Hoofdredactioneel commentaar: De aanklacht als wapen

Argumenteren is uit; zwart maken is in. Wie het niet eens is met zijn (politieke) tegenstander, gaat niet in discussie maar kiest voor het sluipende gif van de verdachtmaking, simpelweg door twijfel te zaaien over achtergrond, belangen en motieven van de opponent.

Als het kan op grond van ‘feiten’, als het moet door in de bloedbaan van het internet geruchten te injecteren die zich als een virus verspreiden – met als gevolg dat de bewijslast niet meer ligt bij de aanklagers, maar bij de aangeklaagde.

Drie voorbeelden.
1. Barack Obama
Het meest in het oog springende slachtoffer. In kringen van de Tea Party circuleren documenten die moeten bewijzen dat Obama een geboren en getogen moslim is. Tegelijkertijd wordt betwijfeld of Obama wel een geboren Amerikaan is. Zelfs de publicatie van zijn geboortebewijs uit Hawaii geldt niet als onomstotelijk bewijs. Sarah Palin – zelf ook onderwerp van een lastercampagne; niet zij maar haar dochter Bristol zou de moeder zijn van haar gehandicapte zoontje Trig – vindt het legitiem daar vraagtekens bij te plaatsen.

Het was ook Palin die, al tijdens de presidentiële campagne in 2008, met opzet nadruk legde op de tweede voornaam van Obama: Hussein. Een hint die gretig is opgepikt door Pamela Geller, frontsoldate in de strijd tegen de bouw van een moskee bij Groud Zero. Waar Palin stopt, gaat Geller nog en paar stappen verder. Niet alleen spreekt zij consequent over president Hussein, ook suggereert ze zonder spoor van ironie dat Obama een kind is van malcolm X.

De boodschap is duidelijk: Obama mag dan over de gave van het woord beschikken, al die mooipraterij is niet meer dan een rookgordijn dat zijn ware agenda moet verbergen. Hij is geen echte Amerikaan maar een moslim, die zijn land in de uitverkoop doet. Luister dus niet, maar bestrijd hem.
En het werkt.
Een poll in augustus laat zien dat bijna één op de vijf Amerikanen (18%)inmiddels denkt dat Obama inderdaad een moslim is. In maart 2009 was dat er één op de negen (11%). Het Witte Huis reageerde onmiddellijk door tijdens een persbriefing te verklaren dat Obama een christen is die iedere dag bidt. Veel treuriger kan het niet.

2. Imam Abdul Rauf en Daisy Khan.
Nieuwsuur bracht kort geleden een interview met Daisy Khan, initiatiefneemster van het omstreden islamitisch centrum Park51 in hartje New York. Het leek ons tijd om tegenover het verbale geweld van Geller en haar held Geert Wilders ook het geluid van de andere kant te laten horen. De kijker moet immers een evenwichtig oordeel kunnen vormen en dat kan alleen als er ook inzicht is in de bedoelingen en de argumenten van de tegenpartij.

We hebben het geweten. Na de uitzending rolden er louter negatieve reacties zien uit de mailbox. We hadden ons werk niet gedaan. Inplaats van haar verhaal aan te horen, hadden we onderzoek moeten doen naar de achtergronden van Daisy Khan en haar echtgenoot, imam Feisal Abdul Rauf. We hadden Khan hard moeten confronteren met allerlei berichten over mogelijke (financiële) banden die zij en haar man zouden onderhouden met organisaties als Hamas en de Moslimbroederschap. Dan hadden we tenminste onze journalistieke plicht gedaan.

Had gekund. Maar het is vragen stellen om de vragen; niet om de antwoorden. Het interview was dan gestrand in het moeras van beschuldigingen en verdenkingen, zonder dat de kijker er iets wijzer van was geworden. Natuurlijk, er is niets tegen om alle vragen rond Park51 op een rij te zetten, maar dat kan geen reden zijn voorbij te gaan aan de intenties en argumenten van Khan en Rauf.
Vast staat bovendien dat alle onderzoek naar dubieuze financiering of duistere bedoelingen tot nu toe niets heeft opgeleverd. Ook Kamervragen van de PVV naar Nederlandse subsidie voor Park51 zijn in het luchtledige opgelost. Maar intussen hebben ze wel een paar krantenkoppen opgeleverd: ‘Nederland subsidieert moskee Ground Zero’.

Wat blijft hangen is de sfeer van kwade geruchten en verdachtmakingen. Wie gelooft dat Rauf een wolf is in schaapskleren, allen omdat hij een imam is, laat zich nu eenmaal niet overtuigen van het tegendeel door een gebrek aan bewijzen. Dat bewijst immers evenmin dat Rauf geen kwaad in de zin heeft. Bovendien: heeft de man niet gezegd dat de VS de terreur over zichzelf hebben afgeroepen?

Uiteindelijk is het effect dat een relatief kleine groep ‘aanklagers’ de toon zet en de aangeklaagde permanent in de verdediging drukt. Of in de woorden van Rauf en Khan: het debat over de moskee is om politieke redenen gekaapt door een kleine groep radicalen. Los van de discussie of Park51 nu wel of geen goed idee is: de kritiek op het Nieuwsuur-interview bevestigt zijn gelijk.
(Voor de volledigheid: slechts een handjevol kijkers heeft zich beklaagd over het gesprek met Khan, als ze al gekeken hebben. Ze hebben zich in meerderheid laten inspireren door Carel Brendel, die zijn dagen vult met een blog over ‘het verraad van links’. De Nieuwsuurbijdrage staat volgens hem model voor ‘alles wat er mis is met de publieke omroep’). 

3. Dries van Agt, Ruud Lubbers en andere dissidenten. 
Tot voor kort gingen ze door het leven als eerbiedwaardige CDA-prominenten of -coryfeeën, inmiddels zijn ze afgeserveerd als uitgerangeerde politici, partijolifanten of zelfs -mastodonten. Allemaal omdat ze zich keerden tegen samenwerking van hun partij met de PVV van Geert Wilders.

