De weblogs van de NOS worden niet langer bijgewerkt.

Voor nieuws Over de NOS kunt u terecht op over.nos.nl.
Voor de overige berichtgeving kunt u terecht op NOS.nl.

Kernenergie is niet perfect, maar wel stap in goede richting

Kerncentrale in het Duitse Gundremmingen (Foto: flickr.com)Ron Wit benadert het broeikaseffect in zijn gastblog van 16 april wel erg instrumenteel. Als de politiek maar een CO2-emissieplafond instelt komt het allemaal wel goed. Maar het vaststellen van een emissieplafond is natuurlijk alleen maar een beleidsinstrument; bedrijven moeten er vervolgens wel wat voor doen! Van de beschikbare opties is het handelen in CO2-emissierechten misschien wel de slechtste, omdat dit de arme landen die geen andere keus hebben dan het gebruik van fossiele brandstoffen uit de markt drukt.

Veel beter is het om energie te besparen en een transitie in te zetten van een CO2-intensieve industrie naar een CO2-vrije. Voor wat betreft elektriciteitsproductie kunnen kernenergie en zon en wind hierin een belangrijke rol spelen. Helaas is Nederland nu, met de bouw van drie nieuwe kolencentrales, helemaal de weg kwijt en zal het heel moeilijk worden om ook maar aan enig realistisch doel te voldoen zonder op grote schaal CO2-emissierechten bij te kopen.

Splijtstofcyclus
Bij een gesloten splijtstofcyclus wordt de gebruikte brandstof van een kerncentrale naar een opwerkingsfabriek gestuurd waar het uranium en plutonium wordt afgescheiden en de rest wordt verglaasd. Dit verglaasde afval heeft een zeer klein volume. Als alle elektriciteit die een persoon gedurende zijn/haar leven verbruikt wordt opgewekt met kernenergie is het volume van het hoog-radioactief afval niet groter dan een tennisbal. De benodigde opslagtijd bedraagt circa 5000 jaar als al het plutonium volledig wordt gerecycleerd.

Hiervoor kunnen centrales zoals in Borssele worden gebruikt, maar zullen uiteindelijk ook snelle reactoren nodig zijn. Overigens is 5000 jaar (en zelfs de vaak genoemde 200-duizend jaar) op geologische schaal een oogwenk. De zoutlagen in de Nederlandse ondergrond zijn al enkele tientallen miljoenen jaren oud.

Het opwerken van gebruikte brandstof is een chemisch proces waarbij lozingen naar de omgeving optreden. Hierbij worden in principe de gestelde vergunningslimieten niet overschreden. Wel zijn door verbetering van de technologie en een toegenomen waardering voor het milieu de normen verlaagd en de lozingen sterk afgenomen. Sinds 1980 met meer dan een factor 20.

Dit is een continu proces waarin ook de milieubeweging een belangrijke rol speelt. Behalve dat de afscheiding van uranium en plutonium continu wordt verbeterd, kunnen ook meer stoffen worden afgescheiden en gerecycleerd. Het ultieme doel is een volledig gesloten splijtstofcyclus waarbij alleen afval overblijft met een benodigde opslagtijd van minder dan 500 jaar. De benodigde processen werken op laboratoriumschaal, maar moeten zich nog bewijzen in de praktijk. Iedereen in de nucleaire sector begrijpt echter dat dit een essentiële stap is in de verdere ontwikkeling en acceptatie van kernenergie. Vrijwel alle onderzoeksinspanningen zijn dan ook gericht op verdere verduurzaming van de splijtstofcyclus en het vergroten van de nucleaire veiligheid.

De uitdaging
De discussie over kernenergie strandt altijd op overtuigingen in plaats van op argumenten. Dit terwijl volgens mij voor- en tegenstanders in de kern hetzelfde willen: een schone aarde voor onze kinderen. Hierbij doemt het toekomstbeeld op van een sterk groeiende wereldbevolking met in haar kielzog een grotere vraag naar energie, water en voedsel. Dit terwijl de exploitatie van de aarde niet kan meegroeien. De aarde legt ons immers een aantal harde randvoorwaarden op voor wat betreft de milieueffecten van onze activiteiten, waaronder het broeikaseffect met mogelijk grote onomkeerbare gevolgen voor de mensheid.

