beneden moet gaan. Dit scheelt voor u ook per jaar in uw uitgave, en wat kunt u allemaal dan wel niet meer doen met dat extra geld waar u als consument op bespaard hebt.

  Computers (PC)
  We staan er niet bij stil, maar iedere pc heeft wel een voeding die varieer in aantal wattage. Een gemiddelde pc heeft een voeding van ongeveer 250 – 350 Watt per uur of meer. Dit is absurd dat hoeveel stroom dit verbruikt dat als je er veel in hebt hangen. Ik meen dat de techniek nu al zover is om dit soort voedingen de zelfde capaciteit te laten leveren zoals dit ook gedaan wordt bij spaarlampen en of led verlichting technieken.

  Zo zijn er tal van andere stroom verbruikers dat waar een totaal andere kijk op gegeven moet worden, zodat het energie verbruik naar beneden zal gaan per jaar. Dit alles zal er toe kunnen lijden dat het inderdaad mogelijk is om onze energie alleen vanuit windmolens zoals andere energie bronnen te halen.

  Echter zit er spijtig genoeg weer een maar aan vast, gezien dat het dan zal gaan om bedrijven die deze energie leveren een vinger in de pap hebben om dit allemaal te vertragen. Dit laatste komt al naar voren toe met auto’s

  Ontwikkeling Auto’s

  De aandrijving van een hybride auto geschiedt door een verbrandingsmotor (benzine, diesel of LPG) en een elektromotor. Bij lage motorbelasting wordt de verbrandingsmotor niet gebruikt. De energie, die vrijkomt bij het afremmen, wordt teruggewonnen en opgeslagen in de accu voor hergebruik. Een hybride verbruikt daarom duidelijk minder brandstof en stoot daarom minder CO2 uit dan een ‘normale’ auto en wordt een winst gerealiseerd van 15-35 %, in de stad is dat zelfs 25-55%

  Nu komt er ook nog eens de complete PLUG-IN HYBRIDE AUTO’S

  Wacht even hoor ik snap even iets niet hier, een complete PLUG-IN Hybride. Dit betekend dus auto’s op stroom, waar halen we die stroom vandaan????????

  Op de eerste plaats blijkt het dus een compleet tegenover gestelde insteek op het geheel. Op de eerste plaats hebben wij te weinig stroom zoals dit ook blijkt uit het eerste geschreven stuk Dr. ir. Jan Leen Kloosterman is Universitair. het is dus niet mogelijk om huishoudens compleet aan de windmolens zoals zonnepanelen te zetten, maar wel auto’s. Ow wacht even, auto’s is een product wat altijd wel verkocht kan worden, en ook waar veel geld aan te verdienen is. Maar er is weinig aan te verdienen dat als wij allemaal aan de LED verlichting zullen gaan en andere producten die in het verbruik energie verbruik kosten met zich mee brengt.

  Ja inderdaad dat als wij alles op stroom willen laten lopen en draaien dan hebben wij op den duur wel 10 a 20 kernreactors nodig om ons te voorzien van stroom.

  Wat kost het ook al weer om een kerncentrale te bouwen?
  je hebt daar grondstoffen voor nodig die alsnog met stroom en of andere energie bronnen voor nodig om die grondstoffen naar boven te halen. Dan is het ook nog eens zo, dat je man uren moet betalen en niet te vergeten de kosten die in het totaal zijn gemaakt om zo’n kerncentrale te bouwen weer terug te verdienen. Staan de kosten die tegenover het bouwen van een kerncentrale hoger of lager dan het vervaardigen van windmolens, zonnepanelen en andere bronnen???? Ik ben van mening dat met het maken van zonnepanelen zoals windmolens meer bereik kan worden dan een kernreactor.

  Maar het blijft een feit, met alles dat wat we doen om een andere energie bron te vinden of te vervaardigen zal altijd ten kosten gaan van iets.

