De weblogs van de NOS worden niet langer bijgewerkt.

Voor nieuws Over de NOS kunt u terecht op over.nos.nl.
Voor de overige berichtgeving kunt u terecht op NOS.nl.

Financiële rompslomp in de zorg

Geld en zorg | ANP XtraEen ieder heeft er mee te maken, gewild of ongewild. De zorg, met alle bijbehorende ingewikkelde financiële structuren. Verslaggever Trudy van Rijswijk ging op pad om vanuit verschillende perspectieven in kaart te brengen waar de knelpunten liggen.

 

 

Vandaag: de ziekenhuisdirecteur. “We hebben het met elkaar wel heel ingewikkeld gemaakt,” meent Hans Feenstra, directeur van het Martini Ziekenhuis in Groningen. 20 verschillende zorgverzekeraars die allemaal hun eigen contracten, hun eigen betalingen en hun eigen prijzen hebben.

En echt eerlijk is het systeem volgens hem ook niet: zijn topklinische ziekenhuis ontvangt voor een ingewikkelde heupoperatie dezelfde prijs als het buurziekenhuis voor een ongecompliceerde heupoperatie. Het kan volgens Feenstra niet anders dan dat brancheorganisaties of topklinische ziekenhuizen gezamenlijk, over die ongelijkheid uiteindelijk een brandbrief aan de minister zullen sturen. Wordt vervolgd dus.

Ook in deze reportageserie:

De medisch specialist
Trudy spreekt – tussen de hartslagen van een ongeboren baby door – met gynaecoloog Sjaak Wijma over de gevolgen van al die moeilijke financieringsstructuren voor de relatie met zijn patiënten. “Wantrouwen staat ons echt in de weg.”

De Praktijk Ondersteuner Huisarts (POH) – GGZ
Tussen de patiënten door luistert praktijkondersteuner Swanica Dragtsma naar klassieke muziek. Als ze wel patiënten ziet zijn dat mensen die met klachten van geestelijke belasting in de huisartsenpraktijk komen. “Van administratieve rompslomp heb ik hier geen last.”

De zorgverzekeraar
Op de afdeling klantencontact spreekt Trudy met Chris Oomen, directeur van zorgverzekeraar DSW over het belang van tussenrekeningen: “Het lijkt soms net of wij er als verzekeraars maar een potje van maken, maar dat komt doordat wij de rekeningen gewoon niet eerder krijgen.”

De patiënt
Een breed scala aan ziektes en een wirwar aan rekeningen. Jan Snijder ziet door de bomen het bos niet meer.

Deel deze pagina

« Terug naar het overzicht


15 reacties op “Financiële rompslomp in de zorg”

 1. plaisier zegt: 26-07-13 om 22:57

  Het financieringsstelsel met onbegrijpelijke DBC’s wordt nu geintroduceerd in de verpleeghuizen in de vorm van Geriatrische Revalidatie Zorg. De kosten die in het verpleeghuis, waar ik als arts werk, gemaakt moeten worden om te kunnen declareren volgens de voorgeschreven methode, zijn enorm. Er moet software worden aangeschaft en weer moet er administratief personeel aangetrokken worden om te kunnen declareren. Uiteraard gaat dit ten koste van de inzet van verzorgenden en dus zijn de bewoners uiteindelijk de dupe.

  Het ergste echter van het financieringssysteem gebaseerd op marktwerking is dat de prikkel om zorg te verlenen steeds meer een financiele prikkel wordt en niet meer lijkt uit te gaan van hetgeen de patient nodig heeft. En dat leidt tot een moreel verval bij instellingen, artsen, paramedici en verpleging wat blijvend onze gezondheidszorg zal schaden. Vrijwel dagelijks zie ik hier voorbeelden van.

  O. Plaisier, Specialist Ouderengeneeskunde

 2. densi zegt: 27-07-13 om 19:11

  De chaos kan door kwaadwillenden aangrepen worden om te gaan rommelen met de financiën zodat zij kunnen er baat bij hebben. Tegen de tijd dat malversaties ontdekt worden is het leed al heel, heel lang lang geschied en de vogel meestal gevlogen. Het is een strategie dat altijd en overal werkt en niet alleen bij financiële aangelegenheden maar ook bijv. met bonussen en het sluiten van allerlei herenakkoorden. Chaos en verwarring kan als een rookgordijn en mist aangewend worden.

