De weblogs van de NOS worden niet langer bijgewerkt.

Voor nieuws Over de NOS kunt u terecht op over.nos.nl.
Voor de overige berichtgeving kunt u terecht op NOS.nl.

De onvervulde behoefte van ‘schone’ kernenergie

kernenergie300Jan Leen Kloosterman van de TU Delft bestempelt kernenergie in zijn gastblog van 14 april als ‘schone en goedkope elektriciteit’. Het is jammer dat Kloosterman nog steeds beweert dat kernenergie goedkoop is en geen antwoord heeft op het feit dat de kerncentrales die thans overal ter wereld worden gebouwd, afhankelijk zijn van staatssubsidies.

De praktijk maakt duidelijk dat kernenergie schijnbaar niet concurrerend is om zonder subsidies te kunnen. Daarnaast hebben het Centraal PlanBureau (CPB) en het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) aangetoond dat een extra kerncentrale in Nederland niet leidt tot lagere elektriciteitprijzen en dat is uiteindelijk wat telt voor de consument.

Ik wil hier vooral ingaan op de bewering dat kernenergie ‘schoon’ zou zijn. Dat een extra kerncentrale de uitstoot van CO2 zou verminderen wil ik allereerst nuanceren. Uiteindelijk wordt de CO2-uitstoot verminderd door het beleid dat overheden maken. In Europa gebeurt dat door een plafond te stellen aan de CO2 die de Nederlandse industrie en energiebedrijven mogen uitstoten. Dit is het zogenaamde Europese emissiehandelssysteem. 

In 2020 moet de CO2-uitstoot van de Europese bedrijven met 21% omlaag, ten opzichte van 2005, zo is in Brussel afgesproken. Hoe bedrijven dit doen, mogen ze zelf weten. Ze kunnen daarbij handelen in rechten om CO2 uit te mogen stoten. Het enige instrument dat de CO2-uitstoot van de Europese energieproductie dus bepaalt is de hoogte van het emissieplafond. Daarmee wordt bepaald hoeveel CO2-emissierechten bedrijven krijgen. Door het bouwen van een extra kerncentrale wordt er dus geen extra CO2 gereduceerd, want hierdoor wordt het plafond niet extra verlaagd.

Toch zet ik voornamelijk vraagtekens bij ‘schone kernenergie’ vanwege het levensgevaarlijke kernafval waarmee wij onszelf, en vele generaties na ons, opzadelen. Als bij wijze van spreken de Neanderthalers indertijd een kerncentrale hadden gehad ,dan hadden we nu nog steeds met hun kernafval gezeten. Tussen de tijd van de Neanderthalers en nu is er het één en ander gebeurd, een ijstijd om maar iets te noemen, maar ook een flink aantal oorlogen en landjepik. Kernafval is tienduizenden jaren levensgevaarlijk radioactief. Het is absoluut onverantwoord om zo maar aan te nemen dat dit al die tijd veilig opgeslagen kan worden. Het is ook een typisch voorbeeld van technocratisch denken: Wij technologen lossen de problemen wel op. Is het niet nu, dan over een aantal jaren.

Onvervulde beloften
Er wordt ons al decennia lang beloofd dat het probleem van kernafval binnenkort opgelost is en dat kerncentrales volkomen veilig zullen worden. Het gebeurt alleen nooit en naar het zich laat aanzien zullen deze beloften ook de komende decennia onvervuld blijven. Kernafval zou binnenkort volledig kunnen worden opgewerkt, waardoor het afval ‘maar’ 1000 jaar radioactief zou zijn in plaats van 240.000 jaar. Nog steeds is dit niet gerealiseerd. Wel staat er in Engeland een opwerkingsfabriek in Sellafield die nu zo zwaar radioactief vervuild is dat het ongeveer 80 miljard Euro aan belastinggeld gaat kosten om de rotzooi weer op te ruimen. Voor dat geld zou Engeland ook een volledig hernieuwbare energie programma kunnen uitrollen. Eindberging van kernafval onder de grond wordt al decennialang als eindoplossing beloofd, maar is tot op heden nog nooit gerealiseerd. Er is zelfs nooit aangetoond dat dit veilig kan.