 12. Benne Holwerda zegt: 15-04-10 om 07:50

  Het is bijzonder ergerlijk om te moeten vaststellen dat wetenschappers er geen persoonlijke moraal van objectiviteit en genuanceerdheid op na houden, kennelijk. Want het ene eenzijdige verhaal (N&M) roept weer het andere eenzijdige verhaal op (Kloosterman). En zowel N&M als Kloosterman weten dat. Dit is niet ‘de waarheid en niets dan de waarheid’; dit is een gekleurde selectie van de waarheid. Meneer Kloosterman weet om de drommel wel dat een kernenergieloze samenleving heel goed mogelijk is (maar haar prijs heeft), maar hij wenst deze feiten niet in ogenschouw te nemen. Zou hij dat wel doen, dan zou hij bijdragen aan een fatsoenlijke en eerlijke maatschappelijke afweging. De energiediscussie zou eindelijk eens op argumenten van oorzaak en gevolg gevoerd worden en niet op basis van schreeuwerige blogs en slecht gefundeerde polemieken.

 13. Nog steeds geen antwoord op de vragen:

  Rijden de vrachtwaggeltjes elektrisch?

  Vliegen de 747′s elektrisch?

  Stoppen met onzin.

 14. Nog een vraagje:

  Rijden de bumperklevers elektrisch? Op overigens 16 miljoen zijn er slechts 7 miljoen oliejunks.

 15. rangdangdoodle zegt: 15-04-10 om 10:42

  biomassa is het antwoord,ik ben in dit onderwerp gedoken en op bijna alle fronten is dit denk ik toch echt de toekomst.

 16. Hoewel de mening van Jan Leen Kloosterman over kernenergie als hoofddocent Reactor Fysica niet erg verrassend is, zou je toch wel meer wetenschappelijke objectiviteit mogen verwachten.

  Zo kan de stelling dat kernenergie onvermijdelijk is, zoals de heer Kloosterman en andere vertegenwoordigers van de kernenergie lobby vaak beweren, niet met feiten onderbouwd worden. Waar zijn de argumenten dat hernieuwbare energie niet in onze behoefte zou kunnen voorzien? De technologieën zijn daarvoor al beschikbaar en zullen verder verbeterd worden, waardoor deze op korte termijn concurrerend met conventionele vervuilende energie wordt. Kernenergie is oude technologie die weliswaar geen CO2 uitstoot, maar wel ons land opzadelt met een groeiende hoeveelheid nuclair afval. Kiezen voor meer kernenergie is innovatie uitstellen en dus inperken. De clean-tech industrie (wind, zon, bio, etc.) is wereldwijd een van de grootste groeimarkten en Nederland dreigt voor de zoveelste keer de boot te missen. Nederland moet dus juist inzetten op innovatie voor hernieuwbare energie.

  Kernenergie is bovendien “goedkoop” dankzij verkapte steun van de overheid zoals garantstelling voor de onverzekerde dekking bij ongelukken. Bovendien zal een wereldwijde opschaling in het gebruik van kernenergie niet leiden tot een kostenverlaging, maar zeer waarschijnlijk juist tot een kostenstijging vanwege de toenemende schaarste.

  Het is dus kiezersbedrog om te stellen dat kernenergie goedkoop en onvermijdelijk is. Nederland heeft wel degelijk een keuze om over te stappen naar een 100% betaalbare, hernieuwbare en betrouwbare energievoorziening. Hoe? Dat kunt u lezen in http://www.duurzaamheidsoverle.....nergie.pdf dat door leden van de partijcommissies voor duurzame ontwikkeling van CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, SGP en VVD in samenwerking met gerenomeerde kennisinstellingen en energieexperts (McKinsey, Boston Consulting Group, UCAD, etc.) is opgesteld.

