Ombudsman

20 juni 2018

Kijkers en luisteraars met een klacht over de journalistiek van de NOS schrijven naar Nederlandse Omroep Stichting, t.a.v. Publieksvoorlichting, Postbus 26600, 1202 JT Hilversum, of nemen contact op via het daarvoor bestemde contactformulier.

De klager krijgt een melding dat zijn klacht in behandeling wordt genomen.

De Afdeling publieksvoorlichting beantwoordt de klager of de desbetreffende (hoofd)redactie doet dat.

Als de afhandeling van deze klacht de klager niet bevalt, kan de Ombudsman worden ingeschakeld. De Ombudsman kan alleen schriftelijk worden benaderd door te mailen naar ombudsman@nos.nl of te schrijven naar Nederlandse Omroep Stichting, t.a.v. de NOS Ombudsman, Postbus 26600 1202 JT Hilversum.

De klager krijgt een melding dat zijn klacht in behandeling wordt genomen.

De Ombudsman neemt kennis van alle klachten, maar beslist zelf over de wijze van behandeling.

Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen.

De Ombudsman past hoor en wederhoor toe

Programmamakers verstrekken de Ombudsman informatie, met uitzondering van bronbescherming, zodat zij haar taak naar behoren kan vervullen.

De Ombudsman kan zich tot een redactie als geheel of tot individuele redactiemedewerkers richten.

Over al hetgeen niet in het statuut is vastgelegd beslist de Ombudsman, gehoord hebbende de Algemeen Directeur en na advies van de Commissie voor de NOS Ombudsman.

De Ombudsman brengt in het eerste kwartaal van elk kalenderjaar een jaarverslag uit.

Klagers die niet kunnen instemmen met het oordeel van de Ombudsman worden actief door verwezen naar de Raad voor de Journalistiek

Vergeet bij het indienen van uw klacht niet om duidelijk uw naam, adres en datum te vermelden.