De weblogs van de NOS worden niet langer bijgewerkt.

Voor nieuws Over de NOS kunt u terecht op over.nos.nl.
Voor de overige berichtgeving kunt u terecht op NOS.nl.

Alweer Amelisweerd

Een onaangename verassing voor Utrecht. Demissionair minister Schultz van Infrastructuur en Milieu wil de A27 bij Amelisweerd verbreden.  Om de stroom blik de baas te kunnen 2 keer 7 rijstroken, vergelijkbaar met het stuk A2 tussen Utrecht en Amsterdam. Een brede strook asfalt dus, nou net op de plek waar al eerder flink wat protest is geweest. Eind jaren 70 klommen actievoerders in bomen en ketenden tegenstanders van het asfalt zich vast.

(Foto: Martin Ponte)

Want Amelisweerd is van oorsprong een historisch landgoed waar reeën lopen. Met vennen en mooie loofbomen.  Het buurtcomité Laat Lunetten Niet Stikken is dan ook fel gekant tegen opnieuw een aantasting van het kwetsbare gebied. En ook verkeerswethouder Frits Lintmeijer ziet het doorgedrukte plan van de minister niet zitten. “Wij zeggen: bekijk eerst eens duurzame oplossingen binnen de bestaande bak, maar de minister sluit dat nu uit”.

Wethouder Lintmeijer en buurtbewoner John Buitink

Met beide heren wandelen we parallel aan de snelweg. Het contrast is groot: op het viaduct verdwijnen onze stemmen in een muur van geluid uit de ochtendspits. Amper 100 meter verder lopen we door een ruisend bos met het ochtendconcert van de vogels. Maar er is meer dan alleen de kwestie van de natuur. Want de bestaande diepe verkeersbak waar je nu doorheen rijdt is gebouwd op en dikke laag plastic folie. Om het grondwater tegen te houden. John Buitink van het buurtcomité: “Als je hier gaat graven en bouwen loop je het risico dat je die folie lek prikt. Dan komt meteen het grondwater de bak van de A27 ingelopen en valt het bos droog”. Want dag en nacht pompt een gemaal het water weg, anders zou de verkeersader een zwembad zijn. En dan is er nog de deal van de minister die bij de verbreding van de A27 ook geld beschikbaar stelt voor een duurzame tramverbinding van Utrecht CS naar de Uithof. Een soort package-deal. Maar dat vindt wethouder Lintmeijer een beetje onzin: “ Die tram zou er toch al komen, sterker nog, we hebben deze week symbolisch al het eerste stuk rails gelegd. De werkzaamheden zijn al begonnen dus dat is helemaal geen deal”.

Van het razende asfalt even het landgoed opgereden. Want dat is Amelisweerd: een landgoed met parken die stammen uit de 18e eeuw. Bij Oud-Amelisweerd 2 schoonzussen die er wekelijks hun ronde doen om bij te kletsen. “Wij vonden dat besluit van de minister nogal uit de lucht komen vallen”. Maar de wandelaarsters, op weg naar de kop koffie in Bunnik, snappen het dilemma. “We leven hier in een punt. De A27, de A12 en het spoor dat ook breder moet. We willen wandelen, van de rust genieten maar we willen ook niet in de file en overal heen met de auto. Tja, wat moet je dan…”"

De schoonzussen wandelen door Amelisweerd

Fragment 1
Fragment 2
Fragment 3
Fragment 4
Fragment 5

Deel deze pagina

« Terug naar het overzicht


7 reacties op “Alweer Amelisweerd”

 1. Bas zegt: 26-09-12 om 12:44

  Volgens mij zijn de dames wijzer dan de heren.

  Ze geven precies het dilemma aan, je wilt genieten van een mooi bos, maar er ook kunnen komen.

  De A27 bij Utrecht is nu eenmaal een van de drukste wegen van het land, daar is heel weinig aan te doen.

  Dat het weer Amelisweert is – volgens mij bewijst dit dat de politiek die toen de weg heeft doorgezet een vooruitziende blik had

  moet je je voorstellen hoe de filedruk was geweest zonder dit stuk A27. Een nachtmerrie

 2. Margriet Kreulen zegt: 26-09-12 om 13:05

  DE WEG.
  We hebben Amelisweerd als zuurstof-long en groot stadspark hard nodig!
  Het aanleggen van nog meer wegen getuigt van een niet-sociale politiek en een vernietigende toekomst-visie.
  Ik vind het onwetend, egoïstisch en kortzichtig.
  Bij de veranderende economie, sterker nog, met een veranderende levenswijze op komst, weten we toch dat dit niet de ‘weg’ is?
  Wat is er nodig om mensen als Schultz en andere olie-slurpers te leren dat een leven met minder hard rijden, minder dikke auto’s en minder geld, een mooier leven is?
  Nog meer praten en uitleggen dus.
  Maar, indien nodig, zal ook ik mezelf in een boom vast maken. Mijn boomhut is al bijna ingericht!
  Verbreding van de weg door Amelisweerd gaat NIET gebeuren!
  Margriet Kreulen