  Met vriendelijke groet,
  Namens het Duurzaamheidsoverleg Politieke Partijen,

  Marco Witschge

 17. @ Dr.Ir Kloosterman De prijs van windenergie op land is niet duurder dan uit een kerncentrale http://www.olino.org/articles/.....#more-5728
  We kunnen ons geld maar 1 maal uitgeven. Het voordeel van windenergie en zonnepanelen is dat een groep burgers zelf hun energie kunnen opwekken en daarbij minder afhankelijk worden van de alsmaar groter wordende energiebedrijven. U heeft geheel gelijk dat het niet gemakkelijk is en dat we nog heel veel moeten doen om Nederland duurzaam te maken, maar het kan wel! :-)

 18. B.Janssens zegt: 15-04-10 om 14:01

  Geachte heer Kloosterman,

  In de weblog ” Kernenergie is goedkoop en onvermijdelijk ” schrijft u: “In een recent verschenen studie (2010) van het International Energy Agency blijkt dat de inzet van kernenergie goedkoper is dan alle alternatieven”.
  Dit is in tegenspraak met de informatie die ik tot nu toe over kernenergie heb gevonden. Graag zou ik die bron willen lezen, maar die ik heb ik niet kunnen vinden via internet. Graag een kopie van de studie of een verwijzing naar de bron.

  Verder vindt ik de cijfers die u noemt over het energiegebruik per persoon extreem hoog. Vindt u ook niet dat dit sterk omlaag gebracht zou moeten worden? Niet alleen vanuit oogpunt van energievoorziening en CO2 uitstoot, maar omdat het gemiddelde consumptiepatroon van de westerse burger ver boven de draagkracht van de planeet uit gaat. Het leveren van goedkope energie zou in dit licht weleens zeer slecht voor de samenleving kunnen zijn.

  Ik vindt het zeer positief dat u onderzoek doet naar veilige kernenergie, maar het zal nog wel even duren voordat echt veilige reactoren gebouwd kunnen worden. Intussen zou ik vooral willen pleiten voor een andere manier van denken over economie en welvaart. Een toename van productie is namelijk niet hetzelfde als meer gelukkige mensen. Zo is het ook mogelijk om een betere samenleving na te streven en toch veel minder energie te gebruiken.

  Persoonlijk ben ik de afgelopen jaren steeds minder energie gaan gebruiken, ook ben ik steeds minder gaan consumeren en ook ben ik minder uren gaan werken. Ik heb mijn ecologische voetafdruk berekend en ik probeer die terug te brengen naar het “eerlijke aarde aandeel” van 1,8 ha. De auto laat ik zoveel mogelijk staan, maar de overheid zou mij kunnen helpen door het openbaar vervoer te verbeteren ( ik woon in Zeeuws Vlaanderen en daar is veel te weinig O.V.)
  Ik had Delta als energieleverancier, maar zodra ze bekend maakten een nieuwe kerncentrale te willen bouwen, ben ik overgestapt op Greenchoice.

  Over de veiligheid van kerncentrales is er heel wat informatie te vinden op het internet en veel van die bronnen spreken elkaar tegen. Wie echter naar de geschiedenis van de kernenergie kijkt, zal zien dat vanaf het begin, de informatie vanuit de kernenergielobby uiterst onbetrouwbaar en misleidend is geweest en vooral gestuurd door militaire en commerciele belangen. De anti-kernenergie beweging was daarintegen vaak op emotie’s gericht en niet altijd rationeel.
  Ik ben anti kernenergie, maar wél op rationele gronden. Als kernenergie
  werkelijk veilig, milieuvriendelijk, ecologisch en economisch verantwoord is, vanaf grondstofwinning tot afvalverwerking en van de eerste steen tot en met de ontmanteling, dan ben ik meteen een voorstander van kernenergie. Op dit moment lijkt het vooralsnog veel verstandiger om te investeren in echte duurzame energie en ook veel meer in te zetten op minder energiegebruik.
  Een artikel in Scientific American ondersteund deze visie:

  Wind, water and solar technologies can provide 100 percent of the world’s energy, eliminating all fossil fuels.
  By Mark Z. Jacobson and Mark A. Delucchi

  Hoogachtend, B.Janssens

  Deze reactie heb ik tevens per e-mail aan Dr.Ir. Kloosterman gestuurd.

