Ombudsman

20 juni 2018
Guikje Roethof

debat-media-felix-meritis-5-van-30Op 1 augustus komt er een voorlopig einde aan het instituut Ombudsman bij de NOS. Over de achtergrond is op 19 juli een persbericht verschenen. Voor klachten verwijs ik u naar de afdeling publieksvoorlichting van de NOS en als u vindt dat u persoonlijk schade heeft ondervonden door berichtgeving van de NOS dan kunt u een klacht indienen bij de Raad voor de Journalistiek.

Voor mij betekent dit dat ik mijn werkzaamheden heb afgerond. Ik vind het jammer dat de enige nieuwsombudsman die Hilversum rijk was, verdwijnt. Zeker nu de ethiek van de journalistiek door toetreding van Powned tot het publieke bestel wel een pleitbezorger kan gebruiken. Wat de NOS betreft vond ik dat de gedragsnormen die journalisten in acht behoren te nemen en die bondig verwoord zijn in de NOS Code, in het algemeen goed worden nageleefd.

Er is wel sprake van een te grote fixatie op de aanbodzijde van het nieuws, zowel internationaal als lokaal, en te weinig op onderzoek en eigen nieuwsverhalen. Daardoor is de code in de praktijk minder relevant. Normen als het toepassen van hoor en wederhoor zouden ook van toepassing moeten zijn op newsfootage uit het buitenland, maar dat is niet altijd haalbaar. In het binnenland klinken bronnen als politiewoordvoerders, of gemeentevoorlichters veel sterker door in het nieuws dan ooggetuigen. Hopelijk kan NOS Net daar meer balans in brengen.

In het algemeen is de belangstelling voor het debat over de journalistiek niet groot. Op de bijeenkomsten die ik als mediaombudsman bezocht was de gemiddelde leeftijd hoger dan vijftig. Veel mensen zitten liever in de hippe wereld van de sociale media waar alles snel, kort en een beetje leuk moet zijn. Het is evident dat de eisen die de oude wereld aan de journalist stelde op gespannen voet staan met de eisen van vandaag. Samen met de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) heb ik eerder dit jaar een debat georganiseerd over de ethiek van de internetjournalistiek. Het verslag van die avond kunt u hier nog eens nalezen.

Vertrek  NOS Ombudsman

HILVERSUM,  19 juli 2010Wegens verschil van inzicht over de inhoud  en de invulling van de functie Ombudsman hebben de NOS en  Guikje  Roethof besloten om de samenwerking per 1 augustus  a.s. te beëindigen.

De NOS is van oordeel  dat het afleggen van verantwoording aan het publiek over de wijze  waarop zij journalistiek bedrijft, niet optimaal functioneert. Op  dit moment vormt de onafhankelijke NOS Ombudsman een belangrijke  schakel in het verantwoordingsproces.

Guikje  Roethof heeft sinds 2009 op  parttime basis de rol van NOS Ombudsman vervuld. Zij  vindt dat de NOS er een fulltime functie van zou moeten maken met  een vaste plek in de programmering. Omdat de NOS-directie  veel waarde hecht aan publieksverantwoording, gaat zij zich de  komende periode beraden op het aanbrengen van  verbeteringen.

Voor meer  informatie:

NOS Marketing &  Communicatie
Youssef  Eddini
T +31 (0)35 677 18 05
M +31 (0)6 46 25 08 18

E communicatie@nos.nl
Twitter: NOScommunicatie

De NOS biedt, als grootste nieuwsorganisatie  van Nederland, 24 uur per dag 7 dagen per week, onafhankelijke en  betrouwbare verslaggeving op het gebied van nieuws, sport  en (inter-)nationale evenementen. Dit gebeurt  real-time en multimediaal via radio, (internet connected) televisie,  www.nos.nl, narrowcasting, sociale netwerken, mobiele applicaties,  spelcomputers en andere apparaten met een  internetverbinding.

« Terug naar het overzicht


geef een reactie