 3. Bart zegt: 26-09-12 om 15:16

  Goed te zien dat verkeersproblemen eindelijk worden aangepakt. In een land dat haar geld verdiend met doorvoer is het van de zotten dat millieubewegingen dergelijke zaken tegenhouden.

  de ironie wil dat hippieredeneringen als die hierboven voortkomen uit de welvaart verkregen uit 60 doorslageconomie. Alleen vanaf een zeker welvaartsniveau raakt het menselijk altruisme overstuur en dienen plotsklaps allerlei zaken beschermd te worden. Leg die weg aan opdat uw kinderen ook kunnen genieten van de welvaart die u geniet en mogelijk ook kunnen ageren tegen de onderdrukking van bomen, walvissen of misschien tegen die tijd iets anders.

 4. Marco zegt: 26-09-12 om 16:16

  Die weg moet niet verbreed worden, als inwoner van de stad utrecht is het heerlijk wandelen daar. De stad stinkt al genoeg van al het verkeer. Laat de minister maar zorgen dat er minder verkeer nodig is, en het openbaar vervoer beter en goedkoper!

 5. M.E. Jager zegt: 26-09-12 om 16:45

  De burgers van Utrecht zijn nog wel degelijk actief! Er wordt zeer serieus nagedacht over alternatieven voor de verbreding van de A27. Zie onderstaande mail die ik ontving van ‘De Kracht van Utrecht’.

  25 september 2012

  Extra Nieuwsbrief (no. 27) van de Vrienden van Amelisweerd en de Kracht van Utrecht

  Minister wil nog even snel doordrukken: bak toch verbreden naar 2×7!

  Maar College van B&W staat achter ons en wil geen verbreding bak A27 door Amelisweerd. Slaagt deze Haagse bluf en laat een nieuw kabinet zich een voldongen feit presenteren?

  Wat is hier aan de hand?

  Demissionair minister Schultz van Infrastructuur en Milieu (VVD) heeft vandaag per brief laten weten dat zij de verbreding van de bak bij Amelisweerd naar 2×7 rijstroken nog even snel wil doordrukken. Belangrijk is dat het Utrechts College van B&W en de gemeenteraad achter ons staan om de bak niet te verbreden (zie commissiebrief). Nu is dan ook de nieuwe Tweede Kamer aan zet.

  Het College van B&W heeft geen handtekening onder dit besluit gezet omdat het voor het College maar de vraag is of je voor het uitbreiden van de capaciteit van de A27 wel de bak van Amelisweerd zou moeten verbreden. Het College voelt zich hierin gesteund door de diverse amendementen en moties die de gemeenteraad al in 2010 had aangenomen… ‘Onderzoek de mogelijkheden om de doorstroming op de A27 te vergroten binnen de bestaande bak in Amelisweerd’; onderzoek de mogelijkheid van 80 km/uur op de Ring; onderzoek de gezondheids-effecten van het verkeer op de Ring en zoek naar verbetering van de woon- en leefsituatie in woonwijken langs de A27.

  Utrechts College kiest voor een betere, duurzamere oplossing
  Hiermee maakt het College voor het eerst duidelijk, klip en klaar dat zij het met de minister oneens is en zij ons steunt in ons streven naar een betere, duurzamere oplossing voor stad en regio. Het College kiest een goed moment, juist nu we a.s. zondag ruim 40 jaar Vrienden van Amelisweerd vieren, zie http://www.vriendenvanamelisweerd.nl !

  Waarom vinden wij dat het College een sterk standpunt heeft?
  De minister wil nu doordrukken met 2 x 7 en het verbreden van de bak, ondanks twijfels en onzekerheden over:
  Uitvoerbaarheid is complex en bij aanbesteding duur: Er mag bij het verbreden van de bak en de weg niets mis gaan met de vliesconstructie. Als dat wel gebeurt, heeft dat gevolgen voor verkeer en natuur.
  Betaalbaarheid: Er zijn grote twijfels of het binnen de begroting kan; hoe meer geld voor asfalt en andere ‘hardware’, hoe minder voor inpassing.
  Effecten op lucht en geluid: die zijn slechts marginaal getoetst. Verbreding leidt tot nog meer verkeer en vereist nog meer geld voor inpassing.
  Effecten bereikbaarheid: Het is enkel een plan om de NoMo-norm (doorstroming autoverkeer op Rijkswegen) te halen.
  Effecten op het regionale mobiliteitssysteem als geheel (druk op onderliggend en stedelijk wegennet en effect op modal split auto/OV/fiets) worden sterk onderschat. Files verschuiven nog dichter naar de entrees van de stad. Verwacht wordt dat er meer stedelijke en regionale knelpunten bijkomen (onderzoek Movares 2011 en 2012).
  Lichtelijk verbijsterend is dat de minister tussen neus en lippen aangeeft dat er nu geen geld is voor verdere OV-plannen voor de regio. Daar moet het volgende kabinet maar naar zoeken. Maar deze besteding van 1 miljard euro wilde zij nog wel even regelen….