 19. herman damveld zegt: 15-04-10 om 16:54

  De heer Kloosterman stelt: “In een recent verschenen studie (2010) van het International Energy Agency blijkt dat de inzet van kernenergie goedkoper is dan alle alternatieven.” Geeft Kloosterman een juiste voorstelling van zaken?
  In maart is een rapport verschenen met zeer veel details per soort brandstof van de het Internationale Energie Agentschap en het Nucleaire Energie Agentschap, beide te Parijs en onderdeel van de OECD over kosten van elektriciteitsopwekking: “Projected Costs of Generating Electricity, 2010 Edition”. Aan de hand van gegevens 48 kolencentrales, 27 gascentrales, 20 kerncentrales, 18 windmolenparken op land, 8 windmolenparken op zee, 14 waterkrachtcentrales, 17 zonne-centrales en 20 warmte-kracht installaties zijn berekenningen over de kosten gemaakt. Belangrijkste resultaat volgens pagina 21: kernenergie, kolen, gas, waterkracht en wind zijn nu “fairly competitive generation technologies”. Op pagina 25 lezen we dat geen enkele elektriciteitsopwekkingstechnologie in alle situaties het goedkoopste is.
  Uit deze studie kun je dus niet halen dat kernenergie goedkoper is dan alle alternatieven. Maar misschien doelt Kloosterman op een ander rapport en dat hoor ik dan graag van hem.

 20. Klaas zegt: 16-04-10 om 02:33

  @ B.Janssens zegt: 15-04-10 om 14:01

  Kijk dat zie ik ook graag dat er alsnog mensen zijn die de keuze maken om voor een bedrijf te kiezen zoals het bij iedereen moet zijn.

  In mijn eerdere stukken die ik heb geschreven, maakte ik al een gebaar naar windmolens zoals die ook bij Greenchoice heeft. Zoals u ook weet, heeft u meen ik voor 3 maanden geleden ook post gekregen, met daarin een informatie blad, dat wat ging over een nieuwe techniek die vanuit Engeland zal gaan komen. Dit is een soort langwerpige tube die iedereen zo op het dak kan gaan plaatsen, zonder daarmee een horizon vervuiling te creëren. Die volder trok per direct mij de aandacht, gezien dat je daarmee zoals het aangegeven wordt, je complete huishouden kan voorzien van voldoende stroom.

  Spijtig genoeg kon Greenchoice mij mede delen dat spijtig genoeg nog niet in Nederland te verkrijgen. Maar Greenchoice zou in ieder geval elke klant daarvan op de hoogte houden dat wanneer zij dit zullen gaan leveren.

  Kernreactors is in mijn visie gewoon te gevaarlijk. Nu kan er wel geen grote catastrofe gebeurd zijn, maar ik zeg altijd maar zo. Beter voorkomen dan genezen, en bij een eventuele ramp is er weinig meer te genezen naar mijn inziens. Een ongelukje zit in een klein hoekje, de natuur kan daar ook voor zorgen ook al is dit niet ter spraken. Nederland is ook in beweging, zoals het noorden zoals het zuiden van Nederland dat er in regelmaat aardbevingen zijn. Dan wel niet in grote formaat, maar dat kan alsnog genoeg zijn om een ramp te veroorzaken wat dan alsnog iedereen zal gaan treffen.

  Toen ik vernam over bijvoorbeeld de co2 opslaan onder de grond in Barendrecht waar ik dan wel heel erg ver vandaan woon, een zeer naar gevoel kreeg erover. Gezien dat wanneer er maar iets gebeurd met een verschuiving of wat dan ook, alle co2 gassen zullen en of kunnen dan ineens vrij komen, en wat dan? Ook over het volgende maak ik mij behoorlijke zorgen, en dat is de natuur de planeet dat waar allen op wonen. Kijk om je heen en zie hoeveel een mens al vernietigd heeft aan de natuur en de lucht die wij allen inademen. Dit is ongelooflijk kostbaar en essentieel voor ons bestaan om te kunnen leven, Water Lucht en voeding, en dit zijn we met zijn allen aan het verknallen.