Een inherent veilige kernreactor (eentje die niet kan ontploffen zoals in Tsjernobyl) komt wel steeds dichterbij. Over ongeveer twintig jaar wordt verwacht dat deze zogenaamde vierde generatie reactoren op de markt zullen komen. Tegen die tijd is zonne- en windenergie echter goedkoper dan kernenergie.


Ron WitRon Wit is teammanager Klimaat en Energie van de Stichting Natuur en Milieu.

Deel deze pagina

« Terug naar het overzicht


9 reacties op “De onvervulde behoefte van ‘schone’ kernenergie”

 1. bas zegt: 16-04-10 om 15:32

  Interessant

  Interessant dat een bezwaar ttegen kernenergie – omdat het subsidies nodig zou hebben, geen bezwaar maakt tegen het subsidiëren van zonneenergie en windenergie

  Interssant dat de gevaren van kernenergie genoemd worden, maar niet de gevaren van het maken van zonnecellen. Zonnecellen worden namelijk gemaakt met HEEL SMERIGE stofjes

  Tenslotte nog een correctie: er wordt gestreld dat er na de Neandertaler een ijstijd is langsgekomen. Welnu, de Neandertalers leefden TIJDENS die ijstijd.

 2. Peter zegt: 16-04-10 om 17:40

  Ik snap niet dat de NOS als spreekbuis moet dienen voor dit soort onzin.

  Het afvalprobleem is reeds lang opgelost, want je kan het in lood verpakken en dan nog met een laag kwarts erom heen, en onder de grond stoppen. Verder zou er geen probleem met kernafval zijn geweest als deze vreselijke milieuhippies niet de start van de kweekreactor in Kalkar hadden tegengehouden, en daarmee het recyclen van gebruikte kernbrandstof.

  Het is de schuld van de ecohippies dat er nu global warming is.

 3. Klaas zegt: 16-04-10 om 18:22

  Het gaat niet om goedkopere stroom alleen, het gaat om lucht, water en voeding dat wat de meest essentiële bronnen zijn voor het verder bestaan van de mens.

  Een kernreactor is absoluut totaal niet goed voor de natuur, we hebben al te maken met het opwarmen van de aarde. Ik ben duidelijk van mening dat een kerncentrale juist meer bij zal gaan dragen aan opwarming, gezien dat elke reactor afgekoeld moet worden door WATER. Dat wanneer er meer kernreactoren komen, zal dat dus absoluut ervoor zorgen dat het oppervlakte water zoals wellicht ook zee water steeds warmer zal gaan worden.

  Wie garandeerde ons allen dat kernenergie veilig is en zal blijven, hebben wij de natuur in de hand.

  Kunnen wij de natuur de opdracht geven om geen aardbevingen te veroorzaken?

  Wie kan ons garanderen dat er nooit geen aanslagen zullen plaats vinden op kernreactors?

  Kunnen wij garanderen dat er nooit een menselijke fouten worden gemaakt in een kernreactor?

  Kunnen wij garanderen dat er nooit een lekkage zou komen dat er alsnog radioactieve straling vrij zou kunnen komen in die 100000 jaren van kernafval?

  Nu dat de lucht die wij inademen al aardig vervuild aan het worden is, gaan we naar een andere niveau toe, wij gaan nu alles maar de grond in stoppen. We begonnen al met huisafval, nu wordt er ineens gesproken met grote lampen dat er CO2 de grond in moet, nu gaan we op den duur alle kernafval er ook bij stoppen. WHAT NEXT wat we nog meer de grond in zullen gaan stoppen.

  Op die manier zal inderdaad de hele aard kloot naar de knoppen gaan, en wat maakt het allemaal uit alles stervend toch eens een keer uit, en laten wij lekker egoïstisch zijn om alles lekker over te dragen aan de nieuwe generatie met het antwoord dat is ons probleem niet meer zoek het lekker uit.

  Ik vindt het jammer dat u even er niet bij beschreven heeft over opwerkingsfabriek in Sellafield, dat hoeveel mensen aldaar KANKER hebben door die verwerking. Ook niet dat waar dat afval nu opgeslagen ligt wat niet verwerkt is en dat hoe daar weer mee omgegaan wordt.