Het opinieblad Elsevier wijdde onlangs een omslagartikel aan hun motieven onder de kop: ‘schijnheiligen – waarom afhakende CDA-prominenten minder principieel zijn dan ze lijken’. Centrale vraag in het Elsevier-artikel is waarom geen van de CDA-prominenten zich in 2002 keerde tegen het vormen van een kabinet met de LPF van wijlen Pim Fortuyn, terwijl ook die partij zich ten principale keerde tegen de islam. Dus waarom nu plotseling al die aversie tegen Wilders en de PVV? Wat, zo vraagt Elsevier, is de echte reden voor hun opstand?

Het antwoord: al die oude prominenten hebben maatschappelijke hobby’s en bijbaantjes die op de tocht komen te staan als het rechtse kabinet Rutte-Verhagen, met PVV-gedoogsteun, aan de macht komt. Zitten ze niet in de ontwikkelingshulp (Doekle Terpstra, Herman Wijffels, Ruud Lubbers), dan steunen ze wel de Palestijnen (Dries van Agt, Hans van den Broek, Tineke Lodders, Frans Andriessen, Bert de Vries) of ijveren ze voor duurzaamheid en natuurbeheer (Cees Veerman). Kortom: ze kunnen wel vroom zwaaien met principes en grondrechten zwaaien, maar in werkelijkheid dienen zij alleen hun eigen belang – met hun bijbaantjes en hun wortels in de gevestigde elite.

Vooropgesteld: er is niets tegen het blootleggen van hypocrisie of achterliggend eigenbelang. Maar de analyse van Elsevier schiet schromelijk tekort. De situatie nu is niet te vergelijken met de situatie in 2002. De LPF bleef na de moord op Fortuyn achter als een stuurloze club. Het CDA, met 43 zetels veruit de grootste, dacht de onrust te kunnen smoren door met de tandeloze LPF in zee te gaan om die partij vervolgens in te pakken en op te voeden. Van een gedoogsituatie, of een uitzonderingspositie voor de LPF, was geen sprake. Balkenende-I beschikte bovendien over een comfortabele meerderheid aan Kamerzetels.

Ook waren het niet de oude partijprominenten die als eersten het nieuws haalden door sommige PVV-standpunten principieel af te wijzen. Dat was de man in het centrum van de CDA-macht: fractieleider Maxime Verhagen. Dat er sprake is van een andere situatie dan in 2002 blijkt verder uit de opstelling van de grootindustrielen, verenigd in VNO/NCW: in 2002 voor deelname van de LPF; nu tegen een regering met Wilders. Elsevier signaleert het, want het verklaart mede de anti-PVV houding van Lubbers, maar bij die vaststelling blijft het. De lezer blijft zitten met de onbeantwoorde vraag in welk opzicht de werkgeversbelangen van nu dan wel verschillen in de belangen van toen.

En tenslotte: het gaat wat ver om te suggereren dat Dries van Agt handelt uit eigenbelang, als hij en zijn  medeprominenten opkomen voor de Palestijnen. Het maakt misschien helder waarom zij moeite hebben met Wilders, maar dat was nou niet bepaald een geheim. Elsevier komt dan ook tot de weinig verrassende conclusie dat de strijd in het CDA “integraal deel uitmaakt van een verwoede strijd van een heel netwerk van oudere prominenten om greep te houden en bevriende belangen veilig te stellen”.

Daar is wat voor te zeggen. Maar het toont niet aan dat er sprake is van schijnheiligheid of puur opportunisme. Uit niets blijkt dat de prominenten niet oprecht zijn in hun steun voor de Palestijnen of hun sympathie voor ontwikkelingshulp en zich verschuilen “achter de grote woorden en voorgewende principes”, zoals het Elsevier-artikel besluit. Zo draagt het blad suggestief bij aan de opstand tegen ‘de elite’, zonder zich werkelijk te verdiepen in de argumenten en motieven van de inmiddels afgebladderde oud-politici.

Nieuwe journalistiek? Dan maar liever ouderwets.

« Terug naar het overzicht


48 reacties op “Hoofdredactioneel commentaar: De aanklacht als wapen”

 1. J.Tjeenk zegt: 20-09-10 om 15:20

  Is dit nu het geluid van het onafhankelijke Nieuwsuur? Is dit de visie van een redactie die streeft naar onpartijdige en evenwichtige berichtgeving? Drie voorbeelden waarin geen enkele moeite wordt gedaan de aversie tegen de Tea Party, Palin, PVV of Elzevier te verhullen. Wat moet er uit deze voorbeelden duidelijk worden; dat uitsluitend de rechterkant van politieke spectrum zich bedient van het sluipende gif van verdachtmakingen? Dat het morele gelijk rust bij degenen over wie dit gif wordt uitgestort? Sterker nog, het vermeende gelijk van Rauf wordt zonder moeite gekoppeld aan dat van Nieuwsuur. Was u niet in staat uw betoog te onderbouwen met tenminste 1 voorbeeld (voetnoot over Palin daargelaten) waaruit blijkt dat beide zijden van het politieke spectrum zich bedienen van dezelfde tactiek? Of bent u daadwerkelijk van mening dat dit niet het geval is?

  Of is dit artikel de visie van een redacteur die het vertrek van de Vara als zuiver cosmetische ingreep beschouwt? Om mijn reactie voor u in perspectief te plaatsen; ik stem meestal D66.

 2. Emile zegt: 20-09-10 om 19:42

  Overduidelijk selectieve verontwaardiging, waarbij idd de stelling wordt gebezigd dat vuilspuiterijen uitsluitend van rechts komen en dat links als heilig en moreel superieur mag worden gezien. Dit stukje is overduidelijk geschreven door iemand met een sterke politieke (linkse) voorkeur. Aan Nieuwsuur is niets veranderd i.v.m. Nova. Wie had ook anders gedacht?

