De weblogs van de NOS worden niet langer bijgewerkt.

Voor nieuws Over de NOS kunt u terecht op over.nos.nl.
Voor de overige berichtgeving kunt u terecht op NOS.nl.

De energie van Rutte-1

kerncentraleWat beoogt het kabinet-Rutte met de aangekondigde Green Deal met de samenleving? Zit er een addertje onder het gras bij de koppeling tussen ondergrondse CO2-opslag en de vergunning voor een nieuwe kerncentrale? En hoe veel geld komt er nu écht beschikbaar voor duurzame energie? De energieparagraaf uit het regeerakkoord van het kabinet-Rutte stelt deskundigen uit de wereld van de conventionele én de nieuwe energie op veel punten nog voor raadsels, waarvan ze hopen dat die in het debat over de regeringsverklaring worden opgelost.
 
Op zichzelf is het niet raar dat een regeerakkoord nog geen pasklare antwoorden geeft. Het stuk is het resultaat van een onderhandelingsproces door generalisten in plaats van specialisten. Het komt onder hoge druk tot stand, waarbij helderheid en uitvoerbaarheid van de maatregelen niet altijd de hoogste prioriteit heeft. Er zijn dus nog veel vraagtekens, die we ook terugzagen toen we de energiedeskundigen van NOS Net vroegen naar sterke en zwakke punten van de energieparagraaf.

Lees hier een bloemlezing van de reacties
 
Wat bijna iedereen opvalt, is dat de opslag van CO2 in de bodem afhankelijk wordt gemaakt van de komst van een nieuwe kerncentrale. Het gaat te ver om te zeggen dat beide zaken weinig met elkaar te maken hebben. Kernenergie en CO2-opslag zijn twee antwoorden op de vraag hoe we met de uitstoot van broeikasgas zouden kunnen omgaan. Het nieuwe kabinet beargumenteert z’n keuze voor kernenergie nadrukkelijk met het CO2-argument. Maar waarom niet tegelijkertijd doorgaan met de mogelijkheid om CO2 op te slaan? Sommigen vermoeden dat VVD en CDA hiermee CO2-opslag in de ijskast willen zetten, zonder het hard te willen opschrijven. Want volgens de meest optimistische schatting kan een vergunning voor een kerncentrale pas over drie jaar worden verleend. Genoeg stof voor vragen tijdens het debat.
 
Dat geldt ook voor de Green Deal, een term die opduikt in de regeringsverklaring, maar nauwelijks wordt toegelicht. Het heeft te maken met energiebesparing, maar het blijft de vraag waar ‘m nou precies de deal zit. Bij een deal ruil je zaken tegen elkaar uit. Als u meer energie bespaart, consumenten en bedrijven, dan krijgt u daar belastingverlaging voor terug. Om maar een voorbeeld te geven, want het is nog onhelder wat de strekking is van de Groene Overeenkomst van Rutte. Het valt wel op dat veel mensen uit de energiewereld het een prikkelende gedachte vinden. Daarbij refereren ze aan de Britse regering-Cameron, die zich van dezelfde terminologie bedient als het gaat over groen-rechtse maatregelen.
 
Over de manier waarop het kabinet wil omgaan met duurzame energie lopen de opvattingen erg uiteen. Het terugbrengen van de doelstelling voor het aandeel duurzame energie in 2020 van 20 procent naar 14 procent is voor sommigen een bewijs dat VVD en CDA niet veel hebben met “duurzaam”. Anderen vinden het juist weer getuigen van realisme, omdat 20 procent zon, wind en biomassa in 2020 volstrekte luchtfietserij zou zijn. Bijna iedereen is positief verrast door het feit dat het kabinet wil doorgaan met het stimuleren van duurzame energie en wel met een gemoderniseerde stimuleringsregeling (SDE+). Al wordt er af en toe geschamperd: het had dus nog veel erger gekund…

Deel deze pagina

« Terug naar het overzicht


10 reacties op “De energie van Rutte-1”

 1. Maarten zegt: 22-10-10 om 17:38

  Ik vind het naar beneden bijstellen van doelstellingen onder het mom van ‘realisme’ een zwaktebod. Ga als kabinet nu maar gewoon keihard werken om wél die 20% te halen, want ook dat streefpercentage is al weinig ambitieus. Nederland kán veel meer, het heeft vooral last van een zwalkende overheid. Volg nu voor de verandering eens dat punt op de horizon!