 3. Ricardo zegt: 27-07-13 om 22:48

  @ O. Plaisier, Helder praktijkvoorbeeld. Commentaar overbodig. Het lijkt bij dit kabinet met alle mooie beloften voor de toekomst zo te gaan. Men belooft steeds compensaties die in de praktijk nooit of slechts gedeeltelijk kwamen. Het vaak grote verschil levert m.i. ook al miljarden aan bezuinigingen op. De retoriek van dit kabinet blijft dat lagere inkomens ontzien worden. Niet dus. Eerdere beloften zie je niet terug in de praktijk. Zo steeg de toeslag vanwege de verzekering en een hoger eigen risico ook niet mee. Het kabinet beloofde dit wel.

  Mijn oude moeder heeft tot haar overlijden naast haar AOW een kleine vaste lijfrente. Al jaren hetzelfde. Waarvan begin dit jaar ineens 45 euro per kwartaal afging vanwege ‘rechtvaardige technische aanpassingen in de belastingheffing’. Ook dit zou gecompenseerd worden. Ik heb er niets meer over gehoord.

 4. Krijn van Drie zegt: 28-07-13 om 23:43

  De PvdA komt voor de zwaksten in de samenleving op. Ze rekenen er blijkbaar op dat door dit asociale beleid deze doelgroep in korte tijd de grootste groep zal zijn. Het gaat uiteindelijk alleen maar om politieke macht. De VVD maakt het nog bonter bij monde van Halbe Zijlstra. Die wil elke bedreiging om het asociale gedachtengoed van de VVD er door te krijgen direct de nek om draaien. Gelukkig heeft de G20 nu wel door dat economieën kapot bezuinigd kunnen worden. Onze volksvertegenwoordiging nog niet! Die maken eerst onze maatschappij kapot. Die hebben geen boodschap aan het welzijn van het volk, wiens belang zij dienen te behartigen. Niet dus, alleen eigen belang en partijbelang telt in onze politiek. Het vertrouwen van de bevolking zijn ze allang kwijt.

 5. van Spall zegt: 29-07-13 om 12:27

  Waarom ging het voor 2003 financiëël wel goed en nu niet?
  Omdat de kosten die voor zorg door ieder ziekenhuis afzonderlijk en anders rechtstreeks ingediend bij en betaald werd door de Staat.
  Toen dit door minister “vinger in de keel” van VVD omgepraat werd tot betaling “uit de markt” in plaats van door de Staat,met als reden inefficient onvakkundig beheer door de Staat,werd een “verdeel en heers” systeem de vruchtbare grond voor graaiculturen van hoog (vergelijk het salaris van een directeur voor en die van na de omslag eens) tot laag Met als extreem de PGB,s en het handjeklapspel tussen geprivatiseerde ziekenhuizen en geprivatiseerde zorginstellingen).

  Waarom wordt er NOOIT een evaluatie tussen beide systemen gedaan?
  Omdat de politiek nooit zijn eigen foutieve beslissingen zal terugdraaien.
  Deze treurige “status quo” geïntroduceerd door de VVD zullen wij burgers dus op onze rug moeten blijven dragen !!!!!
  Want ook alle partijen vormen hierin EEN front en een nieuwe partij wordt gezamenlijk gedemoniseerd,zoals de PVV (niet mijn keuze) met tegenstrijdige maar waar gebleken standpunten ondervindt.

 6. Prat zegt: 30-07-13 om 12:31

  Als simpele ziel kan ik dan toch nog de zorg redden in nederland.

  Het is simpel het gaat om de kern.
  Het kaartenhuis is rot en stort in er moet een nieuwe huisvesting (kern) komen
  dat moge duidelijk zijn.
  Zo ondoorzichtig en fraudegevoelig het kan niet langer zo……

  Als simpele ziel kan ik uit mijn hoofd berekenen dat de helft bespaard kan.
  Er moet een nieuwe kern gemaakt, Een heksenjacht op fraude geopend worden.
  Een heksenjacht op verkeerde en oneigenlijke besteding.

  Voor de te verliezen werkgelegenheid kunnen vele geschrapte kleine behandelingen weer
  terugkomen.
  Minder dure apparaten die bijna niet nodig zijn. Een stap naar de natuurlijke kant maken.

  Alternatieven die werken ook benutten.

  Er zijn er teveel die teveel willen eten uit de pot. Dat moet teruggedrongen.
  Het is nu crisis dus het moet helaas.