 3. Mazzeltov zegt: 20-09-10 om 21:17

  Als PVV stemmer ben ik reeds gestopt met bijdrages plaatsen op dit forum, aangezien er al enkele (fatsoenlijke) bijdrages van mij rucksichloss zijn verdwenen.
  Niet-linkse geluiden zijn hier dus niet welkom zo blijkt maar weer eens….dus hoezo Hans Laroes v.w.b. die objectiviteit ?
  Deze bijdrage zal natuurlijk ook wel weer geschrapt worden.

 4. Doortje Messing zegt: 20-09-10 om 21:22

  Hoewel ik het bij alle drie van de in dit stuk behandelde onderwerpen met de analyse van Nieuwsuur eens ben, vind ik de opmerkingen van J. Tjeenk gerechtvaardigd.

  Wie is ‘Nieuwsuur-redactie’? Gaat het hier om een gezamelijk geschreven stuk, lekker hip met Google Write of zo? Of is dit Carel Kuyl aan het woord? Dat is toch van belang.

  En die verdachtmakingen, die komen soms ook van links hoor. (Ze zijn alleen minder effectief de laatste tijd zo lijkt het. Bijvoorbeeld: Wilders en de Israellobby.) Proberen te ‘ontmaskeren’ wat iemands ‘eigenlijke motieven’ zijn is bovendien een erg bevredigende menselijke behoefte, die dus breed voor komt. U hebt gelijk wanneer u zegt dat het de taak van Nieuwsuur is om zich zo veel mogelijk tot feitelijkheden te beperken. Ik verwacht van Nieuwsuur dat ze mij niet in het straatje van een verleidelijke ‘narrative’ leiden, sterker nog: mij daar juist voor behoeden. In die zin stelde het item van gisteren over de ‘Zweedse PVV’ enigszins teleur.

  Een gemiste kans in dit stuk is de link met wat op internet abusievelijk ‘Godwinnen’ is gaan heten. Oorspronkelijk stelde Godwin dat naarmate een online discussie vordert, er uiteindelijk een nazi-vergelijking of Reductio ad Hitlerum wordt geplaatst. Een consequentie daarvan is dat de discussie doodgeslagen wordt, omdat zo’n vergelijking vrijwel nooit hout snijdt. Tegenwoordig werkt de Wet van Godwin vaak omgekeert; de vloek is dat iedere uitspraak die ook maar in de verste verte op zo’n vergelijking lijkt, gelijk wordt beantwoord met een koor aan ‘Godwin mag niet!’-roepers. Zij bedoelen dan dat een Reductio ad Hitlerum ongepast is, wat meestal overigens ook zo is, en juist dat koor slaat aldus de inhoud dood.

  Sarkozy was dit weekend zo’n ‘mag niet!’-roeper. Je zou ook Gerard Spong, die valt over Wilder’s vergelijking van de Koran met Mein Kampf, een ‘mag niet!’-roeper kunnen noemen. (Bas Heijne schreef over dit fenomeen afgelopen zaterdag ook een inmiddels door Femke Halsema geciteerde column over.)
  (In Amerika is wellicht het gooien met de term ‘Socialist’ of ‘Socialism’ in zekere zin vergelijkbaar met de Europese Hitlervergelijking.)

  De algemene bekendheid van de Wet van Godwin op internet heeft aldus een tweeledig effect op discussies sindsdien: gefundeerde vergelijkingen (die zijn er overigens nauwelijks, en slechts op onderdelen) met de periode van of voorafgaand aan de Oorlog worden moelijker, maar het wordt ook moelijker om iemand buiten de orde te plaatsen met een veel te baude beschuldiging.

  Misschien hebben we wat extra Wetten van Godwin nodig in de journalistiek en de hele publieke opinie. Hopelijk zet Nieuwsuur daartoe (bij deze) de aanzet.

 5. Matthys van Raalten zegt: 20-09-10 om 21:38

  De aantijgingen aan het adres van Pamela Geller zijn niet te bewijzen en pertinent ONJUIST. Ze circuleren op bepaalde extreem linkse haatsites en dienen niet serieus te worden genomen.

 6. peter verhaar zegt: 20-09-10 om 21:39

  Vooralsnog beschouw ik Nieuwsuur als de morele rechtsopvolger van NOVA (tot tegendeel voor mij bewezen is) en NOVA was het programma dat met een continue stroom van tendentieuze berichtgeving, inc, zogenaamd anonieme medewerkers, de DSB Bank in diskrediet heeft gebracht, waardoor deze bank geen tijd meer kreeg om haar (zeker, niet juiste verdienmodel) om te buigen. Op mijn blogs heb ik een aantal malen de ‘juistheid van de gepresenteerde feiten’ weerlegt, overigens zonder enige reactie.

  En enige tijd geleden werd aan mij het verzoek gedaan of ik wellicht commentaar zou willen leveren op het recent verschenen boek Project Homerus. Na duidelijk aangegeven te hebben dat ik niet a priori Scheringa en DSB in het verdomhoekje wil zetten, wil het stil.

  De aanklacht als wapen is in handen van de media een ‘weapon of mass destruction’

 7. Uit bovenstaand artikel valt vooral op te maken dat Nieuwsuur het tot zijn journalistieke taak rekent mensen of personen die negatief in het nieuws zijn, een podium te bieden om onweersproken hun opvattingen aan de wereld kenbaar te maken.

  Dat dat weinig met journalistiek van doen heeft mag duidelijk zijn hoop ik. Dat er argumenten kunnen zijn om de andere kant van een verhaal te belichten zal ik niet weerspreken. Op de hierboven geschetste wijze echter lijkt het belangrijkste doel van Nieuwsuur de propaganda meer in balans te brengen, niet het onderzoeken van de waarheidsgetrouwheid van de blijkbaar als onevenwichtig beschouwde meningsvorming. Dat is een zich journalistiek noemend programma onwaardig.

 8. Dus het geboortebewijs van Barack Hussein Obama is gepubliceerd? Waar dan? Link or it didn’t happen!

 9. satuka zegt: 20-09-10 om 21:51

  Dat idee heb ik nou ook bij de docu’s over Wilders van Zemblabla en de VPRO.