Mondiale problemen vragen om solidaire oplossingen waarbij we rekening houden met de verschillen tussen rijk en arm. Daarom zijn oplossingen waarbij wij een groter beslag leggen op de leefruimte van de aarde (energie, voedsel, drinkwater, grondgebruik) dan ons naar evenredigheid toekomt uit den boze. Als ik overtuigd zou zijn dat we onze energiebehoefte tijdig met alleen zon en wind zouden kunnen dekken, zou ik niets liever willen. Niemand wil kernenergie om de kernenergie. Maar gezien de ernst van de uitdaging kies ik ervoor om op meerdere paarden te wedden. Daarbij zijn wat mij betreft creatieve constructies mogelijk, zoals een opslag op de prijs van kernenergie om daarmee andere duurzame energiebronnen versneld te ontwikkelen.


Jan Leen KloostermanDr. ir. Jan Leen Kloosterman is Universitair Hoofddocent op het vakgebied reactor fysica aan de Technische Universiteit Delft in de onderzoeksgroep Physics of Nuclear Reactors (PNR). Zijn interesse gaat vooral uit naar het ontwerp van nieuwe inherent veilige kerncentrales met als doel tot een volledig duurzame vorm van kernenergie te komen met een gesloten splijtstofcyclus.

Kloosterman is in deze weblog in discussie met de Stichting Natuur en Milieu over kernenergie. Dit is de laatste bijdrage in een korte serie.

Deel deze pagina

« Terug naar het overzicht


15 reacties op “Kernenergie is niet perfect, maar wel stap in goede richting”

 1. rangdangdoodle zegt: 21-04-10 om 14:14

  discussie gaat altijd over overtuigingen?ik ben benieuwd of je dat nog zegt als er een centrale door een foutje de helft van europa besmet.die risico is voor mij toch iets te groot hoe klein ook meneer de docter in de fysica.
  deze energie is erg interesant om verder te bestuderen maar niet om miljoenen in gevaar te brengen hoe veilig ook.het gaat uiteindelijk tovh om die ene keer dat het per ongeluk fout gaat.

 2. rangdangdoodle zegt: 21-04-10 om 14:18

  en op geologische schaal kunnen we verdewenen zijn na een tijd wie onderhoud dan deze opslagen?en welk rijk heeft ooit 5000jaar bestaan?wie garandeerd mij dat er over 1000jaar er dezelfde economie is en het onderhoud gewoon doorgaat?mmmmmm een beetje dun allemaal.

 3. Wat verzwegen wordt zijn ook de maatschappelijke kosten: geen enkele verzekeraar wil een kerncentrale maar dan ook verzekeren! De halveringstijd van kernsplijtstof is dermate lang, dat het onverantwoord is! Het opslaan van het restafval is ook niet eens te waarborgen, en brengt zeker ook financieel veel kosten met zich mee. Al eerder laat Duitsland zien, gewoon met zonkracht (zonnestroompanelen), waterkracht (stuwmeer) en windkracht (windmolens) gewoon zonder problemen te kunnen functioneren, zonder dat noodzaak tot ‘backup’ middels een kerncentrale noodzakelijk is. Een deugdelijk en daadkrachtig stabiel overheidsbeleid ligt daar ten grondslag aan… iets wat in Nederland nogal falend is gebleken met de SDE-loterij….

 4. Ricardo zegt: 21-04-10 om 19:27

  Tja, het echte probleem blijft onbespreekbaar tot er ongetwijfeld met harde hand mee gewerkt zal moeten gaan worden: de aldoor sterk groeiende wereldbevolking. In het licht, of liever duister, daarvan is iedere maatregel om mens en natuur te ontzien een illusie of een korrel zand in een duin. Deze wal gaat mi. het schip van beschaving en welvaart keren op een manier waarmee de voor- nadelen van kernenergie irrelevant worden en daarmee in het niet vallen. Deze discussie heeft iets achterhaalds want intussen zal de mens alles doen om zijn behoeften te bevredigen. Daar hoort ook een vrijwel ongelimiteerde stijging van het energiegebruik bij. Kies zoveel mogelijk voor zon en wind zou ik zeggen en maak huishoudens op kleine schaal zoveel mogelijk energieneutraal door slimme besparingen en eigen energie opwekking. Misschien moeten we het idee van grote centrales eens zoveel mogelijk inruilen voor meer ieder zijn eigen kleine (aardwarmte, zonne en/of wind?) centrale?