  Ik sluit af met te zeggen dat de helft in feite gaat om erg veel geld waar een verbeterde
  nieuwe zorg van opgebouwd kan worden.
  Een nieuwe kern, een nieuwe structuur. Alles nieuw ! Alles anders !

 7. Prat zegt: 30-07-13 om 22:54

  Die 100 miljard delen door twee.

  50 miljard daar moet een nieuw ingerichte verbeterde zorg
  van kunnen rondkomen.

  De opsporing van fraude levert werk en veel geld op.
  Het is niet zo erg voor specialisten om 50% minder gaan verdienen.

 8. cor zegt: 02-08-13 om 00:07

  Het komt zo zelden ter sprake maar…
  WAT MANKEERDE ER AAN ONS “”ZIEKENFONS”"?
  Was het niet ene Hoogervorst die met het nieuwe stelsel een standbeeld voor zichzelf oprichtte?

 9. Jan Snijder zegt: 11-08-13 om 22:58

  ” Densi;
  De Chaos kán er niet alleen voor zorgen maar hééft er al voor gezorgd dat er mega gefraudeerd wordt en wel door diegenen waarvan je het juist niet zou verwachten.
  Het zijn juist de verzékeraars die de fraude plegen en wel daardoor dat ze winsten opstrijken die niet in verhouding liggen met het doel, ook worden er maga salarissen en bonussen uitgekeerd van ONZE premiegelden, er wordt nauwelijks iets opzij gezet voor verbetering maar wél voor winstverdeling gekozen en als klap op de vuurpijl worden er grote deals afgesloten met de pharma industrie of worden bedrijven of producenten uitgesloten van het clubje maffioso zodat ze wel moeten buigen of failliet gaan (kijk eens naar het Slotervaart Ziekenhuis)

 10. Jan Snijder zegt: 11-08-13 om 23:08

  @O. Plaisier, Specialist Ouderengeneeskunde
  Met deze uitspraak slaat u de spijker op zijn kop geachte, het is juist NIET de bedoeling dat het beter en goedkoper wordt maar juist ingewikkelder en duurder, er moet namelijk een nieuwe markt GECREËERD worden om nóg meer en nóg sneller winst te maken door de marktwerkende partijen (als je al van marktwerking kan spreken omdat het in weze slechts om 4 groten gaat die de handen ineen slaan om de markt te domineren)

  Het gaat in feite om de grote verzekeraars, geleid of dan minimaal zwaar gesteund door de pharma industrie, Bayer, Soehne, Phizer, IG Pharma en noem ze maar op.
  En vreemd genoeg zijn dat dezelfden die hun dikke vingers in de Brusselse pap hebben en de EU commissie heeft samengesteld.

  Leest u (allen zou ik aanbevelen) eens het boek; “De Nazi achtergronden van de EU te Brussel” en alles zal u duidelijk worden.

  Ná de eerste poging in WW1 en de tweede in WW2 beseft men dat het niet lukt om met oorlog en geweld de mensheid te onderdrukken dus gooit men het nu over een andere boeg.

  Doemdenken ?? Ik ben realist en bekijk alles nuchter van een afstand, ik kan u verzekeren dat er geen enkele sprake van doemdenken is maar van observeren vanuit een reële uitgangspositie, namelijk dat corporatisme de wereld in zijn macht wil krijgen en houden zolang de burger dat toestaat.

 11. Jan Snijder zegt: 11-08-13 om 23:18

  @van Spall,
  Het ging vóór 2003 juist zo goed omdat de marktwerking (lees corporatisme) er geen grip op koon krijgen totdat Minister Hans Hoogervorst in beeld kwam.

  Was het niet zo dat hij bij de VVD zat en zijn vuile plannetjes niet door de kamer kreeg omdat de PvdA en anderen er fel tegen waren ?
  Welnu deze minister heeft zich naar mijn beste vermoedens flink laten betalen, om zich in te dekken als het mis mocht gaan, en is toen “overgestapt” naar de PvdA om daar op een smerige manier van binnenuit deze sociale “partner” te laten opdraaien voor zijn vieze spelletje en heeft toen onder het mom (en de vermomming) van het socialisme dit stelsel er door geramd.