  En zo heeft iedereen zijn eigen zondebok..

  Schiet lekker op.

  En het houdt de boel ook zo heerlijk bij elkaar.

 10. Wat een zwak redactioneel commentaar (en dan ook nog die hautaine stijl!). Zo verwijst het commentaar naar de pagina van “FactCheck” over de “Ground Zero-moskee”. Wat een journalistieke luiheid, want iedereen die de betreffende pagina van “FactCheck” kritisch leest, kan talloze fouten en uiterst vreemde interpretaties van de auteurs van “FactCheck” ontdekken. Eerder al verwees Nieuwsuur-verslaggever Eelco Bosch van Rosenthal naar die pagina (toen hij op Twitter op terechte kritiek van Carel Brendel reageerde). Schijnbaar is zowel Bosch van Rosenthal als de auteur van het bovenstaande redactionele commentaar te lui of te onkritisch de fouten en vreemde interpretaties op de pagina van “FactCheck” te ontdekken. Recent heb ik een gedeelte van die pagina wél eens kritisch onder de loep genomen (zonder daarvoor overigens belastinggeld voor te ontvangen):
  http://luxetlibertasnederland.blogspot.com/2010/09/eelco-bosch-van-rosenthal-is-naief.html

  Nieuwsuur kan van zich zelf beweren “onafhankelijk” en “onpartijdig” te zijn, maar die pretenties worden absoluut niet waargemaakt. Het programma is tot op heden niets anders dan linkse agitprop. Nieuwsuur gaat dus verder waar NOVA is gestopt.

 11. dercks zegt: 20-09-10 om 22:04

  Voor de volledigheid: slechts een handjevol kijkers heeft zich beklaagd over het gesprek met Khan, als ze al gekeken hebben.

  Nou wordt hij helemaal mooi. Het interview wordt aangekondigd in de trant van: “goedbedoelende softe iman wordt verdacht gemaakt door islamofoben”, terwijl iedereen die wel onafhankelijke informatie tot zich neemt, al weken lang weet hoe de vork wel in de steel zit (wolf schaapskleren etc.). En dan nog commentaar hebben dat ik die propaganda niet to me neem. Wat een walgelijke arrogantie.

 12. Freia zegt: 20-09-10 om 22:16

  Wat een schaamteloos eenzijdig artikel. Als er al zo’n fenomeen bestaat dan zijn er minstens zoveel (maar waarscijnlijk veel meer) aanvallen van links te noemen. Ik noem alleen maar Sarrazin. Demoniseren en belasteren is zo ongeveer uitgevonden door links. Nieuwsuur gaat door waar Nova eindigde…pure linkse stemmingmakerij! En dat terwijl ze hadden beloofd eindelijk onpartijdig te worden.

 13. Cogito zegt: 21-09-10 om 00:13

  Het interview en het onderwerp met Dhaisy Khan was veel te eenzijdig en bij een interview horen ook kritische vragen, zeker als het over het grote gebrek aan godsdienstvrijheid gaat in islamitische landen. Hoe kun je nou over meer begrip tussen culturen en godsdiensten spreken als een partij alle tolerantie eist en de andere slechts geeft zonder er iets voor terug te krijgen. Dit project wordt namelijk gesteund door landen die zelf zo’n dialoog in hun eigen landen zeker niet zouden willen. Waarom niet 2 van dit soort centra, eentje in het westen en eentje in een islamitisch land. In islamitische landen is geen vrijheid van godsdienst, worden mensen die afvallig van de islam zijn gevangengezet of ter dood gebracht. Waarom niet de vraag of die intolerantie zou kunnen veranderen voor een beter begrip tussen de culturen? Waarom geen kritische opmerking toen zij zei dat in islamitische landen mensen het zeer kwalijk zouden nemen, als er zo veel kritiek op de bouw van die moskee op Ground Zero is, terwijl die landen helemaal geen recht van spreken hebben, omdat die landen op geen enkele plek op hun eigen gebied een centrum voor culturele uitwisseling en informatie over andere godsdiensten zouden tolereren. Echt een gemiste kans. Erg zwak dat Nieuwsuur zich slechts voor propaganda liet gebruiken door een vrouw die ook bekritiseerd wordt vanwege haar radicale en intolerante standpunten, maar niets van dat alles bij Nieuwsuur. Het is jammer dat ik mijn toevlucht tot internet moet nemen om werkelijk te ervaren hoe de zaken zijn.

 14. Hans Kelderman zegt: 21-09-10 om 03:18

  Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat dit stukje snel, ondoordacht en in een soort paniektoestand geschreven is als reactie op de blijkbaar overvloedige negatieve reacties op de eenzijdige overmatig politiek correcte berichtgeving van nieuwsuur.
  Door het stuk over imam Khan te sandwichen tussen twee andere items wordt getracht te camoufleren dat het hier enkel gaat om een slecht onderbouwde poging kritiek op het Nieuwsuur item van de hand te wijzen.

  En dan dit: de kritiek op het Nieuwsuur-interview bevestigt zijn gelijk.

  Ik heb smakelijk moeten lachen om dit zinnetje. Da’s makkelijk! U heeft kritiek op mij? Dan heb ik dus gelijk.

 15. I never said Obama was Malcolm X’s son. Dishonest. Deceptive lies.

  http://tinyurl.com/postamericanpresidency

 16. Ramon zegt: 21-09-10 om 08:35

  Ik denk niet dat Nieuwsuur dit persoonlijk moet aantrekken. Er is een klein deel van de mensen met een heel grote bek. Verstandige mensen houden veelal hun mond en de schreeuwlelijks lijken een grote meerderheid. Punt is dat een bepaalde groep tegen alles ageert wat op de publieke omroep verschijnt omdat het niet in hun steegje past. Nuance is voor hen links. Deze mensen willen helemaal geen achtergronden bij de actualiteit, zij willen slechts bevestiging van hun nauwe belevingswereld.