 2. Tim zegt: 22-10-10 om 17:38

  Ah, dus we noemen het geen subsidie want dat is een linkse hobby. We noemen het een belastingverlaging. Alleen jammer dat in veel gevallen de manier om te besparen eerst geld kost, en dat de meeste gezinnen met een salaris onder de 50k in een jaar net al al hun extraatjes hebben zien verdampen door wat andere beslissingen.

  Dus in het kort kunnen de mensen met geld straks investeren in besparing, en dus belastingverlaging. En zijn de mensen met wat minder ook hier het spreekwoordelijke mannelijk geslachtsdeel.

  Natuurlijk kunnen ze altijd een lening afsluiten bij een bank ofzo. Misschien is er nog een DSB-kloon die er heil in ziet.

  Besparing in energie kost geld. Dat wil dus zeggen dat als je als regering wilt dat je inwoners hier allemaal aan mee doen, dat je eerst wat moet “geven” voordat je kan “nemen”. Subsidie heet dat. Lelijk woord, ik weet het. Maar voor sommige zaken was het zo´n gekke uitvinding nog niet, als je er maar goed toezicht op houdt (zoals met alles eigenlijk….uitkeringen, immigratie, ziektekosten….).

  Zijn we nu weer terug bij af? Eens kijken:

  Studie: leningen, dus arme gezinnen minder kans
  Ziektekosten: eigen risico straks zo hoog dat verzekeren eigenlijk zinloos is in veel gevallen, en armere gezinnen dus in de problemen komen
  Cultuur: kosten hoger, toegangsbewijzen hoger, hobby voor de rijkeren dus
  Energie: belastingverlaging voor besparing, maar besparende maatregelen die echt zoden aan de dijk zetten kosten geld. Jammer voor de minder bedeelden

  En daar tegenover:
  Maximum snelheid omhoog zodat mensen optimaal gebruik kunnen maken van hun luxe artikelen: regardless of milieu natuurlijk. Dat boeit niet
  Hypotheekrente aftrek: ook zij die het niet nodig hebben, houden het nog steeds

  En om dat alles in de hand te houden:
  Extra blauw op straat, hogere boetes zodat die mensen die geen brood meer kunnen kopen niet in de verleiding komen er dan maar een te stelen
  Dierenpolitie zodat ze niet per ongeluk ipv het brood te pikken, besluiten de hond van de buren op te eten. Je moet toch wat.

  Ik heb het zo naar mijn zin, echt waar.

 3. Jan Hendrik zegt: 22-10-10 om 18:31

  Is het niet zo dat opslag van CO2 vooral gericht is op business voor de gasindustrie? Die hebben de pompen en voorraadvelden wel beschikbaar om koolzuurgas op te slaan. Het is natuurlijk waanzin om dat te gaan doen, het kost heel veel energie. En dan zeggen dat je zinvol klimaatbeleid voert. Het houdt echte hervorming van de industrie en innovatie tegen, want is natuurlijk best wat nuttigs voor die CO2 te verzinnen. Wij beschouwen dat als afval, terwijl het een groeimiddel is voor bomen en planten. Een kwestie van perceptie dus en dirigeren van investeringen naar de ontwikkeling van ecosystemen. Net zoals het waanzin is om CO2-opslag te koppelen aan een kerncentrale. Die koppeling levert wellicht de grootste kans om te slagen voor beide. Is dat de verborgen agenda van dit kabinet?

  In het regeerakkoord wordt de ontwikkeling van kleinschalige netwerken voorgesteld. Dat is slim, want organiseert een lokale voorziening en ontlast het net van grote injecties door mega-centrales. En maakt al snel en extra centrale overbodig. Het is alleen de vraag of dat gaat gebeuren als tegelijkertijd de incentives worden weggenomen en de grootverbruikers en grote energiebedrijven worden ontzien in het heffen van een reële belasting. Ze laten daar minimaal 7,5 miljard aan inkomsten liggen. En dat heeft niet zo veel met specialisme of generalisme te maken, maar is gewoon slappe politiek.

  Tenslotte is het merkwaardig dat er maar 3 zinnen worden geweid aan Ruimtelijke Ordening. Transitie in energievoorziening heeft een grote ruimtelijke impact en zou dus ook vanuit die kant aandacht behoeven.