 5. Martijn zegt: 21-04-10 om 23:15

  @rangdangdoodle, voor u met zulke compleet absurde theorieën komt kunt u ze beter even checken. Indien u zich hier baseert op een centrale als Tsjernobyl kan ik u helaas uit de droom halen dat dergelijke, gevaarlijke, reactoren niet meer gebouwd worden. Bezoek zeker eens een open dag bij een kerncentrale en informeer eens naar de huidige veiligheidseisen bij een kerncentrale of volg zelf eens een vergelijkbare opleiding zonder daar ‘lacherig’ over te doen. Ik kan u vertellen dat u versteld zou staan waar allemaal aan gedacht wordt. Theoretisch is de kans op een meltdown bij een huidige centrale ongeveer 0,01%. Praktisch is die kans 0%, je gaat er dan namelijk vanuit dat minstens 10 á 15 noodsystemen het ook niet meer doen welke allemaal verschillende aansturingen en voedingen kennen. Waar ik op doel is dat puur door reacties als de uwe kernenergie geen doorstart kan maken. Technologie wordt enorm in de weg gezeten door complete onzin van onwetenden die zich niet eens verdiepen in de materie. Kritiek is belangrijk en nodig, maar verdiep u er dan eerst eens in.

  Wat betreft afval geef ik u aan de ene kant groot gelijk, aan de andere kant moet u inzien dat het radioactief afval is. Er zou geen land te noemen zijn dat dat zomaar op een afvalberg laat liggen. Tevens heeft een opbergplaats geen onderhoud nodig. Ik geef u wel groot gelijk dat die meest optimale opbergplaats nog wel ontwikkeld moet worden en dat daar nog een hoop onduidelijkheden over zijn. Wel is het meeste afval na 100 jaar dermate in radioactiviteit gedaald dat het veilig onder de grond gebracht kan worden. Dat wordt ook in Nederland (bij de COVRA) zo gedaan.

  @Niels, dergelijke tests laten zien dat er zeker potentieel is voor duurzame energie. Met de huidige technologie zou 20% aan duurzame technieken echter het maximum zijn om nog een stabiel net te behouden. Gascentrales zijn dan zeer interessant om de snelle pieken op te vangen. Kern- en kolencentrales zijn van belang om een stabiel net en opvangcapaciteit te creëren. Het net is ontzettend gevoelig en kan fluctuaties in vermogen van wind, water en zon niet aan zonder opvang. Dat zullen we ook altijd houden, we kunnen geen grootse accu plaatsen als buffer. Kernsplijting is tot de tijd dat kernfusie (kernenergie zonder afvalstoffen!) commercieel en technisch uitontwikkeld is gewoon de meest duurzame en schone manier van energie opwekken. Ook vraag ik me af waar je op doel met de maatschappelijke kosten, een kerncentrale verdient zich terug na ongeveer 20 jaar. Daarin zitten alle exploitatie- en investeringskosten.

  Begrijp me niet verkeerd, ik snap jullie standpunt. Maar het zou ontzettend goed zijn als mensen zich eens wat meer in de technologie zouden verdiepen voordat ze de standpunten van Greenpeace rondbazuinen. Ik vind het ongelofelijk zielig een hoogleraar uit te maken voor een ‘meneertje docter in de fysica’ omdat je zelf geen enkele kennis over de fysicawetenschap beschikt.

 6. Martijn zegt: 21-04-10 om 23:36

  Nog even een additie; die 0,01% kans is de kans dat er een meltdown plaatsvind bij een van alle kerncentrales die nu in bedrijf zijn wereldwijd. De kans op een meltdown per kerncentrale kent veel meer nulletjes achter de komma. ;)

 7. En de NOS is medeplichtig. Alternatieven? Klik Klimaat!

 8. Erik zegt: 22-04-10 om 11:24

  Goed om te horen dat er ook nog een paar tegenstanders van kernenergie zijn. Anders wordt het wel erg saai. Altijd met dezelfde argumenten: veiligheid, terrorisme, proliferatie en afval. Al deze tegenstanders gaan zonder angst in de ogen naar Frankrijk op vakantie, waar 59 centrales vrolijk bijna gratis stroom staan te produceren.

  Volgens mij is dit een strijd tussen technologie-optimisten en -pessimisten.