  Het is dan ook eens tijd om daar daadwerkelijk iets aan te doen, dan alleen maar denken en praten zoals de klimaat top waar waarheden keer op keer verdraaid wordt. Iedere wetenschapper en onderzoeker die gemoeid blijkt te zijn met de natuur, zie ik alleen maar als een boek die je later na het lezen weer terug zet in de kast. Dat wanneer die mensen eens stoppen met cijfers en risico percentages op te schrijven, en daar nou eens iets daadwerkelijk nuttige handelingen mee verricht, zou het wel eens kunnen zijn dat het dan wat sneller zou gaan om er daadwerkelijk iets aan te doen.

  Ik weet dat de lucht vervuild is, daar hoef ik geen cijfers en resultaten van te zien.

  Ik weet dat het water wat wij verbruiken vervuild is, daar hoef ik ook geen cijfers van te zien.

  Ik weet dat er steeds meer dieren uitsterven, ook daar hoef ik geen cijfers van te zien.

  Ik weet dat er steeds minder oerwouden zijn, ook daar behoef ik cijfers van te zien.

  En zo zijn er tal van andere onderwerpen waar cijfers van worden gepubliceerd, wat totaal geen toegevoegde waarde is aan het oplossen van een probleem dat zich steeds verder zal gaan ontwikkelen. En kernreactor erbij gaan bouwen is al absoluut totaal een oplossing van een probleem, dat wat later wel een groter probleem kan zijn voor de generatie nu en daarna. Dat wanneer ik wel eens kijk naar NASA, dat er vanuit de ISS live beelden te zien zijn van de aarde, onze planeet. Dan zie ik een hele mooie planeet met mooie kleuren en een machtig iets. Het is iets waar ik dan ook vaker over nadenk, dat hoe het mogelijk is dat zo’n grote ronde bol blijft hangen in de ruimte. Ik sta verbaast te kijken zoals te denken hoe is het mogelijk dat dit de enige aard kloot is waar er zoveel geboden wordt zoals aanwezig is, en tot heden nergens anders is ooit zoveel leven te zien dan op onze aard kloot.

  Dit mensen is kostbaar ongelooflijk kostbaar om te koesteren, dit alles heeft absoluut totaal niets te maken met geloof en of wie het nou wel of niet gemaakt heeft of hoe het ontstaan is. Het is een aard kloot waar wij als mensheid ongelooflijk zuinig mee moeten zijn. En blijkbaar vinden vele dat niet, die het zien als een bron van inkomsten om rijker en rijker ervan te worden ten kosten van wat dan ook.

  Dit laatste vindt ik een schande zoals triest voor woorden. En ook als er vele zijn die het absoluut niet eens zijn met mijn schrijven, zou ik eens aanraden om eens een vakantie te nemen bij Tsjernobyl. Tsjernobyl heeft veel te bieden, gezien dat er nieuwe dier soorten zijn, nieuwe soorten planten en ga zo maar verder, en als je daar geweest bent, kom dan eens in de avond bij mij langs, dan kan ik ook genieten van de GLOW IN THE DARK.

  Even voor de duidelijkheid hier van De heer Kloosterman hoor je echt niets meer in deze blog. dat is normaal dat wanneer er een compleet onzinnige blog wordt geschreven over dat soort stellingen.

 21. John van Dokkumburg zegt: 16-04-10 om 12:12

  @ Klaas , ben het helemaal met je eens , De heer Kloosterman is een vak destkundige maar helaas nog geen sociaal maatschappelijke bindings maker en dan heb je niet zoveel met een andere uitgangspositie en dus andere opvatting omtrent energie en producten daarvan in te brengen , misschien heeft de NOS wel de te ingekleurde discussie toegangkelijkheid gekozen , want een goede die luid waar begint een discussie in evenwicht zonder iets ( van liefde voor je vak ) in te moeten leveren ..