  In andere topics (BLOG) heeft u ook kunnen lezen dat waar eens goed naar gekken moet worden, om de natuur zo min mogelijk te belasten. Er moet keihard gezocht worden naar oplossingen die het milieu zo min mogelijk zal belasten of helemaal juist niet.

  Hybride is ook niet de oplossing gezien dat we dan zeker kerncentrales erbij gebouwd moeten worden. Dus iedereen terug naar de teken tafel.

  LED verlichting, redelijk product en is al een stuk minder belastend voor het milieu, maar alsnog moet daar alsnog verder naar gekeken worden, gezien dat daar alsnog kwik in zit en wellicht andere schadelijke stoffen.

  Spaarlampen totaal achterhaald en zeer slecht voor het milieu, en dat is een product dat weer uit de schappen gehaald moet worden en niet op den duur verplicht gesteld moet worden om te gebruiken.

  Zonnepanelen, ok op dit stuk ben ik even mijn draad kwijt of dit nu de aarde opwarmt door het feit dat alle zonlicht terug gereflecteerd word naar de atmosfeer of dat het nou juist ervoor zorgt dat het juist af zou koelen. En al mocht het zijn dat het juist de atmosfeer afkoelt en zo verder, is dat juist weer ten goede van de natuur gezien dat de aarde zoals wordt beweerd opwarmt.

  Maar eerlijk is eerlijk, ik kan niet anders schrijven dat inderdaad er een zeer kleine fractie in de goede weg naar een betere omgeving en nieuwe technieken om het milieu minder te belasten. Echter zijn er altijd weer mensen die het weer verknallen door maar eens een aantal kerncentrales erbij te laten bouwen. gezien dat ik weet dat het namelijk niet bij 1 maar op 5 nieuwe kerncentrales erbij komen.

  Maar wat gaat u eraan doen Ron Wit, teammanager Klimaat en Energie van de Stichting Natuur en Milieu?????????

  Doet u nu ook het zelfde zoals uw voorgangers een blog plaatsen en totaal niet 1 blog erop terug schrijft????

 4. Klaas zegt: 16-04-10 om 18:42

  Nou ik heb niet al teveel gezegd, de CDA wil er twee kernreactors bij gebouwd hebben. De andere partijen willen er zoals blijkt nu ook zeker 1 kerncentrale bij hebben.

  Mijn hemel zeg waar gaat dit allemaal heen, en ook al zou het er twee reactoren zijn dat wat weer mensen aan het werk zet is een totale onzin. Gezien dat dat maar voor korte periode is, dat als ze af zijn is er voor die mensen geen banen meer. Dit ten opzichte voor het maken van andere energie op wekkers, lijkt het mij meer werk productie over een langere periode.

  Maar goed wat heeft het voor nu om hier verder mijn schrijven aan te besteden, zodra 1 van deze regering partijen wordt gekozen, zullen we inderdaad die kerncentrales erbij krijgen.

 5. Klaas zegt: 17-04-10 om 04:54

  Dit is nou duidelijk de reden dat er ABSOLUUT TOTAAL GEEN 1 KERNREACTOR ERBIJ MOET KOMEN

  De Ierse Zee (waar Sellafield op loost) is de meest radioactief besmette zee ter wereld, de radioactieve stoffen uit Sellafield worden aangetroffen tot in het Arctisch ijs en zijn in alle zeven wereldzeeën nog meetbaar. De nucleaire industrie probeert met de moed der wanhoop de significant hoge kanker cijfers in de omgeving van Sellafield te bagatelliseren of aan een ‘onbekend virus’ of ‘population mix’ toe te schrijven. Ondertussen moeten de duiven rond Sellafield worden gevangen en afgemaakt omdat ze beschouwd worden als radioactief afval, mogen kinderen niet meer op de stranden spelen en vind ongeluk na ongeluk plaats.

  En een andere reden is deze HISTORIE VAN DE KERNCENTRALE DODEWAARD

  http://www.greenpeace.org/raw/.....odewaa.pdf

  Datum Historie kerncentrale Dodewaard Historie opwerkingsfabriek Sellafield

  1952 Sellafield, toen nog Windscale, start met opwerking voor Britse
  kernwapenprogramma

  1955 251 medewerkers blootgesteld aan hoge dosis radioactieve straling
  bij reparatiewerkzaamheden

  1957 Brand in reactor, waardoor werknemers en omgeving blootgesteld
  zijn aan hoge doses radioactiveit. Tot ongeluk Tsjernobyl ernstigste
  ramp in reactor ooit.