 17. Doortje Messing zegt: 21-09-10 om 09:05

  Lezenswaardig blog van Carel Brendel, in reactie op dit stuk. Ik denk dat Nieuwsuur er goed aan heeft gedaan het interview met Daisy Kahn te maken zoals ze dat heeft gedaan; Brendel miskent enigszins dat het van belang kan zijn iets krachtigs tegenover de effectieve meme van Pamela Geller te plaatsen. (Ik krijg wel de indruk dat dit argument voor uitzending eerder zelfrechtvaardiging achteraf is, dan dat het vooropgezet beleid van Nieuwsuur is. Voor de waarde van het argument maakt dat echter uiteindelijk weinig uit.) Daar komt nog bij dat het onmogelijk is elk item volledig in balans te houden: het geheel aan Nieuwsuur-uitzendingen in bijvoorbeeld een week moet dat wel zijn.
  Brendel heeft wel groot gelijk wanneer hij ageert tegen de zinsnedes waarin u (=Carel Kuyl?) hem typeert.
  Nu heb ik helaas niet de indruk dat u (of moet ik ‘jullie’ zeggen?) bereid bent als gelijke met hem te debateren, vermits u Hoofdredacteur bent en hij blogger, maar op zichzelf kunnen de meer persoonlijke passages uit deze teksten onderhand ook wel geplaatst worden op, pak ‘m beet, deburen.eu.

  Dit alles neemt niet weg dat ik, zoals ik eerder uiteenzette, me nog steeds wel kan vinden in het grotere verband dat u geschetst. Uit mijn eerdere post mag ook blijken dat ik meer blogs van de redactie, en dan lieftst wél op naam, met grote interesse tegemoet zie.

 18. Molovich zegt: 21-09-10 om 09:14

  Het zijn nu eenmaal de meest in het oog springende lastercampagnes van het moment. Prima stuk.

 19. Jan zegt: 21-09-10 om 09:28

  Volgens mij mist J.Tjeenk in zijn reactie het punt wat hier gemaakt wordt.

  Ik denk niet dat het de bedoeling van de voorbeelden is om duidelijk te maken dat uitsluitend rechts zich bedient van het sluipende gif van de verdachtmakingen.

  Als ik om me heen kijk, zie ik op veel meer plekken de verloedering van de maatschappij. Het gaat allang niet meer om feiten maar om meningen. En de suggestieve vragen bevestigen de mening die men heeft, de antwoorden doen er alleen maar toe voor zover ze de mening bevestigen.

  Een voorbeeld van het ‘linkse’ spectrum vond ik de uitzending van De Wereld Draait Door waarin de schrijver Hans Keilson aan tafel zat. Tenenkrommend vond ik het dat Matthijs tot drie keer toe suggereerde dat het toch wel erg moest zijn dat er nu pas, na 50 jaar, erkenning komt voor zijn boek “In de ban van de tegenstander”. Ik had veel liever gezien dat er meer ingegaan was op de inhoud van het boek. Die is namelijk zo relevant in deze tijd…

 20. Redactie,
  Mijn vraag naar de plek waar het geboortebewijs van Barack Obama is gepubliceerd was geen retorische…

 21. Als er sprake is van aversie, geldt die uitsluitend de gehanteerde methode van het ongefundeerd zwartmaken – ongeacht wie zich daar aan bezondigt. Het weegt natuurlijk zwaarder als de aanklager een gezaghebbend opinieblad of een serieuze politieke beweging is.
  Uiteraard is de poging Palin onder de gordel te treffen even verwerpelijk als de verdachtmaking aan het adres van Obama, maar er is geen politieke invloedrijke beweging die er misbruik van maakt. Dat is het verschil. Palin heeft last van kwaadaardige roddel, die haar eerder in de kaart lijkt te spelen dan schade te berokkenen. Het zijn niet haar politieke tegenstanders die er mee aan de haal gaan – ze kijken wel uit.
  U heeft gelijk: het zou voor het evenwicht in én de boodschap ván het stuk beter zijn als dat wel het geval was geweest. We hebben wel degelijk gezocht naar en een voorbeeld van een vergelijkbare ‘linkse’ lastercampagne die het politieke kllimaat op gelijke wijze beinvloedt. Maar het blijft, voor zover te overzien, tot nu toe bij pogingen die geen wortel schieten.
  Het is zeker niet de bedoeling te suggeren dat dit te danken zou zijn aan morele superioriteit van ‘links’ of iets dergelijks. De verklaring moet eerder worden gezocht in de afrekencultuur die op dit moment het politieke klimaat bepaalt, in combinatie met een steeds meer op personen gerichte strijdwijze en het slechten van (fatsoens)conventies. Daarin wordt de oude elite die bruggen wil bouwen gezien als de zachte heelmeester die zijn kans heeft gehad, met alle negatieve gevolgen van dien. Dat maakt bijvoorbeeld Obama, maar ook de afvallige CDA-prominenten op dit moment tot de aangevallen partij.
  U mag natuurlijk schieten op deze analyse, maar dan wel graag aan de hand van een voorbeeld dat de score in evenwicht brengt. Wij hebben het, inderdaad, niet kunnen vinden.

  Wim Fortuyn, redactie Nieuwsuur

 22. Mirage zegt: 21-09-10 om 10:26

  Ik begrijp uit dit verhaal, dat Nieuwsuur “het verbale geweld van Geller en haar held Geert Wilders” al ruim van een podium had voorzien. Want hier tegenover moest het andere geluid gebracht worden.
  Als dat zo is, dan klinkt dat best redelijk. Toch?

 23. Geen linkse lastercampagne? Wat dacht je van Marcel van Dam. Een en al linkse laster.

  Kijk nog maar een keer naar het debat tussen van Dam en Fortuyn bijvoorbeeld. ‘U bent een minderwaardig mens’.

  Wat dacht je van de linkse lastercampagne van Trouw? Iedere dag weer een nieuwe
  ‘bron’ die tegen de rechtse coalitie is. Zelfs een of ander obscuur verband op de grens tussen Nederland en Duitsland werd er bij gehaald.

