Ombudsman

20 juni 2018

Archief van ‘september 2009’

Als Ombudsman ben ik benieuwd naar uw mening. NOS Nieuws heeft de laatste tijd herhaaldelijk aandacht besteed aan de opwarming van de aarde. Niet iedereen was hier enthousiast over. Een kijker mailde: 'De hele week worden de kijkers van het NOS Journaal in de serie De Verhitte Aarde al ongevraagd getrakteerd op zeer tendentieuze halve waarheden en simplificaties rondom de klimaatontwikkeling. Dergelijke ongenuanceerde berichtgeving is werkelijk beneden alle peil. Het is een neutraal nieuwsprogramma onwaardig.' Heeft de serie ook bij u veel los gemaakt? Zelf vond ik dit fragment over droogte in Kenia bijzonder pakkend. Wat vindt u van de manier waarop de NOS dit onderwerp heeft gebracht?
Het valt me de laatste tijd op dat er interviews gedaan worden in de buitenlucht. Op het dak of strand andere plek waar het stevig kan waaien. En dan met een microfoon die het geluid van de wind de stem van de geïnterviewde overstemt. Ik vind het ongelofelijk dat daar niet beter op gelet wordt. Zelf vind ik dit een van de meest irritante geluiden en die met een kleine aanpassing verholpen kunnen worden. Een speciale windkap op microfoon of op z'n minst uit de wind gaan staan. Met vriendelijk groet J. Peters
petra-tiemensPetra Tiemens is afgestudeerd als arts en is nog bezig voor een graad in de letteren. Ze wil wetenschapsjournalist worden, daarom koos ze journalistiek en nieuwe media als bijvak en zo rolde ze min of meer bij toeval in het checken van journalistiek werk. Nu levert Petra een bijdrage aan Nieuwscheckers. Bij het toetsen van wetenschappelijke nieuwsartikelen viel zij van de ene verbazing in andere. 'De wetenschappers vonden vaak dat de essentie van hun onderzoek helemaal niet in het artikel was gekomen. In veel gevallen had de journalist helemaal geen contact gehad met de onderzoeker.' Rare berichten, zoals 'Mannen verliefd in 8,2 seconden' waren klakkeloos uit buitenlandse glossy's overgeschreven.
christenunieDe klacht kwam van de fractie van de ChristenUnie in de Tweede Kamer over de keus van de NOS de ChristenUnie niet uit te nodigen voor het slotdebat op de avond van de Europese Verkiezingen van 4 juni. Hoofd voorlichting van de fractie van de ChristenUnie Sjirk Kuijper schreef: 'Hoofdonderwerp van het slotdebat was de betekenis van de Europese verkiezingsuitslag voor de nationale politieke verhoudingen. Maar de enige regeringspartij die deze dag geen stemmen verloor maar winst boekte, zat niet aan tafel.' Uitspraak ChristenUnie
meindert-fennema'Geldt de vrijheid van meningsuiting ook voor racisten?' Over die vraag hield prof. Dr. Meindert Fennema (foto) op 1 september in de Rode Hoed de eerste H.J. Schoo-lezing. Fennema betoonde zich een pleitbezorger van de radicale uitingsvrijheid en hekelde sociaal-democraten als Ed. Van Thijn en senator Willem Witteveen. Fennema: 'Zij stellen dat krenken niet mag. Ik vind dat het aanzetten tot haat niet strafbaar moet zijn, maar het aanzetten tot geweld of discriminatie wel.' Volgens Fennema, die zich baseert op Engelse denker John Stuart Mill, ligt de vrijheid van uiten in het verlengde van de vrijheid van denken. 'Je moet het schadebeginsel niet gaan toepassen op het vrije woord, dat moet je alleen gebruiken voor handelingen.' Het haatzaai-artikel (artikel 137 c van het Wetboek van strafrecht, GR) is voor Fennema veel te ruim.  'Haat is een emotie of een gemoedstoestand, dat kun je niet op een lijn stellen met geweld of discriminatie.'
afbeelding-9 Geachte Ombudsman, Ik vroeg mij af waar de bijnaam "Ted de Turk" vandaan komt. Is dit een racistische bijnaam die de media voor hem hebben bedacht na zijn arrestatie of was hij al zo bekend bij zijn vrienden? Als het een naam is die door de media aan hem is gegeven zou ik van de NOS verwachten dat zij in deze moderne tijden niet meer zo'n discriminerende naam toekennen aan een veroordeelde. We noemen een Nederlandse moordenaar toch ook geen "Ted de Nederlander"? Dit soort benamingen zijn echt heel beledigend voor veel Nederlanders. Alvast bedankt, I. K. (naam bij de NOS bekend)
Klacht van Rietje Musch over het woord  'spanningen' in het kort nieuwsitem over Pakistan 'Ik weet dat het erg moeilijk is om berichtgeving zo neutraal mogelijk te houden. Waar ik mij aan stoor is het volgende als voorbeeld: In Indonesië lopen de spanningen tussen moslims en christenen hoog op. Kerk in brand gestoken. Dit voorbeeld wordt in -tig landen gebruikt. Misschien dat de christenen in sommige gevallen terugslaan als hun iets wordt aangedaan, maar meestal is het zo dat moslims niet verdraagzaam zijn en de christenen weg wil hebben.