Ombudsman

21 juli 2018
debat-media-felix-meritis-5-van-30Blog - Op 1 augustus komt er een voorlopig einde aan het instituut Ombudsman bij de NOS. Over de achtergrond is op 19 juli een persbericht verschenen. Voor klachten verwijs ik u naar de afdeling publieksvoorlichting van de NOS en als u vindt dat u persoonlijk schade heeft ondervonden door berichtgeving van de NOS dan kunt u een klacht indienen bij de Raad voor de Journalistiek. Voor mij betekent dit dat ik mijn werkzaamheden heb afgerond. Ik vind het jammer dat de enige nieuwsombudsman die Hilversum rijk was, verdwijnt. Zeker nu de ethiek van de journalistiek door toetreding van Powned tot het publieke bestel wel een pleitbezorger kan gebruiken. Wat de NOS betreft vond ik dat de gedragsnormen die journalisten in acht behoren te nemen en die bondig verwoord zijn in de NOS Code, in het algemeen goed worden nageleefd.
rudy_kousbroekHoe moet het nieuws stilstaan bij het overlijden van bekende Nederlanders? Wie krijgt veel aandacht, wie moet het met een korte verwijzing doen en wie slaan we over? En zijn daar criteria voor? De heer Constandse vond dat het NOS journaal op 4 april van dit jaar veel te kort stilstond bij het overlijden van Rudy Kousbroek, zeker in verhouding tot de aandacht die de eveneens overleden Haagse zangers Sugar Lee Hooper in dezelfde uitzending ten deel viel. 'Uit deze berichtgeving spreekt in mijn ogen de popularisering en opleuking van het journaal,'schrijft de heer Constandse, 'Moet het brede publiek dan voorgeschoteld krijgen wat het al weet?' Naar aanleiding van deze uitzending vraagt hij mij naar 'de criteria voor vorm en omvang van necrologieën in journaalbulletins'.
ROTTERDAM-RECHTBANK-HOFSTADGROEPUw mening - Vandaag plaatste NOS Nieuws een foto van Ephraim Sijahailatua op de website. Hij is een van de 26 verdachte personen die door de internationale politieorganisatie Interpol op internet zijn geplaatst in de hoop dat het publiek helpt bij de opsporing. Wat vindt U? Is het goed dat de NOS als onafhankelijke nieuwsorganisatie politie en jusititie helpt om boeven te vangen of moet een medium met zo'n groot bereik als de NOS terughoudender zijn en niet aanzetten tot een klopjacht op gezochte personen? Eerder dit jaar besteedde de NOS aandacht aan een opsporingslijst van de Nederlandse politie zonder foto's van een van de verdachte personen te plaatsen. Ik ben benieuwd naar uw mening.
geluidsoverlastplaatjeDiscussie - Sommige klachten die ik als ombudsman krijg zijn heel specifiek en komen voort uit bepaalde opvattingen of ervaringen van individuele kijkers, maar er zijn ook klachten die zo herkenbaar zijn, dat ik denk dat het ongenoegen door veel mensen gedeeld wordt. Mevrouw Fornara mailde mij over het hoge geluidsvolume van de reclame. Zij schreef:  'De geluidssterkte van de reclames is ruim 3 strepen hoger dan de normale geluidssterkte die afgesteld is. Dit is zeer irritant. Door de reclame harder af te spelen op de TV is het niet aantrekkelijk naar de reclame te luisteren, integendeel. Wij zappen naar een andere zender waar nog minder reclame te zien en te horen is.'
Blog - Op vrijdag 11 juni werd in Tilburg een herdenkingsdienst voor de familie van Ruben gehouden. RTL nieuws zond om half acht beelden van de plechtigheid uit, het Acht journaal besteedde die avond geen aandacht aan de herdenking. Dat zal te maken hebben met de interne discussie die er naar aanleiding van de privacy van Ruben is gevoerd. Advocate A.van Bon-Moors was op 3 juni te gast in de redactievergadering van NOS Nieuws met het dringende verzoek de privacy van haar cliënte verder te ontzien. Haar cliënte was het meisje uit Eibergen dat was ontvoerd door een ontsnapte TBS'er, een geruchtmakende zaak destijds.