  1964 Productie plutonium voor commerciële doeleinden

  1968 In gebruik name kerncentrale Dodewaard. Eigenaar: NV
  Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland (GKN)

  1969 Start elektriciteitsproductie kerncentrale Dodewaard Plutonium komt vrij in opwerkingsfabriek

  1971 Eerste splijtstofwisseling en reactorvat inspectie

  1973 35 werknemers radioactief besmet bij ongeluk

  1975 Radioactiviteit lekt in rivier de Calder

  1977 16 werknemers blootgesteld aan hoge dosis radioactiviteit

  1978 Contract GKN met British Nuclear Fuels Limited (BNFL) voor
  opwerking van Nederlands kernbrandstof in de fabriek in Sellafield
  (Engeland)

  1980 Eerste protest blokkade tegen de kerncentrale Dodewaard Onderzoek toont gevolgen ongeluk 1957 aan: tientallen mensen
  overleden als gevolg van de radioactieve straling, honderden
  gevallen van schildklier kanker

  1980 – 2003 Stroom van protesten tegen de kerncentrale, kerntransporten en opwerking van Nederlands afval

  1981 Eigenaar BNFL verandert naam Windscale in Sellafield

  1983 50 km strand afgesloten voor publiek na groot radioactief lek in de
  Ierse zee

  1984 Verhoogd voorkomen kinderleukemie aangetoond in dorpen rond
  Sellafield

  1986 11 werknemers radioactief besmet na ontsnapping plutoniumgas
  1988 Nieuwe vergunning voor elektriciteitsproductie kerncentrale
  Dodewaard

  1989 Onderzoek legt verband tussen stralingsdosis werknemers en
  voorkomen leukemie bij hun kinderen

  1990 Trein met radioactief afval op weg naar Sellafield ontspoort in de
  buurt van Londen

  1992 Vernietiging vergunning van 1988 door de Raad van State, na een
  rechtszaak die door Stichting Natuur&Milieu was aangespannen

  1993 Gedoogbeschikking van Raad van State zodat kerncentrale in bedrijf
  kan blijven.

  1994 Opening THORP (thermal oxide reprocessing plant), waar kernafval
  Dodewaard wordt opgewerkt

  1995 Nieuwe vergunning voor elektriciteitsproductie kerncentrale Dodewaard

  november 1996 Voorlopig laatste transport kernbrandstof van Dodewaard naar Sellafield Onderzoek toont aan dat kreeften in de buurt van Sellafield de Europese norm voor consumptie van voedsel na nucleair ongeluk overschrijden.

  26 maart 1997 Stillegging van kerncentrale Dodewaard Onderzoek toont verhoogde concentratie plutonium aan in gebitten
  van tieners in heel Engeland.

  1998 Duiven in Seascale, vlakbij Sellafield, blijken zo radioactief dat ze volgens de Europese regelgeving als nucleair afval moeten worden
  beschouwd. Een tuin is door de duivenpoep zo vervuild dat het
  moet worden afgegraven Onderzoek in opdracht van Greenpeace toont aan dat het in Sellafield geloosde plutonium zich ophoopt in een zandbank voor de kust.

  1999 Transporten kernafval Dodewaard verder opgeschort door Raad
  van State na rechtszaak Greenpeace
  BNFL levert bij een transport van kernbrandstof naar Japan
  vervalste veiligheidsrapporten. Dit blijkt al jaren op grote schaal te
  gebeuren

  2000 Wantoestanden in Sellafield worden gewijd aan
  managementproblemen en slechte bedrijfscultuur
  december 2000 1e transport kernbrandstof sinds 1996 OSPAR-landen verklaren dat opwerkingsfabrieken de grootste bron
  van radioactieve vervuiling van de zeeën zijn

  2000 – 2003 19 kerntransporten verplaatsen Nederlandse kernafval van
  Dodewaard naar Sellafield

  2001 2 werknemers blootgesteld aan plutonium
  9 april 2003 Laatste kerntransport van Dodewaard naar Sellafield Door technische problemen ligt de THORP-fabriek erg achter op
  schema bij het verwerken van buitenlandse kernbrandstof
  Planning

