Ombudsman

20 juni 2018

Archief van ‘maart 2010’

guikje-trust-me-e-mail-kopieIn het jaarverslag van de NOS Ombudsman ligt de nadruk op de tweede helft van 2009. Guikje Roethof deed op 14 september haar eerste uitspraak. In totaal behandelde zij in 2009 als Ombudsman van de NOS 43 klachten. Er kwamen 56 klachten bij de Ombudsman binnen. Zes klachten werden niet in behandeling genomen vanwege onwelgevallig taalgebruik van de klagers of omdat zij te persoonlijk gesteld waren in de richting van een presentator of verslaggever, drie bleken al afgehandeld te zijn door de redactie en vier klachten waren per abuis door de afdeling publieksvoorlichting afgedaan.
edward-wassermanJournalistieke codes komen onder druk te staan door de mogelijkheden van de social media. Dit betoogde prof. dr. Edward Wasserman van de Washington en Lee University in Lexington op een conferentie van de Stichting Media Ombudsman onlangs in Den Haag. Wasserman zit niet op de lijn van vroeger was alles beter. De journalistiek is altijd een luis in de pels geweest. 'They are either at your feet or on your throat,' zei Winston Churchill over journalisten. En zo is het maar net. Toch heeft het internet de nieuwsgaring wel veranderd. De technologie schept nieuwe mogelijkheden en die kunnen leiden tot een aanpassing van de standaard. Wasserman noemde een paar voorbeelden.
sander-vNet als veel andere media toonde de NOS in het journaal deze foto van de verdachte in de zaak Milly Boele. Zijn ogen zijn afgeplakt met een zwarte balk, maar zijn gestalte is goed waarneembaar. Was het goed de foto te tonen, zodat iedereen een beeld kreeg bij de vermoedelijke dader, of had de redactie het tonen van de foto beter achterwege kunnen laten? De emotie liepen toch al hoog op na het nieuws over de dood van het meisje. Wat vindt u er van als de media op deze manier een verdachte in beeld brengen?
verkiezing2transferTwee weken voor de Gemeenteraadsverkiezingen organiseerde de NOS een debat waar de lijsttrekkers van de grote politieke partijen aan meededen. Edwin Wiebes uit Amstelveen diende een klacht in over de opzet en aanpak van dit debat. Hij vindt dat de NOS geen debat over de landelijke politiek moet uitzenden als er lokale verkiezingen op komst zijn. Het argument dat veel kiezers hun stem laten afhangen van het landelijke beeld, zoals de presentator aan het begin van de uitzending opmerkte, ging er bij de heer Wiebes niet in. 'Door deze aanpak zorgt de NOS er voor dat mensen vanuit een landelijke optiek gaan stemmen.' En dat heeft volgens hem 4 nadelen.
141465-almereChantal de Jong diende een klacht in over de manier waarop de NOS verslag heeft gedaan van de winst van de PVV bij de gemeenteraadsverkiezingen. Zij schrijft: 'Vertrouwen dat de NOS een onafhankelijke nieuwsverspreider is heb ik niet. Dit blijkt wel uit de manier hoe de overwinning van de PVV in beeld wordt gebracht: in de trant van "veel mensen moesten dit nieuws wel even verwerken". Er wordt op deze manier van vraagstelling de indruk gewekt dat er iets ernstigs is gebeurd. Naar mijn idee wordt er hier een subtiel negatief stem advies gegeven: stem geen PVV!'
hd-tvDe NOS heeft ten onrechte op een persconferentie aan de vooravond van de Olympische Spelen aangegeven dat de Spelen bij de NOS in HD-kwaliteit zouden worden uitgezonden. Op dat moment was intern al duidelijk dat de beelden weliswaar in HD-kwaliteit beschikbaar waren, maar dat de NOS niet over de faciliteiten beschikte om het schaatsen in HD-kwaliteit te kunnen brengen. Mevrouw van Assen uit Heerde heeft hierover een klacht ingediend bij de NOS Ombudsman. Zij schreef: 'Het verschil in beeldkwaliteit tussen de schaatsuitzendingen van de NOS en de Duitse ARDHD en ZDFHD is overduidelijk.
pakistan_ethnic_80Onlangs ontving ik van de heer Barend een klacht over de onevenredige behandeling door de redactie van NOS Teletekst van Israël en Pakistan. 'Geachte Ombudsvrouw, Helaas heb ik een klacht over berichtgeving van twee berichten op teletekst. Het eerste bericht betrof Israël, zaterdag 26dec. Pagina 131 waarin op de hele pagina werd ingegaan op ingrijpen van Israëlische soldaten in Gaza waarbij volgens Uw bericht 6 doden zouden zijn gevallen, naar achteraf bleek gelukkig slechts 3 doden, ook te betreuren natuurlijk, maar geen rectificatie en niet de aanleiding voor dit terechte ingrijpen. Tweede bericht pagina 137, 4 zinnen slechts. Eerst het noodweer in Marokko en dan zeer summier de bombardementen die Pakistan uitvoert op zijn eigen burgers, waarbij vele vrouwen en kinderen worden en werden gedood. Iets wat mij vele malen ernstiger lijkt.'
televisie__21In tijden van crisis is de belangstelling voor politiek overstelpend. Toen het kabinet Balkenende IV midden in de nacht ten val kwam en de premier om kwart over vier 's nachts de pers te woord stond, keken daar 125.000 mensen naar via Nederland 3 en 50.000 via RTL 4. Een extra lang journaal dat de volgende ochtend in de Olympische ontbijtshow werd uitgezonden trok 673.000 kijkers. De journaals van 18.00 en 20.00 van zaterdag 20 februari werden door respectievelijk 1,5 miljoen en 2,2 miljoen kijkers gezien, terwijl het journaal door de Olympische Spelen tijdelijk naar Net 2 verhuisd is.