  Bovendien zetten jullie in een bijzin dat Palin ook onderdeel is van een lastercampagne, dus er had wel evenwicht in dit artikel worden gebracht. Ik ben absoluut niet voor Palin, maar er wordt nu gedaan alsof er geen mogelijkheid tot neutraliteit was.

  Er kunnen echt nog wel meer van dit soort voorbeelden worden bedacht. Dat dit op de redactie van Nieuwsuur niet lukt zegt dan destemeer over de mensen die er werken.

 24. Ooggetuige zegt: 21-09-10 om 10:58

  @HermanBenschop

  Ook u moet door google op deze sites kunnen belanden: http://fightthesmears.com/articles/5/birthcertificate en http://www.factcheck.org/elections-2008/born_in_the_usa.html

 25. satuka zegt: 21-09-10 om 11:04

  == Uiteraard is de poging Palin onder de gordel te treffen even verwerpelijk als de verdachtmaking aan het adres van Obama, maar er is geen politieke invloedrijke beweging die er misbruik van maakt. Dat is het verschil. Palin heeft last van kwaadaardige roddel, die haar eerder in de kaart lijkt te spelen dan schade te berokkenen. Het zijn niet haar politieke tegenstanders die er mee aan de haal gaan – ze kijken wel uit. ==

  Het spijt me, maar ik vind dat verhaal dat Wilders voor de Mossad zou werken wel degelijk een goed voorbeeld van een lastercampagne (want aan de telefoon krabbelde de getuige behoorlijk terug) waar linkse partijen hun voordeel mee doen. Die zullen misschien niet zo snel zelf dat soort verhalen de wereld in strooien, maar daar hebben ze de VARA en de VPRO dan weer voor. Van met name die laatste omroep valt het met trouwens vies tegen. Doorgaans zijn zij toch een stuk zorgvuldiger. Ze hebben wel een beschuldiging uit de docu gehaald (een getuige die beweerde Wilders te hebben gezien met een heroïnehoertje), omdat de bron onbetrouwbaar zou zijn, maar als ze consistent waren geweest dan was er van die hele docu weinig meer dan een Donald Duck filmpje overgebleven ;) .

 26. Jan van D zegt: 21-09-10 om 11:08

  @Ramon

  Argumentum ad hominem. U bent, gezien het onderwerp, een komiek, gespecialiseerd in ironie?

 27. krissis zegt: 21-09-10 om 11:26

  Ik heb zowaar de bewuste aflevering gezien.(ik kijk zelden naar de p.o.)

  Mijn “wereldvreemde” VK lezende schoonmoeder vroeg zich af waarom ik me zo zat op te winden terwijl we zaten te kijken en ik bijna omviel van ergernis.

  Ik vertelde haar dat dit een betreurenswaardig niveau van agitprop was, waarna ze me onbegrijpelijk aankeek.

  Nu moet ik het werk van de P.O. overnemen en alle nuances in de hele discussie blootleggen en haar van de achtergrond informatie voorzien zodat ze weet waar het over gaat en zelf tot een gedegen beeldvorming kan komen.

  Helaas is de schade al geleden en loopt er nu een grote groep mensen rond waarvan de beeldvorming behoorlijk is verziekt door het amateuristische werk van Nieuwsuur, bijkomend probleem is dat dit niet het eerste onderwerp is waar ze uit de bocht vliegen.

 28. Het gaat om de suggestie. Geller heeft op haar blog een stuk geplaatst met de theorie dat Malcolm X de vader van Obama zou kunnen zijn. Na kritiek op dat stuk heeft ze het voorzien van het volgende commentaar: “Ik geloof niet en heb nooit geloofd dat Barack Obama de liefdesbaby is van Malcolm X, maar er resteren vele, vele onbeantwoorde vragen over zijn jeugd en opvoeding”.
  Redactie Nieuwsuur

 29. Quillem zegt: 21-09-10 om 11:52

  De redactie kon geen ‘linkse’ lastercampagne vinden die wortel schieten?
  Ze zijn dus wel gevonden, maar aangezien ze geen wortel schieten zijn ze niet van belang. Ach arm links, ze hebben het tij niet mee.

 30. Emile zegt: 21-09-10 om 13:03

  De zalvende woorden voor Obama en de CDA prominenten maakt zonneklaar waar de sympathie van de redactie ligt. In de plannen van het kabinet om de omroep aan te pakken mag nu eindelijk wel eens de KEIHARDE eis worden geformuleerd dat zogenaamd neutrale omroepen als NOS en NTR aantoonbaar moeten waarmaken dat zij onpartijdig zijn, een en ander getoetst door een echt onafhankelijk orgaan (en dus niet bestaande uit de bekende elitaire goedpraters met D66 achtergrond). De overgang van Nova naar Nieuwsuur is – als je je daarin verdiept – niet minder dan een volstrekt cosmetische operatie, bedoeld om Henk Hagoort te plezieren. Onder de motorka is alles gedaan om zaken bij het oude te laten…dat is zo klaar als een klontje!

 31. Egor zegt: 21-09-10 om 13:05

  Dank voor de tip naar de site van Carel Brendel. Dat is tenminste een journalist die vragen durft te stellen. Vragen die jullie overigens veels te angstig niet durven te beantwoorden.
  Maar jullie komen met de o zo onder links gebruikelijke valse discussietechnieken, zoals de vragen van Brendel niet beantwoorden, maar juist met een ad hominem komen, en hem proberen zwart te maken.
  Waar jullie anderen van betichten, doen jullie schaamteloos zelf.
  Mag ik mijn geld terug?

 32. Pieter zegt: 21-09-10 om 13:10

  Nieuwsuur is gewoon NOVA II met met blokjes voor het Journaal en Studio Sport. Nieuw is alleen het decor, de wijze van journalistiek bedrijven is achterhaald.

  De redactie van Nieuwsuur moet investeren in netwerken anders blijven ze voortdurend enkele dagen tot weken achterlopen zoals als dat ook voor de redactie van het NOS-Journaal geldt.