  De optimisten trekken de lijnen uit het verleden door en zien dat kernenergie nog een gigantisch potentieel vertegenwoordigt, en voor veel, goedkope stroom kan zorgen. Dit geldt in de verre toekomst overigens ook voor zon.

  Daar tegenover heb je de pessimisten/romantici. Die willen terug naar de 17e eeuw toen Nederland vol met windmolens stond, en we op biomassa ons eten kookten. Die willen minder energie gaan verbruiken (‘het kan toch allemaal wel wat minder jongens’). En die denken dat er over 5000 jaar een soort holbewoners op aarde lopen die het bordje ‘afblijven’ bij een opslagplaats voor radioactief afval niet kunnen lezen.

 9. Roger zegt: 23-04-10 om 12:14

  Er zal wel een gigantische lobby achter kernenergie zitten, net als bij ondergrondse Co2-opslag. En dan die emmissierechten die verhandelbaar zijn, wat een onzin is dat zeg! Vervuiling is niet per land te bepalen.

  Waarom geen waterkracht benutten voor het opwekken van energie?
  Zoveel getijdenstromen en nog niets ervan benutten, what a waste of energy!

 10. Niels zegt: 23-04-10 om 13:33

  Mooi om te zien hoe positief we momenteel tegen kernenergie aankijken, terwijl amper 25 jaar gelden dit nog een hot issue was met veel en vooral harde tegenstand. Hier blijkt maar weer uit hoe ongelijk de linkse kliek destijds was, maar daar hoor je ze niet over. Doordat in Nederland kernenergie jarenlang onbespreekbaar was hebben we een achterstand van vele jaren opgelopen t.o.v visionaire landen die wel zijn doorgegaan met deze energievorm jammer en typerend voor de linkse kerk : dom.

 11. Tim zegt: 23-04-10 om 17:02

  Oh ik ben heel positief hoor. Kernenergie, geweldig!

  Laten we eerlijk zijn, van die mooie silo´s zijn in het geheel niet horizonvervuilend. Ze voegen juist iets toe. Want Nederland is zo plat als wat dus een beetje meer relief mag wel.

  De stroom kost niks, dat zegt Erik, dus dat scheelt me weer in mijn portemonnaie. Weer zoiets positiefs. Goedkoper nog dan de Zon (die voor niets opkomt) en water en wind (die je niet kan sturen) want voor al die dingen moet je toch eerst iets aanschaffen voordat het rendement geeft.

  En dan is er nog de gratis verlichting als er iets fout gaat. Alles gaat er licht van geven. Dan hoeven we geen gloeilampen meer, en zelfs geen spaarlampen. Echt handig. Voegt ook iets toe aan de veiligheid op straat want donkere steegjes zijn er niet meer bij.

  En het is werkgelegenheid ook. Want we moeten ze natuurlijk streng bewaken. Als een of andere terrorist besluit een aanslag in Nederland te willen beramen en hij blaast een zo´n ding op zijn we in een keer van de aardbodem verdwenen. Dus veel bewaking aannemen, dat is goed voor de werkgelegenheid.

  Dus ik ben heel positief juist. Zou bijna zeggen dat ik positiviteit bijna uitstraal. Maar dan zou ik liegen, dat kan ik beter aan het afval overlaten. Dat doet het veel beter, en zeker langer ook.