 4. bas zegt: 23-10-10 om 10:53

  Tim zegt: 22-10-10 om 17:38

  Studie: leningen, dus arme gezinnen minder kans

  Vaak wordt op bezuinigingen in het onderwijs op deze manier gereageerd, en eigenlijk vind ik dat jammer. Heel erg jammer

  Ik ben voor een goed toegankelijk onderwijs – met selectie aan de poort. Niet omdat ik het zo zielig vind voor mensen met hersens, maar geen geld dat ze niet mogen studeren, maar uit eigenbelang.

  Ja, puur eigenbelang – terwijl ik reeds geschoold ben

  Nederland heeft domweg al het talent nodig dat we hebben. Als we ee ndeel van onze breinen niet opleiden – omdat ze geen geld hebben – dan presteren we minder als we zouden kunnen.

  Ja, andere landen doen het ook op die manier. Maar het is bekend, de USA, bijvoorbeeld, importeert hersens, omdat ze het verdommen om hun eigen mensen goed op te leiden. Ik denk niet dat we dat slechte voorbeeld moeten volgen

  Waarom reageer ik op deze manier? Omdat ik het ideaal – een hogere opleiding voor allen niet deel. Er zijn mensen met meer en met minder studiecapaciteiten. Wie het niveau voor een WO opleiding niet heeft, moet niet op het WO toegelaten worden, en idem voor het HBO

  Alleen, daarmee wil ik niet zeggen dat het MBO niet als taak heeft het maximale uit deze mensen te halen – en ook niet dat dezen minder zijn. Een goede loodgieter, of meubelmaker, ze zijn wellicht niet belast met veel theoretische kennis, maar ze kunnen ook goud verdienen. Meer als ik dus.

 5. Peter Ling zegt: 23-10-10 om 13:16

  De Groene Ruimte schrijf deze week al dat de rijksoverheid CO2 in Barendrecht wil laten vastleggen in het rijksinpassingsprogramma. Veiligheid is voldoende aangetoond. Aan draagvlak wordt voorbij gegaan. Zoals al eerder geschreven worden wij in Barendrecht gewoon aan het lijntje gehouden.

  Barendrecht kan op het bord aan de A29 ipv Carnisselande: Barendracht-RIP. Daarmee suggereer ik niet het rijksinpassingsprogramma, maar het REST IN PEACE of Remove It Permanently!!

 6. Ongelofelijk vaag regeerakkoord, zeker wat betreft energie. Kernenergie en CCS zijn de slechts denkbare oplossingen.

  In een publicatie komt Mark Z. Jacobson van Stanford University tot de conclusie dat windenergie de beste oplossing is voor een duurzame energievoorziening. Best to worst electric power sources:

  1. Wind power
  2. concentrated solar power (CSP)
  3. geothermal power
  4. tidal power
  5. solar photovoltaics (PV)
  6. wave power
  7. hydroelectric power
  8. a tie between nuclear power and coal with carbon capture and sequestration (CCS)

  Die Green Deal is helemaal niets nieuws. Exact hetzelfde als het Groene Akkoord uit 2009: http://bit.ly/aLT95e In 2009 al door PWC de New Green Deal genoemd http://bit.ly/FNjPF

 7. Beste redactie,

  CO2-opslag, is net als de vernieuwde positionering van kernenergie, een vorm van symptoom-bestrijding. Het gaat bovendien in tegen de trias energetica theorie en de Europese richtlijnen.
  Ten eerste moet er duidelijk een onderscheid gemaakt worden tussen electrische en thermische behoeften. Nu worden nog veel thermische behoeften vervuld obv electriciteit. In de meeste (traditionele) opwekkingsprocessen daarvan, is er (behalve voor PV, waterkracht en windkracht) altijd sprake van verbrandingsprocessen waarbij meestal 2 maal meer kW thermische energie vrijkomt als bijproduct. Dat bijproduct wordt meestal genegeerd/afgevoerd of slechts beperkt benut. Nederland beschikt nu al over voldoende restwarmte om zowat aan de helft van de nationale behoefte te voldoen. Verder zou benutting van electriciteit tbv klimatisering ontmoedigt/vervangen moeten worden.