  Waarom is de nieuwe Tweede Kamer en/of het Kabinet nu aan zet?

  De besluitvorming staat nu echt op een kruispunt. Daarom gaan we vanuit Utrecht ondersteuning van de Tweede Kamer en het Kabinet vragen voor de Utrechtse opgave in duurzame stedelijke ontwikkeling.

  Stad en regio zijn de laatste 20 jaar enorm gegroeid. Dat heeft mooie kanten, maar er is een ook toenemende spanning tussen doelstellingen op het gebied van bereikbaarheid en die op het gebied van leefbaarheid/gezondheid/duurzaamheid. Er is een grote behoefte aan en zelfs noodzaak tot een omslag in vervoersmogelijkheden die een antwoord biedt op de schaalsprong van de regio. Elementen daarin zijn: Een stedelijk en regionaal doorfietsnet dat aan hoge kwaliteitseisen voldoet. Verdere uitbouw van tram- en HOV-netwerk, waaronder een tweede tramas Leidsche Rijn-(Papendorp)-Utrecht Centraal-binnenstad-(Rijnsweerd)-De Uithof-Zeist. Uitbouw en integratie van Randstadspoor in het stadsregionale tram- en HOV-netwerk. In een tijd van bezuinigen is het waardevol ook te kijken naar nieuwe manieren van financiering van HOV- en tramnetwerken.

  Wat vragen wij van de Tweede Kamer en het Kabinet?

  Onze vraag aan de Kamer en Kabinet is dan ook: Ondersteun stadsregio Utrecht met een Meersporenstrategie: Werk aan synergie van verkeersmodaliteiten in samenhang met ruimtelijke ontwikkelingen, inclusief verbetering van de woon- en leefsituatie langs Rijkswegen.
  Kamer en/of Kabinet kan met een initiatiefcommissie ruimte en tijd scheppen voor oplossingen, die zowel de taakstelling omvat van de Planstudie (opwaardering Ring binnen de bak) als die van een OV-MIRT-verkenning ten dienste van een duurzaam en gezond ruimtelijk toekomstperspectief voor de regio: de doelstellingen van stad, provincie en Rijk samen met elkaar verbinden in plaats van bestrijden.

  Wat nodig is, is niet “nog meer asfalt en zoek het maar uit met de rest”, maar een variant die optimaal voldoet aan de criteria multimodale bereikbaarheid, leefbaarheid, inpassing en financiën. Aandachtspunt is het ontschotten van mobiliteitsbudgetten, met meer mogelijkheden om die vanuit onze en andere stadsregio’s naar prioriteit en urgentie toe te delen.

  Meer info: Jan Korff de Gidts, 06 3363 0344 / Jos Kloppenborg 030 273 5885

  Denk en doe mee, juist nu!
  Mail uw reactie naar [info@krachtvanutrecht-initiatief.nl]
  Twitter naar @krachtvanu

 6. Harald zegt: 26-09-12 om 21:59

  Indertijd heel bewust mijn handtekening gezet om de aanleg van een open bak te voorkomen.
  Later met vrouw en kinderen vaak gewandeld. Altijd maar weer de bijgedachte: WAAROM wilde men niet aan de toekomst denken.
  Gezien de uitgaven aan infrastructuur in Nederland van de afgelopen 20 jaar is het argument dat een tunnel te duur is volstrekte onzin!
  Het is de enige oplossing waardoor de kwaliteit van de omgeving weer iets zou kunnen verbeteren en tevens aan de behoefte voor meer ruimte voor het verkeer tegemoet gekomen zou kunnen worden.

  “Een volk dat leeft, bouwt niet overal!” (Bron: Intermediair)

 7. rob zegt: 27-09-12 om 10:24

  Natuurlijk volstrekte kolder, deze verbreding. Volgens mij heeft deze minister nog niet door dat we in de 21e eeuw op weg zijn naar een digitale economie, waar de vervoersstromen over de weg steeds kleiner zullen gaan worden. Die trend is al ingezet met de leegstand van kantoorpanden. En daar gaat het niet mee ophouden. Regeren is vooruitzien, en daar hebben we het vorige kabinet niet op kunnen betrappen. Laatste stuiptrekking, nog net voor een nieuw en hopelijk visionairder kabinet…

Geef een reactie