 12. rangdangdoodle zegt: 24-04-10 om 15:12

  ik heb inderdaad geen sjoeche van kernfisics maar genoeg ervaring met ongelukjes in en rond veilige en gecontroleerde faciliteiten en wat blijkt dat er de klad in komt zodra alles eenmaal draait en de zogenaamde routine zijn intrede doet,het enige waar ik zo tegen ben in dit alles is het feit dat mensen op den duur niet scherp meer zijn en er ruimte komt voor fouten,bijna alle rampen zijn gekomen door menselijk falen(vuurwerkramp) en/of een natuurramp.
  er is zat technologie en kennis om groene energie op te wekken goed voor de economie goed voor ons de natuur en ons nageslacht.niks terug naar de 17de eeuw gewoon gezond verstand.uiteindelijk ga ik voor selfsupporting qua energie niks meer van een energie leveransier,het is te doen en je kan gewoon naar je televisie blijven kijken en je laptopje draait ook gewoon.
  en inderdaad ben ik bang over het onderhoud van de afval check de kernonderzeeers van rusland die liggen weg te rotten want er is geen geld om ze te slopen en veilig op te bergen,dus ja laat staan dat we weten wat er gebeurd met de opslag van afval over 5000jaar,maar wie kijkt er nou zover vooruit?het gross en politiek in iedergeval niet.
  over visionair gesproken. nu de wil nog om wat meer onderzoek in groen te doen er is zoveel meer te halen uit wind,zee,zon en biomassa dat is echt geen stap terug maar juist vooruit en aangezien de wereld bevolking alleen maar groeit is juist biomassa de nieuwe energiebron maar ja zo te horen is nederland al om en gaan we gewoon meer van deze centrales bouwen zonder verder te kijken naar andere mogelijkheden,wie staan er eigenlijk stil. en ja hoor ook hier word ik in het hoekje links gedrukt
  begint me op te vallen dat als je een beetje critisch bent je gelijk links bent of dom.
  nou hier komt ie dan beter links critisch en dom dan rechts narcist,egoistisch, harteloos en geldgeil.zo,rechts weer blij dat ik ze weer demoniseer.

 13. Deze kernfysicus is eerlijk en naief genoeg om te schetsen welk belachelijk effect kernenergie heeft.
  Met de volgens heb hem beste techniek, levert de best denkbare vorm van kernenergie, een factor 4 duurder dan een simpel windpark, toch nog een tennisbal per mensenleven op. Die krijg je dan op je 65ste thuisgestuurd. In een lodenkistje, goed op passen.

  Stel je voor, bij het verdelen van de erfenis van je ouders komen 2 tennisballen boven water, ze zijn zwaar radioactief, aanraken kan niet, ga je binnen een week dood.
  Maar je hebt ze geërfd, samen met de broer en zus 2 van dergelijke dodelijke tennisballen. Je weet nu al dat jouw kinderen deze tennisballen van jou zullen erven, samen met die van jouw en je vrouw.
  Jouw kinderen erven er dus 4.
  Hopenlijk hebben zij zelf veel meer kinderen, zodat ze de radioactieve ellende kunnen verdelen. Want zijzelf krijgen ook op hun 65 jaar een radioactieve tennisbal thuisgestuurd.
  Die radioactieve tennisballen zullen onze kinderen nog lang heugen.

 14. John van Dokkumburg zegt: 28-04-10 om 11:02

  / Citaat :
  De uitdaging
  De discussie over kernenergie strandt altijd op overtuigingen in plaats van op argumenten. Dit terwijl volgens mij voor- en tegenstanders in de kern hetzelfde willen: een schone aarde voor onze kinderen. Hierbij doemt het toekomstbeeld op van een sterk groeiende wereldbevolking met in haar kielzog een grotere vraag naar energie, water en voedsel. Dit terwijl de exploitatie van de aarde niet kan meegroeien. De aarde legt ons immers een aantal harde randvoorwaarden op voor wat betreft de milieueffecten van onze activiteiten, waaronder het broeikaseffect met mogelijk grote onomkeerbare gevolgen voor de mensheid. /

  - Iedereen moet begrijpen dat de mensheid (zo) niet kan blijven doorgroeien omdat wij een onnatuurlijke voortplanting ( doelloos is haar genots wortel) zijn begonnen en vandaar dat we dit alleen met technische ingrepen nog hanteerbaar denken te mogen houden . Het is duidelijk dat dit met de huidige consumptie – belangen – met beschaafde middelen niet voortgezet (kan) worden . De aarde zoals ontworpen zal met 6 miljard – bescheiden – mensen nog steeds uit de voeten kunnen mits men de natuur niet verdringt met wegen en steden van beton , eenontwikkelings proces moet tot dienaar van ons natuur worden aangesteld ipv een dictator over die natuur , dit betekend een streng zicht op middelen die een gevaar voor de communnie vormen . U begrijpt dat atoom dat probleem voor ons nooit zal oplossen . atoom zal antisociale kunnen werken (mensen vervreemen en vervreemden) en zal de gemeenschap verder door uiteen exploderen en eroderen .