  Ik weet dat het wat kost maar sommigen moeten een grensverleggend werk doen maar laat ik het beeld wat makkelijker maken , Ontdekkingen ± .. begint het niet allemaal met gezonde afweging na een ontdekking vervolgens in de praktijk toe te willen passen ? Ok , dit is nieuw voor de technocraat maar zo zouden we altijd met alle intro,s om moeten omgaan .. immers het geheel kan dan wel werken maar is het ook maatschappelijk verstandig dat dan ook mede te gebruiken , dit nog afgezien van de gevaren van het concept , de omvang , mooiheid middelen en geld die zo een operatie vraagt .. Deze discussie mag niet zozeer gaan over het huidige gebrek en wel of niet nodig tav het miliue / versus energie verbruik, maar moet over de horizon naar morgen kijken ‘ en die toekomst is dichterbij huis dan meniggeen geloven wil’ en is die toekomst dan ook in de breedte veiliger .. dus is het dan ‘m’wenselijk of niet .

 22. Klaas zegt: 16-04-10 om 17:53

  Met de kennis die we nu hebben, hadden we het anders gedaan dan vroeger.

  Eigenlijk zou dit antwoord een mooi gepolijste oneffenheden (fouten) weg gepoetst kunnen worden. Als voorbeeld een spaarlamp dat ook niet echt goed bijdraagt aan de natuur zoals energie besparing. Gezien dat het op het zelfde moment ook de LED verlichting op de markt kwam. Hieruit blijkt al weer dat een groot bedrijf waarvan ik de naam maar niet zal beschrijven, de vinger in de pap heeft.

  De LED verlichting stond nog in kinderschoenen, maar het is nu al gebleken dat het alsnog meer licht blijkt te geven dan het hiervoor gaf. Echter is het wel zo, dat een spaarlamp die veel sneller stuk gaat, veel meer energie kost dan een LED verlichting, is het ook weer een feit dat er elementen zijn toegevoegd dat waarvan ze al wisten dat KWIK een gevaarlijke stofje is. Echter hierin ben ik dan even een antwoord op schuldig, maar staat er ook op de LED verlichting het symbool dat je dit in moet leveren als chemisch afval?

  Wat ik met de laatste zin duidelijk probeer te maken is, dat er vaak producten toegevoegd worden die schadelijk zijn. Ik begrijp het dan ook niet, met de techniek die wij nu hebben waar wij alle stoffen bijna na kunnen maken een product veel veiliger te maken. Zoals voeding dat waar bijna alles al bestaat uit toegevoegde kunstmatige stoffen die nagemaakt zijn vanuit de natuur dat wat dan veel goedkoper is. Aan de ene kant willen wij natuurlijke voeding, maar dan zal alles veel duurder worden zoals ook dat de natuur meer te verduren krijgen dat wanneer wij geen toegevoegde kunstmatige smaak stoffen zullen gaan gebruiken. Maar dan heb je alsnog weer een andere tegenover gestelde optie, of je belast de natuur door zoveel mogelijk de natuurlijke stoffen uit de natuur te halen. Of het aanmaken van kunstmatige smaak stoffen door fabrieken die op hun beurt weer de natuur zullen aantasten.

  Kijk dit zijn dan ook twee opties om daar eens goed over na te denken wat de beste oplossing zal zijn om te gebruiken. Ik kan hierop zeggen, dat wanneer we alsnog de smaakstoffen gebruiken uit de natuur zoals het oorspronkelijk is, minder belastend is.

  Maar goed het feit waar het omdraait is water, lucht en voeding waar wij allen ongelooflijk zuinig op moeten zijn, en als wij met de kennis die wij nu hebben uit het verleden verder zullen gaan ontwikkelen zal er betere beslissingen genomen kunnen worden om de juiste energie bron te produceren die op de drie eerder genoemde punten te behouden. Ik wil met dit geheel of het vorig blog niet aangeven dat we niets aan dit soort wetenschappers hebben, in tegen deel juist. Gezien dat wanneer ze nu daadwerkelijk eens verder kijken dan hun neus langer is dat waar ze onderzoek naar willen doen om energie vanuit op te wekken, dat dit niet ten kosten zal gaan van de eerder genoemde punten, dan kunnen we het eens zijn met het gene dat wat een wetenschapper probeert uit te leggen in een geschreven blog en zijn stelling. Echter deze stelling die in deze blog wordt beschreven, wordt niets mee gedaan. Anders was er al lang eens terug gereageerd op de diverse blogs die door andere zijn beschreven hier.

