Ombudsman

20 juni 2018

Archief van ‘juli 2010’

debat-media-felix-meritis-5-van-30Op 1 augustus komt er een voorlopig einde aan het instituut Ombudsman bij de NOS. Over de achtergrond is op 19 juli een persbericht verschenen. Voor klachten verwijs ik u naar de afdeling publieksvoorlichting van de NOS en als u vindt dat u persoonlijk schade heeft ondervonden door berichtgeving van de NOS dan kunt u een klacht indienen bij de Raad voor de Journalistiek. Voor mij betekent dit dat ik mijn werkzaamheden heb afgerond. Ik vind het jammer dat de enige nieuwsombudsman die Hilversum rijk was, verdwijnt. Zeker nu de ethiek van de journalistiek door toetreding van Powned tot het publieke bestel wel een pleitbezorger kan gebruiken. Wat de NOS betreft vond ik dat de gedragsnormen die journalisten in acht behoren te nemen en die bondig verwoord zijn in de NOS Code, in het algemeen goed worden nageleefd.
rudy_kousbroekHoe moet het nieuws stilstaan bij het overlijden van bekende Nederlanders? Wie krijgt veel aandacht, wie moet het met een korte verwijzing doen en wie slaan we over? En zijn daar criteria voor? De heer Constandse vond dat het NOS journaal op 4 april van dit jaar veel te kort stilstond bij het overlijden van Rudy Kousbroek, zeker in verhouding tot de aandacht die de eveneens overleden Haagse zangers Sugar Lee Hooper in dezelfde uitzending ten deel viel. 'Uit deze berichtgeving spreekt in mijn ogen de popularisering en opleuking van het journaal,'schrijft de heer Constandse, 'Moet het brede publiek dan voorgeschoteld krijgen wat het al weet?' Naar aanleiding van deze uitzending vraagt hij mij naar 'de criteria voor vorm en omvang van necrologieën in journaalbulletins'.
ROTTERDAM-RECHTBANK-HOFSTADGROEPVandaag plaatste NOS Nieuws een foto van Ephraim Sijahailatua op de website. Hij is een van de 26 verdachte personen die door de internationale politieorganisatie Interpol op internet zijn geplaatst in de hoop dat het publiek helpt bij de opsporing. Wat vindt U? Is het goed dat de NOS als onafhankelijke nieuwsorganisatie politie en jusititie helpt om boeven te vangen of moet een medium met zo'n groot bereik als de NOS terughoudender zijn en niet aanzetten tot een klopjacht op gezochte personen? Eerder dit jaar besteedde de NOS aandacht aan een opsporingslijst van de Nederlandse politie zonder foto's van een van de verdachte personen te plaatsen. Ik ben benieuwd naar uw mening.