  Deze netwerken bestaan natuurlijk al en het is maar de vraag of ze een redacteur van Nieuwsuur als lid willen. Wij niet in ieder geval. Geen mastodontenjournalistiek in ons hoekje.

 33. Freia zegt: 21-09-10 om 13:26

  Het is toch wel heel bijzonder om de CDA prominenten bruggenbouwers te noemen! Het enige dat zij doen is een grote politieke beweging bij voorbaat uitsluiten, zonder dat dit is gebaseerd op onderhandelingen Echte bruggenbouwers doen moeite om alle geluiden in de samenleving te verenigen en starten niet met het buiten de orde verklaren van in hun ogen moreel verwerpelijke lieden. In dat licht is Maxime Verhagen pas een echte bruggenbouwer, want hij bedrijft praktische politiek door oud en nieuw te verenigen, zonder in te leveren op principes van de rechtsstaat.

  Daar waar altijd wordt opgeroepen om met alles en iedereen te onderhandelen (Hamas, Noord Korea, etc.) worden nu plots mensen bewierookt die vanuit hun morele superioriteit wel de PVV bij voorbaat uitsluiten.

  Het is werkelijk onvoorstelbaar en verbijsterend om de redactie te zien miskleunen in dit artikel en de aanvullende reacties hierboven. Het bewijst ten ene male dat er iets fundamenteels mis zit met de journalistieke houding en analyse van onze neutrale, onpartijdige omroepen. In een klap wordt duidelijk dat het programma Nieuwsuur helemaal niet onpartijdig is, maar voortborduurt op de linkse koers van Nova.

 34. Raaf zegt: 21-09-10 om 14:10

  Helaas blijkt Nieuwsuur nog een tandje erger te zijn dan Nova.
  Er wordt geen enkele poging meer gedaan om enigszins objectief verslag te doen.
  Volstrekt kritiekloos stort men een op zijn allerbest ‘gekleurd’ verhaal de ether in.
  Wat de redactie van dit programma en andere programma’s (zoals TROS Kamerbreed of het wekelijkse PvdA uurtje van Buitenhof) maar niet schijnen te begrijpen is dat er zoiets bestaat als internet.
  Uw monopolie-positie is doorbroken.
  Bronnen kunnen voortaan gecontroleerd worden.
  Manipulatie wordt anno 2010 ras doorzien.

  Ik keek met enige verwachtingen uit naar Nieuwsuur.
  Ik moet helaas constateren dat ik licht teleurgesteld ben.
  Diep teleurgesteld ben ik namelijk allang niet meer
  We weten nu wel hoe de hazen lopen in deze Staats-mediacratie.
  Maar je blijft -tegen beter weten in- hopen op betere tijden.

 35. George Knight zegt: 21-09-10 om 14:39

  Ik vind mezelf tekort gedaan door het hoofdredactioneel commentaar. Ook ik reageerde hier per e-mail op het interview van Eelco Bosch van Rosenthal met Daisy Khan. Mijn kritiek was dat ik het haaks vond staan op de onafhankelijkheid die “Nieuwsuur” kort daarvoor in een publiciteitscampagne geclaimd had. Dat vond ik niet terug in het interview, dat ik eerlijk gezegd nogal oppervlakkig en magertjes vond. Niet zoals het een onderzoekende journalist betaamt die tegels wil lichten en grijstinten wil tonen of een rubriek die onafhankelijk wil informeren. Als inleiding was het prima, maar ik miste een vervolg.

  In mijn e-mail toonde ik begrip voor de opstartproblemen van een nieuwe rubriek en hoopte op een vervolg waarin een en ander nader werd belicht. Negatief was ik niet, eerder afwachtend met milde kritiek. En verwachtingsvol. Het komt als een koude douche dat het commentaar nu zegt louter negatieve reacties te hebben ontvangen. Dus ook mijn reactie wordt als negatief gezien. Dat vind ik onterecht en begrijp ik het niet. Ik vrees dat het voortschrijdend inzicht van “Nieuwsuur” tegen een muur tot stilstand is gekomen.

  Inhoudelijk ontgaat me de logica van uw redenering. U zegt tegenover het verbale geweld van Wilders en Geller het geluid van de andere kant te laten horen. Dit impliceert dat u vindt dat er twee geluiden zijn. Los van het feit dat Geller op de Nederlandse TV nauwelijks gehoord is, reduceert u de werkelijkheid tot twee posities. Het was precies die reductie die ik in mijn e-mail bekritiseerde. Waar zijn de grijstinten?

  Die reductie van de werkelijkheid lijkt me de valkuil waarin de redactie is gelopen en in dit in mijn ogen schaamteloze commentaar volhardt. “Nieuwsuur” brengt een complex probleem met uiteenlopende invalshoeken, belangen en protagonisten dat alle continenten bestrijkt terug tot een wedstrijd tussen de duo’s Wilders/ Geller en Rauf/ Khan. Dat lijkt me geen goede basis voor een diepgravende analyse.

  Het lijkt niet toevallig dat in “Nieuwsuur” sport een belangrijke plaats inneemt. Trouwens een constructie die me slecht bevalt. Ik hoop dat een evaluatie de sport weer loskoppelt. In het verleden was de inpassing van sport altijd al een terugkerend probleem in de voorlopers “NOS Laat” en “Nova”. Het verbaast me dat het opnieuw geprobeerd wordt. De sandwich-formule is in de mediatheorie allang bij het oud vuil gezet. Dat werkt onvoldoende.

  Kortom, ik begrijp de opstartproblemen voor een nieuwe rubrike en het zoeken van een evenwicht met nieuwe medewerkers en een nieuwe formule. Het is ook goed dat u zich verdedigt waar u denkt aangevallen te voelen. Maar omopbouwend bedoelde kritiek op te vatten als een negatieve reactie vind ik jammer. Het vervreemdt me van u. Inhoudelijk schrik ik van uw wereldbeeld dat een kwestie als het “Park51″ initiatief reduceert tot twee geluiden die kunnen klinken. Ik dacht dat journalistiek op zoek naar meer was. Zeker waar het een rubriek met de pretentie van onafhankelijke journalistiek als “Nieuwsuur” betreft.