  Daarnaast is er nog heel veel ruimte voor energie besparing. Door slimmere regelingen/benuttingen, isolatie en algehele bewustwording, zijn besparingen van 20% echt wel haalbaar.

  Duurzame energie kan gemakkelijk decentraal opgewekt worden. Al naargelang de specifieke omstandigheden en logische schaalgrootte, doen zich vele mogelijkheden voor. Duitsland heeft dat begrepen. De groei in 10 jaar van 4% naar 20% duurzaam, is gerealiseerd in kleinschaligheid, door PV en thermische panelen, bio-massa en bio-gas (mét thermische benutting), wind en waterkracht. Niet door de overheid in een paar lange termijn mega-projecten geinvesteerd (zoals kernenergie en CO2- opslag), maar door slimme ondersteunende maatregelen van de consument en investeerders. Ook het stimuleren van 2 zijdig gebruik van infrastructuur, netten dus, zowel electrische als thermisch, dmv subsidies en afschrijvings regelingen, redelijke feed-in tarieven voor extern/centraal beheerde netten, etc. is belangrijk. Hoe kleiner het project, hoe meer de ondersteuning/subsidie. Hoe groter (dan zijn ook de schaalvoordelen groter) hoe minder ondersteuning nodig. Dit is nog steeds een schoolvoorbeeld, ook voor Nederland.
  Echter, we willen liever niet met anderen vergeleken worden, liever het wiel zelf uitvinden? Voorlopig is het nog niet eens rond, laat staan dat het draait!

 8. bas zegt: 25-10-10 om 09:47

  Als we alle panden van voor 1940 zouden slopen, en zouden vervangen door panden gebouwd volgens de huidige techniek, en bouwnormen, dan zou het energieverbruik in Nederland als geheel met ca 10 % afnemen. Kan je meteen de verkeersproblemen in de oude binnensteden oplossen

  Zonder enige moeite, zonder een nieuwe pijplijn in de grond

  Dus, wie voor monumentenbehoud is, moet mij niet lastigvallen met verhalen overenergiebesparing.

 9. Anthony zegt: 26-10-10 om 12:03

  Ik vind dat we meer moeten kijken naar wat we bereikt hebben. Bijvoorbeeld met de gunstige bijtellingstarieven voor zuinige auto’s. Ook concrete isolatie van nieuwe woning en gescheiden rioolstelsels. Dit zijn allemaal concrete maatregelen met meetbare effecten.

  Ook denk ik dat we meer een discussie moeten houden over bevolkingspolitiek. Zolang de wereldbevolking binnen afzienbare tijd zal verdubbelen naar 12 miljard, zijn onze nationale maatregelene allemaal maatregelen in de marge. Al die mensen gebruiken ook grondstoffen en zullen ook ons welvaartsniveau willen bereiken.

  We moeten de discussie durven starten om andere landen te bewegen aan bevolkingspolitiek te doen. Anders zullen er nog meer mensen gaan sterven aan voedseltekorten en watertekorten. Uiteindelijk zullen massaal mensen om gaan komen, omdat de aarde het niet meer kan dragen. Wij moeten het voorbeeld stellen door ook onze bevolkingen in het westen te stabiliseren en indien mogeljk te verkleinen. Dat betekent zodoende ook strengere immigratiebeperking binnen EU verband regelen.

 10. Anthony, je bedoelt dat mensen die rechts stemmen gesteriliseerd moeten worden?
  Je weet dat in Oost Afrika al miljoenen mensen sterven, omdat ze door oorlogvoerende partijen niet kunnen vluchten.
  Net zoals er alleen in Nederland jaarlijks 18000 mensen sterven doordat opeenvolgende regeringen weigeren de lucht schoner te maken.
  Onder die 18000 zijn vooral PVV en VVD stemmers. Als Geert W dat wist.

  Er is echter genoeg energie beschikbaar voor 50 miljard mensen, als we dat netjes organiseren.
  Een kwestie van beschaving.

  Wat deze regering nog steeds niet beseft is dat er veel geld te verdienen valt met duurzame energie.
  Maar dan moeten ze burgers gunnen zelf wat te verdienen, als kleine ondernemer.
  Dit kabinet wil waarschijnlijk alleen huurkazernes voor het volk.
  Waar het volk vooral eigen woningen wil.
  Om de toekomstige energie voorziening te vergelijken met de hedendaagse woningmarkt

Geef een reactie