  2003 – 2004 Inkapselen van radioactieve delen reactorgebouw Terugzending hoogradioactief, opgewerkt afval vanuit Sellafield
  voor opslag bij de COVRA in Vlissingen

  2005 – 2045 Wachttijd, afname radioactiviteit

  2042 – 2045 Voorbereiding voor de definitieve ontmanteling en
  vergunningsaanvraag

  2044 – 2048 Uiteindelijke ontmanteling van Dodewaard

  Ik zal het maar op zijn zachts beschrijven dat er dus meer informatie beschikbaar is over rampen en vervuiling over de gehele wereld, ZE WETEN R ABSOLUUT TOTAAL NIET MEE OM TE GAAN EN OF KOMT IN VERKEERDE HANDEN.

  Ik weet het nu zeker, ik heb al tig jaren niet gestemd, maar hoe het de laatste jaren eraan toegaat is van de zotte. Mijn keuze zal dan ook zeker in juni zijn om te stemmen op GroenLinks, of een partij die bijna niet eens een zetel heeft.

  Kom op mensen ze weten nog niet eens wie wat zal afnemen en verwerken die bende voor deze periode 2005 – 2045.

 6. rangdangdoodle zegt: 17-04-10 om 13:05

  biomassa is voor de economie en voor het milieu en uiteidelijk goedkoper dus biomassa in plaats van kernenergie.

 7. Vlogen de vliegtuigjes maar op kernenergie. :D

 8. Waar komt het windpark van de Stichting Natuur en Milieu en haar supporters?
  En gaat dat wel goedkopere stroom leveren dan kernenergie of kolenstroom?

  Het is hoog tijd dat SNM kleur bekent.

 9. Rick zegt: 18-04-10 om 23:25

  Meneer Wit,
  U zegt: “De praktijk maakt duidelijk dat kernenergie schijnbaar niet concurrerend is om zonder subsidies te kunnen.”
  Blijkbaar heeft u een tunnelvisie. Waarom ontkent u dat het maken van elektriciteit door kernenergie goedkoper is dan elektriciteit dat wordt opgewekt door gas, wind en zon? Alleen kolen heeft een vergelijkbare prijs. De kerncentrale in Nederland wordt niet gesubsidieerd door de overheid. In Belgie ook niet en in Duitsland ook niet. In Amerika stelt Obama leningen ter beschikking, dus geen subsidies. Hoe dat in andere landen zit weet ik niet. Wat wel wordt gesubsidieerd is met belastinggeld is windenergie, zonne-energie, biomassa etc. En wel voor vele miljarden.

  Het gaat naar mijn inziens om de afweging die je moet maken kijkend naar het CO2 probleem, het onder controle houden van je energieprijs (ook zonder de vele miljarden subsidies) en je niet afhankelijk willen maken van gebieden zoals Rusland en het midden-oosten.
  Het CO2 probleem wordt niet verminderd met overheidsbeleid alleen. Dat is een van de vele stappen. Een kerncentrale in Zeeland erbij zal alleen al meer dan miljoenen tonnen CO2 reduceren. Redt je het daarmee? Nee, er zal nog genoeg moeten gebeuren. Redt je het alleen met zon en windenergie? Nee. Als je in 2020 meer dan 20% CO2 uitstoot het gereduceert dan heb je nog 80% te gaan. Kernenergie heeft een belangrijk aandeel in die 20% en misschien ook wel in die 80% maar onze energie zal nooit voor 100% uit kernenergie bestaan. En volgens mij wil men dat ook niet.

  U heeft het over het afval en een heel betoog over Tsjernobyl. Het afval van de kerncentrale in Zeeland dat het meest radioactief is is ter grootte van drie Billy kasten van de IKEA per jaar. Zet dit af tegen de miljoenen en miljoenen tonnen giftig CO2 per jaar dan is de afweging helder. Het afval wordt helemaal verglaasd, met een dikke laag beton overdekt en veilig opgeborgen. Nogmaals het zijn maar drie Billy kasten van de IKEA per jaar!!
  Laat u kritiek tegen kernenergie varen en zie het als een serieuze optie voor het onder controle houden van onze energievoorziening.

Geef een reactie