  Enkele jaren later is Hoogervorst van het politiek toneel verdwenen maar krijgt de topbaan van zijn dromen, én nog eens een flinke zak poen van de pharma en verzekeraars (in voornoemde boek zal u de verbindingen tussen deze partijen duidelijk worden) en intussen is de zorgsector, en dan met name de medische zorg de speelbal van het kapitalistische corporatistische stelsel geworden en U en IK weten dat.

 12. Jan Snijder zegt: 11-08-13 om 23:35

  Tot slot na mijn opmerkingen en/of aanvullingen wil ik de NOS, en met name Trudy, complimenteren ,et het mooie werk dat ze geleverd heeft en ik hoop dat dit een aanzet mag zijn voor een nóg breder en nóg duidelijker klankbord in de samenleving dat protest aantekent tegen het huidige systeem.

  Marktwerking hoort NIET thuis in de zorg, en zéker niet in het Nederlandse sociale karakter van onze samenleving, een samenleving die altijd is opgekomen voor de zwakkere en die altijd vanuit sociaal menselijk oogpunt heeft gekeken naar de best mogelijke manier om onze samenleving in te richten naar een rechtvaardig en vooral sociaal model.

  Ik wil graag bij deze de NOS dan ook oproepen om niet alleen deze audio serie meer en béter te promoten en onder de aandacht te brengen maar om het geweten van de burger te zijn en ons te ondersteunen om de politiek te doen laten inzien dat het “volk” het niet langer kán dragen en het niet langer pikt dat ze wordt uitgebuit door partijen die slechts winst en kapitaalvergroting tot doel heeft.

  Ik daag de NOS dan ook wederom uit om dieper te gaan, verder te gaan, duidelijker te gaan en ons burgers een platform geeft (wellicht op korte termijn) in de beeldmedia, op TV en in de gedrukte media waar het maar kan, elke hulp is hard nodig om dit zo snel mogelijk te stoppen.

  Mocht de NOS een mogelijkheid vinden om als publieke omroep een ombudsprogramma, speciaal voor zorgproblemen en klachten, in het leven te roepen bied ik mij bij deze vrijwillig aan om hieraan mee te werken en als hulp bij het laten klinken van het geluid van de patiënt/verzekerde die het allemaal boven het hoofd groeit.

  Inmiddels zijn er al meer dan 150.000 burgers die hun zorgverzekering niet (meer) kunnen betalen en vele honderden zo niet duizenden die een betalingsregeling hebben moeten treffen met hun zorgverzekeraar of leningen hebben moeten aangaan bij familie of vrienden om zo dan alsnog van medische “zorg” te kunnen genieten.

  Het moet OVER EN UIT zijn met dit systeem en ik wil best stellen dat ik en vele anderen EISEN dat het nu afgelopen is en de burger EIST dat er een beter en vooral niet op winst gebaseerd systeem voor terugkomt zoals het ooit in de goede “verleden tijd” het geval was.

 13. Jan Snijder zegt: 11-08-13 om 23:44

  Even een kleine correctie, de interviewster was natuurlijk Rosalien en niet Trudy zoal in bovenstaand is vermeld, mijn excuus daarvoor.

  Tot slot na mijn opmerkingen en/of aanvullingen wil ik de NOS, en met name Roselien, complimenteren ,met het mooie werk dat ze geleverd heeft en ik hoop dat dit een aanzet mag zijn voor een nóg breder en nóg duidelijker klankbord in de samenleving dat protest aantekent tegen het huidige systeem.

 14. Jan Snijder zegt: 11-08-13 om 23:47

  En nu dan de juiste;
  Trudy bedankt voor het interview en Roselien voor de blog :)

  Moeilijk hoor lezen :P

 15. Posd zegt: 28-05-14 om 17:11

  Enige tijd later inmiddels. En nu? Uiteraard zijn de problemen en obstakels de wereld nog niet uit, per slot van rekening weet iedereen ook dat dit nooit zal gebeuren. Wat voor veel mensen belangrijk is wat moeten zij zelf doen en weten om de administratieve rompslomp bij te houden. De laatste jaren is door technologische ontwikkelingen (lees internet en allerhande applicaties) een hoop veranderd voor de patiënt. Doordat er een hoop gekoppeld is ondervindt de behandelend arts als wel de verzekeringsmaatschappij en de patiënt hiervan het gemak.
  Echter doordat de aanhoudende crisis wordt er tegenwoordig heel veel geschrapt, gaan de eigen risico’s omhoog en het niveau van de zorg, tsja… Wij houden ons hart vast

Geef een reactie