Ombudsman

20 juni 2018

Deze NOS-code is gebaseerd op de missies van de Nederlandse Publieke Omroep en de NOS, op de “Gedragscode voor Journalisten” van de Internationale Federatie van Journalisten (1954/1986), op de “Gedragscode voor Nederlandse Journalisten” van het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren (1995) en op de “Leidraad van de Raad voor de Journalistiek” (2007).