wikileaksUitspraken - De heer Van den Berg diende een klacht in over het uitzenden van de videobeelden die door de klokkenluiderswebsite Wikileaks naar buiten zijn gebracht. Hier is de beschieting vanuit een helikopter te zien. Een groep Irakese burgers waaronder 2 journalisten van Reuters wordt beschoten door het Amerikaanse leger. De heer Van den Berg betwijfelt of dit incident jaren na dato nog nieuws is. Daarnaast heeft hij er moeite mee als dit soort gewelddadige beelden gedurende de dag worden getoond, omdat er dan ook kinderen naar zullen kijken.
andrew_sparrowBlog - Internet en de sociale media bieden volop kansen aan de journalistiek, dat is de strekking van de vele lezingen en beschouwingen over dit onderwerp die ik de afgelopen weken tot me heb genomen. Bij de Guardian in Londen spreken ze over 'mutualized media'. Voor de 700 journalisten van dat bedrijf geldt meedoen of vertrekken. 'Je kunt niet op het web zijn, je moet echt van het web zijn,' stelde Chris Elliott van de Guardian onlangs op een conferentie in Oxford. 'Het is niet een kwestie van leeftijd. De vraag is of je het door hebt.' De verschillen tussen online journalistiek en de traditionele manier van werken zijn vrij groot, vooral op het punt van publieksparticipatie, interactie en de timing van publicatie. Met name het laatste vind ik als Ombudsman van belang, want er moeten geen ongeverifieerde berichten gaan circuleren.
robotdogDossiers - Een week of vijf geleden is er een flinke discussie ontbrand op Villamedia naar aanleiding van een artikel van mij over de werkdruk in de journalistiek. Het lokte nogal felle reacties uit die niet over de werkdruk in de journalistiek gingen maar over een passage in het artikel waarin ik stelde dat de journalist concurrentie had gekregen van de bloggers die zich niet aan de gedragsnormen van de journalistiek hoefden te houden. Door onhandigheid mijnerzijds is de indruk ontstaan dat ik bloggers maar tweederangs journalisten vond en sommigen meenden in mijn woorden zelfs te lezen dat ik vond dat de bloggers hun activiteiten maar zo snel mogelijk moesten staken.
Uw mening - Wereldwijd stellen veel nieuwsorganisaties hun website open voor reacties van het publiek. Ook de NOS doet dat en op site van de NOS Ombudsman kunt u ook reageren. In de aanloop naar de jaarlijkse bijeenkomst van Nieuwsombudsmannen volgende week in Oxford, is mij gevraagd wat het beleid is van de NOS ten aanzien van het verwijderen van namen. Vaak komt de naam van de reageerder nog jarenlang als eerste uit de Google en als de mening in pittige bewoordingen is gesteld, kan dat hinderlijk zijn bij sollicitaties. Ik heb het nagevraagd. Bij de Digidesk van de NOS is een keer een verzoek tot verwijdering binnengekomen en dat is geweigerd. Zelf heb ik het verzoek ook een maal gekregen en ik heb er wel in bewilligd. Wat vindt u? Is eens gezegd, blijft gezegd, of moet iemand zijn eigen naam kunnen verwijderen?
p1040654_tnBlog - Schaatser Erben Wennemars heeft 31.577 volgers op Twitter. Hij was een van de sprekers tijdens een symposium over nieuwe media ter gelegenheid van het afscheid van Gerard Dielessen als algemeen directeur van de NOS. Waarom was Wennemars gaan twitteren ? Hij herkende zich niet zo in het beeld van de topsporter, dat door de media wordt geschetst en hij was gefrustreerd over de gang van zaken in de schaatswereld en bij NOC*NSF. 'Op Twitter wilde ik volledige openheid van zaken geven, maar mijn omgeving kon daar niet mee omgaan.' Toen Wennemars de Mexicaanse griep bleek te hebben, adviseerde iedereen hem om dat niet op Twitter te melden. Wennemars haalde per ongeluk op Schiphol de koffer van Máxima van de bagageband en meldde dat in een tweet.  Als topsporters of politici zelf hun nieuws gaan publiceren, wordt de journalistiek dan overbodig? vroeg gespreksleider Rob Trip zich af.