  We zien al duidelijk dat op het individue één en al een grote chaos word geprojecteerd waarin ieder mens niet wezelijk meer mee telt dan alleen wanneer het georganiseerd met geld tot arbied word aangetrokken (dit omdat er zoveel aan (waardeloze) beloften ons belooft word )en dus kapitaal dit ons dwingt maar het heeft niet één of enig noodzaak . We zien hier dat alles maar word gedaan behalve voor dat wat we niet al hebben kunnen maken , en alles wat uit een natuurlijkheid geboren is .. is niet meer spannend genoeg ! – ! Ja , spel en speelgoed daar is het leven toch voor , nietwaar ?!? ..

  Terecht merkt u op :

  citaat : /
  Mondiale problemen vragen om solidaire oplossingen waarbij we rekening houden met de verschillen tussen rijk en arm. Daarom zijn oplossingen waarbij wij een groter beslag leggen op de leefruimte van de aarde (energie, voedsel, drinkwater, grondgebruik) dan ons naar evenredigheid toekomt uit den boze. /

  - Maar hoe denkt u dit te kunnen bereiken ? ik zie het verband met nucleaire energie nog niet .

  citaat : /
  Als ik overtuigd zou zijn dat we onze energiebehoefte tijdig met alleen zon en wind zouden kunnen dekken, zou ik niets liever willen. Niemand wil kernenergie om de kernenergie. Maar gezien de ernst van de uitdaging kies ik ervoor om op meerdere paarden te wedden. Daarbij zijn wat mij betreft creatieve constructies mogelijk, zoals een opslag op de prijs van kernenergie om daarmee andere duurzame energiebronnen versneld te ontwikkelen. /

  - Op de emoties wedden bedoelt u , op het fatale gevoel die de mens al jaren benadeeld . Ik wed laat staan geloof daar (atoom) dus niet in , het is en blijft dezelfde glijbaan naar beneden , aan het einde van de rit zul je toch verder van huis zijn . Ik wed dan liever op het gezonde verstand die de geest richt , en betekend , ik noem twee mogelijkheden : wij de echte natuur uitroeien omdat we denken hiermee vele en toekomstige mensen ziektes uit te roeien, of politiek er maatregelen getroffen worden tbv een natuurlijke populatie , die het sociaal ook waard is te verkiezen mee te zijn . Het laatste betekend een nieuwe visie op onze huidige plaats in de samenleving , en zal steeds betekenen weer andere waarden aanhangen . (zie het hierboven gestelde 1e punt dat er van uit gaat als waren wij al in denken en doen , maatschappelijk gezond .. – niet aan te hangen)

  Mensen kijken naar het kapitaal ; het is ik en dat wat nog meer dan het ik vertegenwoordigd , alles is – voor overdaad en het gesteel – de spaar zucht doende – door een ( maatschappij) aan aards (natuur) geluk te verloochenen , – want zo is het bij de kortzichtige dwaas altijd geweest .

 15. Hoe meer we praten, hoe minder we doen.
  Vergeet duurzaamheid en groene stroom, we zijn meer gebaat bij echte oplossingen voor de toekomst.Het verhaal van de keizer zonder kleren slaat in dit geval op groene stroom.In werkelijkheid bestaat deze niet.
  Alleen in het denken en propageren,maar daarmee lossen we niets op!
  Waar het in werkelijkheid om gaat is, dat er een oplossing moet komen voor het opwekken van elektriciteit waarbij we niet meer afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen.Hierin is opwekking d.m.v windturbines geen optie!
  Ons verbruik van elektriciteit is zo hoog dat al zouden we op iedere vierkante kilometer van Nederland een windturbine gaan plaatsen dan wekken daarmee een paar procent van onze totale behoefte mee op.En dan moet het nog voldoende hard waaien ook! Dat is dus onzin en tevens hebben we een situatie waarbij nog steeds elektriciteit nodig hebben van conventionele centrales als het niet waait. Dubbel op dus!
  Een denkbare oplossing is inderdaad het verder ontwikkelen van kernenergie.Waarbij vooral veiligheid en verwerking van nucleair afval voorop staat.Bedenk dat wij allen al worden voorzien van elektriciteit opgewekt door kernenergie welke via het EU 400kV koppelnet Nederland binnenkomt.Alleen deze centrales staan niet in Nederland!Voor ieder die het nog niet door heeft moet begrijpen dat het niet alleen gaat om milieu of CO2 maar keihard om de economie!Wie nog in groene stroom gelooft kan ook in sinterklaas geloven, beide bestaan niet!

  Jan,
  Project-engineer Energietechniek

Geef een reactie