 36. Servaas Hilgers zegt: 22-09-10 om 15:16

  Zwart maken wordt in de klassieke argumentatieleer wel degelijk als vorm van argumenteren gezien. Het is een van de ethische middelen die een persoon in een discussie kan inzetten om die discussie naar zijn of haar hand te zetten. Andere (bekendere) vormen van argumenteren zijn het inzetten van pathetische middelen en uiteraard het gebruik van (logische) argumenten.

 37. Hannes Minkema zegt: 01-10-10 om 12:16

  @Servaas Hilgers: Iemand zwartmaken wordt niet in de argumentatie*leer* gezien als vorm van argumenteren, maar in de argumentatie*theorie*. De (beschrijvende) theorie geeft immers neutraal aan van welke – fraaie en lelijke – middelen mensen zich bedienen bij het argumenteren, zoals een woordenboek naast nette woorden ook schuttingtaal opneemt.

  Een argumentatie*leer* echter biedt een normatief kader voor het argumenteren. Twee belangrijke normen zijn redelijkheid en effectiviteit. Een op effect gerichte argumentatieleer, zoals van Aristoteles, kan ook drogredenen aanbevelen als middel om je publiek in de luren te leggen. Een op redelijkheid gerichte argumentatieleer, zoals hier te lande door Van Eemeren c.s. ontwikkeld, beschouwt drogredenen niet als legitieme argumentatievormen omdat ze het redelijke argumenteren en overtuigen belemmeren. Absoluut geen ‘ethisch’ middel dus in pregnante zin.

 38. Hannes Minkema zegt: 01-10-10 om 12:17

  Met dezelfde logica als waarmee hier de Nieuwsuur-redactie wordt weggezet als linkse propagandisten, namelijk dat Nieuwsuur zich voor het grootste deel verlaat op voorbeelden van rechtse zwartmakerij, kan nu worden beredeneerd dat de Nieuwsuur-redactie rechts is omdat ze op de website voor het grootste deel antilinkse sentimenten een podium biedt.

 39. Freia zegt: 04-10-10 om 15:30

  En inmiddels zijn we zover dat ook Bram Moskowic Nieuwsuur bant! Na zijn betoog in P&W over de inderdaad schandelijke verwijdering van Eva Jinek uit Nieuwsuur. heeft Carel Kuyl het voor elkaar dat zijn programma alweer controversieel is. Met de column hierboven tekent zich een patroon af dat we ook zagen bij Nova. De hoofdredactie kan wel heel selectief en hautain allerlei meningen en mensen buiten de orde verklaren, maar dat ontploft gewoon in je eigen gezicht. De door Nieuwsuur zo belangrijk gevonden advocaat Bram Moskowic zal het “neutrale” Nieuwsuur dus voortaan mijden als de pest. Bedankt hoofdredactie! In de Telegraaf van vandaag een mooie video waarin Bram een verslaggever van Nieuwsuur wegstuurt.

 40. Freia zegt: 04-10-10 om 22:19

  In de afgelopen dagen bij Nieuwsuur ALLEEN maar tegenstanders in de studio! Eerst Hirsch Ballin, toen Andriessen en nu Klink. Het is duidelijk dat u alles uit de kast haalt om het fractiebesluit te beinvloeden. Schandelijk!

  En dat u censureert is zo mogelijk nog schandelijker. U laat heel weinig reacties toe en weigert ook per uitzending te laten reageren hier. Bang dat teveel mensen u zullen afvallen?

  Het bewijs is geleverd. De linkse kerk wordt voortgezet in Nieuwsuur. Geluukig trap niemand er nog in.

 41. Sjoerd Talsma zegt: 05-10-10 om 21:57

  Om een voorbeeld te vinden van omvangrijke zwartmakerij kunnen we gewoon in Nederland blijven. In 2001 heeft links Nederland daarvan staaltjes laten zien die ik niet voor mogelijk had gehouden. Zelfs de premier van dit land bestond het zendtijd waar kabinetsbesluiten toegelicht zouden moeten worden te gebruiken om op de man Fortuyn te spelen. Kankerpatienten zouden aan hun lot overgelaten en alloctonen zouden tweederangsburgers worden. Dat waren niet minder dan leugens.

  Dat sommige CDA’ers tegen samenwerking met de PVV zijn is te begrijpen. Zij hebben nog enig recht van spreken omdat Balkenende destijds niet mee heeft gedaan aan de demonisering van Fortuyn. Het is zelfs de reden dat Balkenende daarna lang aan het roer heeft gestaan. De zwijgende meerderheid die ontstaan door de overheersing van links is er nog steeds.

  Als Nieuwuur een onafhankelijk programma wil zijn, dan moet dat andere gezicht ook eens aan bod komen.

  (Ik kwam hier naartoe omdat ik me erger aan de eenzijdige journalistiek. Eerst Hirsch Ballin, toen Andriessen, gisteren Klink. Alleen maar tegenstanders van het akkoord dat tweederde voorstanders telt).

 42. It’s always nice when you can not only be informed, but also entertained! I’m sure you had fun writing this article.Excellent entry! I’m been looking for topics as interesting as this. Looking forward to your next post.

 43. Nice share, thanks

 44. I love nieuwsuur.nl dude!
  [url=http://www.youtube.com/watch?v=-5YWRPe9Ry0]ipad giveaway[/url]

 45. Is it true that blogs are just forum discussions with rss that would enable the user to watch what they wanted to watch more convieniently? Is that all the differences?.

 46. Excellent blog here! Also your website loads up very fast! What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my website loaded up as quickly as yours lol

 47. I like nieuwsuur.nl dude!
  [url=http://www.youtube.com/watch?v=Ov52Leg5bMQ]iphone giveaway[/url]

 48. Whispering Misty…

  So sorry you will skip the workshop!…

Geef een reactie

 

Aantal woorden nog beschikbaar:500