  En zoals nu dan ook weer een nieuwe blog over Co2, kijken dat wat daar beschreven wordt voor onzin, en eens kijken dat zo iemand ook eens een reactie terug geeft om wellicht aantekeningen van andere bloggers.

 23. Kernenergie veroorzaakt ook CO2
  Datgebeurt bijhet opwerken van het uraniumerts tot splijtbaar spul
  Die CXO2 uitstoot is ca 1/3 van een verghelijkbare gascentrale.
  Maarnaarmate de uraniumertsenarme worden zal er meer CO2 uitstoot zijn tgv kernenergie.
  Met de huidige verbrandigssnelheid van uranium zal dat tegen 2080 even erg zijn als een huidige kolencentrale

  Maar deze kern wetenschapper kan daar vast een oplossing voor geven.
  Ook la is CCS niet toepapsbaar

 24. Deze verrassen mijn anymore, maar geen dank

 25. check ‘m out, gespoofde editie van de Volkskrant, vandaag verspreid in oplage van 100.000 op alle grote stations in Nederland met daarin nieuws over hoe het anders kan, meer duurzaam met een knipoog naar aanstaande verkiezingen.

 26. rikke zegt: 30-09-10 om 10:28

  veel mensen hebben niet eens een idee wat voor gevaar het is. zelfs de medewerkers van de kerncentrales vertellen niet de waarheid over hoe gevaarlijk deze straling kan zijn. kijk ( atoomstroom.nl ) en dan het filmpje. deze mensen zeggen dat je op 500m afstand veilig bent van radio-actieve straling. dit is kant en klare onzin. de ergste straling is natuurlijk al weg ( alfa straling gaat nog niet door papier ) en ( beta straling kan tegengehouden worden met wat lood ). dit is ook niet het probleem. het gaat over ( gammastraling ) dit zijn fotonen ( lichtdeeltjes ) die eigenlijk sneller dan het licht bewegen. omdat dit niet kan gaat dat zich uitzetten in massa en krijgt zo’n deeltje een hele hoge lading. het gevaar hiervan is dat deze deeltjes bijna overal doorheen kunnen. dit is waarom er zo misterieus gedaan wordt over alle kernenergie, omdat er is veel geld mee te verdienen maar we brijken er uiteindelijk alleen maar mee dat we per jaar per kerncentrale een melkpak aan pure rommen hebben. deze is niet alleen niet opruimbaar maar ook nog levensbedrijgent en het kan miljarden jaren duren voordat het eindelijk verdwenen is.

  er is ook kwa duurzaamheid iets over te zeggen. kernreactors hebben uranium 235 nodig, dit is de grondstof voor kernenergie. het probleem daarvan is dat deze stof een van de meest schaarse grondstoffen zijn op deze planeet. het wordt met behulp van een hele hoop centrifuges vergaren en dit kost al heel veel energie. ook is het zo dat kernenergie de toekomst weer maar een beetje kan veiligstellen. stel je nu voor dat we allemaal zonnepanelen op ons dak hebben (bijna onmogelijk door de kosten ) maar ok. dan zou het helpen want dan hebben we genoeg energie voor de toekomst. maar kernenergie is het product veranderen maar het probleem zelf niet aanpakken ( dat grondstoffen schaars zijn! ) dus hebben we over misschien 20 jaar al weer hetzelde gezeur.

  Groeten Rikke Schrauwen.
  als u een reactie heeft mail dan: streedwave@hotmail.com

Geef een reactie